Ervin Kohn

Forstander Det Mosaiske Trossamfund Oslo
38

Blodanklagen

Når selv det verste folkemordet ikke var nok til å fjerne antisemittismen, er det ikke sannsynlig at fortellinger om den kan gjøre det. Antisemittismen har en mye lengre historie.

Publisert: 15. apr 2014

Flere undersøkelser har bekreftet at vi fortsatt har antisemittsme. HL-Senterets undersøkelse fra 2012 fortalte at sterotypiene og konspirasjonsbeskydningene lever: 1 av 5 nordmenn mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi» og at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser».

Antisemittismen er en sykdom. Graden av antisemittisme kan være et slags termometer på hvor friskt eller sykt samfunnet er. Sykdommen kan bekjempes, og kanskje kan vi vaksinere mot sykdommen også. Men det må forskrives riktig medisin.

Den mest utbredte medisinen er undervisning og markering av Holocaust. Men når selv det verste folkemordet ikke var nok til å fjerne antisemittismen, er det ikke sannsynlig at fortellinger om den kan gjøre det Antisemittismen har en mye lengre historie. En av behandlingene jeg vil foreskrive er undervisning i antisemittismens lange historie.

Ritualmord. En av de verste anklagene mot jøder var anklagen om ritualmord. Jødene ble beskyldt for å bortføre kristne barn, drepe dem og bruke blodet deres i religiøse ritualer i forbindelse med jødiske høytider. De tidligste anklagene gikk på at jødene gjenskapte Jesu korsfestelse. Den vanligste anklagen var at jøder brukte blod i sitt påskebrød, matza.

Gjennom historien har det vært rundt 150 registrerte blodanklager, i tillegg til tusenvis av rykter. Disse sakene ble alltid etterfulgt av forfølgelse, pogromer og drap på jøder. Myten om ritualmord og bruken av blod i matza lever fortsatt i flere arabiske land.

Den startet i England i 1144 da jødene ble anklaget for å ha drept William av Norwich. William ble funnet knivstukket i skogen. Myten og legenden forandret dette til at han ble korsfestet. Legenden ble til en kult, og William fikk martyrstatus. Pilegrimer valfartet til Norwich og ofret i kirken.

Hans hagiograf, Thomas av Monmouth, hevdet at hvert år trer et internasjonalt råd av jøder sammen for å beslutte i hvilket land man skal ta livet av et kristent barn. Han hevdet at jødene baserer dette på en gammel profeti og at ofringen skal påskynde jødenes retur til det hellige land.

Thomas av Monmouth, som ble født etter at William ble funnet drept, var en benediktinermunk soim leve i et kloster i Norwich. Han skrev boken The Life and Miracles of St. William of Norwich. Denne anses som opphavet til blodanklagen mot jødene. Den startet en etter hvert stor antisemittisk bølge i England som kulminerte i at alle jødene ble forvist i 1290.

Helgenforklart. Little St. Hugh of Lincoln var en 9 år gammel engelsk gutt som ble funnet død i en brønn i august 1255. Jødene ble anklaget for ritualmord, og lille Hugh ble helgenforklart. Helt frem til begynnelsen på det 20. århundre kom det pilegrimer til Lincoln for å besøke bl.a. brønnen som var laget i det gamle jødiske kvarteret. I 1955 satte den anglikanske kirken opp en plakett på stedet der Little St. Hughs sarkofag hadde stått i Lincoln Katedralen. Plaketten forteller om beskyldningen om ritualmord og at uskyldige jøder måtte bøte med livet  – og den inneholder en bønn om tilgivelse. Plakettens ordlyd er:

«By the remains of the shrine of ‘Little St. Hugh’.

Trumped up stories of ‘ritual murders’ of Christian boys by Jewish communities were common throughout Europe during the Middle Ages, and even much later. These fictions cost many innocent Jews their lives. Lincoln had its own legend and the alleged victim was buried in the Cathedral in the year 1255.

Such stories do not redound to the credit of Christendom, and so we pray:

‘Lord, forgive what we have been, amend what we are, and direct what we shall be.»

Tortur. Simon av Trent var en liten 2 år gammel gutt fra byen Trento i Italia. Han ble borte ved påsketider i 1475. Hans far beskyldte jødene for å ha drept ham og brukt blodet hans i sin matza-baking.

Hele den jødiske befolkningen ble arrestert og tilsto under tortur. 15 av mennene ble dømt til døden og brent på bål. Kvinnene som ble funnet skyldig ble fengslet, men sluppet fri etter tre år og pavelig intervensjon.

Det som skjedde i Trento inspirerte til blodanklager i alle omkringliggende regioner. Simon av Trent ble helgenforklart og det oppsto en kult også rundt ham. Simon av Trent var helgen for kidnappede barn. I 1758 skrev kardinal Ganganelli (senere pave Clement den 14.) en rapport som renvasket jødene for beskyldningene om mordet på Simon. Pave Paul den 6. fjernet Simon fra helgenkalenderen i 1965.

Damaskusaffæren. Blodanklagene var ikke forbeholdt Europa eller middelalderen. Damaskusaffæren ble en skjellsettende historie for den jødiske verden. I 1840 ble franciskanermunken Thomas og hans tjener borte, og jødene i Damaskus (Syria) ble anklaget for ritualmord.

Åtte av de mest fornemme jødene i byen ble offer for falske anklager. Flere av dem døde under tortur, mens en av dem ble tvunget til å konvertere til islam. Som tidligere i historien fikk anklagene følger for hele det jødiske samfunn i Damaskus. Damaskusaffæren fikk internasjonal oppmerksomhet. Både Østerrike og den amerikanske presidenten engasjerte seg. Damaskusaffæren fikk jødene i USA til å organisere seg og engasjere seg politisk for første gang. 

Standhaftige. Blodanklagene var ikke avgrenset geografisk. De var standhaftige og forekom med forbausende hyppighet i mange land. På Rhodos i 1840. I Georgia i 1879. I Ungarn i 1882. I Tsjekkia i 1899.

I Tsar-Russland var det mange pogromer som utslettet hele jødiske landsbyer etter blodanklager. Den kanskje mest kjente er Beilis-saken, i Kiev, fra 1913. Menahem Mendel Beilis ble i 1911 anklaget for ritualmord på 13 år gamle Andrey Yushchinsky. I perioden rundt rettssaken ble det spredt løpesedler i Kiev med bilde av den døde gutten og følgende tekst: «Ortodokse russere, husk navnet til unge Andrey Yushchinsky som led martyrdøden ved jødenes hender. Måtte hans minne leve evig. Kristne, pass på barna deres!!! Den 17. mars begynner den jødiske påsken!»

I 1913 ble Beilis frifunnet av en jury av bare kristne. Aktoratet hadde ingen beviser, og Beilis hadde vanntett alibi og troverdige vitner.

Beilis-saken forårsaket massiv internasjonal kritikk av det russiske imperiets antisemittisme. Saken var bakgrunnen til Bernard Malamuds prisbelønnede roman The Fixer. For denne fikk han både Pulitzerprisen og The National Book Award.

Ikke bare Europa. Anklagene om ritualmord var ikke avgrenset til Europa. I 1928 ble jøder i Massena, New York, anklaget for å ha drept en 13-år gammel pike. Selv om piken kom til rette uskadet etter å ha gått seg vill og overnattet i skogen, ble rabbineren fengslet og anklaget for å ha bortført henne.

I de tyske nazisters blad Der Stürmer ble jødene ofte beskyldt for ritualmord på kristne. Det famøse nummeret i mai 1934 ble til og med forbudt av de nazistiske myndighetene da det sammenlignet påståtte jødiske ritualmord med den kristne nattverden.

Annen verdenskrig var ikke noe vannskille i historien om disse grufulle anklagene. Anklage om ritualmord satte i gang Kielce-pogromen i Polen i 1946 mot Holocaust-overlevende. I den arabiske verden forekommer blodanklagen hyppig i både skrift og film i vår tid.

Berge liv. Manglende grunnleggende kunnskap om jødedom gjør det mulig å fortegne den. Derfor er undervisning i jødisk lære, filosofi og tradisjon, sammen med undervisning i jødehatets historie, grunnleggende for å vaksinere mot antisemittisme.

De som kjenner til jøders «nevrotiske» forhold til blod, med bakgrunn i kosher-reglene, vil blankt avvise alle påstander om blanding av blod i matza.

Det viktigste i jødisk lære er livets hellighet. Alle bud kan og skal brytes for å redde et menneskeliv. Talmud lærer oss at det å redde ett liv er som å redde en hel verden.

For 3300 år siden, da jødene fikk Loven på Sinai, var verden ganske barbarisk. Rettsløshet, blodhevn og menneskeofringer var vanlig i mange samfunn. Gud var tydelig på hva han mente om menneskeofringer. Historien om bindingen av Isak (Ismael i muslimsk tradisjon), som av andre blir utlagt som ofringen av Isak, er et pedagogisk budskap om at Gud ikke vil ha menneskeofringer.

 Kunnskapsløst. De som leser denne historien med dagens briller forstår ikke hvorfor Abraham gjorde de forberedelsene han ble bedt om – å samle ved og sette av sted mot fjellet. Men på den tiden var det nettopp det mange gjorde. Gudene krevde menneskeoffer. Jødenes gud sa nei.

Det er ekstremt kunnskapsløst å tro at jøder bedriver ritualmord. Det er også kunnskapsløst og historieløst å beskylde jøder for blodforherligelse, brutalitet, barbari og bestialitet.

 

 FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 15. APRIL 2014 

Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Takk

Publisert rundt 8 år siden

Lærerikt innlegg. Synd bare at det er så mange som ikke ønsker å forholde til fakta. Jeg møter stadig vekk på folk som ikke liker jøder. Jeg spørr hvorfor? Nei, det kan de i grunnen ikke forklare. Det er bare slik. Jøder er jøder og de kan vi ikke stole på. Skremmende!

Kommentar #2

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Det er ekstremt kunnskapsløst å tro at jøder bedriver ritualmord. Det er også kunnskapsløst og historieløst å beskylde jøder for blodforherligelse, brutalitet, barbari og bestialitet.

Bra skrevet! Flere momenter her jeg ikke kunne noe om. 

Ellers syns jeg det er skremmende å se hvordan antisemittisme utviket seg også i tidlig kristen literatur. Det hele ble vel også forsterket ved Jerusalems ødeleggelse 70AD og opprøret i 135AD. Vi ser kristne skrive om dette som en straff for at de drepte Jesus, og sener har vel dette heftet ved jødene. Vi ser dette også i Luthers skrifter, ja selv i Norge var vi befengt med dette synet og forfattet en antisemittisk grunnlov. Det er vel egentlig en stor skam. 

Jeg er helt ening i det du skriver og lærte også noe nytt når jeg leste innlegget ditt. 

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Problematisk

Publisert rundt 8 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Flere undersøkelser har bekreftet at vi fortsatt har antisemittsme. HL-Senterets undersøkelse fra 2012 fortalte at sterotypiene og konspirasjonsbeskydningene lever: 1 av 5 nordmenn mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi» og at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser».

At det knyttes til antisemittisme å mene at "jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi" og at "verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser" er bekymringsfullt. Hvis det er riktig hva herværende Olav Rune Ekeland Bastrup har hevdet: at 99.9% av russiske oligarker er jøder, så har sågar russiske jøder dermed også en betydelig innflytelse i dagens internasjonale økonomi. Jødisk innflytelse innen storfinans er heller ikke noe nytt fenomen - slik har det vært i flere hundre år, helt siden Aaron fra Lincoln og Aaron fra York kontrollerte britiske statsfinanser.

Dagens amerikanske megainstitusjoner innen finans som Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo samt fallerte Lehman Brothers er alle eid eller kontrollert av jøder. Amerikanske Federal Reserves nåværende og forrige leder er begge jøder, det samme gjelder de fleste i styret. Rotschild Bank i London og Berlin er jødisk.

Det er virkelig problematisk dersom det skal betraktes som antisemittisme å mene at jøder (de utgjør 2 promille av verdens befolkning) har for stor innflytelse i internasjonal økonomi. For det må være mulig å betrakte og mene noe om disse fakta som et interessant fenomen istedetfor å være en rasistisk holdning. For det er akkurat det siste som Ervin Kohn bidrar til med sitt innlegg.

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kunnskap

Publisert rundt 8 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
En av behandlingene jeg vil foreskrive er undervisning i antisemittismens lange historie.

er helt vesentlig.  Takk for et grundig og lærerikt innlegg!

Kommentar #5

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er riktig hva herværende Olav Rune Ekeland Bastrup har hevdet: at 99.9% av russiske oligarker er jøder, så har sågar russiske jøder dermed også en betydelig innflytelse i dagens internasjonale økonomi. Jødisk innflytelse innen storfinans er heller ikke noe nytt fenomen - slik har det vært i flere hundre år, helt siden Aaron fra Lincoln og Aaron fra York kontrollerte britiske statsfinanser.

99,9 % er retorikk. At en meget stor andel av organisert kriminalitet som utgår fra det tidligere Sovjetunionen og som i dag har forgreninger til USA og Latin-Amerika, består av aktører med jødisk bakgrunn, er hevet over tvil. Det er bare å gå etter biografiene til alle sentrale aktører, Men jeg er nøye med å avgrense meg mot antisemittisk bruk av dette. Tvert imot er dette et resultat av antisemittismen. Jeg har forklart noe om den historiske sammenheng dette har i denne artikkelen om Odessa. Jødiske handelsmenn ble tvunget til å etablere alternative nettverk som resultat av forfølgelse og innskrenking av deres rettigheter, og noen av disse nettverkene utviklet seg som kriminelle syndikater. Ved Sovjetunionens sammenbrudd var disse nettverkene fullt intakte, og kunne rykke frem i ruinene av det fallerte imperiet og bemektige seg dets enorme ressurser. Fra det tidligere Sovjetunionen har disse nettverkene spredd seg til USA og er idag en viktig aktør i narkotikatrafikken fra Latin-Amerika. Men for all del: Dette kan alt sammen forklares som resultat av historiske marginaliseringsprosesser som vil se parallelle eksempler på hos mange andre utsatte grupper, og må IKKE brukes som stoff til antisemittisk propaganda. Tvert imot underkommuniseres det idag hvor stor andel antisemittisk retorikk utgjør av hatpropagandaen i nyfascistiske bevegelser i Sentral-Europa. 

Kommentar #6

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Ufattelig og umoralsk

Publisert rundt 8 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Ritualmord. En av de verste anklagene mot jøder var anklagen om ritualmord. Jødene ble beskyldt for å bortføre kristne barn, drepe dem og bruke blodet deres i religiøse ritualer i forbindelse med jødiske høytider. De tidligste anklagene gikk på at jødene gjenskapte Jesu korsfestelse. Den vanligste anklagen var at jøder brukte blod i sitt påskebrød, matza.

Veldig bra innlegg av Kohn, ikke minst i disse dager; den avskyelige blodanklagen er dessverre bare en liten del av den forfølgelse og overgrep jødene har blitt utsatt for gjennom historien. Heldigvis er "The blood libel" for en stor del et tilbakelagt kapittel.

Verre er det med den anklagen som er antisemittismens egentlige kilde; påstanden om at jødene drepte Gud. Egentlig er det like ufattelig som det er makabert at denne motbydelige beskyldningen blir dyrket hvert år over hele den kristne verden. Om et par-tre dager er det igjen tid for å høre jødene rope "Korsfest! Korsfest!" og "La hans blod komme over oss og våre barn!"

Og når man sitter med historiens fasit og vet hvordan jødene har lidd på grunn av dette narrativet, - hvordan Matteus´ kyniske ord har blitt oppfyllt til fulle gjennom hvordan jødene har blitt straffet for beskyldningen - er det umulig å forstå hvordan disse dagene fortsatt kan holdes i hevd som kristendommens viktigste helligdom.

"Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid" synges det mildt i kirkene, uten tanke på at jødene ble kastet ut i et totusenårig mareritt av forfølgelse og tortur fra nettopp dette tidspunkt; et helvete like virkelig som beskyldningen var oppspinn fra ende til annen.

Her er vår egen kirkes store helt, Martin Luther:

«Selv dersom de (jødene) ble straffet på den mest grusomme måte og deres blod flommet i gatene, og at deres døde ikke ble talt i hundretusener, men i millioner, slik de ble straffet under Vespasian i Jerusalem og for ondskap under Hadrian, så ville de insistere på at de har rett. Selvom de etter disse 1500 år med lidelser ble straffet i nye 1500 år, selv da ville de påstå at Gud er en løgner og at de selv har rett. I siste ende er de Djevelens barn, dømt til Helvete... Jødene fikk da også hva de fortjente. De var kallet til å være Gud´s munn, slik det står i Jeremia... «Åpne opp munnen og jeg vil fylle den»; men de holdt både munn, øyne, ører, nese, hele hjertet og alle andre sanser stramt lukket, så han (Djevelen) forgiftet dem, han sprutet dem så fulle at det oser av dem alle steder; Djevelens gift kommer ut fra dem. Og jada, de nyter smaken i sine hjerter, de smatter med munnen som var de svin. Det er akkurat slik de vil ha det. Rop mer: «Korsfest ham, korsfest ham!». Skrik mer «La hans blod komme over oss og våre barn!» (Matteus 27:25) Jeg kan se det har gått i oppfyllelse...»

Ikke rart Hitler, under Holocaust, hva som vel må sies å være kulminasjonen av det som startet i Jerusalem bortimot totusen år tidligere, med full rett kunne uttale at “Luther, hvis han hadde vært her nå, ville gitt oss sin velsignelse”.    

Kommentar #7

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
- hvordan Matteus´ kyniske ord har blitt oppfyllt til fulle gjennom hvordan jødene har blitt straffet for beskyldningen - er det umulig å forstå hvordan disse dagene fortsatt kan holdes i hevd som kristendommens viktigste helligdom.

Jeg tror det var slik at Jesus døde pga at han hevdet å være jødenes konge. Det var alt Pilatus trengte å høre, og han dømte han til døden. Det kan ikke være tvil om at kristne kom til å tro at Jesus hadde stått opp fra de døde. De mente han var Mesias, jødenes konge og han snart skulle hente dem som var forberedt. 

For jøder var nok dette basfemisk. Mesias skulle være en Davids skikkelse som skulle føre Israel til verdighet og makt. At Mesias ble korsfestet for oposisjon mot maktaparatet og led en ynkverdig død var balsfemisk.

Kanskje kan det da hevdes at i de tidligste år etter Jesu død var det jødene som forfulgte de kristne. Vi ser tegn på dette også i det Paulus skriver. Han reiste rundt som en ivrig troende for å fengsle kristne. Fengsle dem for hva? Mest sannsynlig blasfemi og vranglære. Kristne var jo i sterkt undertall på denne tiden. 

Når kristne hevdet at jødene hadde misforstått sine egne tekster og at GT egentlig var en kristen tekst og ikke til jøder, så skjønner jeg at det kunne vekke annstøt. 

Det gikk ikke lang tid før rollen snudde, og du har jo sitert bra hva kristne ledere fikk seg til å si og skrive etter noen år. 

Ellers er jeg enig i hva trådstarter skriver. Vi må ikke glemme historien og hva hat har ført til. Det er grusomt. 

Kommentar #8

Ervin Kohn

38 innlegg  48 kommentarer

Konspirasjonsteorier

Publisert rundt 8 år siden
Leif Gullberg, din kommentar er kjernen i de klassiske konspirasjonsteorier, og er antisemittiske. Jeg sier for all del IKKE at du er antisemitt. Teoriene om at det er noe suspekt ved at jøder er overrepresentert i visse yrker. Det starter med en opptelling av faktiske tall, f.eks. hvor mange jøder som er ansatt i amerikansk filmindustri og fortsetter med gruppetenkning. Jøder er overrepresentert i en rekke sammenhnger; blant nobelprisvinnerne, legene, musikerne, komikerne, revisorene, skattejuristene, fysikerne, m.fl. Det er ikke antisemittisk å påpeke dette. Det blir antisemittisk å påstå at disse er en gruppe, med en felles agenda, et felles mål eller at de konspirerer.
Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Fortsatt uforståelig

Publisert rundt 8 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Det blir antisemittisk å påstå at disse er en gruppe, med en felles agenda, et felles mål eller at de konspirerer.

Det er fortsatt uforståelig at det overhodet kan være antisemittisk å tro at jøder som gruppe har en felles agenda eller et felles mål. Hvilken gruppe - stor som liten - har ikke det? Slik har det da alltid vært - grupper danner forbund med det formål å ivareta gruppens interesser uten at det er noe suspekt med dette.

Jeg kan imidlertid se at å hevde at en gitt gruppe konspirerer er usunt, og påstand om at jøder konspirerer må også kunne klassifiseres som antisemittisk. Jeg for min del tror ikke at jøder konspirerer - et flerårig opphold i "Hymietown" (som Jesse Jackson så ufint kalte byen i et intervju med Washington Post) har overbevist meg om at konspirasjon ikke er mer tilfellet blant jøder enn andre grupper.

Dermed anser jeg mitt bidrag til denne tråden som avsluttet.

Kommentar #10

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

En feil oppsto..

Publisert rundt 8 år siden

Se min kommentar ble vist to ganger, den nederste (midt på), som startet med

"Takk for den opplysende kommentaren Ervin Kohn,"

er den korrekte. Kanskje VD kan rette det opp for tiden har utløpt.

Kommentar #11

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Ja, det er Venner av Israels erfaring i mange år nå, vi betegnes som fantikere for å stå sammen med det jødiske folk og Israel, som er hele mitt poeng. Det motsatte er koscher i Norge, til den grad at vi normalt ikke slipper til. Derfor har jeg gitt flere særdeles gode linker, for veie opp denne ekstreme ubalansen.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Korrekt

Publisert rundt 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er fortsatt uforståelig at det overhodet kan være antisemittisk å tro at jøder som gruppe har en felles agenda eller et felles mål. Hvilken gruppe - stor som liten - har ikke det? Slik har det da alltid vært - grupper danner forbund med det formål å ivareta gruppens interesser uten at det er noe suspekt med dette.

Og så lenge ein held seg innafor lova si ramme, så er det akseptabelt.

Og ettersom jødar, med rette eller urette ser seg forfylgde over alt, er det ikkje anna å vente enn at dei heng saman som ertreris.

Dyktigheit parra med nasjonale og internasjonale nettverk har gitt store økonomiske utteljingar. Og med sine nettverk lyfter dei kvar andre fram der det er formålstenleg.

Det treng ikkje vere noko suspekt i samhald.

Kommentar #13

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Linker.

Publisert rundt 8 år siden

Grunnet at det oppsto problemer med min kommentar ovenfor, så gjentar linkene for å få skikkelig innsikt om Israel og det jødiske folks nære- og fjerne historie:

http://www.visjonnorge.com/

http://www.visjonnorge.com/index.php?sideID=397714&ledd1=264&cat=5875&mid=4E4DF873

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem http://www.ikaj.no/, og SMA http://sma-norge.no/

Arvid Bentsen mange informative videoer på u-tube

og denne hederskvnnnen: http://www.visjonnorge.com/index.php?sideID=397714&ledd1=264&cat=5875&mid=11EC89AE

Den kristne av avisen Norge i Dag, som har mistet pressestøtten fordi de rapporterer sannferdeig om MØ konflikten. De har fast ukentlig program på Visjon Norge. Kan anbefales på det strerkeste, særlig fordi redaktør Sæle er serdeles innstiktfull, når det kommer til Israel, både politisk, historisk og bibelsk.

Kommentar #14

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Kristenfundamentaliser i tradisjon med Loekke har århundreder med jødehat med seg i bagasjen, og det lever fortsatt. Den eneste grunnen til at kristensionistene nå

Takk for den kommentaren Hans Petter,

Ja, her har dere ett eksempel på de løgnene, som fritt florerer i det norske samfunn, derfor har jeg gitt dere linker for å få frem sannheten, se ovenfor. Ellers har han rett at deler av kristenheten innenfor den lutherske og katolske tradisjon har mye å svare for, helt frem til vår tid. Det gjelder særlig dnk, og deres internasjonale arm, som ledes av en nordmann, Han sa at jøders krav på Jerusalem, var som om vi krevde Göteborg, som hovedstad. En teolog, men slikt kan de fritt lire av seg i Norge. Likedan Gullberg, som er en gjenganger i en serie kommentarfelt, og jeg har ennå ikke sett ham fremstille noe, uten brodd mot Israel og jødiske folk. Han er ikke alene, men slike holdnnger er koscher i Norge, ja de standarden, selv ved "akademia."

Vi kristne venner av Israel ser frem til at det jødiske folk skal vende hjem, for en stor ærefull fremtid, som Gud har forspeilet dem for mange tusen år siden, med Jerusalem som den evige jødiske hovedstad. Vi ser allerede de profetiske tegnene. 

Jeg har vært venn av i Israel i snart 50 år, og kjente ikke ordet kristensionist, før noen kaldte meg det som ett skjellsord, som sionist er ett skjellsord blandt de samme folkene, fordi ikke ønsker jødene skal vendre tilbake til hvor de er det rette urfolket, for å få sin egen najson hvor de kan forsvare seg.

På 90tallet kom jeg hjem til Norge, og møtte ungdom med "høyere utdannelse." Ikke bare var deres historiske "fakta" falske og løgnaktige, men når jeg prøvde å fortelle dem bevislige sannheter helt fra fallet av det Ottomanske rike (første verdenskrig), ble jeg personlig angrepet og demonisert, som Hans Petters sin kommentar. Og de visste ikke noe om Balfour deklarasjonen,  San Remo konferansen og en serie andre fakta i nær fortid; men alle var MØ eksperter, fordi de fikk med seg Dagsrevyen.

På samme måten Hans Petter Halvorsen, som gir oss ett utmerket eksempel på denne uforstanden + demoniseringen. Det beste eksempel er 8. januar 2009, hvor en mobb fra den norske venstresiden, "anti rasister" og muslimer, gikk til angrep på Venner av Israel. Mange eldre kristne og jøder, fra det ganske land. Også det fortiet av media, men godt dokumentert i en bok, skrevet av som befant seg på venstresiden, men han kunne ikke fatte at noe slikt kunne skje i Norge. En skikkelig Krystallnatt.

 

Kommentar #15

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Løgn?

Publisert rundt 8 år siden
I dag er kun 2% av befolkningen i Israel kristne, og av disse 2% utgjør araberne 80%. Det bringer jødenes tendens til kristenhet ned til en forsvinnende liten andel på ca. 0,3%. Det vil vel enkelt sagt si at de i all hovedsak mener å ha avslørt kristendommen for hva en god del av oss andre også har forstått at den er, en stor bløff. I stedet for å beskylde folk for løgn, kanskje Loekke kan forklare hva som ifølge hans tro vil skje med de ukristelige jødene (og oss andre) når hans herre skal komme tilbake for å holde sin dom?
Kommentar #16

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Loekke kan forklare hva som ifølge hans tro vil skje med de ukristelige jødene (og oss andre) når hans herre skal komme tilbake for å holde sin dom?

Dommen kommer på de som har forbannet det jødiske folk - Guds folk. Det som har vellsignet hans folk vil bli vellsignet, det står i skriften, som du antagelig ikke har lest. Du er blant de uinformerte, Det kan tenkes Norge har mistet Guds Vellsigelse av denne grunnen, derfor jobber vi så hardt. Så sjekk opp de linkene, der kan du bli opplyst om alle aspekter, som du åpenbart mangler kunnskap om. Helt vanlig i Norge, derfor må sannheten komme frem, fra andre kanaler enn dem som har rådet grunnen etter krigen. Gud har store løfter for sitt utvalgte folk, og kristne kan få del i dette. Det skriver Paulus mye om, jøden, som ble den store opplyser for oss kristne.

Kommentar #17

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Løgn & forbandet digt

Publisert rundt 8 år siden
Tull, Loekke. Dommen, ifølge deg og dine, vil ramme dem som ikke tror, som deg og dine. Og det vet du inderlig vel.
Kommentar #18

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Tull, Loekke. Dommen, ifølge deg og dine, vil ramme dem som ikke tror, som deg og dine. Og det vet du inderlig vel.

I følge deg og dine? Guds Ord er stedet å gå ikke "meg og mine." Bibelen beskriver helheten, fordi du aldri har seg deg inn i den, kan du bare komme løsrevne påstander, som svirrer rundt, og er en del av anti semittismen.

Og fordi noen av oss støtter våre jødiske brødre, så skal vi også demoniseres, sammen med dem. Visste du at allerede rundt 2006, kunne jeg ikke bære en button som sa: "JEG KJØPER GJERNE JAFFA FRA ISRAEL." Den måtte jeg ta av meg, for min egen sikkerhets skyld. Det er lenge siden våre jødiske venner måtte skjule sine symboler i Oslo, for sin sikkerhets skyld. Problemene oppsto de siste 20 - 30 år, og jøde ble sjellsord nummer en i Osloskolen. Dette burde du og andre ta alvorlig, det påfører Norge stor skam internasjonalt. Det er ett reslutat av all progandaen, som har fått herje fritt i vårt land de siste 40 år. Og står du opp mot den utsetter du deg for vold, ja endog yrkesforbud.

Min kristne tro kom relativt sent, jeg kunne i alle år tale Israels sak juridisk. Det bibelske er ett annet spor, men ikke nødvendig for å støtte Israel. Intet land i verden har bedre legitimitet. særlige i MØ hvor de andre regimene er styrt av despotiske dynastier og diktaturer, som for tiden bedriver folkemord på sine egne trosfeller og kristne. Gudsjelov jøder kan forsvare seg, som de har gjort de siste 66 år, på en meget ærefull måte. Ingen i historien har vist større hensyn til sine fiender, og deres sivile. Det mens de selv bruker sine borgere (HAMAS og Hizbollah), som menneskelig skjold, for å vinne propagandakrigen - med stor hjelp fra Norge og andre vestlige medier.

Kommentar #19

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
For 3300 år siden, da jødene fikk Loven på Sinai, var verden ganske barbarisk. Rettsløshet, blodhevn og menneskeofringer var vanlig i mange samfunn. Gud var tydelig på hva han mente om menneskeofringer. Historien om bindingen av Isak (Ismael i muslimsk tradisjon), som av andre blir utlagt som ofringen av Isak, er et pedagogisk budskap om at Gud ikke vil ha menneskeofringer. Kunnskapsløst. De som leser denne historien med dagens briller forstår ikke hvorfor Abraham gjorde de forberedelsene han ble bedt om – å samle ved og sette av sted mot fjellet. Men på den tiden var det nettopp det mange gjorde. Gudene krevde menneskeoffer. Jødenes gud sa nei. Det er ekstremt kunnskapsløst å tro at jøder bedriver ritualmord. Det er også kunnskapsløst og historieløst å beskylde jøder for blodforherligelse, brutalitet, barbari og bestialitet.

Abraham sto neppe splittet mellom gudenes krav og underkastelse av Guds vilje. Poenget med Isak som et mulig offer, oppfatter jeg ikke angikk et rituelt guddommelig krav om et slikt offer, men at Gud satte troende på prøve i Abrahams navn. Altså når Gud satte Abraham på prøve ved at han skulle ofre sitt kjære barn – hans egen sønn Isak/Ismael – var og er jo dette et ikke ubetydelig (for)bilde på styrken i sann Gudstro, formidlet til troende gjennom Abrahams selvoppofrende underkastelse av Guds vilje.

Igjen, beretningen dreier seg altså ikke om Guds krav om rituell menneskeofring, men om styrken i sann Gudstro ved underkastelse av Guds vilje.

Slik også med Jesu død på korset, som selvsagt ikke var en rituell død, men tilkjennegivelse av selve Sønnen-eksemplet på åndens styrke i moden og sann Gudstro. Mange grekere søkte å overvinne døden ved troens kraft og Den hellige ånds innflytelse etter Jesu eksempel til etterfølgelse. Jesu fysiske død frigjorde åndelige kvaliteter jeg mener jødene også søkte for sine liv etter tempelets ødeleggelse.

Ja, i betydelig større grad enn det de fleste av oss i Vesten i dag har oppfattet på grunn av sperrer rundt fastlåste religiøse skillelinjer, betydelig utbredelse av forutinntatt negativ kategorisering samt urettferdig synsing basert på ville fantasier. Jødene har nok i betydelig grad vært tillagt å stå i skyggen og på avstand fra opplyste åndelige kvaliteter vi i Vesten oppfatter med eksemplet i Jesu liv og virke.

Det bemerkelsesverdige nå er at myndigheter under muslimsk innflytelse har stått i tilsvarende situasjon som den jødene var i da Jesus ble korsfestet – jeg tenker på Bábs henrettelse. Og de kristne har sannelig også til nå avvist den de har ventet på med Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet - jeg tenker på Bahá'u'lláhs komme. Med andre ord er det ingen grunn til å plassere jødene i en negativ særstilling. Det har sannelig skjedd en betydelig utjevning - blant troende forbundet med antydningsvis nevnte religioner over en abrahamittisk fellesnevner - av forhold tilsynelatende bare jødene til nå har måttet lide for. Gravene til henholdvis Báb og Bahá'u'lláh er nå å finne under israelsk beskyttelse i Israel.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #20

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Om jøder og andre..

Publisert rundt 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
At en meget stor andel av organisert kriminalitet som utgår fra det tidligere Sovjetunionen og som i dag har forgreninger til USA og Latin-Amerika, består av aktører med jødisk bakgrunn, er hevet over tvil.

Oligarkene i dagens Russland er for meg en underlig sak. Problemet er egentlig at hele det gamle Sovjetunionen var et gjennomgripende kriminelt regime gitt det vanstyre de representerte og folkemord på egen befolkning. Da samfunnet som sådan kollapset var det ikke mulig redde næringslivet innefor et statsrettslig og juridisk akseptabelt system, siden dette faktisk aldri hadde eksistert siden Tsarens tid. Eiendomsrett og alle de samfunnsinstitusjoner som vi tar som en selvfølge eksisterte ikke. Hvordan skal man da redde verdiene på best mulig måte? Det fante s jo ikke noe bostyre! Løsningen ble at noen grep anledningen i et ikke akkurat rettferdig spill men det var minste onde.  Innefor vår begrepsverden fremstår disse oligarkene som tvilsomme og mange av nettverkene som kriminelle. I den barbariske sekulær-ateistiske arven Sovejtunionen etterlot seg var det eneste løsningen.  Problemet til russerne og store deler av vesten er et manglende oppgjør med årsaken til Sovjetunionens fall.  Jeg vil gjette på at i skyggen av oligarkene i tidligere Sovjetunionen vil det vokse frem en middelklasse som etterhvert vil kreve innflytelse og få innflytelse på bekostning av de som overtok driftsmidlene fra marxismen konkursbo.

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
I følge deg og dine? Guds Ord er stedet å gå ikke

Jeg synes Loekke burde respektere de norske og europeiske jøder som ber om å slippe å bli holdt som "gisler" for den agressive kristensionistiske falanksen som arbeider for sine egne fundamentalistiske mål.

Jøder som gruppe ønsker ikke hverken å få æren for eller måtte ta ansvar for den til enhver tid sittende Israelske regjerings politikk. De er ikke en del av Midt-Østen konflikten og er selvsagt ukomfortable i rollen som brikker i diverse endetidsløsninger diktet opp i bedehus på sørvest-landet.

Norske jøder sprer seg over hele det politiske spekter, men jeg antar de aller fleste ikke vil ta i Loekkes politiske preferanser med ildtang?

Mange jøder har også solide posisjoner i organisasjoner og virksomheter som etter Loekkes konspirasjonsteorier står sentralt i den store planen om å spre antisemittisme!

Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Avsporinger

Publisert rundt 8 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Den kristne av avisen Norge i Dag, som har mistet pressestøtten fordi de rapporterer sannferdeig om MØ konflikten. De har fast ukentlig program på Visjon Norge. Kan anbefales på det strerkeste, særlig fordi redaktør Sæle er serdeles innstiktfull, når det kommer til Israel, både politisk, historisk og bibelsk.

Kan du ikke slutte med disse avsporingene, Loekke!  Ervin Kohn har skrevet et meget viktig innlegg, der han tar til orde for at kunnskap om og undervisning i antisemittismens historie er en nødvendig vaksine mot antisemittisme.  Det er det som er temaet i denne tråden.  Det finnes et utall andre tråder her i VD der de politiske konfliktene i Midt-Østen kan diskuteres.

Så:  "Back on tracks".  At det finnes grupper rundt om i verden - også her i landet(!) - som fremdeles holder liv i den såkalte "blodanklagen", er et dystert faktum.  Ja, det finnes faktisk nettsider som vier store deler av sin oppmerksomhet til denslags ondskapsfull løgnpropaganda.  Ta f.eks. en titt innom nettsiden Vitnet.no, driftet og redigert av Bjørn Brataas.  I egenreklamen markedsfører han siden sin som et sted for "frimodige ytringer".  Han er en som "sier det som det er" - som later som om hans agenda er å kjempe for det frie ord - og mot det politisk korrekte.

Vel - ta en titt her, og få bakoversveis:

http://vitnet.no/jodiske-ritualmord-myte-eller-fakta-tila-tequila-undersoker-saken/

Kommentar #23

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dokumenter dette...

Publisert rundt 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
At en meget stor andel av organisert kriminalitet som utgår fra det tidligere Sovjetunionen og som i dag har forgreninger til USA og Latin-Amerika, består av aktører med jødisk bakgrunn, er hevet over tvil. Det er bare å gå etter biografiene til alle sentrale aktører,

Her er det mye tvil. Veldig mye tvil. Skal dette ha noen troverdighet må nok Bastrup først legge frem en liste over aktørene og deretter legge frem en slektstavle for aktørene. Deretter må han legge frem reglene for hva som kan betraktes som jøde eller ikke. Et rimelig tall på jødiske aktører i å redde det sekulær-ateistiske Sovjetunionens konkursbo ville vært fra 0-5%. Her opereres det med fra 99,9 til meget stor andel hvilket er en gjennomgripende uinteressant opplysning. Siden dette ikke er almennkjente pensum eller folkeopplysning bør nok Bastrup godtgjøre sine påstander bedre enn dette. Bastrup bør også definere litt mer om hva som er kriminelt her for kriminalitet er et juridisk begrep og må knyttes opp til et eller annet juridisk mandat, ikke bare vårt hjemlige andedam der det å sette ut en flytebrygge i den offentlige debatt defineres som miljøkriminalitet.

Kommentar #24

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Norsk regjering sviktet norske jøder.

Publisert rundt 8 år siden

Ved krigens slutt kom De Hvite Bussene for å hente de overlevende fangene i nazistenes utryddelsesleirer. De få overlevende norske jøder ble stående igjen. De fikk ikke være med heim til Norge. Årsaken var at regjeringen Nygaardsvold nektet å betale heimreisa for norske jøder. 

Norske historiebøker har vært tause om dette. Og hvorfor kan en jo undres over.

Kommentar #25

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@Bratlie

Publisert rundt 8 år siden
"Å sette ut en flytebrygge i den offentlige debatt" er vel du den fremste eksponenten for vil jeg mene; særlig fast grunn under argumentene har du i hverfall ikke.... ;)
Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes Loekke burde respektere de norske og europeiske jøder som ber om å slippe å bli holdt som "gisler" for den agressive kristensionistiske falanksen som arbeider for sine egne fundamentalistiske mål.

Jøder som gruppe ønsker ikke hverken å få æren for eller måtte ta ansvar for den til enhver tid sittende Israelske regjerings politikk. De er ikke en del av Midt-Østen konflikten og er selvsagt ukomfortable i rollen som brikker i diverse endetidsløsninger diktet opp i bedehus på sørvest-landet.

Da er det vel sikkert "kristensionistene" som har skylda for at jøder nå opplever at de må registrere seg i Ukraina i forbindelse med urolighetene der også da ?

Eller hva sier du Herstad ?? 

Kommentar #27

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Løgn

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel sikkert "kristensionistene" som har skylda for at jøder nå opplever at de må registrere seg i Ukraina i forbindelse med urolighetene der også da ?

Det er ikke sant at dette skjer. Holt tar her kritikkløst Putins propaganda for å delegitemere interimsregjeringen i Kiev med alle midler for god fisk. For øvrig er voksende antisemittisme alvorlig nok i hele Øst-Europa, og hva gjelder Russland og Ukraina temmelig likt fordelt.

Kommentar #28

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

fiskere, jegere og Israel

Publisert rundt 8 år siden

Mange kristne er opptatt av Bibelens profetier og en av Israel-kjennerne, Arvid Bentsen, snakket i et program på kristen-kanalen Visjon Norge, om fiskerne og jegerne som er omtalt i Bibelen og som med fiskerne skal lokke jødene tilbake til deres hjemland. Først brukes fiskerne i overført betydning, for å lokke jødene hjem og siden brukes jegerne for å tvinge dem hjem til hjemlandet.
Nå hørte jeg på nyhetene idag (17.4) at alle jøder skal registrere seg i Russland, hvis ikke vil det bli satt igang "forholdsregler". Dette reagerte jeg på og tenkte selvfølgelig på profetien i Bibelen om jødene i Russland som kommer til å tvinges til å reise tilbake til Israel.

Jeg må jo si at for disse jødenes del tror jeg de har det langt tryggere i hjemlandet Israel enn i Russland. Og siden jeg har hjerte for Israel er jeg glad for at det iallefall er ETT STED det er nogenlunde trygt for dem å være - Israel. De kristne sier at vi lever i høyprofetiske tider og jammen er det iallefall intereressant å høre nyheter når man kan relatere dem til profetiene i Bibelen.

Tal vel om mitt folk, sier Herren, og som kristen er det ikke vanskelig for meg å velsigne jødene i Jesu Kristi navn. Vi skal en gang bli ett folk - podet inn på samme tre, som det står og det er godt å vite for mange av oss som er glade i jødene og Israel. Gud velsigne dem i Jesu navn.

 

Kommentar #29

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Man kunne si nøyaktig det samme om LO

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Dyktigheit parra med nasjonale og internasjonale nettverk har gitt store økonomiske utteljingar. Og med sine nettverk lyfter dei kvar andre fram der det er formålstenleg.

Det treng ikkje vere noko suspekt i samhald.

"Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere". Men da heter det ikke "konspirasjon". Da heter det "internasjonal solidaritet", og det er visst noe mye finere...

Kommentar #30

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Falskt flagg?

Publisert rundt 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Nå hørte jeg på nyhetene idag (17.4) at alle jøder skal registrere seg i Russland, hvis ikke vil det bli satt igang

Holt i kommentar #29, Bastrup i kommentar #30 og Born i kommentar #31 kommenterar truleg i tilknyting til dette NRK-oppslaget. Alle tre har meir eller mindre mistydd NRKs versjon og NRK siterar Haaretz unøyaktig som igjen er uforsiktig med sitat frå det ukrainske nyhendebyrået Novosti Donbassa.

Faktum er at medlemar i det jødiske samfunnet i Donetsk rapporterte til nyhendebyrået at tre maskerte menn med russisk flagg sette opp notiser nær ei synagoge. Jødane ytra til nyhendebyrået at dei trudde dei maskerte mennene prøvde å framprovosere ei konflikt. Les heile oppslaget i Haaretz inkludert kommentar 05 under oppslaget.

Dei maskerte kan like godt vere ukrainarar som prøver å plante eit inntrykk av at dei prorussiske separatistane er antisemittiske, som det kan vere slik NRK har tolka nyhendeoppslaga. Det første er gjerne mest truleg om vi tillegg dei prorussiske ein viss rasjonalitet, noko vi truleg gjer rett i. Det er i alle fall ikkje slik at Russland set i gang registrering av jøder slik Born tolkar nyhendeoppslaga eller slik at Ukraina set i gang registrering slik Holt tolkar det og Bastrup følgjer opp.

Det første som døyr i krig er sanninga, - vert det sagt. NRK bør ikkje i tillegg få hjelp av publikum til å yte sanninga dødshjelp.

Kommentar #31

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Russland og Israel er på god fot for tida

Publisert rundt 8 år siden

Israel has told the United States over the past two weeks of its concerns that taking a public stance against Russia over the invasion of Ukrainecould cause real damage to its security interests, an Israeli official involved in the talks with Washington told Haaretz on Sunday.

Haaretz reported on Sunday that Washington is incensed that Jerusalem has not come out openly against Russia’s takeover of the Crimean peninsula. A senior U.S. official said one of the reasons for the White House’s anger was Israel’s absence two weeks ago at a UN General Assembly vote to condemn the Russian invasion and support Ukraine’s territorial integrity.

Kommentar #32

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du får kjefte på NRK

Publisert rundt 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke sant at dette skjer. Holt tar her kritikkløst Putins propaganda for å delegitemere interimsregjeringen i Kiev med alle midler for god fisk. For øvrig er voksende antisemittisme alvorlig nok i hele Øst-Europa, og hva gjelder Russland og Ukraina temmelig likt fordelt.

Hvis det er løgn det Nrk formidler,får du ta dem i nakken og ikke tro at du sjøl vet så mye bedre hva som er fakta.

Det er imidlertid ikke noe nytt at jøder blir sett ned på...Derfor bør du roe deg litt før du vet litt mer om hvor omfattende dette er. 

Kommentar #33

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

En av de sikreste

Publisert rundt 8 år siden

måter å opprettholde skepsis (evt hat) til en gruppe, er å påpeke at gruppen er hevet over kritikk. Jeg føler at Kohn langt på veg hevder noe slikt. Når han kaller påpeking av jødisk suksess innen finansverden, kunst m.v. for antisemittisme, samtidig som han peker på jødeforfølgelser opp gjennom tida; tror jeg han bidrar til jødeskepsis snarere enn å svekke den. Jeg er motstander av gruppetenkning og synes stort sett det avsporer debatter. Men det kan ikke benektes at jøder stort sett har markert seg som gruppe. Det samme kan sies om ROM (sigøynere). Begge grupper har da også vært utsatt for forfølgelse opp gjennom historien.

Men tidligere forfølgelse bør ikke gi grunnlag for særbehandling, fordi særbehandling gir næring til ny forfølgelse. Derfor tror jeg enhver gruppe skal være forsiktige med å trekke rasismekortet hver gang den blir utsatt for negativ omtale, når denne omtalen er slikt som enhver kan bli utsatt for. Og i dette tilfellet trekker Kohn antisemitt-kortet for utsagn jeg mener ikke har noe med dette begrepet å gjøre.

Kommentar #34

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Særbehandling?

Publisert rundt 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
måter å opprettholde skepsis (evt hat) til en gruppe, er å påpeke at gruppen er hevet over kritikk. Jeg føler at Kohn langt på veg hevder noe slikt. Når han kaller påpeking av jødisk suksess innen finansverden, kunst m.v. for antisemittisme, samtidig som han peker på jødeforfølgelser opp gjennom tida; tror jeg han bidrar til jødeskepsis snarere enn å svekke den. Jeg er motstander av gruppetenkning og synes stort sett det avsporer debatter. Men det kan ikke benektes at jøder stort sett har markert seg som gruppe. Det samme kan sies om ROM (sigøynere). Begge grupper har da også vært utsatt for forfølgelse opp gjennom historien. Men tidligere forfølgelse bør ikke gi grunnlag for særbehandling, fordi særbehandling gir næring til ny forfølgelse. Derfor tror jeg enhver gruppe skal være forsiktige med å trekke rasismekortet hver gang den blir utsatt for negativ omtale, når denne omtalen er slikt som enhver kan bli utsatt for. Og i dette tilfellet trekker Kohn antisemitt-kortet for utsagn jeg mener ikke har noe med dette begrepet å gjøre.

Kohn har da ikke hevdet at jødene skal særbehandles?  Du griper her fatt i en liten flik av Kohns innlegg, som du dreier i en helt urimelig retning.  Dette at jødene ofte anklages for å "styre" finansverdenen, og at jøder rotter seg sammen for å sikre jødiske interesser, står sentralt innenfor en ganske seiglivet  konspirasjonstenkning.  

Hva mener du forresten - konkret - med utsagnet  "...det kan ikke benektes at jøder stort sett har markert seg som gruppe"?  Deretter sammenlikner du jødene med ROM, for så å konkludere slik:  "Begge disse grupper har da også vært utsatt for forfølgelse opp gjennom historien".  Igjen:  Hva mener du?  At jøder (og ROM) selv er skyld i at de er blitt forfulgt?

Kommentar #36

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@Holthe

Publisert rundt 8 år siden
Her kommer du med en av de drøyeste påstandene knyttet til bruk av begrepet "historiske fakta" jeg har hørt på lenge. Dette er å håne den lidelsen jødene har blitt utsatt for gjennom hele historien, og det på grunn av en historie som er fantasy på linje med Harry Potter. Hvor har du det fra at det er et "historisk faktum" at jødene drepte Jesus? Fra NT? Dersom hendelsen overhodet fant sted, så var det romerne og ikke jødene som henrettet Jesus. Og det er absolutt ingenting som tyder på at det var Gud som ble "drept". Med slike påstander er det sannelig lett å forstå at du ikke ønsker å skrive navnet ditt korrekt og googlebart.
Kommentar #37

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nei, ja og tja…

Publisert rundt 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom hendelsen overhodet fant sted, så var det romerne og ikke jødene som henrettet Jesus.

Det var ikke jødENE som drepte jesus. Det var den romerske makten sammen med jødER. Det var ikke romerNE. Men romERE. Siden det er hvert individ som er ansvarlig for egne handlinger, og det er to tusen år siden Jesus ble drept, så kan ikke noen jøder være skyldige. De har ikke en levetid på over 2000 år… Dette, og mere til, tror jeg Hans-Petter Halvorsen har skjønt.

Problemet er kollektivisme. Man gjør en gruppe ansvarlig for noe noen individer en gang har gjort.

Det kan ikke dokumenteres at jøder dreper flere uskyldige, enn andre. Heller ikke romere.

Derimot kan det dokumenteres at kollektivet gjerne dilter med strømmen (f.eks. makta).

Det kan også dokumenteres at maktmennesker dreper flere enn noen andre, gjennom militære, politi og folkeforførelse. Der massemordere er ansvarlig for titalls drap, er politikere ansvarlige for drap på millioner.

Drap på uskyldige handler altså ikke om jøde/ikke-jøde men om mobb og maktpakk. Jesus var ikke noe unntak i så måte.

Grunnet farene ved maktpakk og flertallets undertrykkelse, så har vi hatt et politisk system som skal beskytte mot slikt.

I takt med at jødehatet atter blomstrer, ser vi kollektivismen og statismen blomstre. Helt uten at maktfordelingen blomstrer.

Vi kommer nok til å se en del stygt framover, nå som maktpakket får større arenaer. "Vi" har ikke lært nok av at Jesus ble drept, men skyggebokset med å skylde på jødene.

Kommentar #38

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Jeg konstaterer uten

Publisert rundt 8 år siden

å mene, Johannessen. Men din reaksjon bekrefter min oppfatning av Kohn: At jøder ikke kan vurderes uten at den som gjør det blir stigmatisert. I løpet av den lange tiden jøder har framstått som, og selv identifisert seg, som er særskilt gruppe; har en rekke andre folkeslag, stammer og grupper forsvunnet fordi de er blitt assimilert. Jeg tar ikke stilling til om dette er prisverdig eller det motsatte, men konstaterer at det er risikosport å skille seg ut. Et godt eksempel på dette er langhårede gutter (hippier ol) på 60-tallet. Vanligvis sindige og lovlydige borgere gikk så langt som å tvangsklippe slike på åpen gate, kun fordi de skilte seg ut og var "upassende".

Selvsagt er det overgriperen som er ansvarlig. Men det må likevel være tillatt å vurdere om det alltid er klokt å markere sin anderledeshet. Vi diskuterer med største selvfølge hvordan vi skal forhindre innbrudd med alarmer, alltid låse dører, sette på lys osv. Ingen skriker da opp om at vi gjør huseieren ansvarlig for innbruddet. Men prøv å antyde at unge damer kanskje ikke bør gå alene og lettkledd midt på natten i en storby, så får du reaksjoner. Akkurat samme reaksjon som Johannessen har til min refleksjon omkring jødisk markering.

Men å trekke fram henrettelsen av Jesus i denne sammenheng hører ikke hjemme blant oppegående folk.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere