Elias Per Vågnes

235

Helvete på veg til Helvete

Kristendommen er tufta på gudsfrykt.

Publisert: 17. feb 2014

 Ei gudfryktig befolkning og eit gudfryktig menneskje er honnørord. Gudsfrykt er tufta på skuldkjensle. Skal skuldkjensel og frykt bite seg fast i sinnet, må indoktrineringa starte så tideleg som råd er. Når avkomet vert søkklasta med dårleg samvit overfor hemngjerrige gudar som Jahve og Jesus, då ber dei skadar og arr i sinnet livet ut. Ei heil avdeling på Modum Bad lappar saman menneske med alvorlege mentale skadar av det slaget den tyske psykologen Tilman Moser har gitt diagnosen gudsforgifting.

Grunnlaget for det religiøse redselsregimet er påstanden om at Bibelen er innblæst av Jahve og difor fullkomen sanning. Det teologiske læreverket Illustrert Bibelleksikon omfattar 12 bind. Der står det mellom anna at psykiske lidingar kan vere ein fylgje av at vonde ånder tek kontroll over menneskesinnet. Ei mengd kyrkjelege teologar, mellom dei 8 biskopar, samt Erling Utnem og Sigurd Lunde, står bak dette verket. Dei les Bibelen på same viset som Hallesby, Jan-Aage Torp, Kjell Furnes, Espen Ottesen.

Kyrkjene i Den vestlege verda står for protesttog mot dødsstraff, men held på  påstanden om at Jesus skal sende milliardar på milliardar av menneske til evig liding i svovelhelvete. Dei fordømde si synd er å vere fødd inn i verda. Informasjonsleiar i NLM Espen Ottesene seier det slik i ein debatt NRK har dratt i gang: «Eg dømer ingen til evig pine i Helvete, men det må då vere klinkande klart at ikkje alle kan sleppe inn i Himmelen!» Men kvifor ikkje?

Den Lutherske lære seier at Den treeinige Gud har skapt Himmel for dei få og Helvete for dei fleste. Heile menneskeheita er fortapt av di Adam og Eva synda i Hagen. For å skaffe nokre sjeler til Himmelriket sende Gud 33% av seg sjølv ned på jorda forkledd som Jesus Kristus. Dette vesenet let Gud(67%) døy på ein kross som soneoffer til seg sjølv. Deretter vart Jesus sendt innom Helvete på ein utvida dagstur og drog så til himmels. På Dommens dag kjem Jesus attende for å døme levande og døde. Dommens dag inntreff når jødane har kjempa den gode strid i Palestina og nesten er utsletta.

Der er ei mikroskopisk moglegheit for at dette slår til.  I så fall må  eg møte til doms framfor ein sorgtung  Jesus. Oppløyst i tårer må han sende meg til evig pine fordi eg ikkje trudde at drap på ein uskuldig kunne betale heile menneskeheita sine brotsverk. Jesus spør: «Kvifor trudde du ikkje? Du vart varsla gjennom bråtevis med anonyme brev, Jan-Aage Torp, Kjell Furnes, Thomas Blomvik og mange fleire?»  Og eg svarer: «Herre, i ei så alvorleg sak, kvifor skikka du ikkje eit einaste truverdig sendebod? Kvifor nytter du ikkje dei skarpaste knivane i skuffa i staden for middelhavsfarar til å forkynne bodskapen? Samt ditt visittkort i form av evne til å gå på vatnet?»     

DnK og lågkyrkjelege rørsler klamrer eg til myten om den  vonde dommaren og ei absurd helveteslæra, men fleire og fleire ser galskapen og trekker på skuldrane. Gudsforgifting er på vikande front. Helveteslæra går til Helvete og takk for det!

Kommentar #1

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Ei gudfryktig befolkning og eit gudfryktig menneskje er honnørord. Gudsfrykt er tufta på skuldkjensle. Skal skuldkjensel og frykt bite seg fast i sinnet,

Her har du fullstendig rett. Men skyldfølelesen og fordømminga kommer ikkefra Herren. Når Jesus kom så fordømte Han ingen, men de skriftlærde, de fikk gjennomgå av Jesus. De som bruker bostaven til å slå ihjel andre med.

Kommentar #2

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Tro er tillit - ikke frykt!

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Gudsforgifting er på vikande front. Helveteslæra går til Helvete og takk for det!

Det er jeg også glad for. Gudstro bør handle om tillit - ikke frykt. Noe annet er i bunn og grunn umenneskelig.

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Elias

Det ser ut som du er opptatt av helvete.Vær heller opptatt av det som Jesus  gav oss. Nåden  og kjærligheten, da Han gav sitt liv for oss,og ville frelse oss fra fortapelsen. 

Gudfrykten er ikke å være redd for Gud, den som tror det, har misforstått budskapet kraftigt, Gudsfrykt er visdom til sannhet i Guds ord.  Sannheten er å vile i Kristus. For hvorfor skal man frykte når livet er i oss den som har motatt livet I kristus er trygg. Hvem er da i mot oss når Gud er med den som tror.men jeg forstår frykten hoss den vanntro.Hvilket håp har en som ikke tror, etter livet slutt?

mvh

Rune

Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Den Jesusen du trur på

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vær heller opptatt av det som Jesus gav oss

er eit uhyre! Berre fordi eit menneske vert fødd inn i verda, er det så syndig at det må straffast med evige pinsler i Helvete. Og den ubarmhjertige dommaren det er din Jesus. Kva er snilt med den karen?

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
er eit uhyre! Berre fordi eit menneske vert fødd inn i verda, er det så syndig at det må straffast med evige pinsler i Helvete. Og den ubarmhjertige dommaren det er din Jesus. Kva er snilt med den karen?

Hei Elias

Er det Jesus sin skyld,heller er det oss menneskene sin skyld at vi havner i fortapesen ? Dette er spørsmål som man selv må stille seg, Hvorfor legge skylden på Jesus når du ikke tro på Jesus? Hvorfor frykte eller snakke om helvete når man ikke tror på helvete? Jesus døde for oss alle, Han var uskyldigt dømt, hang på korset for deg og meg Elias. Er Denne Jesus et uhyre? Det er vi selv som velger den utgangen vi selv velger, ingen kan vi skylde på Elias, bare vår stolthet og egoisme.

mvh

Rune

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, det er han som er brutal dommar

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Er det Jesus sin skyld,

som sender menneskje til evig pine, forstår du evig pine?, for null og niks.

Og om det verkeleg var slik at ein måtte tru dette vrøvlet, kvifor sende ikkje Jesus truverdige sendebod for å formidle bodskapen i staden for rørekoppar som deg?

Meiner du at din Jesus opptrer ansvarleg?

Kommentar #7

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Å lese Bibelen med brillene til Calvin og Augustin

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Ei heil avdeling på Modum Bad lappar saman menneske med alvorlege mentale skadar av det slaget den tyske psykologen Tilman Moser har gitt diagnosen gudsforgifting.

Du skriver et godt innlegg med argumenter man ikke kommer utenom. Det står i Bibelen at man skal tenke. Og der skorter det noen ganger hos enkelte kristne. Man sluker det man får servert, uten å tenke. Uten å studere. Dette blir en form for pappegøye-tenking hvor man bare gjentar det man har blitt fortalt. At såpass mange kommer til såpass ulike konklusjoner i dette spørsmålet, sier egentlig alt. Dette temaet er ikke enkelt. Hadde det vært såre enkelt, hadde det ikke vært uenighet. 

Modum Bad uttalte seg en gang om at psykologer ikke har bra nok kjennskap til problematikk rundt sekter. De trenger mer og inngående kjennskap til hva dette gjør med folk under sin utdanning. Om det har skjedd en forandring rundt dette i dag, er jo å håpe på. Men det er langt fra tilstrekkelig å lese et par artikler om at sekter består av "en sterk leder og en menighet som lar seg hjernevaske". Nå forenkler jeg veldig. Men det er helt klart for lite kunnskap rundt dette. 

En psykolog spurte en gang: "Trenger vi helvete?" Et godt spørsmål. Hva som er den endelige sannhet i spørsmålet om fortapelse - eller at det ikke finnes en fortapelse - er jeg ikke sikker på for eget vedkommende. Da jeg var en pappegøye i sekt, sa jeg jo bare hva lederne sa. Etter å ha studert dette temaet mer siden, og brukt hodet, så er ikke siste ord sagt. Til og med de lærde strides. Folk som kan hebraisk og gresk opp og i mente. 

Hvor mange vet f.eks at det som har preget Vestens tilnærming til emnet fortapelse, stammer direkte fra Augustin? Og Dantes Inferno? Og så har man Calvin og hans predestinasjonslære. Og den stammer helt tilbake til Platon og den senere Platonius - var det det han het? Hørt dette i forbifarten, så kan ikke utlegge noe videre om dette. Og Vesten er faktisk ikke klar over hvor påvirket vi er av Calvin også. Så vi har to tidligere teologer - Augustin og Calvin - som preger vår forståelse av dette temaet enn i dag. Og så hevder folk at: "Jeg leser jo bare Bibelen!" Nei, det er ikke fullt så enkelt. Alle er påvirket av historiske tolkninger fra ulike teologer den gangen. Man leser Bibelen gjennom brillene til disse tidligere teologer. Vi har altså flere filtre som vi leser Bibelen gjennom. Noen ganger uten å vite det. Det er mildt sagt skremmende.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
som sender menneskje til evig pine, forstår du evig pine?, for null og niks.

Og om det verkeleg var slik at ein måtte tru dette vrøvlet, kvifor sende ikkje Jesus truverdige sendebod for å formidle bodskapen i staden for rørekoppar som deg?

Meiner du at din Jesus opptrer ansvarleg?

Hei Elias

Jesus kom med nåde og sannhet.sannheten kom han med for å sette oss fri fra synden, nåden kom han med for å berge oss fra fortapelsen, så er det opp til menneske om det vil tro på Guds sønn heller ikke. Den som er født på nytt forstår det åndelige i dette, da Jesus sier den som skal tilbe Faderen må tilbe han i Ånd og i sannhet. Så du ser at det er mange som fornekter sannheten og derfor vil de fare med spott mot den som fører sannheten, slik står det skrevet i Guds ord, Jeg vil ikke vende meg til slik menneskene vil, men slik gud vil, for det menneske vil er egoisme og stolthet.

Min Jesus er alles Jesus. Det er bare en sannhet og en vei og et liv. Jesus. Ingen kan komme til Faderen uten Jesus som er nåde og sannhet, men Jesus kom med sverd, for å skille mellom sannhet og løgnen,Jesus var både radikal og rettferdig. Jesus sender ut mennesker som våger å stå for sanneten og formidle den slik den er, uten å røre til evangeliet så mye slik mange andre gjør, for å godgjøre menneskene tilfredstillelse. En kjærlighet uten sannhet er ingen ekte kjærlighet.

 La oss her ta med en påminnelse av den engelske predikanten C.H. Spurgeon: Husk på at vi skal rettlede mennesker som enten går fortapt eller blir frelst, og de blir absolutt ikke frelst gjennom feilaktige læresetninger. Vi skal stå til ansvar for Gud.

mvh

Rune

Kommentar #9

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Enda et

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
En psykolog spurte en gang: "Trenger vi helvete?

Godt spørsmål, ja. Men hva er frelsen, dersom det ikke er frelse fra evig pine? Hva gjenstår det da å blir frelst fra? Det kan virke som om det er det som er dilemmaet, at dersom en fjerner Helvete og evig pine, så fjerner en også selve grunnlaget for frelsen og "dermed døde Jesus for intet".

Helvete og evig pine er kjekt å ha, ser det ut til. Hadde vært int å vite om de som tror på evig pine, kunne ønske at det ikke gikk "den veien" med de av oss som ikke tror "rett" eller som ikke tror i det hele tatt. Det er jo helt åpenbart flere tolkningsmuligheter, så hvorfor da gå for den verst tenkelige?

Det lurer jeg på :-D

Kommentar #10

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Hei- Elias Per Vågnes.

Publisert over 8 år siden

Jeg viser til mitt innlegg KRISTEN TILPASNING TIL ANDRE RELIGIONER. Det har ikke gått ut enda. Der viser jeg til jødisk tro på straffestedet. En noe harmdirrende rabbi uttaler seg og tar avstand fra gjeldende kristne tolking. En må regne med at det rabbien fremmer var Jesus barnelærdom. Jødene er tradisjonelle.

Kommentar #11

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Synes de som står for evig pine, må slutte å unnskylde og bortforklare denne læren. De sier rett ut at Jesus skal pine folk på bestialsk vis i all evighet. Et skrik som aldri tar slutt. Sett meg lei på at folk sier at "Men Jesus er jo så god! Og det er jo ingen grunn til å havne i fortapelsen! Ingenting å være redd for!" Ingenting å være redd for?!!! Slike folk hevder jo tilstander som får middelalderen til å framstå som en koselig ferie til Syden.

Skal man mene noe, så får man stå for det. Mener man at Jesus skal rive folk i filler i et pågående evig inferno - så si det rett ut! Kall en spade for en spade! Ikke gjem alt dette bak "Men Gud er jo kjærlighet!" Det er å omgå spørsmålet. Fordi man ikke helt vil vedkjenne seg hva man faktisk tror på. Vær ærlig! Er Jesus en torturist, så si det rett ut. Og ikke fir en tomme på det. Dette vil møte forakt. Ja, til og med hat. Men i det minste er man ærlig om sin egen lære og tolkning. 

Og takke meg til at det finnes andre måter å forstå dette temaet på. Får inderlig håpe at universalistene får rett til slutt - de som mener at alle kommer til Himmelen. Og hvis disse tar feil, og det finnes en evig fortapelse, så kan jeg ikke få det til å gå opp at Jesus skal pine folk i uendelig framtid. Det er heldigvis flere teorier som verserer. Mildere varianter, for å si det på den måten. Det er faktisk opp til hver enkelt å filosofere rundt dette. Hvem som får rett til slutt, får jo tiden vise.

Kommentar #12

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Godt spørsmål, ja. Men hva er frelsen, dersom det ikke er frelse fra evig pine? Hva gjenstår det da å blir frelst fra? Det kan virke som om det er det som er dilemmaet, at dersom en fjerner Helvete og evig pine, så fjerner en også selve grunnlaget for frelsen og "dermed døde Jesus for intet".

Det er helt riktig. Hva er vitesen med å blir frelst.. Kan si det så sterkt, de som hever de tror på Jesus og sier de ikke tror det finnes noe fortapelse - er de født på ny?

Kommentar #13

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men hva er frelsen, dersom det ikke er frelse fra evig pine? Hva gjenstår det da å blir frelst fra?

Du har fornuftige tanker. Dette er en klassiker: "Det må jo være noe Jesus ville frelse oss fra!" Og det eneste alternativet evig pine-kristne klarer å komme på, er nettopp evig pine. Det er en drøss av grunner til at Jesus kom. Han kom for å frelse oss fra et Gudsbilde som ga folk redsel. Derfor sa han "Frykt ikke!" igjen og igjen. Han kom for å frelse oss fra våre synder. Fra å tro at Gud har forlatt oss. Og en hel dorull med punkter kunne fylles ut, om hva Jesus kom for å frelse oss fra.

Stønn... He he!

:-)

Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Sukk

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det er helt riktig. Hva er vitesen med å blir frelst.. Kan si det så sterkt, de som hever de tror på Jesus og sier de ikke tror det finnes noe fortapelse - er de født på ny?

Jeg har aldri påstått at det ikke finnes noen fortapelse. Spørsmålet er hva fortapelsen er. Jeg tror ikke det er "evig pine". Men trenger man "evig pine" og Helvete? Finnes det ikke noe å bli frelst fra, dersom en fjerner læren om evig pine?

Ka du trur?

Kommentar #15

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Og en hel dorull med punkter kunne fylles ut, om hva Jesus kom for å frelse oss fra.

Og det som er "syndens lønn": Døden.

Kommentar #16

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Ja, dette er tolkningen om at alle som ikke tror, skal avrettes øyeblikkelig etter Dommedag. For å aldri mer leve. Kanskje dette er riktig tolkning.

Men jeg må stille et viktig spørsmål: Kom Jesus for å gi oss sterke psykiske problemer? Det er jo hva hovedinnlegget handler om. Jesus helbredet de som hadde et knust hjerte. Trøstet. Var mild.

Og enda et viktig spørsmål: Var det noe ved Guds person som Jesus holdt tilbake fra oss? Har Gud to sider? En god og en ond? Hvis du tror, er Gud god mot deg. Hvis du ikke tror, vil Gud utføre ting med de "vantro" i all evighet. Ting som ville gjort djevelen redd, for å si det sånn.

Merkelige saker. Da jeg kom til tro på Jesus som ung, anså jeg ham for å bare være snill. Men så kom forkynnelsen som hadde riset bak speilet. Jesus var visst ikke bare snill allikevel. Og da begynte forvirringen. 

Som en sa: "Gud er kjærlighet. Ingenting som ikke er i tråd med kjærlighet, kan ikke komme fra Gud." Holder meg til den forståelsen. Det nytter uansett ikke å forstå alt i Bibelen. Det er ting der jeg har store problemer med. Som jeg ikke forstår. Kanskje er dypt uenig i. Men det er i det minste å være ærlig.

Men skal ikke kapre tråden. Blir bare så engasjert. 

:-)

Kommentar #17

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hvem skal pine hvem?

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Synes de som står for evig pine, må slutte å unnskylde og bortforklare denne læren. De sier rett ut at Jesus skal pine folk på bestialsk vis i all evighet. Et skrik som aldri tar slutt. Sett meg lei på at folk sier at "Men Jesus er jo så god! Og det er jo ingen grunn til å havne i fortapelsen! Ingenting å være redd for!" Ingenting å være redd for?!!! Slike folk hevder jo tilstander som får middelalderen til å framstå som en koselig ferie til Syden.

Djevelen og hans demoner skal kastet i ildsjøen og utslettes. Det skal alle ufrelste mennesker også. Selve utslettelsen av gjenoppståtte kropper og av de ufrelste som lever i endens tid, går på noen sekunder.

Spørsmålet blir da, til Rudi Wara og Rune Staven: Hvem er det i tilfelle som skal pine alle disse 15 milliarder mennensker dersom djevelen og hans demoner alt er kastet i ildsjøen? Skal djevelen og hans demoner fortsette å plage mesteparten av menneskeheten nede i ildsjøen? 

Eller er det Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd som skal uføre plagene? Det siste hadde vært helt uhørt! 

Hvorfor advarer dere ikke alle dem som får barn i våre dager. Dere tror jo at nesten alle av de nyfødte skal gå i ildsjøen etter alderdommen?

Hvorfor advarer ingen i bibelen om det å få barn, det må jo være noe av det viktigste de kan si til oss lesere?

Takker dere for abortlegene også, de gjør jobben slik at disse barna ikke vokser opp og blir kastet i helvede etter de har levd en stund?

Slik kunne jeg fortsette og fortsette, men nå er jeg blitt litt kvalm av deres helvedes-tro!!

Kommentar #18

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Trur ikkje det ...

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
. Får inderlig håpe at universalistene får rett til slutt - de som mener at alle kommer til Himmelen.

Kjernen er....Jesus...Kristus ... alene .. Jeg er veien, sannheten og livet.  Ingen kommer til Faderen.. o.s.v.

Årsaken til at Jesus kom var at han skulle beseire Satan og gjøre ham maktesløs. Det som skjedde når mennesket ved Adam falt i synd var at foruten å dø åndelig, så ble det også en trell under djevelen. Djevelen stjal kontrakten som mennesket hadde fått av Gud. Mennsket havnet i åndelig fattigdom og død. Før syndefallet så fantes ingen sykdom. Så snart mennesket hadde falt begynte sykdom, hat, opprør og alt negativt å manifistere seg. Det var djevelens natur som hadde kommet over mennesket.

Så kom Jesus, Guds sønn Han ble ført til denne jord avlet av den Hellige Ånd og født av jiomfru Maria og på denne måten ble han som det står i Hebr. 2, 14 og 14 : "Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djelvelen, og befri dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv." Jesus hadde m.a.o. en jordisk mor og en himmelsk far.

Iblant tror vi at Jesus kom bare for å vise oss at han var Guds sønn, men det er ikke hele sannheten. Han var 100% Gud og 100% menneske. Jesus sier i Mark. 10,45 følgende om seg selv: "For Menneskesønnen har ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv i løsepenge for mange."

Hva hendte på korset? Ikke noe menneske ...ingen humanisme...ingen nyåndelighet ..ingen pasifisme...ingen sosialisme..ingen skjult kunnskap i to kapitler...ingen miks av det okkulte. ingen miks fra andre religioner eller profeter.... ingen Odin eller Tor...kunne løse mennesket ut ...Jesus kom for å dø. Rom. 6,23 sier at: "Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Altså kom Jesus, Guds sønn, som både var Gud og menneske. Han var 100% menneske og kunne derfor dø som menneskehetens representant. Han var 100% Gud og var derfor uten synd og kunne derfor død en stedfortrendende død...for deg ...og for meg. Han var uskyldig, men tok på seg alle andres synd; et syndoffer.

Når du omvender deg; bøyer kne og forsaker djevelen og alt hans vesen; og tar imot Jesus som Herre og frelser så blir du født på ny og fyllt med den Hellige Ånd og kraft.

Da..har du Gud i deg...og du og Han har samfunn med hverandre. Du er aldri ensom. Et av Guds forbundsnavn er Herren den nærværende. Du kjenner deg ikke lenger forvirret for du har en visshet om at han bor i deg. Den du er på innsiden er ditt virkelige jeg. Skriften sier at ditt innvendige menneske - eller hjerte - har øyne. Paulus ber om at ditt hjertes øyne skal åpnes, slik at du ser den herlighet, som bor i deg (som født på ny) og som finnes hos Gud og som er gitt til deg ved den Hellige Ånd (Ef. kap. 1 v. 17-18).

Ditt innvendige menneske har og ører, slik at du kan høre hva Ånden sier. Den har og munn, så den kan tale om for deg hva Gud har sagt. Gjennom den Hellige Ånd; den tredje personen i guddommen, åpenbarer Gud sin vilje for deg i ditt aller helligeste- i din ånd. På dette vis blir vi ledet av Guds Ånd.

Jeg tror vi ved å bli en Jesu Kristi etterfølger, så er søkingen over - vihar samfunn med den levende Gud og det former oss .....og det er ingen sannhet i annen lære, men menneskene som følger annen lære har selvsagt samme verdi både for meg og for Gud...Han ønsker at alle tok imot og la seg bli født på ny..

Legger inn en link der Kevin Prosch synger "Harp in my heart" - ta deg til å bli med ...der det visuelle er av stor kvalitet...

http://www.youtube.com/watch?v=6_41guaiBjs&p=D95C6853C008686A&playnext=1&index=2

Kommentar #19

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Slik kunne jeg fortsette og fortsette, men nå er jeg blitt litt kvalm av deres helvedes-tro!!

Enig. Og undertegnede kaster opp!

Kommentar #20

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Legger inn en link der Kevin Prosch synger "Harp in my heart" - ta deg til å bli med ...der det visuelle er av stor kvalitet...

Sjeldent bra sang. Både tekst og det visuelle. :-)

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jesus kom med nåde og sannhet

Er det ikkje din Jesus som skal døme menneskje til evig pine for bagateller? Det vil seie for brotsverk som ikkje ville få meir enn påtaleunnlatelse her på jorda?

Nei, det er ikkje Djevelen og Helvete menneskja er redde, men ein samvetlau dommar. Det er det om kallat gudforgiftning, ein sjukdom du preier etter bee evne. Heldigvi er dine evner i så måte minimale om dei i det heile fins.

Kommentar #22

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Religion er makt

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Gudsforgifting er på vikande front. Helveteslæra går til Helvete og takk for det!

Ikke glem at religion også er makt og ikke minst utøvelse av makt, Vågnes!  Og å skremme folk til å tro på noe kan - foruten beruselsen som maktutførelsen gir - også være særdeles inntektsbringende, jfr Den Katolske Kirke og all jordisk gods denne har samlet seg.  For ikke å snakke om klin gærne amerikanske karismatikere med feite formuer og en livsstil som er fjernt fra tømmermannen fra Galilea.

Nå har følgende lille uskyldige utsagn nylig blitt fjernet i en annen tråd, men jeg er så frimodig å gjengi en kommentar fra Twitter som oppsummerer det hele:  "Ein gud som må truge potensielle avhopparar med helvete er jaggu stusselege greier."

Kommentar #23

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Dei som vil framstille Gud som eit uhyre

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
En psykolog spurte en gang: "Trenger vi helvete?"

dei treng Helvete. Kva glede skal eit rimeleg godhjarta vesen med milliardar på milliardar menneske som vrir seg i svoveleld til evig  tid? Kva slags vesen kan gle seg over slikt?

Dei einaste som har gleda av like krekkvisjonar er psykopatiske religiøse demagogar, også kalla svovelpredikantar! Deira glede er å kna og psykologisk msnipulere eit menneske til mental krise.

Takk til Ellen som har vist oss eit anna syn!

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, jødane

Publisert over 8 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Der viser jeg til jødisk tro på straffestedet.

dei har ei behageleg vaskemaskin for alle. Vasken varer maksimalt eitt år. Deretter er det sæle for alle, også for deg og meg.

Grei og human vri, spør du meg.

Kommentar #25

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Skal man mene noe, så får man stå for det. Mener man at Jesus skal rive folk i filler i et pågående evig inferno - så si det rett ut!

Heilt korrekt, Werner! Det gjeld å ikkje la seg skreme frå vett og forstand.

Vår tanke er fri. Bruk vett og forstand!

Kommentar #26

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Grei og human vri, spør du meg.

Du snakker rett fra levra, Elias. Det er bra. Må ta en pause fra verdidebatt. Men kanskje vi prates igjen i "neste omgang" her inne. :-)

Kommentar #27

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Han kom vel med eit godt budskap?

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
"Det må jo være noe Jesus ville frelse oss fra!"

Det er svovelpredikantane som trng til noko å frelse oss frå. Korleis skal dei elles kunne skreme livdriten av godtfolk?

Kommentar #28

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Vår tanke er fri. Bruk vett og forstand!

Heldigvis! Vi prates igjen! :-)

Kommentar #29

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det er svovelpredikantane som trng til noko å frelse oss frå. Korleis skal dei elles kunne skreme livdriten av godtfolk?

Helt på linje med deg der! :-)

Kommentar #30

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Anders Helge

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Slik kunne jeg fortsette og fortsette, men nå er jeg blitt litt kvalm av deres helvedes-tro!!

dei som kaller deg ein mann på vidotta, dei tek grundig feil! Tidvis makter du å kombinere religion med vett og forstand på ein god måte!

Kommentar #31

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det har eg hevda gong på gong

Publisert over 8 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ikke glem at religion også er makt og ikke minst utøvelse av makt, Vågnes!

Ei religiøs lukka forsamling er eit paradis for psykopatiske maktmenneske. Ei forsamling som konkurrerer om å trur det utrulege!

Kommentar #32

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

I trosopplæringen kalles Joh. 3,16 "den lille Bibelen"

Publisert over 8 år siden

"For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."


Her stilles fortapelsen og evig liv opp som to motpoler, eller motsetninger, om man vil. Er det ikke død som er det motsatte av liv? Eller for å si det på en annen måte: Død er fravær av liv, akkurat som mørke er fravær av lys.

Så hvorfor er ikke evig død det motsatte av evig liv? Fortapelsen blir også forklart som et totalt gudsfravær, men kan man ikke da si at fortapelse eller evig død simpelthen er fravær av evig liv?

I åpenbaringen kalles fortapelsen den annen død: 

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.(Åp. 2,11)

I Åp. 19 og 20 omtales det også som ildsjøen. og i ÅP. 20,14 forklares ildsjøen som den annen død:

Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.

Men Åpenbaringen nevner ikke at noen andre enn dyret og den falske profeten kastes levende i ildsjøen.Deretter kastes også djevelen i ildsjøen , hvor de i følge Åp. 20,10 skal pines dag og natt i all evighet. Til slutt også får selskap av Døden og dødsriket:


 Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.(Åp 20:14-15)

Men det står ikke noe om at disse kastes levende i den annen død. Og hvordan kan de være levende, hvis de ikke finnes innskrevet i livets bok?

Jeg finner ikke bibelsk dekning for middelalderens forestillinger om et evig liv i den annen død, untatt for ondskapens treenighet: Djevelen, dyret og den falske profet.

Derfor tror jeg at det mortsatte av evig liv er evig død, ikke en evig, pinefull tilværelse i full bevissthet. Sjelens udødelighet er ikke bibelsk lære.

Kommentar #33

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.21.Elias Per Vågnes.

Publisert over 8 år siden

Det handler jo ikke bare om vask som du beskriver det,men også  anledning til et nytt jordeliv etter skjærsilden. Jeg siterte fra det jiddishe miljøet om det. Reinkarnasjon. " Kast ikkje stein-han kjem att" er jo et solid  og gammelt norsk visdomsord. Alle vet jo at det er et vektskålsystem i naturens ordning, Tror du ikke på det heller? Jeg undres på hva muslimene lærer vedrørende livet etter døden?

Kommentar #34

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du kjeme deg!

Publisert over 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Derfor tror jeg at det mortsatte av evig liv er evig død, ikke en evig, pinefull tilværelse i full bevissthet. Sjelens udødelighet er ikke bibelsk lære.

Du nytter vett og forstand!

Men kva med dei som aldri har høyrt Johannes 3.16?

Kommentar #35

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje veit eg fullt og heilt

Publisert over 8 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Jeg undres på hva muslimene lærer vedrørende livet etter døden?

men Muhammed snakka vel om fortapelse og om seg sjølv som dommar:

Han har sagt, fritt gjengitt, at den som har gjort urett mot eit menneske og ikkje personleg har bedt den som lei urett om tilgjeving, han kjem ikkje inn i Paradis.

Det eg har refereret om den jødiske vaskemaskina, den har eg frå ei nettside redigert av ein jødisk rabbi. Nå er vel heller ikkje jødiske rabbiar einige om noko som helst, men mi kjelde sa det slik: "Eit liv på jorda etterlet skit på skela. Sjela kan då samanliknast med eit par skitne sokkar som må vaskast maksimum i 12 månadar. Denne reingjeringa er ikkje ubehageleg!"

Han snakkar ikkje om skjærseld og pine i det heile, berre om behalgeleg og skånsam vask.

Kommentar #36

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Er det ikkje din Jesus som skal døme menneskje til evig pine for bagateller? Det vil seie for brotsverk som ikkje ville få meir enn påtaleunnlatelse her på jorda?

Nei, det er ikkje Djevelen og Helvete menneskja er redde, men ein samvetlau dommar. Det er det om kallat gudforgiftning, ein sjukdom du preier etter bee evne. Heldigvi er dine evner i så måte minimale om dei i det heile fins.

Hei Elias

Det er to dommerstoler Kristi domstol,og Guds domstol vi alle en gang skal stå til rette for. Og da hjelper det lite å si at man ikke viste noen ting om dette. Jesus  Er den smme Jesus for meg som for alle, men det er bare menneskene som ha sitt eget bilde på en annen Jesus en en han er. Mine evner er det ikke MYE å skryte av, men Guds visdom gir oss innsikt i hva som står skrevet i Guds ord,Om man velger å tro på sannheten eller ikke så får det bli opp til hver enkelt. Ingen tvang i å tro vet du Ellias. og hver sin tro også.

mvh

Rune

Kommentar #37

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Derfor tror jeg at det mortsatte av evig liv er evig død, ikke en evig, pinefull tilværelse i full bevissthet. Sjelens udødelighet er ikke bibelsk lære.

Hei Gunnar

Hva er et da, hvis det ikke er en bibelsk lære,hvor står det at sjelen dør?Legemet dør men ikke sjelen.

mvh

Rune

Kommentar #38

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, heldigvis

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ingen tvang i å tro vet du Ellias.

dei uhyra du skildrar har eg oppdaga at eg slepp å tru på. Desse utyska får du lov å ha for deg sjølv. Slit dei med med helsa og eg voner du elskar svovelrøyk!

Kommentar #39

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det står noe om dette i Romerbrevet

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
kva med dei som aldri har høyrt Johannes 3.16?

 14 For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov.

 15 De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem –

 16 på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.(Rom 2:14-16)


Kommentar #40

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
dei uhyra du skildrar har eg oppdaga at eg slepp å tru på. Desse utyska får du lov å ha for deg sjølv. Slit dei med med helsa og eg voner du elskar svovelrøyk!

Hei Ellias

Ja jeg tror på en lkjærlig og en rettferdig Gud. som elsker alle menneskene, inkludert deg. men det er vi som aviser Gud, ingen andre.Jeg ber og håper og tror at mange mennsker velger Jesus i sitt liv. For meg er Jesus livet.:)

Ha en fin kveld videre Ellias

mvh

Rune

Kommentar #41

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Forstår du ikke det?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva er et da, hvis det ikke er en bibelsk lære,hvor står det at sjelen dør?Legemet dør men ikke sjelen.

Les Bibelen, la ord forklare ord, så vil du etter hvert forstå mer og mer av sammenhengen. Men hvis du tror at du allerede har alle svarene, vil Bibelen være en lukket bok for deg.

Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. (Luk 11:9)


Kommentar #42

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Les Bibelen, la ord forklare ord, så vil du etter hvert forstå mer og mer av sammenhengen. Men hvis du tror at du allerede har alle svarene, vil Bibelen være en lukket bok for deg. Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. (Luk 11:9)

Hei Gunnar

Jeg forstår mye av det skrevne ord gunnar,og det er igjennom Ånden vi får vår visdom i fra

Jeg spurte deg om du kunne vise meg hvor dette står? Det var bare et spørsmål, siden du skrev at dette ikke var Bibelsk lære, så hadde det vert fint om du kunne henvise til noen vers der det står at sjelen kan dø.

mvh

Rune

Kommentar #43

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

@ Kjellrun MS

Publisert over 8 år siden

Hello,

I am quite interested in your comment about reincarnation. I've tried before to introduce idea of  reincarnation to certain christian groups but only to meet with closed minds. Closed and aggressive minds. Condemning minds. Fearful and hateful minds.  All from the simple word reincarnation. Why does it have to be so hard to fit into a "christian perspective" on life?  For me, it seems to be the missing link in the christian doctrine.

Reincarnation makes the entire picture fall into place.  How can millions of people be condemned to eternal hell simply because they either don't know, can't know, or refuse to know about the truth that Christ came to the earth with.  There are millions of muslims, there are handicapped people, there are children, atheists, jews, hindus, budhists, who are all going directly to hell !!... just about everyone but a few christians are going to make it up to paradise... and those are of course the ones in just the right sect.. the ones who call themselves the ..."true christians"

For those of the traditional thinking christian ideology it's sort of like going to school, your learning along the whole year, or ten years or more than 10 years, and when you get to the time when the diplomas are being passed out, you get passed a card in your hand that reads "failed"   "condemned to eternal damnation"  "hell" It's too late then to ask questions why.

Reincarnation means you can try again and again and again  ... until you get it right.. or get at least  something right .. ;-)

Without the idea of reincarnation to fill in the christian ideology, the traditional concepts of heaven and hell seem grossly unfair.  It's no wonder people react so abhorrently to the idea.

Interested in your reply. I'm also very interested in Anthroposophy if that means anything to you.

I read norwegian very well, so please reply in norwegian.  I write in English because it's my mother tongue.

Thank you,

Daniel

Kommentar #44

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Hva er en sjel?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
så hadde det vert fint om du kunne henvise til noen vers der det står at sjelen kan dø.

Noen spørsmål som vi må vite litt om når vi diskutere om at sjelen er udødelig.

Hva er en sjel?

Eller hva er sjelen for noe, hva består sjelen av?

Og hva er liv for noe, når sjel og liv er det samme?

Lever også livet, etter at mennesket er død?

Kommentar #45

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kva fortel Tilman Moser?

Publisert over 8 år siden

En tysk psykoanalytiker, Tilman Moser, skrev for 25 år siden en bok med tittelen “Gudsforgiftning”. I mellomtiden er den blitt kjent over alle landegrenser. Boken er skrevet som et brev til den Gud som forgiftet hans liv som barn, ungdom og langt inn i voksen alder. I dette brevet tar han i sitt 42. år avskjed med den karikerte Gud som ble hans “sykdom”. Fromme foreldre kanaliserte i god tro sin nedarvede, tyranniske, straffende Gud inn i hans barnesinn. Han skriver: “Vet du (Gud) hva som er verst ved alt de forteller om deg? Det er at de strør ut den listige påstand at du hører og ser alt og kjenner selv de hemmeligste tanker.” -Gud blir blodig fornærmet når han forsømmer å pusse tennene, når han i lek med venner får en flenge i boksen, når han i barnehagen konkurrerer med de andre om hvem som tisser høyest på veggen. Den ytring fra foreldrene som skremmer mest er: “Hva tror du den kjære Gud vil si til det?”

Han er i egne øyne en spedalsk, forutbestemt til evig fortapelse. Han raser mot den overmektige Gud som biter seg fast i alle kroppens og sinnets hulrom: “Du var undertrykkende, hensynsløs, grusom, ondskapsfull i din overlegenhet, og min barnslige svakhet og forsvarsløshet sjenerte deg ikke i ringeste grad. Jeg vet fra mine pasienter, venner og bekjente at du for millioner av mennesker er den verste barnesykdom som tenkes kan — for mange er den uhelbredelig.

Kommentar #46

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
En tysk psykoanalytiker, Tilman Moser, skrev for 25 år siden en bok med tittelen "Gudsforgiftning". I mellomtiden er den blitt kjent over alle landegrenser. Boken er skrevet som et brev til den Gud som forgiftet hans liv som barn, ungdom og langt inn i voksen alder. I dette brevet tar han i sitt 42. år avskjed med den karikerte Gud som ble hans "sykdom". Fromme foreldre kanaliserte i god tro sin nedarvede, tyranniske, straffende Gud inn i hans barnesinn. Han skriver: "Vet du (Gud) hva som er verst ved alt de forteller om deg? Det er at de strør ut den listige påstand at du hører og ser alt og kjenner selv de hemmeligste tanker." -Gud blir blodig fornærmet når han forsømmer å pusse tennene, når han i lek med venner får en flenge i boksen, når han i barnehagen konkurrerer med de andre om hvem som tisser høyest på veggen. Den ytring fra foreldrene som skremmer mest er: "Hva tror du den kjære Gud vil si til det?"

Han er i egne øyne en spedalsk, forutbestemt til evig fortapelse. Han raser mot den overmektige Gud som biter seg fast i alle kroppens og sinnets hulrom: "Du var undertrykkende, hensynsløs, grusom, ondskapsfull i din overlegenhet, og min barnslige svakhet og forsvarsløshet sjenerte deg ikke i ringeste grad. Jeg vet fra mine pasienter, venner og bekjente at du for millioner av mennesker er den verste barnesykdom som tenkes kan — for mange er den uhelbredelig.

Hei Elias

En som ikke har forstått Guds kjærlighet,en som har fått et feil bilde av Gud igjennom andre mennesker, fordi frykten tok overhånd i ahns liv, istede for nådens kraft og virke.

mvh

Rune

Kommentar #47

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Kjell BV

Publisert over 8 år siden

The soul element of the human being is not the same as the life element.

The life element is that which keeps the body alive. Such as in the nature of a plant. A plant has a 2 fold constitution. ...  both physical body and life body.  

Where as the animal has a 3 fold constitution. .. .. physical body, life body, and a soul body.  The animals too have a soul.

Mankind has thus a four fold constitution.  Body, life body, soul and spirit.

Thus.

*Physical body, or the body that you see and touch.  The mineral world of substance.

*Life body, that which is living or alive. As in a plant.  The healing forces in the body. Growth forces. Reproduction. Also known as the etheric body. 

*Soul body, that which has to do with feeling life. Desires. The senses. As in the animals. Also known as the astral body. 

*Spirit body, that which is the "self consciousness" Our thinking is also closely connected with        this. The individuality. ... or   ... the "I am"  or the ego.

In ancient times, the four elements were seen as forces or processes that were active both in the world of nature and within man himself.

Earth, water, air and fire.  

The Bible by the way, is full of references to the four elements. 

mvh  Daniel

Kommentar #48

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Leste du ikke min kommentar nr 32?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte deg om du kunne vise meg hvor dette står?

Forstod du ikke dette? I så fall får du ikke noe annet svar enn dette:

"Da jeg var i militæret, var jeg den eneste i hele troppen som kunne gå i takt..."

God natt!

:-) 

Kommentar #49

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Men det står ikke noe om at disse kastes levende i den annen død. Og hvordan kan de være levende, hvis de ikke finnes innskrevet i livets bok?

Jeg finner ikke bibelsk dekning for middelalderens forestillinger om et evig liv i den annen død, untatt for ondskapens treenighet: Djevelen, dyret og den falske profet.

Derfor tror jeg at det mortsatte av evig liv er evig død, ikke en evig, pinefull tilværelse i full bevissthet. Sjelens udødelighet er ikke bibelsk lære.

Hei Gunnar

Det er dette jeg reagerer på. Alle sjeler er levende,selv om legemet dør. Se på lasarus som døde i legemet,men våknet i dødriket som en levende sjel. Helvete var beregnet for djevelen og hans demoner, men når synden kom inn til verden, så ble også menneskene også en del av denne straffen, for den som ikke vente om, Jesus sier en evig straff, hva betyr en evig straff, er det en evig død, nei det kan det ikke være, for da hadde Jesus sagt at vi ville blitt tilintegjort, heller at vi ikke var til noe mer. så du sier at sjelen udødelighet ikke er en bibelsk lære, har du ingen begrunnelse for å si. Du har ingen skriftseder som peker på at sjelen kan dø. livet er kroppen som holder oss levende i denne verden, sjelen er i en annen tistan en det kroppen er, for sjelene tilhører ikke oss selv , men Gud.

mvh

Rune

Kommentar #50

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Noen spørsmål som vi må vite litt om når vi diskutere om at sjelen er udødelig.

Hva er en sjel?

Eller hva er sjelen for noe, hva består sjelen av?

Og hva er liv for noe, når sjel og liv er det samme?

Lever også livet, etter at mennesket er død?

Hei Kjell

Sitat i fra Perlen

Når en av våre går bort kommer disse spørsmål lett: Er han i himmelen nå? Og disse spørsmål tåler ikke spekulasjon, vi må utelukene ha med skriften og gjøre, om vi vil finne det rette svaret, det gjeller ikke, hva du eller jeg mener, for vi har aldri talt med noe menneske, som var kommet tilbake fra de døde. Job.14,7-14; Ja, hvor er sjelene? Vi har vel alle stått ved en døds seng - nå er han eller hun borte, og dog ligger legemet der. Hvor er han nå? Vil du ha ett klart svar på det spørsmålet, må du ikke gå til det gamle testamentet. Lys over dette spørsmålet kommer der først ved Kristi død og oppstandelse, ved hans seier over død og grav. 2Tim.1,10.  
   
 Der er et ord, som særlig anvendes i det gamle testamentet, ordet dødsriket, og det står alltid ned i dødsriket. 1Mos,37,35. 1Sam.2,5-6; så vi ser dødsriket var ned over. Luk.10,15; Hvor det var vil jeg ikke spekulere på, men når en døde i gamle testamentes dager, gikk hans sjel ned, aldri opp - således var utrykket. Luk.16,19,flg. Dette er bare en lignelse sier mange. Det står ikke et ord om, at det var en lignelse, og det pleier det å stå, når Herren bruker lignelse, I lignelsene finer vi heller aldri navn nevnt, slik som her. Det var et faktum. Kristus visste alt, og nå vil han, som ikke kan lyve, dra evighetssløret til side å si oss hva der er bak. Det var ikke noe ualminnelig, at det var en rik mann, som levde i herlighet, men hvorfor skulle kun den fattiges navn nevnes? Jo, for Lasarus var kjent av Gud, den rikes navn der imot ikke. Våre navn er skrevet i himmelen.  
   
 Hvorfor omtales ikke den fattiges begravelse? Hvem skriver vel om et fattig legemes begravelse? Den rike manns begravelse var derimot noe verden kunne skrive om. Men så snart den fattige mann dør, kommer englene og bærer ham - ikke det syke, stinkende legeme, men sjelen - bort til Abrahams skjød. Husk du og dit legeme er ikke ett og det samme. Jeg bor i min hytte, men kan gå bort fra min hytte. De to ting er ikke ett. Abrahams skjød var jo et uttrykk for et salig sted, hvor alle gamle testamentets hellig sjeler gikk hen og ventet til oppstandelsen.  
   
 La oss gå tilbake til beretningen. Begge de to menn er i dødsriket, Lasarus et Guds barn, den rike mann en fortapt sjel, men hver på sitt sted. Inntil Kristus oppsto, var det to avdelinger, pinestedet og trøstestedet, men mellom disse var et svelg befestet, og der var ingen overgang. Den rike manns sjel var i pine, men hans legeme var i graven. v.27-28 viser oss, at det er hukommelse hinsides både for troende og vantro. Tenk deg, han husker, han ser, han hører. Om du uomvendte dør, øyeblikkelig går den sjel dit, hvor den rike mann er.  

mvh

Rune

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere