Gard Realf Sandaker-Nielsen

33

Mellom dialog og profeti

Ikke avvis oss homofile og lesbiske enda en gang. Da tror jeg faktisk ikke dere gjør Guds vilje.

Publisert: 14. feb 2014

«Jeg vil nekte å komme til en homofobisk himmel. Ja, jeg vil heller si nei, takk, jeg vil mye heller komme til det andre stedet.»

Erkebiskop Desmond Tutu uttalte dette for et halvt år siden. I samme intervju sa han at han aldri ville tilbe en Gud som er homofob, og han sammenlikner diskrimineringen og undertrykkingen av lesbiske og homofile med apartheid. I Norge har biskop em. Rosemarie Köhn lagt seg på tilsvarende linje.

Det er frigjørende og livsbekreftende at biskoper sier noe som jeg kjenner er sant i hele meg. Når Tutu og Köhn sier dette, går de inn i profetens sted. Profeten som roper: «Hør! Hør!» og er sikker på Guds vilje og hva som er rett.

Påvise overgrep. Dette er en viktig del av kirkens tradisjon og oppgave: Å kjempe mot undertrykkelse og påvise overgrep og destruktive handlinger har alltid vært et kall for Guds folk. Utfordringen er at denne kompromissløse holdningen står i konflikt med ønske om dialog mellom parter som er uenige. Dette blir tydelig i spørsmålet om homofilt samliv.

Kirkesplittelse, bibeltroskap, enhet, uenighet, synd og diskriminering er ord som kan beskrive diskusjonen om LHBT (lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner) i kirken. Noen mener LHBT blir diskriminert, mens andre mener at det er de konservative som nå blir diskriminert.

Verdifull. Jeg har vært en aktør i diskusjonen siden 2006, og er blitt stemplet som aktivist, en som ønsker å ødelegge kirken og ikke er tro mot det kristne budskapet. Grunnen til at jeg kastet meg inn i kampen, er at jeg fikk et kall om å fortelle kirke og folk at homofil og lesbisk kjærlighet er like verdifull og like skapt av Gud som heterofil kjærlighet.

At kirken tradisjonelt har tatt feil, og at homofile og lesbiske ikke trenger å velge mellom å elske et annet menneske og å tro på den kristne guden. Dette kallet ble bekreftet av teologien og bibeltolkningen jeg hadde lært gjennom teologistudiet på Menighetsfakultetet og på Wartburg Theological Seminary i USA. 

Jeg har selv tatt feil og ment at lesbiske og homofile må leve avholdende. At Guds ord var klart og tydelig og Bibelen entydig. Men gjennom å møte Gud og meg selv på nytt, ble også teologien endret. Nå mener jeg at Bibelen støtter synet om at lesbiske og homofile også skal få mulighet til å finne en livspartner og samtidig være fullverdige kirkemedlemmer. Noe annet er galt. Den samme konkusjonen har en kommet til i apartheid-spørsmålet. Det samme har skjedd i spørsmålet om slaver og kvinnens plass i samfunn og kirke.

Ropt for livet. Utfordringen er at profeten og diplomaten går vanskelig sammen. Profeten roper ut Guds vilje, og krever umiddelbar omvendelse. Budskapet skal anerkjennes. Diplomaten vil derimot bevege den andre i sin retning, og samtidig forstå hvor den andre befinner seg. Det er alltid rom for kompromiss. Jeg har mange ganger blitt kritisert for å være unyansert og bastant. Det de ikke har forstått, er at jeg har ropt for livet. Jeg har ropt høyt, for at troen min skal overleve. Jeg har ikke hatt luksusen å kunne forhandle om denne sannheten, selv om jeg har prøvd å være forståelsesfull som mulig.

De som krever at lesbiske og homofile skal gå i dialog med meningsmotstandere, forstår ikke hvor dypt dette går. Om andre ønsker å i dialog og forhandle om oss, må det være opp til dem. Det er ikke min jobb. Jeg er som sagt kalt til å rope ut at vi er like bra, like skapte og like gode til å elske som alle andre. Det mener jeg vi må få gjøre også i kirken.

Profetenes tegn. Jeg håper årets kirkemøte får stå i profetens tegn. At Den norske kirke endelig anerkjenner budskapet Tutu, Köhn, og mange av oss andre har ropt: Gud er ikke homofob, og nå tiden inne for at kirken skal feire lesbiske og homofile kjærlighet. At flertallet av biskopene nå også mener dette bør gjøre Kirkemøtet sikker i sin sak.

Ikke avvis oss enda en gang. Da tror jeg faktisk ikke dere gjør Guds vilje.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 14.2.2014

Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gard Realf Sandaker-Nielsen. Gå til den siterte teksten.
Ropt for livet. Utfordringen er at profeten og diplomaten går vanskelig sammen. Profeten roper ut Guds vilje, og krever umiddelbar omvendelse. Budskapet skal anerkjennes.

Hei Gard

Det er mange falske profeter som hever sin røst, til bruk for å få igjennomslag for menneskenes vilje. Denne Tidsånd bruker menneskene til å rope ut sine falske budskap, om at Det er Guds vilje å godta samliv mellom to av samme kjønn.Gud elsker vert et menneskee, og alle er like mye verd uansett legning.men det som skiller oss fra å ha samfunn med Gud er synden. Alt som står skrevet som ikke er Guds vilje, bør profetene formidle, ikke det som menneskene vil men det som Gud vil. 

mvh

Rune

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Tøvete kommentar av Tutu

Publisert over 8 år siden
Gard Realf Sandaker-Nielsen. Gå til den siterte teksten.
«Jeg vil nekte å komme til en homofobisk himmel. Ja, jeg vil heller si nei, takk, jeg vil mye heller komme til det andre stedet.»

Dette er tøvete og billig retorikk fra en teolog som biskop Desmond Tutu. I det kommende liv hverken tas det til ekte eller gis til ekte, "for de er som englene".

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tut-tut-tut

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Dette er tøvete og billig retorikk fra en teolog som biskop Desmond Tutu. I det kommende liv hverken tas det til ekte eller gis til ekte, "for de er som englene".

Helt enig.

Pussig at det til stadighet er teologer (av alle mennesker) som dummer seg ut.

En burde faktisk forvente at de kunne sin bibel, men neida.

Kommentar #4

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Dette er tøvete og billig retorikk fra en teolog som biskop Desmond Tutu. I det kommende liv hverken tas det til ekte eller gis til ekte, "for de er som englene".

Men "dere" skal til himmelen? Hvor mye er det igjen av meg om jeg må bli som en engel? Alt ondt er glemt og sexualdriften borte, evig lykke rus.... osv....

Om Sverre kunne komme til en slik himmel hvor mye av det som gjør meg til Sverre ville det være igjen? 

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gard Realf Sandaker-Nielsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke avvis oss enda en gang. Da tror jeg faktisk ikke dere gjør Guds vilje.

Det er synden som blir avvist og om man ikke vil frelses fra synd avviser man seg selv. Vi frelses fra fallen syndig natur til guddommelig natur. Da må man slutte å være selvvisk og skaffe seg ett perspektiv på hva som betyr noe og ikke.

Kommentar #6

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Alt blir snudd på hodet i vår tid

Publisert over 8 år siden

Godt er ondt og ondt er godt, og det er menneskets suverene rett å avgjøre hva som er hva. Da er alt mulig, for grensene er borte.

Spørsmålet er bare; holder det vann når alt kommer til alt?

Kommentar #7

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg finner det veldig problematisk at rasisme blir sammenlignet med uenighet om homofili. Her må vi klare å skille mellom person og handling. Faktisk så er det slik at det er mange Afrikanske Amerikanere som blir veldig irritert når denne sammenligningen blir brukt. Min erfaring er at dette argumentet blir brukt for å manipulere debatten og for å male alle Bibeltroende kristne som homofobe tullinger. En tar på seg offermentalitet og kaller alle som er uenige for den store stygge ulven. 

Jeg har gransket min Bibel og finner ikke noe teologisk grunnlag for å godta homofil praksis. En kan gjerne fornekte dette, men da er det isåfall Bibelens budskap en ikke liker. Bibelen taler veldig tydelig om dette. En kan med andre ord ikke ha et konsekvent syn på Bibelen om en fornekter noe som er så åpenbart. Her bidrar mennesker til å ødlegge Bibelens troverdighet. En kan som resultat av dette igrunn plukke ut alt en ikke liker i Bibelen. Homofili er bare begynnelsen. Det blir spennende å se hva biskopene bestemmer seg for å fjerne etter denne debatten er over.

Det aller største problemet med dette er at barn etterhvert blir fratatt retten til mor og far. Dette er etter min mening en katastrofe. Homofile kan elske barn like mye som andre, men kan ikke tilby barnets rett til både mor og far noe som burde vært en menneskerettighet. Også barn som har skilte foreldre har tross alt veldig ofte god kontakt med begge foreldrene.

Ellers så er jeg enig med trådstarter at vi trenger profetiske røster som kaller kristenfolket tilbake til omvendelse. Omvendelse fra grådighet, hedonisme og annen form for umoral. Til tross for et moralsk forfall uten sidestykke gjennom historien så kan vi i det minste trøste oss med at en sterk Bibeltroende kristendom vokser enormt i mange av verdens land. 

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men "dere" skal til himmelen? Hvor mye er det igjen av meg om jeg må bli som en engel? Alt ondt er glemt og sexualdriften borte, evig lykke rus.... osv....

Om Sverre kunne komme til en slik himmel hvor mye av det som gjør meg til Sverre ville det være igjen?

Om vi ser på Jesus i kjød som oss så døde Han i vårt kjød, og stod opp i ett herlighetslegeme som også vi skal få.

Om vi ser på Jesus så ser vi at Han som sant menneske ikke gjorde Sin vilje som hverken kjødelig menneske eller som den Guddomm Han la av seg. Han gjorde Sin Fars vilje i vårt kjød. I denne ånd, i tro på Jesu offer og Guds kraft i oss lever vi for og med Hans kjærlighet for øye og gjøren lever vi. Med andre ord er det ikke ens kjødelige lyster som leder en men det som leder en er troen, håpet og kjærligheten Hans tildelt. I denne ånd blir du oppreist og du elsker det. Da er du glad for å bli kvitt det ubetydelige jordiske liv med sine lyster og begjær. Bare tenk over spørsmålsstillingen din; "Hvor mye er det igjen av meg om jeg må bli som en engel?". Må bli som en engel? Ett av menneskets største problem er at man elsker seg selv for mye. Man i og med seg selv dyrker (tilber nærmest) det skapte.

Det står skrevet at enhver tåre skal tørkes bort og døden skal ikke være mere, Han er legen som leger oss. Om vi kjenner Hans guddommelige natur så er jeg ikke så sikker på at sexualdriften er borte men den er ikke så interresant å pleie lenger. En er ikke i den setting/natur hvor det driver en fremover, lyster og begjær er ikkeeksisterende fordi det er verdiløst i forhold. Noen lykkerus er det heller ikke men det er fred og trivsel, det er ro og det er naturlig med naturen.

Så hvem er egentlig Sverre? Er Sverre den som ennå ikke er oppdaget og fått utviklet seg eller er Sverre den som jager i fallen syndig natur?

Kommentar #9

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Dette snedig retorikk og offer mentalitet..

Publisert over 8 år siden

Dette er snedig retorikk og offer mentalitet, som ingen ende tar. Det har brakt homofile suksesser ikke bare i Norge, men selv i USA, hvor 38 stater har stemt mot ny ekteskapslov. De føderale myndighetene gir homofile full støtte. Og ingen har avvist dere noen gang, dere kan gå i kirken så mye dere vil, også frikirker som andre. Selv tenker jeg aldri på min eller neste mann/ kvinnes seksualitet under ett kristen felleskap. Prøver å holde fokus på Gud, problemet et at homofile skal ha oppmerksomheten på seg selv - ustoppelig, kanskje har dere yker å være stolt av, som andre. Nok er nok, dere skyter dere selv i foten, for dere skal åpenbart spille offer til evig tid. For å oppnå hva?

Dere skal ha en spesialsynd opphevet, det har lykkes i det sekulære samfunn "big time." Gi kirken litt tid, så er dere i mål der og, som med abort. De avlyste en annen synd - drap, så da går det greit for homofile også. For å inkludere alle prøver de sikkert å fjerne de ti bud i neste oversettelse. Allerede er jomfruer på vei ut, de som hadde mistet sin uskyld føler seg sikkert også ekskludert. Alle skal med, sier Arbeiderpartiet, det er deres folkekirke/ folkets hus.

Igjen vil det stå frimenigheter, som ikke ønsker å såre homofile, de vil bare ikke tolke Guds Ord som noe tidstypisk. I en e-post fortalte en homofil teolog, som var rådgiver for myndighetene at det var riktig, å tolke Guds Ord i pakt med tiden. Han om det, vi er mange lekkristne, som er helt uenig. Var de slik, trenger vi ingen kristen tro, den er vår klippe.

Selv hadde jeg og en venninne ett homofilt vennepar allerede på 70 tallet. En norsk, den andre amerikansk, som hadde flyttet hjem. Meget hyggelig mennesker, det eneste var da min venninne og amerikaneren satt i stuen, var meg og nordmannen på kjøkkenet. Han hadde vært helproff kokk i USA, jeg en interessent amatørkokk. Plutselig kysset ham meg midt på munnen. Det skuffet meg, fordi han ikke var trofast. Amerikaneren var en særdeles hyggelig fylt, han fortjente bedre, men slikt skjer i det beste familier.

 

Kommentar #10

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

DET BLIR LITT SLITSOMT Å GJENTA OG GJENTA AT

Publisert over 8 år siden

Landsforeningen for lesbiske,homofile,bifile og transpersoner fremhever nyanser i driftslivet. BIFILE er ikke ekte homofile. Kulturpåvirkningen har påvirket mange som var på vippen hit eller dit til homosexualitet. Personer i gammeldags hverdagsliv  kunne ikke ha tenkt seg noe slikt.  I gamle dager med lange arbeidsdager og  da ferie var et fremmedord,var det ikke miljø for noe slinger i valsen. Man var uniformert og godt var det. Jeg viser da til arbeider-og bondekulturen.  Godtfolk i høyere sirkler hadde kanskje tid til å kjenne på om de hadde tendenser hit eller dit ,til det normalbefolkningen kalte utskeielser, og fulgte det.

 

 

 

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Landsforeningen for lesbiske,homofile,bifile og transpersoner fremhever nyanser i driftslivet. BIFILE er ikke e

Skjønne kvinne, det er da ingen som tvinger deg til å gjenta og gjenta? Har du vært utsatt for utilbørlig press fra noen?

Kommentar #12

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Apropos

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Om Sverre kunne komme til en slik himmel hvor mye av det som gjør meg til Sverre ville det være igjen?

Det er faktisk et meget interessant spørsmål. Tradisjonelt har jo kirken snakket om skjærsilden, og Paulus snakker muligens om dette i 1.Kor 3 8-15.

Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Tradisjonelt har jo kirken snakket om skjærsilden, og Paulus snakker muligens om dette i 1.Kor 3 8-15.

Skjærsilden er IKKE bibelsk.

1 Kor 3,8-19 Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.

Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder? Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I.

Ingen dåre sig selv!

Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt,

Det er Jesus Kristus som er Steinen, ikke Simon Peter som skjærsildens fedre Pavemakten sier er Steinen. De sier Simon Peter er steinen vi skal bygge på eg skjærsilden er deres lære. Pavemakten og hele DRKK med hennes døtre vil brenne godt!

Guds tempel er mennesket, individuetl, IKKE Kirken!

Kommentar #14

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.12.

Publisert rundt 8 år siden

Morten Simonsen. Du nevnte skjærsilden. Montro om læren om den stammer fra jødedommen.

I den lille boka-Jødiske eventyr og legender,samlet og utgitt av rabbi David Simonsen,Borgen Billigbøger 54. skriver rabbien i Efterord."Men jeg har allerede tidligere bemærket,at de almindelige forestillinger om et helvede aldeles ikke falder sammen med den jødiske opfattelse af det hebraiske Gehinnom som et straffested. Allerede det,at straffen helt hviler på den syvende dag og højst varer 12 måndeder ,viser forskellen.

" Når pengene i kisten klinger,sjelen ut av skjærsilden springer.",har jeg hørt sagt.Hvis dette er faktatro,så viser det jo tro på at skjærsilden kan være tidsbegrenset.

Jeg er lite for diskusjoner om tankebygninger,men vi skal tilpasse oss samfunnsliv med personer fra flere religioner,så vi bør kanskje ta en reviderende gjennomgang,om det er noe å endre.  Det kommer i alle fall ikke på tale at muslimene gir seg inn på såkalt homofil frigjøring. Der spiller muslimer og tradisjonelle kristne på lag.

 

Kommentar #15

Lars Erlend Kielland

2 innlegg  25 kommentarer

Kommentarer totalt på viddene

Publisert rundt 8 år siden

Først: takk til Gard R Sandaker-Nielsen for innlegget. Det er grundig og godt skrevet, og verdt å lytte til.

Noe svært mange av debattantene her inne åpenbart ikke klarer.

Det samme skjer hver eneste gang - kommentarfeltet ødelegges av noen få enkeltpersoner, som a)har et svært lettvint forhold til bibellesning og tolkningen av tekster, og b)klarer å dra enhver debatt langt utpå viddene.

Dette lærer meg kun en eneste ting: Hovedinnlegg er verdt å lese, resten er ikke noe å kaste bort tiden på.

 

Kommentar #16

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Typer av kristne

Publisert rundt 8 år siden

Kristne kommer vel i stort sett alle varianter. Det kan dog virke som om noen har bibelen i sitt hjerte mens andre har den som oppslagsbok. Det vil jo gi ganske ulike tilnærminger til bibelens innhold. Skal jeg som ikke-troende holde en knapp på den ene eller den andre gruppen tror jeg at jeg falle ned på de som har bibelen i sitt hjerte. 

Så kan man jo diskutere hvor kirken har plassert bibelen, er tør jeg ikke en gang tippe.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Stamper mot brodden

Publisert rundt 8 år siden

Leif Opheim:

Skjærsilden er IKKE bibelsk.
_____________________________________________

Hva er dette? Ubibelske læresetninger?

Matt.13.41: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.42 Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. -

49 Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige50 og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner.
    51 Har dere forstått alt dette?» «Ja», svarte de. 52 Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.»

Vi har hørt nok fra det holdet med bibelkveruleringen din, første betingelse for bibelforståelse er at du vet hva du skriver om: Skjærsilden eller purgatoriet, renselsesstedet - I renselsesstedet er de sjeler som visselig har evigheten i paradiset som sluttmål, men som ennå ikke er tilstrekkelig lutret for å kunne tre inn; jfr. Åp. 21,27 og Heb. 12,23.  http://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%A6rsilden  -

Dan.11.32: Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling.33 De kloke i folket hjelper de mange til innsikt. Men en kort tid faller de som offer for sverd og ild, fangenskap og plyndring.34 Når de faller, får de bare litt hjelp. Mange slutter seg til dem, men med baktanker.35 Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet.

Renselsesstedet = soningsstedet: Heb.9.5:Over kisten var herlighetens kjeruber; de skygget over soningsstedet. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå. -

 8 Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. 9 Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud, fullkommen når det gjelder samvittigheten.10 Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.

(Rom.3.25)

Kommentar #18

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Gard Realf Sandaker- Nielsen

Publisert rundt 8 år siden

Om at og om att.  Enda engang må jeg tillate meg å vise til at i sekkebenevnelsen homofile/lesbiske så finnes også bifile.  Ekte homofile og de med erhvervet homofili,f.eks. gjennom kulturpåvirkning og bifile er noen nyanser på orienteringslisten.

Du kjenner jo til nyanseringen i Landsforeningen for lesbiske,homofile,bifile og transpersoner.

Fastheten mot homofil praksis skyldes rimeligvis at mennesket har valgmulighet. Ellers ville jo ikke Skaperen  kreve av oss det som er umulig. Nåtidens feire/fritid og kortere arbeidsdager har løst ut tilbøyeligheter som tidligere tider knapt rakk å registrere ,og i fall,så la neste dags opp i otta til en lang arbeidsdag en demper på evt. tilbøylighet.                                                              Nåtiden har løst ut kaoskrefter vi ikke tror en Guds vilje skal gjennomsyre samfunnet vårt.

Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Pavemakten og hele DRKK med hennes døtre vil brenne godt!

Det er sjelden man ser kjærlighet mellom kristne uttrykkt så ren og uforfalsket som her. 

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

De skråsikre vet og forstår minst

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er sjelden man ser kjærlighet mellom kristne uttrykkt så ren og uforfalsket som her.

He-he Njål.  Innertier.  

Det er ikke uten grunn at det sies at det er de skråsikre som vet og forstår minst.

Men det er jo håp uansett.

Paulus sier i 1. Tim 1,13:

13 jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde.

Uvitenheten frelste Paulus. Så håpet er jo der uansett.

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er sjelden man ser kjærlighet mellom kristne uttrykkt så ren og uforfalsket som her.

Det er dine ord, jeg skriver det Guds ord sier om ett trossystem og hennes fangarmer.

Skjønner ikke hvorfor du skal gjøre dette til en kamp mellom mennesker når Guds ord  er så tydelig på dette. Kjærlighet er å tro sannheten og å dele sannheten, veien og livet.

1 Kor 3,8-19 Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.

Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder? Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I.

Ingen dåre sig selv!

Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt,

Det er Jesus Kristus som er Steinen, ikke Simon Peter som skjærsildens fedre Pavemakten sier er Steinen. De sier Simon Peter er steinen vi skal bygge på eg skjærsilden er deres lære. Pavemakten og hele DRKK med hennes døtre vil brenne godt!

Guds tempel er mennesket, individuetl, IKKE Kirken!

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er Jesus Kristus som er Steinen, ikke Simon Peter som skjærsildens fedre Pavemakten sier er Steinen. De sier Simon Peter er steinen vi skal bygge på eg skjærsilden er deres lære. Pavemakten og hele DRKK med hennes døtre vil brenne godt!

Jeg er en enkel kar fra Saxenborg, nå bosatt på Kalvskinnet og som slett ikke er den skarpeste skjeen i skuffen, men jeg har vanskelig med å finne et større monn av kjærlighet ved gjentagelsen av ondskapen.

Kommentar #23

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
som slett ikke er den skarpeste skjeen i skuffen, men jeg har vanskelig med å finne et større monn av kjærlighet ved gjentagelsen av ondskapen.

Vel, hold deg da til Kristus, der er ikke ondskap som det er i det jeg viste til.

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvordan holde seg til Kristus?

Publisert rundt 8 år siden

Leif Opeim:

Vel, hold deg da til Kristus, der er ikke ondskap som det er i det jeg viste til.
_____________________________________________________________

Har du noe godt forslag til hvordan man holder seg til Kristus ut fra bibelteksten, Guds ord?

Joh.13.33:Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.»

Joh.8.26: Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg,men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.»

Kjære vene, må ikke du også dø i din synd før du kan holde deg til Jesus?

Rom.6.7: For den som er død er befridd fra synden.

Joh.8.34:Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden.

Du er vel i samme bås som alle oss andre, er du ikke? 

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du er vel i samme bås som alle oss andre, er du ikke?

Du må gjerne være i samme bås som Opheim hvis det behager deg, men slik dette utarter vil jeg for egen del betakke meg. 

Kommentar #26

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Nå ska de få!

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
jeg skriver det Guds ord sier om ett trossystem og hennes fangarmer.

Bibelen sier ingenting om kristne kirker, av den gode grunn at de ennå ikke hadde begynt å eksistere. 

"De vil brenne godt" er heller ikke noe sitat, det ser ut som glisende skadefryd. 

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
"De vil brenne godt" er heller ikke noe sitat, det ser ut som glisende skadefryd.

Jeg stiller meg tvilende til at dette kan karakteriseres som kristendom i det hele tatt men så er jeg heller ikke adventist. Var jeg forstander i en adventistmenighet ville jeg nå tatt til motmæle på mitt livssyns vegne om jeg var uenig i dette.

Tidligere har skribenter fått smekk på lanke av redaksjonen for å skrive direkte nedsettende om muslimer i retning av at de skulle være "satan sitt verk" eller noe i den dur. Men så har vi det altså like ille innen kristenkretsen. 

Kommentar #28

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Kjære vene, må ikke du også dø i din synd før du kan holde deg til Jesus?

Rom 8,10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Kommentar #29

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen sier ingenting om kristne kirker, av den gode grunn at de ennå ikke hadde begynt å eksistere.

"De vil brenne godt" er heller ikke noe sitat, det ser ut som glisende skadefryd.

Guds ord fortelelr om Guds menighet og om antikrsit troskirker/ menigheter. Det står om halmen som vil brenne og det står at alt som ikke er Hans vil brenne med ild, Han kommer med ild. Når det er sag t er også ilden ett bilde på Den Hellige Ånd og vi skal renses fra synd med ild/ ånd. Å ta med seg fremmed ild inn i Guds Tempel straffer seg, vi har referanser på det. Jeg tror alvorlig på Gud og Hans ord, i det vil jeg ikke at noen skal gå feil i vantro og sier derfor i fra klart og tydlig. 

Enten så elsker du veien, sannheten og livet, eller så vil du ikke se sannheten, veien og livet. Noe skadefryd har jeg ikke men hvorfor velger du å se det slik? Hva tjener jeg på det og hva tjener mon tro du på det?

Hva står det her:

1 Kor 3,8-19 Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.

Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder? Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I.

Ingen dåre sig selv!

Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt,


Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet

Publisert rundt 8 år siden

Leif Opheim:

Rom 8,10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.
_________________________________________________

Typisk deg å forstå Bibelen personlig (1.Mos,5.1, 1.Kor.15.45)

Har du registrert deg som arving til Guds rike?

Gal.3.29:Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus. (v16)

Hva synes du om å bli velsignet i Abrahams ætt?

Gal.3.8: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det var med modifikasjon...

Publisert rundt 8 år siden

Njål:

Du må gjerne være i samme bås som Opheim hvis det behager deg, men slik dette utarter vil jeg for egen del betakke meg.
_____________________________________

He he... når han ser ordet i dets helhet vil han forkaste både det ene og det andre... også de White. Han kommer til å seg seg selv i Åp.7.9 og ikke i Åp.14.3-5, bare for å angi at det går presten som folket, kjøper som selger, långiver som låntaker... osv Er en ikke da i samme situasjon så vet ikke jeg... alt er jo forgengelig! I samme bås... nei nei... det var ikke slik ment! ;-)

Kommentar #32

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Elsker, elsker ikke

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Enten så elsker du veien, sannheten og livet, eller så vil du ikke se sannheten, veien og livet. Noe skadefryd har jeg ikke men hvorfor velger du å se det slik? Hva tjener jeg på det og hva tjener mon tro du på det?

Setningen "De vil brenne godt" inviterte til tolkningen. Du snakker ikke om vedkubber her, derfor blir det hele noget spesielt.

Hvis du elsker veien etc så bør det være mulig å se det av det du skriver her på VD. Fruktene, liksom.

Kommentar #33

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
Setningen "De vil brenne godt" inviterte til tolkningen. Du snakker ikke om vedkubber her, derfor blir det hele noget spesielt.

Guds ord snakker her om trossystemet som binder mennesket til deres slaver, samt med de som utnytter seg bevisst av denne metode bevisst av selviske grunner. Det på tross av at man vet at mennesker bukker under i ett slikt system, kontra Guds sannheter.

Kommentar #34

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
Setningen "De vil brenne godt" inviterte til tolkningen. Du snakker ikke om vedkubber her, derfor blir det hele noget spesielt.

Man skal være usedvanlig blond for ikke å legge sammen to og to til riktig svar i den sammenhengen Opheim ytret seg her. 

Kommentar #35

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Ta det med ro, Sverre, du blir ikke "engel" - du fortsetter å være deg selv, men ikke på godt og ondt - bare på godt. For at så skal skje må du gå noen runder med deg selv, enten her eller der - det er snakk om utvikling og oppgradering, ikke desimering og nedgradering - men hva du selv mener er avgjørende :) Er det ikke greit å slippe forkjølelse og influensa - for alltid? Det er heller ikke snakk om evig "lykkerus" - evig lykke ja, men ikke form av en rus. I sum snakker vi om den fullendte harmoni, med skaperkraften i god behold - så frykt ikke for det gode.

Kommentar #36

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gard Realf Sandaker-Nielsen. Gå til den siterte teksten.
Profetenes tegn. Jeg håper årets kirkemøte får stå i profetens tegn. At Den norske kirke endelig anerkjenner budskapet Tutu, Köhn, og mange av oss andre har ropt: Gud er ikke homofob, og nå tiden inne for at kirken skal feire lesbiske og homofile kjærlighet. At flertallet av biskopene nå også mener dette bør gjøre Kirkemøtet sikker i sin sak. Ikke avvis oss enda en gang. Da tror jeg faktisk ikke dere gjør Guds vilje.

Vi kan ikke "mene" oss til hva Guds vilje er, Gard. Hvis så var tilfelle ville min mening være at de første antagelse - avholdenhet var rett og Guds vilje.

Så kan man spørre hva jeg tror. Jeg tror din første antagelse var rett, og ditt "kall" er feil.  Men når skal du eller jeg oppdage det? Skal vi ta en avstemming, eller spørre Gud?

Flertallet blant menneskene er ikke Guds utvalgte profeter! Hvis så var tilfelle så trenger vi hverken profeter - eller en Gud.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere