Helge Evjen

241

Hvorfor ble det ikke tatt oppgjør med «nazi-islam» ?

Publisert: 16. jun 2014

Etter siste verdenskrig ble det gjort en stor feil da det ikke ble tatt oppgjør med det samarbeidet som sentrale grupperinger innenfor den islamske arabiske verden hadde med Hitler og hans nazivelde.  Samarbeidet gikk spesielt ut på hvordan jødene skulle fjernes.

Det var stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, og hans folk som hadde et nært samarbeid med nazi-Tyskland. Og de deltok bl.a. aktivt i utryddelse av jøder på Balkan.  Ved krigens slutt oppholdt Husseini seg i Frankrike. Både Jugoslavia og Storbritannia ville ha han utlevert, men fikk det ikke. I Frankrike fikk han status som politisk fange, men fikk likevel stor frihet. Så stor frihet hadde han i Frankrike at han kom seg over til Egypt. Og der fortsatte han sitt arbeid mot jødene – og hans innflytelse i arabisk islamsk politikk ble stor.

Den seinere palestinske lederen, Yasir Arafat, var en nær venn av al-Husseini. Og han representerte nærmest den samme ideologien i kampen mot jødene. Det er ikke noe som tyder på at denne nazibeslektede ideologien er vekke i dag.

Etter siste verdenskrig ble det tatt oppgjør med nazi-Tyskland.  Og det kom helt andre personer til makten i Tyskland – som nå ble en stat som stod og står for fred og medmenneskelighet.  Men det ble aldri tatt oppgjør med den arabisk islamske «nazismen» der jødehat og utslettelse av Israel stod og står sentralt. 

Denne feilen, at ikke islamsk arabisk nazisamarbeid ble tatt opp internasjonalt, må også europeiske stater kunne erkjenne. Også jødene må kunne aksepteres som likeverdige verdensborgere. Og også de må kunne ha rett til en stat. Men denne retten har de fortsatt ikke fått fra arabisk side.

Det er dessverre vanskelig å se dette på annen måte enn at Hitlers nazisyn på jødene fortsatt har sterk oppslutning i Midtøsten. Og det er betenkelig at ikke dette tas opp i internasjonale fora !

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Entydighet

Publisert nesten 7 år siden

 "ved at islam blir presentert som en éntydig religion". (Oddbjørn Johannessen)

I alle sammenhenger vil det selvfølgelig være rom for flertydighet. Men det betyr såvisst ikke at det ikke finnes trekk og kjennetegn som skiller seg ut.

Normalt tar en avstand og skiller seg av med ideologisk tvilsomme forbindelser, slik f.eks Obama måtte ta avstand til pastor Wright, som han hadde fulgt i årevis.

Derfor er det selvfølgelig også helt nødvendig, slik Evjen tar opp, å ta avstand fra mye av tankegodset som finnes i islamske tradisjoner og tekster.

    

 

 

Kommentar #102

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Fakta

Publisert nesten 7 år siden

"Har du virkelig et så pompøst selvbilde at du plasserer deg selv i en høyere divisjon?" (Oddbjørn Johannessen)

Jeg har vel i det minste en del fakta på plass,- i åpenbar motsetning til både deg og Njål K. Å flytte sakens realiteter til mitt selvbilde speiler kanskje ditt eget, - siden du nevner det.

 

Kommentar #103

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Jeg har vel i det minste en del fakta på plass,

Jeg leser hva du skriver.

Kommentar #104

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
"Abrahamittiske religioner" er nokså vanlig betegnelse

og er en betegnelse som er kommet til i nyere tid. Den har ingen ting med historiske realiteter å gjøre. Abraham hadde bare en Gud.

Det var den samme Gud som Jesus Kristus kom fra. Han dekonstruerte jødedommens oppfatning av Gud, som hadde utviklet seg i feil retning siden Abraham, og fikk frem det essensielle ved bibelens og dermed Abrahams Gud.

Å regne Islam som Abrahamittisk religion er en alvorlig kortslutning. Muhammed forvrengte GT og israels Gud til en arabisk månegud. Noe både jødene og de kristne helt fra begynnelsen tok avstand fra.

Så ikke beskyld Abraham for flerguderi. Det var nettopp det han ikke var. Og det var derfor han også ble kalt ut fra Ur i Caldea (irak) for å kunne skape seg en ætt, og tjene sin Gud i landet mot nord.

 

Kommentar #105

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Du misforstår!

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Så ikke beskyld Abraham for flerguderi.

Jeg har da ikke beskyldt Abraham for noe som helst.  "Abrahamittisk" er et adjektiv, og det er brukt om de tre religionene som regner Abraham som "stamfar".  Adjektivet er i denne sammengengen utelukkende deskriptivt og sier følgelig ingenting om de enkelte religionenes sannhetsgehalt m.v.

Kommentar #106

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

No problem!

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har rapportert til biskopene at du har konvertert til Islam. Det blir steining som vanlig i slike saker.

Gud beskytter meg mot steinkastende biskoper.

Kommentar #107

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

OK

Publisert nesten 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
"Abrahamittisk" er et adjektiv, og det er brukt om de tre religionene som regner Abraham som "stamfar".

Da er vi enig, men du brukte betegnelsen til å legitimere og understøtte Vågnes sin påstand om at Abraham hadde flere religioner. Det er ikke første gang han prøver seg på dette, og andre saker. Bare han får så inn tvil og vantro om bibelen og kristendommen er han vel fornøyd.

Jeg innser at bruken av begrepet "muslimer" i all diskusjon om Islam, av og til kan virke feil i forhold til mange mennesker med muslimsk tro.  

Dette er Vågnes rystet over. Men den samme herremann er ikke snau når det gjelder å sverte kristne og kristendommen, på grunn av alt som har vert utført i kristendommens navn gjennom tidene.

 

Kommentar #108

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Har eg sagt at Abraham

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
understøtte Vågnes sin påstand om at Abraham hadde flere religioner.

hadde ein religion? Eg berre nytta eit uttrykk som er gjengse på dei tre religionane som har GT som sitt fundament og den gudsskikkelsen som er skildra i Mosebøkene som sin store FAR. Sagnfiguren Abraham var kompis med Jahve/Herren. Det vert fortalt om Abraham at han omskar kreti og pleti og gjorde dei til jødar. Han gjorde skilnad på borna sine. Ungen han fekk med slavinna som Sarah sende til sengs med husbonden, vart jaga ut i ørkenen for å døy medan Isak vart teke vare på-

Men eventyrforteljingane er ikkje eintydige, men mykje lærdom on korleis mødre kjemper for sine ungar og ein lite rakrygga far ikkje står opp for borna sine kan ein få ut av eventyret..

Som sagt, hovedsaka er at ein les eventyr som eventyr.

Kommentar #109

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Eg berre nytta eit uttrykk som er gjengse på dei tre religionane som har GT som sitt fundament

Sier du nå ja. Men det gjorde du nå slett ikke. Når du skriver "Abraham sine religionar" må du vite at dette er misvisende i beste fall. Men du vet bedre enn som så, det vet jeg.

Så er Abraham heller aldri blitt helgenforklart i bibelen. Han var et syndig menneske han som alle vi andre.  Alle bibelske personer var også syndige og feilende mernnesker, unntatt Jesus Kristus.

De var mennesker av kjøtt og blod, med henholsvis god vilje, eller vrang vilje overfor både Gud, og sine medmennesker.

Det er noe av dette som også gjør bibelen troverdig, at persongalleriet ikke blir fremstilt som annet enn det de er. I motsetning til koranen.

Så er det din rett å kalle det hele for eventyr.  Slikt følger med i et kristent land. Hadde du bodd i Saudi Arabia hadde du blitt steinet, om du hadde sagt slikt om koranen.

Så skjønner jeg heller ikke hvordan du kan påstå at Abraham ikke har eksistert. Dersom du har klare vitenskapelige bevis på dette, skal jeg tro deg. Det holder ikke bare med synsing. Kom igjen med bevis !

Kommentar #110

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Eg har aldri skreve noko anna med mindre du har flytta punktum og komma, eller lese mellom linjene noko som ikkje står der.

Det eg seier er at Abraham slik vi kjenner han frå mosebøkene aldri har eksistert. Likevel er det slik at når slike skikkelsar vert inndoktrinert i menneske frå barnsbein av, då er det av og til at dei aldri slepp taket i sinnet. Eg synes elles at du no har byrja å gå litt langt når du skriv: "sier du nå ja". Eg har vel skreve mangt og mykje her på VD, men kor mange Gudar Abraham dyrka, det har eg aldri brydd meg med. Og har du ikkje før høyrt om Abrahams religionar, då voner eg at Oddbjørn har fortalt deg noko nytt.

Uttrykket Abrahams religionar, engelsk "People of the Book", vert også nytta i høve kva religionar Islam gav ei særstilling, Dimmistatus. Haaretz har ein artikkel (http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.578911) om Jerusalem i dag der det mellom anna står:

"Following the surrender of Jerusalem to the Arab armies, Omar Ibn al-Khattab, Muhammad’s second successor, or caliph, allowed Jews, who had been expelled by the Christian Byzantines, back into Jerusalem.

“There is strong evidence to suggest that the Jews were not only permitted to return to Jerusalem, but that the Muslims allowed them to worship at their side on the Temple Mount,” wrote Francis E Peters, a professor of Middle Eastern and Islamic Studies at New York University.

Some other historians agree. “We know that Omar welcomed the Jews back in Jerusalem, that he and the early caliphs allowed Jewish worship on the Temple Mount and that the Jews did not leave again as long as Islam held sway,” Simon Sebag Montefiore noted in his comprehensive biography of Jerusalem.

Omar ordered the cleaning of the Temple Mount, which had been used as a rubbish tip by the Byzantines, and permitted Jews to worship there. One convert, Rabbi Kaab al-Ahbar, even located the foundation stone for the Muslim conquerors.

This permissiveness and interfaith interaction was in keeping with Omar’s attitude – as well as Muhammad’s – towards religion for the People of the Book. This was illustrated by the story of his refusal to pray in the Holy Sepulchre so that future Muslims would not use it as an excuse to convert it into a mosque – which they did on the actual spot where he prayed nearby, and in numerous other instances over the centuries.

This tradition of tolerance was continued by the Umayyads, who, despite having introduced the concept of royalty into hitherto egalitarian Islam, were arguably among the most pluralistic Muslim dynasties wherever they set up shop, including in Andalusia.

It is even possible that the caliph allowed the Jews to construct a synagogue on the mount and appointed a Jew as the first governor of Jerusalem, according to the 7th century Armenian historian Sebeos."

Det er kjekt å lese kva opplyste jødar skriv om Islam samanlikna med det Magnus og hans likesinna strør om seg med her på VD. Men eg vonar at det skuldast vankunne og ynskje om å skade omdømmet til menneske med ei anna tru.

Og så set eg punktum ved å vise til korleis lagnaden vart til bybefolkninga i Jerusalem då Jesus sine disiplar inntok byen i 1099.

Kommentar #111

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, det er han kan hende ikkje

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Så er Abraham heller aldri blitt helgenforklart i bibelen.

men han er heidra opp i skyene som potensial sonmordar, Isak vilde han stikke kniven på den heidenske offerplassen "Tempelklipp" og den andre, Ismael, jaga ut i ørkenen for å døy saman med mora. Legendene fortel at Jahve båe gongane redda Abraham frå å verte sonemordar.

For å seie det slik Magnus, dersom du kan bevise at Jesus og Den Heilage Ande lever og eksisterar så tek eg på meg å bevise at ein eventyrskikkelse aldri har levd.

Når det gjeld når og kar Bibelen vart skreven, så overlet eg til andre å svare:

På sida til Det israelske utanriksdepartement, i artikkelen ” King David and Jerusalem - Myth and Reality”, står det fylgjande:

“The Bible is not - and was never intended to be - a historical document. A work of theology, law, ethics and literature, it does contain historical information; but if we want to evaluate this information we should consider when, how and why the Bible was compiled.”

“Until comparatively recently, the Bible was accepted as the word of God by most Jews and Christians”.“but it is fair to say that, outside fundamentalist circles, modern consensus suggests that the assembling and editing of the documents that were to constitute the Bible began in the seventh century bce, some three centuries after David's time”.

Når det gjeld kanoniseringa av "den jødiske bibelen" så skriv Harald Hauge i artikkelen Qumran og kanon:

"De siste hundre år har derfor Ryles alternative teori vært den mest populære: GT ble "kanonisert" i flere faser, og dette avspeiles i den tradisjonelle tredelingen Loven Profetene Skriftene. Først ble Loven kanonisert (tiden like etter eksilet, på den tiden skismaet med samaritanerne skal ha funnet sted). Deretter Profetene (noen år(hundrer?) senere). Avslutningen på kanonprosessen fant så sted under Synoden i Jamnia rundt AD 90 hvor Skriftene ble vedtatt kanonisert. Disse ble da valgt ut fra en gruppe skrifter som (riktignok) stammet fra tiden etter at den pålitelige profettradisjon døde ut (dvs. etter Esras tid), likevel ble de løftet opp fra apokryfene til Skriftene. Denne synoden markerte avsluntingen på kanonprosessen og innebar en konsolidering. Det var for øvrig på dette tidspunktet man avgrenset seg mot den "åpnere" aleksandrinske kanon som også inkluderte apokryfene (som i LXX)."

Kommentar #112

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Burde egentlig avstå fra å kommentere i divisjonen til Njål K., men han representerer slik jeg ser, en så subtil og morbid form for spamming av ordskifter at vi med fordel meget godt kunne vært foruten. Selv ville jeg foretrekke et ordskifte med en svamp, - som i det minste har evnen til å ta til seg i motsetning til raljeringene til Njål K.

Der hvor jeg kommer fra pleier vi å holde kjeft når vi ikke har noe å si. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere