Rune Staven

402

Dyrets merke er allerede i bruk flere plasser i verden.

Publisert: 21. mar 2014  /  5286 visninger.

Hei 

Det er ikke så alt for lenge til at dyrets merke vil bli akseptert og mottatt av mennesker over hele verden. Tilpassingen og forsvaret for dette er allerede i gang.

Bibelen omtaler dyrets merke, som vil komme i endetiden. Obama har som mål å chippe alle i Usa innen 2017, Denne chippen blir sprøytet inn i høyre hånd.Og denne chippen vil innholde alle data om personen som motar denne chippen i høre hånd, fra økonomi til helse,ogå når man er ute og reiser, så er det bare å scane deg slik man scanner varer. Denne chippen brukes også som gps, hvis noen skulle bli borte, så vil man lett finne fram til den personen, når man har innplantet chip i den høyre hånden. Denne chippen kan brukes til alt.I dag brukes chippen på diskotek, i barcelona har de innført chip på utvalgte steder, også i andre sammenhenger har de utprøvd dette til stor suksess.Selvfølgelig kaller man det ikke dyrets merke blant folk flest og det vil ikke fungere som det før Antikrist kommer, en karismatisk verdensleder. Han vil setter sin onde signatur på det. For tiden er det en liten mikrochip på størrelse med et riskorn som kan sprøytes inn under huden på et menneske. Vi har allerede hatt implantater i forskjellige typer av utstyr, men det kommer mer. Det gjør hverdagen lettere for folk flest. I flere år nå har man chipet kjæledyr, hunder og katter. Og det har absolutt sine fordeler. Forsvinner dyret vil man kunne finne det igjen og få det skannet og registrert, dødt eller levende. Men når vi bruker denne teknologien på mennesket for å kontrollere det, har vi passert ei grense.

Dette beviser at en bok som er skrevet for over 2000 år siden kunne forutsi dette er unikt i seg selv, og med dette kan man åpne øynene på mange skeptikere, i Bibelen står det skrevet i åpenbaringen.

Dette er viktige ord og understreker voldsomt alvoret ved å underlegge seg dette systemet. Du går til helvetet om du tilber Antikrist som Gud og tar hans merke. Jesus Kristus og hans engler v.9advarer oss på det sterkeste mot å gjøre dette. Så kommer likevel menneskene til å bli lurt og forført til å ta imot dette merket. Folk står i kø for å få den siste i poden. Folk vil komme til å stå i kø for å få merket. Årevis av forberedelser i forkant og Antikrists magiske tiltrekningskraft og manipulering vil sørge for dette.

Merket blir plassert i hånda eller i pannen. Disse to stedene har sterkest temperatursvingninger i kroppen og det gjør at chipen får den beste oppladningen. Hvis folk ikke tar dette implantatet frivillig, vil man gjøre det til en nødvendighet hvis man skal få beholde jobben eller få kjøpt varer. Kristne, jøder eller andre som nekter vil ikke ha noen inntekter eller muligheter til å skaffe seg mat. Ditt gamle smartkort vil ikke lenger virke utenfor kroppen. Først lokker man personen og når man har fått ham på kroken tvinger man ham. Gud har advart oss mot dette i 2000 år.

16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
    18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Legg merke til denne at i denne snutten så sprøter de chippen inn i høyre hånd.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nA7mA-h7Ebk#t=2

Bibelen er sann og det er på tide å forstå alvåret som vil prege vår tid,som er i svert nær framtid.

Det er viktig å forstå at dette nye måten å betale på er å få kontroll på deg.

mvh

Rune

1 liker  
Kommentar #201

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Johannes 3, 16

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er treet som alltid skal leve.... vi andre er marionetter!

Sier at vi har evig liv om vi tror på Ham!

Kommentar #202

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det stemmer

Publisert over 7 år siden

Geir Moen:

Joh.3.16 Sier at vi har evig liv om vi tror på Ham!
_________________________________________

Det kalles å ta bibelordet ut av sammenhengen og gjøre til sin egen forståelse.

Gal.3.7 sier for eks.; Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn
Gal.3.16:  Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.
Gal.3.29: Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.
Heb.4.3:

Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. For han sa: Så sverget jeg i min vrede: Aldri skal de komme inn til min hvile! Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt.

Det vi ser her er at Kristus er en ætt som også kalles vi i Bibelen "Vi som tror"

Jeg tror ikke at du vil sammenligne deg med disse som tror og er av Abrahams ætt?

Joh.8.37:Jeg vet at dere er Abrahams ætt. Men dere vil drepe meg, for mitt ord har ikke rom hos dere.

Kommentar #203

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes håp så lenge vi lever, du sier kankje at du vil brenne for alltid nå men er det hva hjerte ditt sier deg at du vil når du dør? Jeg sier ikke, hvis jeg har rett, jeg sier, jeg har rett! Det er en Himmel for dem som tror, og det er også et Helvete for dem som ikke tror. Kan du forestille deg siden du sier at du vil brenne for alltid hvordan det er og brenne for alltid? En inntens varme som du føler over hele kroppen uten ende, det er så ille at å spøke om det har en forferdelig dårlig smak. Hva er galt med det som Jesus gjorde for oss på Korset er det slik en dårlig Deal Han kommer med? Evig Liv, for alltid lykkelig, ingen sykdommer, evig ung, ingen sorg og mye mere...

Kanskje du blir med meg? Hvem vet, Allah er stor sier noen...

Kommentar #204

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Guds Ord er for oss som lever i dag!

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det kalles å ta bibelordet ut av sammenhengen

Jeg har ikke det syn du har tydligvis hva slags kirke samfunn er du i fra? Jeg tror det skrevne Ord at det er slik det er skrevet for oss og ikke bare for dem som levde den gang.  "1 Kor 6, 14 Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin kraft skal han også reise oss opp." Jeg tror og vet at vi skal leve med Ham, Jesus for alltid i Himmelen.

Kommentar #205

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Retningsnummeret til Gud er Jesus

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du blir med meg? Hvem vet, Allah er stor sier noen..

Jeg blir ikke med deg om du da ikke skal til Himmelen da. Hvem er Allah? Den Gud jeg kjenner er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud det er ingen annen Gud en dette!!! Er det Muslimenes gud du sikter til? Om du finner navnene som denne gud har i koranen så vil du finne ut at de navnene representerer en skikkelse i Bibelen som er Satan. For og finne den rette Gud så må vi ha rikrig retningsnr som er Jesus!

Kommentar #206

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.
Jeg blir ikke med deg om du da ikke skal til Himmelen da. Hvem er Allah? Den Gud jeg kjenner er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud det er ingen annen Gud en dette!!! Er det Muslimenes gud du sikter til? Om du finner navnene som denne gud har i koranen så vil du finne ut at de navnene representerer en skikkelse i Bibelen som er Satan. For og finne den rette Gud så må vi ha rikrig retningsnr som er Jesus!

De sier det samme som deg. Hvorfor er du mer troverdig?

Kommentar #207

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det tessalonikiske/ bibelske?

Publisert over 7 år siden

Geir Moen:

Jeg har ikke det syn du har tydligvis hva slags kirke samfunn er du i fra? Jeg tror det skrevne Ord at det er slik det er skrevet for oss og ikke bare for dem som levde den gang. "1 Kor 6, 14 Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin kraft skal han også reise oss opp." Jeg tror og vet at vi skal leve med Ham, Jesus for alltid i Himmelen.
______________________________________________

Du må sjekke oppstandelsesdagen?

Det stemmer fortsatt det du skriver så lenge du siterer Bibelen, men det er da du begynner å forklare hva dette betyr at det stokker seg litt, du har glemt å sjekke nårtid oppstandelsen skal være?

For det første skriver Paulus i 2.Tim.2.16-18 i fasthet mot vranglære:

Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk...

For det andre forteller skriften oss når den første oppstandelse skal skje, har du glemt å sjekket det? Det står forklart under oppstandelsen og livet, Joh.11.20-25: Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Her bekrefter Jesus at han er oppstandelsen og livet og så må du legge merke til 1.Kor.15.13 (under)

Joh.11.24 viser til Joh.5.28: Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

Og viser til Joh.6.39: Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. 40 For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag

Legg merke til at en også er avhengig av å se sønnen for å tro på ham, ellers vet du jo ikke hvem han er?

1.Kor.15.13 sier om oppstandelsen: For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.

Dette må vel være de Helliges tålmodighet og tro, eller tror du på noe annet? Den siste dag er det samme som den ytterste dag, Joh.6.44: Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt meg, drager ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.

Så kan du jo sjekke dette med oppstandelsen bedre om du vil i Åp.20. - Det finnes bare 2 oppstandelser, og de som sier at Jesus er oppstanden uten at de døde står opp farer med løgn og vranglære, uansett hvilket kirkesamfunn man tilhører, fordi det står i skriften.

Bibelen er ikke skrevet i sammenheng, let opp sammenhengene og du vil få en riktigere tro enn ved å anta noe som ikke står i skriften.

Lykke til!

Kommentar #208

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Ånds døpt!

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
sammenhengene og du vil få en riktigere tro enn ved å anta noe som ikke står i skriften.

Er du Ånds-døpt Kjell? Jeg er Åndsdøpt slik som på Pinsedag. Jeg har den tro at Ånden forteller meg hva Guds Ord betyr når Jeg leser det. 

Kommentar #209

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Gud møtte meg!

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
De sier det samme som deg. Hvorfor er du mer troverdig?

Når jeg tok imot Jesus så fikk jeg en visshet i mitt hjerte og en glede som overgikk noe annet om at den Veien som går igjennom Jesus er den eneste rette Vei. For en tid til bake så hadde jeg også et møte med Gud som var av en fysisk karakter, men jeg baserer ikke min tro på den opplevelsen, vil heller kalle det en bonus også en bekreftelse om at Jesus er Veien. Det hente mens jeg gikk på Bibel skole i Sarons Dal at jeg var ganske deppa og følte ikke at jeg strakk til. Denne ettermiddagen stri regnet det, og jeg stod ute i regnet og ropte til Gud i fortvilelse i timevis. Ingenting hente da men senere da jeg satt i kantinen og spiste kvelds mat møtte Gud meg. Jeg har den tro at det var Jesus som entret rommet eller et sendebud fra Ham, jeg så ingenting men med ett kjente jeg fysisk at en hånd la seg på meg og presset håndflaten mot hjertet mitt, med ett ble jeg fylt med en glede som var vanskelig og skjule for og si det på den måten. Gud hørte min bønn tidligere på dagen og Han kom til meg å oppmuntret meg.

Kommentar #210

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

I følge psykobablerne…

Publisert over 7 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har den tro at det var Jesus som entret rommet eller et sendebud fra Ham, jeg så ingenting men med ett kjente jeg fysisk at en hånd la seg på meg og presset håndflaten mot hjertet mitt, med ett ble jeg fylt med en glede som var vanskelig og skjule for og si det på den måten.

I følge mange psykobablerne var du vel psykotisk i hendelsesøyeblikket. Håper du ikke har noen psykiske problemer som kan sette deg i forbindelse med psykiatrien. Da risikerer du merkelige karaktermord…

Kommentar #211

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hmm

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
«Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag»

Har du for snevre ide'er om hvilke begrep ordet "oppstandelse" kan romme?

Kommentar #212

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Gud eksisterer!!!

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
I følge mange psykobablerne var du vel psykotisk i hendelsesøyeblikket. Håper du ikke har noen psykiske problemer som kan sette deg i forbindelse med psykiatrien.

Nei ikke sykiske problemer, men dette er kanskje hva de som ikke tror på noen Gud vil oppfatte det som. De tror ikke noe de ikke kan se eller røre med hendene.  Gud eksisterer på ordentlig, søk Ham så vil du kanskje oppdage at Han svarer deg. 

Kommentar #213

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg tok imot Jesus så fikk jeg en visshet i mitt hjerte og en glede som overgikk noe annet om at den Veien som går igjennom Jesus er den eneste rette Vei. For en tid til bake så hadde jeg også et møte med Gud som var av en fysisk karakter, men jeg baserer ikke min tro på den opplevelsen, vil heller kalle det en bonus også en bekreftelse om at Jesus er Veien. Det hente mens jeg gikk på Bibel skole i Sarons Dal at jeg var ganske deppa og følte ikke at jeg strakk til. Denne ettermiddagen stri regnet det, og jeg stod ute i regnet og ropte til Gud i fortvilelse i timevis. Ingenting hente da men senere da jeg satt i kantinen og spiste kvelds mat møtte Gud meg. Jeg har den tro at det var Jesus som entret rommet eller et sendebud fra Ham, jeg så ingenting men med ett kjente jeg fysisk at en hånd la seg på meg og presset håndflaten mot hjertet mitt, med ett ble jeg fylt med en glede som var vanskelig og skjule for og si det på den måten. Gud hørte min bønn tidligere på dagen og Han kom til meg å oppmuntret meg.

Må bare gjenta spørsmålet: 

Hvorfor er DU mer troverdig? 

Kommentar #214

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er DU mer troverdig?

Du får vel forsøke og rope på allah og se om han vil svare deg. Eller at du roper på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud i Jesus navn og se Hvem som svarer først. Der allah hersker for og si det på den måten så er det stort sett krig og elendighet. 

Det finnes kun frelse i Navnet Jesus, ingen andre kan føre deg til Himmelen. Men som sagt alt er av fri vilje.

Kommentar #215

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.
Du får vel forsøke og rope på allah og se om han vil svare deg. Eller at du roper på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud i Jesus navn og se Hvem som svarer først. Der allah hersker for og si det på den måten så er det stort sett krig og elendighet.

Det finnes kun frelse i Navnet Jesus, ingen andre kan føre deg til Himmelen. Men som sagt alt er av fri vilje.

Tredje gang. 

Hvorfor er DU mer troverdig? 

Kommentar #216

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva er det for noe?

Publisert over 7 år siden

Geir Moen:

Er du Ånds-døpt?
___________________________________________

Nei, jeg får svare som disiplene svarte Paulus da Apollos var på vei til Korint og ble spurt; «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»  3 «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannes-dåpen», svarte de.

Men jeg har ikke vært borti Johannes dåpen heller for å være helt ærlig! Og det var ingen som var helt sikre på hvor den kom ifra heller, men noen mente den kom fra himmelen ... men jeg tror ikke den blankofullmakten er gitt enda ettersom Johnnes selv ikke hadde fått DHÅ før han var på øya Patmos på Herrens dag... og det er jo en stund til? (Apg.19.2-3,Matt.21.25, Åp.1.9-10, Apg.2.20)

Kommentar #217

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Har en mistanke

Publisert over 7 år siden

Arild Holta:

Har du for snevre ide'er om hvilke begrep ordet "oppstandelse" kan romme?
______________________________________________________________

om at det også kan bety bråk ja! Mener du at når døde står opp, så betyr det ikke oppstandelse, men bråk/ eller støy? stor oppstandelse/ ståhei... da snakker vi rent menneskelig...

Jeg er ellers ikke opptatt av det åndelige besværet med å falle i gulvet og reise meg igjen - det hører mer hjemme i kategorien svimeslåing og oppvåkning å gjøre, en slags selvpining av det nervøse slaget.

Kommentar #218

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 2 år siden

https://www.dagbladet.no/nyheter/denne-knottlille-brikken-bekymrer-lo/70453485

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere