Gunnar Opheim

142

Jesu tro

Publisert: 14. feb 2014

Da Jesus vandret som vårt medmenneske her på denne jord var Han ett vitne for det daværende Guds ord, som det eneste håndfaste vi hadde fra Ham der oppe, Gud. Han viste til Guds ord med og ved sitt liv, og Han avviste fristelser i seg og rundt seg med Guds ord. Han viste oss hva tro er for noe i Guds ord og ved sitt praktiserende liv, Jesu liv i sin helhet er Jesu tro og Jesu vitnesbyrd til oss.

Det er ingen vei utenom det og Johannes skriver følgende om Jesu vitnesbyrd.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Johannes skriver rett ut at Dragen er selve Satan, denne verdens Herre og da slangen fra Edens have. Satan fører her krig kun imot de som har Jesu tro, altså ikke bare tror på, men har Jesu tro og de holder Guds bud. Johannes sier videre om sitt folk.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

 

Engler som har Jesu tro regnes som våre brødre og medtjenere. Vi tilber Gud og de som har Jesu vitnesbyrd har også profetordets ånd.

Simon Peter sier det samme angående profetordet.

2 Pet 1,20-21 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.  

 

Det er alvorlig interessant å se hva vitnesbyrdet er igjennom Moses, som jo talte om Jesus.

2 Mos 25,16 Og i arken skal du legge vidnesbyrdet* som jeg vil gi dig.

2 Mos 25,21 Så skal du sette nådestolen ovenpå arken, og i arken skal du legge vidnesbyrdet, som jeg vil gi dig.

Vitnesbyrdet er de ti bud. Tenk det, dette er Jesu vitnesbyrd lagt oppe i Paktens Ark som Nådestolen står på og dette er ett bilde eller skyggen av den trone som Gud sitter på i himmelen! Dette er Jesu vitnedsbyrd! 

Jesaja sier følgene:

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,

 

Hva innebærer det egentlig å personlig og individuelt selv ha Jesu tro, reellt her og nå? Forstår vi da profetene i ett og alt? Holder vi Guds bud slik Han skrev de på steintavlene eller kan vi endre på de etter hvordan verden, hedenskapen sier/ tilber og dennes kultur endrer seg?

Simon Peter sier jo at om vi tror så vet vi og kjenner hvilken tid enhver har levd i, den tid vi er i nå og samt fremtidens tid er kjent for oss. Om vi har Jesu tro så vet vi enhver tid. Hvem tør å tro så sterkt og hvorfor?

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

Avslutter kort med hva Johannes sier i Jesu åpenbaring om hvem alene som blir hentet av Jesus Hans andre komme i forbindelse med de forholdsvis kjente tre englers budskap.Men også om noe annet som ligger oppe i Paktens Ark under nådestolen.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

2 Mos 16,33 Så sa Moses til Aron: Ta en krukke og legg i den en full omer manna, og sett den ned for Herrens åsyn til å gjemmes for eders efterkommere!

4 Mos 17,10 Og Herren sa til Moses: Bær Arons stav inn igjen foran vidnesbyrdet for å gjemmes som et tegn for de gjenstridige; og du skal gjøre ende på deres knurr, så jeg slipper å høre på det; ellers skal de dø.

Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Med brød og vin velsignet Jesus Abram

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Han viste oss hva tro er for noe i Guds ord og ved sitt praktiserende liv, Jesu liv i sin helhet er Jesu tro og Jesu vitnesbyrd til oss.

Jesus vandret på jorden også tidligere.  Med brød og med vin velsignet Han Abram.

1. Mos 14, 17- 19 

Melkisedek velsigner Abram

 
17 Etter at han hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte Abram tilbake. Da dro kongen i Sodoma ut for å møte ham i Slettedalen, det som nå er Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste. 19 Han velsignet ham og sa:
          «Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste,
          han som brakte fram himmel og jord!

og i 1. Mos 15, 5 får alle som tror samme velsignelse i brød og vin

  5 Så førte han Abram ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem!» Og han sa: «Så tallrik skal ætten din bli.»  


Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Den som anklager

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim:

Det er alvorlig interessant å se hva vitnesbyrdet er igjennom Moses, som jo talte om Jesus
_______________________________________________________

Ja, Joh.5.46 sier jo: Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. (det er meg det er skrevet om) Jesus var også Moses / Før Abraham var jeg. - 47 Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

Joh.5.45: Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til.

Kommentar #3

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Heisann;)

Publisert over 7 år siden

Å ha Jesu tro innebærer å følge den troen Han hadde og var lydig mot. Følge Guds bud slik Han skrev dem ned i begynnelsen, ikke følge dem på menneskers vis som er det mest populære blant de fleste kristne til dags dato.

Jesus holdt sine Fars bud, ikke kirkens bud!!!

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hva innebærer det egentlig å personlig og individuelt selv ha Jesu tro, reellt her og nå? Forstår vi da profetene i ett og alt? Holder vi Guds bud slik Han skrev de på steintavlene eller kan vi endre på de etter hvordan verden, hedenskapen sier/ tilber og dennes kultur endrer seg?

Hei Leif

Du henger deg opp i de ti bud, som enno er skrevet i våre hjerter, som en rettesnor i våre liv, men når budene blir til hinder for våre liv, der man blir slave under budene slik det en gang var. Så blir budene til hinder for kjærligheten til Gud. Har du tenkt over det? Budene er oppfyllt i disse to bud. Du skal elske din neste som deg selv. og når man gjør dette Leif så oppfyller man en del av budene, også kommer det andre Budet. Du skal elske din Herre og Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og av all din kraft, og dette oppfyller restene av budene. Er ikke dette lettere å forstå og samtidligt forholde seg til?:) Jakob 3,2 sier at alle snubler vi ofte, og her er det tale om vår svakhet i oss selv. Derfor trenger man dagelig omvendelse fra ting man snubler, men derfor har vi nåden som hjelper oss i vår svakhet, og man har et ansvar å forstå denne delen i våre liv. 

Jeg er enige at mange kristne lever slik verden gjør, uten selv å ta ansvar for det liv de fører, om man snubler, så trenger man ikke bli liggende slik amnge gjør, fordi man føler skyl og fordømmelse, nei man kan reise seg opp å se fram mot et målet som ligger der framme for oss alle. Det er håpet som driver oss,og nåden som hjelper oss når vi snubler. jeg er så glad at det ikke er loven som gjelder,men nåden i kristus

mvh

Rune

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
1. Mos 15, 5 får alle som tror samme velsignelse i brød og vin 5 Så førte han Abram ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem!» Og han sa: «Så tallrik skal ætten din bli.»

Ja, det er interressant å se nattverden i denne sammenheng hvor Jesus er brødet (kjød og ord) og vinen (liv og blod). Alle som tror på og har Jesu tro her er Hans ætt men hva tenker du i forhold til åpningsinnlegget med dette?

Sitat  åpningsinnlegg:

"Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt,

dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede!

For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

Hva innebærer det egentlig å personlig og individuelt selv ha Jesu tro, reellt her og nå? Forstår vi da profetene i ett og alt? Holder vi Guds bud slik Han skrev de på steintavlene eller kan vi endre på de etter hvordan verden, hedenskapen sier/ tilber og dennes kultur endrer seg?

Simon Peter sier jo at om vi tror så vet vi og kjenner hvilken tid enhver har levd i, den tid vi er i nå og samt fremtidens tid er kjent for oss. Om vi har Jesu tro så vet vi enhver tid. Hvem tør å tro så sterkt og hvorfor?"

Merk uthevet skrift lar seg ikke fjeren av en eller annen grunn desverre.

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du henger deg opp i de ti bud, som enno er skrevet i våre hjerter, som en rettesnor i våre liv, men når budene blir til hinder for våre liv, der man blir slave under budene slik det en gang var. Så blir budene til hinder for kjærligheten til Gud.

Det er du som henger deg opp i bokstavene og kan ikke av Kains kjødlige prinsipp følge og ha Jesu tro som åpningsinnlegget viser. Forhold deg til åpningsinnlegget og Guds ord deri.

Mark 7,8-9 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

1 Joh 2,4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten;

5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er du som henger deg opp i bokstavene og kan ikke av Kains kjødlige prinsipp følge og ha Jesu tro som åpningsinnlegget viser. Forhold deg til åpningsinnlegget og Guds ord deri. Mark 7,8-9 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt. 1 Joh 2,4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd. Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Hei Leif

Du snakker et annet språk en det paulus gjorde, Du ser ikke selv at du holder fast på det gamle. Hva Jesus tro baseres på er NÅDEN I KRISTUS IKKE LOVEN I KRISTUS.

Kains vei er ikke velsignet. for der råder kjødet over ånden men i Kristi fotspor er man velsignet, og der råder ånden over kjødet. For i Kristus er man født på nytt, og da har man fått en Hellige Ånd i våre nyfødte liv, og da kan man ikke følge kains vei lengere. For ånden står kjødet i mot.og man dreper kjødets gjerninger med Ånden mens vi vandrer på veien i ånd og sannhet.

Budene er gode det har jeg sagt, for de er en rettesnor for våre liv, til glede og til velsignelse. Da vet jeg at jeg kan gjøre det rette. Men jeg er ikke slave under loven, fordi om jeg skulle vert det, så måtte jeg også forholde meg til de andre 361 lovene som finnes, og det kan ingen menneske gjøre. Men begrunn av nåden så kan man faktisk snuble, slik Jakob skriver, 3,2 vi snubler ofte. Og derfor kan det være til formaning i å ta ansvar for våre egne liv. Er det galt å si at budene er gode og jeg forholder meg til dem for da vet jeg forskjellen på rett og galt. Hvilket bud bryter jeg Leif Kan du svare på det, og hvis du vet hvilket bud jeg bryter, så fortelle meg om dette er en dødsynd, og Kan jeg miste frelsen begrunn av dette. Jeg holder Guds bud, fordi jeg bryr meg om de to budene Jesus talte om. elske sin neste, og elske Gud av hele ditt hjerte, og hvordan kan man elske Gud,? jo ved å holde Hans bud, og da forholder jeg meg til de to bud, og Jesus oppfylte loven, med sannhet og nåde.Med det du beskriver så legger du byrder på menneskene med dine lover.

Du henger deg opp i bud 4 du skal hode vile dagen Helligt. Og det gjør jeg Leif, jeg kan få vile i kristus. er ikke det fantastisk Leif å få vile i Kristus, gjør ikke du det? Nei jeg må si at du gjør et vanskelig for deg selv å nå fram mot målet Leif, med alle de forbud du setter for ditt liv. Paulus sier du kan prøve alt, men alt gangner ikke. Slipp ut litt luft Leif, ikke hold pusten lengere, det er ikke bra for hjertet. Det eneste man skal skylde hverandre Leif er å elske hverandre, kan du holde det?

mvh

Rune

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Det er ingen tvil

Publisert over 7 år siden

Åp 12,17

Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt,

dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

1 Joh 1,7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
1 Joh 1,9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
1 Joh 2,2-5 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens. 3 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. 4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; 5 men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham.
1 Joh 2,7 I elskede! det er ikke et nytt bud jeg skriver til eder, men et gammelt bud, som I hadde fra begynnelsen; det gamle bud er det ord som I har hørt.

RUNE, istedet for å henge deg atter krampeaktig opp i bokstavbudet, kan du svare på hva vitnesbyrdet til Jesus er?

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De som holder Guds bud

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim:

Innlegg:Tenk det, dette er Jesu vitnesbyrd lagt oppe i Paktens Ark som Nådestolen står på og dette er ett bilde eller skyggen av den trone som Gud sitter på i himmelen! Dette er Jesu vitnedsbyrd

#11: Det er ingen tvil dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd
______________________________________________________________

Ja, det er ingen tvil og ikke noe å gjøre noe ved!

2.Mos.26.34: Og du skal sette nådestolen ovenpå vitnesbyrdets ark i det Aller-helligste

2.Mos.37.9: Kjerubene holdt vingene utbredt og oppløftet, så de dekket over nådestolen med sine vinger, og deres ansikter vendte mot hverandre; mot nådestolen vendte kjerubene sitt ansikt.

Heb.9.5 Over kisten (paktsarken) var herlighetens kjeruber; de skygget over soningsstedet. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå.

8 Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. 9 Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud, fullkommen når det gjelder samvittigheten. 10 Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.

Sitat Leif:

# 11: Det er ingen tvildem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Svar fra skriften:

Åp.14.9: En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. 11 Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.» 12 Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.

13 Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Generelt retningslinjer

Publisert over 7 år siden

Moderator:

Dette innlegget har blitt slettet av moderator på grunn av brudd på retningslinjene.
__________________________________________________________

Jeg ble bare noe forundret, jeg forstår prinsippet generelt, men så er det også flere prinsipper ute å går? Min kommentar #2 var nesten identisk med #4, med unntak av at jeg henvente meg direkte til trådstarter hvor jeg bare konstanterte ovenfor ham hva skriften antydet.

Nå er trådstarter også kjent for å bryte retningslinjene han også ved å angripe den katolske kirken som jeg mener rammer langt flere enn disse 3 individene vi har gående på gress her inne. Så hvorfor gjøres det etter prinsippet forskjell på retningslinjer for et helt kirkesamfunn kontra enkeltpersoner her? Det er deres egen medisin som bare snur seg tilbake på dem selv. Jeg hadde ryggen fri, jeg viser direkte til skriften som ikke kan slettes. Det trådstarter gjør er å blande skrift og egenoppnevnt forståelse inn i skriften hvor han derved bryter retningslinjene for personangrep i storskala.

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ble bare noe forundret, jeg forstår prinsippet generelt, men så er det også flere prinsipper ute å går? Min kommentar #2 var nesten identisk med #4, med unntak av at jeg henvente meg direkte til trådstarter hvor jeg bare konstanterte ovenfor ham hva skriften antydet.

Du ble av meg rapportert fordi du stadig kverulerer, stadig usakelig. Jeg rapportete ikke #4 fordi du bare viser til bibelvers uten å insuere direkte usakligheter og kveruleringer. Dog har du puttet inn noen tekster med paranteser der!

Der snur du på versene for å få det til at jeg ikke tror på Moses.

FORHOLD deg saklig OG redelig til innlegget, samt mennesker deromkring! 

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nå er trådstarter også kjent for å bryte retningslinjene han også ved å angripe den katolske kirken som jeg mener rammer langt flere enn disse 3 individene vi har gående på gress her inne. Så hvorfor gjøres det etter prinsippet forskjell på retningslinjer for et helt kirkesamfunn kontra enkeltpersoner her

Og jeg ønsket ham en god sabbat men selv det ble tatt ille opp. Så heretter er det slutt på velvilje fra min side. Det er takken for å vende det andre kinn til.

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Å ha Jesu tro innebærer å følge den troen Han hadde

ja og å kalle seg Guds Sønn, det var jo det han trodde

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Barnatro?

Publisert over 7 år siden

Njål:

Og jeg ønsket ham en god sabbat men selv det ble tatt ille opp. Så heretter er det slutt på velvilje fra min side. Det er takken for å vende det andre kinn til.
____________________________________________

Nei, det er ikke godt å gjøre visse til lags her inne, best er det om de får skrive til seg selv, da får en det svaret en vil ha, for det hjelper ikke lengre å sitere Bibelen heller, vanskeligheter med å skjeldne mellom ord og tall i den smørja der, så da er det ikke så enkelt verken å ønske god sabbat, eller andre virkedager her på verdi debatt, om det ikke finnes en krone her heller. Avsporinger og brudd på hvilken retning ordene peker i, er liksom parolen som gjelder nå, selv om debatten er innenfor tåken av hvilken tro man led av.

Ordet er liksom ikke fritt for alle lengre her, så jeg har vært inne på tanken om å sende inn et avlatsbrev, slik at de som følte for det kunne stille seg i skammekroken, men det blir vel slettet det også, enten på grunn av avsporing eller sporadiske sprikende retninger?

Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ordet er liksom ikke fritt for alle lengre her, så jeg har vært inne på tanken om å sende inn et avlatsbrev, slik at de som følte for det kunne stille seg i skammekroken, men det blir vel slettet det også, enten på grunn av avsporing eller sporadiske sprikende retninger?

Ordet er fritt nok, men dette er ikke diskusjoner om Bibelen. Den eneste Opheim kan diskutere Bibelen med er Martinsen. Alle andre har tatt feil og er "såkallte kristne" som han sier. Helt nylig har det vært fastslått i andre tråder at dette er utenfor Opheims rekkevidde. Hensikten er ikke diskusjon per se, men å kle av og gjøre andre til latter fordi de har et annet antatt mindreverdig syn på Skriften enn han selv har. Trådene hører ikke hjemme i et debattforum men på en blogg hvor han kan undervise om sitt, siden det til dato ikke har vært mulig å få gjennomslag for et eneste hull i hans kringvern. Hva skulle det være lizzm? 

Det eneste man kan enes om er godt og tjenlig vær for folk og land, og ønsket om en god helg.  

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ethandana ucasukile

Publisert over 7 år siden

Njål:

Ordet er fritt nok, men dette er ikke diskusjoner om Bibelen. Den eneste Opheim kan diskutere Bibelen med er Martinsen. Alle andre har tatt feil og er "såkallte kristne" som han sier
______________________________________________________________________

Ja, det er vel slik det fungerer best for "loner" da ingen er gode nok i testemoniet.

Kommentar #17

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
ja og å kalle seg Guds Sønn, det var jo det han trodde

Ja, det og. Men også å leve etter Sin Fars vilje!!!

Kommentar #18

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vitnesbyrdet er de ti bud. Tenk det, dette er Jesu vitnesbyrd lagt oppe i Paktens Ark som Nådestolen står på og dette er ett bilde eller skyggen av den trone som Gud sitter på i himmelen! Dette er Jesu vitnedsbyrd!

Du viser her til (eller Guds Ord viser til) menneskets opprinnelige tiltenkte karakter. Dette må nok grunnes litt over fordi det kan ligge litt over vår forstand hva sann kjærlighet er. Jeg kan kanskje se bilder av det i mitt indre, og se at det er godt.

Vi kan se på budene, se at de er gode og ønske de velkommen.

Hvem var de, det første mennesker, Adam og Eva før syndefallet.

Hvem skal vi være etter fallet, og hvem skal vi være i Guds Evige Paradis.

Takk for innlegget, jeg syntes i allefall det var et interessant innlegg med mange gode Bibelvers som viser til innholdet i innlegget som denne gang viser til Guds karakter og menneskets tiltenkte Guddommelige karakter, Jesus, Ordet og nettopp derfor er det av stor viktighet og se hele Bibelen i en sammenheng.

Vi kan lære og gjøre, noe annet blir å lære, gjøre og forstå.

Dette er viktig for da blir det siste så mye lettere, denne sammenligningen drar jeg gjennnom livet i sin helhet, en observasjon gjennom livet.

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
innholdet i innlegget som denne gang viser til Guds karakter og menneskets tiltenkte Guddommelige karakter, Jesus, Ordet og nettopp derfor er det av stor viktighet og se hele Bibelen i en sammenheng.

Vi kan lære og gjøre, noe annet blir å lære, gjøre og forstå.

Dette er viktig for da blir det siste så mye lettere, denne sammenligningen drar jeg gjennnom livet i sin helhet, en observasjon gjennom livet.

Takk for din glede og positivitet til å se det som rett og snat er! :)

Kommentar #20

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det og. Men også å leve etter Sin Fars vilje!!!

Høres litt religiøst ut. Å tro en er gudesønn og hevde seg kongenes konge er vel nok å strekke seg etter?? -og det etter egen vilje.

Kommentar #21

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Høres litt religiøst ut. Å tro en er gudesønn og hevde seg kongenes konge er vel nok å strekke seg etter?? -og det etter egen vilje.

 Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, Joh. 14:15.

 Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet, Joh. 15:10.

Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven..... For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå..., Matt. 5:18.

Vil du gå inn til livet, så hold budene, Matt. 19:17.

 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! Skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje, Matt. 7:21.

Hvis du syns det høres religiøst ut får du ta det opp med Jesus!!!

Kommentar #22

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du syns det høres religiøst ut får du ta det opp med Jesus!!!

"Å holde budene" er å bli korrigert til likhet i form -etterligning vil avsløres. Svaret ditt avslører deg :-)

Kommentar #23

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Svein Nyborg

Publisert over 7 år siden

Svaret ditt avslører deg? Er det, det beste du kan si? Kan jo snu på det. Hvorfor komplisere det når det faktisk står så enkelt som det står?! Hvorfor skal du komme med din egen versjon når man kan siterer Guds ord som det er? Tror noen liker å kverulere jeg. Svaret ditt avslører DEG:)

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Tror noen liker å kverulere jeg

Det er det sikkert mange som gjør, men Bibelen åpner ikke opp for diskusjon, debatt el kverulering, den er en beskrivelse av hvordan bli som Gud.

Skapningen utvikler seg ubevisst fram til et visst punkt, derfra må han selv motta informasjon (under Lysets påvirkning) og anta likhet i form med Skaperen, da blir han Et Menneske (Adam som betyr Lik Gud).

Det hjelper ikke å tro dette selv om religionene hevder slikt, skapningen må korrigeres etter de restriksjoner (bud) som han underveis blir opplyst av, da blir han Jes.Us (Iysh+Huah), en egenskap og ikke en historisk person.

Enten avslører vi vår religiøsitet; eksistens ut av fravær eller vår eksistens ut av selveksistens, på hebraisk yeshûa‛ (Iysh-Huah = Jesus), derfor heter det at vi må "inn i ordet" el "spise ordet" slik at Det blir oss.

Ingen diskuteter el kverulerer om mat når en er sulten, en holder kjeft og spiser, da kommer resultatet, de som ikke har oppnådd resultat, er overmett av tomme ord, de er de som kverulerer.

Kommentar #25

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Enten avslører vi vår religiøsitet; eksistens ut av fravær eller vår eksistens ut av selveksistens, på hebraisk yeshûa‛ (Iysh-Huah = Jesus), derfor heter det at vi må "inn i ordet" el "spise ordet" slik at Det blir oss.

Ingen diskuteter el kverulerer om mat når en er sulten, en holder kjeft og spiser, da kommer resultatet, de som ikke har oppnådd resultat, er overmett av tomme ord, de er de som kverulerer.

Da får du ha din tro så får jeg ha min. Tror ikke vi skal bli som Gud, vi kan aldri bli som Gud, men bedre utgaver av oss selv. Og det handler ikke om å etterligne, det er dine ord!!!  Det skal komme naturlig i våre hjerter som en naturlig del av helliggjørelse. Guds ord er det jeg velger å høre på, ikke new age flås!!!

Kommentar #26

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Da får du ha din tro så får jeg ha min.

Var det ikke Jesu tro du snakket om?? -å holde budene??

Har du aldri lest: "La oss skape Mennesket"? Det er snakk om samhandling hvor resultatet skal bli Adam, dvs en skapning lik Gud, ensartet, enhet hvor der ikke er et skille på de to. Da kommer vi ingen vei med tro men med handlinger som bringer på forhånd planlagt resultat.

Ved å tro vi ikke skal bli som Gud motarbeider vi denne skaperakten. Derfor heter det "En Ny tid", "Et nytt Liv" og "En Ny verden", dette tror du deg ikke inn i, men utvikler deg ved å motta næring.

Kommentar #27

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Var det ikke Jesu tro du snakket om?? -å holde budene??

Har du aldri lest: "La oss skape Mennesket"? Det er snakk om samhandling hvor resultatet skal bli Adam, dvs en skapning lik Gud, ensartet, enhet hvor der ikke er et skille på de to. Da kommer vi ingen vei med tro men med handlinger som bringer på forhånd planlagt resultat.

Ved å tro vi ikke skal bli som Gud motarbeider vi denne skaperakten. Derfor heter det "En Ny tid", "Et nytt Liv" og "En Ny verden", dette tror du deg ikke inn i, men utvikler deg ved å motta næring.

Du vrir og vrenger på jeg sier. Det står Jesu tro og at de som elsker meg holder mine Fars bud!!!

Det er du som gjør det mer innviklet enn det behøver å være. Det er troen på Jesus som forandrer hjerter og deretter handling. 

Mann og kvinne ble skapt i Guds bilde med personlig særpreg og med evner og frihet til å tenke og handle. Selv om de ble skapt som frie vesener, er de en udelelig enhet av legeme, sjel og ånd som er avhengige av Gud for liv og ånde og alt annet. Da våre første foreldre var ulydige mot Gud, fornektet de sin avhengighet av ham og falt fra sin høye stilling hos Gud. Guds bilde i dem ble skjemmet og de ble underlagt døden. Deres etterkommere er underlagt denne falne natur og følgene av dette. De blir født med svakheter og med tilbøyelighet til det onde. Men i Kristus forsonte Gud verden med seg selv, og ved sin Ånd gjenoppretter han skaperens bilde i angrende dødelige mennesker. Skapt til Guds ære, kalles de til å elske ham og hverandre, og til å ha omsorg for verden omkring seg.

(1 Mosebok 1:26-28; 2:7; Salmene 8:5-9; Apostlenes gjerninger 17:24-28; 1 Mosebok 3; Salmene 51:7; Romerne 5:12-17; 2 Korinterbrev 5:19-20; Salmene 51:12; 1 Johannes 4:7-8, 11, 20; 1 Mosebok 2:15).

 De store prinsippene i Guds lov er uttrykt i de ti bud og kom til syne i Kristi liv. De uttrykker Guds kjærlighet og vilje og forteller hvordan menneskene skal leve og behandle hverandre. De gjelder for alle mennesker til alle tider. Budene danner grunnlaget for Guds pakt med sitt folk og er Guds målestokk i dommen. Gjennom Den hellige ånds påvirkning påpeker budene synd og får oss til å føle behovet for en frelser. Frelsen gis helt og holdent av nåde og ikke på grunn av gjerninger, men dens frukt viser seg i lydighet mot budene. Denne lydigheten utvikler kristen karakter og gir en følelse av velvære. Den er et tegn på vår kjærlighet til Herren og vår omsorg for våre medmennesker. Troens lydighet demonstrerer Kristi kraft til å omdanne liv og slik styrker den det kristne vitnesbyrd.

Jeg tror at Guds rike er blant de troende, men Hans rike er ikke av denne verden. Jeg tror at Gud skal skape en ny himmel og jord. Jeg har tro på at menneske kan forvandles, selv om vi faller skal vi aldri gi opp.

Det jeg skrev til Leif Opheim var enkelt, men fra Guds ord!!!

Kommentar #28

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at Guds rike er blant de troende, men Hans rike er ikke av denne verden. Jeg tror at Gud skal skape en ny himmel og jord. Jeg har tro på at menneske kan forvandles, selv om vi faller skal vi aldri gi opp.

Det jeg skrev til Leif Opheim var enkelt, men fra Guds ord!!!

Takk for at du støtter opp om Krsiti rettferdighet! Jeg tror ikke så veldig på å diskutere med Svein Nyborg for han er vist skriften før som Jesus viste skriften til bedrageren og Jesus viste ham bort. Han er en spiritist og ett Bahai medlem etter det jeg husker og de er blant dragens menn. Ikke diskuter med de, bare si Guds ord og ikke mere, for mere er heller ikke nødvendig. :)

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kanskje ulikt deg! ;-))

Publisert over 7 år siden

Leif Gunnar:

Han er en spiritist og ett Bahai medlem etter det jeg husker og de er blant dragens menn. Ikke diskuter med de, bare si Guds ord og ikke mere, for mere er heller ikke nødvendig. :)
_____________________________________________________________-

Den ultimate dårskapelighet i bibelfornektelse, med plukk å hent det som passer for anledningen, og ikke etter bibelsammenheng i sak/saklighet. Spyr ut galle til de som ikke er enig med din helgen. Rart du ikke holder hennes dødsdag hellig?

Kommentar #30

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

:)

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Takk for at du støtter opp om Krsiti rettferdighet! Jeg tror ikke så veldig på å diskutere med Svein Nyborg for han er vist skriften før som Jesus viste skriften til bedrageren og Jesus viste ham bort. Han er en spiritist og ett Bahai medlem etter det jeg husker og de er blant dragens menn. Ikke diskuter med de, bare si Guds ord og ikke mere, for mere er heller ikke nødvendig. :)

Får bli litt flinkere med å støtte en trosbror fremover vel:) Ja sant det. New age har jeg lite til overs for da det er satans religion. Skal slutte å diskutere med han her og nå, Leif.

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

New age

Publisert over 7 år siden

Christin Eriksen:

New age har jeg lite til overs for da det er satans religion
___________________________________________________

Nå ble jeg litt nyskjerrig...:-) Har du noen henvisninger til at de har sitt tilhold her? Åp.3.9

Kommentar #32

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Framtidsvisjon

Publisert over 7 år siden

"Mat 19:28  Jesus said to them, Truly I say to you, in the new age [the Messianic rebirth of the world], when the Son of Man shall sit down on the throne of His glory, you who have [become My disciples, sided with My party and] followed Me will also sit on twelve thrones and judge the twelve tribes of Israel."

En framtid som var tilgjengelig alt i går ;-)

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, du kan så si

Publisert over 7 år siden

En framtid som var tilgjengelig alt i går ;-)
_____________________________________

Thomasev.113:Hans disipler sa til ham: Når vil riket komme? – Det vil ikke komme slik dere venter det. De skal ikke si: ”Se her!” eller ”Se der!” Men Faderens rike er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke.

Kommentar #34

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men Faderens rike er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke.

Nettopp, det er ikke et sted men en oppnåelig tilstand :-)

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tiden er fastsatt

Publisert over 7 år siden

Svein Nyborg:

Nettopp, det er ikke et sted men en oppnåelig tilstand :-)
______________________________________________________

Jada, men det er tidsstyrt og avhengig av enden! (Åp.10.6-7) ;-)

Thomasev.73: Jesus sa: Høsten er ganske visst stor, men arbeiderne er få. Men be herren om at han vil sende arbeidere ut til høstingen.

17: Jeg vil gi dere det som intet øye har sett, det som intet øre har hørt og det som ingen hånd har rørt, og det som ikke er oppstått i noe menneskehjerte.

29: Jesus sa: Er legemet blitt til for åndens skyld, er det et under, men er ånden blitt til for legemets skyld, da er det et forunderlig under. Men dette undrer meg: Hvordan denne store rikdommen steg ned i fattigdom.

37: Disiplene sa: Når vil du åpenbare deg for oss, og når skal vi se deg? Jesus sa: Når dere tar tøyet deres av uten å skamme dere og tar av klærne og legger dem under føttene, som små barn gjør, og tråkker på dem, da skal dere se sønnen av den levende, og dere skal ikke bli redde.

75: Jesus sa: Det er mange som står ved døren, men det er de som står alene, som skal gå inn i brudekammeret.

87: Jesus sa: Ulykkelig er det legeme som er avhengig av et legeme, og ulykkelig er den sjel som er avhengig av dem begge!

88: Jesus sa: Englene kommer til dere sammen med profetene, og de skal gi dere det som er deres. Gi også dere til dem det dere har i hendene, og si til dere selv: ”Hvilken dag kommer de og tar det som er deres?”

Kommentar #36

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jada, men det er tidsstyrt og avhengig av enden! (

Det du og andre (religiøse) med deg ikke forstår er at spiritualiteten (Guds rike) er utenfor tid -uendelig i ett nu.

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Alt har sin tid, alt er forgjengelig og forgjeves

Publisert over 7 år siden

Svein Nyborg:

Det du og andre (religiøse) med deg ikke forstår er at spiritualiteten (Guds rike) er utenfor tid -uendelig i ett nu
____________________________________________

Fork.6.9: Bedre det øynene ser enn det sjelen begjærer. Også dette er forgjeves, det er som å gjete vinden. 10 Alt som er til, er nevnt med navn for lenge siden, det er kjent på forhånd hva et menneske skal bli. Ingen kan føre sak mot den som er sterkere enn en selv.11 Jo flere ord, jo mer forgjeves er de! Hva gagn har mennesket av det?

Fork.8.14: Det er noe meningsløst som hender på jorden: Noen rettferdige får hva de urettferdige fortjener, og noen urettferdige får hva de rettferdige fortjener. Jeg sier: Også dette er forgjeves.

Fork.9.10: Ja, mennesket vet ikke når tiden er inne. Slik fisken fanges i det onde garnet, slik fuglen går i snaren, slik blir menneskene fanget av ulykkens tid, brått faller den over dem.

Fork.3.14: Jeg skjønte at alt Gud gjør, står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at menneskene skal ha ærefrykt for ham.

Fork.3.19 For det går mennesket som det går dyrene, den ene som den andre: Begge skal dø, samme livsånde har de alle. Mennesket har ingen fortrinn framfor dyrene. For alt er forgjengelig.

20 Alle går til det samme sted. Alle er kommet av støv og skal bli til støv igjen.

21 Hvem vet om menneskers ånd stiger opp, mens dyrenes ånd synker til jorden?

22 Jeg så at ingen ting er bedre enn at mennesket finner glede i sine gjerninger; dette er den lodd det har fått. For hvem lar mennesket se det som siden skal komme

Det er ikke det forgengelige som skal til, men det uforgjengelige, det skjer ved siste BASUN (1.Kor.15.50-52 - Åp.10.6-7) Alt har sin tid, alt er forgjengelig og forgjeves sier Forkynneren, eller som i 1.Kor.1.20: Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere