Elias Per Vågnes

235

Helvete på veg til Helvete

Kristendommen er tufta på gudsfrykt.

Publisert: 17. feb 2014

 Ei gudfryktig befolkning og eit gudfryktig menneskje er honnørord. Gudsfrykt er tufta på skuldkjensle. Skal skuldkjensel og frykt bite seg fast i sinnet, må indoktrineringa starte så tideleg som råd er. Når avkomet vert søkklasta med dårleg samvit overfor hemngjerrige gudar som Jahve og Jesus, då ber dei skadar og arr i sinnet livet ut. Ei heil avdeling på Modum Bad lappar saman menneske med alvorlege mentale skadar av det slaget den tyske psykologen Tilman Moser har gitt diagnosen gudsforgifting.

Grunnlaget for det religiøse redselsregimet er påstanden om at Bibelen er innblæst av Jahve og difor fullkomen sanning. Det teologiske læreverket Illustrert Bibelleksikon omfattar 12 bind. Der står det mellom anna at psykiske lidingar kan vere ein fylgje av at vonde ånder tek kontroll over menneskesinnet. Ei mengd kyrkjelege teologar, mellom dei 8 biskopar, samt Erling Utnem og Sigurd Lunde, står bak dette verket. Dei les Bibelen på same viset som Hallesby, Jan-Aage Torp, Kjell Furnes, Espen Ottesen.

Kyrkjene i Den vestlege verda står for protesttog mot dødsstraff, men held på  påstanden om at Jesus skal sende milliardar på milliardar av menneske til evig liding i svovelhelvete. Dei fordømde si synd er å vere fødd inn i verda. Informasjonsleiar i NLM Espen Ottesene seier det slik i ein debatt NRK har dratt i gang: «Eg dømer ingen til evig pine i Helvete, men det må då vere klinkande klart at ikkje alle kan sleppe inn i Himmelen!» Men kvifor ikkje?

Den Lutherske lære seier at Den treeinige Gud har skapt Himmel for dei få og Helvete for dei fleste. Heile menneskeheita er fortapt av di Adam og Eva synda i Hagen. For å skaffe nokre sjeler til Himmelriket sende Gud 33% av seg sjølv ned på jorda forkledd som Jesus Kristus. Dette vesenet let Gud(67%) døy på ein kross som soneoffer til seg sjølv. Deretter vart Jesus sendt innom Helvete på ein utvida dagstur og drog så til himmels. På Dommens dag kjem Jesus attende for å døme levande og døde. Dommens dag inntreff når jødane har kjempa den gode strid i Palestina og nesten er utsletta.

Der er ei mikroskopisk moglegheit for at dette slår til.  I så fall må  eg møte til doms framfor ein sorgtung  Jesus. Oppløyst i tårer må han sende meg til evig pine fordi eg ikkje trudde at drap på ein uskuldig kunne betale heile menneskeheita sine brotsverk. Jesus spør: «Kvifor trudde du ikkje? Du vart varsla gjennom bråtevis med anonyme brev, Jan-Aage Torp, Kjell Furnes, Thomas Blomvik og mange fleire?»  Og eg svarer: «Herre, i ei så alvorleg sak, kvifor skikka du ikkje eit einaste truverdig sendebod? Kvifor nytter du ikkje dei skarpaste knivane i skuffa i staden for middelhavsfarar til å forkynne bodskapen? Samt ditt visittkort i form av evne til å gå på vatnet?»     

DnK og lågkyrkjelege rørsler klamrer eg til myten om den  vonde dommaren og ei absurd helveteslæra, men fleire og fleire ser galskapen og trekker på skuldrane. Gudsforgifting er på vikande front. Helveteslæra går til Helvete og takk for det!

Kommentar #51

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Hei-Daniel Hevir.

Publisert over 8 år siden

Takk for svar.    Som bekjent så er religionskriger et utbredt fenomen,så jeg tenker på å være i forkant og snakke og skrive om forskjeller som kanskje kan elimineres.

Jeg ble overasket over å finne om reinkarnasjon i jødedommen,men vet ingenting om islam i så måte. Men  sjebnestyring  står det jo helt klart  i Bibelen.Profetier som går i oppfyllelse viser jo det. 

Jeg er ikke opptatt av antroposofi,men av naturmedisin,men er  ikke terapeut. Anbefaler deg å google Max Bircher Benner,en sveitsisk lege som ble spiren til den moderne helsekostbevegelsen.

 

 

Kommentar #52

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.44. Kjell Bjørn Veland.

Publisert over 8 år siden

Du spør vel om mer enn ti vise kan svare,og vi er mange som har spekulert opp og ned på det samme som deg.

Men jeg snappet opp noe et eller annet sted som utvider horisonten noe.Hvis det da stemmer at det som oversettes med sjel kan ha to betydninger. Jeg husker bare den ene at det kan bety liv. Eksemplifiseres ved å nevne  1.mos.2.7" mennesket ble til en levende sjel." (gammel oversettelse.) Etter det jeg nevnte kunne det altså stått " mennesket ble til et levende liv."                                  Jeg husker enda et bibelord som ble forandret i nyoversettelse.  Det  var noe om at baktalere ikke skal arve Guds rike. Jeg ble forbauset over at det i en nyoversettelse i stedet sto at spottere ikke skal arve Guds rike. På spørsmål om hvorfor fikk jeg til svar- at mange ord i grunnsteksten kan ha mange betydninger; det nevnte ,hele 20 forskjellige oversettelsesmuligheter. Gud vet hvor mye som har fått ny farge gjennom oversettelsesprosessen ned gjennom årene.

Kommentar #53

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Dagens katalog

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
en hel dorull med punkter
Kommentar #54

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

En digresjon

Publisert over 8 år siden

er all dårlig samvittighet etter julefeiringen som får folk til å avsky mat og søtsaker i hele januar og februar.

En usunn vane.

Selvtillit er bedre enn skippertak.

Tro er tillit, ikke frykt.

Kommentar #55

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Om man velger å tro på sannheten eller ikke så får det bli opp til hver enkelt.

Man kan ikke velge å tro på noe man ikke tror på.

Men man kan velge å tenke kritisk over egen overbevisning. Med mindre man er for stolt.

Kommentar #56

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Man kan ikke velge å tro på noe man ikke tror på.

Men man kan velge å tenke kritisk over egen overbevisning. Med mindre man er for stolt.

Hei Atle

Troensgave har alle fått, men som du sier selv, så kan det være av stolthet man ikke vil åpne denne gaven, som fører til tro.

mvh

Rune

Kommentar #57

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Hva består sjelen av?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Der er et ord, som særlig anvendes i det gamle testamentet, ordet dødsriket, og det står alltid ned i dødsriket. 1Mos,37,35. 1Sam.2,5-6; så vi ser dødsriket var ned over. Luk.10,15; Hvor det var vil jeg ikke spekulere på, men når en døde i gamle testamentes dager, gikk hans sjel ned, aldri opp - således var utrykket. Luk.16,19,flg. Dette er bare en lignelse sier mange. Det står ikke et ord om, at det var en lignelse, og det pleier det å stå, når Herren bruker lignelse, I lignelsene finer vi heller aldri navn nevnt, slik som her. Det var et faktum. Kristus visste alt, og nå vil han, som ikke kan lyve, dra evighetssløret til side å si oss hva der er bak. Det var ikke noe ualminnelig, at det var en rik mann, som levde i herlighet, men hvorfor skulle kun den fattiges navn nevnes? Jo, for Lasarus var kjent av Gud, den rikes navn der imot ikke. Våre navn er skrevet i himmelen.

 

 

Ikke så langt tilbake i tid så mente de kristne at det var inne i jordkloden at djevelen var de som ikke var kristne kom dit.

I dag vet vi at inne i vår lille Jord er den brennende at det er en plass for noe liv der er meget tvilsomt.

Men at dødsriket ikke betyr noe annet en, at da en dør så kommer en i en grav noen meter ned i denne moder jord, er da ganske greit å kunne forstå.

At dødsriket ikke er noe mer en at der er menneskene døde til oppstandelsen, er mer i tråd med det bibelen lære en disse antydninger som har blitt framsatt av våre forfedre?

 

En annen ting er at da en ikke klare å kunne gi en beskrivelse av hva sjel består av, så ser vi at dette kommer langt ut av kurs.

 

At dette sjel plutselig har fått et legeme i dette dødsriket er meget merkelig framstilling av det som en vet og leser flere steder i bibelen, om de dødes oppstandelse.

 

Når en da ser litt av det som kommer fram, at de som støtter og tror på dette, så er det helt utrolig hva en for til av forestilinger om dette med en sjel som forlater legemet og fare ut av mennesket og da finner seg en plass i dette univers eller hvor det måtte være?

 

Jeg kan ikke se noen menig i at det skal foregå en tilbakesendelse av min sjel, som om jeg fant tilbake til min egen kropp, som var råtnet bort.

Dette må da være bare spekulere tanker som er kommet ut fra Platons idelære om den udødelige sjel.

Kommentar #58

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det forundrer meg at ikke flere tenker på

Publisert over 8 år siden

at alt ikke er statisk selv i den åndelige verden.

Det går fremover med stormskritt i den jordiske verden; Stadig færre fattige, stadig færre analfabeter, stadig færre konflikter og kriger, lengre og lengre levetid, flere og flere sykdommer utryddes takket være massevaksinering osv osv.

Men i kampen mellom det gode og det onde i den åndelige verden er det kun stillstand og helt statisk?

Vi kaller det jo en kamp mellom Gud og djevelen?

Hva om kampen allerede er vunnet i den åndelige verden, og at det er årsaken til all fremgang på jorden?

I følge boken "Vandre mot Lyset" gav djevelen opp på begynnelsen av 1900-tallet og han og hans medsammensvorne vendte alle hjem til Guds rike, lidende, nedbrutte og angrende. Dette var Kristi egentlige frelsergjerning, han vant "krigen" mot mørkets krefter og vant dem tilbake til lyset gjennom sin aldri sviktende tålmodighet og kjærlighet ved å åpenbare Gud milde, kjærlige og tilgivende vesen for dem. Djevelen hadde fullstendig glemt Guds barmhjerighet i sitt formørkede sinn, og var overbevist om at Gud ville knuse og tilintetgjøre ham. Men Jesus viste ham Guds sanne ansikt, og Satan fulgte sin bror ut av mørket og tilbake til lyset.

Dermed sto de ondes rike tomt, og det ble slettet av Gud. Det onde rike, helvete, var de ondes tilholdssted, og det var de som trakk formørkede mennesker til sitt rike, slik at de ikke maktet å vende hjem til de himmelske sfærer etter sin død.

Da Jesus advarte menneskene mot helvete, gjorde han det ikke for å skremme dem med Guds straffedom, men for å advare dem om det det faktisk fantes et ondt sted, og onde vesener som kunne trekke til seg dem som var falt for mørket.

Når folk i dag ikke lengre tror på helvete, så bygger det faktisk på en realitet. Det var aldri Guds mening at et slikt ondt sted skulle eksistere, og da de onde åndene var vendt hjem, slettet Gud deres onde rike.

Og i våre dager, vender alle menneskeånder hjem til himmelrikes sfærer når vi dør.

Alt i følge "Vandre mot Lyset".

Mvh Sverre

Kommentar #59

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 8 år siden

En ny strategi for de som ikke tror på Gud bør være og ikke snakke om bevis og ikke bevis, men heller be de troende foklare hva de tror på og lene seg tilbake.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere