Hans Morten Haugen

69

Hvor er Israel på vei?

Når Israels president Simon Peres kommer, må statsministeren utfordre ham på om Israel er villig til å gå i retning av en reelt demokratisk og flernasjonal stat – samtidig som jødenes forhold til Israel ivaretas.

Publisert: 5. mai 2014

USAs utenriksminister John Kerry uttalte nylig at Israel er på vei til å bli en apartheidstat. Han uttalte dette i forbindelse med at fristen for den USAs ledede nye runden i fredsprosessen gikk ut og forhandlingene ble brutt.

Begrepet apartheidstat er tidligere brukt som et scenario for Israel av flere israelske statsministre, fra Ben Gurion til Ehud Barak og Ehud Olmert.

De to sistnevntes uttalelser kom mens de var henholdsvis forsvarsminister i 2010 og statsminister i 2007. Selv om sistnevnte ikke brukte ordet apartheid, levner formuleringen «kamp for like stemmerettigheter à la Sør-Afrika» liten tvil om hvilket Sør-Afrika det vises til.

Separasjon. Selv foretrekker jeg begrepet hafrada, hebraisk for separasjon, om den israelske politikken. Separasjonsbarrieren heter nettopp på hebraisk Geder Ha’hafrada. Videre er det relevant å omtale Israel som et etnokrati, altså styre ved å gi særfordeler til en etnisk gruppe. 

Selv om palestinere i staten Israel har stemmerett og bevegelsesfrihet, foregår forskjellsbehandlingen langs tre dimensjoner. Innreise og erverv av statsborgerskap skjer automatisk for jøder. Et mindre kjent tiltak er bruk av arealplaner til å definere palestinske landsbyer som ulovlige, som betyr at ingen offentlige tjenester ytes og med risiko for husødeleggelser, samt trekking av kommunegrenser for å hindre utvidelse av palestinske byer og landsbyer. De siste typene tiltak er at rekruttering til visse ikke-militære yrker er betinget av avlagt verneplikt. 

Lov som splitter. I februar 2014 vedtok Knesset, det israelske parlamentet, en lov som splitter den palestinske befolkningen i to: Israelske arabere og arabisk-talende kristne. Reaksjonene fra de fleste kristne på at deres identitet er blitt endret har også blitt brakt videre av Kirkenes Verdensråd. Det er imidlertid en gruppe kristne som er fornøyd, siden dette for dem kan hindre diskriminering i yrkeslivet. Et nytt parti, B’nei Brit Hahadasha (‘Sønner av Det nye testamentet’), er etablert for å fremme muligheten til å tas opp i de israelske militære styrkene (IDF). I flere år har det såkalte Christian IDF Forum eksistert.

Mangelen på bevegelse i samtalene gjør at stadig færre ser en tostatsløsning som en realistisk mulighet. Sabeel-senteret i Jerusalen har lenge sagt at selv om målet på lang sikt må være en enstatsløsning, er mistilliten så sterk at veien dit må gå gjennom en tostatsløsning der tillit gradvis kan bygges. Staten Palestina er anerkjent av 132 stater, deriblant Norge, og Verdensbanken har bekreftet at de palestinske statsinstitusjonene fungerer godt.

Okkupasjon. En stat trenger imidlertid effektiv kontroll over et territorium, og her er realitetene annerledes. En type anneksjon av de såkalte C-områdene i Palestina vil med all sannsynlighet skje. Dette vil bety at det internasjonale samfunnet før eller siden ikke lenger vil være med på å finansiere den israelske okkupasjonen av Palestina. 

En situasjon med palestinske byenklaver som i realiteten kontrolleres av Israel gjør at en framtidig stat kan være demokratisk kun dersom alle palestinere som bor i området mellom Jordandalen og Middelhavet får statsborgerskap. Er majoriteten i Israel klar for dette? 

Gitt at dagens israelske politikk videreføres vil det for disse palestinerne sannsynligvis komme et krav om å uttrykke en form for lojalitet til en jødisk stat. Hva vil skje med dem som ikke vil delta i programmer for å endre palestinernes holdninger til staten Israel eller aktivt vil uttrykke sin lojalitet? Et demokrati må vurderes ut fra hvordan alle borgerne behandles.

Hindring. FNs delingsplan i 1947 sa at det skulle etableres en jødisk og en palestinsk stat. Den jødiske staten har hatt en viktig rolle for verdens jøder, men har også vært den viktigste hindringen for etableringen av en palestinsk stat, særlig de siste to tiårene. Når president Simon Peres kommer til Norge den 12. mai, må den norske statsministeren sterkt understreke at Israels politikk må endres, både oppheving av blokaden mot Gaza og avvikling av bosettingene på Vestbredden. Samtidig må hun utfordre ham til om Israel er villig til å gå i retning av en reelt demokratisk og flernasjonal stat – samtidig som jødenes forhold til Israel ivaretas.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Bra Haugen,

Dette er en god og presis analyse på situasjonen. De israelere som tror at de kan bygge et Eretz Israel vil i realiteten avvikle Israel som et land for jøder. Grensene for Eretz Israel basert på GT varierer i ulike sammenhenger fra å omfatte kjerneområdene rundt Jerusalem til hele området fra Nilen til Eufrat, så heller ikke i det GT er dette er geografisk bestemt område.

Ingen tror at der finnes andre løsninger for Israel enn en to-statsløsning – og avvikling av illegal bosetting på okkupert land. Men en må vente på en ny politiske ledelse i Israel og i USA før dette blir realistisk politikk. Så spørs det hvor lenge en kan vente…

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Vel...

Publisert rundt 7 år siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
FNs delingsplan i 1947 sa at det skulle etableres en jødisk og en palestinsk stat. Den jødiske staten har hatt en viktig rolle for verdens jøder, men har også vært den viktigste hindringen for etableringen av en palestinsk stat, særlig de siste to tiårene.

Det er ikke den jødiske staten som har vært den største hindringen for etableringen av en palestinsk stat - det har araberne selv vært. De kunne fått den staten allerede i 1948, men valgte i stedet å angripe Israel, for å få alt selv. Det mislyktes, og etter enda et par angrep sitter de nå med skjegget i postkassen, noe som etter mitt syn er helt fortjent. Aggresjon skal aldri lønne seg. Det er heller ikke aggressorene og taperne som skal komme med betingelsene for en fredsavtale. Araberne er i overkant kravstore når de selv så godt vet at den elendigheten de har havnet i, er deres egen skyld. 

Kommentar #3

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Det er heller ikke aggressorene og taperne som skal komme med betingelsene for en fredsavtale

... nei, det er vel i din verden de okkuperte og koloniserte som skal fremme tidlbud om fred og forsoning.

 

 

Kommentar #4

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
... nei, det er vel i din verden de okkuperte og koloniserte som skal fremme tidlbud om fred og forsoning.

Etter 2. verdenskrig, der Tyskland var aggressor, måtte de avgi landområder til Polen, og de var okkupert av allierte soldater i lengre tid i etterkant. Tyskland var både aggressor og den tapende part, og hadde derfor lite og ingenting å si om sin egen fremtid. På samme måte fikk Japan begrensninger i hva slags forsvar de kunne ha, noe som gjelder enda. Hvorfor skal man da premiere araberne for deres gjentatte aggresjon? Det henger ikke på grep. Begge parter er ansvarlige for å få til en fredsavtale, men når du har tapt er det grenser for hvor store krav du kan komme med. Slik er det i virkelighetens verden i alle fall. På tross av dette har Israel tidligere gitt fra seg Sinai-halvøyen soom de vant i krig, samt at de har gitt fra seg Gaza - selv om det ikke er vanlig at den seirende part kommer gjør slikt.  

Kommentar #5

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

"Som fortjent"

Publisert rundt 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
De kunne fått den staten allerede i 1948, men valgte i stedet å angripe Israel, for å få alt selv. Det mislyktes, og etter enda et par angrep sitter de nå med skjegget i postkassen, noe som etter mitt syn er helt fortjent.

Palestinerne sitter med skjegget i postkassen, sier Thyve - og den brutale okkupasjonen de lever under er helt fortjent.   

Hvem er de som Thyve mener fortjener okkupasjon og undertrykkelsen, og de overgrep som følger med?

På den okkuperte Vestbredden er én av tre innbyggere i aldersgruppen 0 til 14 år - altså barn født i 2000 eller senere. Til sammen over 900.000 barn. (ref CIA -The World Fact Book). 

I Gaza er befolkningen enda yngre: nesten annen hver innbygger er barn i alderen 0-14 år - tilsammen ca 670.000 barn.  

Skjegg-metaforen er med andre ord svært lite treffende ut fra aldersprofilen på den okkuperte befolkningen. Og når Thyve uttrykker at de får "som fortjent", blir hans holdning svært grotesk og uttrykk for en menneskeforakt, man heldigvis sjelden ser på trykk.

Kommentar #6

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Litt i overkant?

Publisert rundt 7 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Skjegg-metaforen er med andre ord svært lite treffende ut fra aldersprofilen på den okkuperte befolkningen. Og når Thyve uttrykker at de får "som fortjent", blir hans holdning svært grotesk og uttrykk for en menneskeforakt, man heldigvis sjelden ser på trykk.

Uttrykket "å sitte med skjegget i postkassen" har ingen ting med hverken alder eller skjeggvekst på de omtalte personer å gjøre, men er et uttrykk som beskriver personer som fikk et annet resultat enn det de håpte på. Noe som stemmer bra med situasjonen der araberstatene gikk til angrep for å utslette Israel, mens de i stedet satt igjen med mindre land enn de hadde før angrepet. (Det er noe som heter ordtak som noen av oss bruker for å fargelegge språket. Om jeg feks. skriver at en person har solgt skinnet før bjørnen er skutt, betyr det sannsynligvis ikke at personen er en jeger...)

Det er ikke så veldig relevant å dra inn aldersprofilen i befolkningen. At folk forplanter seg langt utover det som er bærekraftig i et område, er problem de etterhvert burde ta innover seg. Begge områder har en relativt høy levealder, så det er ingen grunn til at de skal få så mange barn. Så kan man undre seg over at palestinernes ledere ikke tar mer hensyn til alle disse barna. Uansett er dette nye tall, og de krigene jeg omtaler skjedde i 1948, 1967 og 1973, altså mange år før de omtalte barna ble født. 

Ellers misforstår du nok (med vilje?) det jeg mente med at de har fått som fortjent. Uttrykket har du tatt ut av sin sammenheng. Her er hele sitatet:

"Det er ikke den jødiske staten som har vært den største hindringen for etableringen av en palestinsk stat - det har araberne selv vært. De kunne fått den staten allerede i 1948, men valgte i stedet å angripe Israel, for å få alt selv. Det mislyktes, og etter enda et par angrep sitter de nå med skjegget i postkassen, noe som etter mitt syn er helt fortjent. Aggresjon skal aldri lønne seg."

I dine øyne er dette blitt til at jeg synes det er fortjent at barn skal lide. Du tolker det altså langt ut på viddene for å kunne stemple meg som grotesk, og en person med menneskeforakt. Det er ikke pent. Kommentaren min handler om land og areal, og at aggresjon ikke skal lønne seg, noe som kommer rimelig klart fram. Mener du kanskje at det hadde vært rett og rimelig om araberne hadde klart å utslette Israel? Skal det lønne seg å angripe et annet land, eller bør det få konsekvenser? Burde alle landene rykket tilbake til start etter hver krig? Kan eventuelle konsekvenser bety at man må avgi landområder til den som ble angrepet og/eller den som vant? Hvis ikke, burde Tyskland få igjen f.eks. Danzig/Gdansk? Poenget mitt er at de ikke fortjener noen premie for å ha drevet med krig og terror i flere tiår. Man høster det man sår, de har sådd hat og terror og har også måttet høste fruktene av dette. Dessverre rammer dette også uskyldige barn på begge sider av gjerdet.

Levekår i de palestinske områdene, hvem, hva og hvorfor, eventuelt sammenlignet med naboland og Israel er for så vidt en interessant diskusjon, men det hører nok hjemme i en annen tråd. Min kommentar rettet seg mot det jeg oppfattet som en delvis uriktig påstand - at Israel har vært den viktigste hindringen for etableringen av en palestinsk stat - og min kommentar til dette.

Kommentar #7

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Jødehatet årsak til israelkritikk.

Publisert rundt 7 år siden

Mye av den kritikken vi i dag registrer mot Israel har sin årsak i jødehatet som dessverre fortsatt er en realitet i den arabiske / islamske verden. 

Derfor bør mange av israelkritikerne, også her på verdidebatt, tenke seg om en smule før de slenger kritikk mot jødenes eneste stat - en stat som mange vil ha fjernet.

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Om å fatte det man leser

Publisert rundt 7 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Skjegg-metaforen er med andre ord svært lite treffende ut fra aldersprofilen på den okkuperte befolkningen. Og når Thyve uttrykker at de får "som fortjent", blir hans holdning svært grotesk og uttrykk for en menneskeforakt, man heldigvis sjelden ser på trykk.

Kjetil Nilsen er konsekvent når han uansett hva som blir skrevet om Israel og palestina-arabere,ikke vil ta i hva saken handler om i det hele tatt.

Fakta er som Thyve skriver at Israel BLE angrepet momentant etter at staten ble opprettet.

Regner Nilsen området Israel fikk i 1948 for okkupert av Israel ??

For var det ikke araberlandene som ville fjerne jødene fra landet,..? Og fikk de ikke da som fortjent når Israel kontant viste dem hvor skapet skulle stå ? 

Kommentar #9

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Okkuperte områder - og åpne sår

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Regner Nilsen området Israel fikk i 1948 for okkupert av Israel ??

Svaret på spørsmålet ditt er nei. De okkuperte områdene som jeg - i likhet med stort sett resten av verden - snakker om, er områdene Israel okkuperte/annekterte i 1967.  

I kjølvannet av hendelsene i 1948 ligger imidlertid fortsatt åpne sår, knyttet til de ca 700.000 flyktningene som i strid med internasjonal rett ble nektet repatriering, samt ca 400 palestinske landsbyer som israelske myndigheter raderte ut av kartet. Dette er den palestinske Nakba som det offisielle Israel må forholde seg til og adressere som én av forutsetningene for forsoning og en varig fredsløsning.  

Kommentar #10

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Hvorfor nevner ikke Nilsen de jødiske flyktningene ?

Publisert rundt 7 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
I kjølvannet av hendelsene i 1948 ligger imidlertid fortsatt åpne sår, knyttet til de ca 700.000 flyktningene som i strid med internasjonal rett ble nektet repatriering

Nærmere 1 million jøder måtte flykte eller ble kastet ut av sine forfedres heimplasser i muslimske land fra begynnelsen av den arabisk-israelske krigen i 1948 og til begynnelsen av 1970-tallet. De måtte skape sine nye heimer i helt andre land enn de muslimske. 260.000 av disse kom til Israel.

Men mange jøder rakk ikke å forlate de arabiske landene og ble derfor fengslet, torturert, voldtatt eller drept.

Nilsen nevner heller ikke at de jordanske okkupasjonsstyrkene la det jødiske kvarter i gamlebyen i Jerusalem i ruiner i 1948 etter å ha gjennomført etnisk rensing. Det samme skjedde også i Judea og Samaria (Vestbredden). Området ble rensket for jøder. Den jordanske okkupasjonen og etniske utrenskingen av jøder skjedde i strid med FNs vilje og hadde ingen hjemmel i folkeretten.

 

http://www.algemeiner.com/2013/06/28/jews-from-muslim-lands-the-forgotten-refugees-of-1948/

Kommentar #11

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Fortell oss om fordriving i 2014, Evjen

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Nærmere 1 million jøder måtte flykte eller ble kastet ut av sine forfedres heimplasser i muslimske land fra begynnelsen av den arabisk-israelske krigen i 1948 og til begynnelsen av 1970-tallet.

Du spør hvorfor jeg ikke nevner de jødiske flyktningene.                                                                    

Svaret er enkelt: Det har ingenting å gjøre med spørsmålet jeg ble stilt om jeg mener at området Israel ble tildelt i 1948 er okkupert av Israel.  

Men forklar meg hva det jødiske flyktningproblemet fra ulike muslimske land du henviser til har med palestinerne å gjøre.Palestinere i flyktningleire eller under okkupasjon har selvsagt intet ansvar for fordriving av jøder i andre land. 

Når det gjelder fordriving fra Jerusalem i 1948: Det virker som du er uvitende om at det rammet både jøder og palestinere - faktisk langt flere palestinere.

Men om du er oppriktig opptatt av den urett som ligger bak fordriving av mennesker og etnisk rensing, bør du oppdatere deg på hva som skjer i Øst-Jerusalem, Jordandalen og South Hebron Hills her og NÅ i 2014. Fortell oss litt om det.....  

Kommentar #12

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Årsaken til konflikten.

Publisert rundt 7 år siden

 

Nilsen gjør nærmest ikke annet her på vd enn å kritisere Israel – jødenes eneste stat.  Og han legger all skyld på Israel.   Det er grunnleggende viktig å se historien bak.

Jødene skulle ikke ha noe som helst. Dette var arabernes / islamtilhengernes klare syn da området skulle deles i forskjellige stater etter første verdenskrig.  Israels rett til landet er like legitim som Jordans, Syrias og Libanons.

Og problemet er at arabiske / islamske land og samfunn fortsatt ikke har akseptert jødenes rett til stat i det området det har bodd jøder lenge før araberne kom. Og dette er også den egentlige grunnen til at de palestinske flyktningeleirene fortsatt eksisterer. Flyktningene og deres etterkommere må ikke integreres i arabiske land – for de skal inn i det området som nå er Israel. Da blir det arabisk flertall. Og da blir det over og ut for jødestaten Israel. 

De palestinske flyktningene burde selvsagt for lengst vært integrert i arabiske land. Men den retten fikk de ikke av sine egne. De skal brukes som et middel, et våpen, mot Israel. Derfor blir flyktningene og deres etterkommere holdt i leirer fortsatt.

Det er grunnleggende viktig å se historien bak problemet. Og gjør en det så burde en også ha kjennskap til at problemene oppstod i sterk grad etter første verdenskrig da stormuftien av Jerusalem og hans folk innledet et nært samarbeid med Tyskland og Hitlers nazisme. De hadde bl.a. den ideen tilfelles at jødene skulle bort.  Det ble seinere tatt oppgjør med Hitlers nazisme. Men det ble aldri tatt oppgjør med det arabiske / islamske «nazisynet». Og dette var en stor feil.

Kommentar #13

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

De som ikke regner med en Gud israelsk Gud og alle andres menneskers Gud, den allmektige eneste Gud vil heller ikke forstå hva som egentlige skjer i Israel i disse siste dage av denne verdens eksistens!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere