Anders Tyvand

58

Snever Snoen

Jan Arild Snoen vil fjerne offentlige tilskudd til kirken. Det vil gjøre samfunnet fattigere, og frata mange mennesker verdifulle arenaer.

Publisert: 24. apr 2014

Da jeg var en gutt på 10-12 år, gikk alle guttene i klassen på fotballen. Jeg gikk der jeg også, selv om jeg egentlig følte meg litt malplassert og utilpass. Det skortet både på interesse og talent, og etter en sesong som midtbanespiller uten ett eneste mål, innså jeg snart at fotballbanen ikke var min arena.

Men jeg gikk ikke bare på fotballen. Jeg sang også i kor. Kragerø Barnegospel tilhørte frikirken, og var et stort kor på den tiden. Hver tirsdag ettermiddag stilte over 50 barn i skolealder opp til øvelse, mens engasjerte foreldre stilte opp som ledere og musikere.

Jeg var med i koret allerede før jeg var gammel nok til å delta på ordentlig, og satt på pappas bassforsterker og dinglet med beina mens koret sang på gudstjenester, konserter og andre arrangementer.

Jeg tror alle er enige i at idretten trenger og fortjener offentlig støtte. Selv om jeg ikke fant meg til rette på lillegutt-laget til Kragerø IF på begynnelsen av 90-tallet, ser jeg helt klart verdien av det arbeidet som engasjerte ildsjeler legger ned i idrettslagene. Idrett handler ikke bare om folkehelse og fysisk fostring. Det handler også om sosialisering, fellesskap og tilhørighet. Dette er viktig for den enkelte, og uendelig verdifullt for samfunnet. Derfor er det en god investering for samfunnet å bruke noen offentlige midler på idretten.

Akkurat det samme kan man si om aktiviteten i norske menigheter. Menighetene representerer fellesskap og tilhørighet, og tilbyr arenaer som er verdifulle både for barn og voksne. For meg var barnekoret like viktig og verdifullt som lillegutt-laget var for de andre gutta i klassen.

Nå tar Jan Arild Snoen til orde for å fjerne trosopplæringsmidlene og andre statstilskudd til kirken. Han sier til Vårt Land at det å gi penger til trossamfunn over statsbudsjettet er urettferdig for alle som står utenfor, og kaller det en unødvendig offentlig utgift. Det er en underlig tanke som representerer et snevert syn på både trosamfunnene og samfunnet for øvrig. Betyr det at offentlig støtte til idretten er urettferdig for alle som ikke er med i et idrettslag? Og at støtte til operaen er urettferdig for alle som ikke liker opera? Jeg mener at både idrett, kultur og kirke bidrar med så mye positivt til samfunnet, at offentlig støtte er helt naturlig. Det vil være et samfunnsmessig risikoprosjekt å fjerne støtten til trossamfunnene, og dermed ødelegge arenaer som betyr mye for mange.

Det er heller ikke slik at det bare er Den Norske Kirke som mottar tilskudd over statsbudsjettet. Stortinget kan ikke bevilge penger til kirken uten samtidig å gi penger til andre trossamfunn. Det er bra! Det bidrar til at jødiske trossamfunn kan opprettholde sin aktivitet, at muslimske trossamfunn kan skape viktige arenaer for sine medlemmer, og at Kragerø Frikirke tidlig på 90-tallet hadde råd til å kjøpe en bassforsterker og bassgitar.

Snoen mener videre at trosopplæringen i menighetene er spesielt problematisk, og kaller den en "indoktrinering av barn" som man ikke kan bruke offentlige midler på. Han vil altså strupe støtten til menighetene, fordi de gir barna opplæring i religion.

Med slike tanker er virker det underlig at Snoen omtaler seg selv som en liberal samfunnsdebattant. Statlig overstyring av trossamfunn og trosfrihet forbindes vanligvis med helt andre politiske ideologier.

Kommentar #1

Jan Arild Snoen

5 innlegg  7 kommentarer

Fri = subsidiert

Publisert over 7 år siden

Tyvand har rett i at støtten til religiøse samfunn ikke er den eneste posten som burde strykes fra statsbudsjettet. Men det er også det eneste han har rett i. 

---------

I min spalte i Aftenposten som er utgangspunktet for intervjuet Tyvand viser til, skrev jeg at "I Norge anses du ikke som virkelig «fri» med mindre du er subsidiert av staten. KrF har en usvikelig kjærlighet til alle budsjettposter."

KrF-politiker Tyvand bekrefter denne forståelsen. Dersom staten ikke gir penger til livssynssamfunn, overstyres de, og vi har ikke lenger trosfrihet. Vi må dermed slå fast at USA er et sekulært diktatur.

Og dersom jeg ikke vil gi skattepenger til alt og alle, betyr det visst at jeg ikke er liberal. Tyvand bekrefter at han ikke skjønner hva liberal betyr, noe som jo ikke er merkelig i et parti som alltid har bekjempet liberalismen.

Og det er tydeligvis også veldig vanskelig å forstå at man kan mene at noe har verdi uten at det dermed skal være støtteberettiget. Igjen viser jeg til artikkelen i Aftenposten, der jeg understreker betydningen av sivilssamfunnet, inkludert religionen, men noterer meg at livssynssamfunnene spiller en viktigere rolle i usubsidierte USA enn i gjennomsubsidierte Norge.

Tyvand har rett i at støtten til religiøse samfunn ikke er den eneste posten som burde strykes fra statsbudsjettet. Men det er også det eneste han har rett i. 

Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Snoen hyller USA

Publisert over 7 år siden

nesten uansett. Han er stort sett kopist og ikke selvstendig tenker. Når han viser til amerikansk kristenliv, glemmer han at i USA er menigheter blitt en alternativ forretningside på linje med industri, bank og forsikring. Hvor mye religion som blir igjen, kan en jo lure på. Snoen påstår også at norsk kristendom har beveget seg fra å være en privatsak til en mer offentlig posisjon. Om dette faktisk er tilfelle, bør han ta et grundig historisk studium for han uttaler seg om religion en gang til.

Kommentar #3

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert over 7 år siden

All den tid du liker den amerikanske modellen bedre, Snoen, så kan du ikke nekte for at vår modell er - for å si det mildt - konkurransedyktig. Fellestrekkene for de tingene du gjerne vil avskaffe er at de er fellesgoder som har positive ringvirkninger på samfunnet, og slike blir det for lite av om alt skal finansieres i markedet.

Av fotballag, kirkekor, musikkskoler, opera, undommens kulturmønstring, organisasjonsstøtten, støtten til trossamfunn, festspill, vikingspill og festivaler osv. finnes det sikkert noen som er mindre nyttige enn andre for å bygge et velfungerende samfunn. Men så lenge det er bred enighet om viktigheten av slike aktiviteter som helhet (og det er det i Norge!), så skal du ikke få bruke det at noen hater opera, og noen hater kirka, og noen hater borgerlig konfirmasjon, til å angripe hele greia. Så lettlurte er vi ikke.

(Det er heller ikke slik at den amerikanske modellen er så "ren". Politikerne der finner bare mer indirekte og tildekte måter å støtte sine favorittaktiviteter på - også religiøse organisasjoner.)

Kommentar #4

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jan Arild Snoen. Gå til den siterte teksten.
KrF-politiker Tyvand bekrefter denne forståelsen. Dersom staten ikke gir penger til livssynssamfunn, overstyres de, og vi har ikke lenger trosfrihet. Vi må dermed slå fast at USA er et sekulært diktatur.

Dette er vel en vranglesing av Tyvand. Poenget til Tyvand var vel at hvis staten skal bestemme hva livssynssamfunn skal bruke pengene til så er det ikke liberalt. Og det er heller ikke trosfrihet hvis staten gir midler til ulike religøse grupperinger, men bestemmer hva de skal brukes til.

Kommentarene her skaper større forskjeller enn nødvendig er. Dette er ikke annet enn en tradisjonell debatt om hvor stor stat vi skal ha. Dessuten virker det som om Snoen mener det er værre at staten skal bidra til foreldresanksjonert religiøs indoktrinering av sine barn enn andre barneaktiviteter. Hvordan kan det forklares liberalt? Mener Snoen at staten skal bestemme hva som er goder i barneoppdragelse?

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Her kjenner nok mange seg igjen

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Han er stort sett kopist og ikke selvstendig tenker.

For hvor mye av det vi tenker og sier er ikke tenkt og sagt før. Det er i dag syv milliarder mennesker på denne kloden og tar man med alle de som har levet gjennom menneskets historie tror jeg ikke det er veldig mye som ikke er sagt eller tenkt før eller som bygger på noe som alt er sagt og tenkt. 

Men for all del ikke la meg ødelegge den søte tanken om ens egen originalitet.

Kommentar #6

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Jeg støtter Snoen

Publisert over 7 år siden

Og jeg betrakter meg som en konservativ kristen.

Selv om det er tvilsomt at det ville skje. dnk er i en dyp krise, grunnet passive medlemmer og politisk press. Personlig betrakter jeg den ikke lenger, som en kristen kirke. For der suspenderer de synder og Guds Ord.

Om det skulle skje, så mistet alle organisasjoner også støtte, særlig politiske partier, og deres unge broilere. De burde heller skaffe seg jobber, å lære noe om samfunnet, hva vet de om noe dere? Med makt så skreddersyr støtte skreddersydd til dem selv.

Samt pressen bør miste all støtte. NRK måtte også søke abonnenter, som betaler av fri vilje. Da måtte alle finne medlemmer, som er vitterlig interessert i saken, folket er "KING." Det meste ville så kollapse, bortsett levende kristne miljøer. Snoen har helt rett, i USA er det levende kristne menigheter. Mine venner i Ohio er medlem i en kirke, full hver søndag, mye annen akivitet, og presten ymtet frempå med litt "liberalisme" ala dnk. Han ble sparket, slik bør det være.

Det beste beviset på at konservative kristne ville bestå, som forholder seg til Guds Ord, er Visjon Norge. De har 10 000 frivillig partnere, som gir dem ett budsjett på snart 100 mill - "you cant argue with success." Norge I Dag har mistet pressestøtten, men klarer seg. Er det noen andre enn kristne, som kan holde stevner fra mai til september, med tusenvis av deltagere. Ellers kvinner- og menn i nettverk. Og de som møter opp er sjenerøse, for superstjernen er Jesus. Vi kristne vil bestå, bare vi holder oss til Guds Ord og priser Herren.

La ateister holde konferanse, og se hvor mange som møter opp, hva skal de forkynne? At de ikke tror på noe, som de ikke tror finnes (Gud), det åpner ikke opp hjertet, og virker uintelligent. De intelligente forholder seg til noe VIRKELIG. Benekte eksistensen av hva, som ikke er? Get a life!!

Også musikkfestivaler bør miste støtte, de som har ett godt tilbud vil lykkes, og særlig miljøorganisasjoner burde miste sin støtte, lager bare en masse unødvendig røre, de får stille til valg, for Mijøpartiet. De får 3% for det er hva folket gir dem. Så gi massiv skattelette, og de som har noe på hjertet, må henvende seg til publikum for å tak i penga. Det vil bli demokrati, dagens regime tar innflytelse vekk fra folket, en form suspensjon av av demokratiet.

 

Kommentar #7

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Også USA sponsar religiøse, Snoen!

Publisert over 7 år siden
Ein kan meina at offentleg stønad til trussamfunn er feil. Men dei driv med dette i USA òg. Gjerne ikkje direkte utbetaling, men i staden er det viktig å vera registrert som friviljug organisasjon i samsvar med slike og slike offentlege reglar. Dette gjev i sin tur visse økonomiske fordelar. Det er berre å gå til ideelle og religiøse amerikanske organisasjonar sine nettsider, så kan du sjå. Dei nøyaktige føremonene har eg ikkje innsyn i men Obama-styret vart i fjor skulda for å diskriminera konservative organisasjonar skattemessig. At USA er slikt eit sekulært føredøme er eg difor ikkje samd i.
Kommentar #8

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

USA og Norge

Publisert over 7 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Det er heller ikke slik at det bare er Den Norske Kirke som mottar tilskudd over statsbudsjettet. Stortinget kan ikke bevilge penger til kirken uten samtidig å gi penger til andre trossamfunn. Det er bra!

I stedet for å gå i forsvar og fortsette kampen med ryggen mot veggen, hva med å ta Snoens innspill til ettertanke? Hva om kirka måtte finansiere sin eksistens selv? Hva slags kirke tror vi at vi hadde fått da? 

Snoen bommer i sin sammenlikning med USA fordi han ikke tar med det faktum at Norge er et velferdssamfunn der det sivile samfunnet har langt færre oppgaver enn i USA. Kirkelandskapet ser derfor anderledes ut og vil også komme til å se anderleds ut enn i USA selv om man skulle få en finansiseringsmodell som fungerer på samme måte.

Å fjerne statsstøtten vil også ramme Dnk hardere enn andre kirkesamfunn siden bare 20-30% av frikirkenes inntekter kommer fra statsstøtte.

Kommentar #9

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Dersom Snoen vil stryke statstøtte til alle frivillige organisasjoner, så mener jeg det er et legitimt og prinsipielt, om enn et dårlig, standpunkt. Å fjerne tilskudd kun for religiøse og ikke f.eks. for politiske- eller kultur-organisasjoner mener jeg ville vært diskriminerende.

DnK utfører pr i dag flere tjenester som er det offentliges ansvar, og fjernes statstøtten må enten staten betale kirken det kirken krever for å gjøre disse oppgavene, eller så må alle lover og reglersom krever noe av kirken eller dens ansatte endres først.

Trosopplæring var, før revisjonen av grunnloven, statens ansvar - og var en av de oppgavene staten overlot til kirken uten å betale hele regningen. Jeg mener det er dypt urettferdig om noen vil gi studie-støtte til politiske ungdomspartier eller tenketanker og samtidig kalle kirkens trosopplæring for "indoktrinering".  

Grunnloven sier at: "Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. " Forslaget til Snoen er derfor grunnlovsstridig - men dersom det blir flertall for å endre alle lovene og reglene der staten legger føringer for kirken vil jeg tro at også grunnloven kan endres - igjen.

Dersom Snoens intensjonen er å holde livssyns-organisasjoner ute fra statsbudsjettet, så finnes det alternativer nærmere enn USA.

Personlig mener jeg at å legge tilrette for religionsfrihet er statens ansvar og at å fordele penger via offentlige budsjetter ikke er problematisk. Sverige har ikke lenger kirkeskatt, men der (og på Island) krever staten inn kirkens medlemsavgift via skatteetaten, og både kirkeskatt og medlemsavgift burde ivareta Snoens intensjon - med mindre hovedintensjonen er å splitte kirken.

Kommentar #10

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Merkelig argumentasjon

Publisert over 7 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Statlig overstyring av trossamfunn og trosfrihet forbindes vanligvis med helt andre politiske ideologier.

Nå er ikke jeg enig med Snoen i at all religionsstøtte bør støttes kun av medlemmene, men skjønner ikke hva du mener med dette... altså hvordan kan Snoen mene at staten skal styre trossamfunn om han mener de skal få mene det de vil - bare uten å være bunnet av å få støtte? Ved å ikke få støtte vil jeg anta at en i større grad vil våge å gjøre det motsatte av hva storsamfunnet mener er ok eller ikke verdimessig, og kunne våge å ta flere upopulære standpunkter. Så vil de medlemmer som er enig med mer konservativ tolkning søke de menighetene, mens de som ønsker mer bredde og mangfold vil få sine medlemmer. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette vil fungere i Norge, som et lite land, og der folkekirken står sterkt som samlingspunkt i viktige begivenheter (som Snoen "latterliggjør" Eskil Pedersen for å være en del av. Men Pedersen er neppe alene om dette. Og så lenge mange ønsker å benytte kirken i viktige livsmarkeringer vil det neppe være det store behovet (medlemsmasse) til frikirker der alt må betales av egne lommer. Men en kan jo klare mye med lojal menighet. Smiths Venner i Vestfold er jo godt eksempel på det, men er neppe en modell som kan virke overalt, da folk flest trolig har bedre ting å bruke penger på enn å lønne pastorer og slikt.

Kommentar #11

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Er forretningsmessig

Publisert over 7 år siden

overstyring noe bedre enn statlig sponsing? Om en legger bort denne latterlige "politisk korrekt" hetsen, vil de fleste innse at staten har lagt seg svært lite opp i kirkens religiøse liv. Det er derfor så merkelig at så mange kristne sutrer over staten i stedet for å utnytte den fantastiske frihet statlig støtte etter norsk modell gir. Men det er lo alltid enklere å være kritisk enn å være kreativ.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere