Werner Skaug

63

Adams ribben eller full likestilling?

I alle år har man hørt at Gud tok ribbenet til Adam og skapte Eva. Dr. Jonathan Welton, en lærer og predikant, har en interessant teori jeg synes det er verdt å legge merke til.

Publisert: 10. feb 2014

Det står i (den norske) Bibelen at Gud tok et ribben fra Adam og skapte kvinnen. Fra hebraisk kan det oversettes med ordet "ribben". Men det kan også oversettes med ordet "side". Welton mener at Gud delte Adam i to. Og fra denne ene halvdel skapte han kvinnen.

Når de to blir ett, finner man tilbake til hverandre. Mannen får ikke ta tilbake "ribbenet" sitt, men sin "andre halvdel". Det samme gjelder for kvinnen. Det er jo slik vi snakker når vi er forelsket og romantiske. "Jeg har funnet min andre halvdel!" Ikke "Jeg har funnet ribbenet mitt!"

Welton er opptatt av full likestilling mellom kvinne og mann. Derfor er ikke denne detaljen ubetydelig. Hvis kvinnen bare blir redusert til et "ribben", så ligger det i sakens natur at hun på en måte er mindreverdig. Et ribben er ikke "like mye" som en hel mann minus et ribben. Men hvis hun er en "halv kropp og hode", tatt fra en annens "halve kropp og hode", da får det hele et annerledes utgangspunkt. Vi savner vår egen "halvdel" og finner den i en annen. Først nå er det to likeverdige parter som blir ett. Som Gud i 1 M 2:18 opprinnelig sa: "Da sa Herren Gud: 'Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.'"

Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Tror kanskje dette ble litt for liberalt for meg. Kommer an på hva du mener med "full likestilling"? ;-)

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Kommer an på hva du mener med

Tenker på symbolikken i det hele. At et ribben ikke er rare greiene. Men en "halv kropp" som finner en annen "halv kropp". Personlig vil jeg dele livet med en "hel kvinne". Ikke et "ribben". ;-)

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

"andre halvdel"

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Welton er opptatt av full likestilling mellom kvinne og mann. Derfor er ikke denne detaljen ubetydelig. Hvis kvinnen bare blir redusert til et "ribben", så ligger det i sakens natur at hun på en måte er mindreverdig. Et ribben er ikke "like mye" som en hel mann minus et ribben. Men hvis hun er en "halv kropp og hode", tatt fra en annens "halve kropp og hode", da får det hele et annerledes utgangspunkt. Vi savner vår egen "halvdel" og finner den i en annen. Først nå er det to likeverdige parter som blir ett. Som Gud i 1 M 2:18 opprinnelig sa: "Da sa Herren Gud: 'Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.'"

Hei Werner. Jeg har mye på hjertet. :)

Hvis vi ser på skriften så ser vi at mannen og kvinnen er Guds bilde, ikke mannen alene. De to i ett er Guds bilde og dette bilde kan igjen få ett bilde av seg selv, nemlig ett barn. De to i ett er ikke bare like stilt, der er like mye verd. Likeverd, ikke likestilt.

Likestilling i seg selv er en feilskjær på veien for en likestilling er å begrense mennesket, mannen og kvinnen. Man måler da hverandre, istedet for å akseptere to forskjellige men likeverdige kjønn til forskjellige formål med ett mål, nemlig å leve i og med kjærlighet til hverandre es neste. Likestilling blir en avventende kamp, "jeg skal også ha" mens likeverd blir å arbeide akspeterende sammen, i fred. 

Problemet oppstod ved og etter fallet og er en følge av fallen natur, de følte seg og var likverdige før fallet. Etter fallet ble det en kamp.

1 Mos 3,16 Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig.

Er det ikke merkelig? I dag skryter damene for at de tåler mere smerter enn menn og ser vi på den "generelle hop" så kjemper damer innbyrdes om menns gunst ved å pynte og sminke seg, nærmest selge kroppen sin med dype utringninger og uskyldige vakre "dådyrøyne". Til din mann skal din attrå stå.., og han skal råde over deg.. . Vi er aslle lettlurte ,menn som kvinner. Ok, kvinner liker ikke at mannen styrer og kjemper over makten, likestilling og frigjøring. Meningsløst og som ingen grenser har.

Mannen:

1 Mos 3,17-19 Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld! Med møie skal du nære dig av den alle ditt livs dager. 18 Torner og tistler skal den bære dig, og du skal ete urtene på marken. 19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

Mannen lyder, tier og har nok. En utvei for mannen er å leve ut sitt kjødelige liv som dum stut blant kvigene.. .

Blir nok litt bråk av dette tilsvar kanskje men er ikke ment slik. 

Grunnteksten om ribbenet Eva ble skapt av:

H6763
צלעה    צלע
tsêlâ‛  tsal‛âh
tsay-law', tsal-aw'
From H6760; a rib (as curved), literally (of the body) or figuratively (of a door, that is, leaf); hence a side, literally (of a person) or figuratively (of an object or the sky, that is, quarter); architecturally a timber (especially floor or ceiling) or plank (single or collectively, that is, a flooring):

- beem, board, chamber, corner, leaf, plank, rib, side (chamber).

H4480
מנּי    מנּי    מן
min  minnı̂y  minnêy
min, min-nee', min-nay'
For H4482; properly a part of; hence (prepositionally), from or out of in many senses:

- above, after, among, at, because of, by (reason of), from (among), in, X neither, X nor, (out) of, over, since, X then, through, X whether, with.

Kommentar #4

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hei Werner. Jeg har mye på hjertet. :)

Hei Leif! Bare bra dét. :-) 

I Amplified står det følgende (1 M 2:21-22): "And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam; and while he slept, He took one of his ribs or a part of his side and closed up the [place with] flesh. And the rib or part of his side which the Lord God had taken from the man He built up and made into a woman, and He brought her to the man."

At kvinnens attrå skulle stå til mannen, og at han skulle herske over henne, er jo en følge av fallet. Det betyr at det ikke var slik i begynnelsen. Da skapte Gud en kvinne som var mannens "like". Her ser man likestillingen i skaperverket.

Hvis både kvinne og mann er skapt i Guds bilde, så betyr jo det at de er likestilte og likeverdige. Gud er jo ikke både likeverdig og mindreverdig i forhold til seg selv. Men at mann og kvinne er forskjellige av natur, og at rollene noen ganger er forskjellige, det er jeg enig med deg i. Men dette blir jo også hva ethvert forhold gjør det til. Noen vil ha den gammeldagse modellen. Andre vil være mer moderne. Poenget må vel være at vi utfyller hverandre. Men ikke at den ene skal bestemme over den andre. Dette var som sagt en følge av fallet. Og Jesus drar ikke fallets følger med seg inn i den nye pakt. 

Jesus reparerte skaden Adam og Eva hadde forvoldt. Da er det klart at han også tok med det som skjedde i 1 M 2:21-22. I Kristus er det jo verken mann eller kvinne, men alle er ett i Kristus, sier Paulus = likestilling. Paulus sier at alle skal underordne seg hverandre - her må også mannen underordne seg kvinnen. Og forholdet mellom mann og kvinne skal være et samarbeid. Ordet "underordne" kan også oversettes med "samarbeid", ifølge grunnteksten. 

Noen vil da si at mannen skal være kvinnens hode. Og dette verset har blitt brukt til å undertrykke kvinner i 1800 år. Paulus sier at kvinner skal styre sitt hus. Og der står det faktisk "hode" på gresk. Kvinnen er også et hode! Og det er jo naturlig; to foreldre er jo "hoder" i en familie. Skal høre på resten av cd-en til Welton, og se om jeg ikke kan få en mer utførlig forklaring på dette med "mannen er kvinnens hode"-dilemmaet. 

Vil forøvrig vise til Deborah som var leder for hele landet Israel. At Abraham fikk beskjed om å høre på Sara. Og vil vise til Rom 16:7 som sier: "Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og kom til tro før meg." Viser til et innlegg jeg har skrevet tidligere, som tar for seg apostelen Junia. Apostel regnes jo for å være det høyeste embedet i menigheten. 

Vi har mange interessante samtaler, Leif. Det er givende!

:-)

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Genetisk sett finnes det en grunnleggende sannhet i dette

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Det står i (den norske) Bibelen at Gud tok et ribben fra Adam og skapte kvinnen.

Den genetiske forskjellen på mann og kvinne er at mannen har et x og et y-kromosom, kvinnen har to x-kromosomer. Alle kromosomer i vanlige kroppsceller består av kromosompar, hvorav det ene stammer fra faren og det andre fra moren. Kjønnscellene oppstår ved at stamceller i testikler og eggstokker deler seg i to, og hver kjønnscelle har bare det ene kromosomet fra hvert kromosompar. Det finnes derfor to sorter sædceller, men bare en sort eggceller. Alle eggceller har et x-kromosom, mens det blant sædceller finnes x-kromosomer i halvparten, som gir opphav til døtre, og y-kromosomer i den andre halvparten, som gir opphav til sønner. Når en sædcelle smelter sammen med en eggcelle, er kromosomparene gjenopprettet, og et nytt individ er et faktum, og kjønnet er bestemt. Resten er bare snakk om celledeling og tid.

Av dette følger at det er farens sædceller som bestemmer barnets kjønn. Det følger også at mannens cellekjerner inneholder genetisk informasjon til å lage både menn og kvinner, mens kvinners cellekjerner bare inneholder genetisk informasjon til å lage kvinner. Så skapelsesberetningens bilde om at kvinnen er tatt av mannen(og ikke omvendt), inneholder fra et gentisk en grunnleggende sannhet.

Det viser også at den gamle anklagen der en mann anklager en kvinne for å bare gi ham døtre og ingen sønner (eller bare sønner, og ingen døtre), er grunnleggende falsk. Det er faktisk kvinnen som genetisk sett er i stand til å fremme en slik anklage mot mannen, og ikke omvendt!

 

Kommentar #6

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Mens jeg hører på cd-en nå, kan jeg jo nevne at menighetens grunnlag, er apostler og profeter. Bibelen viser til både kvinnelige og mannlige apostler og profeter. Kvinner var altså grunnlaget for den første menighet som så dagens lys den gangen. 

Kommentar #7

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det viser også at den gamle anklagen der en mann anklager en kvinne for å bare gi ham døtre og ingen sønner (eller bare sønner, og ingen døtre), er grunnleggende falsk. Det er faktisk kvinnen som genetisk sett er i stand til å fremme en slik anklage mot mannen, og ikke omvendt!


He he! Godt poeng. 

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Vi har mange interessante samtaler, Leif. Det er givende!

Arti :)

Ja, likestillingsordet er ødelagt slik jeg ser det i fra kvinnesakskampen og rødstrømpe bevegelsen. Mange kjemper en kamp imellom kjønnene og det er og blir et feilspor, man er i og på denne vei blind for kjærlighet. Man drives av fallen natur og deri hat og missunnelse imot ens neste. Samtidig skal vi vite at rødstrømpeme gjerne er ett produkt av maktmisbrukende menn men det er ikke noen unnskyldning til å bli en eksisterende motvekt uten vett og forstand i evig etterkant.

Jeg tror på objektet likeverd mere enn likestilling jeg, det fordi enhver er like mye verd uansett gjerning. Å likestille seg blir å fremme nøysommelig subjektet, seg selv.

Før fallet var Adam og Eva, samt ders barn like mye verd men ikke likestilt. Faderen er alles Gud og fremtidige Far i alle kommende familier. Adam og Eva er foreldrene til deres barn og leser vi så finner vi at Adam skulle representerte denne jord i dette univers. Han skulle være min representant for meg i dette univers og jeg er likeverd med ham men ikke likestilt slik sett. Jesus, min bror er nå min representant istedet for Adam men jeg er likverd med Ham men ikke likestilt.. .

Kommentar #9

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Gud skapte himmel og jord. Så hvilte han.  Så skapte Gud mannen. Så hvilte han igjen. Så skapte Gud kvinnen. Og siden har det ikke vært fred å få. ;-)

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Gud skapte himmel og jord. Så hvilte han. Så skapte Gud mannen. Så hvilte han igjen. Så skapte Gud kvinnen. Og siden har det ikke vært fred å få. ;-)

:)

Jeg er på.

Gud skapte mannen allerede på torsdagen, før solnedgang.

1 Mos 1,23-31 Og det blev aften, og det blev morgen, femte dag. Og Gud sa:

Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag!

Og det blev så. Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa:

La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem:

Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden! Og Gud sa:

Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder.

Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører sig på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt.

Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.

1 Mos 2,2-3 Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

Dette skjer på torsdagen, den femte dag:

1 Mos 2,18-25 Og Gud Herren sa:

Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.

Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete.

Så gav mennesket navn til alt feet og fuglene under himmelen og alle ville dyr; men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket. Da sa mennesket:

Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.

Her ser vi at Adam og Eva, etter å ha blitt informert om ting og tang kunne gå og etablere seg uten sin Far, selvstendig. Selvfølgelig var Jesus/ Faderen til tider der men de hadde privattid og dyrket jorden.

Kommentar #11

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

1 Tim 2:11-15, har blitt brukt til å tie ihjel kvinner i menigheten. Men da må man se på historien og dens kontekst. Man kan ikke lese disse versene inn i Norge anno 2014. Paulus snakker med Timoteus om myter som ble spredd rundt i menigheten på den tiden. Efesus var senter for dyrkelsen av Diana. Og de som hadde blitt konvertert til kristendommen, blandet paganisme med kristendom. Og det er her kvinnene - og mennene! - ikke skal undervise i slike ting. Kjønnet var ikke poenget, men feil læresetninger. 

Og det står på engelsk "usurp" autoritet. Paulus ville ha slutt på kvinnesjåvinismen. Paulus likte sterke kvinner. Men disse var sterke på en feil måte - de ville dominere mannen. Dette koblet med feil læresetninger, var en dårlig kombinasjon.

Kommentar #12

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Og når det står i 1 Kor at kvinner skal tie i menigheten, så er det faktisk korinterne som hevder dette. På gresk er det anførselstegn. Paulus siterer korinterne. De sender jo brev fram og tilbake seg imellom. Det er de som hevder at kvinner skal tie i menigheten. Dette tar Paulus kraftig avstand fra. Og han følger opp med å si at det er hva det han - Paulus - sier, som er riktig.

Kommentar #13

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Gud skapte mannen allerede på torsdagen, før solnedgang.

Godt poeng. Har hørt at når det står at Ånden "svevde" over jorden i begynnelsen, så kan det sammenliknes med en høne som ruger på sine egg, ifølge grunnteksten. Dette er noe Dr. Jonathan Welton sier, men har ikke nok kunnskap til å bekrefte eller avkrefte dette. Her ser vi altså en feminin side ved Den Hellige Ånd. Ikke at Ånden er en kvinne eller en gudinne, men Bibelen tillegger jo Gud både maskuline og feminine trekk. 

Kommentar #14

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Her ser vi altså en feminin side ved Den Hellige Ånd. Ikke at Ånden er en kvinne eller en gudinne, men Bibelen tillegger jo Gud både maskuline og feminine trekk

Gud, altså Elohim er ikke hankjønn eller hunkjønn. "Part of Speech: noun masculine plural"

H430
אלהים
'ĕlôhı̂ym
el-o-heem'
Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative:

- angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.

Elohim er ett flertallsord.

Kommentar #15

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

I Titus 1:10-11, står det følgende: "For det finnes mange gjenstridige pratmakere som forvirrer andre, særlig blant de omskårne. Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de sprer sin forkastelige lære for skammelig vinnings skyld."

Disse versene bygger videre på de forrige, som snakker om menn. Merkelig nok så har aldri disse versene i Tit 1:10-11 blitt brukt til å tie ihjel mannen i menigheten! Snakk om dobbeltmoral.

Og angående den paganistiske læresetningen jeg nevnte i en tidligere kommentar; det ble undervist at Eva frigjorde verden ved å spise av kunnskapens tre. At dette var noe prisverdig. Det var denne læren Paulus ville til livs, ifølge Welton. 

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Werner

Det fantes kvinnelige apostler før Paulus kom,

 Her i romerne står det krevet 16,7

  6 Hils Maria som har arbeidet så mye for dere. 7 Hils Andronikus og Junias, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene, og de ble kristne før meg.  8 Hils Ampliatus, min kjære kristne venn.  9 Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristi tjeneste, og min kjære Stakys. 10 Hils Apelles, han som har stått sin prøve som kristen. Hils Aristobolus og hans familie. 11 Hils min landsmann Herodion. Hils de kristne i Narkissos’ familie. 12 Hils Tryfena og Tryfosa som arbeider for Herren. Hils den kjære Persis, som har arbeidet så mye for Herren. 13 Hils Rufus, Herrens utvalgte, og hans mor, hun har vært som en mor også for meg.

Junias, var en kvinnelig Apostel som var høyt aktet, så for meg ser et ut som kvinnen hadde også ledene posisjoner i menigheten rundt omkring.

mvh

Rune

Kommentar #17

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Gud, altså Elohim er ikke hankjønn eller hunkjønn.

Enig. Tror som deg at ulike kjønn er noe vi mennesker er. 

Kommentar #18

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Da kvinnen ble skapt...

Publisert nesten 8 år siden

Det fortelles at Adam følte seg noe ensom i Edens hage, og klaget sin nød til Herren.

- Jeg har den perfekte løsningen for deg, sa Herren.  - Jeg vil skape en kvinne til deg.

- Herre, hva er en kvinne?, sa Adam.

- Hun vil bli det vakreste, vareste og mest intelligente vesen jeg noen sinne har skapt.  Hennes skjønnhet vil overgå jordens og himmelens. Så klok og følsom vil hun være at hun vil kjenne alle dine sinnsstemninger og vite hva du ønsker før du vet det selv.  Så fylt av omsorg vil hun bli at hun vil gjøre alt for å gjøre deg lykkelig.  Uten spørsmål vil hun oppfylle ditt minste ønske og alle dine begjær. Hun vil bli en perfekt følgesvenn for deg.  Men prisen vil bli høy, sa Herren.

- Å?, sa Adam.  - Hva vil denne kvinnen koste?

- Hun vil koste deg din høyre arm, ditt høyre ben, et øye, et øre og din venstre testikkel.

Adam tenkte lenge og dypt, med en bekymret mine.  Til slutt sier han til Gud:

-  Hva får jeg for et ribben?

Restn er som kjent historie....

Kommentar #19

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Junias, var en kvinnelig Apostel som var høyt aktet, så for meg ser et ut som kvinnen hadde også ledene posisjoner i menigheten rundt omkring.

Hei Rune!

Det er et veldig godt eksempel du trekker fram. Og når man vet at apostler og profeter var de som fikk åpenbaring om evangeliet i begynnelsen, så fikk også kvinner åpenbaring om Jesus og hans evangelium blant de første kristne. Det er logisk å anta. Jesus er hjørnestenen. Og menn - og kvinner! - var grunnvollen for Kristi menighet.

:-)

Kommentar #20

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Werner

Her har vi et godt eksempel på en kvinne som leder et rike.

dOMMERNE 4,5

 Debora, Lappidots hustru, en kvinne som hadde profetkall, var på den tiden dommer i Israel.  5 Hun pleide å sitte under det palmetreet som kalles Debora-palmen, mellom Rama og Betel i Efraims fjell-land. Dit kom israelittene til henne for å få dom i rettssaker.
     6 Debora sendte bud etter Barak, Abinoams sønn, fra Kedesj i Naftali-landet og sa til ham: «Hør hva Herren, Israels Gud, befaler: Gå av sted og dra opp på Tabor-fjellet! Ta med deg ti tusen mann av Naftali- og Sebulon-sønnene!  7 Så skal jeg trekke Sisera, Jabins hærfører, med vognene og hærstyrken hans bort til deg, til Kisjon-bekken. Jeg vil gi ham i din hånd.»  8 Barak svarte: «Går du med meg, skal jeg dra av sted. Men blir du ikke med, går ikke jeg heller.»  9 Da sa Debora: «Jo, jeg skal gå med deg. Men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd.» Så gjorde hun seg klar og fulgte Barak til Kedesj. 10 Barak kalte Sebulons og Naftalis stammer sammen i Kedesj. Ti tusen mann fulgte ham, og Debora gikk med.

MVH

Rune

Kommentar #21

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
- Hva får jeg for et ribben?

He he! :-)

Kommentar #22

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Her har vi et godt eksempel på en kvinne som leder et rike.

Flott eksempel, Rune. Du har skjønt det. :-)

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd.»

Hei Werner

Her står det at Herren vil overgi sisera i en kvinnes Hånd, og det forteller jo sitt at kvinnen kunne bli likestilt i forhold til mannens tjenester 

En kvinnes hånd. Dette er stort i forhold til hva som menes i Paulus brev, men n oe av oversettelsene i Paulus brev, er anderledes, for paulus var ikke fiendtlige over å ha kvinnelige ledere, men det gjaldt anre utforringen som menigheten kunne få ved kvinnelige ledere, og i møtene sat det også prostuierte, og paulus påla dem å ha skaut på hode og ta visse forhånds regler. 

Timoteus 2,12

skulle egentlig stått slik i forhold til et hebraiske  oversettelsen

men jeg tilater ikke en konvervtitt fra tempel prostuierte underviser og forstyrrer en gus tjenenste, og heller at de ikke påvirker menn igjennom sexsuelmanifisjasjon, men de skal være stillhet, inntil de er satt fri og vandrer i Hellighet.

Dette er milevis fra å bringe alle kvinner til taushet, og doktortriner som hindrer dem til å lede og undervise i ordet.

mvh

Rune

mvh

Rune

Kommentar #24

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Enig. Tror som deg at ulike kjønn er noe vi mennesker er.

:) men allekevell er to kjønn ett bilde av hvem Gud er. Ett bilde av Guds vesen.

Kommentar #25

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Her står det at Herren vil overgi sisera i en kvinnes Hånd, og det forteller jo sitt at kvinnen kunne bli likestilt i forhol til mannens tjenester

Godt poeng. Og du viser til flere eksempler. Du kan sikkert komme på flere? Debora styrte et helt land og var i tillegg profet. Mens i dag skal en kvinne liksom bli redusert til en forbeder. Kanskje lage litt kaffe og steke vafler. I 1800 år har kvinnen vært undertrykt i menigheten fordi menn ville styre skuta alene. Tenk så mye velsignelse vi har gått glipp av fordi mannen har fått herse fritt. Så mye sorg og fortvilelse for kvinnens vedkommende. Kvinner som kjente på et kall fra Gud, men som ble motarbeidet av menn og menighet. Ja, til og med av andre kvinner. Men noen var sterke og trosset mennesker. Og var heller lydige mot Gud.

Og vi ser jo i moderne tid at det går i riktig retning. Men vi er fortsatt ikke helt i mål. Eks: Kan en kvinne være apostel - et eksempel du viser til fra Bibelen - så kan hun jo logisk sett være en pastor. Men der er det enn i dag en del som kvier seg for å godkjenne dette. Hvem har sagt at en kvinne ikke kan lede en menighet like bra som en mann! Har selv hatt en kvinnelig pastor en gang. Og hun var av de sjeldne. Mannen hennes var mann nok til å anerkjenne det kallet hun hadde fått. Et kall som bar frukt på mange områder. Utstøtte og stakkarslige mennesker fikk trøst og hjelp av henne og mannen. Så dette har jeg sett på nært hold.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Lar seg ikke sammenligne biologisk

Publisert nesten 8 år siden

Werner Skaug:

Det står i (den norske) Bibelen at Gud tok et ribben fra Adam og skapte kvinnen. Fra hebraisk kan det oversettes med ordet "ribben". Men det kan også oversettes med ordet "side". Welton mener at Gud delte Adam i to. Og fra denne ene halvdel skapte han kvinnen.
_________________________________________________________

Spekulasjonene går sin høye gang ved å ta utgangspunktet i enkeltstående vers i skriften. Fantasien løper da alldeles løpsk for mange da... også forskere... de er da mennesker de også!

1 For det første står det ikke noe om i Bibelen at Gud tok et ribben fra Adam og skapte et menneske til slik at de ble to mennesker - det står i teksten at de skal være en kropp (menneske, nyoversettelsen) i 1930 utg. står det hun skal kalles manninne. Det er i grunnen likt med forståelsen av nyoversettelsen "en kropp".

2 Videre heter det at han (Adam?) skal forlate sin mor (Eva som er mor til alle som lever, 1.Mos.3.20) - som  er nesten samme ordvalg som sies om Sion i Salm.87.5: "Hver og en er født her" (I Bibelen er kosekvent de som lever et resultat av oppstandelse - døde (forgjengelige) begraver konsekvent døde, Jes.26.19, Joh.5.21, Luk.9.60)

Eller i Gal.4.26:Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor...

Hvilken ligning får vi da?

Jeg tror ikke ligningen i 1.Mos.2.22-25 er myntet på det jordiske mennesket - altså det forgjengelige, men på det uforgjengelige... og som det står i begynnelsen av kapitelet:Så blev himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. 2 Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.

Det kan vel her se ut som at skapelsesberetningen IKKE er fullført, for da hadde vel våpnene allerede vært smidd om til hakker og grev? Fullendelsen av himmelens hær som skulle rulles sammen på Herrens dag hører vel inn under samme historien som skapelsen av det nye mennesket i den siste Adam som gir nytt liv? (i 1.Kor.15.45)

Thomasev.22 har forklaringen på lignelsen i 1.Mos.2.22-25:Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket.

Det er ikke anledning for å kalles mor eller far i himmelriket siden uforgjengeligheten er innført - det ville ellers blitt overbefolket der da alle lever evig. Derfor blir det nye mennesket i himmelen en manninne. De forlater mor og farsrollen - i Matt.22.27-30:

Nå var det sju brødre hos oss. Den eldste giftet seg, men døde barnløs og etterlot sin kone til broren.26 På samme måte gikk det med den nest eldste og med den tredje, ja, med alle sju.27 Sist av dem alle døde kvinnen.28 Når de så står opp igjen, hvem av de sju skal da ha henne som kone? Alle har jo vært gift med henne.»
29 Men Jesus svarte dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.30 For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.

Den biologiske sammenligningen kan derfor ikke brukes til sammeligning med det jordiske menneskets opprinnelse som ikke er født av Gud: 1.Joh.3.9:Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Kommentar #27

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Derfor blir det nye mennesket i himmelen en manninne.

Mener du da at alle i Himmelen er menn, selv om de var kvinner på jorden, Kjell?  Har litt problemer med å få tak på hva det er du sier. :-)

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Legemets forløsning

Publisert nesten 8 år siden

Werner Skaug:

Mener du da at alle i Himmelen er menn, selv om de var kvinner på jorden, Kjell? Har litt problemer med å få tak på hva det er du sier. :-)
___________________________________________

De er en blanding av begge deler, forstod du ikke Thomasev.22?

Når dere anser det som er to, for ett....  når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig... da skal dere gå inn i riket.

Det er en ny skapning som står opp fra de døde... i Esek.1.5 står det:Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker. (Hvis disse var mennesker, er ordet "lignet" unødvendig, de var altså ikke mennesker slik vi er, men lignet)

I 1.Kor.15.51 står det at alle skal bli forvandlet... en manninne er det samme som et androgynt menneske eller en hermafrodit. Det er verken rent mann eller rent kvinne, men en blanding av de to - de beste egenskapene fra dem begge i ett menneske. Høres ikke dette bra ut?

I Thomasev.114 heter det slik om Maria: Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i himmelens rike.

Det heter slik fra Rom.8.19:  For skapningen lengter og stunder etter Guds barns åpenbarelse;20 skapningen ble jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men etter hans vilje som la den derunder -21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trælldom til Guds barns herlighets frihet.22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nå; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

Kommentar #29

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I 1.Kor.15.51 står det at alle skal bli forvandlet... en manninne er det samme som et androgynt menneske eller en hermafrodit. Det er verken rent mann eller rent kvinne, men en blanding av de to - de beste egenskapene fra dem begge i ett menneske. Høres ikke dette bra ut?

Det har jeg ikke tenkt på før. Kanskje du har rett. :-)

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det blir rettferdig og likestilt!

Publisert nesten 8 år siden

Werner Skaug:

Det har jeg ikke tenkt på før. Kanskje du har rett. :-)
________________________________________________

Du er i alle fall ikke lik alle andre, som legger vekk noe som er åpenbart i skriften og lar være å svare. Det er tvingende nødvendig at alle egoistiske mennesker forvandles alle sammen for at den ny verden skal kunne bli rettferdig overhode, både utvendig og innvendig! For enhver er seg selv nærmest, 1.Kor.15.50 sier rett ut at det forgjengelige må byttes ut med uforgjengelighet... og et forgjengelig menneske kan ikke komme inn i Guds rike... det kunne jo naturligvis være Satan sjøl, og det går jo ikke?

Kommentar #31

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Likestilling er en konsekvens av samfunnsånden på 60-tallet

Publisert nesten 8 år siden

Når vi ser kvinner inntullet i sjal, nett og svarte, tunge kjortler og hodeplagg forstår vi konsekvensene av manglende likestilling. Vi leser om kvinnelige turister som voldtas av en guttegjeng, i India, midt i en folkemengde.

De har troen som sitt øverste mål. De jordiske livet er borte. Man kan ikke leve i en bok som er skrevet for flere tusen år siden. Man må føle utviklingen.

Jegere og samlere eller mamma og pappa.

Innholdet mellom menneskene er viktigere enn den individuelle, egoistiske  troen.

Kvinner letter på sløret, sminket og slapp i fisken.

Den hvite huden trenger vitaminer, styrke og vedlikehold.

Ingen barn vil tenke sex når de kler av seg på sommeren for å leke fritt etter en kald vinter.

Kvinner er mannen sin halvdel, men hun får oppmerksomhet for sine bare former.

 

Hvor er likestillingen og likeverdet, da, hvis hun bare skal være  kjønn?

Kommentar #32

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Kvinner er mannen sin halvdel, men hun får oppmerksomhet for sine bare former.

Ja, jeg er enig men hvorfor lar da kvinnen seg spille på kløfter, former, lepper og øyne? Jeg tror mye av nøkkelen ligger der. Det er jo igrunnen det bibelen sier også for dem som er i fallen syndig natur, denne natur har sine verdier i seg selv og disse verdier dreier seg om selvet, egeoet og stoltheten.

Det er ikke slik at alle menn priser kvinnens fremhevede former men faktisk trekker seg unna de. Disse kvinner går glipp av ett liv med verdier de ikke aner eksisterer.

Jeg vil påstå at du finner ikke sterkere, klokere og visere mennesker enn kvinner uten div. juggel, øredobber, mm. og sminke.

Kommentar #33

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Kvinner er mannen sin halvdel, men hun får oppmerksomhet for sine bare former.Hvor er likestillingen og likeverdet, da, hvis hun bare skal være kjønn?

I dag tror jeg at både kvinner og menn er i en krise. Hva forventes av oss? Skal vi holde oss til det tradisjonelle; skal vi bare være moderne; skal vi foreta en blanding av disse? 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere