Erling Grape

57

Til de som så Debatten i kveld

Publisert: 6. mar 2014

Helt ærlig, er det noen som mener Debatten på NRK i kveld omkring situasjonen på Ukraina var en balansert debatt med hensyn til synspunkter og innspill?

Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En dårlig debatt

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Helt ærlig, er det noen som mener Debatten på NRK i kveld omkring situasjonen på Ukraina var en balansert debatt med hensyn til synspunkter og innspill?

Balansert ? Nei det var vel heller ganske ensidig, påstandene om fascister i den ukrainske regjeringen pratet jo Børge Brende bort, man fikk vel inntrykk av at det var et ikke-tema. Ei heller ble vel  folk særlig klokere, det var oppgulp fra hva som står i avisene. Denne Nistad som skulle være kritisk fremsto vel som ganske ekstrem, med en retorikk som kalte på det komiske, og han overdrev vel ganske mye også, hadde trodde at en akademiker ville tendere til en større objektivitet. Alt i alt en dårlig debatt. For min egen del tror jeg at muligheten er til stede for at russerne, direkte eller ved bruk av milits, sikrer seg de østlige delene av Ukraina, at grensen vil gå et eller annet sted øst for Kiev. Inn i Vest-Ukraina kommer de ikke til å gå, men samtidig vil det muligens bli en ny demarkasjonslinje mellom øst og vest. Ellers så registerte jeg Børge Brendes klokketro på børsen, som om det ikke finnes andre verdier i denne verden, det er faktisk skremmende og viser en manglende kulturforståelse.

Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Interessant

Publisert over 7 år siden

Det var trass alt ein av dei betre debattane, sidan deltakarane var kompetente og langt på veg kunne utfylle kvarandre. Julie Wilhelmsen frå NUPI var vel likevel den einaste i panelet som gav ei framstilling også av saka sett frå russisk synsvinkel, men heller ikkje Bård Vegar Solhjell kan skuldast for å gå amerikanarane sitt ærend. Iallfall påpeika han dobbelmoralen i utsegna til utanriksminiser John Kerry. Det er klart at russarane ser på Ukraina omlag som serbarane på Kosovo, og dette bør Vesten ta omsyn til. Likevel er også Russland bunde av Helsinki-erklæringa frå 1975 og Budapest-avtalen frå 1994. Eg kan ikkje forstå behovet frå både aust og vest til å vilje lokke eller true Ukraina til å velje side. Det må vel gå an å samarbeide politisk og økonomisk både med Russland og EU? Likeeins å gje Krim ei så fri stilling innan Ukraina at både Russland og russarane på Krim er fornøgde. Det mest underhaldande i debatten var sjølvsagt at Bjørn Nistad miste sjølvkontrollen og uttalte seg så grovt at utanriksminister Brende nesten miste mål og mæle.

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Den første taperen i enhver konflikt...

Publisert over 7 år siden

... er alltid sannheten. Sistnevnte verdi er som kjent et mer enn tøyelig verdibegrep også i politikken. ´Sannhet´ blir det som er nyttig.

Et llte lesetips fra den danske avisen Information.

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg synes faktisk det var en god debatt selv om 5 minutter forsvant i teknisk krøll.

Først og fremst fordi debatten viste - ikke minst via Nistads påstander - at denne konflikten handler om totalt forskjellige virkelighetsoppfatninger som kolliderer.  Det landet som inntil videre opplever kollisjonen sterkest er naturligvis Ukraina, og det er bare å håpe at ukrainerne finner en måte å leve sammen på til tross for de ulike virkelighetsoppfatninger.  Og at konflikten ikke medfører økt aggressivitet stormaktene imellom.  Det er faktisk en reell risiko for at så skal skje, og det er lite hyggelig å tenke på.

Kommentar #5

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Jeg er kanskje naiv...

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Balansert ? Nei det var vel heller ganske ensidig, påstandene om fascister i den ukrainske regjeringen pratet jo Børge Brende bort, man fikk vel inntrykk av at det var et ikke-tema. Ei heller ble vel folk særlig klokere, det var oppgulp fra hva som står i avisene. Denne Nistad som skulle være kritisk fremsto vel som ganske ekstrem, med en retorikk som kalte på det komiske, og han overdrev vel ganske mye også, hadde trodde at en akademiker ville tendere til en større objektivitet. Alt i alt en dårlig debatt.

Jeg trodde ikke det var mulig av NRK i en så viktig debatt å kjøre et så ensidig sammensatt panel.

Panelrepresentanter:

Børge Brende, utenriksminister Janne Haaland Matlary, professor statsvitenskap, UiO Bård Vegar Solhjell, SVs utenrikspolitiske talsperson Julie Wilhelmsen, NUPI

Børge Brende vet vel alle hvor står og tilførte ikke debatten noe mer konkret enn stort sett å være fornærmet og drive med tåkeprat i forhold til analyser.

Janne Haaland Matlary var konkret og klar og en grei representant for de som mener at NATO må gripe inn mer direkte i Ukraina.

Bård Vegar Solhjell nok en tåkefyrste som pratet varmt om menneskerettigheter og folkerett uten å makte annet enn å pirke i overflaten med sine "analyser" og synspunkter.

Julie Wilhelmsen var balansert og analyserte bra omkring hvordan Russland oppfatter NATOs ekspansjon østover og den rollen Vesten og USA har hatt i forbindelse med omveltningene i den arabiske verden i de senere årene. Hun uttrykte at hun var skremt over debatten eller kanskje mangelen på denne slik den fremstod i denne sendingen.

I tillegg til disse var det blant publikumsmenerne innhentet:

Sverre Diesen, ex-forsvarssjef og uavhengig NATO-representant, som i alle fall gikk inn på den konkrete situasjonen. En kan være uenig med hans standpunkt og analyser, men han bidro i alle fall til debatten.

To damerepresentanter fra Ukraina, russisk-talende, gift i Norge. Begge var svært anti-Putin og forsåvidt greie representanter for den delen av befolkningen som ikke nødvendigvis er fascister, men likevel støtter opprøret. Men ingen representanter for de som støtter Russland.

Ane Tusvik Bonde representerte Human Rights House Foundation, parkert på et sidespor i debatten.

Geir Flikke, førsteamanuensis, UiO. Gjentok stort sett det samme du får presentert fra offisielt norsk hold.

Var det ingen klare opponenter til det herskende synet? Jo, blant publikummerne, Bjørn Nistad, historiker med doktorgrad i russisk historie og ivrig debattant på Dagsavisens forum Nye Meninger. Konkret og klar, men mangler fullstendig tvisyn når det gjelder Putin og Russlands rolle og agenda samt fremstod nesten som Janukovitsj talsperson. Han hadde punkter som absolutt hadde brodd, men med en retorikk hinsides en verdig debattant og ikke minst at han var en enslig svale, ikke med i selve panelet og derav lite taletid, fremstod han nok som ganske aparte for den gemene hop. Men som han påpekte: Tross sterk fordømmelse og latter fra en klart partisk publikumssal så var det ikke en av de andre debattantene som arresterte han på et eneste konkret punkt.

Nistad opptrådte nok i samsvar med programleder Erik Wolds våte drømmer, en programleder som ikke vil bli savnet av meg. Det spørs om arvtakeren til Wold er noe bedre, jeg tviler.

Kommentar #6

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Mer tvisyn

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Bjørn Nistad, historiker med doktorgrad i russisk historie og ivrig debattant på Dagsavisens forum Nye Meninger. Konkret og klar, men mangler fullstendig tvisyn når det gjelder Putin og Russlands rolle og agenda samt fremstod nesten som Janukovitsj talsperson. Han hadde punkter som absolutt hadde brodd, men med en retorikk hinsides en verdig debattant og ikke minst at han var en enslig svale, ikke med i selve panelet og derav lite taletid, fremstod han nok som ganske aparte for den gemene hop.

Tvisynet var vel ikke fremherskende blant noen av deltagerne? Da måtte også Nistads argumentasjon blitt møtt på en annen måte? - Jeg hørte at han selv har en kjæreste fra øst i Ukraina, og med sin doktorgrad i russisk historie er han heller  ingen hvem som helst?

Et tvisyn vil vel prøve å forstå begge parter i en konflikt og ikke demonisere den ene parten? - Jeg opplevde Nistad med en modig stemme, som våget å stå for en upopulær mening. -At programleder avbrøt ham, når han ønsket å fremlegge bakgrunnsopplysningene han hadde fra Youtube om samtaleavlytting, gjorde det ikke lettere for ha å få frem poengene sine. Om man ikke kan møte alle utsagn med samme respekt, har man  et yrtingsfrihetsproblem.

Å mene noe om konflikten i seg selv har jeg ellers ikke kompetanse for. - Bare dyp respekt for dem som våger å fremføre sin sterke overbevisning på tross av massiv motstand. -

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #7

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Klovnerollen som underholdning, ikke folkeopplysning

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Et tvisyn vil vel prøve å forstå begge parter i en konflikt og ikke demonisere den ene parten? - Jeg opplevde Nistad med en modig stemme, som våget å stå for en upopulær mening.

Det er prisverdig å stå opp for underdogen. En skal ikke glemme at dersom alle var konforme og vandret i takt, ville vi fortsatt bodd i fjellhuler.

Som sagt, Nistad hadde poeng, men disse druknet i den rollen NRKs debattansvarlige og programlederen tildelte Bjørn Nistad, klovnerollen. Uansett hvor saklig og behersket Nistad hadde vært, ville han ikke hatt særlig stor sjanse til å vinne fram i debatten i går, dertil var rollene for klart utdelt på forhånd, inkludert programleder og publikum i salen.

Når så Nistad i både fremførte ekstrem argumentasjon, f.eks. i den totale mangel på å innse at president Janukovits var/er en tyrann som har beriket seg stort på det ukrainske folkets bekostning og som har påført det ukrainske folket mange lidelser. Når Nistad ikke klarer å innse dette, uansett om en kan hevde at stort sett alle politikere i Ukraina har gjort det samme, så var en en enkel sak å vippe han av pinnen - og det ble han til gagns. De gode poengene han hadde druknet fullstendig og når han i tillegg mistet beherskelsen, så levde han opp til den rollen han var tildelt.

Dersom jeg ikke husker feil, var det en tråd her tidligere på VD som diskuterte akkurat samme problematikk omkring den rollen noen (min betegnelse: ekstrem-)kristne ble tildelt i samme program, tror det var i høst. Også de spilte sin rolle tilsvarende, men selvsagt med en annen variasjon enn Nistad gjorde.

Problemet med å leve slik opp til programledelsens drømmescenario (husk: NRK driver ikke med folkeopplysning, de driver med underholdning), er at de kan bare bli brukt en gang. Jeg tror neppe vi noen gang får se Nistad bli tildelt en slik rolle på nytt om han noen gang får lov til eller selv ønsker å delta i et NRK-debattprogram.

Enkelte takler denne rollen på en annen måte og de kan bli gjenbrukt. En som jeg mener tidligere stadig vekk fikk tildelt denne rollen i NRK-debatter, var Tor Erling Staff. Han taklet rollen utmerket, ble sjelden eller aldri vippet av pinnen og kunne dermed brukes omatt og omatt.

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Radikal bevissthet i priviligerte posisjoner

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Problemet med å leve slik opp til programledelsens drømmescenario (husk: NRK driver ikke med folkeopplysning, de driver med underholdning), er at de kan bare bli brukt en gang. Jeg tror neppe vi noen gang får se Nistad bli tildelt en slik rolle på nytt om han noen gang får lov til eller selv ønsker å delta i et NRK-debattprogram.

Jeg opplevde han vel mer nervøs og uvant overfor TV mediet, og når han ble avbrutt i det han ønsket å si, snublet han mer i ordene enn innholdet han ønsket å fremføre ga grunn for.

Helge Iberg har forfattet noen gullkorn i sin bok om "Nidord for samtiden". Hans ord om "de rettferdige" treffer godt for våre samfunnsdebatter:

"Radikal bevissthet i priviligerte posisjoner kjennetegner samfunnets øvre mellomlag. Her presenterer opportunismen seg i sin mest subtile kamuflasje. Med behendig følelse for språk og sosial strategi har den sjusket seg inn i opprørets gevanter og gjort det vanskelig å skille motspråket fra motespråket.

For dette er det ubehagelige ved de rettferdige: De tilpasser seg til enhver tid samfunnets dogmer, men opplever samtidig denne tilpasningen som den høyeste moral"

Jeg tenker, at med et slik utgangspunkt, så stilles diaalogen og samtalen svakt når det gjelder etikken i konversasjonen.

Vennlig hilsen Mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere