Wenche Fone

4

En tap-tap-situasjon

Siv Jensen står i fare for å føre oljefondet inn i en blindgate.

Publisert: 2. mai 2014

I årets melding til Stortinget om forvaltningen av oljefondet ror regjeringen fra et sentralt løfte i regjeringserklæringen: å opprette et mandat innenfor oljefondet for å investere i fremvoksende markeder og i fattige land. I stedet tolker regjeringen det som en god oppfølging av løftet å fortsette med å «investere i bærekraftige prosjekter og bedrifter i fattige land gjennom ordinære bevilgninger til for eksempel Norfund».


Med dette bommer regjeringen på poenget med sitt eget løfte: At man ved å investere vanlige midler (ikke bistandsmidler) på en god måte i utviklingsland, kan få nødvendig avkastning samtidig som man bidrar til jobber og skatteinntekter i utviklingsland. Dette vil ikke være å bruke oljefondet som et politisk verktøy, slik finansminister Siv Jensen hevdet på forrige fredags høring i Stortinget.


Jobbkrise. Mange utviklingsland står overfor en enorm jobbkrise om man ikke klarer å skape flere hundre millioner nye jobber de neste 15 årene. Å gjøre dette er komplisert. Det trengs mer utdanning, bedre helse og ikke minst god politisk styring. Men gode investeringer kan bidra til å få på plass energi, veier, strømnett som også er avgjørende for økonomisk aktivitet. 


Men den viktigste grunnen til dette for oljefondets og dermed for nordmenn flest, er at investeringer i utviklingsland kan gi god avkastning. Hvorfor?


Utviklingsland, særlig land i Afrika, forventes å ha høyere vekst enn OECD-land i lang tid framover. Det gir grunn til å forvente høyere avkastning ved å investere der. Afrika er en del av verden der befolkningen mange steder er svært ung. Å investere der er en investering i framtida.


Godt egnet. Oljefondet er godt egnet for å investere i bestemte sektorer i utviklingsland som har behov for kapital - infrastruktur og jordbruk, for eksempel. Oljefondet investerer for evigheten, trenger minimalt med likviditet og er svært stort. Dette gjør at fondet er særlig godt egnet for å ta den ekstra risikoen som det innebærer å investere i denne delen av verden. Det kan gi økt profitt


I dag har oljefondet investert mye mindre i utviklingsland enn deres størrelse skulle tilsi. Den store gruppen utviklingsland utgjør i dag rundt halvparten av verdens BNP, og fremvoksende markeder over 20 prosent av finansielle aktiva. I dag kan fondet investere maksimalt 10 prosent i utviklingsland og fremvoksende markeder, og er dermed underinvestert i disse landene. Dette stemmer dårlig med finansministerens påstand om fondet er tungt investert i fremvoksende markeder.


Det var overraskende at disse problemstillingene ble forsøkt besvart i årets stortingsmelding. Til det har den nye regjeringen og departementet hatt for lite tid på seg til å finne de beste løsningene. Derfor er det oppsiktsvekkende at man, uten å vurdere hvilke alternativer som fins, legger løftet om å investere mer i utviklingsland innenfor Statens Pensjonsfond Utland (SPU - oljefondet) til side.


Tallknusere. Det er all grunn til å tro at nordmenn flest både er opptatt av at oljefondet skal ha god avkastning, og at oljefondet bidrar til å skape gode jobber i utviklingsland. En fersk undersøkelse fra Kirkens Nødhjelp viser at hele 65 prosent av nordmenn synes at det er viktig eller svært viktig at oljefondet bidrar til å skape gode jobber i utviklingsland. Samtidig forventer verdens tallknusere at økonomisk vekst fortsetter å være høyere i utviklingsland, noe som gir mulighet for høyere avkastning der. Å øke oljefondets investeringer i utviklingsland kan altså være en vinn-vinn-situasjon for folk både i Norge og ute i verden.


Stortingsmeldingen er nå til behandling i finanskomiteen på Storinget. Vi setter vår lit til at finanskomitéen hjelper Solberg-regjeringen til å innfri sitt eget løfte, og unngår å sette både nordmenns sparepenger og fattige land i en tap-tap-situasjon.

Publisert i papirutgaven av Vårt Land 2. mai 2014.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

uansett hvem som styrer med dette oljefondet

Publisert nesten 7 år siden

så blir pengene skuslet vekk.

Eneste sjansen vi har til å få se noen nytte av disse "rikdommene" er å betale ned på den skyhøye utenlandsgjelda vi har og som jeg personlig trodde var på null komma null.

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Hva med risiko?

Publisert nesten 7 år siden

Er det ikke også naturlig å vurdere risiko når man skal investere penger? Stor risiko og stor avkastning henger ofte sammen. Utviklingsland er ikke alltid så trygge å investere i. Det er ofte kriger og politisk uro, og mange av dem har et stort problem med korrupsjon. Hva tenker du om disse tingene? Det er fellesskapets midler (altså det norske fellesskapet) som skal investeres. Er de investeringene du ønsker trygge nok?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere