Terje Tønnessen

151

Ukraina, Russland og den russisk-ortodokse kirke

President Putin får ofte støtte av den russisk-ortodokse kirke og Moskvas patriark. Hva er det med den russiske mentaliteten? Hvilken moralsk rett har man til å begå militær invasjon for å ivareta interessene til russere som bor i andre land?

Publisert: 3. mar 2014

Putin har nettopp gjennomført OL. Nå skaper han angst, sinne, engstelse, aggresjon, bekymring, fortvilelse i Ukraina. Hva sier den russisk-ortodokse kirke til dette? Støtter den russisk-ortodokse patriarken i Moskva president Putin? Hva med den ukrainsk-ortodokse kirke: Hvem støtter den ukrainsk-ortodokse patriarken - opposisjonsbevegelsen i Ukraina? Det er en fortvilet situasjon når en (nasjonal)kirke blir holdt i tømme av maktpolitikere. Sovjet Unionen var en katastrofe for millioner europeere. Skal det aldri ta slutt? Er ikke Russland stort nok som det er? Og Jesus...hva tenker Han om patriarkene i Moskva og Kiev?  

Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tenk !

Publisert over 7 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Putin har nettopp gjennomført OL. Nå skaper han angst, sinne, engstelse, aggresjon, bekymring, fortvilelse i Ukraina. Hva sier den russisk-ortodokse kirke til dette? Støtter den russisk-ortodokse patriarken i Moskva president Putin? Hva med den ukrainsk-ortodokse kirke: Hvem støtter den ukrainsk-ortodokse patriarken - opposisjonsbevegelsen i Ukraina? Det er en fortvilet situasjon når en (nasjonal)kirke blir holdt i tømme av maktpolitikere. Sovjet Unionen var en katastrofe for millioner europeere. Skal det aldri ta slutt? Er ikke Russland stort nok som det er? Og Jesus...hva tenker Han om patriarkene i Moskva og Kiev?

Kiev-Russland er Russlands kulturelle og identietsmessige vugge. Hvor lå Kiev-Rus ?

Kommentar #2

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Den russisk-ortodokse og ukrainsk-ortodokse kirke

Publisert over 7 år siden

Takk for innspill, Kjell Aarsund

Poenget mitt var ikke Ukrainas / Russlands historie:

I århundrer har Ukraina ligget på grensen mellom polsk og russisk innflytelse, i 1569 kom landet under Polen og ble delt mellom Russland og Østerrike 1772-95. Tyskland okkuperte landet 1941-44 og siden ble Ukraina en sovjetisk republikk. Siden 1991 har det vært selvstendig. Med en så kompleks historikk er det ikke rart det er turbulent og at relasjonen mellom den ukrainske majoritet og russiske minoritet til tider er spent

MEN:

Det jeg har tenkt mye på i disse dager er den ortodokse kirkes holdning:

Hva gjør / tenker / sier den russisk-ortodokse patriarken i Moskva & den ukrainsk-ortodokse patriarken i Kiev?

Hvem støtter de? Hva er (den teologiske) begrunnelsen?

 

 

Kommentar #3

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Mellom barken og veden

Publisert over 7 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem støtter de? Hva er (den teologiske) begrunnelsen?

Har du hørt utrykket "mellom barken og veden" ? Der befinner de seg.

Kommentar #4

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Eit konkret svar til eit konkret spørsmål

Publisert over 7 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Hva gjør / tenker / sier den russisk-ortodokse patriarken i Moskva & den ukrainsk-ortodokse patriarken i Kiev?

Den ukrainske ortodokse kyrkja er ei autonom kyrkje, med si eiga styrande synode men med biskopen av Moskva som patriark. Då sjølvforsvarssoldatane — eller kva dei er — dukka opp på Krim, var dei raskt ute på heimesidene sine med å åtvara Russland og sa at ein ikkje måtte riva ned det som hadde vore bygd opp.

For det nemleg slik at partiet til Timosjenko, og sikkert andre, har politikarar som er svært mistenksame mot Den ukrainske ortodokse kyrkja sidan ho har patriarken av Moskva som patriark. Det er ei temmeleg plump form for mistenksamheit, der ein mistenkjer prestane etc for å vera spionar. Sist galdt det skuldingar om at Janukovitsj gøymde seg i eit av klostera deira.

Eg har ikkje fylgd mykje med på kva kyrkja i Russland seier. Men kyrkja er so klårt i eit kraftig dilemma. Ho er ansvarleg for kyrkja i Ukraina. Ho står ikkje fritt til å elda folk opp.

Her er det viktig å trø varsamt. Det gjeld oss alle.

Kommentar #5

Alexander Tymczuk

7 innlegg  4 kommentarer

Ortodokse kirker i Ukraina

Publisert over 7 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.
Den ukrainske ortodokse kyrkja er ei autonom kyrkje, med si eiga styrande synode men med biskopen av Moskva som patriark

Det er tre ortodokse kirker i Ukraina: den ukrainske ortodokse kirke - Moskva-patriarkatet (UOK-MP); den ukrainske ortodokse kirke - Kyiv-patriarkatet (UOK-KP), og den ukrainske autokefale ortodokse kirke. 

UOK-KP og den autokefake har tilslutning av henholdsvis ca 15 prosent og 10 prosent av ukrainske ortodokse kirkegjengere.

I tillegg til dette så er det en gresk katolsk kirke, som hovedsakelig har feste i Vest-Ukraina (med ca 4 millioner medlemmer).

Tidligere har skillet mellom UOK-MP og de andre kirkene delvis fulgt de politiske skillelinjene i Ukraina. Regionalpartiet har stort sett hatt støtte fra/støttet UOK-MP, og dersom minnet ikke svikter meg, ble ekspresident Janukovitsj velsignet av overhodet i UOK-MP etter innsettelsen som president i 2010.

Opposisjonspartiene/politikerne - Jusjtsjenko/Timosjenko osv - har stort sett støttet/hatt støtte av UOK-KP.

Denne skillelinjen ble spesielt tydelig under pavebesøket til Ukraina i 2001. UOK-MP sto på side med patriarken i Moskva i hans sterke kritikk av pavens reise til Ukraina, mens Filaret fra UOK-KP var positiv til pavebesøket (jeg skrev om pavebesøket og patriarkens reaksjon i en artikkel i Nordisk Østforum 2002 (1)).

Det som har vist seg under demonstrasjonene de siste månedene, er at representanter fra alle kirkene har stått sammen på scenen på Maidan. Det er vel ingen overraskelse at Filaret fra UOK-KP har tatt avstand fra Janukovitsj, men også prester fra UOK-MP har stått som levende skjold mellom politi og demonstranter.

Jeg så et intervju med en prest fra UOK-MP på internettkanalen hromadske.tv, hvor han tok klar avstand fra russiske troppers fremrykking på Krim.

I et åpent brev fra UOK-MP til den midlertidige regjeringen 24. februar 2014 ber kirken om at myndighetene sikrer Ukraina mot deling. De viser også til et brev fra UOK-KP, hvor de tar initiativ til en sammenslåing av de to kirkene (en prosess som lenge har vært ønsket fra politisk hold, men som hver gang har mislyktes). 

http://news.church.ua/2014/02/24/zvernennya-svyashhennogo-sinodu-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-do-derzhavnoji-vladi/

Hva gjelder patriarken i Moskva, vet jeg ikke hva han mener om Putins Ukraina-politikk, men han var motstander av Euromaidan-demonstrasjonene.

http://eaworldview.com/2014/01/russian-orthodox-patriarch-slams-euromaidan-protests-ukraine/

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere