Erik Høidahl

7

Kan menigheter hjelpe verdens flyktninger å finne et nytt HJEM?

FN har erklært 20.juni som verdens flyktningdag. Flyktninghjelpen melder at det er en dramatisk økning i antallet flyktninger fra i fjor.

Publisert: 20. jun 2014

Målet med Verdens Flyktningdag er å sette søkelys på hverdagen og situasjonen til de over 50 mill mennesker som nå er på flukt.

Mer enn 90 land markerer i dag flyktningers dramatiske situasjon verden over. Disse menneskene er på vandring, de har mistet sitt hjem og er på leit etter et nytt sted å slå seg ned. Mindre enn 0,03% av dem kommer hit til Norge, mange av dem blir sendt tilbake.

Mange ganger ønsker flyktninger å reise tilbake igjen til sine hjemland. Men på grunn av konfliktsituasjoner i hjemlandet, er det ofte umulig å reise tilbake. Det er derfor de har flyktet, det er derfor de er på leting etter et nytt hjem. Vi i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) har arbeidet for innvandrere og flyktninger i 40 år. Vi ønsker å hjelpe dem å finne seg et nytt hjem og nye muligheter her i Norge.

La oss bruke Flyktningdagen til å sette fokus på den vanskelige situasjonen mange flyktninger står i. Her kan faktisk menighetene i Norge gjøre en stor forskjell.

Ca 60% av innvandrere som kommer til Norge har kristen bakgrunn. Både som enkeltpersoner og som menigheter har vi mye å lære av dem. Vi trenger å høre deres historie, de trenger noen som vil lytte. De har mistet alt, men faktisk har de beholdt det som de selv sier: ”det aller viktigste.” De har beholdt troen! Troen på Gud og den oppstandne Jesus Kristus. Hvordan har de klart det gjennom en så vanskelig situasjon? Hva var det som hjalp dem? Og hvordan?

Vi er heldige som får treffe mange av disse personene på asylmottak eller på tilstelninger KIA eller menigheter har. Det er berikende og gir mye glede tilbake!

Det er kjekt at stadig flere menigheter verden over også markerer Verdens Flyktningdag på den påfølgende søndag i sine gudstjenester.

I bønner, ved å la flyktninger delta i gudstjenesten og fortelle sine historier og på mange andre måter, ønsker menigheter å sette fokus på flyktningers dramatiske situasjon verden over.

Vi trenger en egen verdens flyktningdag – også i Kristen-Norge!

La oss ta godt imot dem og gi dem et HJEM –i Norge og i våre menigheter.

Innlegget sto i avisa Vårt Land 20.juni

Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Erik Høidahl. Gå til den siterte teksten.
Mange ganger ønsker flyktninger å reise tilbake igjen til sine hjemland. Men på grunn av konfliktsituasjoner i hjemlandet, er det ofte umulig å reise tilbake. Det er derfor de har flyktet, det er derfor de er på leting etter et nytt hjem

Ikke et vondt ord om å være med å skape ny tilhørighet for mennesker som er i en vanskelig situasjon.

 

Likevel vet jeg om såkalte "flyktninger fra forfølgelse i sine hjemland" som, kort tid etter innvilget asyl og opphold, reiser, med barn og hele storfamilien, på måneder lang ferie til landet de "flyktet" fra. Den kommunale leiligheten står tom og barnehage/sfo-plassen likeså. Et annet poeng er jo at noen betaler for både hus og plasser i sfo/barnehage.

 

Det får en jo til å undres. Ikke sant?

 

 

Kommentar #2

Kari Austerheim Silde

13 innlegg  28 kommentarer

Verdens flyktningestrøm . . .

Publisert rundt 7 år siden

Ja, menigheter kan hjelpe (noen av) verdens flyktninger å finne et nytt hjem!

Nå sies det at: Over 50 millioner mennesker er på flukt, tilnærmet 10 x norges befolkning! Mindre enn 0.03 pct av dem kommer til Norge.

Gjør dette noe med oss? Trekker vi velstandshetten over hodet for å slippe og plages av den uhyrlige sannheten?  Mener vi at dette får den blå/blå regjeringen ta seg av; de som sitter og siiiler antallet av dagens flyktninger som skal få prøve å søke om beskyttelse i verdens rikeste land.

La oss skape en opinion som presser på, gir klare tilbakemeldinger, at Norge i denne ekstraordinære situasjonen som har oppstått for en masse uskyldige mennesker i vår umiddelbare nærhet, øker kapasiteten i asylforvaltningen; nå forventer vi at regjeringen tar et krafttak for at flere av dagens flyktninger skal få hjelp i Norge! 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere