Eyvind Skeie

68

Gyrid Gunnes og språkets rammer

Jeg sitter med en stadig sterkere følelse av at jeg her står ovenfor en tekst som har den åpenbare intensjon å erstatte den kristne troens innhold med en helt annen gudsforståelse. Jeg mener den ikke hører hjemme i en kristen kontekst.

Publisert: 16. jun 2014

Feminist, prest og forsker Gyrid Gunnes har fått gjengitt en versjon av Agnus Dei, "Du Guds Lam", på Verdidebatt.

Det er en tekst som sprenger mange språklige rammer og flytter Agnus Dei ut i et stort rom av samtidighet og i et - om mulig - enda større religiøst rom, hvor det er guddommens feminine sider som stiger frem, i stor solidaritet med alt og alle som lider.

Det er en poetisk sterk tekst, som uttrykker empati og som foretar et oppgjør med kirkens maskuline tradisjoner på en slik måte at det ryddes plass for den feminismen som Gyrid Gunnes også i andre sammenhenger har vært en eksponent for, en feminisme som faktisk endrer gudsbildet, enten det skjer i form av benektelse (Guds datter som aldri ble menneske, du ukjente) eller protest (du er det lys som ble overvunnet av menns mørke) eller ved å utvide begrepet "Guds Lam" på en nærmest absurd måte (Guds esel, Guds hest, Guds kanin, Guds tigger, Guds prostituerte og så videre).

I den grad jeg er poet og kanskje også salmedikter, er jeg absolutt åpen for å at vi må utforske språkets rammer, og gjerne også sprenge disse rammene, ikke minst for å nå frem til det som er den heftige pulsen og smertepunktene i vår egen tid og hos menneskene i dag. 
Men teksten til Gyrid Gunnes stiller også ganske mange dype spørsmål som gjelder språkets rammer og det ordene formidler.

Slik jeg opplever denne teksten, både ved første gjennomlesning og den smule nærlesning som jeg har hatt anledning til å bedrive, synes jeg at forfatteren Gyrid Gunnes her har fått teologen Gyrid Gunnes til å erstatte kristendommens kjerneinnhold med noe som minner om en feministisk religion. Satt på spissen kan det virke som om hun erstatter troen på (mannen) Jesus Kristus men en beklagelse over at inkarnasjonen ikke heller kunne handle om at Guds datter ble født til verden, og kanskje ikke av en kvinne som Maria, men på en måte som stod mer i samsvar med all den undertrykkelse og alt det misbruk som kvinner er blitt utsatt for gjennom århundrene.

Det Gyrid Gunnes søker i denne teksten formulerer hun slik: 

«Du Gud Moder

du som ikke tilgir noens synder ved at sønnen dør på korset,

jeg ber om at du vil miskunne deg over oss

miskunne deg over vår verden»

Dette er en sterkt provokatorisk påstand i påkallelsens form, og spesielt i "Agnus Dei", som nettopp bygger på at Guds Lam tar bort verdens synder, ved å dø på korset.

Jeg har forsøkt å stille meg åpen for denne teksten, fordi jeg synes at man alltid skal lytte til et menneske som har mye på hjertet.

Jeg finner kontrastene i teksten spennende som tekster og som en utforskning av språkets rammer.

Samtidig sitter jeg med en stadig sterkere følelse av at jeg her står ovenfor en tekst som har den åpenbare intensjon å erstatte den kristne troens innhold med en helt annen gudsforståelse. Da har språket, i sin streben etter å komme nær virkeligheten, bidradd til å oppløse troens kjerne.
Jeg synes at det er interessant og viktig å prøve å ta til seg og reflektere over en slik tekst.
Men ville jeg være gudstjenestedeltaker i en menighet som forrettet en slik liturgi?
Nei, jeg ville faktisk ikke det. 

De språklige rammene for denne teksten befinner seg såpass klart i strid med troens kjerne at jeg mener at den ikke hører hjemme i en kristen kontekst.

Men det betyr altså ikke at teksten ikke kan bevege mitt maskuline hjerte.

FØRST PUBLISERT I MIN EGEN BLOGG. LAGT UT PÅ VERDIDEBATT.NO ETTER REDAKSJONENS INITAITIV DA JEG SELV FOR TIDEN IKKE HAR ANLEDNING TIL Å FØLGE OPP DEBATT.

Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Takk Skeie !

Publisert over 7 år siden
Eyvind Skeie. Gå til den siterte teksten.
Samtidig sitter jeg med en stadig sterkere følelse av at jeg her står ovenfor en tekst som har den åpenbare intensjon å erstatte den kristne troens innhold med en helt annen gudsforståelse. Da har språket, i sin streben etter å komme nær virkeligheten, bidradd til å oppløse troens kjerne.
Jeg synes at det er interessant og viktig å prøve å ta til seg og reflektere over en slik tekst.
Men ville jeg være gudstjenestedeltaker i en menighet som forrettet en slik liturgi?
Nei, jeg ville faktisk ikke det.

De språklige rammene for denne teksten befinner seg såpass klart i strid med troens kjerne at jeg mener at den ikke hører hjemme i en kristen kontekst

Du nådde de ordene som jeg famlet etter.  :-)

Kommentar #2

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Det står skrive at Gud( er) RHM!

Publisert over 7 år siden
Eyvind Skeie. Gå til den siterte teksten.
noe som minner om en feministisk religion.

Eg har i årevis prøvt å få dei lærde teologar til å kommentera på

at det står skrive at Gud (er) RHM,med vokalar RÆCHÆM- "uterus", livmor,

og RACHUM . nådig!

"Sover I, karle?"!!

(På hebraisk har dei sokalla "asyndetisk binding",-

dei set substantiv og adjektiv saman utan verb,

lærde me  i hebraisktimane hjå vår kjære livfulle, sokalla "lille araber" !)

DEi lærde teologar har og teke seg til rettes i salmen

til Lina Sandell:

"Han som bär för mig en moders hjärta"

har vorte til "en faders hjärta"!!

Hugs;"strunt är strunt, och snus är snus,

om och i gyllene dosor,

og rosor i ett spruckit krus

er ändå alltid rosor"!!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere