Gunnar Opheim

142

Grunnleggende antikristelig

Publisert: 15. feb 2014

2 Joh 1,5-7

Og nu ber jeg dig, frue, ikke som om jeg skrev dig et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre.

Og dette er kjærligheten at vi vandrer efter hans bud.

Dette er budet, således som I hørte det fra begynnelsen, at I skal vandre efter det.

For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Ingen tvil, budet var og er fra begynnelsens da alt vår bare godt.

Adam og Eva ble skapt i kjærlighet og av kjærlighet, til kjærlighet. De var en familie med Faderen, Guds Ånd og Jesus vandrende iblant dem som deres Far/ Skaper. De var i harmoni med skaperverket og døden var ikke, de spiste plantekost som også alle dyrene spiste. Menneskene var fruktianere (planter med frø) mens dyrene var veganere.

De elsket hverandre og alle vandret i henhold til Guds bud.

Det er dette vi skal tilbake/ gjenopprettes til.

Der er vi ikke nå, fordi menneskeheten falt for fristelsen å bli lik Gud (Faderen) ved å anta ett annet fundament for å bygge videre på ens tanker og følelser. Ut ifra dette fundament har vi skapt oss drømmer og en virkelighet som ikke har rot i det skapte men som nærer seg av det skapte. Vi har blitt parasitter av natur og forstår verden ut i fra denne vinkling, vi har alle faret vill som får.

Guds bud på bokstaver ble gitt oss for at vi skulle finne veien tilbake til Hans karakter i oss, bokstavene gitt oss av støv er ytterkantene i og om hvem Gud er. Har man fokus på Gud er man i senter og ikke i ytterkantene vårt kjød har problemer og knoter med. Vårt kjødelige Jeg ser ikke på Gud men på seg selv og i seg selv vil av naturen, gjerne ubevisst ta Guds trone men da må Guds grenser bort.

Om vi velger å gjøre som Johannes sier, holder Hans bud, ved å avstå fra/ kontrollere vår appetitt (lyster og begjær) er vi ikke lenger parasitter men i guddommelig natur. Altså i kjød ikke hva Jeg vil men hva Faderen vil. Ser vi på menneskesønnen i kjød, slik Simon Peter oppfattet sin bror Jesus er det jo igjennom Guds kraft i oss mulig å bli frelst fra synden.

Vi ser jo at han som står Jesus imot, antikrist benekter Jesus i kjød.

Mon tro hvorfor?

Hvorfor tror Du antikrist lære benekter Gud Jesus i kjød? Hva er det grunnleggende poeng for antikrist å si at Gud ikke kom i kjød? Hva gjorde Jesus i vårt kjød, men evt. ikke som Gud som er ett problem for løgneren og morderen?

 

”.., ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.”

 

Merk at de med antikrist lære (som ikke benekter noen steder i Guds ord at Jesus er Gud) går frem som om de er kristne, det kommer frem her også:

1 Joh 2,18-19

Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Kommentar #1

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vi ser jo at han som står Jesus imot, antikrist benekter Jesus i kjød. Mon tro hvorfor?

Liker framtidsvisjonen din, Leif. At alt ender godt til slutt. Når det gjelder å benekte at Jesus kom i kjød, så mener mange at dette hadde med gnostikerne å gjøre. De hadde store problemer med materie. Og så for seg en "åndelig Kristus" uten fysisk kropp, hvis jeg husker rett. Og de hadde problemer med klassisk kristen forkynnelse, fordi de hadde sin egen versjon av det hele. Og flere kommentatorer mener at Johannes refererer til gnostikerne i 1. Joh. 

Leser boken "Church History" av Eusebius nå. Der står det at gnostikerne visst drev med masse annet rart også, bl.a okkultisme. Men skjønner at jeg må sette meg mer inn i hva gnostisime gikk ut på. Boken tar for seg de første tre århundrer fram til Konstantin. Det er interessant å lese om alle mulige læresetninger som kom på banen etter hvert, som var alt annet enn klassisk kristen lære fra apostlene. Og noen ganger liknet disse læresetningene veldig på evangeliet. Så kristne hadde stadig samtaler med disse for å forsvare den opprinnelige lære. 

:-)

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder å benekte at Jesus kom i kjød, så mener mange at dette hadde med gnostikerne å gjøre. De hadde store problemer med materie. Og så for seg en

Ja, endel prøver å vise til det men om vi skaffer oss oversiokt over hva gnostikere er og hvem, eller hva som ligger bak for å "skremme" folk til å ikke granske Jesus i kjød innebærer så kan man se klare og faktisk skremmende sammenhenger.

Det at Jesus kom i kjød betyr at Han ble prøvd i det kjød vi har her og nå men forble uten synd fordi Han i fristelser ikke lot fristelsen utvikle seg til synd i sitt kjødelige sinn og hjerte. Forid Han i vårt kjød på tross av forble uten synd er Han Guds aksepterende Offerlam for våre synder i samme kjød. I dette kjød kunne Han ta imot våre synder gjort i samme kjød, det er Kristi rettferdighet og det benekter Satan/ AntiKrist fordi det viser at vi i kjød faktisk kan frelses fra synd og at det er mulig å leve i henhold til Guds bud her og nå. 

Veien er å tro Jesu i kjød for det åpner en reell vei ut av synd for oss, som Jesus gikk. Antikrist lære sier at vi ikke kan frelses fra synd men at det er nok å tro på Jesus, ikke selv ha Jesu tro. Det er en lovløs lære og det er en lære som ikke er rettferdig, også fordi Jesus da ikke ble prøvd i likhet med oss og da i rettferdighetens navn heller ikke kan ta våre synder med seg i sin død.

Slik sett er troen på Jomfru Maria og hun som himmeldronning på grunn av sin plettfrie unnfangelse og plettfrie liv ett grunnlag og fundament for videreutvikling av Antikristelige paradigmelære.

Ut ifra det har vi også i den Lutherske trosbekjennelsen en innpodet gren av DRKKS lære, som sier at Jesus kom i Adams kjød og ikke vårt kjød etter fallet. Det ved hjelp av at Han var beskyttet i fra Jomfru Marias liv og dermed ikke syndig fra unnfangelsen av. Noe som også er antikristelig tro.  

Sitat:

"Leser boken "Church History" av Eusebius nå. Der står det at gnostikerne visst drev med masse annet rart også, bl.a okkultisme. Men skjønner at jeg må sette meg mer inn i hva gnostisime gikk ut på. Boken tar for seg de første tre århundrer fram til Konstantin. Det er interessant å lese om alle mulige læresetninger som kom på banen etter hvert, som var alt annet enn klassisk kristen lære fra apostlene. Og noen ganger liknet disse læresetningene veldig på evangeliet. Så kristne hadde stadig samtaler med disse for å forsvare den opprinnelige lære."

Her kan du få tidslinjer når ting skjedde i en grei oversikt. Deretter kan du fylle inn din egen tidslinje når foreksempel skjærsilden ble en realitet, når, spedbarnsdåp ble til etc..

Her har jeg trykt på Imperial, deretter Christianization of the Empire

Også fikk jeg opp denne:

Christianization of the Empire

325 Council of Nicea

328 Athanasius is bishop Alexandria

330 Constantinople founded

337 Constantine's baptism and death

339 Ambrose is born

345 Chrysostom is born

347 Jerome is born

353 Constantius' pro-Arian policy

354 Augustine is born

360 John Cassian is born

361 Julian the Apostate gains control

367 Athanasius defines New Testament

370 Basil becomes bishop of Caesarea

378 Battle of Adrianople

http://www.historytimeline.org/imperial/christianization_empire.php

Her finner du mye annet interressant: http://www.historytimeline.org/sites/

Blant annet:

The Writings of Ignatius: Bishop of Antioch in Syria [ca 1-2 century] martyred in Rome by beasts (ca 105-116). On his way to Rome, he visits and then writes to various churches, warning and exhorting them. He also writes ahead to Rome, and writes to Polycarp, bishop of Smyrna. Warned the church against heresies that threatened peace and unity, opposed Gnosticism and Docetism. In the Epistle to Smyrna, insisted Christ came in the flesh not just in spirit.

To the Ephesians To the Magnesians To the Trallians To the Romans To the Philadelphians To the Smyrnaeans To Polycarp

http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html

Men også:

http://bible.christiansunite.com/schindex.shtml

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
insisted Christ came in the flesh not just in spirit.

Nyttige linker. I en av dem stod det at gnostikerne trodde at Jesus bare hadde en fantom kropp. Da kan man jo nesten regne ut resten selv. Da vil jeg anta at de ikke trodde på Jesu blod som renset våre synder, da blod nødvendigvis må komme fra en virkelig kropp. Osv. 

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Da vil jeg anta at de ikke trodde på Jesu blod som renset våre synder, da blod nødvendigvis må komme fra en virkelig kropp. Osv.

Ja men følgene av å ikke tro Jesus i vårt kjød renser heller ikke oss fra synd i all rettferdighet. :) Det fordi da er ikke Jesus prøvd som oss og kan derfor ikke ha tatt vår synd på seg.

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Boken tar for seg de første tre århundrer fram til Konstantin. Det er interessant å lese om alle mulige læresetninger som kom på banen etter hvert, som var alt annet enn klassisk kristen lære fra apostlene. Og noen ganger liknet disse læresetningene veldig på evangeliet. Så kristne hadde stadig samtaler med disse for å forsvare den opprinnelige lære.

I de århundrer før Konstantin ble også¨de som hadde den opprinnbelige lære utryddet, kastet til løvene, drept og fjernet fra denne jords overflate. Slik fikk man endret "sannheten" om hva krsitendom var for noe og slik ble tradisjon og hedensk tro kristnet. Denne lagde jeg for noen år siden, noen gjentagelser men i ett noe subjektivt perspektiv.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread44642/

Kristendom og hedenskapen kan utskilles men da må vi se hva som er og har vært:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread51548/

Denne er om hvor vi kan plassere oss selv i vårt trosliv, eller hvor vi kan plassere det vi studerer. Ateistisk, troende eller religiøs hedensk:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread61371/

Noe å¨tenke på i denne religiøse verden med sin humanisme:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread186877/

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hewr er også en tråd om hva som har skjedd igjennom antikristelig tro:

Sitat:

"De snur Nåden til skamløshet, altså de synder og skammer seg ikke. De opptrer som om de var uten Gud i hjertet og opphøyer nettopp dette liv.
Efesus var før Pergamum i kirkehistorien og Efesus/ nikolaittene innførte ”vi er ikke under lov men nåde” og Pergamum etterpå endret Guds ti bud med verdslig økumeniske velsignelser.
Etter hvert førte disse tilstander til at Daniel 7:25 ble oppfylt."

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread345415/

Kommentar #7

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Interessante og informative innlegg, Leif. :-) Dette med at evig pine var en lære som ble til siden, har jeg hørt noen andre uttale seg om også. I ditt innlegg står det at dette skjedde i år 590. Har du en link som utdyper dette? Skal forsøke å sjekke ut dette grundigere selv også. 

Kommentar #8

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Kjempe flott innlegg!!!

Publisert rundt 8 år siden

Bra knappen aktivert:)

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Dette med at evig pine var en lære som ble til siden, har jeg hørt noen andre uttale seg om også. I ditt innlegg står det at dette skjedde i år 590. Har du en link som utdyper dette? Skal forsøke å sjekke ut dette grundigere selv også.

Tja, må lete litt. Men her har du noe:

http://www.helltruth.com/history/ancient-beliefs.aspx

http://www.helltruth.com/q-a/general-questions-and-answers.aspx

http://www.helltruth.com/history/immortality-of-the-soul.aspx

http://www.helltruth.com/history/sinners-in-the-hands-of-an-angry-god.aspx

http://www.helltruth.com/free-resources/free-video-library.aspx

http://www.truthaboutdeath.com/q-and-a.aspx

Kommentar #10

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
http://www.helltruth.com/history/ancient-beliefs.aspx

Takk for at du tar deg bryderiet med å finne linker. Denne linken har til og med en gratis bok om temaet. Har lastet den ned og skal lese den nå. :-)

Kommentar #11

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Leif: I boken "Hell-Fire" snakkes det om liknelsen om såkornet og åkeren. Og Jesus forklarer hva liknelsen betyr i versene 36-43. En del preterister mener at enkelte liknelser omhandler hva som skjedde i år 70. Sjekket gresk og fant disse tingene: Vers 38: verden = kosmos. Vers 39: verdens ende = aions ende. Aion = tidsalder. Vers 40: "...slik skal det gå ved (toutou: of this one) verdens (aion) ende. Altså: Slik skal det gå ved denne tidsalders ende.

Så for meg virker det som at akkurat denne liknelsen omhandler det som skulle skje med Jerusalem innen én generasjon. At ildovnen da betyr Jerusalem som brant. Og slik preterister tenker det, at tidsalderens ende var slutten på jødedommens æra, som fikk sitt endelige punktum i år 70. Inneforstått med at den nye pakt ble innstiftet på korset, og at den gamle pakt fikk sin ende da. Men at templet ble jevnet med jorden, satte en endelig stopper for ofringene i templet.

Dette er et pågående studium for meg. Vet at en del mennesker har ulikt syn på dette med fortapelse. Noen mener at folk bare skal dø for aldri mer å leve, osv. Men preterismen har gjort meg oppmerksom på at visse liknelser (nesten alle?) som omhandler "å brenne", muligens har med år 70 å gjøre. 

:-)

Kommentar #12

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Legg også merke til nåtid i liknelsen. Gresk: esti = er. Høsten er. Åkeren er. Jesus sår. Rikets barn er. Den ondes barn er.

Preterister er opptatt av tids indikator. Her virker det som at liknelsen omhandler nåtid. Rikets barn og den ondes barn var noe som var i Jesu samtid. Så vokser alt dette fram til år 70. For Jesus understreker at høsten ligger fram i tid. Dette er en mulig teori. 

Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Men at templet ble jevnet med jorden, satte en endelig stopper for ofringene i templet.

Ja, det er riktig men denne pågående ofringen er og var en røk for Faderens nese. Det fordi Han fra korset, eller rettere 3,5 år etter korset lot ånden falle på også hedningene. Ånden falt jo på jødene samme år som Jesus ble korsfestet, på pinsens dag, en annen sabbatshøytid for jødene. Og dette er midten av uken, år 30 e. Kr..

Regner vi de 70 uker, eller da 490 år fra året -457 som profetien sier, så får vi da 69 uker + 3,5 dager inn i den siste uken årstallet 30 e. Kr. og det stemmer 100% med at Guds Lam ble ofret og med det opphører matoffer og slaktoffer. 

Daniel 9 sier

Dan 9,27 Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

År 70 er derfor ikke en oppfyllelse av noen profeti annet enn at denne jords Jerusalem skulle og skal jevnes med jorden. Og tenker vi etter så er de fortsatte ofringer bare menneskers stahet imot Jesus Kristus og den nye pakt, den gamle pakt er over og er ubetydelig og ikke omtalt som ofringer godkjent av Gud i hverken profetier eller noe annet. Det er vantros bud over Guds ord og, ja du har nok tatt poenget nå :)

Sal 51,18 For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag.

Am 5,1 Hør dette ord, en klagesang som jeg istemmer over eder, Israels hus!

Am 5,21-24 Jeg hater og forakter eders høitider, og jeg har ikke behag i eders festforsamlinger; for om I ofrer mig brennoffer og matoffer, finner jeg ikke behag i dem, og eders takkoffer av gjøkalver ser jeg ikke på.

La mig slippe for dine larmende sanger! Jeg vil ikke høre på ditt harpespill.

Men dommen skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk.


Kommentar #14

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Dette er et pågående studium for meg. Vet at en del mennesker har ulikt syn på dette med fortapelse. Noen mener at folk bare skal dø for aldri mer å leve, osv. Men preterismen har gjort meg oppmerksom på at visse liknelser (nesten alle?) som omhandler "å brenne", muligens har med år 70 å gjøre.

Ja, men ondt er fremdeles og antikrist åpenbarelse skulle komme etter Romerikts fall (Daniel 7 og Paulus). Romerriket stod fremdeles da og enda noen hundre år til. Leser vi Joh. Åp. kommer det klart frem ildsjøen kommer langt etter Roms fall og enda igjen tusen år etter Jesu andre komme. Ifølge Daniel og Åpenbaringen minst 2000 år etter Roms fall før ildsjøen.

Kommentar #15

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Regner vi de 70 uker, eller da 490 år fra året -457 som profetien sier, så får vi da 69 uker + 3,5 dager inn i den siste uken årstallet 30 e. Kr. og det stemmer 100% med at Guds Lam ble ofret og med det opphører matoffer og slaktoffer.

Så hvis jeg forstår deg rett, så tenker en historisist at det du sier her er oppfylt, men at det også er et panorama over historien og vår framtid videre? At oppfylte ting i Bibelen, og generelle temaer, også er noe vi kan se skje videre i historien og vår framtid? Er på skolebenken nå, så du får foklare så jeg skjønner. He he! ;-)

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Så hvis jeg forstår deg rett, så tenker en historisist at det du sier her er oppfylt, men at det også er et panorama over historien og vår framtid videre? At oppfylte ting i Bibelen, og generelle temaer, også er noe vi kan se skje videre i historien og vår framtid? Er på skolebenken nå, så du får foklare så jeg skjønner. He he! ;-)

:)

Dett er ett stort åndelige tema og favner flere tusen år. Derfor er det viktig å ha med seg Guds ord inngående fra begynnelsen i profetiene personlig og individuelt.

Daniel 2 er tydlig og gir ikke riom for noe annet enn at Romerriket er det som skal knuses ved Jesu andre komm og roemerriket representerer Babylonsk kultur og verdslig fallenhets frukter. Med Jesu andre kome blir denne verdens herre og makter knust til intet. Rekkefølgen er Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og til slutt Romerriket.

Vi vet at Romerriket ga fra seg sin politiske makt til det som da ble DRKK, før var DRKK under hedenske Rom Romerkirken. Nå Den Romerske Katolske (universielle) Kirke. De har politisk og religiøs makt i verden, hedenske Rom hadde kun politisk og DRKK har Roms Kesiser tittel Ponitifeks Maximus i dag.

Leser vi Daniel 7 får vi innblikk i hva som skjer med hedenske Rom i denne verdens rikers hendelserog hva som kommer omgående ut av og etter hedenske Rom. Det er ingen andre enn DRKK som passer til de der 13 konkrete kjennetegn på dette lille horns makt. Da har vi denne rekkefølgen: Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland, Romerriket og DRKK. Mern også i Daniel 7 omtales Jesu andre komme og at det lille horn er der til slutt. 

Daniel 8 forteller om Mederne og Persernes møte med Grekenland. Disse riker omtales som rene offerdyr og viser til Dommens dag, ved Jesu andre komme og da atonement (at-one-ment). Vi får også en tidsangivelse men uten forklaring på starttidspunkt, det kommer som lovt i kap. 9.. Her er det også pputttet inn noen ord som ikke står i grunnteksten for å få det til å stemme med preterisme. Det kan vi komme tilbake til. Her er det viktig å se oversiktsbildet Daniel gir i hovedtrekk i kapitlene.

Daniel 9 forteller om den nye pakt inntreden ved ofringen av Guds lam under Romerriket, samt de kommende hendelser frem til den nye jord. Ett tidsperspoektvi på over 2000 år på få linjer atter igjen. Daniel 9 e rdesuten beviset på kristendommens rett til eksistens. Futurisme forkaster dette bevis rett ned i avgrunnen uten å skjønne noe som helst. Trist og skummelt.

De siste vers i Daniel 11 forteller om kongen fra nord som setter seg i templet, dette er antikrist som setter seg i Guds folks hjerter og viser til for tredje gangs hendelse det Jesus sier i Matt. 24.. Egypten  er her ateisme som gir tapt for kongen fra nord som er religiøs politisk forvirring om hvem Gud er men her kan Satan virkelig stå frem som om Han er lysets engel. Som også Paulus snakker om skal bli åpenbart for alle troende.

Dan 11,45 Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.

På bakgrunn av Åpenbaringens bok som består av 70 % GTs profetier mener mange i SDA at Kongens fra nords palasstelt er kongens merke på tilhørighet, likt Roms flagg ble reist utenfor Jerusalems murer. Hsavet er i åndelig betydning forklart i Guds ord folkemasser og helligdommens fagre berg er hovedhjørnesteinen og steinene (Guds folks åndelige hjerter). Når da kongen fra nord setter sitt merke på tilhørighet midt iblant Guds folks hjerter, for å vise at de tilhører Ham kommer Mikael (Han som er lik Gud/ Jesus) igjen. Det er da før Han kommer at vi må avstå fra å akseptere dette palasstelt i våre åndelige tempels hjerter.

Åpenbaringen er en videre forklaring på Daniels bok etter korset, fra Rom, til DRKK, til DRKKs fall i kap. 13 som dyret fra havet og det "oppstandelse" ved hjelp av dyret fra jorden. Åp. 17 forteller hvordan Romerriket igjen skal komme frem via disse to dyr. Åp. 14 forteller om hvordan vi skal unngå å ta til oss merket på tilhørlighet i våre åndelige hjerter, slik at vi ikke bryter med Guds bud i Templet der Gud bor.

Veldig kort da.. . :) Rådet er derfor å ta for seg Daniel 1, forstå hvem Daniel er der og gå steg for steg med han igjennom boken, det med Hans ydmyke Gudsfrykt. Jesus sier jo vi skal studere Daniels bok, for å forstå Ham der Han er, og den tid som snart kommer i ca år 28? Forstår vi det kan vi også forstå Åpenbaringen ut idfrra det grunnlag alene. For Daniels bok innehar viss grenser som Åpenbaringen ikke kan overstyre, slik at vi kan fare vill. Tror vi, så er vi låst i sannheten og kan ikke ta feil. :)  

Kommentar #17

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

He he! Helt enig med deg i at Daniel er helt avgjørende for å forstå hva Jesus sa, og Åpenbaringen. Du sier mye som jeg kan være enig i. :-)

Kommentar #18

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Leif Gunnar

Publisert rundt 8 år siden

Har en liten youtube snutt jeg vil dele med deg:)  https://www.youtube.com/watch?v=nC0a_SfWyk0

Du vet jo alt det fra før, men fint med flere vitnesbyrd:)

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Takk for det Christin. Her fant jeg også en side som definerer når, hvem og hvor antikrist er grunnelggende fra:

http://remnantofgod.org/666-CHAR.htm

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Grunnleggende hellig er Roma

Publisert rundt 8 år siden

Rom.1.7:  Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Hvorfor tror du ikke på Bibelen Leif? De linkene du oppgir er jo menneskelige motiver?

2.Kor.10.2: Jeg ber dere, la meg slippe å vise motet mitt når jeg nå kommer! Men jeg vil være både fast og dristig mot visse folk som sier at vi drives av rent menneskelige motiver.  

Kommentar #21

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Heisann!

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Takk for det Christin. Her fant jeg også en side som definerer når, hvem og hvor antikrist er grunnelggende fra:

Takk takk:) Skal sjekke den ut:)

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gi ikke djevelen Rom.

Publisert rundt 8 år siden

Ef.4.25: Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer. 26  Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.27 Gi ikke djevelen rom. 28 Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.

Kan du Christin og Leif se på dette sammen?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere