Anne Jensen

36

Skapt i vårt bilde

Publisert: 10. feb 2014

Bibelen sier at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Som kristen, så tror jeg på det. Jeg tror at vi er skapt av Gud og til Gud. Men jeg tror også at vi mennesker skaper/former Gud i vårt bilde, etter våre behov, utfra hvem vi er som person og ut fra vår bakgrunn.

Nå vil sikkert de fleste kristne blånekte på at de gjør det(?) Jeg forstår det. Men jeg tror egentlig ikke det er så farlig. Min tro er min personlige tro. Og det bilde jeg har dannet meg av Gud, er basert på det jeg har lest, det jeg har lært og ikke minst hva mine behov har vært. Og sånn tror jeg det er for kristne flest, vi er forskjellige og har dermed dannet oss ulike bilder av Gud.

For noen år siden snakket jeg med en dame som ikke ønsket å kalle Gud for "Far". Hun greide ikke å se på Ham som sin Far, fordi hun hadde ikke noen positive følelser knyttet til det ordet. Så hun tilpasset sitt Gudsbilde, etter eget behov. Og trodde også at Gud møtte henne, der hun var.

Problemet med at vi skaper Gud i vårt bilde, er gjerne at vi holder det opp som den eneste Sannheten. "Sånn tror jeg at Han er, dermed er Han sånn for alle andre også". Det bare må bli kaos av sånt. Hvordan skal en ikke-troende greie å forholde seg til og ta stilling til ørten ulike versjoner av Gud og evangeliet?

Når man leser bibelen, kan man riktignok danne seg et visst bilde av hvordan Gud er (Hint: Se på Jesus!). Men skal man ta med hvert eneste vers, hvert eneste kapittel og hver eneste bok, så gaper man kanskje over litt mye? Jeg synes hvertfall det blir litt i overkant mye å forholde seg til eller ta stilling til... Dersom en da ikke leser bibelen i lys av forsoningen. At Gud på et tidspunkt forsonet seg med menneskene, så Han ikke tilregner dem deres misgjerninger.

For meg har hvertfall det dannet grunnlaget for et helt nytt Gudsbilde. Det sammen med mine erfaringer, mine behov og det jeg har lært underveis. Jeg har skapt Gud i mitt bilde. Det bildet stemmer kanskje ikke med hele bibelen, det stemmer hvertfall ikke med alle kristnes, men det stemmer med mitt "mål av tro". Og kanskje viktigst: Det stemmer med min samvittighet.

Så, hvordan evangelisere og samtidig unngå å presse sitt eget Gudsbilde på andre? Det er jo litt av evangeliet: At hver og en av oss, kan få lære Gud å kjenne, på sin måte, som den vi er og ut fra de behovene vi har. Og det må vel være et bedre utgangspunkt enn "tro på Jesus, eller dra til Helvete".

2.Kor.5.19: For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Kommentar #51

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Tenkte bare jeg ville formane mine søsken jeg. :-)

Ja, godt for deg det. Jeg kan unne en broder såpass :-D

Kommentar #52

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kommentar # 43

Publisert over 8 år siden

"Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre." (Joh.15.5)

Hva annet kan jeg si enn amen til Guds ord.


Godt mulig du har rettang. kunnskapens tre. Inntil videre tror jeg det er et bilde på Loven,altså "kunnskapen om godt og ondt".

Jeg har ingen intensjon om å rette på deg. Ønsker bare å vise til at Livets tre er nevnt to steder i Bibelen i begynnelsen og i slutten. Kunnskapens tre er kun nevnt i begynnelsen, hva kommer det av? Hvis kunnskapens tre er loven, burde det jo nevnes på slutten av Bibelen også, siden loven har med Gud å gjøre? Kristus sier jo at Han ikke skal fjerne loven, Han er kommet for å fullbyrde den.

Da er spørsmålet (fortsatt) hvilket tre vi velger å spiseav, billedlig sett,antar jeg :-)

Ikke bare billdlig, men også daglig. Vi spiser annen mat enn Ham. Når vi ser på TV f.eks. så er det en form for mat, som ikke gir oss åndelig mat, så da spiser vi ikke fra livets tre men av det andre treet, det som fører til død. Så ved å spise manna, som både Paulus sier, og som står skrevet i GT (2 Mos.) får vi i oss åndelig mat, altså livets tre. Derav kan vi forstå GT i lys av Kristus og NT.

Kommentar #53

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ja

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen intensjon om å rette på deg. Ønsker bare å vise til at Livets tre er nevnt to steder i Bibelen i begynnelsen og i slutten. Kunnskapens tre er kun nevnt i begynnelsen, hva kommer det av? Hvis kunnskapens tre er loven, burde det jo nevnes på slutten av Bibelen også, siden loven har med Gud å gjøre? Kristus sier jo at Han ikke skal fjerne loven, Han er kommet for å fullbyrde den.

Jesus kom ikke for å oppheve Loven og profetene, men for å oppfylle. Jeg regner med at det som skulle oppfylles, faktisk ble oppfylt. Paulus(?) skriver også at "Loven var bare en skygge av det som skulle komme" ogat den dermed ikke er "det sanne bildet".

Men Kunnskapens tre førte jo til at mennesket ble i stand til å skille mellom godt og ondt. Er det ikke den effekten Paulus skriver at Loven har? "Budet gir synden liv". Men spiser man av Livets tre (Jesus), så lever man ut det nye livet, som det sies at man har fått :-) Dette blir kanskje litt kryptisk. Tror kanskje Paulus' utlegninger om Loven/budene (i romerbrevet) er mer forståelig :-D

Kommentar #54

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

#44

Publisert over 8 år siden

Mitt problem er egentlig GT og noe som for meg ser ut som en litt rabiat Gud...

GTs Gud og NTs Gud er den samme personen. Han elsker Sitt folk. Han er kjærlighet. Vi mennesker kommer til kort når vi skal beskrive Gud, må bare erfare Hans nåde, gjennom Kristus, og vi vil skinne ut som Hans vitnesbyrd, slik Hans folk alltid har gjort siden Adams tid, siden Noahs tid, siden Abrahams tid, Isaks tid, Jakobs tid, Moses tid. F.eks. når Moses hadde vært på fjellet i 40 dager i Guds nærvær, måtte han ha et slør foran sitt ansikt, fordi Israels barn tålte ikke lyset han utstrålte. Han hadde fått noe av Guds stoff i seg som strålte ut fra ham. Det minner litt om det Johannes taler om i kap 1:4-5.

I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. 

Og lyset skinner i mørket, og mørket forsto det ikke. 

Engelske versjoner er bedre enn norske oversettelser på akkurat disse versene.

4 In Him was life, and the life was the light of men.
5 And the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.

Til tider. Jeg forstår det ikke. Og mener også egentligat jeg ikke trenger å forholde meg til det.

GT er en del av Bibelen. Den inneholder en del profetier som faktisk forteller noe om Jesu første komme, men taler også om Jesu andre komme. På lik linje som den talte om byggingen av templet for Israels barn, taler den om byggingen av et åndelig bygg for Guds folk i dag som tilfredsstller Gud.

NT og den nye pakt, evangeliet og Jesus er (mer enn) nok for meg:-) Jeg tror (som deg?) at Jesus er "oppfyllelsen" av GT.

Han er oppfyllelsen av GT, men GT inneholder enda mer, og viser til enda flere profetier enn de som allerede er fortalt, derfor er GT fremdeles viktig å forstå. Kristus er nøkkelen til å forstå GT. 

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det naturlige og det unaturlige

Publisert over 8 år siden

Anne Jensen:

For jeg tror på at Gud "former" oss eller "preger" oss på en god måte. Men like fullt, så begynte det hele et sted, og jeg tror det begynte med Eden og adam og de...
_____________________________________________________

Ja, det blir en slags preging kan en si… det vaskes og tvettes like frem til endens tid - så det blir på en måte en slags vaskemaskin! ;-) Begynnelsen er der enden er sier Jesus til disiplene i Thomasev., så det er nok en annen begynnelse for menneskeheten enn for Det Hellige som skulle skapes, og da må det minst være en begynnelse til? Men det handler vel om dette evige spørsmålet om hvordan oppstod menneskeheten egentlig helt fra begynnelsen? Jeg vet ikke helt om skriften gir noe sikkert svar der på det… - men i alle fall står det i 1.Kor.15.46-47 at det åndelige (altså Gud) ikke var det første, men det naturlige ogdet første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen…

Ganske klar bibeltale vil nå jeg si da! ;-) Det åndelige er ikke av naturen naturlig engang… men det finnes en masse mennesker som tror seg åndelig i en ellers så naturlig verden - … ja ja!

Jak.7.3 har noen vettuge ord om det naturlige; Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.

Dersom dyrene er oppstått fra naturens side, er menneskene det også, men skriften bruker bevisst bilder fra naturens side for å forklare skapelsen av det Åndelige (himmelske) og spiller på kjente ord. Les bare videre i Jak.7.8: Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. 9 Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. - v6 er enda råere, men er starten for tilblivelsen av Det Hellige da det heter seg at tungen setter livshjulet i brann.

Så jeg mener at når skriften sier at vi er en del av naturen, og ikke av Himmelen, så er vi oppstått av naturen, og ikke at alle født i Sion slik det står i Salm.87.5, eller at Jerusalem er vår mor slik det står i Gal.4.26... Det hører nok mer med til det Jerusalem som kommer ned fra Himmelen.

Ellers er jo Edens hage det samme som paradis, som igjen er Guds rike... mener du Gud skapte menneskene der og forviste dem ut av sitt rike? Hva da med Guds rikes komme? Var dette fornuftige stilte spørsmål? :-)

Kommentar #56

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Guds hensikt og vilje

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men Kunnskapens tre førte jo til at mennesket ble i stand til å skille mellom godt og ondt.

Gud ønsker at vi spiser av Livets tre, da skinner vi ut Ham. 

Kommentar #57

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ellers er jo Edens hage det samme som paradis, som igjen er Guds rike... mener du Gud skapte menneskene der og forviste dem ut av sitt rike? Hva da med Guds rikes komme? Var dette fornuftige stilte spørsmål? :-)

Ja, det er vel omtrent det jeg forsøker å tro :-) Gud skapte et Paradis, satte mennesker der til å råde over havets fisker, himmelens fugler osv. Menneskene spisteav feil tre, mistet det evige livet og ble bortvist fra hagen, så de ikke skulle spiseav livets tre og leve evig som feilende, "syndige" mennesker. Jesus kom for å "gjenopprette" Guds Rike, ved å "seire over døden" og gi menneskene muligheten til å komme tilbake til Gud.

I Guds Rike skal "døden ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte" (Åp.21.4)

Det er lov å håpe :-)

Kommentar #58

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Han er oppfyllelsen av GT, men GT inneholder enda mer, og viser til enda flere profetier enn de som allerede er fortalt, derfor er GT fremdeles viktig å forstå. Kristus er nøkkelen til å forstå GT.

Dette er jeg enig i. Tror det er viktig å lese GT i lys av forsoningen. Men det inneholder allikevel en del som ikke minner om en god Gud. Og det gir også "liv" til "dommedagsprofetier" om at Gud er sint på Norge, og dermed sender ulykker over oss.

Kommentar #59

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Gud ønsker at vi spiser av Livets tre, da skinner vi ut Ham.

Det tror jeg også på :-)

Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Alle andre trær unntatt ett, hvorfor?

Publisert over 8 år siden

Anne Jensen:

Menneskene spisteav feil tre, mistet det evige livet og ble bortvist fra hagen, så de ikke skulle spiseav livets tre og leve evig som feilende, "syndige" menneske
____________________________________________________

Nå er vi straks inne på den “botaniske” delen! ;-)

”Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.”

Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Hvorfor skulle de ikke lære kunnskap om godt og ondt? Dette er da en tom trussel, for alle mennesker dør jo uansett? Og det finnes da flere giftige planter enn bare kunnskapens tre? Og hvordan ser dette treet ut forresten?

1.Mos.3.22:Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Var det for at Gud ikke ville ha konkuranse om tittelen?

Kommentar #61

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1.Mos.3.22:Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!» Var det for at Gud ikke ville ha konkuranse om tittelen?

Nei, det tror jeg ikke. Det var nok for å unngå at menneskene skulle leve evig, iom at de hadde blitt oppmerksomme på "det onde".

Men meningen var vel at mennesket skulle leve evig. Men så mistet de den muligheten, ved syndefallet. Og så fikk de muligheten igjen, ved troen på Jesus. Kort fortalt.

Helt enig? :-D

Og for å ta det enda litt videre, siden vi allikevel er så langt ute på viddene: Dersom mennesket ikke hadde hatt kunnskap om godt og ondt, hadde de da kunnet velge godt eller ondt? ;-)

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke helt enda...

Publisert over 8 år siden

Anne Jensen:

Nei, det tror jeg ikke. Det var nok for å unngå at menneskene skulle leve evig, iom at de hadde blitt oppmerksomme på "det onde".

Men meningen var vel at mennesket skulle leve evig. Men så mistet de den muligheten, ved syndefallet. Og så fikk de muligheten igjen, ved troen på Jesus. Kort fortalt.

Helt enig? :-D

Og for å ta det enda litt videre, siden vi allikevel er så langt ute på viddene: Dersom mennesket ikke hadde hatt kunnskap om godt og ondt, hadde de da kunnet velge godt eller ondt? ;-)
____________________________________________________________

Nei, de hadde ikke fått forbud om å ta av livets tre, bare til treet om godt og ondt - er ikke det en dårlig politikk? Hvordan skulle mennesket da kunne få kunnskap om det de gjør er av det gode eller onde? Penger er jo roten til alt ondt, og alle bruker jo penger, men kanskje det er håp ved bruk av kontantkort? ;-) Er vi så langt på viddene da? Jeg trodde Gud ville skape oss i sitt bilde, hvorfor nekter han oss det da og kaster oss ut av Edens hage? Det er jo umulig å bli lik ham så lenge han nekter oss det?

Kommentar #63

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

GT viser meg fremtiden på en annen måte

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Og det gir også "liv" til "dommedagsprofetier" om at Gud er sint på Norge, og dermed sender ulykker over oss.

Gud er god. Han er fylden i Kristus. 

Joh. 3:16

For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For meg er ikke Gud sint på de troende i Norge. Han sender heller ikke ulykker over oss, men Han kan sende prøvelser vår vei. :-D 

Kommentar #64

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Spørsmålet er feil stilt

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Var det for at Gud ikke ville ha konkuranse om tittelen?

Herren ønsket at de spise av livets tre før syndefallet, men måtte beskytte det fra mennesket slik at det ikke skulle leve evig som synden. Men idag kan vi spise av livets tre, og leve evig pga Kristi forsonende død på korset.

Kommentar #65

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det tror jeg også på :-)

Spise livets tre og vi skinner Ham ut, det tror du også på. Det sier jeg amen til

Kommentar #66

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, de hadde ikke fått forbud om å ta av livets tre, bare til treet om godt og ondt - er ikke det en dårlig politikk? Hvordan skulle mennesket da kunne få kunnskap om det de gjør er av det gode eller onde? Penger er jo roten til alt ondt, og alle bruker jo penger, men kanskje det er håp ved bruk av kontantkort? ;-) Er vi så langt på viddene da? Jeg trodde Gud ville skape oss i sitt bilde, hvorfor nekter han oss det da og kaster oss ut av Edens hage? Det er jo umulig å bli lik ham så lenge han nekter oss det?

Vet ikke om du forstod spørsmålet mitt (vet ikke om jeg forstod det selv :-D) Før de hadde kunnskap om godt og ondt, var det de gjorde da bare godt? Hvis ja, så sier det vel seg selv hvorfor de ikke skulle spise av kunnskapens tre?

Men, forstår ikke så mye av det der jeg. Og synes det er mer interessant hvordan alt slutter. Og da er det vel bare å vente og se :-)

Kommentar #67

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det skulle ikke forundre meg

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Herren ønsket at de spise av livets tre før syndefallet, men måtte beskytte det fra mennesket slik at det ikke skulle leve evig som synden. Men idag kan vi spise av livets tre, og leve evig pga Kristi forsonende død på korset.
_____________________________________________

Hvem er det som spiser av livets tre i dag da? Eller hvem kan leve evig nå? Jeg vet at Jesus sa: Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.»
Står noen av disse oppført i noe manntall da mon tro?

Kommentar #68

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For meg er ikke Gud sint på de troende i Norge. Han sender heller ikke ulykker over oss, men Han kan sende prøvelser vår vei. :-D

Vet ikke om jeg tror det heller jeg :-) Men fint at vi er enige om at Han ikke er sint :-) Tror egentlig prøvelser er en del av livet, og ikke noe som Gud står bak, men godt mulig du har rett

Kommentar #69

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det som spiser av livets tre i dag da?

Jeg spiser av livets tre. 

Eller hvem kan leve evig nå? 

Hvem som helst som spiser av livets tre kan leve evig. Det er snakk om å oppøve ånden og spise når man er i ånden. Bare på den måten kan man ta del av det evige livet, for det livet tilhører Gud. 

Jeg vet at Jesus sa: Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.»

Jeg vet ikke helt hva dette betyr, men det kan bety at Han mente Sin egen oppstandelse. Jeg er usikker på det.


Står noen av disse oppført i noe manntall da mon tro? 

Ikke nødvendig å være spydig og ironisk 

Kommentar #70

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tregnagere og sånt....

Publisert over 8 år siden

Anne Jensen;

Vet ikke om du forstod spørsmålet mitt (vet ikke om jeg forstod det selv :-D) Før de hadde kunnskap om godt og ondt, var det de gjorde da bare godt? Hvis ja, så sier det vel seg selv hvorfor de ikke skulle spise av kunnskapens tre?
_______________________________________

Nei jeg tror jeg glemte å svare på det. I Paradis har de selvfølgelig ikke behov for å kjenne godt og ondt, for enten er Kristus der som gjeter og passer på flokken sin, om det så er to flokker som blir til en, eller det er Gud selv (de er jo en og samme) for det heter at de som er født av Gud kan ikke synde (1.Joh.3.9) Dermed behøver de ikke en slik kunnskap? Så vi er nok enige også her? :-)

Men det må vel snart være klart at dette ikke er oss det fortelles om, men de utvalgte (førstegrøden) for da det ble strid i Himmelen ble Satan selv kastet ut derfra og ned på jorden (Åp.12.7-9) - slik at syndens menneske ikke skulle kunne overta Guds rike. Det var det striden i himmelen dreide seg om.

Kommentar #71

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ok!

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Hvem som helst som spiser av livets tre kan leve evig. Det er snakk om å oppøve ånden og spise når man er i ånden. Bare på den måten kan man ta del av det evige livet, for det livet tilhører Gud.
_______________________________________________________________

Trodde ikke Ånden kom før på Herrens dag (2.Tess.2.2) - hveten og ugresset skulle vel vokse sammen helt til da og så sorteres?

Jeg aner ikke hva du mener med å oppøve ånden... hvis du mener å bli rusa kan det gjøres på flere forskjellige måter.

At noen av disiplene ikke skulle smake døden før de så Guds rike kom, betyr at noen av disiplene går rundt omkring i blant oss som furier, eller så er ikke dette skjedd enda, for opphevelsen av døden skulle være siste fiende som blir nedlagt etter at alle lands styresmakter er beseiret. (1.Kor.15.22-28)

Det å spørre etter mantall er ikke tatt til følge som spydig eller ironisk, du også burde vite at Keiser Agustus holdt folketelling for hele verden?

Kommentar #72

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

En ting er klart

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men det må vel snart være klart

Det er ingenting som er helt klart :-D Tror det beste er å forholde seg til forsoningen og evangeliet. Der kan til og med mindre inkligente mennesker som meg greie å henge med :-D Eller "dårer" som det heter på bibelsk :-D

Takk for "praten", alltid med et smil her hvertfall.

Kommentar #73

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Åhhh... :-)

Publisert over 8 år siden

Anne Jensen:

Det er ingenting som er helt klart :-D
_____________________________________

Det som er klart er det som står svart på hvitt at det skulle frelses og ikke fortapes... forsones og skapes fred, og ingen andre enn fortapelsens sønn skulle gå fortapt (Joh.17.12) Selv han skulle frelses på Herrens dag ved at kroppen overleveres til Satan slik at ånden ble frelst (og blir til en ny skapning i Guds bilde, 1.Kor.5.5, Kol.3.1-10) Dette er klart for meg i hvert fall... :-) Ja, takk for praten!

Kommentar #74

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet at Jesus sa: Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.»

Hvorfor ikke lese det rett ut? "Noen av dem som står her,..." Altså så snakket Jesus til sine samtidige. Han sa ikke at "Noen av de som skal komme i framtiden..." Så da har vi plassert det Jesus sa og til hvem: De han snakket til den gangen. De skulle få oppleve dette riket. Tenk tidsfaktor og hvem Jesus sa dette til.

Daniel sier at Jesus var den steinen som skulle knuse billedstøtten Nebukadnesar så. Og det siste riket på denne støtten, var Romerriket. Alle(?) er enige om det, uansett tolkning om endetiden. Vi er i Guds rike nå. Jesus sa at Guds rike var kommet nær. Det kom da. Kong Jesus kom og innførte sitt rike den gangen. Matt 12:28 sier: "Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere." Et rike som ikke er slik at man kan se det med sine øyne. Et rike som er inne i oss. Og siden har det vokst seg større og større. Denne steinen Nebukadnesar så, skulle jo bli til et helt fjell. 

Og i Matt 13:31-33 står det: "En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det  Enda en lignelse fortalte han dem: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» 

Det kan muligens også være myntet på pinsedag hvor Ånden kom med full kraft. En fortsettelse av det riket Jesus grunnla i kraft av å være Konge. Jmf. da han red inn i Jerusalem på et esel, og ble hyllet som den Konge han var og er. 

Feilen futurister har gjort, er å utsette dette riket. Når det står klart og tydelig at Jesus innførte sitt kongedømme den gangen. Og han satte seg ved Faderens høyre hånd som Konge. 

Til slutt vil dette riket ha vokst seg så stort at det fyller hele jorden. Hele kloden vil bli "gjennomsyret" av dette riket. Det gir posivite planer og drømmer for nåtid og framtid. Vi lever i dette riket nå. Guds rike består (nåtid!) jo i glede, fred og rettferdighet i Den Hellige Ånd. Paulus også definerte hva dette riket var og er. Og det er inne i oss. Fred, glede og rettferdighet. 

Til slutt kommer Jesus tilbake. Da kuliminerer det i en jord uten lidelse i det hele tatt. Men inntil den tid kommer, vokser Jesu vilje mer og mer med menneskeheten. 

Jesus snakket om sitt rike hele tiden. Det blir mer og mer fokus på Guds rike i Kristi legeme i dag. Vi begynner så smått å fatte hva Jesus var så opptatt av. Det riket jødene ventet så inderlig på, kom med Jesus. Den lovede Messias. 

Vel, dette er mitt syn. 

:-)

Kommentar #75

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Himmelriket ER. Jesus sier hele tiden at dette riket ER noe. Presens. Nåtid. Den gangen, med andre ord. Wow. Det gir en helt ny forståelse av lignelsene til Jesus om Guds rike.

:-)

Kommentar #76

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nåtid?

Publisert over 8 år siden

Werner Skaug:

Himmelriket ER. Jesus sier hele tiden at dette riket ER noe. Presens. Nåtid
_____________________________________________________________

I Matt.13.36-52 står det noen lignelser og forklaringer om Himmelriket, hvordan forstår du disse i forhold til “rikets barn”? (i a Matt.8.12, b Matt.13.38-42)

Eventuelt Joh.14.29-30: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.

Forståelse av tid, Åp.1.8: Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer.

Åp.22.13: Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden

Kommentar #77

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I Matt.13.36-52 står det noen lignelser og forklaringer om Himmelriket, hvordan forstår du disse i forhold til

Jeg tror at hele Bibelen er en fortelling om Guds rike. Fra evighet til evighet. Når det gjelder enkelte liknelser, er det ikke så lett å tolke de, synes jeg. F.eks så tenker preterister at en del liknelser omhandler det som skjedde med Jerusalem i år 70. Det står om høsten og verdens ende. "Verden" har "aion" som ord på gresk. Og dette betyr "tidsalder". Så mulig denne liknelsen har med jødedommens tidsalders ende (år 70) å gjøre, slik Jesus forklarer i Matt 24.

Rikets barn kan kanskje noen gang bety de som tror. Men så er det liknelser om bortkomne sauer og en bortkommen sønn. Alle tilhører Hyrden og Far. Israel i sin tid var Guds rikes ambassadører på jord. Og de var da "rikets barn". Hva tenker du dette utrykket betyr?

Dette temaet med Guds rike - også sett i lys av preterismen - er noe nytt og spennende for egen del. Det blir mer forkynnelse om dette i menigheter verden over. Bøker skrives. Så forståelsen øker. Til nå har vi forkynt Jesus død og oppstanden. Og det er bra. Men Guds rikes evangelium snakker jo om så mye mer. 

Kommentar #78

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

I År 70?

Publisert over 8 år siden

Werner Skaug:

Jeg tror at hele Bibelen er en fortelling om Guds rike. Fra evighet til evighet. Når det gjelder enkelte liknelser, er det ikke så lett å tolke de, synes jeg. F.eks så tenker preterister at en del liknelser omhandler det som skjedde med Jerusalem i år 70. Det står om høsten og verdens ende. "Verden" har "aion" som ord på gresk. Og dette betyr "tidsalder". Så mulig denne liknelsen har med jødedommens tidsalders ende (år 70) å gjøre, slik Jesus forklarer i Matt 24.
__________________________________________________________

Rikets barn er vel de samme som Israels barn (slekt) Det hele handler vel om at Israel skal få sin rett? (To tusen og tre hundre aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin rett igjen. ) Se Apg.1.6: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.

For Bibelen handler vel om Israels rike?

Og: Hvis en ser seg historisk tilbake til år 70, ligner dette da på verdens ende og det som er profetert om den? Da Israel skulle få riket sitt gjenreist? Var det ikke heller slik at de mistet riket sitt da? Ikke bry deg om preteisme eller andre ismer, hva tror du?

Kommentar #79

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og: Hvis en ser seg historisk tilbake til år 70, ligner dette da på verdens ende og det som er profetert om den? Da Israel skulle få riket sitt gjenreist? Var det ikke heller slik at de mistet riket sitt da? Ikke bry deg om preteisme eller andre ismer, hva tror du?

Har ikke konkludert enda med alt du nevner i din kommentar. Fortsatt et studium som trenger å få flere puslebiter på plass.  År 70 var det endelige punktumet for jødedommens æra. Templet ble ødelagt og mer til. Men korset blir jo det store skillet. Før og etter korset. Tror at du har rett i at riket ble tatt fra Israel i sin tid. På korset gikk det over fra GT til NT. Og riket i GT ble overført inn i NT. Jesus sa jo at riket skulle bli tatt fra Israel og gitt til andre folk. 

Apg 1:6 er et vanskelig vers. Hva tenker du det handler om?

Kommentar #80

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er dårskapen...

Publisert over 8 år siden

Werner Skaug:

Har ikke konkludert enda med alt du nevner i din kommentar. Fortsatt et studium som trenger å få flere puslebiter på plass. År 70 var det endelige punktumet for jødedommens æra. Templet ble ødelagt og mer til. Men korset blir jo det store skillet. Før og etter korset.
_______________________________________________________

Nei, jødedommen er det aldri satt noe punktum for: http://snl.no/j%C3%B8dedom

Det finnes ikke noe kors, det er det som er selve dårskapen som forkynnes. Det er en snublestein for jødene. (1.Kor.1.20-23) 1.Kor.15.13 bekrefter at dersom de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp! (og sannsynligvis heller ikke født (Åp.12.1-6, Salm.2.1-7) fordi dette skjer ved at enden kommer (1.Kor.15.24-28) den siste fiende (før oppstandelsen kan komme) er døden (v26) Tempelet er Guds utvalgte folk (dere, 1.Kor.3.16). 1.Pet.1.10: Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. 11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme.

Men sant nok som du sier, Bibelen er et studium, ikke en vanlig bok.

 

Kommentar #81

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kjell # 71

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Rolf Larsen:

Hvem som helst som spiser av livets tre kan leve evig. Det er snakk om å oppøve ånden og spise når man er i ånden. Bare på den måten kan man ta del av det evige livet, for det livet tilhører Gud.

Trodde ikke Ånden kom før på Herrens dag (2.Tess.2.2) - hveten og ugresset skulle vel vokse sammen helt til da og så sorteres?

Ånden kom allerede etter Kristi oppstandelse, dette kan du se her i Johannes 20:22

Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige Ånd! 

Kristus hadde gått gjennom en prosess, som tillot Gud å fusjonere det guddommelige med det menneskelige som gikk gjennom død og oppstandelse for å skape den livgivende Ånden, betegnet ved dette verset

1 Kor 15:45b

Den siste Adam ble en livgivende ånd. 

Det vers du viser til, 2 Tess, 2:2 viser til Kristi andre komme, da han skal gjøre opp med antikrist, og hente førstegrøden av hveten. Kristus kommer da igjen i Sin fysiske og åndelige kropp. Slik de første disipler så Ham, når Han steg opp til himmelen, slik skal Han komme tilbake. Andre del av det du skriver skal ikke forveklses med 2 Tess. 2:2, det er fra en lignelse i fra Matteus, og handler om en formaning Herren hadde til Sine disipler, og oss Kristne generelt, og handler generelt om at vi ikke skal dømme eller fjerne Satans rotskudd fra menigheten, det vil Herren sørge for, fordi de får sin lønn når hveten sorteres. Kirken har nemlig opp gjennom tiden fjernet ordentlig hvete og latt ugresset stå igjen i sin iver etter å sortere.


Jeg aner ikke hva du mener med å oppøve ånden... hvis du mener å bli rusa kan det gjøres på flere forskjellige måter.

Jeg nevner Sakarja 12:1

Byrden av Herrens ord mot Israel. Så sier Herren som strakk ut himmelen, som la jordens grunnvoll og formet menneskets ånd i hans indre

Og er den menneskelige ånden ukjent for deg, så ber jeg, start lese Paulus sine brev, de er full av den, behovet for å oppøve ånden for å vandre med Herrens Ånd.

At noen av disiplene ikke skulle smake døden før de så Guds rike kom, betyr at noen av disiplene går rundt omkring i blant oss som furier, eller så er ikke dette skjedd enda, for opphevelsen av døden skulle være siste fiende som blir nedlagt etter at alle lands styresmakter er beseiret. (1.Kor.15.22-28)

Kan dette være uttrykket for Guds rike på jord?

Apgj 2:1-4

Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.

Etter dette gikk de ut på Jerusalems gater og frelste 3000 personer, og for hver dag ble tusenvis frelst. Ikke bare fordi de talte i tunger, men de var vitnesbyrdet for Guds rike. De skinte ut Kristi Ånd når de talte.

Det å spørre etter mantall er ikke tatt til følge som spydig eller ironisk, du også burde vite at Keiser Agustus holdt folketelling for hele verden?

Hele verden? :-D Nå tar du i. Hele verden var ikke kjent den gangen. Men du har rett, det er vel noe burde ha visst, men det gjorde jeg ikke, så takk for den opplysningen.

MVH

Rolf Larsen 

Kommentar #82

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ååååå?

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Hele verden? :-D Nå tar du i. Hele verden var ikke kjent den gangen. Men du har rett, det er vel noe burde ha visst, men det gjorde jeg ikke, så takk for den opplysningen
________________________________________________________

Så verden var ikke kjent den gangen nei? Hvorfor nevner da skriften alle folkeslag da? Da hører vi vel ikke med til kristningen heller da, om å gjøre all folkeslag til disipler heller? Hva betyr jordens ytterste grense i Bibelen da? I Dan.8.5 står det beskrevet en geitebukk som kom fra vest og for frem over hele jorden uten å berøre marken. - Så nei, jeg tar ikke i, men du har mye å lære ser jeg.

Ellers nevner du at Ånden kom med Jesus... vel, var Herrens dag for snart 2000 år siden? Og oppstandelsen står det vel mer om i 1.Kor.15.13, opphevelsen av døden i v26, og v27-28 i anledning alt dette. Oppstandelsen er behandlet i v52 og Åp.10.6-7 (i samsvar med 1.Kor.15.52 siste basun), i Åp.20.4 (de første som blir levende igjen, de som ikke har tilbedt dyret med dets merke eller tall) Åp.20.5 (den 2. oppstandelse) Kan ellers nevne at døperen som ble født før Jesus ikke fikk DHÅ før på Herrens dag. (Åp.1.9-10) Så du bløffer ikke meg. ;-)

Kommentar #83

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Rolf Larsen:

Hele verden? :-D Nå tar du i. Hele verden var ikke kjent den gangen. Men du har rett, det er vel noe burde ha visst, men det gjorde jeg ikke, så takk for den opplysningen

Så verden var ikke kjent den gangen nei? Hvorfor nevner da skriften alle folkeslag da? Da hører vi vel ikke med til kristningen heller da, om å gjøre all folkeslag til disipler heller? Hva betyr jordens ytterste grense i Bibelen da? I Dan.8.5 står det beskrevet en geitebukk som kom fra vest og for frem over hele jorden uten å berøre marken. - Så nei, jeg tar ikke i, men du har mye å lære ser jeg.

Verden den gang var den romerske imperium. Amerika, Sør-Amerika, Australia, Skandinavia, deler av Asia var ikke kjent av menneskene i Kristi menighet, eller av de fleste folkeslagene som levde rundt middelhavet. Men likevel har Gud gjennom Kristus bedt disiplene om å spre evangeliene til alle folkeslag til jordens ytterste grense, noe som viser at Gud vet at jorden er rund, og at det er flere kontinenter enn de som på den tiden var kjent og lå under det romerske imperium. Og om du sier at menneskene allerede år 0 visste om Amerika og Sør Amerika, Australia med mer, ser det ut som du vet mer enn det hele verden vet :-D

Ellers nevner du at Ånden kom med Jesus... vel, var Herrens dag for snart 2000 år siden?

Dette er besvart. Les min forrige kommentar. Les mer om Ånden i NT.

Og oppstandelsen står det vel mer om i 1.Kor.15.13, opphevelsen av døden i v26, og v27-28 i anledning alt dette. Oppstandelsen er behandlet i v52 og Åp.10.6-7 (i samsvar med 1.Kor.15.52 siste basun), i Åp.20.4 (de første som blir levende igjen, de som ikke har tilbedt dyret med dets merke eller tall) Åp.20.5 (den 2. oppstandelse) Kan ellers nevne at døperen som ble født før Jesus ikke fikk DHÅ før på Herrens dag. (Åp.1.9-10) Så du bløffer ikke meg. ;-)

Min intensjon er ikke å bløffe deg. Døperen Johannes som er av den gamle skapelsen får ikke Ånden før han vekkes til liv, og Jesus Kristus kommer den andre gang, men vi som lever nå i den nye skapelsen, kan få Ånden allerede nå. Dette har jeg allerede skrevet til deg. Og bevist. Det står i Joh. 20:22.

Kristus pustet den Hellige Ånd inn i disiplene.

Herrens dag som du viser til er Herrens andre komme. Herrens første komme skjedde for 2000 år siden, og da kom også DHÅ, som er den livgivende Ånden, og som vi kan ta imot idag, den utøses ikke bare en gang. 

Kommentar #84

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ingen er kommet

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Herrens dag som du viser til er Herrens andre komme. Herrens første komme skjedde for 2000 år siden, og da kom også DHÅ, som er den livgivende Ånden, og som vi kan ta imot idag, den utøses ikke bare en gang.
_________________________________________

Ja, dette er dine ord, de er ikke engang målbare gjennom skriften engang. Du viser bare egenoppnevnte teeser. Bibelen sier at Ånden er den første frukt av høsten som kommer. Høsten er verdens ende. (Rom.8.23, Matt.13.39) Menneskesønnen har ingen hellig ånd, bare dom. (Joh.5.27, Joh.8.15) Forstå disse to siste versene i sammenheng)

Kommentar #85

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jo Han er kommet.

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Rolf Larsen:

Herrens dag som du viser til er Herrens andre komme. Herrens første komme skjedde for 2000 år siden, og da kom også DHÅ, som er den livgivende Ånden, og som vi kan ta imot idag, den utøses ikke bare en gang.

Ja, dette er dine ord, de er ikke engang målbare gjennom skriften engang. Du viser bare egenoppnevnte teeser. 

Er Johannes 20:22 en tees? Den sier 

Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: "Ta imot Den Hellige Ånd!"

Det er Herren Jesus Kristus som ytrer disse ord:   "Ta imot Den Hellige Ånd!", og det var Han som åndet på dem, det vil si pustet på dem slik at DHÅ kunne komme inn i dem. Er dette en tees, eller er det Guds ord? 

I Johannes 7:39 ser vi noe annet, og det er at denne Ånden ennå ikke var gitt, les selv verset.

Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort. 

Dette viser til at Jesus måtte først dø på korset og oppstå for å bli herliggjort, og da vil Ånden først bli gitt, og det er det vi ser resultatet av i Johannes 20:22. Også i Apgj taler Herren om Ånden. Her fra kap 1:8

"Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende."

Denne kraft kom virkelig over dem kort etter og beskrives i disse versene fra ApGj. 2:1-4

Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. 

Siden er det å bare å lese alle bøkene i NT etter dette, stort sett alle taler om Ånden. 

Bibelen sier at Ånden er den første frukt av høsten som kommer. Høsten er verdens ende. (Rom.8.23, Matt.13.39)

Rom 8:23

Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning. 

Matt. 13:39

Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er englene. 

Her er versene som du har hentet din forståelse om at Ånden er første frukten av høsten som kommer og høsten er verdens ende. Her står det vi som har Ånden, dvs, vi som har mottatt den livgivende Ånden, DHÅ som Kristus har pustet ut til disiplene i Johannes 20:22, som Herren taler om skal gi kraft til displene slik at de taler om Ham i Jerusalem, og hele Judea og Samaria (Apgj. 1:8) og som fylte hele huset der de var samlet, berørte dem og fylte dem lik at de kunne tale om Gud (ApGj. 2:1-4). Vi ønsker å bli fylt med denne Ånden for å modnes til barnekår (det er det som står her, men i eng versjoner står det sønnekår, og det betyr at vi vokser i Kristus).

Det andre verset du bruker er fra en av lignelsene i kap 13, og handler om djevelens verk for å motvirke Herren arbeid. Herren har en plan for å motvirke det, Pris Ham for det. 

Menneskesønnen har ingen hellig ånd, bare dom. (Joh.5.27, Joh.8.15) Forstå disse to siste versene i sammenheng)

Joh. 5:27

Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen. 

Joh. 8:15

Dere dømmer etter det ytre. Jeg dømmer ingen. 

Ut i fra disse fire versene sier du at Herren Jesus Kristus ikke har en hellig Ånd. For dette verset peker på det motsatte i alle tilfeller. 

1 pet 1:11

De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. 

Kommentar #86

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ut fra Utopia

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Ut i fra disse fire versene sier du at Herren Jesus Kristus ikke har en hellig Ånd. For dette verset peker på det motsatte i alle tilfeller.
___________________________________________

Apg.2. kan du lese sammenhengende tilogmed v20.

Rom.8.23 lyder slik:Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.

Ånden er den siste frukt... dvs oppstandelsen, det finnes bare 2, les Åp.20. Menneskesønnen har ikke DHÅ (Matt.12.32, Luk.12.10)

Men som sagt, bokstaven slår bare den andre bostaven i hjel. Å fremlegge bibelske hendelser som historie medfører at det også må være registrert i løpet av historien, og det er det altså ikke.

Jeg har prøvd å forklare at historien og Bibelen ikke stemmer overens historisk sett i det hele tatt, men enten er de som hevder det for dumme til å forstå dette, eller så er de for påstående til å godta det, og der står saken. Kan ta dette eksemplet om tid enda engang bare for moro skyld.

Matt.1.17 påstår at det gikk 14 ættledd fra bortførelsen til Babylon inntil Kristi fødsel. - Job 42.16 har et svar på hvor lenge 4 ættledd varer: Deretter levde Job i 140 år og fikk se barn og barnebarn i fire slektsledd. (140 år :4 = 35 år)

Et ættledd tilsvarer 35 år, og tiden fra bortførelsen til Babylon inntil Kristi fødsel utgjør således korrekt 490 år. (Jefr. Dan.9.24: 70 uker (av år = 70x7) Jef. 4 Esra 7.43 Dette skal vare som i en uke av år) Dette er den bibelske historiske forklaring. (Som egentlig er en profeti /fremtidssyn )

De historiske virkelige fakta er slik: http://israelshistorie.dk/history/time_line.php

Bortførelsen skjedde nøyaktig år 586 fvt - sjekk ut hva som da skjer!

Jo, Jesus ville vært født nøyaktig år 96-95 fvt (586 - 490) og hans alder ble 33 år. Hans død måtte derfor våre år 63-62 fvt., altså samme år som Herodes inntok Judea. Bibelen beskriver altså at Herodes sendte ut folk for drepe alle guttebarn i Betlehem og områdene rundt i håp om å drepe Jesubarnet, mens historien forteller at hvis dette var sant, så var Jesus blitt en voksen mann på 33 år som døde på korset samme år som Herodes inntok Judea. Og ingenting stemmer.

Skjønner du hintet?

Kommentar #87

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Opphengt i fysiske ting!

Publisert over 8 år siden

Om man er opphengt i de fysiske aspekter ved Bibelen, så skjønner jeg hintet, men det er jeg ikke. Jeg jager etter Ånden, og det er det jeg forsøker å fortelle, men uten å lykkes. Takk for nå.

Kommentar #88

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hellig Ånd og menneskelig ånd er to forskjellige ting

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Om man er opphengt i de fysiske aspekter ved Bibelen, så skjønner jeg hintet, men det er jeg ikke. Jeg jager etter Ånden, og det er det jeg forsøker å fortelle, men uten å lykkes.
_________________________________________________________

Ok, jeg forstår, men det jeg viser til fra Bibelen, skulle det ikke skje fysisk da? Leser du 1.Kor.15.46-50 står det at det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

Her må en vel skille mellom åndelighet (det himmelske menneske i uforgjengelighet/ evighet, og det jordiske mennesket av kjøtt og blod i forgjengelighet? Det virker ikke som dette med åndelighet heller ikke er forstått hva er for noe? Det er vel de oppstandene mennesker som er åndelig, mens et jordisk dødelig menneske har et menneskets ånd (livspust/åndedrag) og det kan man si spekulerer i så mangt.

Kommentar #89

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

DHÅ og menneskelige ånd er forskjellig

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ok, jeg forstår, men det jeg viser til fra Bibelen, skulle det ikke skje fysisk da?

Vist er de det, jeg har aldri hevdet noe annet. Men jeg har skrevet at vi må vandre i ånden for å komme i kontakt med Ånden, DHÅ. Bare da kan Guds vilje og hensikt skje, bare da kan Hans vilje skje, når vi er i kontakt med Gud. 

Jesu andre komme skal skje fysisk, men også skjult. Han skal komme som en tyv i natten, slik at ikke alle troende blir hentet opp til Ham når Han kommer det viser lignelsene i kap 24 og 25 i Matt.

Derfor trenger hver enkelt kristen og modnes som hveteåkern, slik at de blir førstegrøden. De må forstå Bibelen utifra Guds ståsted og ikke sin menneskelige begrunnelser. 

Kommentar #90

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vent på porten, ikke på tyven!

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Jesu andre komme skal skje fysisk, men også skjult. Han skal komme som en tyv i natten, slik at ikke alle troende blir hentet opp til Ham når Han kommer det viser lignelsene i kap 24 og 25 i Matt.
______________________________________________________________________

Ok, da er vi enige om Guds ånd og menneskets ånd. Guds ånd kan nok berøre enkelte mennesker for å vise oss at han er der, men jeg tror ikke mennesket kan ikke få kontakt den andre veien. I Rom.8.8 står det slik: De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud… og i Matt.22.32 og Mark.12.26-27 står det: Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

Altså er han Gud for de oppstandne (som i 1.Kor.15.50-52 betegnes som de som er blitt uforgjengelige (levende) gjennom oppstandelsen, som i Mark.12.26) Han er derfor ikke Gud for de som kan død (de døde som kan begrave sine døde) de forgjengelige.

Du har vel misforstått dette med Jesu andre komme, for da skal han ikke komme for syndens skyld (som en tyv), men for å hente de som venter på ham (Heb.9.28) Når han kommer første gang kommer han som en tyv for å ta freden fra jorden (Luk.12.49 ff), Åp,16.14-16: Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag. – «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.

Dette er Jesus komme som menneskesønn (Immanuel, Matt.1.23, Jes.7.14ff, Jes.8.1-8, Åp.14.14-20) I Joh.10. kommenterer Jesus seg selv som porten og viser til at tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. (oppstandelsen)

Så det er tydelig at det er to utganger ved hans to ankomster, for han sier: Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.

Dette stemmer godt overens med det vi får høre i Matt.24.26: Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer… Hvor åtselet er, vil gribbene samles…

Det er sammenhengen gjennom alle teksten som gir grunnlaget for summen av Guds ord som = sannheten (Salm.119.160)

Kommentar #91

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ikke misforstått!

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du har vel misforstått dette med Jesu andre komme, for da skal han ikke komme for syndens skyld (som en tyv), men for å hente de som venter på ham (Heb.9.28) Når han kommer første gang kommer han som en tyv for å ta freden fra jorden (Luk.12.49 ff), Åp,16.14-16: Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag. – «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.

Jeg har min tro i behold. Takk!

 

Kommentar #92

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skal ikke ta fra deg det du tror på

Publisert over 8 år siden

Rolf Larsen:

Jeg har min tro i behold. Takk!
___________________________________

Det er helt greit! ;-) Vil bare minne deg på at det ikke er meg som har skrevet Bibelen, du plukker ut selv det du vil tro på. (Luk.24.25-27)

Kommentar #93

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Kjemp for hva er rett....

Publisert nesten 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan ikke vi kjempe for og jobbe for det ekteskapet vi har?

Bra Petter!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere