Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Kan islamismen stanses?

Islamismen er vår tids totalitære trussel. Har vi noen handlingsplan mot den?

Publisert: 26. jun 2014

En brutal islamistisk bevegelse er i ferd med å skape en islamsk stat i det gamle kjerneområdet til kalifatet – i alle fall ser det slik ut når vi leser meldingene som kommer fra Syria og Irak om den raske ekspansjonen til Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL). Internasjonalt brukes ofte forkortelsen ISIS, fordi man bruker Syria som synonym for Levanten. Men ISIL regner Levanten som det gamle Stor-Syria, som omfattet både Libanon, Jordan og Palestina, og har ambisjoner om å ta det hele.

Etableringen av en islamsk stat skal dessuten være springbrettet for verdenserobring. Et par tusen av ISILs krigere kommer fra Europa, og har helt sikkert planer om å bringe kampen hjem. Den norske regjeringen lanserte nylig en handlingsplan mot radikalisering, nettopp som respons på at norske ungdommer nå kjemper og dør i Syria på islamistenes side.

Men har vi noen handlingsplan mot islamistene?

Politisk. Islamismen er en politisk ideologi, som oppsto omtrent samtidig med nazismen og leninismen. Og den er i slekt med begge to: En overbevisning om at man kan skape det ideelle samfunnet, at alle midler derfor er rettferdige for å oppnå det og at alt og alle som står i veien for det må undertrykkes eller ryddes av veien. De krever en total lydighet mot sine idealer, og bruker makt for å sørge for det. Heltene er de som er villige til både å drepe og bli drept for saken.

Slike tanker har alltid hatt en sterk tiltrekningskraft på mennesker som føler seg utenfor i samfunnet, som føler seg miskjent og nedvurdert. Men også på de som ønsker renhet og klare linjer som motvekt mot det liberale samfunnets utrygghet. Her ligger trolig også nøkkelen til å motvirke at folk slutter seg til slike bevegelser: Det er å skape samfunn hvor folk føler seg verdsatt og ivaretatt. Men slikt er ikke like lett å utforme i en handlingsplan.

Islam. Islamisme er ikke det samme som islam. Islam er en mangslungen religion med mange ytringsformer, islamisme er en politisk ideologi. Men det er likevel en sammenheng.

«Islamisme er en religiøst basert ideologi, som rommer en totalitær tolkning av islam, hvis endelige mål er å erobre verden med alle midler,» definerer den iranskfødte islameksperten Mehdi Mozaffari. Han sier at islamismen misbruker religionen som redskap for sine politiske mål.

Islamistene hevder at de står for den opprinnelige og rene islam, som det store flertall som kaller seg muslimer, har avveket fra. Det er derfor ikke tilfeldig at det er flest muslimer som er offer for islamistene. Fra deres synsvinkel er slike falske muslimer den farligste motstanderen, fordi de forfører de troende.

Det beste middelet mot islamisme burde derfor være at hovedstrømmen av muslimer slår tilbake mot islamistenes krav om å stå for det virkelige islam og avslører dem for å være i strid med islams hovedprinsipper. Som generalsekretæren i LIM-Nettverket, Sylo Tarako, skriver her på Verdidebatt, er det muslimene selv som avgjør om det er islamistene som skal få definere islam.

En av grunnene til at den muslimske motstanden mot islamistene ikke er blitt sterkere, synes å være at mange blander sammen islamisme og islam. Man angriper religionen også når man sier man angriper islamismen. Dermed havner muslimer i forsvarsposisjon på religionens vegne, i stedet for å gå til felles front mot de som misbruker religionen. Følelsen mange muslimer har av at samfunnet rundt er mot dem, bidrar til at de ikke ønsker å gå offentlig ut mot andre muslimer. Men dermed bidrar de også til at omverdenen ikke ser forskjell på islamister og muslimer generelt.

Slås tilbake. Islamistene kommer ikke til å oppnå det verdensherredømmet de drømmer om. Trolig kommer ISIL til å bli slått tilbake. Deres framgang nå skyldes for en stor del at andre sunnimuslimer har gjort felles sak med dem mot makthaverne i Damaskus og Bagdad. Men de kan godt få avleggere både i Jordan og Saudi-Arabia, og hjemvendte ISIL-krigere kan slå til i Europa. De vil ikke vinne verden, men de kan anrette stor skade.

Noe av det mest effektive ville være at vi fikk frikoblet islamismen fra islam, slik at muslimer og andre kunne stå sammen om å bekjempe en totalitær ideologi som er en trussel mot oss alle.

Kommentar #251

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Strek sett

Publisert over 7 år siden

Denne debatten har delvis halde seg til tema. Sidan omfanget av kommentarar utanfor temaet er merkbart og debatten har gått ei tid, set eg no strek og stengjer.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere