Solveig A. Wahl

21

Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Grunnlovens paragraf 112 slår fast at alle forslag om å endre Grunnloven må legges fram før et stortingsvalg, og at de først kan vedtas i neste periode.

Publisert: 12. mai 2014

Denne uken skal Stortinget ta stilling til forslag om å forankre en del menneskerettigheter i Grunnloven, blant annet om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32 (2011–2012) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-182/2/ ,.

 

Her er to av forslagene til ordlyden:

Ny § 93 skal lyde:

 

Alternativ 1 B

Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

 

 

Alternativ 2 B

§ 93

Ethvert menneske har rett til liv fra fødselen. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

 

 

Det er neppe sannsynlig at alternativ 2B vil få flertall. Hvilke konsekvenser vil alternativ 1 B i Grunnloven kunne få? Vil en ny§ 93 «Ethvert menneske har rett til liv»sikrer loven av 30. mai 1978 om selvbestemt abort? Eller kan den bli en juridisk felle for kvinners autonomi i de første 12 ukene av svangerskapet?

 

 

Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende uttalelse til medlemmene av Stortingets Presidentskap:

 http://kvinnesak.no/grunnlovsforlaget-om-rett-til-liv-apner-for-omkamp-om-abortloven

"Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening har forståelse for Stortingets ønske om å fornye Norges Grunnlov nå i 2014, men dette gjøres etter vår mening uten at de fulle konsekvenser av de nye bestemmelsene er analysert. Landsmøtet peker på at når en grunnlovsbestemmelse først er vedtatt, har Stortinget ikke lenger kontroll med hvordan denne blir tolket og anvendt av domstolene. Dette gjelder også når det er tatt inn uttalelser i forarbeidene om tolkingen av bestemmelsen. Landsmøtets bekymring gjelder særlig forslaget til utforming av bestemmelsen om rett til liv som ser ut til å ha tilslutning fra Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall, nemlig formuleringen ”Ethvert menneske har rett til liv” foreslått som første ledd i ny § 93. Etter vårt landsmøtes syn vil denne ordlyden kunne åpne, om ikke nå så i fremtiden, for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven fordi livet starter allerede tidlig i svangerskapet.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening oppfordrer derfor Presidentskapet til å sørge for at vedtak av en bestemmelse om retten til liv foreløpig utsettes til det foreligger en bestemmelse som sikrer at retten til abort ikke angripes ved domstolene.

 Vedtatt av landsmøtet 10. mai 2014

På vegne av Norsk Kvinnesaksforening

Margunn Bjørnholt

leder"

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.
Hvis du leser hva du skriver og hva jeg skriver så vil du se at jeg gir mine motsvar til det du skriver. Er jeg forpliktet på å bruke ditt vokabular? Jeg skjønner at du sier at det er en verdikonflikt. Jeg svarer at retten til liv, og få leve, er basal, og må få forkjørsrett fremfor det å måtte slippe å føde, siden det å føde er noe så naturlig at alle vi her på tråden, og alle andre mennesker som selv står og går og prater i samfunnet, har 'utsatt' sin mor for sin egen fødsel. Kan du se at i dette^ så ligger det et motsvar til dine ytringer? Er det å gi motsvar trolling? Eller spør du om jeg troller av andre grunner?

Nei, du skriver følgende: "Forsøker du å si at drap er greit bare det skjer relativt smertefritt, eller uten at vedkommende blir utsatt for frykt først?"

Hva kommer dette fra? Det er jo ingen verdikonflikt her. Hvilket er min premiss. Dette er jo fullstendig løsrevet fra konteksten. Intet jeg har sagt impliserer at jeg støtter drap av sovende mennesker. Jeg støtter heller ikke drap av katter, uten at konteksten er en reell og velbegrunnet verdikonflikt...

Men jeg skjønner at du vil ha et samfunn der kvinner tvinges til å føde mot sin vilje. Greit nok, men at du ikke ser at dette er moralsk uforsvarlig praksis, er bare totalt ufattelig. Argumentene din er syltynne. 

At fødsel er en naturlig prosess, er irrelevant. Abort er også naturlig. Død er naturlig. Det er ingen automatikk i at det naturlige = godt (eller moralsk forsvarlig). 

En kvinnes kropp representerer begrenset ressurs, som kun hun selv rår over. En abort åpner gir mulighet for et annet liv, bare på et senere tidspunkt. En kvinne er ikke forpliktet til å gjennomgå et svangerskap på et gitt tidspunkt fordi hun selv er født. Ingen er forpliktet til å føde kontinuerlig, fordi de selv har blitt født. Er du forpliktet til å kontinuerlig sette barn på kvinner, fordi du er født? 

Hva er det du egentlig ønsker? At kvinner skal reduseres til talibanske fødemaskiner? Er dette din oppfatning av "kvinnens gode liv"? 

Løft blikket ut av bronsealderen Wold, her skinner solen. 

Kommentar #52

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Mange er barnlause!

Publisert rundt 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvis en mor absolutt ikke vil ta seg av sitt nyfødte barn, hva foreslår du?

Er det ikkje  truleg at det er mange barnlause som  vil adoptera?

Og med ei grunlov som vernar om retten til liv, har vel staten eit ansvar og??

Kommentar #53

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Spiral og P-piller må da fjernes fra markedet

Publisert rundt 7 år siden

Dersom retten til liv skal gjelde fra unnfangelsen.
Hva da med spiral og p-piller?
Begge deler har den evnen at de kan forhindre et befruktet egg i å feste seg i livmoren (spiralen gjør det konsekvent hele tiden, p-piller litt mer komplekst i måten og når de kan påvirke slik).

Skal man da forby begge disse prevensjonsmidlene, så vil en slik lov aldri kunne gå igjennom.
Og skal en lov være konsekvent, så må disse prevensjonsmidlene rett og slett fjernes fra markedet i Norge.
For dersom man ikke skal ha rett til liv fra unnfangelsen, så er man jo ute på en diskusjon om fra når man skal ha rett til liv. Og hva skal i så fall argumentet være for å ha rett til liv sånn ca fra et par uker etter befruktning når piller og/eller spiral ikke lenger kan gjøre noen "skade"?
Samme argument som rett til liv fra ca 12 uker? Eller er det forskjellige argumenter ute og går i slike tilfeller?

Hvor stor del av livet til en kvinne og alle rundt henne vil det ramme om kvinner ikke lenger får bruke spiral og p-piller her til lands?

Jeg tenker at et slikt forslag er stein dødt før man i det hele tatt trenger å foreslå det.
For det vil ikke fungere i praksis om man faktisk mener det som står der.


Kommentar #54

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Er det ikkje truleg at det er mange barnlause som vil adoptera?

Og med ei grunlov som vernar om retten til liv, har vel staten eit ansvar og??

Dette forstår jeg lite av.

For å klargjøre.

Situasjon 1: Når en gravid kvinne ønsker å ikke gjennomgå kroppslige endringene svangerskapet medfører, presenteres vi altså for et etisk paradoks. Retten til liv, og retten til autonomi kan da begge ikke overholdes på samme tid. En må vike. De kan i prinsippet ikke sameksistere.

Situasjon 2: Når barnet et født, kan begge disse rettighetene overholdes. De kan i prinsippet sameksistere.

I situasjon 1 vil da et brudd på en av disse grunnleggende rettighetene være uungåelig.

I situasjon 2 vil et brudd på en av disse grunnleggende rettighetene være fullt mulig å unngå - følgelig er det også etisk uakseptabelt å f.eks. ta livet av barnet. (altså å bryte en av disse) Løsningen vil f.eks ligge i en adopsjonsordning.

Jeg argumenterer altså for at brudd på "retten til liv" (i situasjon 1.) er mindre alvorlig enn brudd på "retten til autonomi" (i situasjon 1.) Ergo er abort etisk akseptabelt.

Situasjon 2 er irrelevant for denne diskusjonen. Her er det full enighet.

Bedre kan jeg ikke forklare dette.

Kommentar #55

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hva med det ufødte barnets autonomi?

Publisert rundt 7 år siden
Er det slik at kun er de som kan kjempe for sin egen selvbestemmelsesrett, har denne retten? Mitt poeng er: hvem spør det ufødte barnet om det vil leve eller ikke? Og hvis vi har kommet dit at sålenge et individ ikke kan hevde seg selv og sin rett, så kan dette livet avsluttes, hvor har vi da kommet som samfunn?
Kommentar #56

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hva jeg mente med 'fødsel er naturlig'

Publisert rundt 7 år siden
At det er helt nødvendig for liv, og for samfunnet, og for menneskehetens eksistens. Det å få barn regnes blant en av de ting kvinner gjennomsnittelig sett gjerne vil ha. Det å få leve vil de fleste. Det er ikke bare normalt, på linje med at 'alle dør', det er det som bevirker overskudd av mennesker fremfor død. Det er normalt og positivt og livs-bejaende. Helsepersonell har bl.a.i oppgave å redde liv. Samt at graviditet og fødsel ikke er noen sykdom; det er en del av livsgrunnlaget. Mens det å dø er noe vi gjerne motarbeider. Vi ønsker gjerne at folk skal få en høy alder og sovne stille og fredelig inn. Derfor ønsker samfunnet å fremme helse slik at folk kan leve lengst mulig. Stikkordet her er leve. Og poenget mitt er at siden fødsel er så normalt, i livsbejaende retning, at VD hadde vært helt tomt uten alleredefødte mennesker, så har ingen av oss noen rett til å frakjenne noen livet, over hodet på dem, spesielt når de det er snakk om er ikke små babyer, men bittesmå ufødte babyer. Dvs.desto mer! forsvarløse og i behov for beskyttelse.
Kommentar #57

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Viktig å få på plass gode adopsjonsordninger,

Publisert rundt 7 år siden
...oppmuntre til offentlige og private kvalitetsinitiativ for å ta seg av barn som ikke har mødre som kan ta seg av dem... ...vi trenger vel å opplyse alle unge og ungdommer overalt om at sex hører til i et forhold som kan oppdra barn, og sikre at barna får far og mor, og der det ikke lar seg gjøre, få inn mennesker av typen Mamma Maggie eller Mor Teresa etc, som kan og vil ta seg av barn som ikke har foreldre. Den relasjon som stødigst vil bære frem og oppdra barn er solide ekteskap. Å bygge ekteskap må gjøres innenfra, holdningsmessig. Da må holdninger av ansvarlighet og trofasthet læres bort, og læres av de unge. Mye av den seksualisering som unge utsettes for motvirker dette i alle ledd. Og samfunnet tilbyr abort. Samfunnet lærer opp de unge til å eksprimentere seksuelt og ikke skamme seg over noe de kan finne på å kalle en legning eller noe de må prøve ut mens de unge. Og abort og medisiner mot seksuelt overførbare sykdommer skal liksom være nødløsningene? Ekvivalent kunne man si at unge burde prøve narkotika om de vil det selv og er trygge på det. Så kunne man ta konsekvensene senere? Abort skader en og dreper en annen. Ingen kvinner (om de ville være ærlige) går fra en abort uten reelle samvittighetskvaler. Altså: reelle.
Kommentar #58

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.
Er det slik at kun er de som kan kjempe for sin egen selvbestemmelsesrett, har denne retten? Mitt poeng er: hvem spør det ufødte barnet om det vil leve eller ikke? Og hvis vi har kommet dit at sålenge et individ ikke kan hevde seg selv og sin rett, så kan dette livet avsluttes, hvor har vi da kommet som samfunn?

Jeg anser ikke et 12 uker gammelt foster for å ha autonomi. Evne til å produsere intensjoner, er en emergent egenskap som forutsetter at et (mer eller mindre) rasjonelt vesen eksisterer. Dette dukker med all sannsynlighet opp på et senere tidspunkt i organismens utvikling. Uten at dette betyr veldig mye i denne sammenhengen.

Jeg anser heller ikke det å kunne utrykke sine intensjoner (på et gitt tidspunkt), som nødvendig for å ha autonomi. Organismens intensjoner er ikke ikke-eksisterende selv om man sover eller er bevisstløs. Disse opprettholdes i de nevrale nettverkene i en fungerende hjerne. Heldigvis, ellers ville du blitt en ny person hver gang du våknet...

Uansett, i sum handler mitt ståsted om en totalvurdering av flere forhold. Konklusjonen min er at kvinnen har høyere moralsk status enn et foster på 1-12 uker.

En detaljert forklaring vil nok fremstå som noe kjedsommelig for en som preferer å tvinge kvinner til å gjennomgå sine svangerskap.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere