Magnus Husøy

19

Hvorfor bruke tid på verdidebatt.no?

Jeg var en aktiv debattant her inne for et par år siden, men valgte av forskjellige grunner å ta en lengre pause. Jeg er ennå ikke sikker på om min nylige retur vil vare lenge, men denne tråden er i alle fall noe som kan sette tankeprosessene i gang.

Publisert: 18. feb 2014

Debattpause
Etter en laaang pause har jeg så smått begynt å vurdere å skrive litt igjen her inne på verdidebatt.no. Jeg har ingen sykelig skrivekløe men synes samtale, dialog, diskusjon og debatt er viktig i seg selv. Det er alltid en god slump folk å skrive med inne på blogger og fora, man må bare lære seg teknikker for å unngå blindgatene og kverulantene. Selv om jeg ikke har skrevet her inne på nærmere ett og et halvt år så har jeg jevnlig lest det som skrives. Jeg har nok i blant hatt lyst til å bidra med noen ord, men har inntil nå tatt det med ro. Kanskje blir denne perioden bare et blaff, hvem vet?

Smågutter i voksne kropper?
Noe av det som kanskje overbeviste meg om at det kunne være sunt å trekke seg ut var ikke egne negative opplevelser eller konfrontasjoner med andre debattanter, men snarere hvordan en gjeng debattanter, fotrinnsvis middelaldrende menn, til en stadighet gjøv løs på hverandre med skjellsord og overdrivelser. Enhver debattant må naturligvis føle seg fri til å opptre som han vil - med fare for at moderator griper inn - men for min del så ble det litt slitsomt, ettersom man alltid risikerte at egne eller andres tråder ble sabotert og forsøpla av kranglefantene. Jeg har registrert at denne biten har endra seg til det bedre i fortsettelsen. Min visjon er at alle debattanter viser andre - og seg selv - den nødvendige respekt ved å holde seg til saken og unngå unødvendige overdrivelser eller mistenkeliggjøring av andres hensikter. I stedet bør vi være rause nok til å rose hverandre for gode poenger til tross for mer grunnleggende saklig uenighet.

Kontraproduktiv evangelisering
Som en kristen - med teologiske og politiske standpunkter som mange nok vil finne støtende - synes jeg at det er ekstra viktig å ikke legge unødvendige anstøtssteiner til det som allerede ligger i evangeliet og kristendommen. Ingen kristne kan vel unndra seg i alle fall litt av ansvaret for at evangeliet får et dårlig rykte i ny og ne (alle mennesker er feilbarlige, og kristne bør være de første til å innrømme det siden vår tro bygger på nettopp denne erkjennelsen) men det bør også finnes grenser for hvor langt man går på denne blindveien - ikke minst etter at man blir gjort oppmerksom på det igjen og igjen. Jeg mener at ordet skal være fritt, både mellom kristne og når kristne diskuterer med andre, men jeg håper at kristne er seg sitt ansvar bevisst og unngår å gjøre evangeliet mer innvikla eller provoserende enn det allerede er.

Skrive og/eller lese?
Siden dette er et skriftlig medium passer ikke metaforen med "to ører men kun én munn" perfekt, men jeg tror at vi likevel kan tenke på den måten om debattantvirksomhet her inne. Det må være et mål at alle deltakere tar seg tid til å lese i gjennom (og helst oppnå en god forståelse av) det man vil kommentere og problematisere. Stråmenn og misforståelser kan som oftest unngås. Når det er sagt så skal det også være rom for sterke, meningsbærende innlegg der man argumenterer og misjonerer for sitt syn. Når det kommer til stykket er vi alle "misjonærer" her inne.

Veien videre
Jeg tror at morradagen starter i dag for den som vil være med å prege morradagen. Det nytter ikke å sitte hjemme i sitt hus (eller i et kirkerom) og uffe seg over samfunnsutviklinga. Dersom du vil være med å prege samfunnet, og påvirke de neste stegene som skal tas i politikken, økonomien og ikke minst livssynslandskapet, så må man delta, og jo før jo heller. Det er i dag premissene for morradagens samfunn legges. Det vil jeg være med på. Lykke til!

Kommentar #1

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Og hva ville Herren selv si?

Publisert over 7 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Ingen kristne kan vel unndra seg i alle fall litt av ansvaret for at evangeliet får et dårlig rykte i ny og ne (alle mennesker er feilbarlige, og kristne bør være de første til å innrømme det siden vår tro bygger på nettopp denne erkjennelsen) men det bør også finnes grenser for hvor langt man går på denne blindveien - ikke minst etter at man blir gjort oppmerksom på det igjen og igjen. Jeg mener at ordet skal være fritt, både mellom kristne og når kristne diskuterer med andre, men jeg håper at kristne er seg sitt ansvar bevisst og unngår å gjøre evangeliet mer innvikla eller provoserende enn det allerede er.

Jeg må medgi å dele mange av dine tanker rundt deltakelse her. Men jeg har det vel sånn at jeg ikke gidder å streve for å bli hørt eller være poppis her inne eller andre steder. Det der har nok mange av oss som har vært en form for allemannseie i yrkesliv eller andre arenaer mv. fått mer enn nok av.

Behovet for å slippe å overbevise eller forklare mv ..overtar nok for ønsket om å tilfredstille bestemte redaktører og debattanter.

Likevel har jeg som kristen 1 æren jeg synes er viktig ,  som du sier noe om. Evangeliets og Herrens omdømme.

Jeg har mange ganger forsøkt å stille spørsmål , kommentere mv for å få igang en viss respekt for hvordan vi omtaler Herren.?

Enkelte er så fordømmende og skremmer med en kjærlig Guds vrede og straff. .... vel det er ikke verre en å tenke på om en selv som far eller mor ville utføre slike grufulle handlinger overfor sine barn.

Ikke jeg ihvertfall.

Siden Herren Gud da innehar ufattelig mye mer kjærlighet enn oss mennesker ,kreves det ikke store bevisstheten for å se at å fremstille Herren som en.... som er slemmere/ondere enn en vanlig forelder blir helt vanvitiig.

Gud er vår Far og Skaper Herren kom for å frelse/redde sin Fars kjæreste barn.... 

Hvordan i all verden kan noen da klare å spre så stygge rykter om Han???

Tenker enkelte på at Herren Gud ser og hører hvordan han fremstilles og omtales? Det må da være forferdelig sårende for vår Herre og Gud å bli fremstilt så skjevt som mange gjør.

Jeg vil ikke såre min vakre Herre og Gud. Derfor velger jeg å delta i ny og ne... for å forsvare min Herre og rettferdighet for Hans kjære (mao... forsøke å si fra i ny og ne) Så spiller det da liten rolle hva andre mener om det, så lenge jeg selv har rent mel i posen.

Jeg tror man må kunne tenke sånn for å delta her inne, og ta pauser, se om man gidder mv :-) 

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Noen ganger legger jeg merke til...

Publisert over 7 år siden

Først av alt. Det var et bra innlegg du hadde Magnus. Jeg savner din stemme:)

Noen ganger legger jeg merke til at det kommer ikke an på hva som er sagt men hvem som sier det.

Det gjelder spesielt hos redaksjonen. Noen andre, hvem som helst, kan ha sagt det samme men hvis det er noen kjente personer som sier det samme legges det mye mer vekt. Det irriterer meg litt.

Dette ser vi senest i dag. Hvor mange innlegg var det om samme tema? Du skjønner det:)

Jeg jobbet i London i 3 år. Der har sjefene en adskillig større makt enn i Norge. De fikk hakeslepp av mine uttalelser noen ganger fordi jeg er Norsk. Jeg sa ting som ikke går an i den kulturen der men jeg står for det.

Jeg så de bestemt inn i øynene og sa: "I am not interested in who is right, but what is right"

Jeg fikk det som regel gjennom, selv om sjefen hadde sagt noe annet!

Jo, dette hadde med mitt fag å gjøre. Da hadde jeg rett.

Her på VD snakker vi om livet og da har vi alle rett, hver på vår måte:)

Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Å lese dobbelt så mye som man skriver

Publisert over 7 år siden

er en god leveregel for meg. Det er ufattelig mye kunnskap her inne, på godt og ondt. Å bygge kunnskap skjer gjennom lesning, tolkning, skriving og dialog/debatt.

Nettdebattene er anerkjent.

Jeg har debattert i Aftenposten (1985-2011) VG (2007-2009 og her 2011-).

Det har skjedd en utvikling, fra en mannsdominert bastion til kvinners stemme.

Bibelen tekster tolkes av oss alle avhengig av barndom, eksemplets makt og utdanningens "tenke selv".

Å erkjenne at mennesker er i en livslang læringsprosess krever toleranse. Budskapet i Bibelen skal provosere tanken ellers ville det ikke blitt vekst.

Mennesker lever i sine egne omgivelser. Det er stort å ta del i den innerste kretsen rundt det enkelte mennesket.

Ydmykhet for at alle har noe å bidra med, i form av erfaringer og opplevelser som de deler fritt.

Det minner sterkt om en situasjon i helsevesenet der pasienten "blottlegger sitt liv på grunn av sykdom.

Det som smerter i helsevesenet er at forskjellen på deg og meg er så liten, avstanden så kort og mulighetene så forskjellig.

Kunnskapsutvekslingen (bygge kunnskap /gjenvinne helsen) ligger i balansen mellom den som gir og den som mottar.

Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Men jeg har det vel sånn at jeg ikke gidder å streve for å bli hørt eller være poppis her inne eller andre steder. Det der har nok mange av oss som har vært en form for allemannseie i yrkesliv eller andre arenaer mv. fått mer enn nok av.

Behovet for å slippe å overbevise eller forklare mv ..overtar nok for ønsket om å tilfredstille bestemte redaktører og debattanter.

Takk for kommentaren. Jeg kan følge deg i det du skriver her. Det er viktige at vi kan være ærlige og ekte i vår deltakelse her som andre steder. Dessuten skal jo verdidebatten først og fremst handle om å dele tanker og meninger, og gjennom det lære av hverandre. Å skulle forsøke å tilfredsstille andre sånn at du må gå på akkord med idealene nevnt ovenfor vil derfor være et blindspor. Du har også gode refleksjoner rundt vårt kristne ansvar som Jesu ambassadører.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger legger jeg merke til at det kommer ikke an på hva som er sagt men hvem som sier det.

Det gjelder spesielt hos redaksjonen. Noen andre, hvem som helst, kan ha sagt det samme men hvis det er noen kjente personer som sier det samme legges det mye mer vekt. Det irriterer meg litt.

Dette ser vi senest i dag. Hvor mange innlegg var det om samme tema? Du skjønner det:)

Takk for hyggelig bemerkelse, Petter. Øverst i sitatet synes jeg du kommer med et kjempepoeng. Det er virkelig uheldig når en sånn kultur får utvikle seg. Forhåpentligvis vil den jevne debattant og leser klare å forholde seg til det som skrives på en rettferdig og sunn måte, altså uten at person/tittel/status blir avgjørende for forståelsen av selve saken. (Selv om fagpersoner innafor ulike felt naturligvis står i en spesiell posisjon når de uttaler seg)

Det du noterer nederst i sitatet er noe jeg også har lagt merke til, for det skjer gang etter gang. Hva skyldes det egentlig at enkelte journalister eller eksterne "autoritetspersoner" rett og slett må skrive selvstendige innlegg og dermed starte debatter som de sjelden følger opp, i stedet for å bli med på allerede påbegynte tråder som i og for seg er minst like elegante og fornuftige men som altså er forfatta av alminnelige debattanter? Forøvrig er det artig å høre om dine eventyr på jobben i andre land. Noen ganger kan en folkelig mentalitet - som kanskje er litt typisk norsk? - være av det gode. Også nordmenn har da noe å tilføre andre kulturer!

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Det er ufattelig mye kunnskap her inne, på godt og ondt. Å bygge kunnskap skjer gjennom lesning, tolkning, skriving og dialog/debatt.

Jeg synes at du har mange gode poenger her, Tove. For min del tror jeg at både det onde og det gode er viktig å få med seg. Og her tror jeg at verdidebatt egentlig er ganske bred, den favner både de positive og konstruktive røstene og de negative og destruktive. Alt dette er deler av virkeligheten og det må være med i debatten. Det er jo heller ikke uvanlig at vi som mennesker trekkes mot det mer dramatiske og provoserende (noe tabloid-avisene har skjønt for lenge siden).

Du snakker om ydmykhet for at alle har noe å bidra med. Dette er utrolig viktig! Ikke sjelden kan man få inntrykk av at enkelte debattanter eller grupper av debattanter nærmest avskrives før debatten har starta på bakgrunn av angivelig mangel på kunnskap eller mangelfull evne til å uttrykke seg. Enda verre blir det når dette overføres på et mer overordna nivå, ikke minst i en politisk kontekst. Ønsket om å reservere politisk og økonomisk makt til en liten elite virker å ligge latent hos de til en hver tid styrende makter. Demokratiet og det frie samfunnet der enkeltindividet tilkjennes fulle rettigheter er under sterkt press, ofte under påskudd av hensynet til grupper.

At de styrende eller (i egne øyne) kloke skal få trumfe folkets røst i egenskap av de representative posisjoner de sitter i (valgt av folket) kan vi ikke gå med på, like lite som besserwissere skal få skyve enkeltstemmer ut av debatten her inne.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere