Erling Grape

57

Folkeretten og Altmark-affæren

Som et apropos til spørsmålet om brudd på folkeretten i forbindelse med Russlands intervensjon på Krim, gjengir jeg Altmarksaken i Jøssingfjorden februar 1940.

Publisert: 12. mar 2014

Også i denne saken ble folkeretten påberopt, hvor Storbritannia ble anklaget for brudd på denne.
Spørsmålet er, hvordan ser vi på denne saken i lys av det som skjer på Krim?

Altmark-saken
16. februar 1940 ble det tyske fangetransportskipet Altmark bordet i Jøssingfjord av britiske styrker fra jageren Cossack, og fangene, 303 britiske sjøfolk fra britiske handelsfartøy, ble befridd. Altmark var hjelpeskip for krysseren Admiral Graf Spee og forsynte denne med olje og andre nødvendigheter.
Etter folkeretten hadde Altmark rett til å bruke nøytrale farvann til fredelig gjennomfart, selv når skipet transporterte fanger. Altmark seilte under eget navn og tysk flagg og ble eskortert av norske båter. Jeg har sett litt motstridende informasjon om hvorvidt skipet ble inspisert av norsk personell uten at de oppdaget fangene eller om skipet motsatte seg inspeksjon.
På vei sørover fikk skipet gå gjennom Bergen krigshavn med norsk eskorte, noe som var et brudd på norsk nøytralitet.

For å unngå  en gruppe på seks britiske jagere som jaktet på skipet, søkte Altmark tilflukt i Jøssingfjorden mellom Egersund og Flekkefjord og ble fulgt av sin norske eskorte. Da jageren Cossack gikk inn i fjorden, forsøkte Altmark å renne denne i senk, men det endte med at Altmark kjørte på grunn og ble bordet av britene. Britene løsnet skudd og sju tyskere, ingen briter ble drept, og fangene ble befridd.

Tyskland leverte en skarp protest til norske myndigheter og norske myndigheter protesterte skarpt overfor britene. Stortingspresident Hambro uttalte at det var et samlet folk og Storting som stod bak den norske protesten. Norske, svenske og amerikanske folkerettseksperter hevdet at britene, med overfallet på Altmark, hadde krenket norsk nøytralitet på det groveste, mens britene ikke ville innrømme mer enn en "teknisk krenkelse" som de dessuten hadde moralsk rett til.

I følge historikerne fremskyndet Altmarksaken Tysklands angrep på Norge.
Quisling brukte betegnelsene "jøssing" foraktfullt om engelskvennlige nordmenn, men ordet ble i stedet brukt som hedersbetegnelse og ble senere forbudt i 1943.

Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Mer analogt

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Som et apropos til spørsmålet om brudd på folkeretten i forbindelse med Russlands intervensjon på Krim, gjengir jeg Altmarksaken i Jøssingfjorden februar 1940.

er vel Tysklands krav på Sudetenland i 1938.

Ettergivenhet overfor tilsynelatende legitime krav kan i praksis tilsvare å tilby Fanden lillefingeren.

Når blir Putin mett?

Kommentar #2

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Folkeretten, ikke-innblandingsprinsippet og unntak

Publisert over 7 år siden

For tiden teppebombes vi av velmente men uforstandige henvisninger til tidligere tiders intervensjoner og deres overensstemmelse med- og ikke minst brudd på folkeretten.

Folkeretten gir staters suverenitet sterk beskyttelse. Det regnes generelt som uakseptablet å intervenere (eller true med å intervenere)  en annen stat. De er to klare unntak fra dette: at makt brukes i selvforsvar, eller såkalt humanitær intervensjon (altså intervensjon utenfra for å beskytte silvilbefolkningen mot overgrep). Slike unntak skal konvensjonelt ha sin støtte i FN (og vanligvis i sikkerhetsrådet) Dette er imidlertid høyst problematisk.

Det er gjort store nummer avforksjellige  bl.a.  intervensjonen i Kosovo, irak  og Libya. I denne forbindelsen glemmes det at det sitter faste medlemmer i sikkerhetsrådet som de facto kan blokkere for FN vedtak. Det var så vidt jeg husker tilfelle i Kosovo. Russerne støttet sine allierte Serbia og blokkerte dermed for en FN-sanksjonert inngripen mot etnisk rensing og folkemord. Det er mulig natobombingen formelt sett var folkerettsstridig, men det er ikke dermed sagt at det ikke var en humanitær intervensjon i ordets egentlige betydning.

 

Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Den agressive part

Publisert over 7 år siden

Nå var ikke mitt innlegg ment som noen analogi til det som foregår på Krim, kun som et apropos.

Altmark-affæren var et klart folkerettsbrudd fra Englands side. Men i etterkant er det lett å forstå Englands inngripen som en defensiv aksjon.

Russlands inngripen på Krim, kan også tolkes som en defensiv inngripen. En skal i hvert fall være utrolig naiv dersom en ikke klarer å se det litt større spillet med USA, NATO og Vesten på den ene siden, som eter seg inn på Ukraina, Russlands underliv og Russland på den andre siden, som vil ha kontroll over de statene som en gang i tiden utgjorde det sovjetiske imperiet.

Opprøret mot Janukovitsj har både en historisk bakgrunn og en aktualitet som et opprør mot en grådig oligark, som ranet sitt folk. Men formen som det tok var først og fremst et angrep på oligarken Janukovitsj, ikke et angrep på alle de korrupte politikere og oligarker. Samtidig stod og står det krefter bak som bruker opprøret til å ramme Russland i et geopolitisk spill. I denne sammenhengen har ikke Ukrainas befolkning så mye verdi verken for Vesten eller Russland, det å vippe den geopolitiske maktbalansen over i sin favør betyr mer. Og i den sammenhengen er det Vesten som er den agressive part - ikke Russland, selv om det tilsynelatende ser slik ut når Russland sender soldater til Krim.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere