Ingvild Bjørnøy Lalim

2

Teologstudenter ønsker vigselsliturgi for homofile

Kirkemøtets medlemmer må ta innover seg at når man har to syn må dette speiles i kirkens praksis. Dermed blir det for oss en selvfølge at Kirkemøtet går inn for å utarbeide vigselsliturgi for likekjønnede par som ønsker å inngå en samlivspakt.

Publisert: 10. feb 2014

Skriften er alltid gjenstand for fortolkning og vi er alle farget av vår kontekst.Når vi diskuterer homofilt, livslangt samliv i dag, er det først og fremst snakk om forpliktende og likestilt samliv mellom to mennesker av samme kjønn. Verdier vi mener er viktig å legge til grunn for teologiske diskusjoner må være Guds radikale kjærlighet for alle mennesker, nestekjærlighet oss mennesker i mellom og menneskets ukrenkelige verdi. Vi mener dette taler for at homofili ikke er synd.

Gud ønsker mennesket det gode. Gud så at det ikke var godt for mennesket å leve alene. Kan man da nekte to mennesker av samme kjønn å gi hverandre sitt «ja» i påsyn av Gud og menigheten?

Videre mener vi det er viktig å se på de bibelske bud til oss mennesker. De budene kirken i dag følger er bud som, hvis de brytes, hovedsakelig kan skade andre mennesker. Vi spør derfor: Skader det noen at to mennesker av samme kjønn får leve sammen hvis de elsker hverandre?

Et ekteskap er et løfte om varig troskap. Enkelte prøver å bruke argumentet om barn inn i denne saken. Vi vil hevde at Den norske kirke for lenge siden har forlatt tanken om at fruktbarhet er eneste grunn til å inngå ekteskap.Adopsjon og bioteknologi er et komplekst tema uavhengig av debatten om vigselsliturgi for homofile par. Vi mener derfor det er å ta inn på et sidesporet om man drar inn barneargumentet mot kirkelig vigsel for homofile.

Homofiles rettigheter handler om menneskeverd og hvordan vi som kristne behandler våre medmennesker. Jesus og hans gjerninger bør være et forbilde uansett om man mener at homofili er synd eller ikke.Jesus lar seg forstyrre av levd liv – det ser vi gang på gang.

Respekt og toleranse er viktige ord å ta med seg når man deltar i denne debatten. Vi respekterer at kirken har, og skal kunne romme, to syn på likekjønnet samliv. De prester som ønsker å reservere seg fra å vie homofile skal få lov til det! Nettopp derfor ber vi om gjensidig respekt. Vi er mange prester og prestestudenter som ønsker å vie homofile par, det bør vi kunne uten å bli kalt for troløse.

La kirken være et forbilde når det gjelder å være en enhet med uenighet.

Teologistudenter ved Det teologiske Menighetsfakultet:

 

Mailiss Solheim

Anders Hove

Arnstein Hardang

Ingvild Bjørnøy Lalim

Kristian Myhre

Maja Leonore Skålvold

Yrjan Sunde

Christina Aase

Espen Dahlgren Doksrød

Hanne Marie Pedersen-Eriksen

 

 Denne kronikken ble trykket i papirutgaven av Vårt Land 10. februar 2014

Kommentar #1

Marianne H. Brekken

9 innlegg  15 kommentarer

"Jesus lar seg forstyrre av levd liv!"

Publisert over 7 år siden
Ingvild Bjørnøy Lalim. Gå til den siterte teksten.
Homofiles rettigheter handler om menneskeverd og hvordan vi som kristne behandler våre medmennesker. Jesus og hans gjerninger bør være et forbilde uansett om man mener at homofili er synd eller ikke.Jesus lar seg forstyrre av levd liv – det ser vi gang på gang.

For en fantastisk setning - "Jesus lar seg forstyrre av levd liv". For meg sier denne setningen mye. Den sier noe om årsaken til at kirken overhode skal ha denne diskusjonen. Jesus møtte mennesker - gikk i dialog med dem - tok innlivet de bar på. På samme måte må den kristne kirke møte mennesker og lytte til de fortellinger og erfaringer som ligger i det levde liv. Her er Karsten Isacsen sitt innlegg for noen uker siden et viktig bidrag. Luthersk teologi lever ikke i en isolert boks - men må møte menneskelige liv og erfaringer. Slik Jesus ble forstyrret av levd liv må vi som kirke bli forstyrret! 

At mine medstudenter på MF som er så tydelig i sitt krav om å få  følge sin samvittighet samtidig holder fast på viktigheten av respekt for de med et annet syn sier mye!

Dette spørsmålet er i seg selv ikke et kirkesplittende spørsmål! Hvordan Den norske kirke er etter behandlingen av spørsmålet kommer an på hvordan vi vektlegger respekten for at "den andre" også har arbeidet seriøst med bibelen, men kommet frem til en annen konklusjon.

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Hva med Bibelen?

Publisert over 7 år siden

Det kunne vært interessant å vite hva teologstudenter mener om det Bibelen skriver om temaet, ikke bare hva hva dere føler. Deres fag er å kunne det som står i Bibelen, og da forventer jeg at dere begrunner deres påstand med det som står der, og ikke pjatt. "Guds kjærlighet" er et veldig diffust begrep som kan brukes til å godkjenne hva som helst. I Bibelen står homofilt samliv nevnt sammen med blant annet baktalelse. Er det aktuelt med liturgi for å velsigne dette også? "Guds radikale kjærlighet for alle mennesker, nestekjærlighet oss mennesker i mellom og menneskets ukrenkelige verdi" burde jo føre til at baktalere også fikk holde på som de gjør med kirkens velsignelse på kjøpet...

Kirken skal ta imot alle mennesker med kjærlighet, men også være klar, som Jesus var det, på at deres synder er tilgitt, men at de skal gå bort og ikke synde mere. Dere ønsker derimot å velsigne synden. Det er hverken Bibelsk eller i Jesu ånd.

Å kreve at man skulle leve med to syn i kirken har ingen ting med respekt og toleranse å gjøre, fordi dette er helt utenkelig for de som har et annet syn enn dere. Homofilt samliv har vært feil i kirken i 2000 år, og er det i de fleste kirkesamfunn rundt omkring på jorden. Om kirken skulle godta noe slikt, er det dråpen som får meg til å melde meg ut, og jeg er ikke alene. Det er også kirkens oppgave å veilede mennesker. Da kan man ikke samtidig si at homofilt samliv er synd og ikke synd. Det er rett og slett useriøst.

Kommentar #3

Harald Hauge

7 innlegg  113 kommentarer

Respons til Arnt Thyve (#2)

Publisert over 7 år siden

Hei Arnt. Sitatet over illustrerer godt hvorfor denne samtalen så lett går i stå, tenker jeg.

Jeg regner med at stud.theol'ene - som meg - vurderer de to fenomenene homofilt samliv og baktalelse ut fra en videre kontekst enn det at de er nevnt i samme setning i Bibelen.

Man kan for eksempel spørre: Hvilke konsekvenser får baktalelse for min neste? Svaret gir seg på mange måter selv; det er ikke vanskelig å se at baktalelse har mange negative konsekvenser for min neste. Det å baktale andre gjør også noe med meg og med min måte å se min neste på. Baktalelse bryter ned. Det er ikke noe å velsigne, men heller noe å ta tak i og å bekjenne.

Med homofilt samliv er det annerledes. Mange av oss vil si at vi ikke kan se noen gode grunner fra noen områder, verken fra historien, erfaringen eller fra fornuftens område, som skulle tilsi at et samliv mellom to av samme kjønn er skadelig for dem eller for det større fellesskapet rundt dem.

Dermed blir vi ledet til å vurdere de to fenomenene annerledes.

Slik er det å lese Bibelen. Noen ganger forsterker Bibelen det vi allerede vet. Andre ganger hjelper Bibelen oss å se og fokusere på fornufts-, erfarings- og historisk funderte argumenter som vi kanskje ellers ville oversett. Og noen ganger kommer vi rett og slett til den erkjennelsen at det vi leser i Bibelen står sørgelig alene, og at vi ikke kan integrere akkurat det som står der i en større virkelighetsforståelse. Personlig mener jeg at noe av det Paulus skriver om seksuelle handlinger mellom to av samme kjønn må forstås på denne siste måten. Og jeg registrerer at jeg ikke er alene om å mene dette.

Med fare for å virke respektløs - men nå låner jeg altså et uttrykk fra deg: Dette er slett ikke "bare pjatt". Det som derimot framstår som nokså "pjattete", er å redusere teologi til "å kunne det som står i Bibelen". Teologi handler ikke bare om å kunne, men om å kjenne og om å reflektere over og om å anvende. Dette er en noe mer komplisert prosess enn bare å slå opp i Boka og "lese som det står".

Kommentar #4

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Ingvild Bjørnøy Lalim.

Publisert over 7 år siden

Du gjør den vanlige feilen -å putte alle seksuelle minoriteter  i en sekk og kaller dem homofile.

Det vises til Landsforeningen for lesbiske,homofile,bifile og transpersoner,som nyanserer orienteringen. Bifile kan snu kappa etter vinden,og det er ingen tvil om at kulturell påvirkning har ført til at mange som blir homosexuelle, ville ha valgt å utfolde seg heteroseksuelt under et strengere teologisk regime.

Kommentar #5

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Wow

Publisert over 7 år siden
Ingvild Bjørnøy Lalim. Gå til den siterte teksten.
Gud ønsker mennesket det gode. Gud så at det ikke var godt for mennesket å leve alene. Kan man da nekte to mennesker av samme kjønn å gi hverandre sitt «ja» i påsyn av Gud og menigheten? Videre mener vi det er viktig å se på de bibelske bud til oss mennesker. De budene kirken i dag følger er bud som, hvis de brytes, hovedsakelig kan skade andre mennesker. Vi spør derfor: Skader det noen at to mennesker av samme kjønn får leve sammen hvis de elsker hverandre?

Dette er helt utrolig at kommer fra teologistudenter! Eller, dessverre er det ganske typisk for den tid vi lever i.

1. Gud så at det ikke var godt for mannen å leve alene. Derfor skapte Han èn til mann... ...eh, nei vent litt. Det var vel ikke helt slik det var...

2. Hva med de fire første budene. De handler om menneskers forhold til Gud. Er ikke disse vikrtige for teologistudentene? Spesielt det første og andre budet er relevant i denne sammenhengen!

Kommentar #6

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Teologistudenter: Dere sager av den grenen dere sitter på

Publisert over 7 år siden
Ingvild Bjørnøy Lalim. Gå til den siterte teksten.
Respekt og toleranse er viktige ord å ta med seg når man deltar i denne debatten. Vi respekterer at kirken har, og skal kunne romme, to syn på likekjønnet samliv.

En slik politikk som dere ønsker vil legge kirken øde, og det vil ikke bli bruk for dere. Kirken vil bli ringeaktet av folk flest, og dere vil bli tråkket på. Dette sa Jesus klart og tydelig fra om i Bergprekenen!

 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.(Matt. 5-13) 

Kommentar #7

Yrjan Sunde

0 innlegg  2 kommentarer

Respons til Gunnar Søyland

Publisert over 7 år siden

Jeg ser ikke helt koblingen din. Jeg tror ikke "folk flest" vil utebli fra kirken som følge av at vi innfører homofil eller nøytral vigselsliturgi.

For å si det sånn: Jeg har vært utålmodig og uenig lenge nå, men jeg har ikke forlatt kirken som følge av min utålmodighet og uenighet. Det vil jeg heller ikke gjøre, og jeg forventer den samme respekten. Jeg ønsker nemlig en kirke hvor alle inkluderes og går overens, uavhengig av uenigheter. Jeg klarer ikke se at Jesus ville ønsket noe annet, kan du?

Jeg oppfatter ditt innlegg som en trussel om at du vil melde deg ut av kirken hvis vi får en homofil vigselsliturgi. Jeg ønsker imidlertidig å gi deg en mulighet til å avbekrefte min oppfatning før jeg debatterer deretter.

Pax et bonum!

Yrjan Sunde

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Sosialteologi i praksis

Publisert over 7 år siden

Det er det folket vil ha, og da blir teologene populære. Men popularitet har aldri vært noe sannhetskriterium.

 

Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Det må bevises hva som er til det beste for mennesket

Publisert over 7 år siden
Ingvild Bjørnøy Lalim. Gå til den siterte teksten.
Homofiles rettigheter handler om menneskeverd

Hadde gjort seg med en definisjon av hva du legger i begrepet menneskeverd.  Agape omfattes jo ikke av homfili.  Alle mennesker omfattes av menneskeverdet.  Ikke kun kristus troende.  Muslimer, ateister, vantro, avgudsdyrkere og djeveldyrkere.  Så det dere kaller eller benevner som menneskeverd er en illusjon da dere setter det i forbindelse med kirkelige handlinger.

At det er til det beste for mennsket å vie samkjønnede, slik som biskop Sommerfeldt legger til grunn - det må  må dere bevise.

Bevisbyrden ligger på de som krever og vil ha kirkelige godkjennesler og liturgier for samkjønnet ekteskap.  Som bibelen tydelig taler om er synd - og dermed ikke til det beste for mennesket.

Men skal dere bevise at noe er til det beste for mennesket som Bibelen definerer som synd?  Da har dere en jobb å gjøre, for ellers blir det bare føleleri og ren gnostisme.

Dere m¨å da bevise at Paulus som skrev 1. Kor 13 ikke tenkte på menneskets beste og menneskets beste forhold til Gud og hva Gud forteller oss i Bibelen.  For dere setter dere utover noe som i 3000 år har vært ansett ikke å være til menneskets beste.

Da setter dere - dere selv - på en ganske så tydelig høy hest.  Høyere enn Bibelen.  Det er ren gnostisme.

Guds kjærlighet har begrensininger.  Og det er bla at mennskebud ikke gjelder for frelse og nåde.

Nå mener og tror jeg at alle som tror blir frelst og får evig liv, også homfile.  Men, det er kun troen på Jesus som frelser som gir evig liv.  Troen på føleri/utsagn fra teologistudenter, prester eller biskoper gir ikke frelse og evig liv.  Dere er modige og jeg mener det er vranglære.

Alle er vi syndere.  Men da vi ser hva Paulus trekker fram i 1. Kor 6, 9-11 om tyver, de som dyrker avguder, grådige, drukkenbolter, ransmenn osv, - så lages det da ingen egen liturgi og velsignelse for disse i kirkens sammenheng eller i gudstjenester.

Hvorfor går ikke disse inn under begrepet menneskeverd som de liberale legger til grunn?

Hva blir det neste som de liberale mener skal dekkes av et menneskelaget menneskeverd?  Guds kjærlighet har grenser - hvilke grenser har de liberale for Guds kjærlighet?  De liberale tømmer gudstjenestene for folk.  Er det dere ønsker?

Jeg minner om at det særskiklte ved mennesket og det Bibelen forteller gjør mennesket hellig og særskilt verdig - er det som beskrives i 1. Mos 1, 26.

Kommentar #10

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Er teologistudentene interesserte i temaet frelse?

Publisert over 7 år siden

Frelse er det store temaet i bibelen. Det var ene og alene grunnen til at Jesus kom til vår jord.

Mitt spørsmål til teologistudentene blir da; Hva er frelse for dem?

Har mennesker noe å frelses fra, og frelses til?

Eller er ordet om kors og soning uten relevans for deres teologi? Og hva med kristen etterfølgelse?

Jeg bare spør.

Kommentar #11

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Publisert over 7 år siden

En kan lure på om samkjønna samliv mellom 2 personer frivillig er skadelig. Jeg kjenner noen homofile, og kan si mye positivt om dem. Men jeg unner dem noe bedre. Samtidig ser jeg ikke på det samlivet som en verre synd enn andre ting som diskuteres mindre.

Dagens unge vokser opp med at den ene orienteringa er like bra som den andre. Luther sa at en kunne ikke hindre fuglene i å fly rundt hue, men en kan hindre dem i å bygge rede. Jeg mener at homofili ligger latent hos alle, kanskje sterkere hos noen, men om en ikke ser noe galt med sånne impulser, da kan de sikkert gro bedre fast og påvirke folk på flere måter.

Jeg mener at Bibelen bruker ord som "å vanære seg sjøl" o.l. om sånt som dette. 

Det kan sikkert finnes mange årsaker til den enkeltes homofili, men det fins da også eksempler på folk som har justert kursen( i begge retninger).

Historia er full av eksempel på at mennesket er istand til å gjøre feil, og bedra både seg sjøl og andre. En skapning en aldri bør vise for stor tillit. Dessuten kler motstanderen seg ut som rettferdighetas tjener rett som det er, og verden er derfor ikke alltid like lett å orientere seg i.

Og hvilken myndighet har en prest til å velsigne noe Bibelen aldri har kalt ekteskap? Jeg har inntrykk av at en del homofile er opptatt av å finne en eller annen prest som kan velsigne dem. Men hvilken verdi har den? Er det sånn at presten påtar seg ansvaret? 

Jeg mener også at disse overliberale prestene oppfyller bibelske profetier. Sånn sett burde jeg kanskje oppleve at trua styrkes, og være takknemlig. Men det er jo ei stusslig rolle å oppfylle negative profetier.

Ønsker alle homofile og promofile alt godt, så får en håpe Gud, som alle floker løse kan, og som kjenner enhvers motiver, kan hjelpe alle videre i retning Seg.

Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg er mer opptatt av hva Gud vil

Publisert over 7 år siden
Yrjan Sunde. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfatter ditt innlegg som en trussel om at du vil melde deg ut av kirken hvis vi får en homofil vigselsliturgi. Jeg ønsker imidlertidig å gi deg en mulighet til å avbekrefte min oppfatning før jeg debatterer deretter.

enn hva (et eventuelt flertall) av mennesker vil. En løgnkirke vil jeg ikke være med i . Den duger ikke til noe annet enn å bli tråkket ned.

Så om du får det som du vil, så får dere klare dere uten meg. 

Jesus  kunne være uvanlig skarp, selv med sine nærmeste venner, når de gav seg til å belære Ham:

Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.(Matt 16:23)

 

Kommentar #13

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Eg er for tida prestestudent ved Misjonshøgskulen (praktikum der, men har master får NLA i Bergen), og skal snart ut i teneste som prest. Eg er djupt usamd med det dei underskrivande MF-studentane skriv. Men ein premiss deler eg fullt og heilt. Dei skriv: “Kirkemøtets medlemmer må ta innover seg at når man har to syn må dette speiles i kirkens praksis.”

Eit sentralt poeng her er at det er uinteressant kva personlege syn eller meiningar den einskilde prest eller biskop har. Det eg legg i omgrepet ‘ulike syn’ er altså ikkje at det finst ulike meiningar, men det at to ulike syn no er offisielle i Den norske kyrkja – i lære (etter Lærenemnda si utsegn i 2006) og i ordningar (etter sak 7 på kyrkjemøtet i 2007). Det er berre eit tidsspørsmål før dette også vert nedfelt i liturgien, slik dei nemnte MF-studentane ynskjer.

Men det er éin ting som må nemnast. Eg er heilt og fullt samd i premissen som er nemnt oppfor, at når vi har to syn (dvs. to offisielle og kyrkjerettsleg legitime syn), så må dette speglast i kyrkja sin praksis. Men det er ikkje nok å innføre ny liturgi. Det endrar ikkje problemet. Det må også speglast fleire stader enn i liturgien. For at denne premissen skal takast på alvor må ein også innføre parallelle tilsynsstrukturar. Og det er akkurat dette Carissimi har ettersøkt sidan 2007, med utropet “For enhetens skyld” og basisdokumentet “Carissimi” (som begge vart offentleggjort 19. september 2007, nesten to månadar før kyrkjemøtet).

Ja, vi må spegle at det er to syn i praksis, men det må også speglast i tilsynsordninga.

Kommentar #14

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Når løgnen møter sannheten i åpen konfrontasjon blir den alltid krenket!

Publisert over 7 år siden

Det er en instinktiv avledningsmanøver av eksistensiell betydning, et siste desperat forsøk på å overleve.
For hva annet er løgn enn fravær av sannhet, og hva annet er mørke enn fravær av lys?

Å snakke om at to så ulike størrelser skal kunne leve sammen i fordragelighet og relativ harmoni i et slags fargerikt fellesskap, er og blir nonsens. 

Kommentar #15

Yrjan Sunde

0 innlegg  2 kommentarer

Generell debattkultur

Publisert over 7 år siden

På mange måter oppfatter jeg debattkulturen her inne som en destruktiv kultur. Jeg oppfatter det som om at en kan utføre ganske så grov personkarakterisering med den vrangforestilling om at det ikke får noen følger.

Hvorvidt vi "liberale" kan sammenlignes med fariseerne har vel strengt talt intet å gjøre i denne debatten? Denne debatten handler ikke om dette. Ingen av oss er tjent med en videreføring av en slik kultur. Jeg ønsker 1) å få vigselslitturgi for alle, 2) å forstå hvorfor det er så vanskelig for dere som ikke ønsker det.

La meg avslutte med formaninger om at vi alle hever oss over dette. La oss diskutere det gjeldende spørsmål!

Jeg klarer ikke formulere meg tydeligere; Hvis dere ønsker en fornuftig og seriøs debatt, delta gjerne! Men hvis det fortsetter på denne måten, ønsker jeg - for mitt vedkommende - en debatt via media. En debatt med seriøse aktører som ser at det en sier får konsekvenser.

Pax et bonum!

Kommentar #16

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg prøver så godt jeg kan

Publisert over 7 år siden
Yrjan Sunde. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker 1) å få vigselslitturgi for alle, 2) å forstå hvorfor det er så vanskelig for dere som ikke ønsker det.

å gi deg et svar, men det later ikke til at jeg er i stand til å trenge gjennom. Jeg tror tvert imot at det hele begynner å gå i stå fordi noen "begynner å føle seg krenket".

Kommentar #17

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Baktalelse er bra!

Publisert over 7 år siden
Harald Hauge. Gå til den siterte teksten.
Det å baktale andre gjør også noe med meg og med min måte å se min neste på. Baktalelse bryter ned. Det er ikke noe å velsigne, men heller noe å ta tak i og å bekjenne.

Baktaling kan være kjærlighet i praksis - slik kan man opplyse hverandre om svakheter man har oppdaget, slik at vi kan bli i stand til å unngå det selv, og kanskje hjelpe andre til å rettlede vedkommende. Rett nok er det mange som misforstår baktalelse og bruker det feil, men i rett kontekst så tror jeg at det kan være oppbyggende. Tenk bare på den gode følelsen man får av fellesskap gjennom baktalelse - man blir inkludert! Baktalelsen må selvsagt ikke være ondsinnet, men gjort i god hensikt.

....

Før man avviser dette som tull, bør man tenke igjennom om kontekstualiseringsargumentet og kjærlighetskravet kan brukes til å forsvare mange ting. Rett nok er det ingen som kjemper for retten til å baktale, men det kunne være interessant å tenke på "hva hvis"? 

Jeg kunne fint tatt andre eksempler, f.eks. drap - det kan også, med samme argumentasjonsrekke, velsignes som godt. 

Hva er det jeg forsøker å vise? At denne typen argumentasjonsrekker, basert på intuisjon, kontekst og rasjonalisering ikke egentlig leder noen vei - eller den leder alle veier. Ved å avvise Bibelens ord som ikke kunne ha vært klarere så har man også sperret muligheten for å se at Gud kan sette grenser som oppleves som vanskelig og at Gud samtidig er nådig og god. La meg illustrere med et eksempel fra nabolaget:

Et par flyttet nettopp sammen. Mannen har tre barn fra før, hun har to. Hun har bodd alene i lengre tid før dette, han kommer rett fra et annet forhold. Når jeg snakker med dem så er det ingen tvil om at de er forelsket i hverandre. For henne er det også en stor lettelse å ikke være alene om økonomien. De tar på hverandre og er hyggelige mot alle. Dette er etter alle solemerker fine folk! Likevel, bak dette ligger to brutte forhold, en kvinne har nettopp blitt forlatt og barna er nå ristet sammen i ny familie. Barna må bo en uke her og en uke der. De har høyst sannsynlig vært utro, og bedratt den forlatte kvinnen.

Er dette godt? Det er lett å se at de nå er glade, og det er helt klart mulig å sympatisere med begge - de ønsker seg gode følelser og et enklere, bedre liv. Hvem skal nekte dem det? Men om vi velsigner dette, hva sier det? 

Jeg har lengt ment at vi ikke evner å skille sikkert mellom godt og ondt. Ved å være skråsikre på at vi vet det, oppkaster vi oss til Gud! Siden Gud *er* kjærlighet, så følger det nødvendigvis at kjærlighet er en kompleks og intrikat sak - ikke noe som vi begrensede vesner enkelt kan dømme om basert på litt kontekst og synsing og magefølelse. Men vi er gitt en del konkret veiledning gjennom Bibelen, la oss følge den - også når vi ikke skjønner alt. 

Kommentar #18

Test Bruker

6 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Bibelens ord som ikke kunne ha vært klarere

Det er klart Bibelens ord kunne vært klarere.

Tekstene (de få, om noen) som omhandler homofilt samliv slik vi kjenner det i dag i Bibelen begrunnes ikke utover autoriteten de har av å være seg selv, en autoritet få mennesker heldigvis vil tilkjenne den. Vi må ta innover oss at dette er en bok skrevet i en kulturell og historisk kontekst fjernt fra vår egen, og slik må den naturligvis også leses. Vi kan ikke legge fra oss vår kritiske sans når vi leser i Bibelen, da blir vi fundamentalister.

For skulle vi lest Bibelen på den måten fundamentalister gjør hadde vi ikke trengt å studere teologi. Teologi er for meg en givende vitenskap som gir innsikt i alt fra teksthistorie, idéhistorie, kulturhistorie, fantastiske relasjoner og mye, mye mer til. Den gir meg innsyn i virkelig stor kjærlighet. Når fundamentalister gjør krav på sin fortolkningsnøkkel som den eneste rette gjør det at Bibelens budskap ikke handler om kjærlighet, men er en lang, fæl historie som begynner i grusomhet og slutter i grusomhet.

Det er ikke noe jeg verken som teologistudent eller medmenneske kan stå inne for å forkynne.

Kommentar #19

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Test Bruker. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke legge fra oss vår kritiske sans når vi leser i Bibelen, da blir vi fundamentalister.

Ville du likt å ha kraft fra Herren?

Kommentar #20

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Test Bruker. Gå til den siterte teksten.
Tekstene (de få, om noen) som omhandler homofilt samliv slik vi kjenner det i dag i Bibelen begrunnes ikke utover autoriteten de har av å være seg selv, en autoritet få mennesker heldigvis vil tilkjenne den. Vi må ta innover oss at dette er en bok skrevet i en kulturell og historisk kontekst fjernt fra vår egen, og slik må den naturligvis også leses. Vi kan ikke legge fra oss vår kritiske sans når vi leser i Bibelen, da blir vi fundamentalister.

For skulle vi lest Bibelen på den måten fundamentalister gjør hadde vi ikke trengt å studere teologi. Teologi er for meg en givende vitenskap som gir innsikt i alt fra teksthistorie, idéhistorie, kulturhistorie, fantastiske relasjoner og mye, mye mer til. Den gir meg innsyn i virkelig stor kjærlighet. Når fundamentalister gjør krav på sin fortolkningsnøkkel som den eneste rette gjør det at Bibelens budskap ikke handler om kjærlighet, men er en lang, fæl historie som begynner i grusomhet og slutter i grusomhet.

Det er ikke noe jeg verken som teologistudent eller medmenneske kan stå inne for å forkynne.

Hei Kristian

Tør jeg spørre (uten noen form for ironi) hvorfor du studerer teologi? Hva er din motivasjon?

Når du skriver

"Tekstene (de få, om noen) som omhandler homofilt samliv slik vi kjenner det i dag i Bibelen begrunnes ikke utover autoriteten de har av å være seg selv, en autoritet få mennesker heldigvis vil tilkjenne den." 

så undrer jeg meg. Er det slik at Bibelen ikke har noen spesiell autoritet i seg selv, eller er at disse versene (mystisk nok) ikke har noen spesiell autoritet i seg selv? Og er det virkelig få mennesker som anerkjenner Bibelens autoritet? Jeg kan bare svare for meg selv, men jeg tør ikke å fremlegge som Guds, synspunkter som er stikk i strid med hva jeg leser i Bibelen. 

Du skriver også:

For skulle vi lest Bibelen på den måten fundamentalister gjør hadde vi ikke trengt å studere teologi.

Implisitt hevder du at de som ser homofili som synd er fundamentalister eller? De leser bare bokstav for bokstav og skjønner ikke sammenhengen? Såvidt jeg vet er fundamentalisme en retning som oppstod på slutten av 1800-tallet i USA som en reaksjon på modernismen. Lenge før dette så har kirken hele tiden trodd at homofili var synd - har de da alltid vært fundamentalister og egentlig aldri forstått? Er det først nå i våre dager at vi virkelig forstår Guds Ord?

Kommentar #21

Test Bruker

6 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Tør jeg spørre (uten noen form for ironi) hvorfor du studerer teologi? Hva er din motivasjon?

Hei Morten!

Jeg skal med glede svare deg. Jeg studerer teologi for å bli prest. Jeg vil forkynne Guds endeløse kjærlighet for menneskene, delta i de viktige øyeblikkene både mennesker imellom og mellom mennesker og Gud. Mitt ønske om å kunne vie likekjønnede par henger tett sammen med dette.

Jeg kjenner flere homofile par, og det er umulig for meg å se noen forskjell på den kjærligheten de har og den kjærligheten heterofile par har. Hvem er jeg da til å si hva som er rett og galt? Det er generelt en rolle jeg ikke vil ha på meg, og Bibelen gir meg heller ikke myndighet til det, siden jeg ikke (som andre her) oppfatter den som entydig på dette, og jeg uansett mener den må leses ut fra sin historiske og kulturelle kontekst. I tillegg til alt dette ligger tekstene om menn som har sex med menn langt utenfor Bibelens kjernebudskap som jeg tolker som én eneste ting: Guds kjærlighet til menneskene. Hva slags kjærlig gud ville nektet mennesker kjærlighet? 

Du spør videre om jeg ser på alle som anser homofili for å være synd for å være fundamentalister. Absolutt ikke. Jeg har forståelse for at man kan tro at det er det, for heller ikke jeg kan avskrive kirkens historie som betydningsløs og skjære alle som er oppdratt under denne tradisjonen over den samme kammen.

Jeg mener likefullt at de som mener det, tar feil. Kjærlighet mellom to voksne mennesker er noe uendelig vakkert uansett hvilket kjønn de to har, og jeg vil være med på å løfte frem dette som både nettopp vakkert og noe som hører hjemme i vår kirke.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere