Morten Erik Stensberg

Sokneprest i Grue og Grue Finnskog
72

Troens ubehag

Jeg misunner ateistene deres manglende tro på Gud. Et univers uten en gud krever intellektuelt sett andre svar enn et univers med Gud.

Publisert: 10. apr 2014

Det går kanskje an si at en ateist svarer for seg selv og sine medmennesker, mens en troende i tillegg også forsøker å avgi svar på vegne av Gud.

Jeg innbiller meg at det må være befriende å være menneske i et gudløst univers. For som troende blir jeg ikke bare gjort ansvarlig for mitt eget liv og mine egne handlinger, men får også ansvaret for hva troende har gjort gjennom århundrene. Og hva med begynnelsen? Den kommer jeg slettes ikke unna. Jeg regnes nærmest som moralsk forpliktet til å svare for både syndfloden og Kains drap på Abel, sammen med et gjennomtenkt forsvar for Abrahams villighet til å ofre Isak.

Da Gud stengte døren til paradiset åpnet mennesket isteden dørene til sine mange åndelige og industrielle laboratorier. Der drømmer de fortsatt om den verden som var og den verden som kommer, mens de prøver å unnfly den verden som er.

Derfor frister det med et troens og tankens laboratorium «utenfor» verden. En parallell virkelighet hvor en tilbakevenden til det ideelle eller paradisiske synes å ligge innenfor det tenktes horisont. Det er mindre krevende å tenke om og tro på Gud på et uberørt sted.

Alt synes å skje innenfor en ramme hvor mennesker nærmest i ro og mak resonnerer rundt de store spørsmålene knyttet til Guds eksistens og vesen. I et rom hvor det aldri er natt og tiden ikke eksisterer. I dette rommet slipper de gale aldri inn, får de håpløse aldri vise seg, de stemmeløse aldri bære frem sine stumme anklager.

Logikken må ikke forstyres. Det er så mangt ved virkeligheten som kunne komme til å ulage apologetenes gud, forstyrre en nøye tilkjempet likevekt hvor alle sider av Guds egenskaper hviler i en perfekt harmoni, hvor kjærligheten, rettferdigheten, vreden, allmakten og helligheten er som utlignet i forhold til hverandre.

Ord om Guds allmakt og kjærlighet vekker andre assosiasjoner i en verden hvor asken fra ovnene i Auschwitz ikke har blandet seg med luft og jordsmonn. Hvor ropene fra Homs aldri har lydt. Og reagensrørene ikke ristet mens tsunamien skyllet over Phukets strender. I en verden som vår er troen på Guds allmakt mest av alt et sårbart prosjekt. Dømt til å bli møtt med skepsis og undring, avvisning og latter.

Derfor synes ubehaget ved å tro på Gud for meg å langt å overstige ubehaget ved ikke å tro på Gud. Vekten av troen på Gud kan være en tyngre bør å bære enn troen på et univers uten noen gud eller guddom. I møte med verdens ondskap er det som om troen blir så tung å bære at den troende faller ned i de dypeste og mørkeste irrganger av historien.

Å tro er å bli gjort kollektivt ansvarlig for tidligere generasjoners handlinger. Jeg gleder meg over helgenenes tro, men kommer ikke bort fra at jeg også må bære vekten av andre troende menneskenes fall og svik. Å tro i en verden der den første brodermorder heter Kain og Guds folk føres i eksil til Babylon er risikabelt. Sett fra en side garanterer ikke troen for noe som helst, snarere tvert om. Egentlig er det ikke annet å forvente enn at det straffer seg å tro i en verden som vår.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Korrekt

Publisert nesten 7 år siden
Morten Erik Stensberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg innbiller meg at det må være befriende å være menneske i et gudløst univers

Du har helt rett. Det er definitivt befriende å være ateist. Ikke fordi at "da kan man synde så mye man vil", men fordi man slipper å forholde seg til så mange absurditeter. Absolutt alle kristne jeg kjenner har en moral som er milevis overlegen den gud de tilber. Det ubehaget man må leve med, og de mentale krumspring man må gjennom for å rasjonalisere noe slikt er er ikke noe jeg misunner dem et øyeblikk. 

Jeg har ikke valgt å ikke tro. Det er ikke viktig for meg å være ateist. Det er viktig for meg å være skeptisk og sannhetssøkende. Og da kan man ikke begynne med konklusjonen. Man kan ikke ha en liste over konklusjoner som skal nåes, og en med konklusjoner som er forbudt. 

Det kan nok virke vanskelig for noen å aldri kunne sette to streker under svarene, men det er en liten pris og betale når man kan erstatte et utilstrekkelig svar med et bedre, basert på mer og bedre kunnskap. 

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tro er personlig

Publisert nesten 7 år siden
Morten Erik Stensberg. Gå til den siterte teksten.
Å tro er å bli gjort kollektivt ansvarlig for tidligere generasjoners handlinger

Apostlenes lære slik den beskrives i bibelen har reddet kristenheten fra relativisme, liberalisme, gnostisisme, nyplatonisme og annen vranglære. Røttene til den kristne tro finnes NT.

Guds fantastiske redningsplan begynte imidlertid allerede i 1. Mosebok og ble fullbyrdet på korset og i Jesu oppstandelse fra de døde. GT må leses i nytestamentelig lys.

Menighetene er i behov av frihet og selvstendighet i forhold til andre menigheter, men en behøver å støtte hverandre og lære av hverandre.

Det å leve i vekkelse, fornyelse og en levende åndelig atmosfære er viktig for å forstå Guds ord og få en trygg og god relasjon til det guddommelige.

Kontrasten mellom det rene evangeliet og det .. religiøse grumset kommer tydelig fram i Gal. 3 der Paulus kaller sine lesere "dårer/uforstandige". Det som ener eller skiller er .. hvilken stilling en menighet/kirke eller enkelttroende tar til .. Jesu kors.

Holder en fast på rettferdiggjørelse ved ...troen og nåden alene .. eller blandes det i sammen med en lære om åndelige øvelser og ulike slags gode gjerninger som forflytter fokus fra Jesu kors over til de kristnes egne handlinger?

Paulus ville ha svar på følgende: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?

Paulus spør: Kan noen få Den Hellige Ånd gjennom åndelige øvelser? Svaret er ...nei - Ånden blir tatt i mot i tro av de som har hørt om Jesu kors og er blitt rettferdige ved .. tro.

Åndens kraft finnes ikke i tradisjonene ettersom disse vil forme det kristne livet slik at det knyttes til gjerninger og åndelige øvelser mer enn troen på rettferdiggjørelsen i og gjennom Jesu død på korset.

Vår tro er rettet mot Jesus og hans frelsesplan for oss alle - klar til å bli tatt imot av alle, men forkastet av mange.

Vår tro kommer derfor til uttrykk som tillit til den guddommelige makt til å hjelpe.

Tro på Jesus fører til samfunn med han og enhet med han. Vårt kristenliv er en daglig vandring i tro der troen styrkes ved å få Ordet på innsiden og la noe av han bli overført til andre i vår hverdag - gjerne gjennom små handlinger - blikk - en kjærlig videreføring av den nåde som er oss gitt og som styrker oss.

Vi, troende, opplever og erfarer livssamfunnet med Kristus. Vi er i Kristus og han er i oss.

http://www.youtube.com/watch?v=JiXZYiyB1L4

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Eller troens mysterium

Publisert nesten 7 år siden

Jeg fascineres av Gud som har etterlatt seg så mange spor i vår verden, som har skapt det enorme universet som jeg kan ane når jeg ser opp mot nattehimmelen.

Og jeg gripes av undring og takknemlighet over at han også har skapt meg og kjenner mitt navn, og har en mening med mitt lille liv.

Egentlig er jeg ganske stolt over å få tilhøre kongenes konge, av bare nåde. 

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kom nær

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Egentlig er jeg ganske stolt over å få tilhøre kongenes konge, av bare nåde.

Både kona og jeg kjenner igjen denne strofen - kom nær - åpne seg for Herren  og la Den Hellige Ånd ta tak..

Hjemme hos disse "Cageless birds" kjenner vi oss hjemme - som et oppløft - så kan en skru ned - og av - og la det personlige ta tak - i og over -

http://www.youtube.com/watch?v=MNzxE8X-pvA

Kommentar #5

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Gud Herren har full kontroll.

Publisert nesten 7 år siden
Morten Erik Stensberg. Gå til den siterte teksten.
Logikken må ikke forstyres. Det er så mangt ved virkeligheten som kunne komme til å ulage apologetenes gud, forstyrre en nøye tilkjempet likevekt hvor alle sider av Guds egenskaper hviler i en perfekt harmoni, hvor kjærligheten, rettferdigheten, vreden, allmakten og helligheten er som utlignet i forhold til hverandre.

Ord om Guds allmakt og kjærlighet vekker andre assosiasjoner i en verden hvor asken fra ovnene i Auschwitz ikke har blandet seg med luft og jordsmonn. Hvor ropene fra Homs aldri har lydt. Og reagensrørene ikke ristet mens tsunamien skyllet over Phukets strender. I en verden som vår er troen på Guds allmakt mest av alt et sårbart prosjekt. Dømt til å bli møtt med skepsis og undring, avvisning og latter.

Du har så rett, men vi må godskrive Herren Guds allmakt. 

Om vi går tilbake til det som amnge i dag omtaler som *syndefallet* finner vi dette som Eva og Adam som spiste av kunnskapens tre ,og lærte å skille mellom godt og ondt*

Her ligger det mye visdom. For det er dette mennesket gjør den dag i dag ,  for å så stille spørsmål ved Herrens eksistens og allmakt siden det er så mye ondt i verden.  det ondes problem er mao "oppatnden" og verdens problem.

Alt dette fordufter selvsagt om vi ikke lenger anser "død" som ondt.  

Om vi tenker igjennom hva det innebærer i vårt vokabular - sammenholdt med Herrens beskrivelse av død, finner vi to ulike former som blandes lystig i en og samme diskurs her i verden.

Herrens beskrivelse av død, sier: De ikke troende = de døde. Menneskers beskrivelse av død, er en legemlig fysisk død.

Disse to ulike beskrivelsene kan på ingen måte blandes i en og samme diskurs. Fordi menneskers oppfattelse av død er som den er, mens en kristens død er å oppleve herligheten å komme hjem.

Dette etterlater oss med et oppgjør vi må ta med oss selv, hvor vi stiller oss spørsmålet : Er død noe ondt? (NB. Når Herren sier død kommer fra Lucifer, er det mao vantro Herren snakker om)

Den legemelige "død" er noe gansk annet. I mangel av erkjennesle av dette, oppstår det "ondes problem" mao. Vi er tilbake til syndefallet, hvor man lærte å se at "noe var ondt" isteden for godt. Vel... tror vi Herren Gud , vet vi at dette ikke var det beste for oss. Vi fikk " det ondes problem" som brukes og misbrukes for alt det er verdt og mere til.

Kan det hende vi bør innse at legemelig "død"hos en kristen  = Himmelsk lykke? Og død for en ikke stroenede er den egentlige død, og derfor en uriktig diskurs mellom troende og ikke troende?

Da er heller ikke lenger det menneskeskapte "ondes problem"  autentisk!!!

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Erik Stensberg. Gå til den siterte teksten.
Å tro er å bli gjort kollektivt ansvarlig for tidligere generasjoners handlinger. Jeg gleder meg over helgenenes tro, men kommer ikke bort fra at jeg også må bære vekten av andre troende menneskenes fall og svik. Å tro i en verden der den første brodermorder heter Kain og Guds folk føres i eksil til Babylon er risikabelt. Sett fra en side garanterer ikke troen for noe som helst, snarere tvert om. Egentlig er det ikke annet å forvente enn at det straffer seg å tro i en verden som vår.

---

Straffer seg å tro?  Ikke nødvendigvis.  Jeg vil snu det litt på hodet: Er det ikke vi som ikke tror som bør være litt misunnelige på dere som har en ovebevisning om at godheten vil seire til slutt, at dere har evig liv, i paradiset?

Jeg har til gode å møte noen som virkelig mener troende må stå ansvarlig for tidligere troendes handlinger.  Skjønt jeg skal ikke blankt avvise at det finnes noen med slike (ekstreme) synspunkter.  Har du et navn å komme med?

Grunnen til at jeg ikke tror har ingenting med troendes handlinger å gjøre.  Det er selve dogmene (de udokumenterte påstandene) jeg ikke anser sanne.  Skal jeg overbevises, må det framføres argumenter og dokumentasjon.

Så hvis du ikke evner å levere dette, ser jeg ingen grunn til å endre mitt syn.  Dette gjelder nok langt flere enn meg.

Kommentar #7

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Bra-knappen aktivert :-)

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Egentlig er jeg ganske stolt over å få tilhøre kongenes konge, av bare nåde.

Så sant så sant!! Jeg kjenner meg så igjen i dine tanker. Det merkelige er at ikke et eneste menneske kan noen gang klare å rokke ved dette:-)

Det er bare vidunderlig! Mer verdifult enn ord kan beskrive..... den aller dypeste lykken vi har fått i gave og har tatt bolig i oss. 

Ikke et eneste menneske med vettet i behold, er villig til å gi fra seg denne dype intense ekte bevissthet om hvem vi er:-)

Masse hilsen Kirsten Schei.

Gud velsigne deg:-)

Kommentar #8

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Ett Universe uten Gud...

Publisert nesten 7 år siden

Ett Univers uten Gud... er dårskap og uvitenhet. Og om en var orientert om det aller fremste innen naturvitenskap, biologi og hjerneforskning ville en forstå at Gud er det eneste som ER. Alt annet er en projeksjon, en illusjon, som de fremste religiøse mystikere alltid har sagt, også innenfor den Judeo/ Kristne tradisjon. Det ble innsett av vitenskapen (dog forsøkt fortiet) for snart 90 år siden, takket være det meste gjentatte forsøket av alle; "double slit." Her forklart pedagogisk for lekfolk, ja endog barn: https://www.youtube.com/watch?v=fwXQjRBLwsQ Materien/ unverset finnes ikke uten en observatør (les Gud, som ser og skaper igjennom oss). Bibelen "has it all covered," vitenskapen kommer diltende etter. Derfor er7 var de fremste forskere jøder og kristne, som Newton. All sann sekulær vitenskap har ett bibelsk opphav.

Faktisk de siste 20-30 år har biologien og hjerneforskningen bekreftet dette, nemlig at alt ligger i Guds hender, og mennesket er funksjon av Guds plan, ”creation” og projeksjon av universet. Nedlastet spesielt i hver av oss, det bare virker som vi er del av samme univers, men vi har vår egen ”download” av verdenen/ universet. Hver av oss tar mot hvert vårt signal, som vi gjør med hver vår fattskjerm eller computer. Alt er en gigantisk computer, og universet er å sammenligne med et enormt dataspill, bare mye mer avansert. Hvor vi kan gjøre svært lite, unntatt ved troen og bønnen. Dog må Gud endre signalet, om det behager Ham.

Kommentar #9

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Nedlastet spesielt i hver oss, det bare virker som vi er del av samme univers, men vi har vår egen "download" av verden/ universet. Hver av oss tar mot hvert vårt signal, som vi gjør med hver vår fattskjerm eller computer. Alt er en gigantisk computer, og universet å sammenligne medet enormt dataspill. Hvor kan gjøre svært lite, unntatt ved bønnen, men Gud må endre signalet, om det behager Ham.

---

Jeg skjønner at du har sett "The Matrix"  :o)

Kommentar #10

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at du har sett

Du bruker en kjent "debattteknikk," når du intet har å tilføre. Nei, jeg har aldri sett filmen, men kom over en masse litteratur, tidlig på 70tallet, som vekket interessen. Siden ble jeg en kristen, som gjorde det endog mer åpenbart, bibelen er den fremste av alle vitenskapelige skrifter.

Jeg antar mange forfattere og "screen writers" også har lest denne litteraturen, det meste skrevet av skolerte fysikere/ teoretikere, som i vår tid. Visste du at alt Jules Verne skrev er oppfylt, unntatt reisen til jordens indre. Det viser at det er fantasien setter fart i vitenskapelig fremskritt, som Einstein selv sa. ”A loner that was thinking outside the box," han var som kjent en kontorist på ett patentkontor, som brukte fantasien som verktøy.  De fleste er bare museumsvoktere, særlig ateister. På toppen av at de "freaker" ut om ånd nevnes i noen forstand. De er limt til materien, og kan således intet se eller forstå noe om universets opphav. Det er derfor de "jobber" så hardt for å fortie, latterliggjøre og benekte all forskning, som rokker ved deres materielle "tro."

Kommentar #11

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Faktisk de siste 20-30 år har biologien og hjerneforskningen bekreftet dette, nemlig at alt ligger i Guds hender, og mennesket er funksjon av Guds plan, "creation" og projeksjon av universet. Nedlastet spesielt i hver av oss, det bare virker som vi er del av samme univers, men vi har vår egen "download" av verdenen/ universet. Hver av oss tar mot hvert vårt signal, som vi gjør med hver vår fattskjerm eller computer. Alt er en gigantisk computer, og universet er å sammenligne med et enormt dataspill, bare mye mer avansert.

Jeg kjenner ikke detaljene i biologien og hjerneforskningen, men ser det heller stikk motsatt. At vitenskapen har bekreftet at universet ikke er å sammenligne med våre oppfatninger av en computer. En computer agerer bare på eksisterende informasjon og det er etter det jeg skjønner helt utilstrekkelig for å forklare hvordan informasjon skapes.

Kommentar #12

Mikkel B. S.

0 innlegg  144 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Ett Univers uten Gud... er dårskap og uvitenhet. Og om en var orientert om det aller fremste innen naturvitenskap, biologi og hjerneforskning ville en forstå at Gud er det eneste som ER.

Interessant.

Dersom denne påstanden er korrekt, hvordan vil man da forvente at fordelingen er med tanke på religiøsitet blant ledende vitenskapsmenn i verden?

Kommentar #13

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Bibelen den fremste av alle vitenskapelige avhandlinger

Publisert nesten 7 år siden

Det er jeg enig i.  Der forklares det mest komplekse på en forståelig måte.  På en måte som vitenskapelige avhandlinger i dag ikke greier å forstå og i alle fall ikke å forklare.

Dette skrev jeg i en kommentar for ca 1 års tid siden:

Vi er skapt til vår virkelighet. Det vi sanser og det vi ser - det opplever vi tredimensjonalt. Men forskere sier at det i tillegg finnes en firedimensjonal virkelighet. Som er så nær oss at det knapt er målbar avstand mellom disse verdener - eller disse virkelighetene.

Denne firedimensjonale virkeligheten, den kalles det i det vitenskapelige språket, er den åndelige virkeligheten.

Det vi ikke ser, men som mange sanser. Det forklarer bla annet at vi har en 6. sans. Den er svak og den er påvist i vitenskapelige tester. Det er påvist hvordan magefølelsen kan advare oss og det er målinger som viser hvordan hele verdens bevissthet reagerer samtidig 15 min eller mer før en alvorlig hendelse.

Den firedimensjonale virkeligheten i vitenskapelige språkdrakt, er det vi ikke ser, men som mange sanser.

I troens språkdrakt er den det Bibelen forteller oss om. Den åndelige virkelighet. Om åndenes kamp mellom det gode og det onde. Om hvordan Gud beskytter sin flokk med sin kraft og kjærlighet.

Den forklarer også overnaturlige erfaringer med denne åndelige virkelighet. Slik som med Paulus opplevelse på veien til Damaskus. Slik som helbredelser ved bønn og andre mirakler som skjer i 1000 tall verden over daglig.

Der vitenskapen leter etter en vitenskapelig forklaring, forklarer Bibelen oss. Det forskere fra over 60 land prøver å bevise vitenskapelig (Cern forsøkene til milliarder av kroner), er det som DHÅ underviser troende i.

DHÅ viser troende og lærer oss om det vi føler, om det vi tror, men ikke ser. Det vitenskapen ikke greier å manifistere i vitenskapelig bevis, er at mennesket er tre. Kropp - sjel - ånd.

Samtidig gir det sannhet i hva tro er Hebr 11, 2:

3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Det viser at forskerne innsats for å forstå hva og hvem vi er i vitenskapelige teorier.  Det bekrefter Sannheten i Bibelens Ord.

Så det som forklares oss av DHÅ, er Sannheten. Forskningen og teoriene forskerne basker med, bare beviser Gud.

Jeg blir derfor styrket i troen. Samtidig må jo de som bekjenner seg til vitenskapen som det helt store som forklarer alt, innse at Bibelen forteller det intensiv forskning over tiår ikke makter.

Men det er jo grei kunnskap om vitenskapen å ha. I debatt feks på VD med de som forfekter kun et vitenskapelig syn på tilværelsen. Og som forlanger bevis for alt som Bibelen forteller.

Kvantemekanikk og kvantefysikk viser jo at Gud kan handle innenfor naturlovene. Samtidg viser kvantefysikken at vitenskapen kjenner kun 5 % av universet. Hva med de resterende 95 %?

Jeg er også blitt mer facinert over oss som skapning og over det fantastiske skaperverket av å sette meg bedre inn i det forskningen bedriver. Min forståelse av oss og vår virkelighet er utvidet. Min forståelse av oss og Skaperen er utvidet. Min forståelse av livet i dag og det evige livet er utvidet.

Det gjelder å ikke gå seg helt bort i luftige teorier, bisarre teorier.  Bibelen kan være vanskelig å forstå. Men det som ble skrevet ned for 2000 og 3000 år siden, er meget mer forståelig for troende enn bisarre og luftige vitenskapelige teorier.

For ateister er det visst mer forståelig med vitenskapelige teorier, enn å lite på Bibelens tross alt enklere forstålse av det vi kjenner - men ikke ser. Sannheten er som alltid enklest.

Gud har gjort det enkelt for oss ved at den som tror, får undervisning av DHÅ om livets mysterier. Om universet, om skapelsen og om frelsen. Mye enklere enn all verdens kompliserte og innviklede vitenskapelige teorier.

Mennesket og våre liv og mysterier, blir mye mer forståelig i Bibelens lys og språkdrakt - enn noen som helst vitenskapsteori.

Kommentar #14

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

"

Bibelen den fremste av alle vitenskapelige avhandlinger"

Dette er en så åpenbar løgn at selv ikke du klarer å tro dette Fjerdingen... :) Blir bare latterlig selvmotsigende å påstå noe slikt, tatt i betrakning at ingen forsker på noen vitenskpelige områder bruker biblen til noe som helst, nettopp fodi det ikke er noe der å bruke...

Så hvorfor regelrett juger du om dette?

Kommentar #15

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Ingenting å bidra med - bortsett fra personangrep

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor regelrett juger du om dette?

Kommentaren din sier mye om deg, men ingenting om meg. 

Det er tydelig du sliter med å forstå det det meste. I tillegg eier du tydeligvis ikke normal oppførsel og normal anstendighet.

Men jeg trodde da du kunne lese, men kommentaren min kan du umulig ha lest.  For du argumenterer ikke.  Ettersom det stort sett er søppel som renner ut av deg - så er det som kjent at det en er full av renner munnen eller skriveriene over med.

Så hva har du egentlig å bidra med i en debatt?

Kommentar #16

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er som alltid enklest.

Neppe. Biebelen lærer oss ingen verdens ting om lysets  natur, Higgsbosonet, tid og  rom, universet opprinnelse eller noe annet som er spennende å lære om.

Bibelen har ingen forklarende kraft på dette området, og er, sammenlignet med virkeligheten, veldig fantasiløs og kjedelig. Det enkle er verken best eller sant i dette tilfellet. Men kjedelig og tomt.

https://www.youtube.com/watch?v=q3MWRvLndzs

Kommentar #17

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Erik Stensberg. Gå til den siterte teksten.
Det går kanskje an si at en ateist svarer for seg selv og sine medmennesker, mens en troende i tillegg også forsøker å avgi svar på vegne av Gud.Jeg ville tro det mest ubehagelige var å overbevise seg selv om at  det er rasjonelt å bruke personlig tro som vei til viten og sannhet.

Jeg vil på ingen måte laste dagens troende for de overgrep andre troende gjør og har gjort.  Man kan selvsagt diskutere konsekvensen av religion i vår verden, og hvorfor religion og ufred synes å gå hand i hand. Men det er ikke å be den  troende svare for andre.

Men troende bør etter min mening være intellektuelt ærlige med seg selv, og ikke lure seg selv og overbevise seg selv at tro uten evidens  er en dyd eller en vei til visdom og kunnskap.

Kommentar #18

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Siden ble jeg en kristen, som gjorde det endog mer åpenbart, bibelen er den fremste av alle vitenskapelige skrifter.

Bibelen er ikke på noen måte en vitenskapelig skrift. Hvordan i all verden kan du hevde noe som er så åpenbart galt? 

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er ikke på noen måte en vitenskapelig skrift. Hvordan i all verden kan du hevde noe som er så åpenbart galt?

Hei Atle

se, les og lær:) skapelse historien er unik i seg selv.Bibelen forteller oss konkret på hva som skjedde i tidens begynnelse.

mvh

Rune

Kommentar #20

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Så banalt enkelt å motbevise.

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Neppe. Biebelen lærer oss ingen verdens ting om lysets natur, Higgsbosonet, tid og rom, universet opprinnelse eller noe annet som er spennende å lære om.

Om du tenker slik må jeg be deg om å teste dette på en uhyre enkel måte selv. Gud har i oss alle nedlagt betydningen av lys kontra mørke. Dette er så banalt enkelt for oss å se at det er underlig du ikke har oppdaget dette.

Hver eneste en av oss kan såååå enkelt teste forskjellen i egenskaper av lys og mørke banalt enkelt.

Du har helt sikker to rum i ditt hjem. En kveld/natt kan du slukke lyset i det ene rummet så det er helt mørkt = mørket, og tenne lyset i rummet ved siden av = Lys på den enkleste mest banale måten.

Lukk opp  dørene mellom de to rum.  Ta en titt og se om det er mørket som faller inn i det lyse rummet? Eller om det er lyset som falle inn i det mørke rummet.

Så banalt enkelt har Herren latt den mest inbitte ateaist se forskjellen mellom lys og mørke i vår enkle hverdag uten å lese Herrens ord.

Det er bare lyset som kan påvirke mørket, ved å falle inn i det mørke rum og gi dette litt lys.

Mørket kan ingenting og ikke påvirke lyset.

Dette er så banalt enkelt å se at det er til å gråte av at mennesker ikke forstår at mørket og lyset har to helt ulike egenskaper.

Mørket kan ingenting, og kan heller ikke formørke lyset. Men lyset kan lyse opp alt.

Man trenger ikke være vitenskapsmann eller troende for å se dette, men siden du åpenbar mener noe annet imøteser jeg din forklaring på hvorda da ev mørket kan utføre noen verdens ting.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #21

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Så hva har du egentlig å bidra med i en debatt?

Dette er hva du selv burde spurt deg, der du gang på gang kaster ut usannheter om hva bibelen er og ikke er. Og det var ikke person angrep, kun een oppfordring til deg om å forholde deg til hva som faktisk er sant og ikke og du også vet at bibelen er ubrukelig som vitenskap med alle sine metafysiske påstander, men allikevel forsøker du å juge den inn som det liksom viktigste ikke bare for deg, men for vitenskapen også. For det er det slikt heter, jug. Det er ikke et person angrep, men en pekepinn til deg om å holde det du sier så nærme sannheten det er mulig å komme og la være å komme med slike håpløse påstander som ikke har et fnugg av sannhet i seg. Og som du så ofte kommer med har jeg bitt meg merke i...

Så isteden for å angripe meg (det du skriver i ditt innlegg jeg har hentet sitatet fra) med person angrep, som du beskylder meg for men gjør selv, burde du heller ha angrepet min oppfordring til deg, om det du hevdet ikke var løgn, nemlig funnet underlag for det jeg kalte løgn. Det klarte du ikke, så det står enda;

Å si at"Bibelen den fremste av alle vitenskapelige avhandlinger" er og blir en løgn og du vet det. Så det er ikke et parsonangrep av den grunn, en løgn er en løgn det, så det du kan gjøre nå er å bevise at dette stemmer, ikke fortsette å angripe meg. Og klarer du ikke å bevise at bibelen den fremste av alle vitenskapelige avhandlinger så får du heller holde slikt for deg selv neste gang og la være å spre slike løgner om hva bibelen er og ikke er. Vitenskap er bibelen definitivt ikke, ikke på langt nær, da det faktisk ikke er noe i bibelen vitenskap bruker. Bibelen forklarer ingenting, den påstår kun at den har svarene og det er ubrukelig i vitenskapelig sammenheng.

Men for all del Fjerdingen, kom med bevis på påstandene dine uten person angrep på den som påpeker flausene i påstandene dine. Men det er kanskje det letteste og peke på andre og påstå at de ikke bidrar når slikt dukker opp...? Tar fokuset vekk fra egen blemme liksom...

Kommentar #22

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Gud har i oss alle nedlagt betydningen av lys kontra mørke.

Ja, det er virkelig til å gråte av når man ser slike forklaringer...

 

Ikke kan du bevise guden du tror på, men du er likevel freidig nok til først å innplantere denne guden som en sannhet før du går videre med hva du tror lys og mørke er... Jaja... Hadde neimen ikke vært mye å undre seg over i verden om man ikke fortsatte å være nysgjerrig, men heller la slike "svar" for dagen...

Gud er for meg en øvelse i uærlighet, der man antar at man har svarene fordi man tror blindt på påstander i en bok og på den "sannheten" bygge videre til man har et svar... Jeg skjønner at noen finner dette både fortråstningsfullt og trygt, men det er fremdeles bare en øvelse i uærlighet, der man ikke bryr seg om hva som egentlig er sant, men å støtte det man tror er sant...

Kommentar #23

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Man trenger ikke være vitenskapsmann eller troende for å se dette, men siden du åpenbar mener noe annet imøteser jeg din forklaring på hvorda da ev mørket kan utføre noen verdens ting.Alt du har beskrevet er et lys kan lyse opp i mørke rom. Du har ikke grunngitt at man trenger bibel eller Gud for å gjøre denne oppdagelse. Det er ganske mye viten igjen å oppdage etter at man har oppdaget at lys kan lyse opp i mørket. For eksempel ville du slite med å bruke bibelen for å finne ut hvordan man tenner lys i et mørkt rom, forutsetningen for hele "eksperimentet" ditt.

Neste gang du bruker en lysbryter eller en datamaskin med en lysende skjerm med bokstaver og bilder på, da bør du skjenke vitenskapen en vennlig tanke. For datamaskinen din er ikke skapt av kunnskap funnet i bibelen.

Kommentar #24

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Der forklares det mest komplekse på en forståelig måte. På en måte som vitenskapelige avhandlinger i dag ikke greier å forstå og i alle fall ikke å forklare.

Skjønner ikke helt hvor du vil hen her.

Det eneste vitenskapelige avhandlinger ikke greier å forstå og/eller forklare er det vitenskapen selv og dens utøvere setter opp som plausible hypoteser ut ifra opplevelse av virkeligheten. Kompleksiteten i dette har vitenskapen selv skapt. Ingen historiske beskrivelser forholder seg til denne kompleksiteten i det hele tatt.

Hvordan og hvorfor vi prøver å koble historiske verker med dagens vitenskapelige kompleksitet er vel nesten en vitenskap i seg selv.

Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Bibelen - den fremste av alle vitenskapelige avhandlinger

Publisert nesten 7 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan og hvorfor vi prøver å koble historiske verker med dagens vitenskapelige kompleksitet er vel nesten en vitenskap i seg selv.

Nå skrev jeg altså om mennesket - våre tredimensjonale sanser og vår tredimensjonale virkelighet.

Det jeg skrev i kommentaren var b.l.a.:

"Så det som forklares oss av DHÅ, er Sannheten. Forskningen og teoriene forskerne basker med, bare beviser Gud.

Bibelen kan være vanskelig å forstå. Men det som ble skrevet ned for 2000 og 3000 år siden, er meget mer forståelig for troende enn bisarre og luftige vitenskapelige teorier.

For ateister er det visst mer forståelig med vitenskapelige teorier, enn å lite på Bibelens tross alt enklere forstålse av det vi kjenner - men ikke ser. Sannheten er som alltid enklest.

Mennesket og våre liv og mysterier, blir mye mer forståelig i Bibelens lys og språkdrakt - enn noen som helst vitenskapsteori."

Kommentaren min handler om det vi sanser og det vi ser - det vi opplever tredimensjonalt. Samt  forskningen om en annen virkelighet enn vår tredimensjonale virkelighet.  Da er Bibelen den fremste av alle vitenskapelige avhandlinger.  Er det så fryktelig vanskelig å forstå?

Skulle jeg skrevet en overskrift som omfatter hele kommentaren så ville den blitt altfor lang.  Derfor en kort og fyndig overskrift.  Det gjelder selvfølgelig ikke all forskning og alle vitenskapelige avhandlinger. 

Det er mye god og nyttig forskning, selvsagt, som kommer livet og samfunnet vårt til gode.  Men det er overraskende at det er bare overskriften som leses.  Hva jeg faktisk skriver i kommentaren  er visst for mange uinteressant. 

Det jeg skrev var refleksjoner til kommentar 10.  Kanskje noen av dere burde lese den først. 

Kommentar #26

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
"Så det som forklares oss av DHÅ, er Sannheten. Forskningen og teoriene forskerne basker med, bare beviser Gud.

He he. Dette var ikke engang syltynt...

DNH har sålangt ikke "forklart" noen verdens ting den Fjerdingen. Det er kun påstått. Og hvordan forskere driver å beviser gud har du overhodet ingen dekning for å hevde, kun spekulasjoner så lenge både gud og DHÅ sitter fast i fantasien til folk. Så igjen antar du noe det ikke er noen vits i å anta når vi mangler enhver form for bevis for antagelsene.

Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
DNH har sålangt ikke "forklart" noen verdens ting den Fjerdingen. Det er kun påstått.

Hvem og hva er DNH?  Er enig i at DNH ikke har forklart noen verdens ting. Jeg aner ikke hvem eller hva det er.

Forøvrig bekrefter du i også denne kommentaren at du ikke evner å forstå.  Kun ordgyteri uten noen som helst substans.

Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvem og hva er DNH? Er enig i at DNH ikke har forklart noen verdens ting. Jeg aner ikke hvem eller hva det er.

Er dette dine ord ?

Kommentar #29

Trond Olav Skevik

0 innlegg  7 kommentarer

Det hjelper så lite ...

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men det som ble skrevet ned for 2000 og 3000 år siden, er meget mer forståelig for troende enn bisarre og luftige vitenskapelige teorier.

Selv om det er skrevet ned for flere tusen år siden så er det ikke dermed sagt at det er riktig. Det ble skrevet ned av folk som ikke visste hvorfor man skal hode mat og ekskrementer hver for seg. Det er skrevet ned av folk som ikke visste at jorden går i bane rundt solen. Det er skrevet ned av folk som ikke visste hvordan man kunne beskytte seg mot infeksjoner ved å vaske seg. Denne boken er et oppkomme av myter og overtro som gang på gang har vist seg - ved vitenskapelige metoder - å være feil.

Og siden det finnes så mange faktafeil i boken din - hvorfor forlanger du at noen skal tro på det metafysiske våset som delvis er lagt til lang tid senere? Alle profetiene fra GT som "oppfylles" i NT - selv en barneskoleelev i Norge i dag er i stand til å skrive en fortelling om hvordan en profeti fra en bok skrevet for noen år siden ble "oppfylt" i går, det skal ikke mye kreativitet til for å klare det. Hvor enkelt har det da ikke vært gjennom århundredene å tilpasse innholdet i NT slik at det passer med profetiene i GT? Det står jo til og med i NT at noen av hendelsene ble regissert slik at de skulle passe til de gamle profetiene - se f.eks. påskefortellingene i Johannesevangeliet (Kap. 12 og utover spes.)

Det er påfallende hvor få religiøse som tar seg tid til å lese deres tros egne "hellige skrifter". Hadde flere gjort det - som de fleste ateister har gjort - ville det vært svært få fom fortsatt forfektet de evige sannheter.

Det engelske uttrykket "Ignorance is bliss" gjelder som aldri før. All ære til alle som tror, men når de ikke engang kjenner sitt eget trosgrunnlag godt nok til at de på oppfordring klarer å få ti av bibelens over seks hundre bud riktige velger jeg heller å støtte meg til fakta og underbygde vitenskapelige teorier om termodynamikk, gravitasjon, atomer og evolusjon for å nevne noen. De er beviselig riktige!

Kommentar #30

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvem og hva er DNH? Er enig i at DNH ikke har forklart noen verdens ting. Jeg aner ikke hvem eller hva det er.

He he, ser at en skriveleif har sneket seg inn og dummere enn at du forsto at det var DHÅ jeg mente er du ikke...

Merkelig denne trangen du har til å liksom skulle duppere menings motstanderne dine hver gang du slipper opp for argumenter... Da går du utelukkende etter mannen hver eneset gang og jeg lurer på hvorfor? Tror du at det blir mer sant når du forsøker å drite ut, juge litt, påpeke feil hos andre og lignende hver gang du løper tom for argumenter? Kan virke slik....

 

Vi tar det en gang til: DHÅ, altså den hellige ånd, har ikke "forklart" noen verdens ting! Ikke for to tusen år siden, ikke i dag og meget sannsynlig ikke i morgen heller. Hvorfor? Jo, fordi DHÅ sitter fast i fantasien til den som tror, utenfor fantasien eksisterer ikke DHÅ som noen påviselig størrelse og hva forklarer man med en sånn fantasi egentlig?

 

Hva mener du DHÅ forklarer her? Biologi? Hvorfor vi mennesker er skrudd sammen som vi er? Vår moral? Hva?

Bare for å holde oss mest mulig til hva som mest sannsynlig er sant: Tolkninger og synsinger er ikke forklaringer eller sannheter, det er kun tolkninger og synsinger det og ikke verdt noen verdens ting for andre enn den som subjektivt tolker og synser og knapt nok det.. Det samme går for påstander, selv om de er pakket pent inn i en bok og kalt hellig.

Er det det som mest sannsynlig er sannhet du søker så er det på tide å lete utenfor påstander, så vet du det.

Kommentar #31

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Nå skrev jeg altså om mennesket - våre tredimensjonale sanser og vår tredimensjonale virkelighet.

Hvor har du dette fra?

Selv om virkeligheten kan beskrives som tredimensjonal, og sansene kan puttes inn i denne beskrivelsen av virkeligheten, sier det ingenting absolutt om virkeligheten.

Kommentar #32

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen kan være vanskelig å forstå. Men det som ble skrevet ned for 2000 og 3000 år siden, er meget mer forståelig for troende enn bisarre og luftige vitenskapelige teorier.

Det som ble skrevet ned for 2000 og 3000 år siden er ikke vanskelig å forstå. Hva mennesker de siste 2-3000 år siden har prøvd å forklare at står der, er langt vanskeligere å forstå. Vitenskapen konvergerer langt bedre.

Kommentar #33

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Kommentaren min handler om det vi sanser og det vi ser - det vi opplever tredimensjonalt. Samt forskningen om en annen virkelighet enn vår tredimensjonale virkelighet. Da er Bibelen den fremste av alle vitenskapelige avhandlinger. Er det så fryktelig vanskelig å forstå?

Dette er komplett umulig å forstå!

Bibelen er etter det jeg forstår den historiske fremstillingen skrevet lenge før vitenskapen ble skapt. Den kan derfor rent språklig ikke kunne være noen vitenskapelig avhandling.

Vitenskapelig forskning bruker en tredimensjonal modell av virkeligheten der dette er meningsfullt og virkningsfullt. Jeg har ikke sett at den sier noe eksplisitt om at virkeligheten er tredimensjonal.

Kommentar #34

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Mennesket er også et åndelig vesen - ikke bare kropp

Publisert nesten 7 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Dette er komplett umulig å forstå! Bibelen er etter det jeg forstår den historiske fremstillingen skrevet lenge før vitenskapen ble skapt. Den kan derfor rent språklig ikke kunne være noen vitenskapelig avhandling. Vitenskapelig forskning bruker en tredimensjonal modell av virkeligheten der dette er meningsfullt og virkningsfullt. Jeg har ikke sett at den sier noe eksplisitt om at virkeligheten er tredimensjonal.

Det siterte viser kun at du ikke forstår Bibelen og den visdom troende får fra DHÅ.

At du heller ikke har satt deg inn i forskningen om alle de forskjellige virkeligheter eller dimensjoner det forskes på.  Ikke minst forskningen på en firedimensjonal virkelighet.  Forsøkene i Cern går ut på å avdekke om mulig, mellom hele 9-12 forskjellige virkeligheter eller dimensjoner.  Det største naturvitenskaplige forskningsprosjekt ever.  Og ikke minst hvordan liv oppstår.

At du ikke forstår Bibelens beskrivelser, beskrivelser av mennesket som treenig, kropp - sjel - ånd, betyr jo ikke noe annet enn at det er mye mellom himmel og jord du ikke forstår.  Jeg påberoper meg heller ikke forstå alt mellom himmel og jord.  Kanskje jeg har fått en forståelse og en innsikt om det åndelige som er en bitte litt større innsikt og forståelse om den virkeligheten/dimensjonen enn du har.  Hvem vet?  Vi mennesker er jo forskjellige.  Noen ser mye bedre enn meg, noen dårligere.  Noen ser ikke i hele tatt.  Du kjenner kanskje til forskningen som viser at blinde faktisk kan se uten å ha synssansen inntakt.  Noen er mer intelligente, noen har Downs syndrom.  Noen er musikalske genier, andre er matematiske genier.  Noen forstår ikke bæra av hverken matematikk, musikk eller kunst.  Slik kan en jo bare fortsette å ramse opp all våre forskjelligheter.

Noen har større innsikt og forståelse enn andre av det åndelige, den åndelige dimensjon.  Noen nekter å forstå annet enn at mennesket kun er fysisk. Osv - osv.  

Bibelen gir troende et innblikk og en forståelse om og viser oss at mennesket er mer enn en celleklump.  At vi faktisk er "overnaturlige", dvs at vi også er åndelige vesener.  Troende forstår mer av den åndelige virkelighet fordi Jesus sender sin Ånd, DHÅ til vår ånd for å gi troende visdom om den åndelige virkeligheten.  La oss kalle den for fjerdedimensjon.  Selv om jeg helst bruker utrykket den åndelige virkeligheten.  Den vikke ser, men som vi sanser med hjertet.

Du kjenner sikkert dette kjente sitatet: "Du kan bare se klart med hjertet, det essensielle er skjult for øyet"

Det er kjent fordi det forteller oss noe viktig og er en viktig erkjennelse.

Livene våre er ikke bare fysikk.  Livene er kanskje 80 % åndelig.  Livene består av våre følelser - kjærlighet, sorg, anger, hat, bekymringer, glede osv.  Det er bare å ramse opp.

Vi har jo Bibelens fortelling om oppstandelse og evig liv.  Tror du det går an å tro på det uten å aksepterere en annen virkelighet enn det vi oppfatter med våre tredimensjonale sanser?  Nemlig tro på den åndelige virkelighet, himmelen der freden og herligheten er å finne etter legemts død, for de som sier JA til Jesus.

Kommentar #35

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Før du skriver mer ,kan det være lurt...

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Gud er for meg en øvelse i uærlighet, der man antar at man har svarene fordi man tror blindt på påstander i en bok og på den "sannheten" bygge videre til man har et svar... Jeg skjønner at noen finner dette både fortråstningsfullt og trygt, men det er fremdeles bare en øvelse i uærlighet, der man ikke bryr seg om hva som egentlig er sant, men å støtte det man tror er sant

Å ha lest boken man omtaler ,og kunne litt kvantefysikk. Jeg ønsker deg lykke til.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #36

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Ok.

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Alt du har beskrevet er et lys kan lyse opp i mørke rom. Du har ikke grunngitt at man trenger bibel eller Gud for å gjøre denne oppdagelse. Det er ganske mye viten igjen å oppdage etter at man har oppdaget at lys kan lyse opp i mørket. For eksempel ville du slite med å bruke bibelen for å finne ut hvordan man tenner lys i et mørkt rom, forutsetningen for hele

Siden du som regel er en forholdsvis god med-debattant , og anerkjenner man kan være rykende uenig uten å gå av hektene ....skal jeg forsøke å svare litt.

Jeg svarte så kort og enkelt det var mulig å gjøre ,ved ett!... enkelt eksempel det var meningen å vise var banalt.  Derfor sier jeg også dette.

Imidlertid var vel jeg en av de første som tittet på noen av de aller første datamaskiner her i landet på slutten av 60 talle i den spede begynnelse. De var på størrelse med et kjøl og frys -skap. Jeg har siden fulgt utviklingen med stor interesse. Det var for å unngå en lang uleselig avhandling jeg skrev enkelt, fordi det bestandig er en fordel å forenkle så lenge man ikke har interne foredrag på stammespråk.mm.

Imidlertid synes jeg fortsatt at fokus på de grunnleggende forutsetninger og betingelser for lys og mørke er på sin plass, siden energi er en forutsetning for ethvert energidrevet "verktøy" i videste forståelse.

Om man da undersøker de ulike retninger innen vitenskapen og deres brytningspunkter og uenigheter, blir bildet meget nyansert. Innenfor de ulike disipliner i vitenskapen må man også se over hvilke finanser disse bæres av.  Derfor tar jeg all viten, skrift og teknoligi for hva det er: Så langt vi med våre metoder og søk innenfor  våre hypoteser og svarene man ønsker å utforske sine teser opp mot,.... er kommet akkurat like langt som tiden er. Dvs. Vi har ingen endelige svar, dit er det lang vei vitenskapelig. Der er vi hjertens enige. Forskning vil stadig utvikle nye teorier, funn og teser. 

Vi "vet" mao kun det tiden "vet".

Hva jeg imidlertid har funnet meget interessant er å lese Bibel med kvantefysisk ståsted. Om man da leser Bibelen på ny, med dette i hodet.... knekkes en kode. Koden dette knekker bekrefter kvantefysikk og Bibelen som vitenskapelig riktig. 

Jeg har på ingen måte sjekket den historiske delen av Bibelen, og kan ikke si noe om dette. Min interesse er nemlig som din: Se om Bibelen holder vitenskapelig. Jeg har mao funnet at den gjør dette, med kvantefysikken som utgangspunkt, samtidig med funnene NASA og ESA gjør.  Jeg gleder meg bla. til å følge NASA's prosjekt om å finne ut hva disse space-portalene egentlig er, fordi jeg mener vi er i stand til å finne fysiske svar på hvorfor disse oppstår? Pr. i dag har vi ingen "vitenskapelig" god begrunnelse for disse eller åpenbare behov ,annet enn en sann virksom Bibel.

Like gøy var det å se ESA's utredning av elektromagnetisk stråling, og hvordan radiobølger danner ekko i rommet. Om du ser Bibelens ord om at hver eneste lille ting vi gjør er registrert i evigheten ( Så sier jeg ikke Gud, men forholder meg til forskning OK.?..er jeg grei da?)

Vi ser at ESA bekrefter dette, fordi hver lille bevegelse i rommet (som vi er en del av) slynges ut i en hastighet på 300,000 km i sek. og danner ekko som beveger seg i samme hastighet og forstørres hele veien gjennom det vi kaller kvadratreaksjon.  Igjen sier mao Bibelen det vi lærte som vitenskap i 2012/2013.

Lange utredninger får man heller ta et sted hvor det ikke handler om et debattforum. men så langt vi i dag ser,er Bibelens innhold vitenskapelig sant.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #37

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Å ha lest boken man omtaler ,og kunne litt kvantefysikk. Jeg ønsker deg lykke til.

Mvh Kirsten Schei

tja, nå har vel de fleste ateister her nok allerde lest bibelen flere ganger, og har nok også sett på dette med kvantefysikk.

igrunnen er det noe likheter mellom de 2, veldig mange tolkningsmuligheter, og mengder av feiloppfatninger.

det er neppe mange her på verdidebatt som virkelig har grunnlag for å si at man skjønner noe av disse tingene.

Kommentar #38

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det siterte viser kun at du ikke forstår Bibelen

Kunne du ut ifra det du vet så langt prøve å forklare hva jeg ikke forstår?

Jeg forholder meg til Bibelen slik den er oversatt idag og går ut ifra at det fremstiller det budskap en ønsker å formidle. Jeg har stort sett ingen problemer med å forstå verken språket eller selve fortellingen.

Det jeg siterte sier kun at Bibelen i seg selv ikke kan gi noen vitenskapelige forklaringer, gitt at Bibelen gir beskrivelser fra en tid da begrepet vitenskap ikke var skapt. Er du enig eller uenig i dette?

Kommentar #39

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
At du heller ikke har satt deg inn i forskningen om alle de forskjellige virkeligheter eller dimensjoner det forskes på. Ikke minst forskningen på en firedimensjonal virkelighet. Forsøkene i Cern går ut på å avdekke om mulig, mellom hele 9-12 forskjellige virkeligheter eller dimensjoner. Det største naturvitenskaplige forskningsprosjekt ever. Og ikke minst hvordan liv oppstår.

Dette ble veldig mye synsing.

Både 3, 4 og flere dimensjoner er matematikk. Jeg har igjen ingen problemer med å forstå det prinsipielle i noen av disse fremstillingene eller den forskningen som baseres seg på hypoteser fremstilt med denne beskrivelsen av virkeligheten (selv om jeg ikke har satt meg inn i alle detaljene). Jeg kan ikke se at noen av disse fremstillingene har noen gode hypoteser på hvordan liv oppstår så det kan du gjerne forklare litt nærmere. Uansett ser jeg ingen god sammenheng mellom disse matematiske fremstillingene i forskjellige dimensjoner og det jeg leser i Bibelen.

Kommentar #40

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du kjenner sikkert dette kjente sitatet: "Du kan bare se klart med hjertet, det essensielle er skjult for øyet"

Ja, jeg kjenner begrepet. Sett i en vitenskapelig sammeneng er vel dette en allegori som gir mindre og mindre mening, gitt at det å se nå forklares som langt mer sammensatt en det som foregår i det konkrete øye.

Kommentar #41

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Om du ser Bibelens ord om at hver eneste lille ting vi gjør er registrert i evigheten

Er dette koden som knekkes?

Evigheten er en udefinerbar størrelse og kan som sådann inneholde hva som helst - også hver eneste lille ting vi gjør. 

Kommentar #42

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Erik Stensberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg misunner ateistene deres manglende tro på Gud

Er ikke misunnelse innenfor noe som egentlig er litt syndig i følge kristendommen?

Ikke at jeg skal dømme hverken deg eller noen andre, for misunnelse er en svært menneskelig ting som vi alle opplever mange ganger i livet :)

Jeg for min del er ikke misunnelig på dem som tror på gud. Men det betyr ikke at jeg opplever at dem som ikke tror på gud har noen enklere eller lettere liv enn dem som tror.
Vi er alle mennesker, og vi opplever alle våre tunge dager og perioder i livet. Tro eller ikke tro gjør ikke livet nødvendigvis noe lettere eller tyngre for oss.
Slik sett har nok personlighet og hvordan man ser på og takler motgang langt mer å si :)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere