Tore Hansen

53

Bjørnen reiser seg

Publisert: 1. mar 2014

Det er jo interessant å lese det som skjer i Ukraina og hvordan Russland stiger frem tilsynelatende med krigstrommer.

Jeg skrev dette i fjor: http://troende.no/2013/08/22/russland-reiser-seg/

Her har jeg også en oversettelse av en profeti av Dumitri Duduman, en profeti av 1997, 1 mnd før han døde. Desverre virker det som om nettsiden jeg skrev ut en gang har blitt borte (www.evigliv.com).

Den går sånn:

«Jeg knelte ved siden av min seng og begynte å be, som jeg gjør hver natt før jeg legger meg til å sove. Etter å ha bedt ferdig, åpnet jeg øynene, men jeg var ikke lenger i rommet. I stedet befant jeg meg i en skog. Jeg så meg om til høyre og så en mann som var kledd i hvitt som pekte på meg og sa: «Se og husk». Det tok meg en tid for å finne ut hva han pekte på. Det var en liten bjørn som så ut til å ligge halvt dødende på marken. Mens jeg fortsatte å se på bjørnen, begynte den å puste dypere.

Etter hvert som minuttene gikk, så den ut til å livne til, og mens jeg så på den, så den ut til å bli sintere. Den begynte så å vokse. Snart var den større enn skogen og etter som den fortsatte å vokse, ble den enda sintere. Den begynte så å skrape i jorden, og når labbene berørte jorden, begynte jorden å skjelve. Bjørnene ødela alt som kom i dens vei, inntil den møtte noen mennesker med kjepper som forsøkte å stoppe den. Men da hadde bjørnen vokst så stor at den knuste mennesker under sine føtter og fortsatte ødeleggelsen. Jeg ble stum mens jeg så på og spurte mannen som sto ved siden av meg: «Hva menes med dette?»

«Først trodde de at bjørnen var død", sa mannen, «Nå den begynner å røre på seg igjen, vil de se på den som harmløs. Plutselig vil den enda en gang vokse seg sterk og bli voldelig. Gud vil forblinde øynene på dem som tramper på Jesu Kristi offerblod, inntil en dag da bjørnen vil gå til angrep."

Den dagen vil man være uforberdt, og bjørnen vil bli akkurat som du så den». Mannen sa videre: » Fortell mitt folk at dagene er talte, og at dommen er blitt avsagt. Hvis de vil søke mitt ansikt  og vandre i Rettferdighet foran meg, så vil jeg åpne deres øyne, slik at de ser faren som nærmer seg. Hvis de bare nistirrer på faren, vil de bli oppslukt av den og nedtrampet. Bare i rettferdighet vil de finne trygghet. Plutselig var jeg nok en gang inn i mitt rom på knærne, med svette som dekket ansiktet.

Tolkning av drømmen av Thomas S. Gibson

Den første delen av tolkningen som Gud gav meg, var at bjørnen er Russland (se Dan 7, Sakarja 6 og åp. 6) Bjørnen så død og harmløs ut, men vil reise seg igjen! Mennene med kjeppene som prøver å stoppe bjørnen, er USA og dets allierte. I den siste delen ser vi at Gud vil forblinde øyene på de mennesker og nasjoner som har forlatt Guds veier. De vil være uforberedt når Russland reiser seg igjen i kraft og fornyet styrke. Når Russland angriper, vil det komme som en total overraskelse. Det er bare ved omvendelse og rettferdighet at vi kan finne trygghet og beskyttelse mot et sterkt Russland. Nå ser vi at USA har redusert sitt forsvar mot Russland. Det er blitt bestemt at bjørnen er død, eller i hvert fall så kraftløs at den er harmløs. Denne feilen vil bli deres bane en gang i fremtiden. Hvor raskt vet jeg ikke. Herren har ikke åpenbart det for meg ennå. Men det vil komme hvis ikke det skjer en virkelig omvendelse.

Artikkel hentet fra profetisk røst.

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Den profetiske røst

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Desverre virker det som om nettsiden jeg skrev ut en gang har blitt borte (www.evigliv.com).

hadde tydeligvis ikke et evig liv?  Synes du ikke den politiske situasjonen i Ukraina er uoversiktelig nok som den er, om vi ikke skal blande diverse "profetiske røster" også inn i kaoset?

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Absurd

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
hadde tydeligvis ikke et evig liv? Synes du ikke den politiske situasjonen i Ukraina er uoversiktelig nok som den er, om vi ikke skal blande diverse

Det tullet Czilling driver med er absurd. Den politiske krisen er alvorlig, potensiellt sett så kan den ende i storkonflik, og Czilling bedriver religiøse profetier og annet vås. Absurd er vel et treffende ord !

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Og bjørnen tilhører eventyret

Publisert over 7 år siden

Det er greit å være våken; og så å trekke inn troen og Gud i sin daglige bevisstgjøring. Ikke minst når det skjer utfordrende ting her og der lokalt eller globalt. Skal man så ytre seg i det sosiale rommet under eventuelle- og potensielle pre-kritiske faser bør det jo gjøres i den hensikt å få medmenneskene til å møte realitetene med åpne øyne uten å miste grepet verken i ånd eller sjel. Dvs bidra til å holde roen og ikke miste håpet. Omvendelse og Kristustro er selvsagt vesentlig, slik vi kristne ser det. Omvendelse er derimot noe annet enn bortvendelse. Å assosiere kristen tro og Gud med angstskapende og virkelighetsfjerne spekulasjoner virker ikke nødvendigvis trosinspirerende, håpsskapende eller betryggende for andre? Kristus viser at det å gå inn i livet utelukkende er å bli realitetsorientert og å ta ansvar: Akseptere status quo som forutsetning for det å gripe motet og forlate ruinene, og stå opp - ta sin seng å gå ut i virkeligheten igjen - inn i sitt liv... fordi det er ute i det åpne landskap i fellesskapet mennesket gjenfinner seg selv og altså livet. Det kristne budskapet er m.a.o. performativt.  Å lære å kjenne Gud er samtidig å lære å kjenne seg selv. Og dette betyr å få håp og vite at det holder.

Å trekke inn slike (påståtte) profetier har på enkelte en kriseforsterkende og dermed angstskapende effekt i en tid hvor realitetene er komplisert nok og muligvis endog forverres. Hvilket stort sett bidrar til en usunn tilbaketrekning...  der engasjement og modig deltagelse burde bli stimulert; hvilket for øvrig er en av troens kjerne-elelementer og frukter. Eller så bidrar det kun til at den kristne skyves enda lenger ut i periferien. Apropos: Det finnes minst 80 millioner medlemmer av den ortodokse kirke i Russland. Pluss mange andre i andre kirkesamfunn. Det er mulig at disse ikke finner det verken spesielt respektfullt, relevant eller teologisk sannferdig å bli del av vestlige troendes spekulative svart/hvittbilder av deres egen virkelighet.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Den første delen av tolkningen som Gud gav meg, var at bjørnen er Russland

Pussig. Til meg sa han at det er Uganda. 

Kommentar #5

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Vedr. Absurd

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Absurd er vel et treffende ord !

Religion er i sitt vesen absurd, Aarsund.  Og derfor blir ofte også tilhengerne rimelig skrudde.

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Den første delen av tolkningen som Gud gav meg, var at bjørnen er Russland (se Dan 7, Sakarja 6 og åp. 6) Bjørnen så død og harmløs ut, men vil reise seg igjen!

Kjære Tore. Daniel 7?

Les Daniel 2, så ser du Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og Romerriket som vil bestå inntil Jesu andre komme. Romerriket består politisk i dag igjennom politiske og religiøse DRKK v/ Pontifeks Maximus. Daniel 8 forteller om Mederne og Perserne i krig med Grekenland og det i sammenheng med Dommen billedlig på flere måter. Også her som i kap. 2 peker man på Jesu andre komme og den nye jord. I kapittel 7 finner vi de samme hvor Rom er det forferdelige dyr DRKK kommer opp og ut av. Bjørnen er Mederne og Perserne som overvinner tre riker og reiser seg større på den ene siden fordi Perserne er størst. De slår Grekenland. Også Daniel 7 forteller om disse riker frem til Hans andre komme og etableringen av den nye jord. Å blande inn Russland her er mangel på tro, rett og slett vantro og eventyr. Ett oppkom, en drøm avløpt av forvirring. 

Daniel 9:24-27 vil løse alle floker om man tror at disse vers er beviset på den nye pakts eksistens fra korset av. Men da må man erkjenne at den siste uken har skjedd, og gjør du det forklarer profetiene seg selv rett ut, uten om at og hvis at. Da tror du Guds ord.  

Åp 6 og Sak 6 har forskjellig rekkefølge på hestene og Åp 7 forteller om jordens vinder mens Sak 6 forteller om himmelens vinder. Det kan se ut som Sak. forteller om hva som skjer etter at nådedøren er stengt mens Åp 6 forteller om hva som har skjedd før nådedøren stenges, før dyrets merke.

Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Rolf-Egil Pedersens metode

Publisert over 7 år siden

Czilling angriper ikke et eneste medmenneske personlig i sitt innlegg. Han har tydeligvis en oppriktig bekymring som har setter ord på. Men det er på den annen side ikke nødvendigvis slik at denne bekymringen får det uttrykk den kanskje burde ha hatt? Da gjelder det kanskje å invitere Czilling til å betenke sitt anliggende og kanskje kan han formulere sitt anliggende og tankeinnhold annerledes i tråd med sin bekymring?

Å tenke dette du skriver er naturligvis én ting. Men å skrive det er uakseptabelt. Det er naturligvis greit at du og noen av oss andre er saklig uenige med trådens innleder. Men slike dirty personangrep du her slenger frem bidrar ikke til verken det ene eller andre i konstruktiv retning. Har du ikke annet enn dette her å bidra med, så bør du i medmenneskelighetens og respektens navn heller tie.

Kommentar #8

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Ole T. Eriksens metode...

Publisert over 7 år siden

...går stort sett ut på å kalle alt han ikke liker for "personangrep".  Når voksne folk får seg til å skrive slikt vås som Czilling her gjør, så forbeholder jeg meg retten til å kalle det hele for forskrudd.

Han - og du også - må gjerne ha de meningene dere vil.  Og dét respekterer jeg.  Men kom ikke å si at jeg også skal respektere våset.  For det akter jeg nemlig ikke å gjøre.

Man blir ikke nødvendigvis klokere av å ha hvitt skjegg og langt hår.

Kommentar #9

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Rolf-Egil Pedersen igjen

Publisert over 7 år siden

Du skrev først: "Religion er i sitt vesen absurd, Aarsund. Og derfor blir ofte også tilhengerne rimelig skrudde." 

Enkelte ganger trenger man ikke å resondere; fordi det som presenteres er selvavslørende; det speiler den som skriver. Men dog: Det ser dessverre ut til at du ikke helt ser hva som er ditt feilgrep: Jeg har ikke bedt deg om å respektere innholdet av det Czilling skriver. Jeg ber deg derimot om å skille mellom det budskap du reagerer på- og det medmenneske som formidler det. Du tar faktisk ´mannen i stedet for ballen´. Dette er og blir uakseptabelt. At du bare fortsetter å ramme andre personlig illustrerer for såvidt langt mer enn du muligens er klar over?

Kommentar #10

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Ole T. Eriksen atter en gang...

Publisert over 7 år siden

Du burde være mer bekymret for alle hat-innleggene her inne enn mine små kommentarer om dette og hint.  I mine øyne er det ren skjær dævelskap å pakke hatet inn i religiøse tekster.  Les bl.a. alt hatet mot f.eks homofile hvor man er så falsk å dekke seg bak noen tekster fra noen mytiske religiøse skrifter.

At du ikke er i stand til å skille klinten fra hveten er faktisk ikke mitt problem, og iallefall ingen grunn for deg til å fortsette dine personangrep på meg.

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bjørnen sover

Publisert over 7 år siden

I sitt lune hi... om det ikke har blitt for mildt til ham i vinter da? Hvis Tores profeti slår an har han en et forklaringsproblem i følge myteteksten i Dan.7.4-5 hvis han bryr seg noe om å ta utgangspuntet ut derfra? ):Det første dyret var lik en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på, ble vingene revet av, det ble løftet opp fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte...

Hvor ble av dette dyret? Tror den også nevnes i Esek.17.6-7

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Feil igjen!

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim: Bjørnen er Mederne og Perserne
________________________________________

Dan.8.20:Væren som du så, den med de to hornene, er kongene av Media og Persia

Du ser vel forskjell mellom en vær og en Bjønn Leif?

Kommentar #13

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Den dagen vil man være uforberdt, og bjørnen vil bli akkurat som du så den». Mannen sa videre: » Fortell mitt folk at dagene er talte, og at dommen er blitt avsagt. Hvis de vil søke mitt ansikt og vandre i Rettferdighet foran meg, så vil jeg åpne deres øyne, slik at de ser faren som nærmer seg. Hvis de bare nistirrer på faren, vil de bli oppslukt av den og nedtrampet. Bare i rettferdighet vil de finne trygghet. Plutselig var jeg nok en gang inn i mitt rom på knærne, med svette som dekket ansiktet.

Hei Tore

Dette er ikke noe nytt for den våkne. Det er flere profetier som handler om russland i den siste tiden. Emanuel Minos har også kommet med profetier om russland som inntar Norge helt ned til mosjøen. Russland  er i bevegelse ,Mange vil ikke se den voksende kjempen, og mange ikke vi forstå og se før det er for sent. Russland har sentrale nasjoner med seg på sin ferd. Jeg tror som du, at vi må be for nasjoner og be om omvendelse for mange nasjoner,som er forblindet. Man holder på med sitt eget og er for opptatt med å se opp på hva som kommer fra denne kanten. for plutselig er det for sent. Godt at man blir påminnet om dette Tore, og man trenger ikke frykte når man er forbredt. For freden ligger ikke i verden, men i Jesus. Mange kan både håne og le, og riste på hodet av dette, men noen tar dette også seriøst. For det er flere profetier som har advart oss om disse hendelsene som vil komme stå på Tore, ver frimodige

mvh

Rune

Kommentar #14

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du burde være mer bekymret for alle hat-innleggene her inne enn mine små kommentarer om dette og hint. I mine øyne er det ren skjær dævelskap å pakke hatet inn i religiøse tekster. Les bl.a. alt hatet mot f.eks homofile hvor man er så falsk å dekke seg bak noen tekster fra noen mytiske religiøse skrifter.

At du ikke er i stand til å skille klinten fra hveten er faktisk ikke mitt problem, og iallefall ingen grunn for deg til å fortsette dine personangrep på meg.

Hei Rolf

En god ide er å lavere å svare på disse innlegenne som iriterer deg grenseløst.

Ha en fortsatt fin kveld videre:)

mvh

Rune

Kommentar #15

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det er greit å være våken; og så å trekke inn troen og Gud i sin daglige bevisstgjøring. Ikke minst når det skjer utfordrende ting her og der lokalt eller globalt. Skal man så ytre seg i det sosiale rommet under eventuelle- og potensielle pre-kritiske faser bør det jo gjøres i den hensikt å få medmenneskene til å møte realitetene med åpne øyne uten å miste grepet verken i ånd eller sjel. Dvs bidra til å holde roen og ikke miste håpet. Omvendelse og Kristustro er selvsagt vesentlig, slik vi kristne ser det. Omvendelse er derimot noe annet enn bortvendelse. Å assosiere kristen tro og Gud med angstskapende og virkelighetsfjerne spekulasjoner virker ikke nødvendigvis trosinspirerende, håpsskapende eller betryggende for andre? Kristus viser at det å gå inn i livet utelukkende er å bli realitetsorientert og å ta ansvar: Akseptere status quo som forutsetning for det å gripe motet og forlate ruinene, og stå opp - ta sin seng å gå ut i virkeligheten igjen - inn i sitt liv... fordi det er ute i det åpne landskap i fellesskapet mennesket gjenfinner seg selv og altså livet. Det kristne budskapet er m.a.o. performativt. Å lære å kjenne Gud er samtidig å lære å kjenne seg selv. Og dette betyr å få håp og vite at det holder. Å trekke inn slike (påståtte) profetier har på enkelte en kriseforsterkende og dermed angstskapende effekt i en tid hvor realitetene er komplisert nok og muligvis endog forverres. Hvilket stort sett bidrar til en usunn tilbaketrekning... der engasjement og modig deltagelse burde bli stimulert; hvilket for øvrig er en av troens kjerne-elelementer og frukter. Eller så bidrar det kun til at den kristne skyves enda lenger ut i periferien. Apropos: Det finnes minst 80 millioner medlemmer av den ortodokse kirke i Russland. Pluss mange andre i andre kirkesamfunn. Det er mulig at disse ikke finner det verken spesielt respektfullt, relevant eller teologisk sannferdig å bli del av vestlige troendes spekulative svart/hvittbilder av deres egen virkelighet.

Greit, du har mange tanker rundt dette.

Og jeg ser bare ting fra en annen vinkel.

Hvor viktig er det profetiske? Tenkte på Jabotsinsky (om jeg staver rett) som kom til jødene bla i Tyskland på 30 tallet og sa: Gjør slutt på Diasporan (det å være i utlendighet, borte fra sitt opprinnelse land), ellers kommer diasporan til å gjøre ende på deg". Og han advarte om ting som da ingen så, fordi han så katastrofer rundt hjørnet. Og ble utledd. Få jøder tok han alvorlig. Og i etterpåklokskapens navn kan man jo si: Det burde de vel ha gjort? Folk som advarer om ting før det skjer er ikke spesielt populære.

For meg så er Gud (Hebraisk JHVH) inn i alt som lever, også i menneskene, også i de mennesker som fornekter han. Ikke det at de er frelst eller kommer til himmelen uten Kristus, men uten Gud så kan ingenting leve og eksistere. De som ikke tror vill jo selvfølgelig nekte for det, også de som tror på andre religioner.

Så jeg tror også at Gud har noe å si i enhver situasjon ettersom det er Hans skaperverk. Og akkurat som vitenskapsmannen Isaac Newton brukte mye av sin tid å studere det profetiske, så gjør også jeg det.

Da Jesus ble satt på prøve av Fariseerne så svarte han dem "Men han sa til dem: *«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’,  3 og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.•  4 En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Jona tegnet var jo selvfølgelig Jesus død på korset, hans nedfart til dødsriket og oppstandelse på den 3 dag, som var en anstøt for jødene og ikke noe hodet deres begrep så veldig. De ventet tross alt på en krigerkonge, og hadde mistforstått tiden og rekkefølge for hvordan ting skulle skje.

Så fordi de ikke så tidene, kunne de heller ikke tyde det som skjedde rett foran øynene deres. De forsto rett og slett ikke hvem Jesus var.

For min del så forsøker jeg å forstå tidene. Og hjertet mitt sier at det er alvorlige ting på gang, fordi tegn og tiden vi er i tyder på det.

Ting som også på sikt kan påvirke lille Norge. Jeg er ikke redd for å dra inn bibelvers eller profetier som andre gudsmenn har bært frem. Jeg stoler på at Den Hellige Ånd vill hjelpe meg å skille rett. Det har skjedd siden tidenes morgen at man har studert profetier, og selv Daniel i eksil i Babylon søkte profetiene i Jeremias bok om når tiden for eksilet skulle ta slutt. Jeg søker det profetiske  fordi det som nå utfolder seg, vill også påvirke meg som er en kristen.

Ukraina er ikke bare en kamp om Ukraina, jeg tror det er mer enn det. Russland føler seg tvunget pga endel ting som ikke vestlig media skriver så mye om. Dessuten så er Karpatene fjellene som går gjennom Ukraina en viktig del av Russisk forsvar mot eventuelle angrep. Uten dem så er de sårbare.

Og når det gjelder Russisk mistenksomhet mot vesten, så er nok ikke den helt uten grunn. Russland ble ydmyket da NATO/USA/Clinton gikk til angrep på deres forbundsfeller Serberne (som under 2 verdens krig også var USAs forbundsfeller), og rett etter det så ble også Putin satt inn i maktens korridor. Og Putins mål og drømmer er å gjenninføre gamle storhetstider og la andre land få vite at man ikke bare kan tråkke på Russland uten at det kan få en konsekvens. Russland vill ikke la seg ydmyke mer.

For Norge så bør vi tenke på hva en gammel befal fra tiden før 2 verdenskrig sa i ett radiointervjuv på 90 tallet: De unge sier at det ikke blir noen krig, sa reporteren. Det sa det også i 1938, svarte mannen.

Konsekvensen av att ett Russland reiser seg, kan ha en negativ effekt også for Norge. Husk: Vi innehar mange rikdommer (som teks olje) som er svært så fristende. Og lille Norge er noen ganger ganske høy på pæra i forhold til store nasjoner. Vi forstår ikke det med å være forsiktig med "storebrødre", eks med situasjonen med Kina. Erna Solberg  ramset jo opp for Medvedev menneskerettighetene under OL, og han kom ikke på pressemøte senere. Kommunikasjonen hans var: Dette bør ikke jeg finne meg i. Og kanskje: Vær forsiktig, lille statsminsister for det lille landet. Hvem tror du at du er?

Kommentar #16

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Kjære Tore. Daniel 7?

Les Daniel 2, så ser du Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og Romerriket som vil bestå inntil Jesu andre komme. Romerriket består politisk i dag igjennom politiske og religiøse DRKK v/ Pontifeks Maximus. Daniel 8 forteller om Mederne og Perserne i krig med Grekenland og det i sammenheng med Dommen billedlig på flere måter. Også her som i kap. 2 peker man på Jesu andre komme og den nye jord. I kapittel 7 finner vi de samme hvor Rom er det forferdelige dyr DRKK kommer opp og ut av. Bjørnen er Mederne og Perserne som overvinner tre riker og reiser seg større på den ene siden fordi Perserne er størst. De slår Grekenland. Også Daniel 7 forteller om disse riker frem til Hans andre komme og etableringen av den nye jord. Å blande inn Russland her er mangel på tro, rett og slett vantro og eventyr. Ett oppkom, en drøm avløpt av forvirring.

Daniel 9:24-27 vil løse alle floker om man tror at disse vers er beviset på den nye pakts eksistens fra korset av. Men da må man erkjenne at den siste uken har skjedd, og gjør du det forklarer profetiene seg selv rett ut, uten om at og hvis at. Da tror du Guds ord.

Åp 6 og Sak 6 har forskjellig rekkefølge på hestene og Åp 7 forteller om jordens vinder mens Sak 6 forteller om himmelens vinder. Det kan se ut som Sak. forteller om hva som skjer etter at nådedøren er stengt mens Åp 6 forteller om hva som har skjedd før nådedøren stenges, før dyrets merke.

Jeg er enig i at bibelversene var malplasserte. Men jeg tok med hele innlegget sånn som jeg fikk det. Jeg er ingen Gud, så all får finne ut sannheten selv. Å være selvtenkende er ett veldig godt tegn.

Nå fortalte ikke Dimitri hva bjørnen var for noe. Men når man tenker på at Russland symboliserer en bjørn, så synes jeg at dette passer bra inn. 

Uansett så har jeg sett farene med Putin ganske tidlig. Jeg visste at den mannen ikke er til å spøke med. Og at Norge knappt har reagert på opprustningene til Russland, krenking av luftrom (spesielt ble svenskene tatt på senga, da de ikke så de russiske flyene som kom. 2 NATO fly fløy for å møte dem) og i Georgia okkuperte de 20% av landet for at de ikke skulle melde seg inn i NATO. Nå bruker Russland unnskyldningene at det er russere i de forskjellige landene som de skal "beskytte". Samme argumenter som Hitler brukte for å anektere land før 2 verdenskrig. Her burde man, om man ikke tror på det profetiske, iallefall bruke hodet og fornuften.

Man burde være bekymret over at vi enda ikke har fått disse flyene fra USA og fordi det norske forsvaret er temmelig blast. Selv med mye rakett-teknologi i fjellene mot Russland, så kan russerne komme seg inn på andre måter, om det er det de ønsker. Vi trenger å lære av 30 tallet, og deres iver etter å spare på forsvaret: Ikke gjenta samme feilen en gang til. Vi bør lære av historien, så vi ikke gjentar den.

Jeg så på filmen "mannen fra Haugesund" som handlet om en jøde som bodde nettopp i Haugesund. Før krigen skrev han inn i de nasjonale avisene at man burde ruste opp forsvaret en masse for å møte eventuelle trusler fra Tyskland. Og ingen tok notis av han.

Kommentar #17

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du burde være mer bekymret for alle hat-innleggene her inne enn mine små kommentarer om dette og hint. I mine øyne er det ren skjær dævelskap å pakke hatet inn i religiøse tekster. Les bl.a. alt hatet mot f.eks homofile hvor man er så falsk å dekke seg bak noen tekster fra noen mytiske religiøse skrifter.

At du ikke er i stand til å skille klinten fra hveten er faktisk ikke mitt problem, og iallefall ingen grunn for deg til å fortsette dine personangrep på meg.

Jeg har funnet ut at det å skrive her inne, med tanke på det jeg har å dele, så vet jeg at det finnes masse misstro (eller vantro) rundt emnene. Men ettersom Norge forstatt skryter av demokrati og retten til å yttre seg, så gjør jeg bruk av den mens jeg enda kan.

Sånne som deg, om du hadde fått makt, så hadde du nok stengt ute alt ikke hodet ditt fatter. Nei til yttringsfrihet som ikke virker "normalt".

For meg så har uansett normalstandarden i dette landet snudd alt på hodet, så det som er galt er riktig, det som er riktig er galt. Og det er ett stort demokratisk problem, om mange av disse "rett-tenkeren" kommer i ulike maktposisjoner. Da har vi ikke lenger yttringsfrihet, men i blindhet så vill de (om de får muligheten) sette kristne i fengsler for at de er dømmende, harde og svevende.

Og man idømmer jo andre for ting man selv er endel av. Peker man 1 finger mot andre, så peker man 3 mot seg selv. Så anklagere har en tendens til å anklage seg selv i sitt korstog mot andre. Derfor er jeg ikke så bekymret for anklagere, jeg velsigner tilbake. Det er sterkere kraft i det.

Ettersom Vårt Land skryter av å være en kristen avis, så regner jeg med at mange av debatantene er kristne? Ellers er det verdt å merke seg at mye av bibelen er skrevet i profetisk ånd. Da Jesus hadde stått opp fra de døde, og de han møtte 2 av disiplene. De kjente han ikke igjen (Gud blindet deres øyne) og spurte hva som var i veien. Og de beklaget seg over Jesus død og alt som hadde skjedd. Og de hadde også hørt rykter om at Jesus hadde stått opp igjen, men var litt i villrede med dette.

Da svarte Jesus "Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Lukas 24

Han kjeftet på dem fordi de ikke forsto det profetiske. Så bibelen er mye profeti, også om den tid vi lever i. Uansett om du liker det eller ei.

Dessuten så finnes det også profetier som er blitt delt utenom bibelen, teks Lebesby mannen før 1 verdenskrig. Da satt stortinget og lo av ham for det han hadde forutsagt om kommende 1 verdenskrig. Men da alt inntraff og skjedde som han sa, så ble latteren nok litt mer dempet.

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Blandingsforhold

Publisert over 7 år siden

Tore Czilling:

Nå fortalte ikke Dimitri hva bjørnen var for noe. Men når man tenker på at Russland symboliserer en bjørn, så synes jeg at dette passer bra inn.
________________________________________

Bjørnen er nok et bilde på Russland, er enig med deg i det, men mennesket som ble satt på to bein som et menneske var ikke av russisk avstamming. Her må man ta høyde for alt som skal skje i endetiden ... ikke bare sause ihop noe, les hva profeten Daniel skriver i 11.39  Han går mot de sterke festningene med hjelp fra en fremmed gud. Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange og deler ut jord som belønning.

Hvis vi skulle tolke selv, kunne vi ha sagt at dettevar Nikita Krutsjov som gav Krimhalvøya til Ukraina i sin tid... det blir vel ikke helt riktig det heller da amerikanerne også delte ut jord til de som ville starte opp farmer over there? Så selvtolkninger har en tendens til å bli hva som helst?

Mennesket som blir reist på to bein er det samme mennesket tvers gjennom hele bibelen (1.Mos.5.1 - 1.Kor.15.45 - Adam)

Hvis noen bosetter seg i et fremmede land, så er de ikke av ren avstamming fra det landet/kontinentet de så vil komme tilbake fra.

Derfor er identitet vanskelig å fastslå på grunn av blandingsforholdet i Bibelen, Dan.2.43:

Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.


 

Kommentar #19

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Mange kan både håne og le, og riste på hodet av dette, men noen tar dette også seriøst. For det er flere profetier som har advart oss om disse hendelsene som vil komme stå på Tore, ver frimodige

For å være ærlig, så er det vanskelig å skrive inne på dette debatt forumet. Man har en tendens til å lage Normal-debatten i en egen sekvens, mens man lager unomal-debatten i en annen.

Men så sier jo også Guds Ord dette:

"Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis.  For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. For det står skrevet:

           Han fanger de vise i deres list,
 og et annet sted:
           Herren kjenner de vises tanker,
           han vet at de er tomme.
 Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker" 1 Kor 3

Så skal man dele det Gud legger en på hjertet, så kan det jo virke dåraktig for ett verdens fornuftig menneske eller en som har ett religiøst fundament. Man tolker åndelige ord med hjelp av Åndens kraft, her fungerer fornuften lite. Man skal bruke fornuften og bruke hjernen, men ikke stole på den. Vanskelig å forstå om man ikke selv har opplevd Åndens kraft.

Bless! ps, må gå nå...

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Slangen

Publisert over 7 år siden

Tore Czilling: Han fanger de vise i deres list,
____________________________________

var listigere enn alle andre dyr... og den narret kvinnen. Det ser en til fulle i Åpenbaringsbøkene.

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det ser en til fulle i Åpenbaringsbøkene.

Som er fantasiar til ein ravande ruskande gal mann med hallusinasjonar som osar av vanvet

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Nå fortalte ikke Dimitri hva bjørnen var for noe. Men når man tenker på at Russland symboliserer en bjørn, så synes jeg at dette passer bra inn.

Synsing er farlig å blande inn i Guds ord. Guds ord sier Gud sier:

Dan 9,25a Og du skal vite og forstå:

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

"Du skal vite", "Uten at Han har åpenbart" og "Hvilken tid som var i dem og hva som kom senere". Tror vi, så vet vi. Daniel 7 forteller om fire riker som i kapittel 2 og disse fire riker kuliminerer i Jesu andre komme og blir utslette så Hans rike blir det eneste rike. Alt annet blir til støv. Daniel 2 er udiskutabel og kjent av alle protestantiske og katolske troende. Daniel 7 blir tilket annerledes fordi man enten tolker Daniel 9 preterisk, futurisk eller historisk. Bare en av disse er  korrekt og bare en av disse kaller en spade for en spade.

Daniel 2 sine riker er:

Babylon. Mederne og Perserne slo Babylon. Grekenland feide over Mederne og Perserne og ble delt til slutt i fire hvor det ene av de ble: Romerriket Jesu andre komme og Guds rike knuser Rom og all arv fra de andre til støv og agner for vinden.

Daniel 7:

Babylon v/ Nebukadnesar omvendte seg til Gud, derfor til slutt ett menneskehjerte. Mederne og Perserne var to riker, det ene større enn det andre og overvant tre riker. Grekenland revulosjonerte krigsføring ved sin fart og styrke. De endte i fire riker før det ene fjerde ble Rom. Rom v/ Pontifeks Maximus annerledes enn de andre, hedensk og religiøst. Ti riker og slo ned tre av de før det lille horn kunne etableres. Det lille horn er DRKK v/ Pontifeks Maximus. Guds rike   

Dette over er standard protestantisk tro, som Sir Isaac Newton trodde, som alle protestantiske forfedre trodde, alle som en. Og "ingen" kjenner til det i dag.. . Hvorfor? Jo, på grunnn av den katolske motreformasjon etablert av jesuitter på 1600 tallet, futurister og preterister. Begge frigjør DRKK for det faktum at DRKK er antikrist trone og futuristene forkaster igrunnen det største beviset på at den nye pakt kommer ved Jesu korsfestelse mens preteristene sier av alle ting at i praksis er alle profetier oppfylt, bortsett ifra Jesu andre komme.

Jeg vil anbefale deg å studere sann protestantisme:

Start på den første:

http://amazingdiscoveries.tv/c/2/Total_Onslaught_-_English/

!!!:

http://ns1.maranathamedia.com/resources/maranathamedia/charts/daniel

http://norskbibelinstitutt.no/

Profeten Daniels bok

En bok Jesus selv anbefalte! Her fines fascinerende perspektiver på Guds nærvær i historien, slående profetier og avsløringer om hvordan Guds motstandere arbeider. Den gir også nøkler til profetier som dukker opp i Bibelens siste bok. Anbefales derfor før kurset om Johannes’ Åpenbaring.

Dette studiet inneholder 13 kursbrev. Ved bestilling får du tilsendt det første kursbrevet samt en mappe til å lagre de første kursbrevene i. Du bestemmer selv når du vil returnere svararket. Når vi får svar fra deg retter vi og sender neste kursbrev. Etter at du har fullført kursbrev 3 vil du motta en vakker perm som har plass til hele kurset.

Ønsker du å ta kurset som brevkurs kan du melde deg på her.(NB: Du har kun anledning til å ta ett kurs av gangen.)

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Enig

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim:

Synsing er farlig å blande inn i Guds ord
___________________________________________

Derfor burde du holde deg for god til slike spekulasjoner som vist i ditt siste innlegg. Du vet selvfølgelig at slike selvkomponerte lister ikke stemmer med Bibelen, og du glemmer store deler av den med en slik liste.

Kommentar #24

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Putin....

Publisert over 7 år siden

Er dypt troende kristen. Derfor passer ikke Putin beskrivelsen i Åp.

Men mannen i Russland har en ryggrad venstreorienterte ateister ikke kan forestille seg. De har grunn til å frykte Putin.

Av samme årsak spiller det liten rolle hva NATO, "profeter" og andre mener for den samme Putin. Putin er en meget sterk mann, som henter sine krefter hos den sanne Herre: Jesus Kristus.

Om noen tror Putin lytter til "verden", les dagens bibelord og fortsett til vers: 7-10. 

Så noen slik profeti om Putin kan ikke stemme. Putin er Herrens mann, og om man ønsker å sjekke Bibelen, bør man ta utgangspunkt i det.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Nå fortalte ikke Dimitri hva bjørnen var for noe.

For øvrig er bjørnen også Berlins merke. 

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gni deg i øynene og les hva som står?

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim skriver:

Daniel 7 blir tilket annerledes fordi man enten tolker Daniel 9 preterisk, futurisk eller historisk. Bare en av disse er korrekt og bare en av disse kaller en spade for en spade.

Daniel 2 sine riker er:

Babylon. Mederne og Perserne slo Babylon. Grekenland feide over Mederne og Perserne og ble delt til slutt i fire hvor det ene av de ble: Romerriket
___________________________________________________________

Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene, og på hodene sto det navn som var en spott mot Gud. 2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. 3 Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden undret seg over dyret og fulgte det.

Er dette noen av de ovenfor nevnte?  Jeg tviler sterkt på at kontinenter som Asia, Australia, Europa eller Amerika fulgte noen av de ovenfor nevnte, hvis ikke må verden ha vært veldig liten i Guds skala?

Videre sier teksten:

Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. 6 Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen.

7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner.

Alle nasjoner skulle vel innbære en hel verden? Hvilke riker i listen din stemmer overens med dette? PS: Det er snakk om militærmakt, ikke om religion her altså; føre krig...

11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. 13 Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.

Legg merke til det annet dyr som gjør store tegn og lar ild fra himmelen fare ned på jorden foran øynene på folk, og det forfører dem som bor på jorden. Dette har herr Opheim valgt å se bort i fra når han beskriver Daniels 4.rike, sitat: Rom v/ Pontifeks Maximus annerledes enn de andre, hedensk og religiøst. Ti riker og slo ned tre av de før det lille horn kunne etableres. Det lille horn er DRKK v/ Pontifeks Maximus.

På Pontifeks Maximus tid hadde de vel neppe oppfunnet kruttet ennå slik at det kunne la ild fare ned fra himmelen? Vi ser jo at dyret som ble drept ble leget igjen og livnet til igjen. Oppstandelsen er den absolutt siste fiende og hører med til endens tid, 1.Kor.15.26. De første oppstandene blir i 1.Kor.15.20-23 kalt for førstegrøden og Kristus. Det er med andre ord Kristi sår og oppstandelse vi ser i dette bildet.

Det finnes altså ingen muligheter verken til å kurse seg til sannheten om dette, eller å putte noen av foreslåtte riker inn i Daniels profetier, som for øvrig fortsetter i 4.Esra 12.11 ff.

 

 

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De øvrige bjørner

Publisert over 7 år siden

Njål:

For øvrig er bjørnen også Berlins merke.
_________________________________________

;-) Alaska er kjent for å ha mye bjørn, hvor den fritt går inn i byene fra søppeldunk til søppeldunk.

Kommentar #28

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bjørnen er nok et bilde på Russland, er enig med deg i det, men mennesket som ble satt på to bein som et menneske var ikke av russisk avstamming. Her må man ta høyde for alt som skal skje i endetiden ... ikke bare sause ihop noe, les hva profeten Daniel skriver i 11.39 Han går mot de sterke festningene med hjelp fra en fremmed gud. Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange og deler ut jord som belønning.

Tolkningen av drømmen ble gjort av Thomas S. Gibson. Jeg skrev bare av sånn som det sto. Og bibelversene er jeg ikke enig i. Eneste kan være at når det står i Åp 6 om seglene som blir brutt, så står det noe om 2) den røde hesten om krig, bør ikke bare være en nasjon eller en krig, men flere. Men Russland kan godt være en pådriver. Tenk på profetiene til Lebesbymannen og Claes Birger om "dom over Sverige". Den siste vakte oppstandelse i Sverige da den kom på 50 tallet, ettersom den avslørte mange hemmelige svenske militærinstallasjoner (som ikke Claes visste om, da han bare skrev av synet han fikk) ol. så de svenske myndighetene tok det på høyeste alvor da. Senere sier Emmanuel Minos at han kjente Claes, og han hadde en gang sagt til Minos: Denne krigen vill nok ikke skje i min tid, men kanskje når du blir gammel?

En annen ting som er interessant er 1) Mannen på hvit hest som dro ut for å seire med bue (uten pil). Mange mener det kan være antikrist, eller en verdensleder som vinner seier uten å gjøre stor innsats selv, ting faller bare i hans favør så han får makt. Det finnes mange paraleller til den fremtidige verdenlederen (eller en begrenset leder for ett større rike) i sitt forbilde i Daniels bok Antiokus Epifanes. Og det står mye der om karakteren hans og det finnes en god del historisk stoff om han.

Rytter 3) og 4), i kjølevannet av dette, så kommer det hungersnød og mye død.

Alt dette kan bare oppfylles når Israel er tilbake i sitt land.

Ellers kan det jo også være interessant hva tidligere sjakklegende Kasparov sier: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Putin-spiller-poker_-ikke-sjakk-I-sjakk-har-man-regler-7495368.html

Kommentar #29

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Synsing er farlig å blande inn i Guds ord. Guds ord sier Gud sier

Hva er synsing? Å komme i profetisk ånd er det synsing?

Vi kan lese hva bibelen selv sier om det profetiske ordet:

" Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud." 2 Pet 2

Nå har jeg låst meg fast til "flere endetidssyn", og ofte korrigerer meg selv. Fordi det er som ett pusslespill hvor manualene er i Guds Ord, men ettersom alt er stykkvis og delt så er det umulig å fatte rekkevidden av alt. Man må faktisk se endel oppfyllelser, eller flere pusslebrikker lagt på plass for å se hvor man er på vei hen og hvor i terrenget man er.

Og jeg leser bibelen selv og sammen med Herrens Ånd så hender det ofte at jeg får gullkorn fra Ham. Fedrene hadde ikke så mye peiling på endetiden sånn som vi kan se det nå utfolde seg, ikke for å misskreditere dem, men fordi de kunne ikke forstå alt fordi de levde ikke i de tidene vi gjør. Det er akkurat som Jesus sa til sine disipler :Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 17 Sannelig, jeg sier dere: Mange profeter og rettferdige ønsket å få se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det." Matt 13.

Mange i GT ønsket å forstå den tiden Messias skulle åpenbare seg i, men forsto det ikke. Og den generasjonen som fikk se det, forkastet  Messias, fordi deres forventing til hva som skulle komme var helt feil i forhold til hva Skriften selv åpenbarte det. De kunne ha forstått det om de hadde vært mer fleksibel i sitt hjerte for Herrens Ånd. Men de hadde grodd inn vaner i sin tro som ikke lot seg rikke. De tolket skriften feil og var som en blind som ledet en blind.

Og for å forstå endetidstegnene så må man faktisk se tegnene gå i oppfyllelse. Og for min del så har det blitt såpass mange oppfyllelser at både mine øyne kan se at ting skjer og mitt indre menneske sammen med Herrens Ånd vittner med meg at noe er i ferd med å skje.

Dette landet har blitt altfor sløv til å forstå hva som ligger fremfor oss. Jeg ser mørke skyer som ligger fremfor oss, fordi vi har forkastet Gud og Hans Ord, så har også Gud forkastet å beskytte landet mot ondskap som vill komme.

Jeg skrev på troende.no i fjor høst, og det var av profetisk ånd:

"Ett bibelvers har talt til meg nå ett par ganger.

«Så sier Herren:
Se,vann stiger opp fra nord, og det blir til en flommende elv, og det flommer utover landene og alt som er i dem er, byene og dem som bor i dem. Menneskene skriker, og alle som bor på jorden, jamrer seg.» Jeremia 47:2

Nå er det tatt ut av sammenhengen, ettersom det gjelder filistrene i Gaza i den bokstavelige oppfyllelsen. Men når det gjelder profetiske ord, så kan de gjerne ha flere oppfyllelser.

Vannet som stiger fra nord er selfølgelig Russland. Flommende elv er deres hærer og innflytelse. De hærtar og inntar landene rundt. Og alle som bor på jorden vill jamre seg." http://troende.no/2013/08/22/russland-reiser-seg"

Jeg ante da ikke att dette som nå skjer ville skje. Profetisk ånd er bare noe som kommer, og ettersom en profeti bare er delt og stykkvis, så forstår man ikke engang helt rekkevidden av det man sier. Å profetere er vanskelig, fordi man vet ikke om det du sier skjer eller ikke. Man kan gjøre feil, og da blir man også hengt ut som en falsk profet og alt annet man kan komme på. Men for min del så handler det om at man må tørre å gå på ting når man kjenner Guds kraft.

En annen ting jeg kan korrigere deg i din lille "synsing" er at det fjerde riket er antagligvis ikke Romerske, men kanskje passer bedre på Islam. Jeg har nettopp lest boken "dyret fra midtøsten" med Joel Richardson. 

Jeg sier ikke at det er sånn, men vi må huske på at vi kan lære mye godt fra fedrene og fra gamle trofaste bibellærere, men selve endetiden vill alltid åpenbare seg annerledes enn hva vi tror. Og for å ikke gjøre feil her, så er det viktig å være fleksibel i både hjernen og sitt indre menneske. Man må la Herren veilede oss for hver ting som skjer og for hver ting når det utvikler seg. 

For min del synes jeg at det er ett under at ingen enda har avfyrt en eller annen atomrakett. Den som får den "æren" vet jeg ikke, men det finnes mennesker som har makt over sånne våpen som ikke har noen skrupler med å bruke dem. Og så finnes det muligens en god del sånne våpen på avveier som "ingen" vet hvor de er. Derfor er jeg sikker på at det er Herrens Ånd som holder djevelskapen tilbake, og når Herren trekker beskyttelsen tilbake, så kommer ikke verden lengre til å være som den er eller en gang var.

Kommentar #30

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig er bjørnen også Berlins merke.

Det kan godt hende, men jeg tviler på om Berlin vill være det landet som kan oppfylle dette. 

Kommentar #31

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Er dypt troende kristen. Derfor passer ikke Putin beskrivelsen i Åp.

Men mannen i Russland har en ryggrad venstreorienterte ateister ikke kan forestille seg. De har grunn til å frykte Putin.

Av samme årsak spiller det liten rolle hva NATO, "profeter" og andre mener for den samme Putin. Putin er en meget sterk mann, som henter sine krefter hos den sanne Herre: Jesus Kristus.

Om noen tror Putin lytter til "verden", les dagens bibelord og fortsett til vers: 7-10.

Så noen slik profeti om Putin kan ikke stemme. Putin er Herrens mann, og om man ønsker å sjekke Bibelen, bør man ta utgangspunkt i det.

Mvh Kirsten Schei

Vel er Putin en Guds mann, så var vel også yppersteprestene som dømte Jesus også det! En pånyttfødt troende kan ikke gjøre som Putin, og jeg snakker ikke bare om det som skjer på Ukraina, men summen av det han har gjort siden han kom til makten.

Kommentar #32

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hva er synsing? Å komme i profetisk ånd er det synsing?

Profetisk tale er: ”det er tale for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst.” (1.Kor 14,3).

Kommentar #33

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
var listigere enn alle andre dyr... og den narret kvinnen. Det ser en til fulle i Åpenbaringsbøkene.

Og så...?

Kommentar #34

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Bygg opp mennesker

Publisert over 7 år siden

Opp gjennom historien har profetisk oppbyggelse bidratt til å holde kirken oppe. Både i GT og NT finner vi mennesker som ble oppbygget i sin tro, og til å gå videre, på grunn av profetisk oppmuntring.

Å oppmuntre andre er uten tvil en av de største tjenestene en kan ha. Så velsign istedenfor å forbanne, bygg opp hvor andre har revet ned, bruk alltid din gave til å oppbygge menneskene.

Kommentar #35

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I sitt lune hi... om det ikke har blitt for mildt til ham i vinter da? Hvis Tores profeti slår an har han en et forklaringsproblem i følge myteteksten i Dan.7.4-5 hvis han bryr seg noe om å ta utgangspuntet ut derfra? ):Det første dyret var lik en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på, ble vingene revet av, det ble løftet opp fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte...

Hvor ble av dette dyret? Tror den også nevnes i Esek.17.6-7

Du henger deg bare opp i noe jeg skrev i parantes av hva en annen sa. Jeg siterte han ettersom jeg mente det var ærlig og si alt hva han sa, selv om jeg personlig ikke var enig i det.

Det viktigste er at du får med deg hovedbudskapet. Om du ikke tror det, så si det da. Si at du tror ikke at det kommer noen Bjørn som er synonymt med Russland. Jeg respekterer det, fordi alle har rett til å mene hva de vill. Men jeg kommer ikke til å være enig med deg. Og da respekterer vel også du det?

Kommentar #36

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hva er synsing? Å komme i profetisk ånd er det synsing?

Vi kan lese hva bibelen selv sier om det profetiske ordet:

" Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud." 2 Pet 2

Hva som skal til for å ha denne ånd er definert i Guds ord.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

Profetordet, altså de som forstår har Jesus vitnesbyrd og de holder Guds bud fordi de ikke bare tror på Jesus, de har selv Jesu tro. Vi vet jo at Satan også tror. Søk i Guds ord hva vitnesbyrdet er, og hvor det er/ ligger.

Er man ikke overens med dette synser man med en ånd som ikke er fra Gud men den onde som kan prøves i Guds ord. Derfor kan de troende veies for finne vekten i troen og livet.

Dan 5,27 Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett.

For tro er full visshet og ett valg av denne visshet.

Kommentar #37

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Å feile

Publisert over 7 år siden

Ellers er det jo greit å huske på at "det gjør deg ikke mislykket å begå feil". Som regel er feil som er begått, en anledning til å prøve på nytt. Dette var filosofien til en klok konge som hette Salomo. I ordsp 24,16 skrev han: ”For sju ganger faller den rettferdige og står opp igjen”.

Legg merke til at Salomo kalte denne mannen rettferdig. Det var ikke fordi han var uten feil, men fordi han var villig til å reise seg etter å ha feilet. Folk som har lykkes i livet startet som regel med å oppleve nederlag. Dette gjaldt spesielt for mange bibelske personer.

Kommentar #38

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Opp gjennom historien har profetisk oppbyggelse bidratt til å holde kirken oppe. Både i GT og NT finner vi mennesker som ble oppbygget i sin tro, og til å gå videre, på grunn av profetisk oppmuntring. Å oppmuntre andre er uten tvil en av de største tjenestene en kan ha. Så velsign istedenfor å forbanne, bygg opp hvor andre har revet ned, bruk alltid din gave til å oppbygge menneskene.

Det er jeg enig med deg. Og jeg oppmuntrer flere mennesker med profetiske ord på det personlige plan.

Der det er tro, så vill jeg oppmuntre og tale gode ord. Der det ikke finnes noen tro, så er det vanskelig. Om jeg ikke tar feil så fikk disiplene harde korreks fra sin mester, og de skriftlærde. Men folket som hungret etter Gud, de fikk han inderlig medynk med for de var som får uten hyrde. 

Feks så sa Elisja da han så den ugudelige Israelske kongen "Så sant hærskarenes Herre lever, han som jeg tjener: Var det ikke for Juda-kongen Josjafats skyld, ville jeg ikke ense deg eller se på deg." 2 Kong 3:14

Jeg skriver det jeg ligger på mitt hjerte, og jeg tviler på om jeg noen gang kommer til å drive med personlig sjelevård her inne. Fordi mine ord kan være harde, så betyr det ikke at jeg er det. Jeg forsøker å være rettferdig, ikke urettferdig. Tro meg, jeg bryr meg om min neste. 

Tror det viktigste er at man er seg selv. Og at man er på det nivået man er på og der man er. Tross alt er det jo Jesus som hele tiden må forandre meg, noe han også gjør.

Det som gjør meg mest trist, er at det er så mange som ikke forstår Gud eller Hans veier. Ikke at det er såpass komplisert, for troen er enkel. Det er vel noe som "de gamle" hadde som har rett og slett blitt uthvisket av folks bevissthet. Og skolen og barnehagene hjelper til for å slett alt som "lukter kristenmanns blod" ut av folks/barns minner. Det gjør meg trist. Da jeg så markeringen av 8 mars i dag i Oslo, så begynte jeg å felle tårer. De snakket om kvinnenes rettigheter, og alle andres rettigheter, men ikke livets rett. Jeg visste at hardheten i disse hjertene var like de som ropte mot Jesus "Korsfest, korsfest" og som sa "«La blodet hans komme over oss og våre barn" Matt 27, og de fikk det som de ville. De fikk den uskyldiges blod over seg og sine barn noen år senere. Og vi i Norge tar livet av gavene som Gud gir oss, og tenker at det ikke får en konsekvens. Vi er på marsj mot vår egen undergang. Men gjennom trengsler, så vill også Gud frelse mange, mange.  Mennesker søker Gud når de selv kommer i ulykker. Under krigen så var bedehusene fulle av folk, etter krigen ble det fort tomt. Jesus strekker sine hender mot ett ulydig folk hele dagen. Og roper "Hør, Visdommen roper,

          forstanden løfter sin røst.
          
     2 Visdommen stiller seg på toppen av høydene,
          ved veien, der stiene møtes.
          
     3 Ved portene i byen,
          der folk går inn, roper hun høyt:
          
     4 Dere menn, jeg roper til dere,
          min røst når ut til menneskene.
          
     5 Lær klokskap, dere uerfarne,
          få forstand i hjertet, dere dårer!
          
     6 Hør, jeg taler om det som er edelt,
          fra mine lepper kommer ærlige ord.
          
     7 Min tunge taler sannhet,
          mine lepper avskyr urett.
          
     8 Hvert ord fra min munn taler om rettferd,
          de er ikke svikefulle og falske.
          
     9 De er gode for den som forstår,
          og rette for den som finner kunnskap.
          
    10 Ta imot min formaning heller enn sølv,
          og kunnskap framfor utsøkt gull.
          
    11 For Visdommen er bedre enn perler,
          av alle skatter er ingen som hun.
          
    12 Jeg, Visdommen, bor sammen med klokskap;
          kunnskap og omtanke finnes hos meg.
          
    13 Å frykte Herren er å hate det onde.
          Jeg hater hovmod og stolthet,
          den onde vei og all svikefull tale.
          
    14 Råd og klokskap hører meg til,
          jeg er innsikt, jeg har styrke.
          
    15 Ved meg hersker konger,
          og fyrster fastsetter hva som er rett.
          
    16 Ved meg rår fyrster og stormenn,
          alle som styrer rettferdig.
          
    17 Jeg elsker dem som elsker meg,
          og de som søker, finner meg.
          
    18 Hos meg er velstand og prakt,
          rettferd og varig rikdom.
          
    19 Min frukt er bedre enn det fineste gull,
          den vinning jeg gir, er bedre enn utsøkt sølv.
          
    20 Jeg går på rettferdighetens vei
          og holder meg på de rette stier.
          
    21 Jeg gir rikdom i eie til dem som elsker meg,
          og fyller skattkamrene deres. "

Ords 7

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Og så...

Publisert over 7 år siden

Tore Czilling:

Meg: Slangen var listigere enn alle andre dyr... og den narret kvinnen. Det ser en til fulle i Åpenbaringsbøkene.
*             *              *

Og så...?
______________________________________


Og så blir den store drage kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike... Åp.12.9, 17.17: For Gud gav dem i hjertet å fullføre hans tanke, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.  

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ok!

Publisert over 7 år siden

Tore Czilling:

Det viktigste er at du får med deg hovedbudskapet. Om du ikke tror det, så si det da. Si at du tror ikke at det kommer noen Bjørn som er synonymt med Russland. Jeg respekterer det, fordi alle har rett til å mene hva de vill. Men jeg kommer ikke til å være enig med deg. Og da respekterer vel også du det?
________________________________________________

Dette er et diskusjonsforum hvor alle er uenig med alle og ikke minst profetene, hvem som er den størst profeten her inne vil med tiden vise seg! :-) Men jeg respekterer alle som er uenige. Hva gjorde Jesus i landet ved siden av Magadan? (Matt.15.39)

Kommentar #41

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

For ikke å snakke om Tokke kommune i Telemark

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Alaska er kjent for å ha mye bjørn
Kommentar #42

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Om det vet vi intet..

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hva gjorde Jesus i landet ved siden av Magadan? (Matt.15.39)

Om det vet vi vel antagelig intet - Magadan lå 16 km. sør for Kapernaum. Johannes  sier at skulle alt som Jesus gjorde nedtegnes i bøker, da trodde ikke han at hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives.. Vi kan derfor være rimelig trygge på at Jesus gjorde undergjerninger også i Magadan.

Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tøff båtreise, men for Gud er vel ingenting umulig?

Publisert over 7 år siden

Leif Gullberg:

Om det vet vi vel antagelig intet - Magadan lå 16 km. sør for Kapernaum. Johannes sier at skulle alt som Jesus gjorde nedtegnes i bøker, da trodde ikke han at hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives.. Vi kan derfor være rimelig trygge på at Jesus gjorde undergjerninger også i Magadan.
_______________________________________________________

Ja, det er noe av det morsomste jeg vet om når noen skal forklare beliggenheter og reiser med båt! :-)

Man skal ikke tænke alt for meget over geografien, når man læser Det Nye Testamente.

Den ene grund er, at forfatterne var grækere, der ikke var stive i geografien i Det Hellige Land, og som derfor sendte Jesus ud på nogle mildt sagt besynderlige rejseruter (billedet til højre). De fik sågar Jesus til at sejle 40 kilometer gennem det tørre land.

http://www.biblen.info/Jesus-byer.htm

Kommentar #44

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Tore

Det var denne mannen fra denne snutten som fikk en åpenbaring om Bjørnen som reiser seg.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6fGq279mE3Y#t=0

mvh

Rune

Kommentar #45

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Tore 

Legger til en snutt til.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pS5bdKmkCQQ#t=0

mvh

Rune

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere