Arnfinn Clementsen

45

Et større "pinsekarismatisk nettverk"

Jeg har flere ganger tatt til orde for en utvidet “pinsekarismatisk bevegelse”, gjerne med et nytt og samlende navn. Et slikt nettverk kunne inkludere både “frie venner” og fritstående menigheter og bli en enda større åndelig kraft i landet vårt.

Publisert: 19. jun 2014

Pinsebevegelsen er inne i en positiv utvikling. Lederrådets evne til å tenke visjonært og målrettet samtidig som det åpnes for et mangfold av menigheter er bra, og vi ser konturene av en bevegelse som kan bli en plog i landet, med både spiss og bredde, tydelighet og romslighet.

Samtidig har det fra pinsehold vært spekulert i om både "De frie Evangeliske Forsamlinger" og Oslo Kristne Senter går med tanke om å bli en del av pinsebevegelsen.  Pastoren i OKS, Thomas Åleskjær, har sagt at dette ikke er aktuelt. 
Det er selvsagt viktig at den enkelte menighet og lederskap selv får definere hvor de står og hvor de er på vei. Jeg er overbevist om at ulike forsamlinger og lederskap vil gå den veien de kjenner er rett for dem, i gode relasjoner med andre menigheter og bevegelser.

Når Korsets Seier for en tid siden skrev om forsoning med “De frie venner” mer enn 100 år etter Norqvelle og Barratt, oppleves det litt kunstig. Vi har hatt et utmerket samarbeid med “de frie venner” i byer og bygder over hele landet i mange tiår, ikke minst i fellesmøtesammenheng. Hvis “De Frie Evangeliske Forsamlinger” skulle ønske å bli en del av pinsebevegelsen, tror jeg det er viktig at det handler om en framtidsrettet visjon for menigheter, by og land, mer enn å rydde opp i gamle misforståelser som nye generasjoner ikke engang kjenner til. 

Karismakirken i Stavanger knyttet seg til Pinsebevegelsen i 2010 etter å ha vært en frittstående karismatisk menighet siden 1992. Mens jeg fortsatt var hovedpastor i menigheten, ble det klart for meg at vi behøvde å være en del av et større nettverk. Vi hadde gode relasjoner nasjonalt med en rekke pinsemenigheter og frittstående forsamlinger, og lokalt med byens ulike kirker. Personlig ble jeg invitert inn i pastorfellesskapet blant pinsevennene i Rogaland flere år før vi bestemte oss for å blir en del av bevegelsen. Det er alltid positivt når relasjon kommer foran organisasjon.

Vi samtalte åpent i lederskapet i Karismakirken om betydningen av nettverk, og hadde flere alternativer oppe til vurdering, etter hvert også i samråd med ham som skulle bli neste hovedpastor. Konklusjonen ble pinsebevegelsen, noe menigheten tok godt imot det, selv om store deler av vår forsamling på den tid hadde liten eller ingen bakgrunn i bevegelsen.
Beslutningen om å tilknytte oss Pinsebevegelsen var ikke var motivert ut fra “rotløshet” eller “lengsel etter å komme tilbake”, men ut fra hva vi tror er det beste med tanke på framtiden!

Jeg har flere ganger tatt til orde for, i den kristne dagspressen, en stor og samlende “pinsekarismatisk bevegelse”, gjerne med et nytt og samlende navn. Et slikt nettverk kunne inkludere både “frie venner” og kanskje andre bevegelser, og de fleste av de frittstående menighetene som måtte ønske det. Sammen kunne dette bli en åndelig kraft i landet vårt. Jeg ser mulighetene til og konturene av dette i dagens pinsebevegelse.

Likevel, hvis alle nye må kalle seg pinsevenner eller pinsemenigheter og gå inn under en relativ trang historisk eller teologisk paraply, blir dette vanskelig for noen. Samtidig er den forskjell som det tidligere har vært mellom f.eks “de frie venner” og Pinsebevegelsen, eller Oslo Kristne Senter og Pinsebevegelsen, ikke større enn den variasjon som i dag finnes innenfor bevegelsen og som det bør være rom for.

Uansett er ikke dette tiden for å blankpusse våre særegenheter og tradisjoner, men behovet er åpne, utadvendte og inkluderende menigheter og nettverk som står sammen i alt sitt mangfold for å gjøre Jesus synlig i landet!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Absolutt en god ide ...

Publisert over 6 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har flere ganger tatt til orde for, i den kristne dagspressen, en stor og samlende "pinsekarismatisk bevegelse", gjerne med et nytt og samlende navn. Et slikt nettverk kunne inkludere både "frie venner" og kanskje andre bevegelser, og de fleste av de frittstående menighetene som måtte ønske det. Sammen kunne dette bli en åndelig kraft i landet vårt. Jeg ser mulighetene til og konturene av dette i dagens pinsebevegelse.

Likevel, hvis alle nye må kalle seg pinsevenner eller pinsemenigheter og gå inn under en relativ trang historisk eller teologisk paraply, blir dette vanskelig for noen. Samtidig er den forskjell som det tidligere har vært mellom f.eks "de frie venner" og Pinsebevegelsen, eller Oslo Kristne Senter og Pinsebevegelsen, ikke større enn den variasjon som i dag finnes innenfor bevegelsen og som det bør være rom for.

Jeg tror det vil være viktig at dette da blir en organisasjon helt uavhengig av Pinsebevegelsen siden den fort kan bli oppfattet av mange som storebror og "fremtidig oppslukende". Hva med å inngå et samarbeid med Oasebevegelsen, og starte opp noe helt nytt? Vil Pinsebevegelsen kunne akseptere å bli del av noe helt nytt?

Hva med å starte opp en helt ny paraplyorganisasjon basert på disse menighetene og danne hundrevis av husmenigheter rundt om i landet, organisasjonsmessig underlagt denne? Kunne det vært en bedre ide?

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Bør diskuteres..

Publisert over 6 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Likevel, hvis alle nye må kalle seg pinsevenner eller pinsemenigheter og gå inn under en relativ trang historisk eller teologisk paraply, blir dette vanskelig for noen. Samtidig er den forskjell som det tidligere har vært mellom f.eks "de frie venner" og Pinsebevegelsen, eller Oslo Kristne Senter og Pinsebevegelsen, ikke større enn den variasjon som i dag finnes innenfor bevegelsen og som det bør være rom for.

Clementsens tanker kan ha mye for seg. Mange som idag identifiserer seg som karismatiske menigheter har et stort behov for et utvidet fellesskap samtidig som de vegrer seg for å komme inn under "pinsevennparaplyen".

Utfordringen vil antagelig bli på det teologiske plan. Selv om de sentrale sannheter i evangeliet er udiskutable, så har også karismatiske grupper en del særsyn som kan bli problematisk å ignorere eller samkjøre i et større fellesskap over tid.

Kommentar #3

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Ved å organisere, så vil en få kontroll på massene.

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det vil være viktig at dette da blir en organisasjon helt uavhengig av Pinsebevegelsen siden den fort kan bli oppfattet av mange som storebror og

Ved å organisere, så vil en få kontroll på massene, Kristilegeme der er Jesus hode og det er Han som leder, ikke organisasjonen. Derfor er det å bli ledet i ånden som er avgjørende.

En organsisasjon som er basert på flertalls bestemmelse, er ikke kontrollert ved ånden. Gud har aldri basert ting på at flertallet bestemmer. Vi så et eksempel på hva displene gjorde når de skulle velge etterfølger til Judas - de kastet lodd. De var ikke mode i ånden og lot Herren velge..

En organisasjon lar seg kontrollere, enkelt individer som er fylt i ånden lar seg ikke kontrollere. Organiseringen kommer inn fordi en vil ha kontroll. Det er ikke synd som dreper vekkelsen, fordi den ville aldri ha startet vist det var snakk om synd. Det er kontroll av massene som stopper vekkelsen. Det er en kontroll ånd inne.

Vekkelsen er ikke innenfor husets 4 vegger. Vekkelse skjer utenfor husets fire vegger. Vekkelsen er en selv, det du selv som er vekkelsen, derfor den siste tiden så er det det som kommer til å skje på gaten som kommer til å overaske.

La oss si at det en dag kommer frem en dame som har bare en arm - det blir bedt for henne og det vokser ut en ny arm. Ville dette skapt oppmersomhet?

Det er de som ikke er religøse som vil være åpne i hjerte, de religøse - de vil faktisk kvele en vekkelse. De vil ikke tåle salvelsen som kommer fra Herren- de vil rope - dette er falsk lære, de vil spre frykt..

Pinsebevegelsen er desverre gått over fra å være en ånds-orintert til sjeleorintert. Herren leder via DHÅ - Jesus sier gå ut og disipelgjør folket. 

Kommentar #4

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ved å organisere, så vil en få kontroll på massene

Ja, jeg ser og forstår hva du mener i ditt innlegg Rudi.

Kanskje vi heller bør bruke ordene nettverk og samarbeid, istedenfor ordet organisasjon. Arnfinn brukte faktisk ordet nettverk.

Det bør være mulig å samarbeide i et nettverk ut fra det du skriver også Rudi.

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Båsen

Publisert over 6 år siden

Er det ikke snart på tide å begynne å rive ned gjerdene?

Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg ser og forstår hva du mener i ditt innlegg Rudi.

Kanskje vi heller bør bruke ordene nettverk og samarbeid, istedenfor ordet organisasjon. Arnfinn brukte faktisk ordet nettverk

Da er vi mere på linje.. der hvor det er mange små selvstendige grupper som ikke er styrt fra andre enn DHÅ, der kan ikke fienden så lett ta ut de troende.. Den organiseringen som vi ser i dag, fører dessverre til personfokusering.

Kommentar #7

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig har det fra pinsehold vært spekulert i om både "De frie Evangeliske Forsamlinger" og Oslo Kristne Senter går med tanke om å bli en del av pinsebevegelsen. Pastoren i OKS, Thomas Åleskjær, har sagt at dette ikke er aktuelt.

Her er jeg fullstendig enig med OKS. Det er en helt riktig avgjørelse.. Det er når ilden kommer, så vil en se om det som er bygd av reistningsverk klarer å stå. Er det for mye ugress, så vil reistningverket ikke stå.

Kommentar #8

Arnfinn Clementsen

45 innlegg  22 kommentarer

Nettverk og organisasjon

Publisert over 6 år siden

Mange gode innlegg her.
Ja, jeg bruker helt bevisst ordet "Pinsekarsimatisk nettverk". Nettverk bygger på relasjoner, mens organisasjon lett kan bli til "negativ styring og kontroll" og binde noe av friheten og kraften.
Jeg ser det slik at alle kristne er "ett i ånden", og den enheten vil jeg respektere og være med og bevare, men enighet og enhet er ikke det samme.
I et nettverk som skal stå sammen i arbeid og tjeneste fra uke til uke, må det være en del fellesnevnere, både teologisk og i plan og mål. Med andre ord et målrettet mangfold.
Uansett må vi aldri glemme at vi er ett med alt Guds folk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere