Fredrik Glad-Gjernes

8

Boikott Israel, stopp okkupasjonen

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen for at okkupasjonen av Palestina skal ta slutt.

Publisert: 21. feb 2014

Skrevet av

Øystein Magelssen.Styreleder Norges KFUK-KFUM

Adelheid Firing Hvambsa. Generalsekretær Norges KFUK-KFUM

Sunniva Gylver. Styreleder KFUK-KFUM Global

Fredrik Glad-Gjernes. Utenlandssjef KFUK-KFUM Global

Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global håper dette ikke-voldelige virkemiddelet kan bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene. 

Jesus har sagt at salige er de som skaper fred - og da må vi prøve å bidra – med de ikke-voldelige midler som finnes. Fredsbevegelsen på begge sider trenger vår aktive solidaritet.

Tung. Debatten om Israel og Palestina oppleves i mange kristne organisasjoner og kirker som tung og vanskelig. Mange velger å la den ligge. Generalsekretær i Verdensforbundet av KFUK (World YWCA) minnet oss nylig på at «Silence is also a statement». Å la debatten ligge betyr i praksis å akseptere status quo.

Vi vil ikke godta status quo i Palestina og Israel. Både israelere og palestinere har rett til selvbestemmelse innen internasjonalt anerkjente grenser, til anerkjennelse av sitt valgte lederskap og til rettferdig fred med sikkerhet for sivilbefolkningen.

Israels rettigheter må opprettholdes, men okkupasjonen av Palestina er uakseptabel. Fordi en lang rekke FN-vedtak og forhandlinger gjennom årtier ikke har gitt resultat, mener vi det nå er riktig å innlede økonomisk boikott av Israel for å legge økt press på landets myndigheter til å følge opp FN-vedtakene om å avslutte okkupasjonen.

Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som aktivt medvirker i okkupasjonen.

Ikke-vold. KFUK-KFUM Global har de siste 40 år jobbet tett med KFUK og KFUM i Palestina. KFUK og KFUM er viktige fellesskap for kristne palestinere, de har et tungt sosialt engasjement og styrker ungdommene i kampen og troen på rettferdighet og fred - kun ved bruk av ikke-voldelige virkemidler.

Vi blir fortvilet når vi ser hvordan palestinere stadig utsettes for uverdig behandling. Vi forstår at de blir sinte når de mister tilgang til jorda de dyrker, når de sliter med vannmangel mens bosetterne på åsryggen har mer enn nok, når barn må følges av ledsagere til skolen for å beskyttes mot trakassering, når soldater plutselig stenger hele kontrollposten og ungdom mister undervisning eller en legetime. Eller når de opplever at en mur vokser opp i nabolaget– og de ikke vet om huset deres får stå.

Rettigheter på israelsk side krenkes også som følge av konflikten. Vi forstår at israelske familier er slitne og fortvilte over å leve i frykt for raketter og selvmordsbomber. Vi forstår at de søker å skape trygghet for seg og sine. 

Synd. Vi blir ydmyke når vi ser KFUK- og KFUM-ungdommers leting etter måter å oppnå rettferdighet og verdige levekår på, uten å ty til vold. Vi ønsker å styrke og støtte deres engasjement.

I 2009 ble vi møtt av en utfordring fra kirkeledere og lekfolk som i Betlehem forfattet «Et Sannhetens øyeblikk - Kairos Palestina». Forfatterne erklærer tydelig at den militære okkupasjonen er synd mot Gud og mennesker, og uttrykker sterkt at teologi som forsvarer okkupasjonen er fjernt fra kristen lære.

De mener sann kristen teologi utfordrer til solidaritet med de som er undertrykt, og til kjærlighet som gjenspeiles i handling. De forsvarer palestineres rett og plikt til å delta i ikke-voldelig motstand mot urettferdigheten de rammes av. Helt konkret ble vi, på et teologisk grunnlag, oppfordret til å slutte oss til kreativ og ikke-voldelig motstand, spesifisert som engasjement i økonomisk boikott av alt som produseres som en del av okkupasjonen og uttrekking av investeringer i slike formål.

Bred boikott. Vi tar til orde for en bred økonomisk boikott både fordi det ikke er mulig for forbrukere å vite om en vare er produsert i okkuperte områder eller ikke, og fordi kjøp av israelske produkter eller investeringer i israelske selskaper bidrar økonomisk til okkupasjonen som Israel er ansvarlig for.

Det er viktig å erkjenne at en konflikt har flere sider. Som kirke er vi utfordret til å ta parti med de som lider mest og som trenger at vi taler deres sak. Den israelske staten har en overlegen militær styrke og er okkupasjonsmakt. Palestinske myndigheter og sivilbefolkning foretar en rekke uakseptable og voldelige handlinger, men de er i dag er den svakeste parten. Dette gir Israel hovedansvaret for å avslutte okkupasjonen og gjenopprette rettferdighet og fred.

Lovlig. Mens forhandlinger er forsøkt i mange runder, er Israels posisjon blitt sterkere. En økonomisk boikott er et sterkt, men lovlig og ikke-voldelig virkemiddel. Vi oppfordrer organisasjoner, kirker og enkeltpersoner til å støtte vår posisjon. Denne posisjonen virkeliggjøres i kjærlighet, både til israelere og palestinere. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 21. FEBRUAR 2014

Kommentar #251

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Romerbrevet 11:25 sier:

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - forat dere ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme..

Frelsen ja. Men: Hvor står på én dag? Det var det du sa over her.

Kommentar #252

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Leselekse for søyland

Publisert over 7 år siden

Lest deg opp på denne du Søyland, så ser du at de indo-europeeiske vandringene ikke hadde sitt opphav i Iran.

http://books.google.no/books?id=-Grpz1tmcSMC&pg=PA197&lpg=PA197&dq=the+indo-european+origin+archaeological+evidence&source=bl&ots=DrrslAUs8i&sig=ykEoUt2XGyXd1xuJOKKpto-13WE&hl=no&sa=X&ei=ALoLU4jPCcOSywPJiIH4DA&ved=0CEIQ6AEwAzgK#v=onepage&q=the%20indo-european%20origin%20archaeological%20evidence&f=false

Kommentar #253

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Sammenlign med profetien i Lukas 21,24

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - forat dere ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme..

... den går i oppfyllelse i våre dager proporsajonalt med at evangeliet når ut til de resterende etniske og språkelige grupper som ikke har hørt evangeliet...

Kommentar #254

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Det kan også være greit å lese Rom11,16-24

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - forat dere ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme..

...før man begir seg ut på 25,...bare så man får med seg hele greia, sammenheng og det hele... :)

Kommentar #255

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene.

Mener KFUM-KFUK at ikke mennesker i Israel er verd like mye?

Må DERE leve med terrortrusselen rundt ørene dag og natt, hele livet?

Må DERE leve som syndebukker for alt galt i verden?

Må DERE leve med å være uønsket?

Må DERE leve i fattigdom fordi andre boikotter dere?

Må DERE leve med løgner om dere på alle kanter?

Må DERE se på at verden hater dere?

Kunne sikkert stilt dere flere spørsmål, men dere er jo, i likhet med andre boikottere, IKKE i stand til å svare for dere. Dere klarer ikke å svare fordi dere ikke sitter på nok kunnskap om hva dere EGENTLIG gjør.

DERE er en skam for resten av den kristne befolkning i Norge!

1 liker  
Kommentar #256

svein krogenæs

11 innlegg  95 kommentarer

Et ord i rette tid!

Publisert over 7 år siden

Du skulle kommet med denne 255. kommentaren mye tidligere Ruth Hauge.

Da hadde du kanskje spart oss for alle disse andre kverulerende innlegg mot Israel og jødene.

Som du sier, så kunne du nok stilt disse villfarne stakkerne mange flere spørsmål i samme gaten.

Det spørs bare om ungdomene i det hele tatt forstår, (og mange med dem) hva da de ved sitt boikott-forslag har latt seg misbruke til, og de forteller jo alle som kjenner sannheten i Guds Ord, at de nok ikke har tenkt igjennom saken de fremfører, og de har heller ikke forstått konsekvensen av sin handlng. 

Apostelgjerningene 5, 39: - - - - "Ta dere i vare så dere ikke må finnes i strid mot Gud!" Det er nemlig Hans folk dere kjemper mot

De er rett og slett blitt forført, og har gjort seg selv til talerør for "han" som kjemper mot Jesus, for at han ikke skal kunne komme tilbake til et Israel, hvor det ennå bor jøder.

Men takk og lov, han er beseiret!!

1 liker  
Kommentar #257

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Etter å ha fulgt denne tråden

Publisert over 7 år siden

slår det meg at det eneste KFUM/UK sansynligvis har oppnådd med sin oppfordring til boikott av Israelsk er at de selv blir boikottet..

Kommentar #258

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
svein krogenæs. Gå til den siterte teksten.
Du skulle kommet med denne 255. kommentaren mye tidligere Ruth Hauge.

Både den nr 255 og den nr 250 kom rett fra hjertet. 

Ellers er jeg som Ole Brumm: Det var så bra da det var i hodet mitt, men så skjedde det noe på veien ut..

Derfor er hjertets stemme så viktig å bruke direkte, uten sortering og forvirring oppe i skallen.

Jer 23:

1 Ve de hyrder som ødelegger og sprer den hjord jeg vokter, sier Herren.

2 Derfor sier Herren, Israels Gud, om de hyrder som røkter mitt folk: Dere har spredt mine får og jagd dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren.

3 Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de land jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. Der skal de være fruktbare og bli mange.

8 - men: Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til! Og de skal bo i sitt land!


Esekiel 36: 1 - 38 viser også hva jeg mener her. Israel er kommet hjem for å bli! De skal medarbeides, ikke motarbeides. 

Kommentar #259

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.
slår det meg at det eneste KFUM/UK sansynligvis har oppnådd med sin oppfordring til boikott av Israelsk er at de selv blir boikottet..

Det stemmer nok det ja. Og stadig flere jakter nå på israelske varer i butikkene for å vise sin støtte til Israel. KFUK-KFUM bør helst ikke handle i de butikkene.

De bør heller ikke bruke google, iPhone, Facebook, medisinsk utstyr, satelittbaserte tjenester ellers, ikke se på månen engang. For Israel er alle steder, nemlig. 

Og bruker de noe av dette, er boikott kun et populistisk ord for dem. Nemlig!

En ting til forresten: 

Ser dere noen fra denne organisasjonen KFUK -KFUM bruke Bibelen, så ta den fra dem. Ikke fordi de ikke bør lese den, for det burde de absolutt, men fordi den kommer opprinnelig fra Israel - samme hvem som oversetter, tolker og omskriver og selger den; den er fra Israel!

Kommentar #260

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hodet er bra det

Publisert over 7 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
uten sortering og forvirring oppe i skallen

Men bruken er ofte dårlig. Desto mer avanser verktøy, desto bedre opplæring er nødvendig.

Ellers er jo hjertets stemme bra. Men om ikke hodet brukes riktig, så hevder man at hva som helst er fra hjertet.

Sånn litt på siden etter lang debatt…

Kommentar #261

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

@Ruth Hauge

Publisert over 7 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Frelsen ja. Men: Hvor står på én dag? Det var det du sa over her.

Jeg tror ikke jeg sa at det står noe sted at hele Israel skal bli frelst på én dag, men at det er mange kristne som mener det må skje i henhold til det siterte skriftsted av Paulus, sammen med Peters tidligere utsagn at hele Israel skal da få se Jesus komme i herlighet.

Men ved et google-søk vil du allikevel få se påstanden om at dette "står skrevet".

Kommentar #262

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

De bygger nok på profetien i Sakarja 12

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
men at det er mange kristne som mener det må skje i henhold til det siterte skriftsted av Paulus, sammen med Peters tidligere utsagn at hele Israel skal da få se Jesus komme i herlighet.

Men ved et google-søk vil du allikevel få se påstanden om at dette "står skrevet".

Der det samlede Israel får se sin Gud åpenbare Seg (som de har gjennomstunget) og klager over dette som noen klager over tapet av av en førstefødt sønn, hver stamme for seg...etc...

 

(Dette beviser forøvrig at Bibelen er helt sann)  

Kommentar #263

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ønsker man en total boikott av Israel, bør man selvfølgelig begynne med å kaste Bibelen

Publisert over 7 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Ser dere noen fra denne organisasjonen KFUK -KFUM bruke Bibelen, så ta den fra dem

Bibelen er jo en gammel bok fra Israel!

Og dersom man fortsetter å omgås de ivrigste Israel-boikotterne, blir neste naturlige skritt å (under)kaste seg Koranen og melde seg inn i  Kristendomsfiendtlige Forenede Unge Muslimer under mottoet "Jødehatere og Israelboikottere i alle land, foren dere!"

Kommentar #264

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Usakleg om apartheid og jødehat av Ruth Hauge!

Publisert over 7 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
samt apartheid. Det siste har de siste dager en som kjemnner apartheid godt, avvist å være sammenlignbart. Og det er jeg enig i. Jeg har vært både i Sør-Afrika under apartheid, og i Israel uten apartheid. Forskjellen er enorm.

Eg har dokumentert kva sørafrikanske prestar

som har vore ecumenical accompaniers i Palestina har vitna om:

Det var mindre trakassering i SA enn i Israel/Palestina, og ikkje stengde portar !

NB Ruth Hauge har vel ikkje vore svart borgar i SA?? Og ho har ikkje vore palestinar !

Når ho brukar sterke, generelle skjellsord mot alle som kritiserer Israel, er det useriøst og usakleg.

Hat er eit svært sterkt ord, og å påstå at ei stor gruppe HATAR, utan dokumentasjon, er simpel løgn!

Ein jødehatar må vera ein som hatar alle jødar fordi dei er jødar! 

Og kvar plasserer ho dei mange jødane som er mot okkupasjonen && ??

Kommentar #265

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Var profetane "jødehatarar"??

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er jo en gammel bok fra Israel!

Eg har mange gonger etterlyst sitat av kva krav Moses og profetane 

har til Israel, utan reaksjon.

Jeremia og andre profetar forkynte dom , men det siterer ikkje 

Søyland og Ruth Hauge og dei andre!

Kva vilde Jeremia forkynt til Israel idag?

Jeremia vart vel rekna for å vera jødehatar og!!

Kommentar #266

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

# 256

Publisert over 7 år siden
Nei, Gud elsket Israel - som han gjør inntil den siste tid (se Åp 7, og listen med 12000 fra hver stamme av Israel). Det vil også bli en storhetstid for Israel på jorden i tusenårsriket etter Jesu tilbakekomst, der Kristus skal være hyrde, konge og dommer for all jorden (se salme 72). Før det vil endetiden finne sted. Men alt sitt opprør mot troen på Jesus og de som holder fast på Guds bud.
Kommentar #267

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Gud kan refse og tukte de Han elsker...

Publisert over 7 år siden
...så la oss se på den lunkne og kompromiterte tilstanden blant våre kristen kirker først...
Kommentar #268

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Kan du ikke Bibelhistorien din, gutt?

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Kva vilde Jeremia forkynt til Israel idag?

 40 Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg.41 Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, og jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele min sjel.42 For så sier Herren: Likesom jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem, som jeg har lovt dem.(Jer 32:40-42)

Kommentar #269

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Til #265 (igjen)

Publisert over 7 år siden
Jeremia forkynte Jersulems fall i 40 år. Da kom Babylonerne og rev ned templet. Gud gav gjennom Jeremia befaling om å ekte og ta til ekte under de 70 år i eksil. Etter 70 år i eksil kom de tilbake. Kongene av Media og Persia ledet av Kyros gav dem mandat til å vende hjem. (Kyros sylinder ble utpekt av FN til å være det første menneskeretts-skrift i historien). Men mange frem og tilbake slag fulgte, med edikter utstedt fra to av kongene som etterfulgte Kyros. Da ble templet gjenoppbygd under Serubabel og øverstepresten Josva. Men i alle disse ting fornyes løftene om en enda mer universal frelse i Messias. Når Jesus, ble hogd plutselig av, ett skyldoffer får synder, så gikk det 40 år (menighetens tid i Jerusalem) - og Romerne tok å ødela templet å spredte jødene for alle himmelretninger, frahvor de vil igjen bli samlet mot tidenes ende, når Messias står som ett banner for *alle* folkeslag (Jesaja 11).
Kommentar #270

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.


Ruth Hauge – gå til den siterte teksten. samt apartheid. Det siste har de siste dager en som kjemnner apartheid godt, avvist å være sammenlignbart. Og det er jeg enig i. Jeg har vært både i Sør-Afrika under apartheid, og i Israel uten apartheid. Forskjellen er enorm. Eg har dokumentert kva sørafrikanske prestar

som har vore ecumenical accompaniers i Palestina har vitna om:

Det var mindre trakassering i SA enn i Israel/Palestina, og ikkje stengde portar !

NB Ruth Hauge har vel ikkje vore svart borgar i SA?? Og ho har ikkje vore palestinar !

Når ho brukar sterke, generelle skjellsord mot alle som kritiserer Israel, er det useriøst og usakleg.

Hat er eit svært sterkt ord, og å påstå at ei stor gruppe HATAR, utan dokumentasjon, er simpel løgn!

Ein jødehatar må vera ein som hatar alle jødar fordi dei er jødar!

Og kvar plasserer ho dei mange jødane som er mot okkupasjonen && ??Oj oj oj - her traff jeg et ømt punkt hos noen. Godt!

1) Hvor har du dokumentert det? ANC sier noe annet.

2) Jeg er hverken sørafrikaner eller palestiner, men har derimot gjestet begge steder. Sør-Afrika veldig mye på 70-tallet, og det jeg så der er noe helt annet enn hva som skjer i Palestina.

3) Det er ikke isaelkritikk jeg reagerer på, men løgnene og uvitenheten. 

4) Hat er sterkt, men dog dekkende ord, for hva som er drivkraften hos de som står bak. Og for å henge seg på en ensidig fremstilling a Israel som både apartheid og nazi, må det en god del hat til. Hat gjør som kjent blind.

5) En jødehater er en som ikke ser, bare gjentar hva andre sier.

6) De jødene som eventuelt er imot "okkupasjon" er like uvitende som andre som er papegøyer. Som så mange papegøyer, er også de ofre for uvitenhet og ensidig syn.

Jada, jeg vet at Israel gjør feil. Hvem gjør ikke det? Men de gjør ikke mere feil enn resten av verdens nasjoner. Faktisk færre feil enn de fleste, vil jeg si.

Men å være et land som er omgitt av fiender, hvor man daglig lever med trusler uten å ta sine forholdsregler, det skulle du selv kanskje oppleve?

For tenk deg om f.eks. naboen din hadde som mål å fjerne deg fra jordens overflate. Du er veldig flink til å finne opp nye, nødvendige ting. Du er arbeidsgiver for veldig mange i nabolaget, du holder dem med jobber så de slipper å leve i fattigdom. Du holder naboen din med arbeid også. 

Tenk deg at han daglig kastet stein på deg, til dels store steiner også. Tenk deg at han sendte raketter inn i hagen og huset ditt. Tenk deg at han fikk med seg resten av nabolaget mot deg. Tenk deg at du bygget et høyt gjerde sånn at det ble vanskelig for dem å true og terrorisere deg. Tenk deg at du ble dømt av hele din verden fordi du heller brukte dette forsvaret fremfor å bombe hele din verden sønder og sammen, for det er du i stand til om du vil.

Tenk deg at nå fordømmer en hel verden deg for at du bruker et sånt forsvar som det er å stenge trusselen ute.

Tenk deg så at resten av din verden gikk inn for å aksjonere mot deg økonomisk. Ikke vil de kjøpe noe av deg, sånn at du går konkurs. Tenk deg at de du har i jobb, mister jobbene sine fordi de fikk med seg resten av din verden på å boikotte ditt firma. De som egentlig vil bli kvitt deg, er foreldre, barn, søsken av de du har i jobb og som nå blir arbeidsløse. 

Klarer du å tenke deg det? Jeg venter, men tviler. Venter spent på om du klarer litt innlevelse.

Kommentar #271

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er jo en gammel bok fra Israel!

Og dersom man fortsetter å omgås de ivrigste Israel-boikotterne, blir neste naturlige skritt å (under)kaste seg Koranen og melde seg inn i Kristendomsfiendtlige Forenede Unge Muslimer under mottoet "Jødehatere og Israelboikottere i alle land, foren dere!"

Ja, Bibelen er en veldig gammel israelsk bok. Ikke bare det, men boken ER Israel. Tvers igjennom. 

Kommentar #272

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke jeg sa at det står noe sted at hele Israel skal bli frelst på én dag,

Gå gjerne tilbake og les hva du skrev. Du brukte faktisk ordet "én" som du gjør her.

Kommentar #273

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Sønnesyn

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
in jødehatar må vera ein som hatar alle jødar fordi dei er jødar!

Her har du jødehatere som sprer sitt hat videre. De som er med på dette, er å regne som jødehatere.

Du må gjerne lese alt i linken:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hamas

 

 

In an interview with Al-Aqsa TV in September 12, 2012, Marwan Abu Ras, a Hamas MP, who is also a member of the International Union of Muslim Scholars, stated (as translated by MEMRI):

The Jews are behind each and every catastrophe on the face of the Earth. This is not open to debate. This is not a temporal thing, but goes back to days of yore. They concocted so many conspiracies and betrayed rulers and nations so many times that the people harbor hatred towards them...Throughout history – from Nebuchadnezzar until modern times... They slayed the prophets, and so on...Any catastrophe on the face of this Earth – the Jews must be behind it.[250]

 

Statements on the Holocaust

Hamas has been explicit in its Holocaust Denial. In reaction to the Stockholm conference on the Jewish Holocaust, held in late January 2000, Hamas issued a press release which it published on its official website, containing the following statements from a senior leader:

This conference bears a clear Zionist goal, aimed at forging history by hiding the truth about the so-called Holocaust, which is an alleged and invented story with no basis. (...) The invention of these grand illusions of an alleged crime that never occurred, ignoring the millions of dead European victims of Nazism during the war, clearly reveals the racist Zionist face, which believes in the superiority of the Jewish race over the rest of the nations. (...) By these methods, the Jews in the world flout scientific methods of research whenever that research contradicts their racist interests.[252]

In August 2003, senior Hamas official Dr Abd Al-Aziz Al-Rantisi wrote in the Hamas newspaper Al-Risala that the Zionists encouraged murder of Jews by the Nazis with the aim of forcing them to immigrate to Palestine.[253]

Dette er det de sprer til verden. Dette er hva de lærer sine barn. Dette er regelrett hat, og de lærer sine barn å hate, som igjen lærer andre å hate. Jødene er skyld i enhver katastrofe på jorden, og de lyger på seg Holocaust. 

Egentlig snakker de om seg selv her...Hamas og de opplærte. Dette er deres egen oppskrift. Og det er ikke tull, det kan enhver som leser med åpent sinn se. 

Og du snakker om at man ikke er jødehater når man kjører i tospann med disse? Skjerp deg!

Kommentar #274

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

KFUK-KFUMs totale fallitt

Publisert over 7 år siden

KFUK-KFUMs såkalte ”free palestine”- kampanje er en horribel feilvurdering. Jeg registrerer forøvrig at dere har skiftet navn, og satt K for kvinner foran M for menn.                                                      

Et meget viktig likestillingstiltak, dette, som man vil formode vil gi de mest gjennomgripende ringvirkninger for samfunnet som helhet.

De forsøk på å forklare oss hvorfor, er med respekt å melde enda mindre overbevisende - og fortoner seg for meg mest som oppramsing  av et styrevedtak,  med en rekke floskler som dere umulig kan ha tenkt gjennom.

Dette snakket  om å befri palestina, og at okkupasjonen av palestina er uakseptabel og må avsluttes, er virkelig for dumt. Hvem er det så som har besluttet at det ikke (lenger) er akseptabelt at Israel administrerer strategisk viktige landområder ervervet i krig mot en fiende som ennå ikke vil legge ned våpnene, og ikke vil ha noen fredsavtale? Og på hvilken måte tenker dere at denne skal avsluttes - skal Abbas, Hamas eller al-Qaida fylle det tomrommet som oppstår? Eller skal noen opprette en demilitarisert sone - hvem skal i så fall overvåke og garantere den? Skal israelske myndigheter i det hele tatt få lov å være med på drøftinger av sin egen sikkerhet? F.eks. på lik linje med alle snille i KFUK-KFUM, mener jeg.

Enkelte punkter:

1:

Okkupasjonen av Palestina er uakseptabel og må avsluttes. FN har gjentatte ganger fastslått at okkupasjonen er ulovlig og at Israel må trekke seg tilbake til 1967 grensene.

Kommentar:  

FN har ikke sagt noe om det dere hevder. At araberlandene har fått vedtatt noen resolusjoner i Generalforsamlingen endrer ikke  dette. Disse er ikke bindende, og er kun meningsytringer. Det har jo forøvrig vært så at ennå i 1974 gikk araberlandene samlet mot en ny palestinsk stat.          

Etter hvert med en knugende erkjennelse av at de ikke kunne slå Israel militært, ble det så viktig å få en ny palestinsk stat til det nye palestinske folk,  som nå ikke var jødene, men araberne. Sovjet-unionens fall spilte nok også inn.

Hvis dere tenker på SC res.242, står det ikke noe der om at Israel må trekke seg tilbake til grensene fra 4.juni 1967, og langt fra ensidig,  jfr. den gamle debatten bestemt eller ubestemt artikkel.

Dessuten - grenselinjene fra 1967 var heller ikke noe annet enn våpenhvilelinjer.

Har dere forøvrig aldri hørt om San Remo?  

2:

Situasjonen for palestinerne er så alvorlig og krenker deres rettigheter i så stor grad at det internasjonale sivile samfunn må ta i bruk sterkere virkemidler for å legge press på Israel.

 

Kommentar:

 

Dette er tom propaganda.

 

Meningsinnholdet i setningen er direkte uhyrlig. Nå er palestinerne krenket så mye av å stå i kø, at

 sikkerhetsgjerdet må rives og blokaden oppheves, slik at vanlige jøders risiko for å bli offer for terror,

 igjen kan bli like stor som midt under Oslo-forhandlingene. Det er det  som uttrykkes her. Klarere

 kan det ikke sies.

 

 

Israel  har selvfølgelig full rett til å verge seg mot terror i den utstrekning de selv finner det nødvendig

 Så får disse palestinerne legge ned sine våpen, og innfinne seg ved forhandlingsbordet uten alskens

 forhåndsbetingelser. Der vil de nok bli møtt av en utstrakt hånd. Akkurat som på Sodastream

-fabrikken. Verden har for mange, ikke for få, av slike selvbestaltede internasjonale organisasjoner

 som skal pådytte andre sine definisjoner av rettferdighet.

 

3:

Boikott et er ikke-voldelig virkemiddel som har vist seg effektivt i tidligere konflikter der

 sivilsamfunnet har måttet spille en nøkkelrolle for å avslutte fastlåste konflikter.

Kommentar:

Dette er en meget tvilsom  påstand. Fakta tyder vel nærmest på det motsatte.  Selv i tilfellet Sør-Afrika var det nok andre faktorer som ble viktigere.

4:

Situasjonen for israelere er også alvorlig og konflikten fører til brudd på deres rettigheter. Vår kampanje er derfor ikke bare en solidaritetshandling med det palestinske folk, men også med de kreftene i Israel som ønsker en avslutning av okkupasjonen og en rettferdig fredsløsning der israelere og palestinere kan leve som frie og trygge naboer.

 

Kommentar:

 

Dette er intet annet enn hul og hyklersk nonsens.

 

Om dere var bekymret, ville dere oppfordret palestinerne til å slutte å kaste stein. Og dessuten ikke

 blande dere inn i et internasjonalt kor som kanskje kan bli så sterkt at Israel presses til å gamble

 med sin sikkerhet. DET er dette som er alvorlig. Israel har hatt flere regjeringer som har villet gi dem

 (nesten) alt. Men palestinerne har sagt nei. Visste dere forresten at aldri tilnærmelsesvis har så

 mange jøder vært ofre for selvmordsterrorister enn nettopp mens forhandlingene foregikk i Oslo....?

5:

Å ikke gå til aktiv handling for rettferdig fred nå, vil være å akseptere dagens situasjon med okkupasjon og økt israelsk bosetting på palestinsk land. Vi mener KFUK-KFUM som del av et globalt sivilt samfunn må spille en nøkkelrolle i utvidelsen av presset på israelske myndigheter (det er nå forhandlingene skjer og alle initiativ av betydning vil kunne påvirke utfallet).

 

Kommentar:

 

Israel deler nok ikke deres syn på hva som er en rettferdig fred - heldigvis. Dette bør kalles ved sitt

 rette navn - utidig innblanding. Som i enda større grad minsker utsiktene for fred.

 

6:

 

Det palestinske sivilsamfunnet inkludert våre partnere og det økumeniske fellesskapet, ber oss gjøre

 dette (bred økonomisk boikott av Israel og selskaper som medvirker i okkupasjonen).

 

Kommentar:

 

Ja, vi kjenner til den gale veien kirkene har slått inn på.

 

7:

 

Kampanjen kan ikke forstås som en de-legitimering av Israel. Vi anerkjenner Israel som en stat med

 folkerettslig grunnlag. Vi anerkjenner Israels rett til trygge grenser angitt av FN. Kampanjen er ment

 å bygge opp et press som kan motivere Israel til å implementere forpliktelsene som ligger i FN

 vedtakene.

Kommentar:

FN angir ingen grenser. FN er ikke i stand til å garantere noe som helst.

Hvilke forpliktelser som ligger i FN-vedtektene er det dere snakker om?

 

Til slutt: Før jeg drukner i enda flere tanketomme svadaformuleringer vil jeg komme med et velment råd:

 Svenska Kyrkan har nå kommet fram til at det er palestinerne som har retten til det hellige land.

Hvorfor ikke like godt innta det samme standpunkt med en gang, slik at videre stridigheter kan unngås.

Prosessen i Sverige har tatt tid, og det har nok vært en viss strid. Men dette blir også DNKs standpunkt om noen år. Da vil også dere i KFUK-KFUM slippe å engang nevne Israel - for liksom å gi inntrykk av at dere bryr dere om jødene og deres land.

For det gjør dere ikke.Og hvorfor kan man ikke like godt stole på UNESCO som på FNs hovedforsamling?

 Så kunne jødene spres i diasporaen igjen.

Men vær trygg - det kommer ALDRI til å skje.

Dere i KFUK-KFUM burde heller protestere mot Abbas og hans planer om å utslette Israel. Det er det de vil - den gamle faseplanen dukker nå opp igjen.

Jeg orker ikke her nå igjen utdype dette, men bare vise til linken jeg legger ved.

Dette er drømmer, med et fast grep om folkedypet, og det er - de tror det er, høyst reelle målsetninger.

 

http://pamelageller.com/2014/01/us-brokered-deal-just -the-first-stage-in-israels-demise-goal-is-the-end-of-israel.html/

 

Kommentar #275

svein krogenæs

11 innlegg  95 kommentarer

Palestina?

Publisert over 7 år siden

Skulle ønske at alle kristne, kunne slutte å la seg misbruke ved å bruke ordet "palestina", først og fremst fordi det i dag ikke finnes noe land og heller ikke et folk, som bærer dette navnet. Heller ikke finnes det noe landområde som heter "vestbredden", men det heter Judea og Samaria.

Når vi slik har latt oss lure til å gå i araberfellen, så er vi jo med og stadfester det Arafat og alle hans medløpere ville, at de som ikke vet bedre, skulle la seg lede til å tro, at det finnes et slikt land og folk.

Det var Arafat, som kom på ideen om å kalle araberne som bor i Israel for "palestinere", etter å ha tapt alle angrepskrigene han var med på å starte mot staten Israel.

Da jeg gikk på barneskolen, så hang de vanlige kartene over kateteret, og der det i dag står Israel, stod det den gang med store bokstaver JØDELAND. Da det navnet også samsvarer med den folkeretten en ble enige om i Reno, at hele området ble gitt til jødene og ingen andre. Og dette er gjeldende folkerett den dag i dag, uansett hva FN eller land på kloden måtte mene om det.

Alle dem som snakker om okkupasjon og brudd på folkeretten i Israel, kan således ikke vise til noen nye, gyldige inngåtte folkerettslige avtaler for området. De bare er et ekko, som de håper vil lyde så lenge, at folk faktisk kan tro løgnen de kommer med, og dette er typisk sosialistisk taktikk.             Les salme 83.

En løgn blir aldri sannhet om den gjentas aldri så mange ganger, men håpet til disse kverulantene er at andre er "dumme" nok til å gjenta løgnen, og således forføre andre igjen.

Vi ser jo her et skrekkens eksempel på denne villfarelsens ånd, i dette hovedinnlegget fra KFUM-KFUK, hvorledes disse stakkers, villfarne "lederne" er blitt lurt/forledet av denne anti Israelske propagandaen, og det står jo i skriften, at i den siste tid, skal det bli slik at de tror løgnen fremfor sannheten. Se og 2. Tim, 4, 3-4.

 

Kommentar #276

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Selvhatende jøder

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
ved hjelp av litt snedig retorikk - vil kalle dem "selvhatende jøder"...

Du sa det sjølv: "Godt poeng". For det trengst ikkje hjelp av "snedig retorikk" for å kalla dei "selvhatende jøder".

Det er eit faktisk eit særdrag i det jødiske samfunnet at det finst mange sjølvhatarar. Og i det ultra-demokratiske Israel får dei lov til å orde - like inn til Knesset.

Av dei mange jødane som gøymer bort sin identitet i alle land, er det nettopp denne sjølvhatinga som er grunnen. Det er vel også årsak til at det finst ein god slump quislingar og 5.kolonistar i det jødiske samfunnet. Netanjahu har eit svært samansett, spreidd og vanskeleg folk å ta seg av og leia. 

Kommentar #277

Harry Mikkelsen

2 innlegg  174 kommentarer

Er det ikke nok nå?

Publisert over 7 år siden

"Alle" kjenner til "alle andres" synspunkter. Hvorfor fortsette her? Alle repeterer vi jo likevel bare våre fasttømrede synspunkter.

Til slutt:

1. Jeg er fundamentalt uenig i KFUM/KFUKs beslutning om å boikotte israelske varer, ut fra argumenter jeg har fremført tidligere. Beslutningen vitner om mangel på historisk kunnskap og mangel på kunnskap om aktuell situasjon, i tillegg til min overbevisning om at boikott er et feilslått virkemiddel her,

2. Jeg vil støtte KFUM/KFUK også fremover. Jeg iverksetter ingen boikott, verken økononomisk eller på annen måte.

Kommentar #278

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Av dei mange jødane som gøymer bort sin identitet i alle land, er det nettopp denne sjølvhatinga som er grunnen. Det er vel også årsak til at det finst ein god slump quislingar og 5.kolonistar i det jødiske samfunnet. Netanjahu har eit svært samansett, spreidd og vanskeleg folk å ta seg av og leia.

...du tar feil, begrepet "selvhatende jøde" er ikke quislinger i norsk forstand, men «selvhatende jøde», en karakteristikk israelsk høyreside har brukt om jøder som har våget å kritisere den israelske okkupasjonsmaktens undertrykkelse av palestinerne. De som stemples som selvhatende, har blitt utsatt for trakasseringer fra regimetro israelske jøder og sionistiske nettsteder.

Et beryktet nettsted er i så måte Masada2000 som også har sin egen hatliste over jødiske intellektuelle og venstreorienterte som har ytret seg kritisk til Israels behandling av palestinerne: «Whether they be individuals or organized groups, the sheer number of Jews working against Jewish and Israeli interests is staggering. It is bad enough when an Arab, Palestinian, Muslim, Neo-Nazi skinhead or other non-Jew attacks Israel or Jews in general. We would expect nothing less from them. But when a Jew does this, his mere Jewishness lends exceptional credibility to the charges. Besides, why would Jews hate themselves when others are more than willing to do it for them!» (http://www.masada2000.org/selfhate.html)

 

rett skal være rett - ikke sant?

Kommentar #279

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Litt mer

Publisert over 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
...du tar feil, begrepet

Jeg tror begrepet "selvhatende jøde" går litt lenger enn å omfatte bare de som kritiserer okkupasjonen, og mange jøder mener nok at de som kjemper mot "jødenes sak" også er selvhatende jøder. Jeg er derfor tilbøyelig til å mene at Sandsmarks bruk av ordet "quisling" er dekkende hvis det er ment å beskrive hvordan de oppfattes av andre praktiserende jøder.

F.eks. regnes dr. Norman Finkelstein (USA) som en selvhatende jøde, etter han utga boken The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering. Så lite populær ble han i Israel etterpå at han ble nektet innreise til landet.

Lignende kan sies om Noam Chomsky.

Det er en pågående og levende debatt i Israel om hvem som egentlig er jøde. Ingen bør bli forbauset om man en dag enes om at de som bekjemper "the cause" ikke lenger skal kunne regnes som jøde.

Kommentar #280

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jøde med feil hudfarge

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er en pågående og levende debatt i Israel om hvem som egentlig er jøde. Ingen bør bli forbauset om man en dag enes om at de som bekjemper "the cause" ikke lenger skal kunne regnes som jøde.

Det er heller ikke enkelt å være israelsk jøde med "feil" hudfarge.

etiopisk jøde

Kommentar #281

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Les Norman G. Finkelstein!

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
F.eks. regnes dr. Norman Finkelstein (USA) som en selvhatende jøde,

Norman G. Finkelstein :"IMAGE AND REALITY OF THE ISRAEL- PALESTINE CONFLICT" 

er ei grundig og lærerik bok!

Der er fakta å finna!

Kommentar #282

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Norman G. Finkelstein :"IMAGE AND REALITY OF THE ISRAEL- PALESTINE CONFLICT"

Aktivister er ikke til å stole på, for de er dessverre svært ensidige i sine syn. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere