|Hans Petter Skoug

15

Hva ønsker egentlig kreasjonister å oppnå?

Ateisme, kreasjonisme ID

Publisert: 2. mai 2014

Hva ønsker egentlig kresjonister å oppnå med sin kritikk av evolusjon? Er håpet at påstandene deres skal velte evolusjons teorien og derved få "alle" tilbake i gjen til gud og jesus eller er det rett og slett et "forsvar" av det de tror på, da de vet at det er vitenskap og ordentlig viten som får folk vekk fra tro og derfor presenterer de sine "teorier" som kun holder vann bland de som er ignorante ovenfor ordentlig vitenskap?

Eller hva?

Hva ønsker kreasjonister å oppnå`?

Kommentar #101

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

En tidsreise

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vitenskapsfolk kan skryte på seg mye,men de har nok avskrevet Gud litt for tidlig.

av og med Rune Holt

Kommentar #102

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Som Huseby vet har ikke vitenskapen funnet ut hvordan liv blir skapt.Der strekker ikke den begrensede hjernen vår til.

Vitenskapsfolk kan skryte på seg mye,men de har nok avskrevet Gud litt for tidlig.

Når det gjelder mangel på synlig evolusjon,har tidsbegrepet blitt brukt som forklaring.

Uten denne milliardlange forklaringen på forandringer til andre livsformer,ville alt falle sammen som et korthus.
Antagelser om mellomarter og overganger er fortsatt bare antagelser.

1. Som Holt tydeligvis ikke vet så sier ikke evolusjon en dritt om begynnelsen heller...

2. Ingen vitenskapsperson har avskrevet noe som helst, men påstander kan ikke testes Holt, og derfor forsøker de ikke å teste det heller. Det du ser ut til å tro er at vitenskapspersoner skal peke på gud og bibelen og være fornøyd med forklaringen, men å peke på gud og bibel forklarer ikke en dritt det, da det kun er påstander og derfor ikke verdt noen ting heller.

3. Som den ekte ignorante kreasjonist du er så forstår du ikke engang at du ikke forstår hva du prøver å diskreditere, godt gjort! I følge din logikk har ikke du noen forfedre i det hele tatt, ingen far, ingen bestefar, ingen oldefar, ingen slektninger i det hele tatt bakover i tid, for slike overganger er jo bare antagelser og Holt orginerte mest sannsynlig plutselig en dag ved siden av en brennende busk i følge denne logikken.

Problemet ditt er at vi SER evousjon og overgangs former i dag, i levende live, overgangen der en art blir til en annen. Vet ikke hvorfor jeg gidder å skrive dette for jeg vet jo at det kommer til å bli fornektet allikevel, men det kan jo hende at andre har nytte av det:

De fleste her i landet kjenner til grå måka og sort måka. Vel, der er egentlig ikke en annen art, er ikke helt sikker på om de faktisk kan få unger sammen, men de parrer seg ikke med hverandre ihvertfall og blir derfor klassifisert som to arter. Men følger man gråmåkene vestover vil man se at gråmåka blir sortere og sortere til lenger vest du kommer til man er tilbake til utgangs punktet igjen, der gråmåken traff på sitt opphav, men altså ikke lenger parrer seg med gråmåkene, som jo er samme art, men sort måsene har noen endringer og forskjeller som gråmåsene altså ikke har, ergo er de to arter... Så her ser du overgangsformer i levende live Holt, men kjenner jeg deg rett fornekter du dette også, men jeg håper at andre kan lære noe av dette, da begge artene i alle høyeste grad er i live og fortsetter å utvikle seg i hver sin gren på evolusjons treet...

Altså evolusjon i praksis. Fornekt det som bare det, men måsene er ikke de eneste artene vi har oppdaget som har gjort akkurat det samme og som fremdeles lever den dag i dag...

Kommentar #103

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

@Holt

Publisert rundt 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Problemet ditt er at vi SER evousjon og overgangs former i dag, i levende live, overgangen der en art blir til en annen.

Forøvrig kalles dette ringarter. Og jeg vil påpeke at det aldri er noe punkt der en art blir til en annen. To arter eksisterer relativt til hverandre når de er tilstrekkelige langt unna hverandre.

Slik er det også med evolusjon over tid. Det finnes aldri noe tidspunkt der en ny art oppstår. Men sammenlikner man tilstrekkelig langt unna i tid, så ser man allikevel ulike arter.

Kommentar #104

Kristian Vånar

0 innlegg  105 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Kan du gi et eksempel på dette? 

Kommentar #105

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Vånar. Gå til den siterte teksten.
Kan du gi et eksempel på dette?

Se innlegg #102.

Og du kan lese om ringarter på wikipedia.

Eller du kan være sterk i troen og ignorere alt sammen.

Kommentar #106

Kristian Vånar

0 innlegg  105 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Finnes det eksempler på at ringarter eller andre dyr har gjennomgått en evolusjon slik du antydet for to inlegg siden?

Kommentar #107

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Vånar. Gå til den siterte teksten.
Finnes det eksempler på at ringarter eller andre dyr har gjennomgått en evolusjon slik du antydet for to inlegg siden?

Ser du valgte "sterk i troen"-alternativet.

Alle dyrearter "har gjennomgått" (sic) evolusjon.

Kommentar #108

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk for at du viser meg en side av saken...

Publisert rundt 7 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Du vrir på historien her. Det var kreasjonister som fikk igjennom lover i Tennessee som forbød undervisning om evolusjonsteorien (her). Mer opplyste folk, inkludert andre kristne, nektet å følge den loven, og det ble en mye omtalt rettsak.

...som jeg ikke kjente til. Jeg var ikke kjent med "the butler act", og du viser til The Scopes Trial fra 1925, som var en lærers forsøk på å oppheve loven som forbød å undervise evolusjonen i den amerikanske staten Tennessee. Denne loven ble opphevet i 1967. Les selv her 

http://en.wikipedia.org/wiki/Butler_Act 

Butler selv skal ikke ha forstått hvorfor det bel så mye bråk av loven han skrev.  During the trial, Butler told reporters: "I never had any idea my bill would make a fuss. I just thought it would become a law, and that everybody would abide by it and that we wouldn't hear any more of evolution in Tennessee."

Huseby: Senere rettsaker om samme tema har kommet til at kreasjonisme er religion, og som kjent er man i USA svært strenge på å holde staten unna religion [Congress shall make no law respecting an establishment of religion.]

Nå er det slik at jeg er kjent med noen av disse rettsakene fra USA, da jeg leste om dem i avisene, og det jeg husker av disse er at man ønsket å innføre en alternativ forståelse til skapelsen. Det er dette jeg viser til i min tidligere kommentar. Dette er min tidliger kommentar # 90: Hva med bevegelsen? Bevegelsen har sitt utgangspunkt i USA, og kom som en reaksjon mot ateister som forbød kristnes syn på skapelsen i skolene i USA, og fremdeles er en bevegelse der. Denne er ikke i Norge, det er det jeg viser til. Jeg skrev også dette i kommentar #98: De var en motpol. Dette er f.eks. utelatt, også er det utelatt at dette er en bevegelse som har sitt sete i USA, og er ganske ung, med start under Bush jr sin regjeringsperiode. Jeg ser at det du skriver om Scopes Trial er helt korrekt, men dette var et avslutte kapittel i 1967, før jeg ble født, og man kan derfor lett si at det var en fotnote i historien om kreasjonisme vs evolusjonisme som har utviklet seg videre til Kreasjonisme ID vs evolusjonisme.  Det første er det nye som jeg viser til, som jeg i min i min uforstand, fra 1990 tallet og fram til i disse dager, kaller kreasjonister. 

Nå viser også innlegsstarter til: Ateisme, kreasjonisme ID (ID som står for intellegent design, les mer her) Denne siden er dessuten en side som står opp mot kreasjonistene, så du burde ikke ha noe imot å lese siden deres. Den viser også til linken mellom 1920 tallets kreasjonisme, og at dette er det nye århundrets kreasjonisme.

http://ncse.com/creationism/general/what-is-intelligent-design-creationism


Huseby: Å si at det var en reaksjon på at ateister forbød kristent syn på skapelse er pent sagt kreativt. Sant er det ihvertfall ikke (husk bud 8)

Som jeg har forklart over, og som du ser, var jeg kun informert om det jeg har lest. Kall meg løgner om du vil. Jeg mener fremdeles at det er en reaksjon på at det i amerikanske skoler formidles en lærebudskap om et gudløst skapelsesverk som er årsaken til rettsaken i nyere tid, som man ønsket å innføre et alternativ til evolusjonsteorien, til big bang, osv i de amerikanske skolene, ikke for å forby dem, men å gi barn og unge en alterntiv forståelse, les ID. Det er slik jeg har forstått de avisartikler jeg har lest på emnet.


Huseby: Og kreasjonisme er absolutt tilstede i Norge; les her på Verdidebatt. 

Skal vi ta Halvard Jørgensen på alvor, er det forfattere med "ung-jord kreasjonistisk standpunkt." Du kan kanskje avgjøre selv, les hva de mener, og ikke la H.J. avgjøre det for deg, eller en bokanmeldelse. Her er 6 pdf sider med notater fra boken som er linket fra en google search som deler boken inn i seksjoner, som sier litt om hva de selv mener, og det er ingens andre meninger som kommer til uttrykk. Problemet er at du får ikke lest hele boken, men du får i hvert fall med deg hovedpoengene fra selve boken.

http://www.kommentar-avisa.no/Gjestekommentarer/Gjestekommentarer-2014/Skapelse_og_-_eller_evolusjon_–_Hva_sier_Bibelen-14.04.2014.pdf

(enten copy/paste eller søk på Skapelse og/eller evolusjon - Hva sier Bibelen?, fin den PDF filen)

Huseby: Det nærmeste en offentlig definisjon på kreasjonisme man får, finner du i Store Norske Leksikon. Oppsummert mener kreasjonister at 'Gud skapte alt, men ikke sånn som vitenskapen mener det ble gjort'. Jeg mistenker dette er i motsetning til det kristne flest tenker, at 'Gud skapte alt og vitenskapen forklarer hvordan'. 

Oppsummeringen står ikke slik i SNL. Her er den kopiert:

Kreasjonisme (av kreere og -isme), retning basert på overbevisningen om at universet, verden og alt liv er skapt slik som beskrevet i Bibelen. Vant frem blant fundamentalistiske kirkesamfunn i USA i 1920-årene, i opposisjon til Darwins lære og den moderne evolusjonsteorien. I senere år har kreasjonismen og kreasjonistiske synspunkter vunnet ny støtte blant konservative kristne i USA og i en del andre land, bl.a. under betegnelsen Intelligent Design. 

På meg så virker det som du trekker alle under en kam, alle som er under kreasjonisme ID, ung jord kreasjonisme, kristne generelt som tror Guds ord når det gjelder skapelseshistorien, da er man en kreasjonist. Jeg har sagt meg uenig i dette. Jeg mener dette er en bevegelse, som jobber politisk, men å innføre læring om Gud i skolene i USA, og du har visst meg at det startet som lov i 1925, om enn ikke på den beste måten, så opplever man nå en blokkering den andre veein når man ønsker å gi barn og unge et alternativ forståelse av skapelsen. ID kom fordi man ikke fikk lov til å bruke guds navn, av hensyn til andre trosretninger. Derav ID.

Jeg beklager mitt wall of words, men du hadde mange sider ved din kommentar som jeg følte måtte besvares. 

MVH

Rolf 

Kommentar #109

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
På meg så virker det som du trekker alle under en kam, alle som er under kreasjonisme ID, ung jord kreasjonisme, kristne generelt som tror Guds ord når det gjelder skapelseshistorien, da er man en kreasjonist. Jeg har sagt meg uenig i dette. Jeg mener dette er en bevegelse, som jobber politisk, men å innføre læring om Gud i skolene i USA, og du har visst meg at det startet som lov i 1925, om enn ikke på den beste måten, så opplever man nå en blokkering den andre veein når man ønsker å gi barn og unge et alternativ forståelse av skapelsen. ID kom fordi man ikke fikk lov til å bruke guds navn, av hensyn til andre trosretninger. Derav ID.

Vel, 'kreasjonist' er en samlebetegnelse på de som benekter vitenskap til fordel for (sin) Guds ord. De kommer i mange former, fra flatjordere til ID'ere, men 'kreasjonist' forblir samlebetegnelsen. Som også inkluderer norske med samme oppfatning. 

ID er som du forstår ganske nytt, og de prøver å omgå den amerikanske grunnloven som forbyr lover som støtter religion (en grunnlov som ikke ble vedtatt av ateister) ved å ikke nevne Gud spesielt, men heller kalle han Designeren. Dette har blitt prøvet i det amerikanske rettsystemet minst en gang , og ID regnes som kreasjonisme, og derfor religion. 

Kommentar #110

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det rare er...

Publisert rundt 7 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Vel, 'kreasjonist' er en samlebetegnelse på de som benekter vitenskap til fordel for (sin) Guds ord. De kommer i mange former, fra flatjordere til ID'ere, men 'kreasjonist' forblir samlebetegnelsen. Som også inkluderer norske med samme oppfatning.

... jo mere sider du finner, jo mere bekrefter du det jeg allerede har sagt. Takk skal du ha. Flotte websider du viser til. Takk så mye.

MVH

Rolf  

Kommentar #111

Kristian Vånar

0 innlegg  105 kommentarer

Atle

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Og du kan lese om ringarter på wikipedia.

Eller du kan være sterk i troen og ignorere alt sammen.

Jeg ignorerer ingen ting. Men når noen her inne kaller sitt uprøvde og uobserverte livssyn for vitenskap. Da har vi et problem.

Ringarter forårsakes av naturlig utvalg. Denne prosessen som velger bort uønsket informasjon er det motsatte av hva som kreves for evolusjon. Ringarter "beviser" at måker er dømt til å forbli måker eller at salamandere er dømt til å forbli salamandere. Dette beviser at de ikke forandrer seg til nye dyr over tid.

En trenger ikke å ha sterk tro for å troat måker avler måker.

Kommentar #112

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Vånar. Gå til den siterte teksten.
Ringarter forårsakes av naturlig utvalg. Denne prosessen som velger bort uønsket informasjon er det motsatte av hva som kreves for evolusjon. Ringarter "beviser" at måker er dømt til å forbli måker eller at salamandere er dømt til å forbli salamandere. Dette beviser at de ikke forandrer seg til nye dyr over tid.

En trenger ikke å ha sterk tro for å troat måker avler måker.

Vil du ikke forstå så er det ikke mye en for gjort med det.

Hvem prosess? Hvorfor tror du at disse prosessene er styrt?

Nye dyr over tid? Du tenker da på at en ape over en gitt tid ble til en pingvin eller noe slikt? Vi vet jo at nye arter kommer og går, alt ettersom og at dagens dyr, oss selv inkludert, ikke har stanset opp i utviklingen. Vi vet også at dyrearter som klarer seg bra i det klimaet de utsettes for heller ikke har den "trangen" til forandring andre arter gjennomgår.

Bare å se på mennesket selv det. For 90 000 til 120 000 år siden vandret en gruppe mennesker ut av afrika som vi alle sammen utenfor afrika er etterkommere av. Asiatere er ikke an annen art eller rase enn en europeer til tross for de klimatiske tilpassningene vi har utvilket i hvert vårt hjørne av verden, men gitt mer tid ville vi etterhvert ha blitt to arter av mennesker. I dag er dette ikke lenger mulig og om en del år, når folk kan flytte fritt rundt på kloden og vi som art ikke har nådd vår undergang, vil vi vel antagelig se ganske like ut igjen alle sammen grunnet en resersering av disse miljø tilpassningene.

Skulle vært artig og sett hva som skjer når/hvis vi mennesker en dag legger ut på en ferd i universet. Sett hva som skjedde når en gruppe reiste til en fjerntliggende planet og en annen gruppe til en annen fjerntliggende planet og se hvordan disse to gruppene utvikler seg hver for seg over tid. Tipper at vi ville sett en del miljø tilpassninger i begge de gruppene etter en stund grunnet forskjellig klimatiske tilpassninger på de planetene de bosatte seg på... :) Pr i dag, så vidt vi vet, er vi, homo sapiens, den eneste gjenværende gruppen av arten menneske på denne planeten. Men det har levd andre menneske grener på denne planeten, homo florensis var vel de siste, på øya Java, de døde ut for ca 15 000 år siden...

Kommentar #113

Kristian Vånar

0 innlegg  105 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Skulle vært artig og sett hva som skjer når/hvis vi mennesker en dag legger ut på en ferd i universet. Sett hva som skjedde når en gruppe reiste til en fjerntliggende planet og en annen gruppe til en annen fjerntliggende planet og se hvordan disse to gruppene utvikler seg hver for seg over tid. Tipper at vi ville sett en del miljø tilpassninger i begge de gruppene etter en stund grunnet forskjellig klimatiske tilpassninger på de planetene de bosatte seg på... :) Pr i dag, så vidt vi vet, er vi, homo sapiens, den eneste gjenværende gruppen av arten menneske på denne planeten. Men det har levd andre menneske grener på denne planeten, homo florensis var vel de siste, på øya Java, de døde ut for ca 15 000 år siden...

Universet vi observerer gir ingen oppmuntring til slike tanker. Universet vi observerer er sterilt og gir absolutt ingen grunn til å innbille seg at det finnes ET'er der ute. Det er i alle fall virkeligheten.

At vi emigrerte fra Asia er og en hypotese uten særlig godt belegg fra virkelige funn. Men klart mye er gjort i rasismens tjeneste ved å si at visse grener av menneskeheten har utviklet seg mer enn andre. Homo florensis , homo erectus, homo neandertalus osv er alle mennesker.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere