Kjetil Landrog

16

Har religiøse mennesker krav på forrang?

De siste årene har det vært flere debatter rundt religiøses krav på tilpasninger som gjør det lettere for dem, samt forslag fra politikere som vil vise større hensyn til religiøse. De som skal rammes er ikke-troende.

Publisert: 27. mar 2014

Mest aktuelt er Høies forslag om at alle leger må utføre omskjæring på gutter, som for flere leger blir feil da det kan gi komplikasjoner, og at inngrepet ikke er nødvendig på friske barn. Argumentet fra Høie på å tvinge dette på alle og ikke kun på de som vil, er trolig å sikre full dekning for dette landet rundt. Dessuten er ikke kvalene for ikke-troende så viktig, da rettighetene til religiøse foreldre (muslimer og jøder er viktigere).

I reservasjonsdebatten er det derimot mulig for leger å reservere seg. At religion her spiller inn sier seg selv, da de leger som har vært mest fremme i å reservere seg er leger med en sterk kristen (og konservativ) tro. Det å gjennomføre en opperasjon (omskjæring) skal det ikke kunne reservere seg mot, mens det å henvise en pasient til et sykehus skal være lov. Religiøses rett til å reservere seg blir satt først.

Debatten rundt hijab i politiet for få år tilbake var også i samme spor. Rettighetene til særlig muslimer som ville vise sin tro ble vektet som mer viktig, enn at ikke-troende som møter politiet skulle ha en følelse av å bli nøytralt møtt. Ta en homofil som har blitt utsatt for hat-kriminalitet. Ville den personen føle at en politi med hijab hadde religiøse meninger som mente at homofili er galt? Kanskje ville han det. Men det var ikke så viktig for de politikere som ville at religiøses rett til å vise sin tro skal settes først.

Debatter om alt fra salmesang i skolen, avslutning i gudstjeneste, kristendomsvekting i krle-faget etc. er mindre viktige saker for mange, men er igjen debatter der det som oftest er mer viktig for de troende å få sine verdier og aktiviteter igjennom, enn at de som ikke er troende føler seg mest ivaretatt.

Norge er et sekulært land, men også i Norge er det debatt rundt hvem som skal ha forrang, de religiøses rett til å vise sin tro og gjennomføre den til punkt og prikke - også da det har konsekvenser for ikke-troende (annerledes troende).

Selv mener jeg det er viktig at politiet og rettsvesenet er nøytralt. Selv mener jeg at leger ikke kan pålegges å utføre operasjoner som kan ha negative skadevirkninger kun for å tekkes religiøse foreldre. En god mellomløsning kunne jo være at de leger som vil utføre slike opperasjoner fikk gjøre det, og at det ble spesialisert på enkelte sykehus. Selv mener jeg at alle pasienter, uansett tro har rett til å få henvisning til et sykehus, enten det gjelder kunstig befruktning eller abort. Selv mener jeg det blir feil å nekte fengsler og andre institusjoner å servere svinekjøtt, bare for at noen ikke kan spise det. Da må det serveres både og.

Rådet for dyreetikk kritiserte for noen år siden hvordan halal-slaktning foregår, og mener at dyrevelferd bør være viktigere enn hvordan religiøse ønsker å slakte dyrene på. Slike debatter med økt fokus på dyrs vel og ve vil trolig øke i tiden fremover.

I et samfunn med mange religioner er det viktig at religiøse får leve ut sin tro. Men det bør ikke skje på bekostning av ikke-troende, med at de får innskrenket sine rettigheter. Jeg ser med uro på at politikere, intensivert med nåværende regjering i større grad setter religiøses behov enda mer forran enn i dagens regelverk.

Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

I land der gutter har forrang

Publisert over 7 år siden

er dette en vanlig praksis. Jeg tenker at det må ha en betydelig egenandel. I Norge må kvinner selv betale flere tusen for en sterilisering. Slik har praksis vært i tidligere år. Det enkleste, men ikke alltid det beste er at mannen trår til.

 

Kommentar #2

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert over 7 år siden

I Høies forslag til lov om omskjæring ligger det en reservasjonsrett basert på samvittighet. Samvittighet er ikke forbeholdt religiøse, selv om reservasjons-debatten ofte fremstiller det slik. Ingen tvinges til å omskjære - med mindre reservasjonsretten fjernes fra forslaget eller i stortinget.

Religionsfriheten er fastlagt i grunnloven og i menneskerettighetene, så retten til å utøve sin religion har i prinsipp forrang forran andre rettigheter bestemt nasjonalt eller kommunalt. At det kan oppstå politiske dilemmaer der minoriteter, eller kanskje majoriteten, kan komme ut som "tapere", er prisen å betale for et liberalt demokrati som ivaretar menneskerettighetene.

Vi kan velge å ha et livssynsåpnet samfunn, der alle religioner får like vilkår men der alle må ta hensyn til hverandre, eller vi kan velge å ha et samfunn der alle religioner likestilles ved å anses som private og holdes unna det offentlige rom. Jeg velger mangfold over forbud, selv om det er mer krevende både politisk og økonomisk. 

 

Kommentar #3

Harry Mikkelsen

2 innlegg  174 kommentarer

Nei,

Publisert over 7 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.
Mest aktuelt er Høies forslag om at alle leger må utføre omskjæring på gutter, som for flere leger blir feil

helseministerens forslag går ikke ut på at "alle leger må utføre omskjæring på gutter" eller at alle sykehusavdelinger må gjøre det. I så henseende er ditt innlegg skivebom. Her er det faktisk reservasjonsrett.

Imidlertid tar du opp et viktig moment: Hvor mye skal holdningen til majoritets- eller minoritetsgrupper bestemme over 'motparten' i lover og regler.

Kommentar #4

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Dette har da ikke med sterilisering å gjøre

Publisert over 7 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Det enkleste, men ikke alltid det beste er at mannen trår til.

At mannen også bør steriliseres er jeg enig i, det er nok et enklere inngrep, men jeg skrev ikke noe om det tema i mitt hovedinnlegg.

Kommentar #5

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Fengselsmat

Publisert over 6 år siden

"Selv mener jeg det blir feil å nekte fengsler og andre institusjoner å servere svinekjøtt, bare for at noen ikke kan spise det. Da må det serveres både og."

Her er jeg dypt uenig. I både og prinsippet. 

Om noen skulle motsette seg å f.eks. spise svinekjøtt så er det ikke fengselsvesenets eller samfunnets problem. Om noen skulle motsette seg å spise brød, poteter, svin, okse eller annet så er det idividets valg. Om man ikke vil ha slik mat servert i våre fengsler, så er løsningen ganske enkel. Hold deg borte fra kriminalitet og du havner ikke i fengsel. 

Klarer du ikke å holde deg borte fra kriminelle handlinger som medfører fengselsopphold får du spise den maten som serveres. End of story. 

Kommentar #6

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Hvem sin frihet.

Publisert over 6 år siden
Markus Westermoen. Gå til den siterte teksten.
Religionsfriheten er fastlagt i grunnloven og i menneskerettighetene, så retten til å utøve sin religion har i prinsipp forrang forran andre rettigheter bestemt nasjonalt eller kommunalt. At det kan oppstå politiske dilemmaer der minoriteter, eller kanskje majoriteten, kan komme ut som "tapere", er prisen å betale for et liberalt demokrati som ivaretar menneskerettighetene.

Omskjæring av gutter er blitt lovlig i Norge. Ikke bare lovlig, men tatt inn i helsevesenet.  Under dekke av at det sikrer religionsfrihet. 

Men det er slett ikke barnets religionsfrihet som det tas hensyn til. Det er foreldrenes overtro som trumfer barnets selvstendige frihet.

Det er en skam for Norge at dette er tatt inn i lovverket.  

Det er en skam for de politikere som var så svake at de ikke turde å stemme mot forslaget.

Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Markus Westermoen. Gå til den siterte teksten.
Religionsfriheten er fastlagt i grunnloven og i menneskerettighetene, så retten til å utøve sin religion har i prinsipp forrang forran andre rettigheter bestemt nasjonalt eller kommunalt.

Tulleprat. Religions frihet gjelder like mye som frihet FRA religion gjelder her i landet, så selvsagt kan ikke noen trumfe sin vilje på grunnlag av primitive påstander i gamle bøker, det ville tatt seg ut!!!

Ta noe så enkelt som jehovas vitner, som renner ned dørene til folk. Er det forbudt å si at man ikke er interissert og lukke døra om det kommer en JV på besøk da eller? Siden hans trang til å prakke sine religiøse påstander har forrang foran de som ikke gidder å høre på slik sludder? Å nei du, den må du lenger ut på landet med gitt...

Selvsagt har ikke religiøse forrang, da ville styre formen har til lands vært teokrati og ikke demokrati (eller demugrati.. ) :) Det er jo det sekulær betyr, at ingen religion eller annet livsyn skal ha forrang.

At staten fremdeles betaler i dyre dommer til den protestantiske kirken er intet mindre enn en skandale og det er kun fordi folk rett og slett ikke bryr seg at slike fortrinn til en religion fremdeles står ved lag... Helt hårreisende at staten ikke har kappet sugerøret til en kirke som ikke klarer å fylle første rad engang i landets 1600 kirker på en vanlig søndag... 0,6% var besøket her i hokksund i 2013 og dette skal vi alle betale for?? Som jeg sa, det er en skandale!!!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere