Lukas F. Olsnes-Lea

Industrialist, Komponist og Forfatter
12

Et rent hjerte - Et rent, godt valg, selvfølgelig!

Det gis med denne tekst "Et rent hjerte - Et rent, godt valg, selvfølgelig!", støtte til Mohammad Usman Rana og hans strålende, korte formulering om at religionene er gode verktøy for å bli gode mennesker ved å definere hva som er "et rent hjerte".

Publisert: 16. feb 2014

Det gis med denne tekst "Et rent hjerte - Et rent, godt valg, selvfølgelig!", støtte til Mohammad Usman Rana og hans strålende, korte formulering om at religionene er gode verktøy for å bli gode mennesker ved å definere hva som er "et rent hjerte" så langt som fornuften og samvittigheten rekker har strukket til, historisk.

Ahistorisk, med unntak av å nevne stoikerne, som er en delt gruppe hva angår religion hvis man ser litt etter hva som skrives i den norske filosof-leiren og til Norsk filosofisk tidsskrift. Mere til også, at kristendommen på stoikernes tid ikke er en etablert religion som jo er å gi de religiøse et slag under beltet når polyteismen stadig råder i både Hellas og Romerriket.

Det man ofte jo glemmer når man sitter på "en hundreåring" (mot 4000 år med religiøs historie) av en ateist (1903 - 2014) er at alle lover og regler historisk sett er formet av de religiøse ved nærmest 100% oppslutning bare 200 - 300 år tilbake. Det gjelder det franske lovverket og romernes Magna carta til Storbritannia, rett og slett for å gjøre folk til gode, siviliserte folk.

Så når stoikerne nevnes så finner man dem igjen i kalvinistene (disiplin!) iblant de kristne en del tid etter!

Samme igjen da: Religionene er virkelig gode verktøy for å bli gode mennesker. Hva ellers? Videre så bemerkes det at humanistene ikke nevnes av godeste Gunn Hild Lem.

Skarpheten gis ved Hærens General som har, klassisk sett, to bygninger ved seg, prestens kapell og Den hellige bok, Bibelen, og strategenes kartrom på andre siden. Jeg tipper generalens skikkethet har gått fint sammen med lærdommen av denne, Bibelen.

Husk at godhet/snillhet er, ved siden av De 10 bud, en kardinal egenskap/dyd. Denne egenskapen er dermed eksplisitt feiret i Bibelen/Kirken, spesielt den katolske.

Takk for meg.

Note: Dette er min mening til en tekst på side 3 i Aftenpostens del om Kultur og meninger, fra idag, 16.02.2014, skrevet av Gunn Hild Lem, med tittelen, "Hva er godhet?".

(AH-64, M1A1, APC ved UN - SC / NATO)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Litt mere info

Publisert nesten 7 år siden

Dette relaterer seg til følgende:

"...filosofisk tradisjon grunnlagt 700 år før Muhammed ble født."

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad

http://en.wikipedia.org/wiki/Stoicism

(Jeg bruker de engelske fordi de er klart best på presis og utfyllende informasjon. Engelsk som jo er verdens mest utbredte språk og mest populært som 2. språk.)

Kommentar #2

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Uskyld - ikke de religiøse på den måten...

Publisert nesten 7 år siden
Lem synes også å glemme forskjellen mellom juridisk uskyld og barnlig/jomfruelig/barnslig uskyld.
Vi som leser Bibelen kan nemlig tolke det klassiske "teateret"/den klassiske forestillingen om dette lammet eller denne geita som blir "overfalt av røvere" og drept fordi man ikke evner å se utover sin egen person, dvs. fordi man er uskyldig som historien i "teaterstykket" forteller oss, så ender man opp som dette lammet eller denne geita og blir drept av disse røvere.
Moralen er jo den at man skal vite hvem mennesker er og at mennesker noen ganger kan være betraktelig stygge mot andre mennesker og passe seg.
Dvs. videre: USKYLD ER INTET VAREMERKE VED RELIGIØSE!
PS: Jeg husker desverre ikke akkurat nå denne klassiske påsketeksten og hvor den er å finne i Bibelen.
Kommentar #3

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

1. spørsmål besvart...

Publisert nesten 7 år siden

Dermed er hennes (Lems) første spørsmål ytterst besvart: "1. Er uskyld bra?"

Kommentar #4

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Om denne ateisme, som om den er motstand enda

Publisert nesten 7 år siden

Når man skal snakke om ateisme, så kan man jo kikke litt på dette. Det seriøse er egentlig humanisme, men humanisme bærer preg av svakhet ved sitt trossystem og det er jo et paradoks at HELE verden må bli religiøs først før man kan stole på at humanisme kan forbli langvarig og stødig i verden.

Annet enn "Atheist love camps", her er mere, derfor:

"Atheism", I guess "Atheism" is liberal, is known to support all life-philosophies outside the religions, I guess, especially the whitelist religions. But what about the Cults? Can Atheism guarantee that Atheism is cult-free? What is Atheism going to say to the worried mother who wonders about letting her good son to join Atheism? Is the worry well founded so as to join Christianity instead? We wonder. The questions are many.

Is it not so also that Atheism is known to support some "very" strict hierarchies too? Let's assume hedonism and much egoism and some power involved, pecking orders, money, the rest... What do you think? :-)


Bmrk.: Hvis vi antar at Lem er ateist selv eller så er dette sistnevnte bare for å understreke at ateisme ikke lenger er kurant i verden fordi det seriøse heter HUMANISME!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere