Øyvind Norderval

14

Om å fiske i rørt vann

Følgende tilsvar til redaktør Helge Simonnes ble refusert. Man gjør seg sine tanker.

Publisert: 26. feb 2014

Vårt Lands redaktør, Helge Simonnes, har fra sitt redaksjonelle elfenbenstårn imøtegått min kritikk av avisens kirkepolitiske agenda (04.02). Han har fått det for seg at jeg snur tingene på hodet, og at jeg i min professorale innsnevrede verden ikke har greie på hva pressen driver med. Jeg skal visstnok heller ikke skjønne hva pressefrihet innebærer. Jeg skal til og med drive med billige knep ved å henvise til henvendelser jeg har fått i forbindelse med min kritikk av Vårt Lands konsekvente fiske i det kirkelige rørte vann. Jeg driver imidlertid ikke med denne type knep som avisens redaktør åpenbart er mer fortrolig med enn jeg.

Da jeg gikk på skolen, ble vi opplært til å lese innenat. Denne ferdigheten har redaktør Simonnes åpenbart ikke ervervet seg. Jeg har sagt at et presseorgan som Vårt Land selvfølgelig skal informere og dokumentere, avisen skal også drive kritisk journalistikk, men den skal ikke drive med kampanjer. Vårt Land driver med kampanjer. Jeg har stilt redaktøren en rekke spørsmål om avisens agenda i den løpende kirkedebatten om Den norske kirkes fremtid. Han velger ikke å svare på dette, men retter søkelyset mot min person. Det er talende nok i seg selv.

Et presseorgan står hele tiden i grensefeltet mellom informasjonsplikt og hensynet til personvern og rettssikkerhet. I Vårt Lands kampanjer ser man til stadighet at denne grensen overtredes. Jeg må imidlertid korrigere meg selv på ett punkt: Jeg karakteriserte avisen i mitt forrige innlegg som en kirkelig maktbastion. Et presseorgan søker selvfølgelig makt og innflytelse der den kan få det, og i dette tilfelle er det Den norske kirke som gir Vårt Land det avisen begjærer. Derfor burde den latente misnøyen på kirkelig hold verbaliseres i langt høyere grad. Da hadde kanskje Simonnes opptrådt noe mindre pompøst.

Da Ronald Fangen i sin tid fremmet forslag om en norsk, kristen dagsavis, var det ut fra ønsket om å etablere et kulturorgan på linje med det danske Kristelig Dagblad. Vårt Land har hatt vekslende redaksjonelle profiler gjennom årene. I redaktør Simonnes’ tid har avisen mer og mer fått karakteren av et menighetsblad. Det interessante med avisen er at den i stigende grad fremstår som mer og mer uinteressant.

Kommentar #1

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Skivebom

Publisert over 7 år siden

Jeg kunne ikke være mer uenig med deg. Vårt Land er en viktig avis som er blitt bedre og bedre. Denne avisen løfter frem viktige stemmer og verdiformidlere som ikke løftes frem i andre aviser. Vårt Land gir også plass til flere sider ved en sak. Både liberale og konservative stemmer slippes til, til irritasjon og glede alt etter hvilke stemmer man selv heier på. Dermed får vi et nyansert og mer sannferdig bilde av utviklingen, også i Den norske kirke.

Jeg blir litt overrasket over at det nå gjennom innlegg både i aviser og radio fremstilles som om Vårt Land tar parti for den ene eller den andre. Skal ikke en redaktør ha lov til å ha et ståsted uten å bli bekyldt for å drive med kampanjer?

At de liberale som nå har et politisk fremkalt flertall i Den norske kirken skulle ønske seg mer støtte fra en sterk meningsbærende verdiinspirert avis er nå så, men å skyte spurv med kanoner sier mer om den som sender av gårde kulene enn om spurven.

Kommentar #2

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Javel?

Publisert over 7 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne ikke være mer uenig med deg. Vårt Land er en viktig avis som er blitt bedre og bedre.

Redaktør Simonnes er sikkert glad for slike personlige vitnesbyrd.

Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Dermed får vi et nyansert og mer sannferdig bilde av utviklingen, også i Den norske kirke.

Savner du et sannferdig bilde av utviklingen i Den norske kirke, eller mener du kanskje at Den norske kirke ikke er sannferdig nok?

Kommentar #4

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Redaktør Simonnes er sikkert glad for slike personlige vitnesbyrd.

Selv vil du ha spalteplass i Vårt Land, men når Tania Randby Garthus svarer deg med en saklig og velformulert kommentar, får hun bare en nedlatende bemerkning tilbake.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere