Rune Staven

402

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Publisert: 5. mai 2014

Hei

Det er ofte uenigheter mellem troende, om hva som er riktig og ikke riktig når det gjelder dette med å skille seg og gifte seg på nytt. Mange pastorer har giftet seg på nytt, og funnet grunnlag og rett for å gjøre dette i forhold til det som står i Guds ord. Hvordan kan man forklare at dette er riktig, og hvor står det at dette er mulig å gjøre, når Guds ord taler klart og tydelig om dette emnet. Både Jesus og Paulus taler tydelige om dette temaet. Her har jeg funnet fram en side fra tosko, som trekker fram Bibelsvers som tar for seg skilte og gjengifte, og Bibels versene taler jo for seg selv. kan man tolke dette annderledes, da vil jeg gjerne vite på hvilket grunnlag mener du det?

 Guds Ord

om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

(Norsk Bibel 1988)

Bibelen sier i Ordspråkene 22:6: «Lær den unge den vei han skal gå! 

Så viker han ikke fra den når han blir gammel.»

Skriftsteder om ekteskap, skilsmisse og gjengifte kommer sjelden frem i forkynnelsen i våre 

dager. For noen tiår siden var skilsmisse sjeldent i menigheten. Nå er det et stort ras av 

skilsmisser og behovet for å ta disse bibelordene frem i forkynnelsen burde derfor være stor. 

Men hvorfor forkynnes det så og si ikke og hva skjer med dem som ikke får høre Guds ord og 

lære om at ekteskapet er til døden skiller oss? Istedenfor har de nok av eksempler å se til av 

ekteskap som ender i skilsmisse. Når kristne ledere, som mange mennesker ser opp til, skiller 

seg, er dette sterke, negative eksempler.

 

1.Kor 6,9: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! 

Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til 

unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn,....skal arve Guds rike."

1.Tess 4,2-5: "Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, 

deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i 

hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud."

Ekteskapet, et bilde på Kristus og menigheten:

Ef 5,31-32: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to 

skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten."

Diabolos er djevelens navn på gresk, og betyr: den som splitter! Han hater det Gud har skapt. 

Kjærlige, trofaste ekteskap og familier som splittes, fører MYE sorg og fortvilelse med seg! 

Verden skulle se på oss kristne og si: "Se hvor de elsker hverandre!" Våre ekteskap skulle 

være et synlig bilde av kjærligheten mellom Jesus Kristus og hans brud, menigheten.

Du skal ikke bryte ekteskapet!

Matt 19,4-6: "Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen 

skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til 

sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som 

Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

Mark 10,9: "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. "Gjengifte

Bibelen taler også klart om gjengifte.

Luk 16,18: "Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og 

den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor."

Rom 7,2-3 "For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men 

dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles 

en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men 

dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en 

annen mann."

Mark 10,11- 12: "Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier 

til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor 

mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så 

driver hun hor."

Paulus skriver like klart i 1.Kor 7,10-11: "Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg 

selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, 

Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille 

seg fra sin hustru."

Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den 

fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.

Teorien om den uskyldige part bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier:

" Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter 

seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver 

hor."

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har 

drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er 

sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de 

mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lite bibelkunnskap, lite undervisning om tema og feil veiledning har gjort at mange dessverre 

har havnet i vanskelige situasjoner, langt borte fra Guds veier og vilje. Men hos Jesus er det 

tilgivelse og oppreisning for den som vender om og bekjenner sin synd!

Jesaja 1,18: " Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som 

purpur, skal de bli hvite som snø, og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite 

ull. " Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: " Gå bort og synd ikke mer!" Hun kunne altså 

ikke fortsette som før, å leve i synd (drive hor), men måtte omvende seg. Slik må også vi 

omvende oss for å få tilgivelse av Gud (Apgj.3,19). Vi kan ikke leve i synd som kristne, det er 

stor forskjell på å leve i synd og falle i synd. 

Hebr 13,4: "La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være 

usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor 

og bryter ekteskapet."

Utarbeidet av stiftelsen TO SKO (www.tosko.no)

En enkel innføring i fra Guds ord, slik man leser Guds ord rett ut. Når man henviser til Guds ord om hva som står skrevet om dette temaet. Hvordan kan man da motbevise at det ikke er riktig av det som er skrevet i dette temaet ? Det får meg samtidlig til å undres over så mange av pastorer, forstandere, og kirkeledere går hen og gifter seg på nytt. På hvilket grunnlag gjør man det, når et står så tydeligt i Bibelen på hva som er riktig.?

Mvh

Rune

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Ja og et av åndens frukter er kjærlighet. lever man ikke i kjærlighet så er man ikke i ånden

Hei Turid

Ja det stemmer, og det er viktig å bry seg om sannheten i GUDS ORD, for kjærligheten har sin glede i sannheten.og sannheten setter oss fri:)

mvh

Rune

Kommentar #52

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Dette verset er rettet til mannen....er det vell ikke. Det er mest dem som SER og kan begjære. Men jeg tror ofte menn ikke selv ser det slik.

Dengang bibelen ble skrevet var det vell ikke mye til porno rune? eller? Du som veit.....nå begjær menn i fleng som du plei å skriv porno. Så da kan en vell fatt at mange ekteskap har gått skjeisen......men han e vell bærre en eventyrer og guttunge eller? Du som veit rune?

Han som støtt begjære ei annen manns kone han er vell bare en eventyrer og drømmer i egne øynen...vil jeg tro. Ja du sei ke hain Gud sei...

Hei Turi

ALL bægjer er synd, om det er en annen kvinne elelr mann, eller en annen manns eiedom, dette må man legge av seg eller drepe lystene i åndens kraft.

mvh

Rune

Kommentar #53

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Den/de som blir angrepet bør aldri vente på at denne hjelpen søkes.
Men komme seg bort med en gang første slaget har rammet.
Det er dessverre alt for få av dem som driver med mishandling som selv ser at de trenger hjelp. Og den hjelpen må ofte komme fra profesjonelt hold, ikke guder.

Jeg tror den Gud jeg tror på JESUS KRISTUS er temmelig proffesjonell til også slikt. Og har fått med meg noen vitnesbyrd på slikt.

Om man søker JESUS KRISTUS vil han også hjelpe. Ikke alltid kommer og er hjelpen slik man selv ønsker at den skal gjøres på.

Men er helt klart at i noen tilfellers å brister ting noensteds og et menneske er ikke i stand til å bare søke Gud Jesus og i en del tilfeller kan selv Gud også bruke en psykolog psykiater og eller sjelesørger ekteskapsrådgiver annet til å fomidle hjelp. Selvsagt kan selv Gud mene at og så det kan være veien for et menneske , ikke alle har samme måte og takle ting på og tar ikke ting likedan.

Andre igjen er mere lett motagelig for hjelp direkte fra Gud Jesus. og trenge ikke mye menneskehjelp sånn sett. Vell man er ulik!

Kommentar #54

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvis du leser mitt innlegg, og ser på de skrifsteder som blir lagt fram, kan du da motbevise det som blir sagt i de versene som Jesus kommer med, og som Paulus kommer med? Betyr ikke disse skriftstedene noen ting for deg?

Jo, dem gir en forståelse for hva loven krever, men loven er oppfylt.

Når Jesus oppfylte betalte Han ALL synd på korset, da betyr det ALL synd.

Jesus sier ikke at all synd er betalt, men gjengifte får du ikke tilgivelse for. Så for et ektepat som har giftet seg igjen - når de ber om tilgivelse  - så har de allerede fått den fra Herren - siden Jesus har allerede betalt all synd. Det betyr at de da ikke lever i synd, siden Jesus blod fjerner all synd fra deres ekteskap - som om at de aldri før har vært gift - det er tilgivelse det.

I berprekenen så ser du hvordan Jesus løfter opp loven, slik at folket skulle få se hva loven krever - dvs hva som må til for å blir rettferdigjort ved de ti bud. Kan vi blir rettferdigjort ved de ti bud? Vist Ja - da hadde ikke Jesus treng å komme.

Men svaret er nei, så vist de ti bud ikke kunne få oss til himmelen, hva var da vitsen med å gi oss de ti bud? Den første var at de ti bud ble KUN gitt til jødene, den andre er at de ti bud ble gitt for å synligjøre syndens opphavsmann. Gud viste at ingen mennesker kunne klar å følge de ti bud. 

Jesus sier, et nytt bud gir jeg dere - dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Det er bare et bud som står igjen - de ti andre er oppfylt.

Vet du en til hemmelighet, med de ti bud - oppfyllesen av de ti bud - ER KJÆRLIGHETEN. hvist vi hadde klart å oppfyle og fullføre de ti bud - da hadde vi hatt den fulkommen kjærligheten som Herren forlanger at vi måtte ha, men som vi ikke kan oppfylle.

Jesus oppfylte de ti bud - når de ti bud er oppfylt for deg - da Har du fått den fullkomne kjærligheten. Jesus sørget for å oppfule de ti bud for dg og meg, det betyr at vi har oppfylt de ti bud, men det er en annen som har oppfylt den for oss. Derfor ser Faderen på oss gjennom Sønnen. Faderen ser på deg og meg med Jesus blod som dekker over oss. Fadren ser at Jesus blod renser oss hver dag.

Derfor sier Jesus, elsk hverandre som jeg har elsket dere. Han sier ikke elsk Meg som jeg har elsket dere. Han sier elsk hverandre - fordi vi er istandgjort til å elske hverandre ved Hans kraft.

For poenget er at jeg er imot synd. Jeg hva som skjer når en preker om de ti bud - da vekkes synden opp i kjødet. Dette kan være et virkemidel for folk som ikke er frelst, til å få dem til å se at de trenger Jesus..

Men når du er frelst, det er da menneske skal bygges opp, ikke brytes ned. 

Bare se på homofili debatten - vi vet at det er synd. Men du ser hvor mye harme den berer over seg. Det er syndens opphavsmann som bruker loven, til å fordømme de som er i synd. 

Dette fører til splittelse innand i Kirken, det fører til en større gap mellom kirken og samfunnet etc. Dette er helt bevist fra syndens opphavsmann.. Legg av det med homofili, ønsk alle at de skal få komme til Kriken, sørg for å få dyttet inn DHÅ - han vil overbevise om hva som er synd og ikke synd, ikke bare det DHÅ sørger for å sparke ut det som ikke skal være på innsiden av den troende.

Det er det som er budskapet, få DHÅ på innsiden av folket - så lar vi DHÅ åpenbare den fulle sannheten. 

Kommentar #55

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
ALL bægjer er synd, om det er en annen kvinne elelr mann, eller en annen manns eiedom, dette må man legge av seg eller drepe lystene i åndens kraft.

Ja hoff an være!!! Så enig!!

Kommentar #56

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Ja det står om sverdet som skal drepe alle Djevelens listige angrep...så det er vell bare for folk å ta sverdet fatt.

Kommentar #57

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Ja å troens skjold så man ikke bli mosa.....

Kommentar #58

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Paulus omvendte seg fra synden,han fortsatte ikke å dreper andre, Hadde han gjort det så hadde han fremdeles levd i synd selv om han hadde blitt frelst. Det handelr om å drepe kjøets lyst med Ånden, men det er noe du ikke vil ta til deg eller forstå Rudi.

mvh

Ja og det ekteparet som har giftet seg på nytt, de har også omvendt seg fra synden - di skiller seg ikke og de gifter seg ikke igen - er de da likestilt med Paulus drap?

Kommentar #59

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hva sier Guds ord...

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er ofte uenigheter mellem troende, om hva som er riktig og ikke riktig når det gjelder dette med å skille seg og gifte seg på nytt.

... om man skiller seg og gifter seg på nytt før man blir frelst? Lever man i hor da? Og kan man få tilgivelse for dette? Fordi man begikk en synd man ikke var klar over? Eller mener du at Guds ord er entydig, at den broderen og søsteren som er blitt frelst etterpå, etter at de lever i hor, da må gå fra hverandre, fordi de lever i hor? Eller finnes det tilgivelse for dette fordi de var uvitende om Guds lov?

Er det noe som er større en Guds lov? Som f.eks. Guds nåde? 

Kommentar #60

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Hvordan kan de da inngå en pakt med Gud når de ikke tilhører Ham? Er da ekteskapet gyldig?

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva så med pakten man har inngått med Gud, betyr ikke den Hellige Pakten med Gud noe, et løfte som er et bilde mellom menigheten og Kristus. ser du ikke det sanne bilde er knyttet til vår pakt med Gud? Hvem kan skille mennesket når man har inngått en ekteskaps pakt med Gud?

Vi vet at de fleste gifter seg av tradisjon - mange er ikke frelst. Hvordan kan de da inngå en pakt med Gud når de ikke tilhører Ham? Er da ekteskapet gyldig?

Hvordan kan Gud føre to sammen som ikke er frelst? Spør Han syndens opphavsmann om retten til å føre to sammen, fordi de som ikke er frelst, de tilhører syndens opphavsmann. Må da Herren spørre syndens opphavsmann om rett til å føre disse sammen?

Hvordan kan et ekteskap bli velsignet - når de ikke er født på ny?

Det står ikke noen plass i bibelen at en blir frelst ved å gifte seg.

Fordi om det er et bilde og en prøver å vri det dithen - så spiller det ingen rolle, siden Jesus betale ALL synd på korset. Gjengifte er synd på lik linje med det å drepe, lyve, stjele. Herren sier har du brutt et av mine minste bud - da har du brutt dem alle.. Ergo, det å lyve er det samme som å gjøre synden igjengifte.

Når du lyver og ber om tilgivlese, da er den løgnen som du har presantert visket bort. Når du begår synden å gifte deg på nytt og ber om tilgivelse - så slettes den synden at du giftet deg på nytt. Som om at du ikke har vært gift før.

Kommentar #61

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Guds ord slik jeg skriver i innlegget med de versene jeg kommer med som begrunner hvorfor det er synd å gifte seg på nytt igjen

Ja, det er riktig som du sier - det er synd å gifte seg igjen - men poenget er at du får tilgivelse for den synden. Du sier, ALL synd får du tilgivelse for, men ikke synden å gifte seg igjen.

Kommentar #62

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jesus sier ikke at all synd er betalt, men gjengifte får du ikke tilgivelse for. Så for et ektepat som har giftet seg igjen - når de ber om tilgivelse - så har de allerede fått den fra Herren - siden Jesus har allerede betalt all synd. Det betyr at de da ikke lever i synd, siden Jesus blod fjerner all synd fra deres ekteskap - som om at de aldri før har vært gift - det er tilgivelse det.

Hei Rui

Ja all synd er betalt, og vi får tilgivelse for all synd, utenom å spotte Ånden. men om man lever i en synd som hor,så må man omvende seg fra synden, for å få tilgivelse, kan du se dette Rudi. Tilgivelse og nåde får man,men man må omvende seg fra å leve i hor. Da Jesus talte om at man ikke kunne gifte seg på nytt igjen etter at man hadde skilt seg, så var et fordi man hadde blit bundet i et ekteskaps pakt med Faderene som ingen kan skille. Men i ag ser det ut som om vi kan gjøre hva vi vil, fordi det er nåde for alt, og det er sant, men ikke o,m vi tramper på nåden og korset me våre synder som vi ikke omvender oss fra.

mvh

Rune 

Kommentar #63

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er riktig som du sier - det er synd å gifte seg igjen - men poenget er at du får tilgivelse for den synden. Du sier, ALL synd får du tilgivelse for, men ikke synden å gifte seg igjen.

Hei Rudi

Hvordan kan man få tilgivelse for noe man ikke har omvendt seg fra? å leve i hor er ikke omvendelse fra synden, da må man skille seg fra sin gjengifte kone.

mvh

Rune

Kommentar #64

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Når du lyver og ber om tilgivlese, da er den løgnen som du har presantert visket bort. Når du begår synden å gifte deg på nytt og ber om tilgivelse - så slettes den synden at du giftet deg på nytt. Som om at du ikke har vært gift før.

Hei Rudi

Lite viten om det å leve i synd og på hva snuble i synd betyr ser jeg.Det er stor forskjell på dette Rudi

mvh

Rune

Kommentar #65

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
... om man skiller seg og gifter seg på nytt før man blir frelst? Lever man i hor da? Og kan man få tilgivelse for dette? Fordi man begikk en synd man ikke var klar over? Eller mener du at Guds ord er entydig, at den broderen og søsteren som er blitt frelst etterpå, etter at de lever i hor, da må gå fra hverandre, fordi de lever i hor? Eller finnes det tilgivelse for dette fordi de var uvitende om Guds lov?

Er det noe som er større en Guds lov? Som f.eks. Guds nåde?

Hei Rolf

For å være ærlig med deg så er det vanskelig for meg å svare på dette. Det er en tid før det nye livet i kristus og en etter det å bli født på nytt, man omvender seg fra synden og begynner å vanre i det nye livet. hva tar man med seg inn i det nye livet, når alt er tilgitt. og man begynner med blanke ark er et annet spørsmål.men de har også stått i kirken og gitt sitt løfte til Gud og seg selv,selv om gjerne ikke troen var til stede,er da dette eketskapet ugyldigt, er jo også et spørsmål. så derfor har jeg ikke så mye svar å komme med, men jeg håper gjerne at andre har det. men den kristne som gifter seg ved at troskapsløfte er Helligt, og kan ikke brytes av noe menneske.

mvh

Rune

Kommentar #66

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan man få tilgivelse for noe man ikke har omvendt seg fra? å leve i hor er ikke omvendelse fra synden, da må man skille seg fra sin gjengifte kone.

Det er her du ikke ser eller forstår hva tilgivelse er..

For at du skal se, så fortller jeg deg hvordna Herren ser på det med gjenfite og tilgivelse..

Han sier: Det er synd å gifte seg på nytt, men du er tilgitt det at du har giftet deg på nytt fordi Min Sønn har betalt din synd. Synd ikke mere og Jeg velsigner dette nye ekteskapet deres..

Slik som Paulus fikk tilgivelse for DRAP. Paulus hadde jo begåttt drap og hvan VAR drapsmann. Men da Han ble frelst på veien til Damskus - da sluttet Han å være drapsmann - fordi Han ble en ny skapning. Den nye skapningen hadde ingen fortid, ergo det fanntes ikke en eneste ting å anklage Pulus for. Han var en drapsmann, men sluttet å være det i det øyeblikket Han ble frelst. Slik er detogs med gjengifte, de levde i hor som gjengifte, men da de ble frelst sluttet de å være noen som levde i hor - fordi de var nye skapninger i Kristus.

Du lever ikke i en synd som du er tilgitt.

Her ser du hva som loven sier

Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.

JAKOB 2:9-10 NB

Kommentar #67

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
For å være ærlig med deg så er det vanskelig for meg å svare på dette. Det er en tid før det nye livet i kristus og en etter det å bli født på nytt, man omvender seg fra synden og begynner å vanre i det nye livet. hva tar man med seg inn i det nye livet, når alt er tilgitt. og man begynner med blanke ark er et annet spørsmål.men de har også stått i kirken og gitt sitt løfte til Gud og seg selv,selv om gjerne ikke troen var til stede,er da dette eketskapet ugyldigt, er jo også et spørsmål. så derfor har jeg ikke så mye svar å komme med, men jeg håper gjerne at andre har det. men den kristne som gifter seg ved at troskapsløfte er Helligt, og kan ikke brytes av noe menneske.

Ja her kommer det noen innrømmelser..

svar på dette..

Vi vet at de fleste gifter seg av tradisjon - mange er ikke frelst. Hvordan kan de da inngå en pakt med Gud når de ikke tilhører Ham? Er da ekteskapet gyldig?

Hvordan kan Gud føre to sammen som ikke er frelst? Spør Han syndens opphavsmann om retten til å føre to sammen, fordi de som ikke er frelst, de tilhører syndens opphavsmann. Må da Herren spørre syndens opphavsmann om rett til å føre disse sammen?

Hvordan kan et ekteskap bli velsignet - når de ikke er født på ny?

Det står ikke noen plass i bibelen at en blir frelst ved å gifte seg.

Kommentar #68

Frank S. Johnsen

0 innlegg  4 kommentarer

Det beste

Publisert rundt 7 år siden

Det beste er å finne en person som en virkelig vil elske å bare elske den personen, kjærlighet, forhold og ekteskap skal være enkelt, så er det viktig å bygge hverandre opp på det, det skal ikke være vanskelig, å bare bygge hverandre opp det istedet for rive ned, det gjelder relasjoner på generelt plan. 

Kommentar #69

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Han sier: Det er synd å gifte seg på nytt, men du er tilgitt det at du har giftet deg på nytt fordi Min Sønn har betalt din synd. Synd ikke mere og Jeg velsigner dette nye ekteskapet deres..

Hei Rudi

Gud sier at det er synd å gifte seg på nytt, hvorfor gifter man seg a på nytt hvis et er en synd å gjøre det? Så da kan man tenke jo jeg gifter meg på nytt selv om det er synd, jeg blir jo tilgitt alikavel, er ikke dette å utnytte nåden? Du selv innrømmer at det er synd å gifte seg på nytt, men alikavel så vi du trosse Guds ord ved å si det er greit å gifte seg på nytt for man blir jo tilgitt, men det du glemmer er at gifter man seg på nytt så driver man hor og da lever man i synd.

mvh

Rune

Kommentar #70

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ja her kommer det noen innrømmelser.. svar på dette.. Vi vet at de fleste gifter seg av tradisjon - mange er ikke frelst. Hvordan kan de da inngå en pakt med Gud når de ikke tilhører Ham? Er da ekteskapet gyldig? Hvordan kan Gud føre to sammen som ikke er frelst? Spør Han syndens opphavsmann om retten til å føre to sammen, fordi de som ikke er frelst, de tilhører syndens opphavsmann. Må da Herren spørre syndens opphavsmann om rett til å føre disse sammen? Hvordan kan et ekteskap bli velsignet - når de ikke er født på ny? Det står ikke noen plass i bibelen at en blir frelst ved å gifte seg.

Hei Rudi

Dette handler ike om innrømesleser, ette handler om usikkerhet i forhold til en ufrelste som gifter seg, som da gifter seg på nytt etter at de er frelst, jeg kan ikke svare på noe jeg er usikker på, det skjønner vel du også:) Jeg har aldri sagt at man blir frelst ved å gifte seg, hvor har du et fra, u kommer me så mange rare påstander,og jeg ser at den læren som du lærer bort ikke er Kristi lære.

mvh

Rune

Kommentar #71

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Frank S. Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Det beste er å finne en person som en virkelig vil elske å bare elske den personen, kjærlighet, forhold og ekteskap skal være enkelt, så er det viktig å bygge hverandre opp på det, det skal ikke være vanskelig, å bare bygge hverandre opp det istedet for rive ned, det gjelder relasjoner på generelt plan.

Hei Frank

Når et ekteskap er bygd på kjærlighet, og i troen på Gud som har satt sammen ekteskapet og gitt våre løfter til Ham, så er ekteskapet velsignet og Helligjort. da er det opp til oss å leve slik Herren vil vi skal leve i et ekteskap. men det vil være et arbeid der man gir og tar av hverandre, Det er som du sier man bygger verandre opp:) en god start.Og Guds nåde må være over ekteskapet, for ekteskapet er avhenige av nåden.

mvh

Rune

Kommentar #72

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Så da kan man tenke jo jeg gifter meg på nytt selv om det er synd, jeg blir jo tilgitt alikavel, er ikke dette å utnytte nåden?

Er det forskjel på den synden du gjør bevist, og å synde ved å gifte seg på nytt?

Er ikke to synder like for deg? 

Når den som giftet seg får tilgivelse, hva kan han henne gjøre med det? Skille seg? Det er også galt ?

Har du dine to hender intakt? Enda du har utført samme synden gjentatte ganger etter at du fikk den tilgitt første gangen? Har du stukket ut øynene dine?  Vendt om? Den som har vendt om, går vel på en ny vei, en annen retning? 

Gjør som meg Rune, slutt å synde, da slipper du disse debattene, da blir du fri. Da blir vi to på denne smale veien.   :)/

Kommentar #73

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du har misforstått. Jesus holdt sabatten. Slik han holdt "alle" budene.

Så du må nok holde den, som du holder de andre budene, og ektepakten.

Sant ! Skal rune bare velge ut de budene han vil. Som om han styrer bibelen. Så han må nok ta og holde sabbat ja helt klart. Budene må han jo følge alle sammen ikke bare plukke ut noen som smetter inn i hans tilværelse og passer han. Det er ikke godt for mennekset å ta på seg så store sko som rune og labbe rundt og tro en er Gud og den som vet hvilken lover det er viktig og holde. De andre bare ignorerer han etter eget vellbefinnende.

Kommentar #74

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Andre igjen er mere lett motagelig for hjelp direkte fra Gud Jesus. og trenge ikke mye menneskehjelp sånn sett. Vell man er ulik!

Jeg tenker at dersom man sliter med noe som kun går utover en selv, så har man tid til å vurdere hjelp fra "seg selv" (enten det er via sin personlige tro eller via sine personlige overbevisninger, osv).
Men når man sliter med noe som helt klart rammer folk rundt en, så trenger man hjelp fort, samt at hjelpen bør være soleklar og ikke "pakket inn" i følelser, bud og andre ting som kan tolkes (og er det vold så trenger man hjelp med det samme, ikke om to timer eller to dager....første bud er at man må fjerne seg fra dem man begår vold mot, og ikke møte dem igjen uten tilsyn før man er "erklært" sterk nok til å ALDRI gjøre noe slikt igjen).

Det verste er at den som har blitt rammet av volden ofte både forsvarer den som begår vold, samt gjør hendelsen mindre alvorlig enn den egentlig var.
Slikt er også veldig skummelt, og viser at den voldsutsatte da også trenger hjelp. Hjelp til å se ting klart, hjelp til å si ting akkurat slik de er, samt stå på for at noe slikt aldri må skje igjen. Selv om det betyr i noen tilfeller at man kanskje aldri kan få treffe eller se den som rammet en med vold noensinne igjen.

Kommentar #75

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Gjør som meg Rune, slutt å synde, da slipper du disse debattene, da blir du fri. Da blir vi to på denne smale veien. :)/

Ja du må ta med deg rune inn i kristi kjærlighet og varme. Lede han  på den smale veien.

Kommentar #76

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Men når man sliter med noe som helt klart rammer folk rundt en, så trenger man hjelp fort, samt at hjelpen bør være soleklar og ikke "pakket inn" i følelser, bud og andre ting som kan tolkes (og er det vold så trenger man hjelp med det samme, ikke om to timer eller to dager....første bud er at man må fjerne seg fra dem man begår vold mot, og ikke møte dem igjen uten tilsyn før man er "erklært" sterk nok til å ALDRI gjøre noe slikt igjen).

Helt enig i at det kommer mye an på om ting går utover andre eller bare en selv!

Kommentar #77

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Er det forskjel på den synden du gjør bevist, og å synde ved å gifte seg på nytt?

Er ikke to synder like for deg?

Når den som giftet seg får tilgivelse, hva kan han henne gjøre med det? Skille seg? Det er også galt ?

Har du dine to hender intakt? Enda du har utført samme synden gjentatte ganger etter at du fikk den tilgitt første gangen? Har du stukket ut øynene dine? Vendt om? Den som har vendt om, går vel på en ny vei, en annen retning?

Gjør som meg Rune, slutt å synde, da slipper du disse debattene, da blir du fri. Da blir vi to på denne smale veien. :)/

Hei Per

Å synde bevist, så lever man også i synden slik som a man lever som gjegift, da lever man i hor, hvis da ikke ektefellen er død. Om man er en tyv eller river hor som er man en synder, og lever man i synden, så må man jo omvende seg fra den.forlate det gamle livet som er synigt og inn i det nye livet som er synefritt i Kristus, selv om man snubler så beksjenner man dette slik at det blir renset, hvis man ikke omvender seg så blir synen hengende med personen det gjelder. Når man i utgangang punktet blir gjengift så har man begått en syndigt handling og da begynner man å leve i hor. For å omvende seg fra synden må man skille seg igjen. om jeg snubler en eller tre ganger så betyr det ikke at jeg ønsker å leve i den synden, men jeg omvender meg og dreper synden med åndens kraft. 

Man trenger ikke stikke ut øynenene,men Jesus går så langt og sier at hvis man ikke klarer å la vere og stjele så er det bedre å kappe av begge hendene, for det er bedre og gå inn til himmlen uten hender, enn å ikke komme dit.Hva mente Han med dette? Jeg vandrer i ånden der man ikke har synd, for man er rettferdig i Kristus, men snubler jeg i en synd så må jeg omvende meg, og ikke fortsette i samme synden.

mvh

Rune

Kommentar #78

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Sant ! Skal rune bare velge ut de budene han vil. Som om han styrer bibelen. Så han må nok ta og holde sabbat ja helt klart. Budene må han jo følge alle sammen ikke bare plukke ut noen som smetter inn i hans tilværelse og passer han. Det er ikke godt for mennekset å ta på seg så store sko som rune og labbe rundt og tro en er Gud og den som vet hvilken lover det er viktig og holde. De andre bare ignorerer han etter eget vellbefinnende.

Hei Turid

Du må skille mellom å leve i synden og snuble i synden, dette ehandler ikke om å være lovisk, men å holde Guds bud,om man bryter budene så har vi vår talsmann, Jesus Kristus, som betalte synen for oss, men da må man beskjenne synden å omvende seg fra den og ikke lengere å leve i den. slik som gjengifte gjør i hor. slik a jeg var spille avhenige så måtte jeg vene om i fra dette som kontrolerte mitt liv.

Ha en fin dag videre:)

mvh

Rune

Kommentar #79

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
. For å omvende seg fra synden må man skille seg igjen.

Du går altså god for ekteskapsbrudd???????

Kommentar #80

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Gjør som meg Rune, slutt å synde, da slipper du disse debattene, da blir du fri. Da blir vi to på denne smale veien. :)/

Ja tenk å leve slik i synden .

Kommentar #81

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er riktig som du sier - det er synd å gifte seg igjen - men poenget er at du får tilgivelse for den synden. Du sier, ALL synd får du tilgivelse for, men ikke synden å gifte seg igjen.

Man får ikke tilgivelse for all synd slik som rune hevder. han har truket frem det å gifte seg igjen som synd uten tilgivelse. Men bibelen sier at den eneste synd man ikke får tilgivelse for er spott mot DHÅ.

Kommentar #82

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Frank S. Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Det beste er å finne en person som en virkelig vil elske å bare elske den personen, kjærlighet, forhold og ekteskap skal være enkelt, så er det viktig å bygge hverandre opp på det, det skal ikke være vanskelig, å bare bygge hverandre opp det istedet for rive ned, det gjelder relasjoner på generelt plan.

ja helt sant!

Kommentar #83

Randi H

9 innlegg  25 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Bra innlegg,Rune :) !

Prøver man forkynne dette idag så viser flere sitt sanne jeg og hvem de er influert av. 'Kan forøvrig anbefale alle kristne lese boken : "Den store fallgruven av Øyvind Olav Sydow Kleiveland ". Mvh Randi

Kommentar #84

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Randi H. Gå til den siterte teksten.
Bra innlegg,Rune :) !

Prøver man forkynne dette idag så viser flere sitt sanne jeg og hvem de er influert av. 'Kan forøvrig anbefale alle kristne lese boken : "Den store fallgruven av Øyvind Olav Sydow Kleiveland ". Mvh Randi

Hei Randi

Det vil bli vanskleiger å forkynne sannheten blant menneskene i dag, jeg ser mange plasser i verden så begynner e å legge lokk på mange som tar til oret for snnnheten i Guds ord. kristi lære er den lære som skal fokynnes i Ånd og i sannhet. men menneskene vil ikke høre slikt, på samme måte er det med mange kristne søsken som ikke vil mota slik forkynnelse, fordi de fornekter sannhetens kraft til omvendelse fra synden i sine egne liv, de undksylder seg med å argumuntere med at dette er fordømmelse forkynnelse, og ikke har rettens liv til å bli formidlet. Og fornekter det synige med å holde fram kjærligheten, da vil alldri den type kjærlighet få sin glede i sannheten.

Ha en fin dag videre Randi, stå for sannheten i Guds ord

mvh

Rune

Kommentar #85

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Satans verk.

Publisert nesten 7 år siden
Randi H. Gå til den siterte teksten.
Prøver man forkynne dette idag

Syndeforkynnelse har ingen annen effekt enn å drive frelste og ufrelste bort fra Jesus. La oss heller prøve å forstå hva Jesus har gjort for oss og hva livet i Ånden medfører.

Kommentar #86

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Slik er det

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Syndeforkynnelse har ingen annen effekt enn å drive frelste og ufrelste bort fra Jesus. La oss heller prøve å forstå hva Jesus har gjort for oss og hva livet i Ånden medfører.

Riktig, du har forstått hvordan det henger sammen.

Kommentar #87

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Syndeforkynnelse har ingen annen effekt enn å drive frelste og ufrelste bort fra Jesus. La oss heller prøve å forstå hva Jesus har gjort for oss og hva livet i Ånden medfører.

Hei Mads

Uten at den som har motatt ordet, ikke har forstått hva han har omvendet seg fra, så blir man ikke født på nytt,hva har man da gått glipp av? kan du svare meg på det.?

Hva skal man bli frelst i fra?

selv om man er troende og lever i synd, hva skal man da gjøre? Ignonere synden å fortesette å synde. som for eksepmel e som er gjengifte gjør som er troende.

Hvorfor forsvarer man synden tror du? Er det fordi synen ikke tåler lyset`?

MVH

Rune

Kommentar #88

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Riktig, du har forstått hvordan det henger sammen

Hei Gunnar

Hvordan henger det sammen for en som er kristen og leve i synd, og som ikke omvender seg fra synden fordi ingen søsken ønsker å påminne om hva Guds ord sier til denne personen, fordi det vil føre han lengere bort i fra Gud,er det slik du tenker? hvorfor ikke si det slik som Jesus sier det, den som driver hor vil ikke arve Guds rike. Stemmer dette eller ikke gunnar.? Hva sier Bibelen, og hva ropte Johannes omvend eder, ja i fra synden selfølgeligt. Hva sier han videre så bær da frukt som svarer til omvendelsen, Det er her mange kristne svikter de bærer ikke frukten som omvendelsen skulle være, de hadde ikke forståt hva de var frelst i fra synden. Hva så med lignelsen om såkornet, hvor mange ble frelst jo en vete kom i den gode jorden, mens de andre falt i fra, fordi de ikke hade forstått hva de var frelst i fra , jo synden. Uten at man vet hva man er frelst i fra, så kan man ikke være født på nytt, Derfor er det svert vesentlig i evangEliet Gunnar.

Du ser det er en smal vei, og en bred vei, hvem er dette bildet på, er det de som ikk er frelst eller de som er frelst? selvfølgelig er det er bilde på den veien som de troene går på. for Mange av de troene går på den brede veien, og få er de som går på den smale veien, nettop for at de ikke ser sin egen synd, og ikke vil omvende seg fra den. det er heller de som undskylder seg og ikke tar et oppgjør mot synden som fører søsken bort i fra gud, ved å ufarligjøre dette. trist men sant.

DEN BREDE VEIEN FØRER TIL FORTAPELSE OG DEN SMALE VEIEN TIL LIVET. KRISTNE SOM IKKE ROPER UT OG PÅMINNER OM Å VÆRE VÅKNE ER FEIGE. ELLERS SÅ ER DET GJERNE FORDI DE SELV SKJULER NOE.FOR Å UFARLIGJØRE SYNDEN, ER SOM GODTA SYNDEN.

mvh

Rune

Kommentar #89

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Nei

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Gunnar

Hvordan henger det sammen for en som er kristen og leve i synd, og som ikke omvender seg fra synden fordi ingen søsken ønsker å påminne om hva Guds ord sier til denne personen, fordi det vil føre han lengere bort i fra Gud,er det slik du tenker? hvorfor ikke si det slik som Jesus sier det, den som driver hor vil ikke arve Guds rike. Stemmer dette eller ikke gunnar.? Hva sier Bibelen, og hva ropte Johannes omvend eder, ja i fra synden selfølgeligt. Hva sier han videre så bær da frukt som svarer til omvendelsen, Det er her mange kristne svikter de bærer ikke frukten som omvendelsen skulle være, de hadde ikke forståt hva de var frelst i fra synden. Hva så med lignelsen om såkornet, hvor mange ble frelst jo en vete kom i den gode jorden, mens de andre falt i fra, fordi de ikke hade forstått hva de var frelst i fra , jo synden. Uten at man vet hva man er frelst i fra, så kan man ikke være født på nytt, Derfor er det svert vesentlig i evangEliet Gunnar.

Du ser det er en smal vei, og en bred vei, hvem er dette bildet på, er det de som ikk er frelst eller de som er frelst? selvfølgelig er det er bilde på den veien som de troene går på. for Mange av de troene går på den brede veien, og få er de som går på den smale veien, nettop for at de ikke ser sin egen synd, og ikke vil omvende seg fra den. det er heller de som undskylder seg og ikke tar et oppgjør mot synden som fører søsken bort i fra gud, ved å ufarligjøre dette. trist men sant.

DEN BREDE VEIEN FØRER TIL FORTAPELSE OG DEN SMALE VEIEN TIL LIVET. KRISTNE SOM IKKE ROPER UT OG PÅMINNER OM Å VÆRE VÅKNE ER FEIGE. ELLERS SÅ ER DET GJERNE FORDI DE SELV SKJULER NOE.FOR Å UFARLIGJØRE SYNDEN, ER SOM GODTA SYNDEN.

Nei, mange av de troende går ikke på den brede vei.

For meg er det helt ubegripelig at du henger deg opp i dette. For 99,9% av alle troende jeg har møtt, ønsker å leve så godt og så riktig som mulig. Jeg har aldri møtt noen som tenker at de bare kan synde i vei siden de likevel får tilgivelse. Det er stort sett et stråargument som brukes for å kunne moralisere folk. Alle mine venner ønsker å forvandles i en positiv retning.

Kommentar #90

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Nei, et innlegg uten Ånd

Publisert nesten 7 år siden
Randi H. Gå til den siterte teksten.
Bra innlegg,Rune :) !

Dersom man går litt i dybden kan man se på din offentlige profil her på VD Randi. Og jeg antar at det å gjengi det som står i din profil ikke kan karakteriseres som personangrep.

Du skriver "Hei, jeg er en dame på 42 år, gift i 22 år...". Her opplyser du at du har vært gift i 22 år; og det er jo kjempeflott!

I forbindelse med dette temaet kan en slik opplysning likevel virke mot sin hensikt da det kan virke som at du fremhever dine egne gjerninger i forhold til alle andre som dessverre ikke har klart å være gift i så mange år.

Så kan man spørre; hva har dette med saken å gjøre.Jo, det å heve seg over andre kristne og mene at man selv er noe bedre er ikke i henhold til Guds Ord.

Og ved å mene at Rune sitt innlegg er bra er du dessuten med på å dømme et stort antall kristne mennesker som velger å leve i Ånden, men som ikke klarer å leve et fullverdig Guddommelig og syndefritt liv av egne gjerninger.

En syndeforkynnelse er ikke av Gud.

Kommentar #91

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Helt riktig Gunnar!

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Nei, mange av de troende går ikke på den brede vei.

For meg er det helt ubegripelig at du henger deg opp i dette. For 99,9% av alle troende jeg har møtt, ønsker å leve så godt og så riktig som mulig. Jeg har aldri møtt noen som tenker at de bare kan synde i vei siden de likevel får tilgivelse. Det er stort sett et stråargument som brukes for å kunne moralisere folk. Alle mine venner ønsker å forvandles i en positiv retning.

Dette syndefokuset er bare oppsinn basert på hva men ser og tror med egne subjektive øyne. Altså en "se og hør" versjon av kristendommen.

Syndeforkynnelse brukes blant annet til å fremheve seg selv og sine egne gjerninger, som igjen kan ha en manipulerende effekt på andre.

Alt i alt en ukristen oppførsel som fører mennesker bort fra evangeliet.

Kommentar #92

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Nei, mange av de troende går ikke på den brede vei.

For meg er det helt ubegripelig at du henger deg opp i dette. For 99,9% av alle troende jeg har møtt, ønsker å leve så godt og så riktig som mulig. Jeg har aldri møtt noen som tenker at de bare kan synde i vei siden de likevel får tilgivelse. Det er stort sett et stråargument som brukes for å kunne moralisere folk. Alle mine venner ønsker å forvandles i en positiv retning.

Hei Gunnar

Hvem sier da Jesus dette til, når han sier smal er den vei som fører til Himmelen, og bred den vei som fører til fortapelsen. ? Hvorfor skulle han si det til de som var ufrelst, for de var jo på den brede veien allerede. 

Så kommer vi til lignelsen om de ti jomfruer igjen. Dette er en alvårlig lignelse han forteller til sine disipler.Der fem av de frelste som på veien mistet sin frelse, lyset sloknet i eres liv, de gikk først på den smale veien, også i en gråsone til slutt så ble det den smale veien,på de uforstandige jomfruene og de kom ikke inn i himmelen. 

Så da kjenner du alle som lever i Ånden, og ike de kristne som lever i kjødet. jeg har vert frelst i 25 år, men i 18 av disse var jeg mer død en levende, jeg levde i kjødet og ikke i ånden, men da Gud talte til meg viste jeg at jeg måtte omvende meg fra synden, da først forstod jeg hva jeg måtte forsake av mitt liv. skifte ut det gamle og ikle meg det nye livet. Helligjørelsens vei er en del av vår tros liv.å drepe kjødets gjerninger me ånden er også en del av den kristenes liv, på den måten holder man seg våkne, for den åndelige søvnen kommer fort over den som ignonerer synden i sitt liv. 

Men når du sier 99% av de du kjenner lever så godt de kan som kristne så er det jo fantastisk. :=) Men man kan ha en ytre skinnhellighet også Gunnar, jeg velger å enke positivt,men jeg vet også at lysets engel iforkler seg i forskjellige drakter, for å bedra de kristne.  Så du mener det er greit å gifte seg på nytt, og hva med pastorer som gjør dette`? Er ikke de hyrder og skal gå foran med et godt eksempel, de synligjør og normaliserer synden er dette riktigt??? sier du ja så støtter du også den synd som gjøres som er stik i strid med Guds ord

mvh

Rune

Kommentar #93

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Og ved å mene at Rune sitt innlegg er bra er du dessuten med på å dømme et stort antall kristne mennesker som velger å leve i Ånden, men som ikke klarer å leve et fullverdig Guddommelig og syndefritt liv av egne gjerninger.

En syndeforkynnelse er ikke av Gud.

Hei Mads

Vi må skille mellom den som er svak, og den som ignonerer synden man lever i. den svake prøver alltid å reise seg, og vet at han er svak og er avhenige av Gus nåde, men den som ignonerer synde, fortsetter å leve slik man vil, og tror ikke at dette vil få konsekvenser for hans liv. så her må man klart skille forskjellen mellom den beviste som lever i hor, og den som er svak, og trenger oppmuntring og hjelp. men jeg forstår din holdning til dette Mads, for det er viktig å holde fokuset på sannheten i Guds ord, og ikke på hva mennesken sier og mener.

mvh

Rune

Kommentar #94

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Dette syndefokuset er bare oppsinn basert på hva men ser og tror med egne subjektive øyne. Altså en "se og hør" versjon av kristendommen.

Syndeforkynnelse brukes blant annet til å fremheve seg selv og sine egne gjerninger, som igjen kan ha en manipulerende effekt på andre.

Alt i alt en ukristen oppførsel som fører mennesker bort fra evangeliet.

Hei Mads

Hvor feil kan man egentig ta, fremheve seg selv??? merkelig utalelse, men det får stå på din regning. Å bry seg er et annet ord. Det å påminne om Guds ord er en viktig del av vårt trosliv. Hvis du ikke har fått dette med deg. Paulus taler ofte om dette at brødre og søstre må stadig oppmuntre og formane hverandre i ordet, i kjærlighet, og kjærligheten ligger det å bry seg, men ignonerer man synden så ikler man seg i en annen drakt, for å undskylde sin egen levemåte.

mvh

Rune

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere