Werner Skaug

63

Blir kvinner frelst gjennom å føde barn?

Jeg håper ikke du har hørt en preken som hevder noe slikt. Men 1 Tim 2:11-15 trenger en intelligent forklaring. Et utdrag fra en tale av Dr. Jonathan Welton.

Publisert: 15. feb 2014

1 Tim 2:11-15 sier følgende: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. For Adam ble skap først og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen - bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet."

I vers 8 snakker Paulus til menn generelt. I vers 9-10 snakker han til kvinner generelt. Men så kommer vers 11-12: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille."

Kommentatorer sier at i Efesus, der Timoteus var leder og apostel, bydde en del mennesker på problemer for ham og menigheten. Efesus var byen der gudinnen Diana - eller Artemis - ble tilbedt. Denne kulten tok historien om Adam og Eva, og sa at det egentlig var Adam som ble forført. Alt var Adams feil, ifølge dem. Disse kvinnene fra denne kulten ble etter hvert troende, og hadde denne merkelige teologi som ga dem en nedlatende holdning overfor menn. Altså motsatt problem av hva vi har i dag, hvor en del menn forsøker å kontrollere kvinner og dominere dem i hjemmet og menigheten.  

Legg merke til at Paulus snakker om "en kvinne". Entall. Det kan være en spesifikk kvinne som gir Timoteus problemer her. Vers 12: "Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille." På gresk brukes ikke det vanlige ordet for å bestemme. Her brukes et ord - authenteo* - som betyr den verst tenkelige måten å dominere på. Det kan bety å stjele autoritet på en hard måte. Paulus sier heller ikke at menn kan gjøre dette. Det handler ikke om kjønn. Paulus tillater ikke at denne spesifikke kvinnen holder på på denne måten.

Noen kommenatorer mener at folk reiste seg opp i møtet og forstyrret, og kom med bisarre læresetninger. Paulus tillot altså ikke folk å forstyrre og dominere møtene på en slik feilaktig måte.

Paulus bekrefter videre at Adam ble skapt først og så Eva. Hvorfor gjør han det? Fordi disse menneskene fra sin tidligere kult, mente at Eva ble skapt først. Mennene ble altså sett på som annenrangs av disse menneskene. 

Så kommer vers 15: "Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen..." Legg merke til at det står barnefødselen. Dette er riktig oversatt. Det står ikke barnefødsler. Fra gresk skal det oversettes med bestemt form, og ikke barnefødsler i generell mening. Det snakkes om selve Barnefødselen - Jesu fødsel. Det er gjennom Jesus kvinner blir frelst. Ikke gjennom å føde barn. Oversettere har noen ganger gjort en feil ved å utelate bestemt form. Og da mister verset sin opprinnelige betydning. 

*Authenteo

one who acts on his own authority, autocratic, an absolute master, to govern, exercise dominion over one, usurp authority over

Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

1Ti 2:15  G1161, G4982, G1223, G5042, G1437, G3306, G1722, G4102, G2532, G26, G2532, G38, G3326, G4997.

Fra Strongs Greek dictionaries.

1Ti 2:15 Men, bevart/ helet, etter, båret frem barn, om, fortsetter, etter, tro, også, omtanke, også, helliggjørelse, i edruelighet.

1Ti 2:15  men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

Tror dette er 1930 oversettelsen.

KJV AV 1611 sier:

1Ti 2:15  Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Født på ny

Publisert over 8 år siden

Werner Skaug:

Så kommer vers 15: "Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen..." Legg merke til at det står barnefødselen.
_______________________________________________

Ja, for det heter jo også slik: Dere må bli født på ny - Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  - ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir.

Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn han.
Jesus sa: Når dere ser ham som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på ansiktet og tilbe ham – han er deres Far.

Barnefødselen for mor Jerualem

(Gal.4.26Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor - altså kvinnen)

Joh.3.9:Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Gud som mor:Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

1.Joh.5.4:For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.

(se også1.Kor.15.51-52)

i Sion

For om Sion heter det:
          «Hver og en er født her.»
          Den høyeste selv har grunnfestet byen. (Se Jerusalem som kvinnen i Esek.16., Gal.4.)

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Kvinner å tro

Publisert over 8 år siden

Det står at kvinner skal bli frelst gjennom sin barnefødsel. Her har vi to mulige betydninger.

Det kan godt tenk dette henviser til det faktum at Maria, en kvinne, var Jesu mor, og at det betyr at kvinner vil bli frelst - som alle andre - ved denne spesielle barnefødsel. Men det er langt mer sannsynlig at betydningen er mye enklere, og at det betyr at kvinner vil finne frelse, ikke ved å tale til forsamlinger, men i sin egenskap av å være mødre, noe som er deres krone. Noe som forøvrig også er sant: en kvinne er dronning i sitt hus.

Å være hjemmeværende, kone og mor er en like høyverdig jobb som alt annet Gud inspirere til, særlig når vi ser på mødrenes innflytelse på utformingen av barnas fremtid, som i sin tur former menighetens og nasjonens historie.

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

2.Tim.2.15

Publisert over 8 år siden

Dette gjelder ikke først og fremst frelse fra synd ved barnefødsel, men her er det snakk om tjeneste eller stilling innenfor menighetens virke. En kvinne har sin plass i hjemmet ved å føde å ta seg av barna. Det er den oppgaven Gud har tiltenkt kvinnen. Men legg merke til i verset så står det at såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet. (1930) Her snakkes det om at kvinnen må ha først tro, og den troen er det som frelser. det vil si at kvinnen må jo være frelst for at dette skriftstedet kan gjelde. Derfor skal en kvinne holde seg i ro og være bærebjelken i hjemmet for sine barn. En mann har jo andre oppdrag som skal virke i menigheten. Selvfølgelig skal han virke i hjemmet, men i menigheten skal han virke alene uten kona. I dag ser vi at dette er helt skjært ut. I dag skal kvinner være eldste og pastorer noe som går på tvers av Guds ord. Gud forlanger ikke noe annet av en kvinne at hun skal ta seg av hjemmet i stillhet.

Kommentar #5

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Kommentatorer sier at i Efesus, der Timoteus var leder og apostel, bydde en del mennesker på problemer for ham og menigheten. Efesus var byen der gudinnen Diana - eller Artemis - ble tilbedt. Denne kulten tok historien om Adam og Eva, og sa at det egentlig var Adam som ble forført.

Hva jeg har fått vite, var det gnostisismen som formidlet nytolkninger om bibeltekster. Jeg limer inn her noe som jeg for noen år siden skrev på VD i innlegget "Kan kvinnen lære i menigheten?":

Skriftfunn fra Nag Hammadi på 1940-tallet har gitt oss viktig kunnskap om gnostisisme. En av skriftene heter Apocryphon Ioannis, Johannes skjulte brev. Jeg siterer og oversetter her fra en forelesning av en finsk teolog, Erkki Koskenniemi:

"Jukka Thurén stiller noen viktige spørsmål om 1 Tim 2,9-15: Har noen påstått at hustruen bør "suverent herske" (authentein) over sin mann? Påstår noen at Eva ble skapt før Adam? Lærer noen at Adam ble førført og ikke Eva? Og hvorfor er teknogonia (å føde barn) kvinnens vei til frelse? Hvis vi leser teksten Apocryphion Ioannis, merker vi at vi må svare ja på de tre første spørsmålene. Denne teksten inneholder en gnostisk lære om hvordan verden ble til. Ifølge den var Eva til før Adam og Adam ble bedratt, Eva hersket suverent over sin mann, og teknogonia (å føde barn) er den verste synd som man kan tenke seg... Kvinnen kommer til å få høiere stilling enn mannen, men bare hvis hun slutter å føde barn og tar ledelsen."

Kommentar #6

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig skal han virke i hjemmet, men i menigheten skal han virke alene uten kona. I dag ser vi at dette er helt skjært ut. I dag skal kvinner være eldste og pastorer noe som går på tvers av Guds ord. Gud forlanger ikke noe annet av en kvinne at hun skal ta seg av hjemmet i stillhet.

Kan du vise meg hvor det står i Bibelen at kvinnen ikke skal virke i menigheten, Terje? Hva med apostelen Junia i Rom 16:7? Apostel er jo det høyeste embedet i en menighet. Hvis kvinnen bare skal tjene Gud i hjemmet, hva da med Deborah i GT - profet og landets leder? Hvorfor var det greit for Gud å kalle flere kvinner i GT til profet, mens i NT så har han av en mystisk grunn fått imot at kvinner er hans talerør? Når Paulus snakker om tjenestegavene i Ef 4:11, spesifiserer han da at disse tjenestene kun gjelder menn? Hva med Apg 21:9 som sier at: "Han hadde tre ugifte døtre som hadde profetisk gave." Profetisk gave tjener man Gud med i menigheten? Når det gjelder undervisningen fra Paulus i 1 Kor 12, og generelt i dette brevet, så henvender han seg til menigheten på generell basis. Han spesifiserer ikke at nådegavene bare gjelder menn. Og nådegaver er jo noe man tjener Gud med i menigheten?

Finnes det en logisk grunn som tilsier at Gud ikke vil ha kvinner i ulike embeter i menigheten? Og hvis Gud mener dette, hvorfor mener han da angivelig dette? Er det noe "feil" med kvinner? En slags "defekt"? Og hva med alle kvinnelige misjonærer som har gjort en fremragende jobb ned gjennom århundrene? En kvinne som underviser på søndagsskolen er en lærer, ifølge Ef 4:11. Skal kvinner slutte å undervise våre barn om Jesus? Og mange kvinner opplever at Gud virker gjennom tegn og under når de preker i ulike menigheter. Har Den Hellige Ånd på denne måten tatt feil av sitt eget Ord, eller er det noen menn som har feiltolket Bibelen? Jeg tror det siste. 

:-)

Kommentar #7

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Skriftfunn fra Nag Hammadi på 1940-tallet har gitt oss viktig kunnskap om gnostisisme. En av skriftene heter Apocryphon Ioannis, Johannes skjulte brev. Jeg siterer og oversetter her fra en forelesning av en finsk teolog, Erkki Koskenniemi:

Det var en interessant artikkel, Arja. Har lyst til å lære mer om gnostisime. Har Erkki skrevet en bok om dette temaet, og hvor kan jeg eventuelt bestille denne? Dr. Jonathan Welton mener at kvinner har blitt undertrykt i 1800 år. Ifølge ham så var ikke kvinner undertrykt i de første 200 år av menighetens historie. :-)

Kommentar #8

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
1Ti 2:15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

Dr. Welton sier at på gresk så står det "the childbearing". "The". Altså bestemt form. Og noen oversettelser har Chilbearing i sin oversettelse. Stor C. Både ordet "Notwithstanding" og "saved", har "sozo" på gresk. Altså frelse. Og jeg sjekket opp hvert eneste ord på gresk i dette verset. Ikke et eneste ord henviser til kvinner - eller menn. Kjønn blir ikke spesifisert. Altså gjelder dette verset for alle mennesker, da vi alle blir frelst gjennom Jesus. Nå er jeg ikke teolog, må jeg understreke. Men ordet "hun" står ikke på gresk slik det gjør på engelsk. Det står rett ut: "Notwithstanding saved in childbearing." Altså "Frelse frelse i Barnefødselen." :-)

Kommentar #9

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det står at kvinner skal bli frelst gjennom sin barnefødsel. Her har vi to mulige betydninger.

Nå vet jeg fra tidligere kommentarer at du ikke er imot kvinner i tjeneste. Men henviser til min kommentar til Leif. Kanskje flere kan sjekke grunnteksten. Finner ikke ordet "hun". Har enkelte oversettere misforstått versets betydning og lagt til ordet "hun" her? Hvis dette stemmer, og at verset er nøytralt med tanke på kjønn, så kunne det jo like gjerne ha stått at "han" blir frelst gjennom Barnefødselen. 

Kommentar #10

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Gud som mor:Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Det var et godt vers og poeng. Paulus - og Bibelen generelt - viser til Guds maskuline og feminine side. 

Kommentar #11

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
. Har Erkki skrevet en bok om dette temaet, og hvor kan jeg eventuelt bestille denne?

Erkki Koskenniemi siterer Jukka Thurén som har forsket dette. Dessverre har jeg ikke tilgang til mer informasjon. Jeg googlet i sin tid det jeg siterte, og oversatte det fra finsk til norsk. Det kan finnes tekster av Thuren også på svensk eller på engelsk. Hvis jeg kommer på så informerer jeg.

Kommentar #12

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg kommer på så informerer jeg.

Takk! Hyggelig av deg. :-)

Kommentar #13

Kristoffer Hansen-Ekenes

4 innlegg  4 kommentarer

Om personlig pronomen på gresk

Publisert over 8 år siden

En del av utfordringene i oversettelsen oppstår på grunn av fenomenet "implisitt subjekt" på gresk. Det innebærer at man underforstår personlig pronomen (jeg, du, han/hun/det, vi, dere, de) når disse er agent for verbets handling. Greske verb bøyes i blant annet person og tall. Derfor, i en setning der verbet står i 3. person éntall, vil det i utgangspunktet ikke være mulig å vite om det menes han, hun eller det. Da er vi overlatt til konteksten for å avgjøre. 

Jeg vil her argumentere for at det er naturlig å forstå "kvinnen" som meningsmessig subjekt i vers 15. 

I vers 14 er kvinnen eksplisitt nevnt (hæ gynæ), og hun ble fristet. 

I vers 15 står verbet å bli frelst i aorist futurum passiv 3. person entall. Vi har ikke noe subjekt eksplisitt i setningen, dermed står vi ovenfor et tilfelle av implisitt subjekt. Det blir da opp til konteksten å avgjøre hvem eller hva som er agenten for verbets handlig. Det mest naturlige er å anta at det er samme subjekt i begge de to setningene, altså hæ gynæ (kvinnen), og vi bør underforstå hun. Det er også den linja oversetterne til Bibel 2011 har lagt seg på. Det er også korrekt som noen har påpekt at barnefødselen står i bestemtform. Noe annet er for øvrig sjelden vare på gresk, uten at vi bestandig oversetter med bestemt form på norsk. Gud står for eksempel nesten alltid i bestemt form, og ellers står substantiv som regel i bestemt form i preposisjonsuttrykk som tilfellet er med dia tæs teknogonias (gjennom barnefødingen) i vers 15. 

I andre halvdel av vers 15 dukker det plutselig opp kvinner i flertall i den norske oversettelsen. Har det dekning i grunnteksten? Svaret er ja - hovedverbet står her i presens konjunktiv aktiv 3 person flertall, noe som fint er fanget opp av oversettelsen: "bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet". 

Håper dette var oppklarende for en del av spørsmålene knyttet til denne teksten. Når det gjelder hvordan vi skal forstå Paulus' oppfordringer her er det noe hjelp å hente i grunnteksten, mens resten må vi lese ut av den større helheten i Paulus' forfatterskap og teologi. 

Kommentar #14

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kristoffer Hansen-Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Håper dette var oppklarende for en del av spørsmålene knyttet til denne teksten. Når det gjelder hvordan vi skal forstå Paulus' oppfordringer her er det noe hjelp å hente i grunnteksten, mens resten må vi lese ut av den større helheten i Paulus' forfatterskap og teologi.

Veldig oppklarende, Kristoffer! Takk for at du tok deg tid til å forklare gresk med alle dette språkets finesser i disse setningene. Du er jo teolog, så da vet jeg at du kan dette. Fikk bekreftet at den ene setningen ikke inneholder "hun". Men som du sier, at man må lese det i kontekst for å forsøke å forstå hva forfatteren vil fram til. Jeg tror det er snakk om både han og hun når det gjelder setningen om Barnefødselen, satt i kontekst. 

Dr. Jonathan Welton sier at i 1 Kor 14:33-36, er skrevet i anførselstegn: "Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten." Det skal visst være flere slike anførselstegn i 1 Kor. 7:1 sier jo at "Når det gjelder det dere skrev om..." Og i denne forbindelse siterer Paulus korinterne flere ganger i sitt brev.

De skriver jo brev fram og tilbake. Det er altså ikke Paulus som sier disse tingene i 14:33-36, men korinterne. Og Paulus tar kraftig avstand fra deres påstand i de versene som følger. På gresk står det i vers 36 "Hva". Han virker nærmest sjokkert over at korinterne kan påstå noe slikt. Og han sier f.eks i vers 37 at "Hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver, er et Herrens bud." Det "jeg" skriver. Paulus setter altså det de sier opp mot hva han selv sier. Han har jo allerede undervist i dette brevet at både kvinner og menn kan tale i menigheten, f.eks i form av nådegaver. Så at Paulus da plutselig angivelig slår helt om og forbyr kvinner å tale, henger ikke på greip. 

Og korinterne hevder "som loven sier". Men Moseloven forbød ikke kvinner å tale, ifølge Welton. Det rekker lenge å nevne alle de profeter som var kvinner i GT. Så her bommer korinterne ikke bare når det gjelder kvinner i menigheten i NT, men de forstår seg heller ikke på Moseloven. 

Kommentar #15

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

@

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Kan du vise meg hvor det står i Bibelen at kvinnen ikke skal virke i menigheten, Terje? Hva med apostelen Junia i Rom 16:7? Apostel er jo det høyeste embedet i en menighet. Hvis kvinnen bare skal tjene Gud i hjemmet, hva da med Deborah i GT - profet og landets leder?

Når det gjelder nådegaver er kvinnen likestilt med mannen. Hun er verdifull i tjenesten på dette område. Det er mulig jeg ikke belyste dette emne godt nok, men en kvinne kan tjene menigheten med sine gaver som hun har fått, men det jeg mente var leder embede som forstander,prest,eldste i menigheten. Disse autoritetsembedene skal være mannen som innehar. se. 1.Tim.2,12-13. Hun skal ikke være en lærer eller mannens herre. Derfor er pastor tjenesten kun for mannen.

I Romerbrevet 16,7 er dette en hilsen til et ektepar som tjente som apostelpar dengang. Dette tilsvarer en misjonsoppgave for et ektepar.

Når det gjalt Debora i GT brukte Gud henne som en profet, og det kan sammenlignes med en som profeterer i dag i Guds menighet. Kvinnen har full rett til det. I GT var det enkelte utvalgte av Gud som fikk denne oppgaven, men hvorfor Debora fikk det var pågrunn av frafallet i Israel på den tid. Mennene hadde sviktet fullstendig og Gud brukte den mest Gudfryktige på den tid som var en kvinne. Men i NT er jo profettjenesten blitt borte i det Ånden ble utgytt til alle mennesker bl.a hedningene som ikke hadde noe rett til tjeneste i GT. Derfor innførte Gud en ny ordning i menigheten hvor Gud ville ha orden i tjenestene. Mannen er kvinnens hode, derfor ville Gud at kvinnen skulle være mannens støtte og ikke hans herre. Derfor ble ledertjenesten lagt til mannen fordi bl.a adam ble skapt først. Nådegavene blir gitt kvinnen som mannen. Her er det ingen forskjell, men at kvinnen skal lære og styre er helt ubibelsk. Derfor skriver Paulus det slik at kvinnene som har barn hjemme skal vidreføre sin frelse ved å ta seg av hjemmet. Dette er en fantastisk tjeneste for Gud. Dermed er det ikke sagt at hun skal bare sitte hjemme, men hun skal også delta i Gudstjenesten med sin nådegaver.

Kommentar #16

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
kvinnene som har barn hjemme skal vidreføre sin frelse ved å ta seg av hjemmet. Dette er en fantastisk tjeneste for Gud.

Takk for oppklaring. Hørte en gang at moren til Wesley brødrene sa at hennes tjeneste var å legge grunnlaget for disse to, ved å være en god mor og gi dem Jesus og hans Ord. Hadde det ikke vært for henne, så spørs det om vi noen gang hadde hørt om dem. :-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere