Trond Strømme

6

Bibelen for dummies

Mange påstår at Bibelen er innfløkt og uforståeleg og at Gud er mystisk og uransakeleg. Tåkelegging kallar vi slikt.

Publisert: 30. jun 2014

Dette er som eit ekko frå Edens hage: Har Gud VIRKELIG sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?  Dette er første spørsmålet i Bibelen  og impliserer at det er viktigare å «tolke» (problematisere?) kva Gud har sagt enn å stole på at han er artikulert nok til å uttrykke seg forståeleg. Den listige slangen lanserte ideen om at det ikkje er uproblematisk å berre stole på  det Gud har sagt. Den vakne bibellesar vil legge merke til sitatfusket som avviker frå Guds «klare ord»: Du kan spise av alle trærne i hagen (…). Du har misforstått, Eva! seier slangen. Du skal slett ikkje dø! Du skal bli lik Gud. Og det kan vel ikkje vere så ille? Hadde kanskje Eva misforstått Adam (som var den som tok imot instruksen frå Gud) i og med at Adam vart sekundærkjelde for Eva? Kanskje Adam var litt slumsete då han informerte Eva og skulle gjengi Guds ord? I så fall ikkje rart at slangen valde Eva som bytte. No big deal å få på kroken ein som berre har ei omtrentleg forståing av kva Gud har sagt.

Bibelen er heldigvis meir forståeleg enn mange synest å meine. Men vi bør stille oss dei følgjande tre spørsmåla når vi les:

1. Er det vi les talt inn i ein GT-leg eller ein NT-leg kontekst? For eksempel: Når Elia i 2. Kongebok 1 befaler eld å fare ned frå himmelen og gjere ende på hundre mann, er det noko som er utenkeleg for Jesus i Luk 9. Jakob og Johannes får så hatten passar for berre å nemne ideen. Dere vet ikke hva ånd dere er av, refsar han dei. For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse (v. 55) Med andre ord skulle disiplane i den nye tidsalder (pakt) ikkje ta med seg GT-leg tankegods inn i det nye paradigmet. Alt til sin tid. Bibelen har loggført Guds progressive openberringshistorie og er sin eigen kritikar. Bibelen hevdar nemleg at GT er som ein «skygge» i forhold til the real thing som begynte etter (sic!) Jesu død.

2. Les vi med hjartet?  Ønskjer vi seriøst å finne ut kva Gud «meiner» om dette og hint, vil vi garantert finne ut av det. Augustin sa at porten inn til Guds ord er så lav, at vi må bøye oss for å komme inn. Men først må du bli «født på nytt», bli ein «ny skapning», for då får du Heilaganden på innsida. Han skal lære dere alt, står det. Viss ikkje denne forutsetninga blir oppfylt, kan du like gjerne studere andre «religiøse» skrifter eller nyttige skriverier som «Veien til båtførerprøven». For det evige livet er å kjenne Deg, den eneste sanne Gud, og Han du utsendte, Jesus Kristus. Dette er ikkje kognitiv kunnskap, men inneber eit intimt og erfarbart forhold til han som skapte deg  og held deg i live. I Ham er det vi lever, beveger oss og er til.

3. Les vi verset i sin sammenheng? Les versa både før og etter. Ver rasjonell, grundig og etterretteleg. Ikkje berre leit etter argument «for eller mot homofili». Det finst viktigare ting i livet enn «meiningar» vi kan bruke som ammunisjon for å skyte med. Bibelen er ei farleg bok. Du kan alltid finne noko i Bibelen som kan bekrefte eit hvilket som helst synspunkt og legitimere ein hvilken som helst livsstil. Derfor er Bibelen berre av relativ interesse viss du ikkje les han som ei billedbok, der du ser Jesus på kvar ei bladside.

Han er jo «navet» som alle «spilene» peikar inn mot. Viss det ikkje er Jesus som er «prosjektet» for all lesing av Bibelen, så kan vi like godt lese Pondus som Paulus. For viss det er skattekartet vi let oss fascinere av og ikkje skatten, så er vi på bærtur. Om det var Betlehemsstjerna dei vise menn knelte for, så ville det ha vore fullstendig skivebom. Dere gransker skriftene (…). Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv, sa Meisteren irettesettande til dei sprenglærde som kunne store delar av GT utanboks. Det viktigaste vi kan hente ut av Bibelen, er at Gud vil at alle menneske skal bli frelste og ha nærkontakt med sin Skapar, men at dessverre dei fleste sjølvforskyldt går fortapt. Men ingen homse går fortapt på grunn av sine «skeive synder» og ingen klerus blir frelst på grunn av sin bibelkunnskap. Begge ligg derimot tynt an om dei klarer seg utan Jesus. Det einaste vettuge for lek og lærd, uansett fil, er derfor å respondere på evaggelion (den gledelige overraskinga, som nesten er for god til å vere sann) og invitere Jesus inn i sitt liv. Så banalt. Så naivt. Så livsviktig.

Det er ikkje dei velutdanna, kloke og forstandige, men dei enkle og lettare møblerte som forstår Bibelen og har tilgang til Guds rikes skattar og løyndomar (Luk 10,21).

 

Kommentar #1

Reidar Mikael Mysen

12 innlegg  143 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Trond Strømme. Gå til den siterte teksten.
Det er ikkje dei velutdanna, kloke og forstandige, men dei enkle og lettare møblerte som forstår Bibelen og har tilgang til Guds rikes skattar og løyndomar (Luk 10,21).

Først av alt, takk for et interessant innlegg. Siden dette er et nettdebattforum tillater jeg meg å kommentere det.

La meg sitere Luk 10, 21: I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Jeg ønsker å supplere med et passende sitat fra Matteusevangeliet, (kap 13, vers 47-52) og i all ydmykhet (håper jeg) stille noen spørsmål om teksten:

47 På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. 48 Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. 49 Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige50 og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner.
    51 Har dere forstått alt dette?» «Ja», svarte de. 52 Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.» 

Hva er det Jesus mener her?

Hvem er de skriftlærde som er blitt himmelrikets disipler? Hvilken husherre er de lik (eller eventuelt prøver å likne?)? Hvem er den egentlige husherren?

Kanskje Jesus sa det overnevnte og det følgende velkjente sitat for å minne oss på noe viktig (Matt 5, 3): Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.

Jeg tenker at alt dette formaner oss til å bli mer ydmyk i møte med bibeltekstene. Om vi klarer det er vel kanskje en litt annen sak, for er vi ikke uansett innviet med Gud i hans nåde gjennom troen på Jesus Kristus? Om vi tror vi er himmelrikets disipler eller ikke, er vel ikke så viktig som om vi er Jesus sine disipler?

Jeg tenker at om vi er Jesus sine disipler og tror på ham så er vi også himmelrikets disipler selv om vi av og til kan ha misoppfattet deler av Bibelen. Vårt fokus på Jesus som vår frelser er det viktigste sammenlignet om vi selv har rett eller feil i våre meninger. Jeg synes vi skal ha lov til å debattere tekstene og innholdet slik vi gjør her i dette forumet. For som Paulus sier i 2. korinterbrev kap 3:

  12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. 13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt.

Kommentar #2

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Bekymringsfullt

Publisert nesten 8 år siden
Trond Strømme. Gå til den siterte teksten.
Det er ikkje dei velutdanna, kloke og forstandige, men dei enkle og lettare møblerte som forstår Bibelen og har tilgang til Guds rikes skattar og løyndomar

Det er påstander som dette som gir grunn til bekymring for om kristentroen fortsatt vil bli ansett som seriøs.

Spesielt dersom det er "dei enkle og lettare møblerte" selv som påberoper seg monopol på forståelse og tilgang på åndelig visdom...

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert nesten 8 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Det er påstander som dette som gir grunn til bekymring for om kristentroen fortsatt vil bli ansett som seriøs.

Spesielt dersom det er "dei enkle og lettare møblerte" selv som påberoper seg monopol på forståelse og tilgang på åndelig visdom...

Rett og slett et oppsiktsvekkende dumt innlegg.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert nesten 8 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Det er påstander som dette som gir grunn til bekymring for om kristentroen fortsatt vil bli ansett som seriøs.

Spesielt dersom det er "dei enkle og lettare møblerte" selv som påberoper seg monopol på forståelse og tilgang på åndelig visdom...

Har du virkelig ikke skjønt hva trådstarter prøver å formidle ?

Ingen har sagt de har "monopol" på noe som helst,og det er heller ikke sånn at høy IQ bør være en brems for å tro på Gud,men evangeliet er faktisk så enkelt at ikke en dåre bør fare vill.....

Jeg syns du gjør ting vanskelig uten grunn. 

Kommentar #5

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Kompliment

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Har du virkelig ikke skjønt hva trådstarter prøver å formidle ?

Nei, det bekrefter vel bare sannhetsgehalten i det jeg siterte i min forrige kommentar:  At det er de velutdannede, kloke og forstandige som forstår minst.

Det velger jeg i så fall å ta til meg som et kompliment! :-)

Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Trond Strømme. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord skulle disiplane i den nye tidsalder (pakt) ikkje ta med seg GT-leg tankegods inn i det nye paradigmet. Alt til sin tid. Bibelen har loggført Guds progressive openberringshistorie og er sin eigen kritikar. Bibelen hevdar nemleg at GT er som ein «skygge» i forhold til the real thing som begynte etter (sic!) Jesu død.

Alle 66 bøker er til for oppbyggelse. Det heter at DNT er skjult i DGT. Eller at DGT fortalte hva som skulle komme, DNT utførte det som DGT fortalte.. I alle bøkene i DGT kan vi se Jesus.

Kommentar #7

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Å trykke ned

Publisert nesten 8 år siden
Trond Strømme. Gå til den siterte teksten.
Det er ikkje dei velutdanna, kloke og forstandige, men dei enkle og lettare møblerte som forstår Bibelen og har tilgang til Guds rikes skattar og løyndomar (Luk 10,21).

Tradisjonen med å trykke ned folk fortsetter i fullt monn i norske menigheter og på verdidebatt. Et nytt eksempel ser vi her, hvor det med høy besserwisser-faktor påståes hvor lett håndgripelig og forståelig dette med tro er. Bare man gjør seg dum nok, tror blindt, er ærlig med seg selv, åpner hjertet osv, så er jo dette så lett som en plett...

For den som da ikke får dette til, på tross av "de åndeliges" ekspertise, vil dette føles som mislykkethet og at man føler seg utenfor. Det er mange som prøver følge til punkt og prikke råd og veiledning, og som ber med alt man har av hjertet, uten å likevel få disse åpenbaringer trådstarter så lett og ledig hoverer over.

Det ser ut til spesielt karismatiske kristne er immune for den problemstillingen. I siste Korsets Seier, pinsebevegelsens avis, og bevegelsen jeg selv var en del av i nesten 40 år, kan man lese om PBU-leder Frank Nyfeldts erfaringer etter å ha ringt samtlige norske pinsemenigheter. Jeg siterer:

"– La oss si at 90 prosent lykkes med livet i en menighet – i hvert fall tilsynelatende. De er gjerne gift, har snille barn med vannkjemmet hår og har gode jobber. Da er det vanskelig å være den siste ti-prosenten. Den som er skilt eller går gjennom andre livskriser. Min erfaring er at de ofte ikke føler seg trøstet på søndagsmøtet, men derimot som håret i suppa, den spedalske."

Dette er en vondt situasjon å være i. Personlig prøvde jeg å rette fokuset mot det samme i flere år uten gehør. Men det er ikke lov å slite, tvile, spørre eller være et helt menneske. Man skal få det til, ting skal være lett, gudsnærværet skal være tilstede uansett og gud er god selv om overhode hverken føles sånn, ellers vises på noen måter noen steder.

Når man i tillegg opplever at det meste er ord og påstander som ikke følges opp i praksis, blir det hele lett gjennomskuelig som fasade og luftslott. Selv om man kan ha opplevelser som man kan kalle åndelig og digge seg selv med, har man lite å vise til ellers. Det å si at Bibelen er lett å forstå og fordømme de som ikke får det til likevel, er ansvarsløst, dårlig gjort og utrolig lite kjærlighetsfylt. 

For så å si at man skal tenke så lite man kan, tro blindt og og bare åpne hjertet, er en fornærmelse for alle som i fullt alvor og tro ikke får det til. Fordi det er mange, men de kan ikke stå frem for de får ingen hjelp, forståelse ellers kjærlighet fra kristne besserwissere, men føler seg bare trykket ned.

Men det er vel bare deres eget ansvar, er det ikke? Hvem er vi til å stille spørsmål ved Guds plan og tanke? Hvem vet hva Gud vil? Det er jo troens mysterium... For min del er det et mysteruim at folk med alle muligheter for å oppdatere seg på fysikk, evolusjon og utvikling heller vil stikke hodet i sanden og fordømme medmennsker for å tenke for mye.

Kommentar #8

Trond Strømme

6 innlegg  23 kommentarer

Skatten eller skattekartet?

Publisert nesten 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
I alle bøkene i DGT kan vi se Jesus.

Så fint at du fokuserer på dette. Eg er heilt samd med deg. Og for at dette kan skje, så er det vel heilt avgjerande at vi er "enkle" nok til å innsjå at vi er fullstendig avhengige av "openberring" (altså noko som ikkje står i menneskeleg makt å resonnere seg fram til). Og då er vel den enkle bibelske logikken at du må vere "født på nytt" (ha fått Den Heilage Ande). For ingen kan se Guds rike uten at han er født på nytt. Kanskje ein må vere ufaglært for å forstå dette, for det krev at ein er ein smule..., ja, enkel og einfaldig. Er det andre enn meg som har inntrykk av at våre lærde fakultet er for mykje opptekne av skattekartet? Dere gransker skriftene (...) og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. (Joh 5, 39f) Men kanskje situasjonen om mogeleg er endå verre: Dei lærde les heilt andre skriverier enn dei burde?

 

Kommentar #9

Trond Strømme

6 innlegg  23 kommentarer

Guds ord er ikkje litteratur, men ein person

Publisert nesten 8 år siden
Reidar Mikael Mysen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at alt dette formaner oss til å bli mer ydmyk i møte med bibeltekstene

Amen til det du skriv der! For der er ein lei tendens i dag til å betrakte Bibelen som ein størrelse meir eller mindre uavhengig av Jesus, han som er bildet av den usynlige Gud (...) For i han ble alt skapt (...) ved han og til han er alt skapt. Han er før alt, og i han blir alt holdt sammen. (Kol 1, 15-17) Bibelen må først og fremst lesast med hjartet, for det er Ånden som gjør levende (...) De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv(Joh. 6, 63). Men Gud er rasjonell og har gitt oss ein forstand som skal brukast. Når Han har konfigurert og fininnstilt skaparverket på mikro- og makronivå, skulle ikkje Han kunne klare å imponere oss med sin presisjon også i "kjærlighetsbrevet" som Bibelen eigentleg er?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere