Øyvind Norderval

14

Til Kirkemøtet

Følgende innlegg har vår kirkelige dominerende sensurinstans, Vårt Land, ikke sett grunn til å sette på trykk. Så får vi se om Kirkemøtet kommer ut med troverdigheten i behold i morgen:

Publisert: 8. apr 2014

Til Kirkemøtet

Av Øyvind Norderval,

professor ved TF, UiO.


Årets Kirkemøte er samlet i Kristiansand i disse dager, og jeg har bare ett råd til de som gidder å høre etter: Nå må det settes et punktum for den ulykksalige homofilidebatten. Den er uverdig, og den gjør at det norske folk vender kirken ryggen. De fleste har gjort opp status i denne saken, men i Den norske kirke drøvtygger man spørsmålet i det uendelige. Kanskje burde man innse at spørsmålet gjelder mennesker. Det var Jesu etiske horisont i møte med mennesker.

For meg handler dette om å leve i sannhet i lys av evangeliet. Jeg har forrettet i mang en begravelse for kristne homofile som ikke har klart å leve under den dom de fikk av kristne på vegne av Gud. Da har jeg manglet ord. Jeg kan ikke lenger gå god for dette tøvet.

Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Vi er vitner til en ideologikamp fra liberalt hold

Publisert over 7 år siden


Norderval blander kortene; og kjører massivt frem i urent trav.

For god ordens skyld: I Kristus´ kirke skal det selvsagt og nødvendigvis være plass til enhver som søker troens kilde Jesus Kristus. Her finnes ingen grenser. Evangeliet er i genuin forstand grenseoverskridende. Æresgjestene i den kristne menigheten er ikke biskoper og paven, men det er de syke, de utstøtte, barna, de fremmede, de uvedkommende og fremmede. Akkurat disse er av vital betydning for menigheten hvis den skal være en kristen kirke. Den som setter grenser for Guds kjærlighet handler i strid med kirkens puls: Gud elsker verden, som det står i Joh. 3:16.

Men diskursen om kirkelig velsignet ekteskap og et rituale for velsignelse af homoseksuelle parforhold handler ikke om dette i det hele tatt. Homoseksuelle har som kjent rett til å gifte seg borgerlig; dvs få sine rettigheter og behov sikret gjennom lovbeskyttelse allerede.

Det er forargerlig at flere ikke sorterer og er klare her: Dette er og blir ren manipulasjon i diskursen. Når det i bibelen helt utvetydig ikke gis anledning til å velsigne homoseksuelle, så har faktisk ikke kirken mandat til at gjøre det! Kirken har sin basis i de bibelske skrifter og den som disse skrifter åpenbarer - Kristus selv. Bibelen er helt klar. Vi opplever altså de siste tiårene en konflikt mellem kirkens troslære og tidsånden. Det er faktisk mer enn nedslående, for kirken sin del, om det blir tidsånden som skal komme seirende ut av denne konflikten. Og det er desto mer nedslående når biskoper og prester prøver å ta evangeliet til inntekt for sin ettergivenhet over for den sosiale- og politiske korrektheten.

Igjen: Hadde Jesus bare ymtet frempå med korreksjoner av seksualmoral og samliv ut fra teologien, noe Han bestemt ville ha gjort da Han (og Paulus for den saks skyld) hadde misbruk av Guds ord som hovedtema, så ville dette nye synet garantert ha blitt nevnt av minst en av NTs forfattere.

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tøv ja

Publisert over 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
For meg handler dette om å leve i sannhet i lys av evangeliet. Jeg har forrettet i mang en begravelse for kristne homofile som ikke har klart å leve under den dom de fikk av kristne på vegne av Gud. Da har jeg manglet ord. Jeg kan ikke lenger gå god for dette tøvet.

Hvis du først skal legge skylda på noen for alle menneskelige skjebner på alt som blir sagt om rett og galt i historien,bør du først kjefte på Gud.

Det er han som har lagt løpet for hva vi som mennesker bør vokte oss for hvis det skal gå oss vel her i livet....og i evigheten.

Dette handler IKKE om at mennesker med feil og mangler ikke er velkommen til å høre evangeliet,og selvfølgelig skal alle behandles med godhet og respekt.Det handler mer om at Gud IKKE KAN velsigne noe som er imot skaperordningen og hans vilje.

Hvordan ville det blitt om Gud skulle velsignet alt mulig vi mennesker i ren kjødelig lyst og villfarelse er i stand til å finne på ?

Eller tror du Gud kan gå i dialog med djevelen og finne en gylden middelvei.?

 

Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Tabbe

Publisert over 7 år siden

Her tabber Norderval seg alvorlig ut ved å skrive at Vårt Land - "vår kirkelige dominerende sensurinstans" - ikke har sett grunn til å trykke innlegget. Det har de nettopp gjort i dagens (tirs 8/4) avis. Og det er nesten forunderlig, siden det er et fullstendig intetsigende og overflødig innlegg. Har noe av dette ikke allerede blitt sagt? Og på en langt mer overbevisende måte?


Innlegget er bare retorikk og hersketeknikk: ".. jeg har bare ett ord til de som gidder å høre etter"; "(Homofilidebatten) er uverdig"; "De fleste har gjort opp status i denne saken" (en svært opphetet kirkelig debatt over lang tid og en antatt svært jevn avstemning i dag, tyder på noe annet); "Jeg kan ikke lenger gå god for dette tøvet".


Gjesp.


Beskyldningene og konspirasjonene sitter visst løst hos Norderval. For dette er ikke første gang han går hardt ut mot den "dominerende sensurinstans", Vårt Land. Jeg tør minne om at Norderval benytter seg flittig av avisens digitale debattsider, Verdidebatt.no - uten å sensureres overhodet. Noen ganger havner han attpåtil på trykk, når han da klarer å holde hersketeknikken, insinuasjonene og de usaklige sparkene til et minimum. Dem trenger vi ikke i en allerede opphetet debatt.

Kommentar #4

Ola Garli

25 innlegg  29 kommentarer

Det var en gang ...

Publisert over 7 år siden
Biskop Johan Christian Heuch, 1890: «...det å la kvinner delta i det offentlige liv, strider mot Guds skaperordning.»
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Hvad bliver det næste?

Publisert over 7 år siden
Ola Garli. Gå til den siterte teksten.
Biskop Johan Christian Heuch, 1890: «...det å la kvinner delta i det offentlige liv, strider mot Guds skaperordning.»

Og nu........ NU gaar de i lange benklær, tygger tyggegummi og røker på offentlig sted. SAMTIDIG!!!

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er han som har lagt løpet for hva vi som mennesker bør vokte oss for hvis det skal gå oss vel her i livet....og i evigheten.

Så ditt forhold til homofili ville vært anderledes om du hadde funnet en annen mening i Skriften?

Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forrettet i mang en begravelse for kristne homofile som ikke har klart å leve under den dom de fikk av kristne på vegne av Gud. Da har jeg manglet ord. Jeg kan ikke lenger gå god for dette tøvet.

Føler meg deg, absolutt. Du har min fulle forståelse for hvordan de begravelsene fortonet seg ja...

Tenk hvor mye bedre det hadde vært for alle om homofili ble sett på som det dette er, helt naturlig, istedenfor å henge seg opp i hva noen gamle menn syntes om saken... Så mye uforstand, intoleranse og hat verden kunne ha sluppet da, og så mange mennesker som fortjente å bli behandlet som mennesker og ikke som utstøtte avvikere, ville vært i live i dag...

Kommentar #8

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Nordervals underlege påstandar

Publisert over 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Følgende innlegg har vår kirkelige dominerende sensurinstans, Vårt Land, ikke sett grunn til å sette på trykk. Så får vi se om Kirkemøtet kommer ut med troverdigheten i behold i morgen:

Det er forunderleg at Norderval får seg til å skriva dette. Innlegget hans står på trykk i dag, sjølv om eg er enig med Eirik A. Steenhoff at det ikkje sto noko som ikkje var sagt før. Norderval er så ivrig etter å kritisere Vårt Land at faktasjekken ikkje er i høgsetet.

At Vårt Land er «sensurinstans» er dessutan ikkje sant. Vi har vore svært nøye på yte alle sider rettferd i debatten om samlivsetikk og ekteskapsliturgi før Kyrkjemøtet. Så ordet ‹tøv» kan i alle fall nyttast om påstanden om at vi har «sensurert» debatten.

Kommentar #9

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Skriftemål

Publisert over 7 år siden

Jeg legger meg for en gangs skyld flat for avisen Vårt Land og debattredaktør Johannes Morken. Mitt lille innlegg om Kirkemøtet og homofilisaken som jeg i går hevdet var refusert, står på trykk i dag, samme dag som homofilisaken skal avgjøres på Kirkemøtet. Som Per Lønning en gang sa til min far: "Du skyter ofte hurtig fra hoften." Det er ikke alltid like lurt. Beklager derfor, Johannes.

Kommentar #10

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Nå må det settes et punktum for den ulykksalige homofilidebatten

Javel, helt enig. Siden du mener dette kan du jo bare ta til orde for å trekke forslagene om å endre DNKs ekteskapssyn? Og vips så er saken ute av verden. :)

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

For så vidt

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Så ditt forhold til homofili ville vært anderledes om du hadde funnet en annen mening i Skriften?

Hvis Gud hadde skapt mannen og kvinnen til å kunne kombinere sitt samliv og forplantning på kryss og tvers mellom kjønnene,ville det vært helt naturlig for alle ja.

Men så er vel ikke tilfelle.... 

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis Gud hadde skapt mannen og kvinnen til å kunne kombinere sitt samliv og forplantning på kryss og tvers mellom kjønnene,ville det vært helt naturlig for alle ja.

Men så er vel ikke tilfelle....

OK. Da sitter vi igjen med Skriften Alene, og menneskene som objekter. 

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
OK. Da sitter vi igjen med Skriften Alene, og menneskene som objekter.

Helt uavhengig av hva Bibelen sier,er det nok ganske innlysende hvordan vi er skapt for å passe anatomisk til hverandre som to forskjellige kjønn.

Jeg vil jo også tro at de evolusjonstroende lurer fælt på om naturen driver gjøn med mange mennesker.... 

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Helt uavhengig av hva Bibelen sier,er det nok ganske innlysende hvordan vi er skapt for å passe anatomisk til hverandre som to forskjellige kjønn. Jeg vil jo også tro at de evolusjonstroende lurer fælt på om naturen driver gjøn med mange mennesker....

Det var der jeg egentlig trodde du skulle lande i første forsøk, etter hva du tidligere har skrevet, i motstanden mot enkelte uttrykk av sexualiteten slik som analsex eller at to kvinner bedriver cunnilingus på hverandre etc. Klart det er helt i mot naturen. Opplagt. 

Kommentar #15

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Så underlig!

Publisert over 7 år siden

Ja, så underlig at den tilfeldige evolusjonen ikke greide å mikse to menn slik at de passer seksuelt sammen - og får avkom, likeså to kvinner ...  Har evolusjonsteoretikerne noen teorier om det? Og når tror disse at "diskrimineringsprosessen" begynte; har de noen målinger som kan gi svar ???

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ja, så underlig at den tilfeldige evolusjonen ikke greide å mikse to menn slik at de passer seksuelt sammen - og får avkom, likeså to kvinner ... Har evolusjonsteoretikerne noen teorier om det? Og når tror disse at "diskrimineringsprosessen" begynte; har de noen målinger som kan gi svar ???

Jeg har latt meg fortelle at folk i dag har sex sammen av helt andre grunner enn reproduktive hensikter. For disse - sikkert unntaksvisog få naturligvis - kan man utføre akter i varierte posisjoner. Jeg mener jeg så dette vist på noen plansjer en gang. Og så var det dette magasinet jeg fant. Det var så vakre bilder, og innimellom sto det beskrevet at man rett og slett hadde det gøy med kroppen, både egen og andres. Forstå det den som kan. 

Æsj, sier nå jeg! 

Kommentar #17

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Til Eirik A. Steenhoff.

Publisert over 7 år siden

Jeg ser at Eirik A. Steenhoff er ute etter meg i en kommentar på denne tråden. Etter sigende skal han være en «coming man» som intellektuell apologet for den katolske kirke i Norge.

Jeg har bare et par kommentarer: For å være intellektuell må man være i stand til å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg har innrømmet å ha vært for rask på avtrekkeren med mitt innlegg på Verdidebatt, men der er også andre viktige aspekter i saken: For det første kjenner Eirik A. Steenhoff neppe til Vårt Lands opinionsmessige virksomhet innenfor Den norske kirke. Han slenger rundt seg med anklager mot meg om at jeg skal drive med konspirasjonsteorier, retorikk, insinuasjoner og hersketeknikk. Men saken er at Vårt Land er og blir en opnionspumpe i norsk kirkedebatt.

Dernest: Jeg har gjennom mange år hatt et svært tett forhold til den katolske kirke, både faglig og på det personlige plan. Men jeg har alltid voktet meg for å uttale meg om den katolske kirkes indre forhold, og for den saks skyld andre kirkesamfunns indre forhold, bortsett ifra mediedekningen i forbindelse med paveskifter. Derfor synes jeg at Eirik A. Steenhoff ikke bør være så kjepphøy i forbindelse med hva man «trenger i en allerede opphetet debatt» innenfor Den norske kirke. Steenhoff kunne ha nok å ta fatt på innenfor sitt eget kirkesamfunn, der heftige skandaler har blitt rullet opp de siste årene. Det er i grunnen et fenomen at en del unge katolikker fremstår som triumfalister.

Til sist: Eirik A. Steenhoff hevder at mitt innlegg i Vårt Land ikke representerer noe nytt (med støtte fra debattredaktør Johannes Morken). Det er helt presist iakttatt, selv om Steenhoff  ikke skjønner rekkevidden. Mitt poeng var at homofilistriden innenfor Den norske kirke har pågått i over 25 år. Det er ikke mulig med flere nye argumenter, så derfor bør man sette strek for tøvet.

(MODERATOR HAR FJERNET EN PERSONKARAKTERISTIKK)

Kommentar #18

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Fra Nordervals pavestol

Publisert over 7 år siden

Eirik A. Steenhoff har tydeligvis maktet å tråkke selveste Øyvind Norderval på enkelte ømme tær. Det bør man helst ikke gjøre; risikoen er at man blir satt på Nordervals index hva gjelder det å bli tatt seriøst i en teologisk diskurs. Av Norderval, vel og merke. Han er ikke sjeldent så arrogant, nedlatende og selvhøytidelig at hans budskap overdøves øredøvende av den form han serverer budskapet i. Norderval kommer så ex cathedra med følgende avsluttende uttalelse: "Mitt poeng var at homofilistriden innenfor Den norske kirke har pågått i over 25 år. Det er ikke mulig med flere nye argumenter, så derfor bør man sette strek for tøvet." Her er det bare å føye seg, om man skal lytte på Norderval. Men lytter vi våkent, så hører vi langt mer enn det han intenderer å si:

Man bør aldri undervuderer kraften i den professorale tankeløshet i flotte keiserklær: Fremfor å konsentrere seg om Steenhoffs eventuelle uriktige påstander får vi først en belæring av hva som er avisens Vårt Land egentlige agendaer. For dette vét nemlig Øyvind Norderval, må vite: Også inn i VLs redaksjon og sågar inn i den enkelte journalists personlige som faglige intensjonsdybde, så vel som i Steenhoffs ditto, har Norderval adekvat innsikt og kontroll. Fra sitt opphøyde pavesete presenterer Norderval så enkelte påstander om Steenhoff som har lite og intet å gjøre med det tema som er oppe til debatt. Steenhoff er faktisk bare "ute etter"(!) Norderval. Og Norderval presenterer en betingelse for å kunne anerkjennes som "intellektuell": Man må altså evne å ha to tanker i hodet samtidig; noe Steenhoff øyensynlig ikke makter; om vi skal tro Norderval. Men dette makter heldigvis Øyvind Norderval som fastslår: Steenhoff er intet annet enn "en synser" når det f.eks. gjelder deltagelse her på VD.

Og så skriver Norderval megetsigende som avslutning: "Steenhoff kunne ha nok å ta fatt på innenfor sitt eget kirkesamfunn, der heftige skandaler har blitt rullet opp de siste årene."

Hva vet egentlig Norderval om Steenhofs arbeide, engasjement og bidrag hva gjelder de temaer Norderval implisitt henviser til? Svaret er kort og godt: "Ingen ting". Norderval er nemlig ute etter å ramme; og dét grovt.

Kommentarer: At mediene skriver om tragiske og forferdelige saker hva gjelder seksuelt misbruk i den katolske kirke er selvsagt på sin plass. Men: Det er ikke rart at man oftere får høre saker fra den internasjonale katolske kirke enn fra andre. Det er ca 2,2 milliarder medlemmer i DKK.

Et apropos: Generalsekretær Ola Tulluan i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sier til VL at organisasjonen har hatt om lag 50 saker de siste ti årene som har dreid seg om barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep på internatskoler her hjemme og i utlandet. NLM har ca 50 000 medlemmer. Dvs det blir én sak pr tusen medlemmer. Om DKK relativt regnet skulle ha hatt tilsvarende antall tragiske saker i snitt som i NLM, så blir jo dette et astronomisk antall? Og DKK ville vel ha blitt forbudt? Kirkelig ressurssenter i DnK melder om en rekke slike saker de siste årene. Tallene er på vei ned også i DnK, men det er store mørketall som ikke blir fanget opp. Her kan man også se at antallet reelativt sett ikke er større enn hos andre kirkesamfunn. Men heller ikke mindre.

Mennesker som ikke skulle ha hatt ansvar for barn og unge finnes m.a.o. i alle rekker. Fordi dette meget tragiske, og den voldsomme synden jeg her er inne på, dessverre er et forekommende menneskelig problem alle vegne (også i skolevirksomhet, sportssammenhenger m.m.). Ikke noe som tilhører et bestemt kirkesamfunn slik Norderval implisitt og ensporet legger opp til.

Øyvind Nordervals innlegg ville ha vunnet betraktelig på om han maktet å legge bort den arrogansen, bedrevitende holdningen og tragikomiske tunnelsynet som preger flere av hans innlegg. Det han gjør overdøver det han sier, til tider: Øyvind Norderval bedriver m.a.o. dobbelt bokføring.

Kommentar #19

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Svar

Publisert over 7 år siden

Ja, slik kan det også sies - med rungende pathos. Roma locuta est, causa finita.

Kommentar #20

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Svar?

Publisert over 7 år siden

He he... Du illustrerer jo igjen godt det du ellers er kjent for, Norderval? ;) Du "glemte" for øvrig det siste verbet i din latin. Ja, ja... Men du har kanskje lært den av Mor Nille?

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
He he... Du illustrerer jo igjen godt det du ellers er kjent for, Norderval? ;) Du "glemte" for øvrig det siste verbet i din latin. Ja, ja... Men du har kanskje lært den av Mor Nille?

Fra mannen som skrev:

Øyvind Nordervals innlegg ville ha vunnet betraktelig på om han maktet å legge bort den arrogansen, bedrevitende holdningen

Dette er et enkelt spørsmål. Skal vi behandle homofile med respekt eller ikke. Noen svarer nei med bakgrunn av hva de leser i en bibel. Det kan man gjøre, men det fortjener ingen respekt.

Kommentar #22

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

MC i grøften igjen... :)

Publisert over 7 år siden

Å gidde å svare på MCs innlegg hva gjelder tro, kirke og teologiske spørsmål er vel bortkastet tid. Men for aller siste gang:

Morten Christiansen er ateist. Han har m.a.o. intet bevisst forhold til troen, bibelen, bekjennelsen, troens innhold eller kirkesamfunn som sådan. Og dette er både legitimt og greit. For all del. Men LIKE VEL insisterer han tragikomisk nok på å delta i en teologisk diskurs som vidt omhandler og inkluderer noe han altså avviser i utgangspunktet. Javel, nei...

Dette burde vel kanskje være en sak for konsekvens-etisk avdeling. :)

(PS: Fra mitt ståsted, hvilket er teologisk, så HAR jo MC et forhold til Gud. Men det er negativt fordi han tar avstand fra Gud. Et paradigme omhandler selvsagt alle mennesker. Og man kan derfor ikke ha et ikke-forhold til Gud, slik vi troende ser det. KUN et negativt forhold.)

Kommentar #23

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Med respekt å melde...

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Morten Christiansen er ateist. Han har m.a.o. intet bevisst forhold til troen, bibelen, bekjennelsen, troens innhold eller kirkesamfunn som sådan.

En ikke-troende kan ha legitime oppfatninger i etiske spørsmål, ettersom etikken er allmenn. Men det pussige er jo at jeg som troende ifølge deg også er havnet i grøften.

Kommentar #24

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Norderval og det situasjonsbetingede blikk

Publisert over 7 år siden

Du bør evne å skille mellom legitime etiske oppfatninger p.d.e.s og teologiske begrunnelser i en diskurs gitt i en dialog om kirken og dens troslære vs etikk på den annen, Norderval. Saken handler i vår kontekst faktisk akkurat om kirken og troslæren. Hvordan kirken begrunner de etiske føringer. Du har tydeligvis ikke lest alle MCs innlegg, Norderval. Gjør dét. Om du har et snev av den respekt du påberoper deg ad hoc, så ville du ha kommentert annerledes om du leste mer av ham. Men du anser kanskje at også etiske verdier er å anse som subjektive og vilkårlige variabler? ;)

Kommentar #25

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Morten Christiansen er ateist. Han har m.a.o. intet bevisst forhold til troen, bibelen, bekjennelsen, troens innhold eller kirkesamfunn som sådan. Og dette er både legitimt og greit. For all del. Men LIKE VEL insisterer han tragikomisk nok på å delta i en teologisk diskurs som vidt omhandler og inkluderer noe han altså avviser i utgangspunktet. Javel, nei...

Det jeg sier noe om er hvordan mennesker skal være mot hverandre. Det er det eneste som betyr noe. Der teologi sier at man skal behandle andre dårlig så føler jeg meg fri til å si at det er en ugrei teologi og at mennesker som behandler andre dårlig gjør nettopp det.

Det er kanskje et annet perspektiv en det du har, men ikke mindre viktig. Jeg kommer nå til å fortsette å kalle negativ teologi for negativ, uavhengig av om noen mener det er en "korrekt" tolkning eller ikke.

Kommentar #26

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Etikk

Publisert over 7 år siden

Hvilken etisk skolering har du, Ole T. Eriksen?

Kommentar #27

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Nordervals grep

Publisert over 7 år siden

He he... Og hva har dette personlige spørsmålet å gjøre i en diskurs om teologi? :)  Du illustrerer faktisk om og om igjen i innlegg etter innlegg, tråd etter tråd, at du tyr til kommoden for herskertekniske grep når du skal forholde deg til kritikk som du ikke evner å møte intellektuelt. Ditt spørsmål er et like så tåpelig som irrelevant spørsmål hentet fra nederste skuff fra en som sågar er lønnet som professor. Det som burde være et langt mer relevant (og alvorlig) spørsmål er: Hvordan kan du som har så lang og bred utdannelse i teologiske fag egentlig erkjenne og vite så lite?

En påstand har for øvrig ikke mer autoritet og legitimitet om du iklér den din profossorale frakk; dette er å gi dine påstander en vederheftighet de nødvendigvis ikke har qua argumenter i en diskurs. Jeg tar meg friheten til å vurdere dine påstander per se og ikke minst slik du grelt impregnerer dem med emosjonelt grums - som dog er godt synlig gjennom den fine innpakningen; og kun dette. Og her velger jeg å uttrykke meg med en tydelighet som du selv ikler din egen arumentasjon. At du så fornøyelig nok ikke liker å bli møtt med egne grep og bli motsagt er helt greit. :)

Kommentar #28

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

På jordet

Publisert over 7 år siden

Du har misforstått alt, Ole T. Eriksen. Jeg elsker å bli motsagt for på den måten å utfolde en diskusjon. Der får man inntrykk av hva som er tøv og hva som er holdbare argumenter. Jeg har overhodet ikke karakterisert deg, mens du kommer med lange, illsinte tirader.

Kommentar #29

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

På feil jorde

Publisert over 7 år siden

Men jeg er da overhodet ikke (!) sint? Hvordan makter du i det hele tatt å lese noe slikt ut av min tekst? Dette er jo noe besynderlig, Norderval. For ikke å si tøv.

Snarere tvert i mot finner jeg dine innspill fornøyelige. At jeg videre "har misforstått alt" er en dom du ikke har belegg for. Altså: Ikke "noe", ikke en replikk... Men like godt alt har jeg misforstått. Ikke lite!  :)

Men også dette utspillet er en god illustrasjon på det jeg beskriver i tidligere innlegg. Les dem om igjen.

Ha en god dag, Norderval.

Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg er da overhodet ikke (!) sint? Hvordan makter du i det hele tatt å lese noe slikt ut av min tekst? Dette er jo noe besynderlig, Norderval. For ikke å si tøv.

Snarere tvert i mot finner jeg dine innspill fornøyelige. At jeg videre "har misforstått alt" er en dom du ikke har belegg for. Altså: Ikke "noe", ikke en replikk... Men like godt alt har jeg misforstått. Ikke lite! :)

Jeg har også lest deg som om du raser overfor Norderval. Her later det til at du virkelig har lagt deg på overlæret for å tråkke godt til. Norderval tåler naturligvis det, men det er vanskelig å se at det skal være grunn til å egse seg slik opp. 

Kommentar #31

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Njål

Publisert over 7 år siden

Men du og dere tar altså feil. At du her lager et tema av at en skribent eventuelt er sint og sågar mener å fastlå "raser" (!) blir bare dumt. Jeg går ut fra at både du og jeg kjenner våre intensjonsdybder bedre enn våre lesere. Tydelighet er ikke det samme som sinne. Prøv å bemøt teksten i stedet en annen gang. Intet middel skal visst ligge uprøvd i kampen mot teologiske uenigheter i denne saken.

Så får du ha en fin og positiv dag, Njål.

Kommentar #32

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
At du her lager et tema av at en skribent eventuelt er sint og sågar mener å fastlå "raser"

Teksten er nå både sint og nedlatende, så får det være at du ikke er sint.

Kommentar #33

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Til Ole T. Eriksen

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg er da overhodet ikke (!) sint? Hvordan makter du i det hele tatt å lese noe slikt ut av min tekst? Dette er jo noe besynderlig, Norderval. For ikke å si tøv.

De som er uenig med deg, benytter seg av en stygg hersketeknikk. Da de skriver at du virker sint i skriveriene dine.  Det er nok det at dine påpekninger og skriverier treffer noens nerver og uroer hjertet.

Uansett forteller bruken av hersketeknikk mye mer om de som kaster slike beskyldninger mot deg. Det forteller hva slags mennesker de er.

Da de ser seg nødt til å benytte seg av skitne hersketeknikker,  forteller de ingenting om deg.  Men de forteller noe helt annet.  De forteller at da du skriver og øser av din formidable innsikt og kunnskap - så liker de ikke å bli stilt til veggs.

De som benytter seg av hersketeknikker har rett og slett gått tom for argumenter.  Med andre ord - de tåler ikke andres meninger.

Det viser tydelig at selv har de ingenting å komme med.  At de er tomme for saklig argumentasjon.  Men de beholder likevel en usvikelige selvtifredshet på egne vegne ved å ramme andre.  Eller ved å skyte budbringeren som det og kan kalles.

De tar ikke 5 øre for å utrykke forakten ovenfor andres meninger ved å angripe med skitne triks.

Fortsett å skrive som du gjør. Jeg leser alltid dine kommentarer og setter stor pris på din enorme kunnskap og knivskarpe refleksjoner. 

Ikke la deg herse med av herserne - og hersketeknikken som utøves.  Egentlig burde du være godt fornøyd med at visse personer ser seg nødt til å benytte skitne triks i et desperat forsøk på å holde deg borte fra VD.

Du må ikke la dette begrense aktiviteten din på VD.

Kommentar #34

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
De som er uenig med deg, benytter seg av en stygg hersketeknikk. Da de skriver at du virker sint i skriveriene dine. Det er nok det at dine påpekninger og skriverier treffer noens nerver og uroer hjertet.

Grunnleggende sett er ikke Eriksen og jeg så veldig uenige siden vi tilhører samme konfesjon, men vi skiller lag i homofilispørsmålet. Jeg har tillatt meg å påpeke at han etterlater et intrykk av å være hissig, forøvrig et inntrykk som strider med det jeg ser av ham "live". Denne gang var det ikke noen vei utenom enn å påpeke det som for meg er åpenbart. At det for deg kalles fredelig kan ikke legges oss andre til last. 

Oddrun Pedersen, den gang hun var fiskeriminister kom til sine egne et sted i Nord-Norge og fiskerne ga henne så sydvesten satt der den skulle. Reporteren spurte om det ikke var tøft å bli utskjellt etter noter på denne måten, om hun kanskje syntes det var frekt? Nei, sa fru Pedersen, det hærrane hær e da bærre vanlige norrdnorske høflighetsfrasa!:-)

Vi er forskjellige i vår toleranse og forståelse av snørr og barter.  

Kommentar #35

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Vel... Avsluttende kommentarer

Publisert over 7 år siden

Morten Christiansen har rett i én ting: Jeg valgte helt bevisst å være arrogant og spiss. Men dette melder jeg da også ifra innledningsvis. Jeg har mer enn ofte hatt en klar oppfatning av at Nordervals innlegg preges av nettopp grov arroganse, bedrevitenhet og nedlatenhet. Og at han implisitt bruker sin posisjon som ballast i argumentasjonen; ikke alltid med like stor relevans for øvrig.

Retorisk metode som implisitt melding:

Jeg valgte derfor også i forhold til ham, som jeg gjorde i forhold til en viss ateist her på VD, å benytte samme metoder og strategi selv som deres egne innlegg dessverre ofte preges av. Også til vedkommende ateist meldte jeg klart fra på forhånd hvilke metoder jeg valgte i fortsettelsen i en bestemt tråd. Jeg valgte å speile Norderval og denne ateisten m.a.o. i sine respektive tråder. Ene og alene som metode og sidemelding til mitt anliggende.

Og paradoksalt nok, så reagerer begge opponenter på samme måte når de møter egne metoder: Arroganse, nedlatenhet og bedrevitenhet skal de absolutt ikke ha noe av på VD! Når man først legger merke til spisse og negative metoder når de kommer fra den man er uenig i sak med, så spørs det vel om det egentlig bare er metoden man reagerer på?

En parallell: Det blir som i min studietid på Blindern; vi gamle 68-ere foraktet VG pga av den rå og vulgære tabloidjournalistikken, Samtidig som vi foretrakk Dagbladet; som var et daglig must på Fredrikke. Dagbladet som for øvrig pakket inn sine enkelte gode skribenter i akkurat samme, eller verre, tabloidjournalistikk som VG. Men dette godtok vi kun fordi Dagbladets politiske basis stort sett var på  linje med vår. Og komisk nok i selverkjennelsens retrospektive lys: Når Dagbladet bedrev stygg tabloidjournalistikk, så var det bare fordi de "kalte en spade for en spade". Når VG bedrev ditto, så var det fordi de var vulgære, rå og primitive. Og pussig nok tok det lang tid før flere av oss maktet å bryte dette latterlige avismønsteret vårt. Antageligvis fordi vi ikke erkjente våre egne tabloide holdninger? :)

Ja, ja... Men vi lærte da til slutt. I dag anser vi vel nesten alle elendige metoder som værende elendige metoder uansett fortegn? Og de blir ikke det minste bedre eller legitime om det kommer fra egne rekker. Men poenget mitt var denne gangen helt bevisst å speile et par personer her på VD; samtidig som mine anliggender saklig sett selvsagt like vel er seriøst ment. Ellers, så har jeg forsøkt å unngå de verste utskeilelser i så måte i de årene jeg har deltatt her på VD. Om jeg har klart det er en annen sak, selvsagt. Her får leserne avgjøre. 

( Et PS: Både Norderval og nevnte ateist er garanmtert utmerkede personer som det sikkert ville være en berikelse å bli kjent med ellers. Man kunne hatt flere spennende samtaler over en kopp kaffe eller fem. Og Njål er også en stor bamse som har sin faste plass hos både oss alle andre og i kirken der han sitter fremme til venstre og utgjør en nødvendig del av helheten. Men også Njål kan reagere sterkt: Møter han en stengt kirkedør, så river han den nesten ned. :)

Kommentar #36

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Hvilken pathos

Publisert over 7 år siden

Jeg har til gode å si noe om Ole T. Eriksen.  Men hans aggresjonsnivå vis à vis meg er åpenbart høyt, av uviss grunn:

"Morten Christiansen har rett i én ting: Jeg valgte helt bevisst å være arrogant og spiss. Men dette melder jeg da også ifra innledningsvis. Jeg har mer enn ofte hatt en klar oppfatning av at Nordervals innlegg preges av nettopp grov arroganse, bedrevitenhet og nedlatenhet. Og at han implisitt bruker sin posisjon som ballast i argumentasjonen; ikke alltid med like stor relevans for øvrig."

"Og paradoksalt nok, så reagerer begge opponenter på samme måte når de møter egne metoder: Arroganse, nedlatenhet og bedrevitenhet skal de absolutt ikke ha noe av på VD! Når man først legger merke til spisse og negative metoder når de kommer fra den man er uenig i sak med, så spørs det vel om det egentlig bare er metoden man reagerer på?"

Jeg har overhodet ikke tydd til slike karakteristikker. Ikke har jeg behov for det heller.

Kommentar #37

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Nordervals metoder

Publisert over 7 år siden

Ha en god påske, Norderval. Min påstand er at dine innlegg og påstander dessverre ikke sjeldent preges av arroganse. Dette er en helt legitim melding.

Les avslutningen av mitt forrige innlegg, er du snill. Så ønsker jeg deg alt godt.

Mvh

OTE

Kommentar #38

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Retorisk metode som implisitt melding:

Jeg valgte derfor også i forhold til ham, som jeg gjorde i forhold til en viss ateist her på VD, å benytte samme metoder og strategi selv som deres egne innlegg dessverre ofte preges av. Også til vedkommende ateist meldte jeg klart fra på forhånd hvilke metoder jeg valgte i fortsettelsen i en bestemt tråd. Jeg valgte å speile Norderval og denne ateisten m.a.o. i sine respektive tråder. Ene og alene som metode og sidemelding til mitt anliggende.

Dette synes som en noe lettvint måte å fraskrive seg eget ansvar for egne valg på? Norderval og MC er ansvarlige for sine valg og Eriksen for sine. Jeg regner også med at de involverte ikke nødvendigvis deler sine motdebattanters beskrivelser av de respektive valg? :-)

Kommentar #39

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Herstad

Publisert over 7 år siden

Men jeg fraskriver meg da ikke ansvaret! Jeg tar det tvert i mot på meg helt bevisst. Jeg valgte under ansvar en metode, og begrunnet det. Alt jeg har skrevet er kun, og bare kun, mitt eget ansvar. Hvordan kan du påstå at jeg mener noe annet?

Mvh

OTE

Kommentar #40

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg fraskriver meg da ikke ansvaret! Jeg tar det tvert i mot på meg helt bevisst. Jeg valgte under ansvar en metode, og begrunnet det. Alt jeg har skrevet er kun, og bare kun, mitt eget ansvar. Hvordan kan du påstå at jeg mener noe annet?

"Ansvar" er kanskje ikke rette valg av ord. Jeg har like fullt en mistanke om at du skjønner hvor jeg vil hen? Hvis ikke, så er det ikke viktig

Argumentasjonen din høres ut som: "Jeg mener det er galt å slå andre. Jeg vil slå ham for at han skal skjønne at det er galt å slå!"

Generellt synes jeg du skriver mange gode innlegg, men bruker dine kommentarer til å slå i hjel hovedbudskapet i dine innlegg. Men dette er min subjektive mening og jeg forventer på ingen måte at den blir lyttet til.

Kommentar #41

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

?

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Ha en god påske, Norderval. Min påstand er at dine innlegg og påstander dessverre ikke sjeldent preges av arroganse. Dette er en helt legitim melding.

Jeg registrerer bare at du har en hel del aggressive meldinger om meg av uviss grunn (nykonvertitt?) - om mine motiver og metoder som jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg stusser over slikt. Jeg ønsker deg en velsignet påske med fred i sjelen.

Kommentar #42

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

!

Publisert over 7 år siden

"Nykonvertitt"? Vel. jeg ble katolikk før du ble ordinert i domkirken. Så ordet "ny" passer vel ikke så godt her. Begrunnelsen for formen på mine skriverier ligger ikke primært  i min kirketilhørighet. At du ikke kjenner deg igjen i det jeg skrev er helt greit. Men jeg er ennå enig meg meg selv i hvordan jeg begrunner den form jeg valgte.

Alt godt fra meg.

Mvh

OTE

Kommentar #43

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Enighet

Publisert over 7 år siden

Jeg synes det er befriende å lese om personer som er enige med seg selv. Det må være en ytterst god følelse.

Kommentar #44

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Ja...

Publisert over 7 år siden

Det er jo dét... :)  Den dagen du opplever dette, så vil du nok erfare gode følelser du også.

Men på den annen side; seriøst: Det var bare en måte å si at jeg i lys av ny info og nye erfaringer ikke revurderte mine tidligere begrunnelser og kom frem til en ny vurdering. Men det forsto du vel? (?)

Kommentar #45

KJ T

7 innlegg  30 kommentarer

Homofilt samliv

Publisert over 7 år siden

Har Gud verkeleg sagt at homofilt samliv er i strid med Hans vilje ?

3. Mos. 18, 22.

"Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig."

Rom. 1, 26 -28.

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene* deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.»

Men Guds motstandar brukar noko han har hatt stor suksess med tidlegare og framleis har. Han sår tvil om Gud verkeleg har sagt at........

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11494500/

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere