Terje Tønnessen

151

Det lille ufødte barnet

Språk er makt. Språk avslører vårt verdensbilde, vårt menneskesyn, våre ønsker om hvordan vi mener verden ser eller burde se ut. Det vi unnlater å omtale, eksisterer likevel. I den polariserte abortdebatten er der mye smerte. Og mange spørsmål.

Publisert: 10. feb 2014

Den norske abortloven gir en mor rett til å drepe sitt barn. Ikke sitt fødte. Men sitt ufødte. Det er så sterkt å si det rett ut... at jeg har lyst til å omskrive det, bruke andre ord. Men kan ikke. Hvorfor er det så få som tåler å høre denne sannheten? Hvorfor er det så få som våger å forkynne denne sannheten? Hvorfor er det som regel kvinnen som framstilles som den svake part? Hvorfor er det så få som tar inn over seg, tar den biologiske, moralske konsekvensen av at livet begynner ved unnfangelsen, 9 måneder før fødselen? Hva med å begynne å si på vår 50årsdag at vi er 50 år & 9 måneder? Hvorfor har så mange leger, sykepleiere og politikere godtatt en manipulerende retorikk der det ufødte lille barnet er nærmest ikke-eksisterende? Hvorfor bruker så mange et feministisk maktspråk, en barnefiendtlig hersketeknikk, der det ufødte barnet blir usynliggjort, bagatellisert? Hvorfor blir til og med mennesker som sier at de tror på Jesus Kristus - og må forutsettes å ha lest i GT og NT om livets uendelige verdi - så sinte, aggressive, opprørte når de leser tekster som dette? Hvorfor? Tåler vi ikke sannheten? Skal vi alltid konstruere våre egne små del-sannheter? Hele tiden? Hele livet?

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er  nå strengt tatt du som leker med ord når du kaller fosteret det lille ufødte barnet, altså noe fosteret ikke er. Joda, språk er makt.

Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Selvfølgelig er fosteret et ufødt lite menneskelig individ

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
når du kaller fosteret det lille ufødte barnet, altså noe fosteret ikke er

Det er samme individ fra det øyeblikk sædcellen har smeltet sammen med eggcellen til en Zygote, og denne Zygoten begynner å dele seg i nye og mer differensierte celler. Det er det samme invidet som blir født 9 måneder senere (hvis det ikke dør eller blir drept), og det er det samme individet som deretter lever et helt menneskeliv, enten det nå dør som barn, som ungdom, i voksen alder eller som gammel og "mett av dage".


Dette er og blir et biologisk faktum, og kan ikke falsifiseres med noen slags språklige krumspring, hylekor eller plakater i demonstrasjonstog.

Så joda, Morten Christiansen, språk kan være makt, men i dette forsøket ditt på å tåkelegge virkeligheten kan det aldri bli noe annet enn ren og skjær vanmakt.

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Samfunnets lovverk

Publisert over 7 år siden

Man bør kanskje nyansere sin språkbruk i et så delikat emne? Det er jo ikke slik at vårt lovverk åpner for at kvinner kan ta livet sine fostre, men at kvinnen har det avgjørende ord når det gjelder om en abort skal finne sted på et sykehus av helsepersonell.

Om vi fremdeles hadde hatt en nemd som avgjorde spørsmålet, så er det kanskje ikke blitt store forskjellen dersom samfunnets generelle syn skulle styre deres avgjørelser? Det virker på meg som om abortlovgivningen gjenspeiler flertallets synspunkter slik de er pr i dag.

I mine øyne er ikke det store spørsmålet om avgjørelsen fattes av kvinnen selv eller av en nemd av leger, men om samfunnets syn på om fosteret er et selvstendig liv med egne rettigheter, eller om det er å anse som en del av kvinnens kropp.

Så lenge folk flest oppfatter fosteret som en del av kvinnens kropp og mener det er legitimt å fjerne det ut fra de grunner som brukes i dag, er det lite å hente for oss abortmotstandere, dessverre.

Det vi kan gjøre, er å praktisere vårt eget syn på de situasjonene vi selv havner i, og samtidig argumentere for det synspunktet at et foster er et eget selvstendig individ med egne rettigheter.

Og så får vi håpe at dette synspunktet over tid vinner frem hos majoriteten. Først da tror jeg det kan komme på tale med endringer i dagens abortlov.

Mvh Sverre

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ja si det

Publisert over 7 år siden

Det vil nok kreve ganske mye ydmykhet for andre menenskers sannheter om du ska få noen svar på alle hvorforene dine. Jeg tror du møter langt flere skuldertrekk av åpningsinnlegget enn det du vil møte interesse for å forklare deg hvordan man med et annet syn enn ditt tenker. 

Noen vil sikkert føle seg provosert, andre vil tenke at den mannen vil jeg ikke en gang ta i med ildtang å så hoppe videre til mer interessante tråder.

Kommentar #5

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det så få som tar inn over seg, tar den biologiske, moralske konsekvensen av at livet begynner ved unnfangelsen, 9 måneder før fødselen?

Det mest interessante hadde vært hvis du kunne begrunnet hvorfor du mener abort er umoralsk.  

Kommentar #6

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er ukorrekt å si sannheten uten å pakke det inn i humanistiske termer.  Som da lille gutten så keiseren med sine nye klær, sa han: "keiseren er naken". Fordi alle andre var trollbundet av ordene om nye klær, så var det ingen som ville innrømme sakens kjerne. Bare den som ikke lot seg lure av flertallet, fordi han brukte sine egne øyne og sitt eget vett, sa sannheten.

I Guds øyne så er det ondt det som skjer på abortklinikken. Det finnes ingenting som rettferdiggjør det. Men vi bruker ord for å forføre og trollbinde folket, som heller stoler på media, skole og flertallet i folket enn sin egen bedømmelse. 

I bibelen så er er det vi kaller abort inget annet enn mord. Derfor blir det dobbeltmoral når vi anklager "verstingsland" for deres krig, og massedrap, mens vi sitter her på bjerget med halsen opp til synd. Men bare vi bytter litt på ordene, så er vi plutselig rettferdige og rene i våre egne øyne. Selvrettferdighet kalles det. Om vi klarer å rettferdiggjøre oss i våre egne øyne og i andre lands øyne, så finnes det en som er Jordens dommer, som ikke lar seg lure. 

Dette her forsto fedrene mye av, derfor så lot de korset være i flagget, en gudfrykt strømmet igjennom bla. fedrelandssangen. Mye av det som skjer idag, om de "gamle" visste det, så hadde de snudd i graven. De forsto at det fantes konsekvenser i forhold til Himmelens Gud. Men idag så fjerner vi alt som lukter "kristenmanns blod", alt som lukter dårlig samvittighet, fordi det gir jo dårlige assiasjoner. Vi ler av de gudfryktige, spotter og håner de frimodige. Og vi skuer skjevt til de kristne som kompromisser på Guds egne ord for å få flertallets aksept, men jo mer lik de er verden, jo mer "nåde" får de, samtidig som man har en følelse av at det finnes noe falsk over deres tro.

For hvordan kan vi forkynne Guds nåde til folket, om vi ikke forteller de om hva synd er? Hvordan kan vi si at det finnes inget ekte kjærlighet og nåde uten ved korset alene, om vi ikke forteller folket at de først må vende seg om fra synden og la korsets nåde rense oss fra all urettferdighet.

Om vi vender om til korset, samtidig som vi holder på med våre synder, så mister vi nåden like raskt som den kom til oss. Så selv en morder kan få nåde, om han ber om den. Det finnes ingenting som ikke er betalt for, men vi må være ærlige innenfor den Evige og leve i Sannheten. Sannheten vill frigjøre oss, ikke slavbinde oss, som abortforkjempere truer med. Vi kan forsøke å flykte fra våres dårlige samvittighet, og vi kan herde vår samvittighet uten å føle noe anger, men det er kun ved vår bekjennelse og tro og omvendelse at vi får nåde fra Himmelens Gud. Og først når vi gjør det, så vill all dårlig samvittighet opphøre, ettersom himmlens Gud ikke tilregner den noe synd som vender om i Jesu navn. Og man føler seg atskillige kilo lettere i sin egen samvittighet.

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

På ingen måte

Publisert over 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ukorrekt å si sannheten uten å pakke det inn i humanistiske termer.

Det som er ukorrekt og umoralskt er når man fremmer sine meninger uten at man legger til grunn på hvilket grunnlag man har sin mening. 

En religiøs som er motstander av abort har, om de skal fremstå som troverdige, plikt til å redgjøre for om dette er noe man bare mener eller om det er noe man mener ut fra religionen. 

Er det en magefølelsemening trenger den ikke mer begrunnelse enn som så. For det er jo der vi ofte henter våre meninger selv om det ofte også er ispedd noen kunnskap. Men religion er ikke bevisdrivende, den kan ikke benyttes som kunnskapskilde i så måte. Religiøse meninger er i så måte egentlig ikke individets mening men en mening individet fremmer fordi religionen de tror på sier så.

Det er vel der du møter utfordringen i samtale med oss som ikke er religiøse, vi ønsker din mening og ikke din religions. Drar du frem at religionen din mener og sier så forsvinner vi fortere enn svint. For er det religionen vi skal samtale med trenger vi jo ikke en troende tredjepart til stede.

Kommentar #8

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Faktafobi

Publisert over 7 år siden

Nei, Morten Christiansen, jeg leker ikke med ord når jeg kaller fosteret "det lille ufødte barnet". Det er et biologisk, anatomisk, psykologisk faktum. Det viser all seriøs medisinsk forskning - litteraturen om dette er enorm 

Arild Kvangarsnes spør om hvorfor abort er umoralsk. Svar: Fordi det er galt & synd ta et menneskeliv

Lars Randby sier til Tore Czilling at "vi ønsker din mening og ikke din religions"...

Det er en utrolig holdning!

Som bekjennende kristen og etterfølger av Jesus Kristus er jeg selvsagt bundet av & forpliktet på hva Kristus står for - hva NT sier. Det kalles integritet, konsistens, konsekvens. Tåler man ikke det, synes jeg det er ganske spesielt at man har bidratt med hele 4611 kommentarer her på en nettside som faktisk drives av en KRISTEN dagsavis...  

Kommentar #9

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Arild Kvangarsnes spør om hvorfor abort er umoralsk. Svar: Fordi det er galt & synd ta et menneskeliv

Så det er galt fordi det er galt? 

Dette er jo sirkulært, og må derfor avvises. Jeg etterlyser en begrunnelse. 

Har du forøvrig noen tanker om det er galt å tvinge kvinner til å fullføre et svangerskap?

Kommentar #10

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Barnet i mors liv - moren i barnets liv

Publisert over 7 år siden

Sirkulært og sirkulært, Arild Kvangarsnes...vel, i hvertfall er det spenstig retorikk å komme til den konklusjonen, men om det er holdbar logikk...da er det mye som er sirkulært her i livet...

Jeg er kristen

Og prøver så godt jeg kan å leve opp til det 5. bud: Du skal ikke slå ihjel (fra GT) og Jesu mange radikaliseringer av budene og ikke minst Hans radikale & altomfattende kjærlighetsbud (fra NT).

Mitt liv startet ved unnfangelsen 9 måneder før fødselen - min mor bar meg i bønn & sang fram til fødselen - prenatal (før fødselen) medisinsk/biologisk forskning er veldig spennende - kontakten mor & barn er unik - En av de beste bøker for ikke-medisinere om dette temaet synes jeg er: Thomas Verny i samarbeid med John Kelly: Vårt første miljø. Om livet i mors liv.Dreyer 1983.

Jeg prøver å ta vare på alt liv så godt jeg kan - født som ufødt - livet er et mysterium og en gave - og vi skal behandle alt liv og alt levende med respekt, empati og kjærlighet  

Du spør om det er galt å tvinge en kvinne til å fullføre svangerskapet?

Tvang er jo aldri optimalt i noe etisk/moralsk dilemma -

jeg ville samtale, lytte, reflektere sammen med henne -  hennes alder, livssituasjon, relasjon til meg ville spille inn - men jeg ville være tydelig på at det er et levende barn hun bærer, et menneske, som om noen få måneder krabber rundt på golvet, reiser seg opp og går...og sier mamma...og pappa

Det er 3 aktører i en graviditetssituasjon:

Mannen

Kvinnen

Barnet

Hvorfor hører vi så lite til MANNEN?

 

 

Kommentar #11

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Barnedødelighet på 1500/1000?

Publisert over 7 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det så få som tåler å høre denne sannheten?

Jeg tror kristne like lite som andre er klar for en virkelighet hvor det ny-unnfangede celleklump skal ha samme menneskeverd som fødte barn. 

Ingen ville la et sykt, 8 måneder gammelt barn dø uten å gjøre absolutt alt for at det skal leve. Den dagsgamle celleklumpen havner i dass. I kristne hjem som i andre hjem. Og nesten alltid uten at man engang vet det. Hvordan kan man da prøve få barn, når man vet at minst annenhver unnfangelse aldri fører til noen fødsel? 

Samfunnet idag snakker om en barnedødelig på 3.1 pr. 1000 i dag. Du snakker om en barnedødelighet på langt over 1000 pr. 1000 levendefødte. Den dagen du gjør noe med det, kan man vurdere ta deg på alvor. 

Les mer: http://tjomlid.com/2014/02/04/abort-og-paradokset-om-menneskeverd/

Kommentar #12

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Sirkulært og sirkulært, Arild Kvangarsnes...vel, i hvertfall er det spenstig retorikk å komme til den konklusjonen, men om det er holdbar logikk...da er det mye som er sirkulært her i livet... Jeg er kristen Og prøver så godt jeg kan å leve opp til det 5. bud: Du skal ikke slå ihjel (fra GT) og Jesu mange radikaliseringer av budene og ikke minst Hans radikale & altomfattende kjærlighetsbud (fra NT). Mitt liv startet ved unnfangelsen 9 måneder før fødselen - min mor bar meg i bønn & sang fram til fødselen - prenatal (før fødselen) medisinsk/biologisk forskning er veldig spennende - kontakten mor & barn er unik - En av de beste bøker for ikke-medisinere om dette temaet synes jeg er: Thomas Verny i samarbeid med John Kelly: Vårt første miljø. Om livet i mors liv.Dreyer 1983. Jeg prøver å ta vare på alt liv så godt jeg kan - født som ufødt - livet er et mysterium og en gave - og vi skal behandle alt liv og alt levende med respekt, empati og kjærlighet Du spør om det er galt å tvinge en kvinne til å fullføre svangerskapet? Tvang er jo aldri optimalt i noe etisk/moralsk dilemma - jeg ville samtale, lytte, reflektere sammen med henne - hennes alder, livssituasjon, relasjon til meg ville spille inn - men jeg ville være tydelig på at det er et levende barn hun bærer, et menneske, som om noen få måneder krabber rundt på golvet, reiser seg opp og går...og sier mamma...og pappa Det er 3 aktører i en graviditetssituasjon: Mannen Kvinnen Barnet Hvorfor hører vi så lite til MANNEN?

At du forholder deg til kristne dogmer er jo uinteressant i et sekulært samfunn. Den dagen du/noen kan demonstrere eller sannsynliggjøre at bibelens ord og dens guddom korresponderer til noe virkelig, så kan vi heller snakkes om dette. 

Abort er altså en konflikt mellom verdier. Fosterets rett til liv, på den ene, og kvinnens autonomi på den andre. Dette er det moralske dilemmaet vi står overfor. 

Spørsmålet er altså hvorfor du mener den ene verdien må vurderes som viktigere enn den andre? 

Hvis abort er uakseptabelt, så betyr det at det akseptabelt å tvinge kvinner til å gjennomgå et svangerskap. Altså, frata kvinnen hennes autonomi.   Hvis abort er akseptabelt, så betyr dette at det er uakseptabelt å forhindre kvinnen i å avslutte sitt svangerskap - og dermed ta livet av fosteret. 

Enten så mener du det ene, eller så mener du det andre. Dette bør du også kunne grunngi. Du bør i tillegg være i stand til å grunngi dette uten referanser til bibelen, slik at også andre kan forstå. Som sagt, vi lever i et sekulært demokrati og ikke et teokrati. Folk flest vil ikke ta innover seg at bibelen er sann, forståelig nok. 

Kommentar #13

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Du kan ikke sette likhetstegn mellom

Publisert over 7 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
det ny-unnfangede celleklump

en spontanabort og en provosert abort. Det blir som å sette likhetstegn mellom et mord og et vanlig, normalt dødsfall. En som har drept et menneske kan ikke unnskylde seg med at alle likevel dør før eller senere? Det vil ikke engang bli regnet som en formildende omstendighet. 

Kommentar #14

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
en spontanabort og en provosert abort. Det blir som å sette likhetstegn mellom et mord og et vanlig, normalt dødsfall. En som har drept et menneske kan ikke unnskylde seg med at alle likevel dør før eller senere? Det vil ikke engang bli regnet som en formildende omstendighet.

Jeg setter likhetstegn mellom spontanabort og det å la den 8 måneder dø uten at  man gjør absolutt alt for å prøve å holde liv i det. 

Det er ingen som idag ville godta at man behandler en 8 måneder gammel baby som man gjør med en en-cellet klump. Ei gjør noen samme innsats for å holde liv i den encellete klumpen. De aller aller fleste gjør ikke engang en innsats for å vite om den. 

Likevel er det noen som hevder de gir samme menneskeverd til begge. 

Kommentar #15

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Takk

Publisert over 7 år siden

Tore Czilling og Gunnar Søyland for i høyeste grad relevante kommentarer...

Her på verdidebatt blir det mer og mer tydelig at det er mer åndskamp enn noengang...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere