Trygve W. Jordheim

108

Homokampen i kirken vil fortsette

Kirkevalget høsten 2015 blir startskuddet for neste runde av den kirkelige homofilidebatten.

Publisert: 8. apr 2014

Kirkemøtet vedtok tirsdag at de ikke vil åpne for vigsel av likekjønnede i regi av Den norske kirke. Det blir heller ikke utarbeidet noen fast forbønnsliturgi for par som allerede er borgerlig viet.

Tirsdagens resultat var en seier for de «konservative», men striden vil fortsette. De som håpet at Kirkemøtet i år skulle ta homofilidebatten én gang for alle, slik at mindre kontroversielle spørsmål kan prege kirkens omdømme, har imidlertid ingen grunn til å glede seg.

– Om det tar en uke, to år 
eller 15 år: Vi gir oss ikke før homofile får lov til å gifte oss i kirkene, sa Frode Kinserdal, leder i Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile, til Vårt Land sist lørdag.

Og han har folket med seg. Foran fjorårets kirkemøte gjorde Norstat en undersøkelse om dette på oppdrag fra Vårt Land: 57 prosent av befolkningen ønsker seg kirkelige homobryllup. 32 prosent ba kirken stå på dagens syn, mens 11 prosent ikke hadde gjort seg opp noen mening. Ingenting tyder på opinionen har beveget seg i restriktiv retning i dette spørsmålet siden vinteren 2013.

Det er lite trolig at saken vil komme opp igjen på Kirkemøtet i 2015, ettersom sammensetningen av møtet vil være den samme som i år. Men i 2016 skal en ny flokk være på plass som Den norske kirkes «storting».

Representantene skal velges av medlemmene. Dermed blir det kirkevalgkamp høsten 2015. På samme måte som i 2011 kommer den til å handle om homofili. I den grad det nå blir «homopause» i Den norske kirke, vil den bli kortvarig.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Karl Øyvind Jordell

195 innlegg  115 kommentarer

Homokamp, valg og valgordning

Publisert rundt 7 år siden

Jeg tror det er riktig at neste runde om ekteskapsforståelsen kommer ved valget i 2015.

I dette perpektivet er det svært uheldig at Kirkerådet, riktignok mot 45 stemmer, som gikk imot en komiteinnstilling som merkverdig nok var enstemmig på dette punkt, nå har vedtatt en valgordning der det enkelte bispedømme kan bestemme at bare fire kan velges direkte, også når det foreligger mer enn en liste, og man vil få forholdstallsvalg.

Det vil innebære at i disse bispedømmene vil mindretallslister måtte få nesten dobbelt så mange stemmer som i andre bispedømmer, for å få mandat.

Dermed vil velgergrupper med rimelighet føle seg manipulert. Det er aldri noe godt utgangspunkt for videre behandling av en vanskelig sak.

Vedtaket var et dårlig bidrag fra kirken til grunnlovsjubileet. Det omtales som et kompromiss, men denne delen av kompromisset bryter med det grunnleggende formål med forholdsvalg, nemlig at grupper skal få representasjon som står i forhold til deres reelle tilslutning. Slike kompromisser burde man unngått.

Men dette kan rettes opp, dersom bispedømmene som måtte ønske å begrense antallet som skal velges til fire, unnlater å foreta slik begrensning når det foreligger mer enn en liste.

Det kan nemlig lett bli pinlig når offentligheten oppdager at en mer selvstendig kirkes påståtte demokratireform har resultert i en manipulerende valgordning.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
Representantene skal velges av medlemmene. Dermed blir det kirkevalgkamp høsten 2015. På samme måte som i 2011 kommer den til å handle om homofili. I den grad det nå blir «homopause» i Den norske kirke, vil den bli kortvarig.

Hmmm....... jeg kan ikke fri meg fra å undre over om det likevel hadde vært sundt med en pause. La saken ligge, kaste kortene, plukke dem opp etter en stund, se om man finner noe nytt i kaffegruten. Mye er sagt nå, og det er lite trolig at en omkamp vil gavne deltagerne med det aller første. 

I politikken gjelder det å vite når det er gunstig å fremme et forslag. Fremmer man det til feil tid og det blir nedstemt er det værre å ta det opp igjen når det allerede er nedvotert. Da må man å vente til det kommer nye momenter, for det kan åpne for andre perspektiver og gi et annet resultat.

Jeg har ingen illusjon om at noen vil gi slipp eller la være å diskutere, men kan ikke fri meg fra tanken på at en pause på 2-3 år hadde vært gunstig for å klarne tankene. Et mer senket konfliktnivå kan være fornuftig.

Mens vi venter på paven... 

Kommentar #3

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Alle kirkene, overalt, alle steder, må gjøre som de homoliberale bestemmer?

Publisert rundt 7 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
– Om det tar en uke, to år 
eller 15 år: Vi gir oss ikke før homofile får lov til å gifte oss i kirkene, sa Frode Kinserdal, leder i Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile, til Vårt Land sist lørdag.

For det er det som er det rette og tolerante synet?

 

Selve fasit-svaret, som alle kirker må tilpasses til å godta?

 

Til slutt?

...så viser det seg at det eneste tolerante og kjærlige er å mene og snakke og akseptere og be-jae det samme som de homo-liberale?

 

Målet er at alle skal applaudere homo-liberalisme?

 

Det eneste tolerante...eller det eneste som vil tolereres?

 

***

 

Kan det være på tide å slutte med dette nonsenset om at alle skal presse seg selv til å leke enighet, der det ikke foreligger noen?

Kommentar #4

Gunn Pound

177 innlegg  78 kommentarer

Er kirken ekskluderende ?

Publisert rundt 7 år siden

En viktig grunn til at jeg som kristen ikke har noen menighetstilknkytning er den at ingen  av menighetene inkluderer ALLE. Når det gjelder homofile og kirken kan nok dette diskuteres. Men min oppfatning av bibelen er den at ingen mennesker, hverken biskoper, prester el. andre har lov til å dømme og utestenge andre. Jeg oppfatter dette som diskriminering, og her bør vel likestillingsombudet ha et ord med i laget.

Norske lover forbyr diskriminering av homofile. Sålenge homofile blir nektet vielse i kirken bør kirken nektes statsstøtte. En betingelse for å motta statsstøtte er vel at man følger norske lover ?

Gunn Pound

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunn Pound. Gå til den siterte teksten.
Norske lover forbyr diskriminering av homofile. Sålenge homofile blir nektet vielse i kirken bør kirken nektes statsstøtte. En betingelse for å motta statsstøtte er vel at man følger norske lover ?

På flere områder eksisterer det unntak for trossamfunn slik som i AML.  I denne sammenheng er det ikke et spørsmål om penger, men om det var mulig å forstå Bibelen dit hen at homofili kunne omfattes av kjærlighetsbegrepet. Man forsøkte å strekke teologien til et nytt tolkning slik at homofili ville ligge innenfor toleransegrensene. 

Det er synd at du ikke klarer å finne en menighet som passer for deg i floraen av trosretninger. Ingen er perfekt, men som med partier gjelder det å finne det stedet hvor man passer best inn uten å forvente at man står 100% til tapeten.

Jeg vil også advare mot sjekkheftedemokratiet ved at man skal trekke støtte til alt man ikke liker. Det kan fort gi seg konsekvenser på områder som betyr mye også for en selv. Den til en hver tid sittende regjering må kunne forsvare en linje i sin politikk, men det blir søkt å nekte støtte fordi man plutselig ikke liker et tiltak, slik som ved bistanden til Kenya bare fordi de endrer sine lover. Har vi, som i dette tilfellet bestemt oss for å hjelpe Kenya, gjør vi det med hud og hår, om jeg kan si det slik. Da får man heller definere bistandsarbeidet til Kenya som ferdigstillet fremfor å trekke støtte fordi man er blitt sur. I et slikt tilfelle kan relasjoner og resultater være borkastet, og det er vaffal ingen tjent med.

Kommentar #6

Kjartan J Tysse

7 innlegg  30 kommentarer

Homofilt samliv

Publisert rundt 7 år siden

Har Gud verkeleg sagt at homofilt samliv er i strid med Hans vilje ?

3. Mos. 18, 22.

"Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig."

Rom. 1, 26 -28.

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene* deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.»

Men Guds motstandar brukar noko han har hatt stor suksess med tidlegare og framleis har. Han sår tvil om Gud verkeleg har sagt at........

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11494500/

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere