Sunniva Gylver

75

Jeg er uenig med Ørjasæter

Hvis vi som kirke bare henviser folk videre når det er snakk om gjengifte, diskvalifiserer vi oss selv som samtalepartnere om det risikoprosjekt som kjærligheten og ekteskapet faktisk er.

Publisert: 7. feb 2014

I dagens Vårt Land skriver Elin Ørjasæter at skilte som ønsker å gifte seg på nytt, bør få nei i kirken og henvises til rådhuset.

Hun hevder at vi prester ikke vil vite noe om eventuelle vanskelige sider ved det nye giftermålet, at vi vier fordi vi vil bli likt, og at "viljen til å være seremonimester uten ryggrad for flertallet og makta i hvert fall er konsekvent."

Jeg liker og respekterer Ørjasæter fordi hun ofte overrasker, får meg til reflektere en ekstra gang, orker å stå i stormen. Men jeg kjenner meg ikke igjen i bildet hun tegner av oss prester - heller ikke denne gangen. Og jeg er uenig med henne.

Nåde og tilgivelse er nøkkelord i kristendommen. Hvis vi skulle avvise alle som ikke lever opp til de radikale krav og idealer som troen tegner opp for oss, ville det ikke vært mange igjen, verken i benkene eller foran alteret.

Samtidig er det ikke en løsning å endre på ritualet og unngå de store ordene - hvis vi ikke har noen idealer å strekke oss etter, strekker vi oss heller ikke. Jeg har viet mange gjennom mine 18 år som prest, og statistisk vet jeg at halvparten av dem ikke holder sammen livet ut. Det de sier ja til foran alteret er at de VIL elske og ære og bli trofast gjennom gode og onde dager. De VIL - men ikke alle makter det.

For noen ble vanskelighetene og belastningene altfor store - andre ga seg kanskje for lett. Jeg tenker at løsningen for kirken og oss prester ikke er å nekte å vie noen som har vært gift før, men å bidra til solidarisk bevisstgjøring og kritisk refleksjon der dette mangler.

Ofte kommer det fram i vigselssamtalen at en eller begge har vært gift før. Jeg søker da alltid å finne ut hvordan barn og tidligere ektefeller forholder seg til dette nye giftermålet, og hva man har lært av sine tidligere samlivsefaringer - både for å kunne bidra til en best mulig seremoni for alle de dypest involverte, og et best mulig samliv.

Dessuten er min erfaring at det kan være fint å benytte muligheten som liturgien gir, til en utvidet forbønn. Den kan inkludere bønn for verden i stort, men ikke minst bønn for de blant oss som kjenner på de vanskelige og vonde sidene ved kjærligheten og ved en bryllupsdag - enten det er fordi man selv er midt i et vanskelig samliv eller et brudd, fordi man sørger over en avdød som ikke får vært med på den store dagen, fordi man lengter etter en kjæreste, eller fordi man som barn eller nær familie føler seg i skvis mellom tidligere og nåværende partner til ham eller henne.

Hvis vi som kirke bare henviser folk videre når det er snakk om gjengifte, diskvalifiserer vi oss selv som samtalepartnere om det risikoprosjekt som kjærligheten og ekteskapet faktisk er.

Kommentar #201

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan var det mulig om det ikke var sånn at også han hadde valgfrihet likt med de andre englene?

Hvordan kunne han bli ond, om ikke muligheten til å bli det, lå i ham?

Det er dette jeg ønsker svar på. Jeg venter spent.

Om Gud skapte for å dele sin kjærlighet så skapte Han alt åpent med alle muligheter til retninger for å kunne dele det gode.

Det er ikke det samme som at Han skapte det onde. Han skapte det nakent og rent så vi kunne velge av fri vilje å leve med Ham, og slik er det også i dag.

Bortsett ifra at vi unnfanges som vi skal være i en fallen syndig verden. Selve seksualakten og unnfangelsen er ikke synd men det skjer i en fallen verden som er syndig. Av akll den pågaende synd og syndige tanker er vi også degenererte ifra det Gud skapte oss som men det kom av fallet.

Leser vi fallet til Lucifer så ser vi at han begynte å se på seg selv og i det bli stolt over hvem han var iblant sine underlagte engler. I denne følelse begynta han å tenke ut planer for å øke sin fortreffelighet og rikdom ved hjelp av hansdelsavtaler. Det samme skjer her nå i denne verdens "fortrefffelighet".

Han ble så stolt å kry at dette gikk i hodet på ham, Jeget ble født og han gikk til politisk krig med Jesus i himmelen. Denne krig tapte han der opp men siden Gud er kjærlighewt kunne ikke Gud som NEI! og stoppe ham. Lucifer fikk navnet Satan (en Elohim / "Jeg Er" også) og tildelt en mulighet til å prøve sin sak på en klode og denne klode lever vi på og i. Enten så er man under Guds rikes herredømme eller så er man Satans undersått.

Kommentar #202

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Les gjerne 1. Korinter 13. Der kan du se hva Kjærligheten er, det er den samme en ser i sin neste. Størst av alt betyr faktisk det. Større kan det ikke bli.

Derfor kan en ikke elske sin neste høyere enn seg selv, om en selv er i Agape. Men en kan elske SOM seg selv. For har en Agape i seg, vil en elske Agape i andre like høyt, men ikke høyere. For det er Agape en elsker med.

Kjærligheten kan ikke elske Kjærlighet høyere enn seg selv.

Denne kjærlighet ofrer seg for andre slik Jesus ofret alt og ja Sin posisjon som Gud og ble menneske i kjød for evig tid. Man gjør da ikke sin egen vilje lenger men ens Far i himmelen, i nestekjærlighetns mål.

Kommentar #203

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Lucifer hadde friheten til å velge vei, ja men det er ikke det samme som at han hadde ondt i seg. Det ble produsert ved at han valgte veier å tenke og å føle i som stred imot Skaperen og skaperverket vel vitende.

Dette besvarer fortsatt ikke mitt spørsmål. 

Valgfrihet betyr at man han noe å velge mellom, ikke sant? Og hvis ikke det er tilstede noe å velge mellom, da er jo saken enkel da.

Så fortell meg igjen: Hvordan velge om der ikke er tilstede noen valgmuligheter?

Kommentar #204

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Du forstår ikke hva jeg skrev men du er IKKE Jeg Er. Vi i oss selv er absolutt nødt til å elsker Jeg Er høyere enn oss selv. Om vi IKKE gjør det tilber vi oss selv (I Evas løgn) og det skapte foran Skaperen.

Huff, du skremmer meg!

Har du ennå ikke skjønt hvem som er Jeg Er? 

Vis meg det sted som sier at  Vi i oss selv er absolutt nødt til å elsker Jeg Er høyere enn oss selv.

Hva sier det første av Jesu to like store bud? 

Og hva sier han i Lukas 9:48? Les det og grunn på det, er du snill. 

Kommentar #205

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Valgfrihet betyr at man han noe å velge mellom, ikke sant? Og hvis ikke det er tilstede noe å velge mellom, da er jo saken enkel da.

Så fortell meg igjen: Hvordan velge om der ikke er tilstede noen valgmuligheter?

Ruth, Lucifer produserte/ "skapte" valget fordi Han ble stolt av seg selv. Det har med om man er ærlig i sitt sinn å gjøre, han ga æren til seg selv og ut ifra det følte på sin egen fortreffelighet og ble stolt.

Tror du virkelig Gud skapte en fristelse for Lucifer, så han skulle falle og dermed er uskyldig?

Esek 28,12-18 Menneskesønn!

Stem i en klagesang over Tyrus' konge og si til ham: Så sier Herren, Israels Gud:

Du som var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet! 13 I Eden, Guds have, bodde du; kostbare stener dekket dig, karneol, topas og diamant, krysolitt, onyks og jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull; dine trommer og fløiter var i fullt arbeid hos dig; den dag du blev skapt, stod de rede. 14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte dig på det hellige gudefjell; der gikk du omkring blandt skinnende stener. 15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du blev skapt,

til det blev funnet urettferdighet hos dig.

16 Ved din store handel fyltes ditt indre med urett, og du syndet;

så vanhelliget jeg dig og drev dig bort fra gudefjellet, og jeg gjorde dig til intet, du salvede kjerub, så du ikke mere fikk være blandt de skinnende stener.

17 Ditt hjerte ophøiet sig for din skjønnhets skyld, du ødela din visdom på grunn av din glans; jeg kastet dig til jorden, jeg la dig ned for kongers åsyn, forat de skulde se på dig med lyst.

18 Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer.

Derfor lar jeg ild gå ut fra dig, og den skal fortære dig; jeg gjør dig til aske på jorden for alle deres øine som ser dig.

Kommentar #206

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.


Ruth Hauge – gå til den siterte teksten. Se om du finner det i Matt 12 - Jesu egne ord

Vel, der står det jeg skrev like hemmelighetsfullt som du forsøkte å skjule ditt.

Du får presentere dine skjulte hemmeligheter så de kommer frem i lyset Ruth.Mine "skjulte" hemmeligheter er kun skjult for den som ser med et annet øye og hører med en annen ånd

Hva står skrevet i Matt 12 at Jeg Er?

Hva sier Jesus om dette flere steder i Johannes?

I kap 10:30 sier Jesus: Eg og Faderen er eitt. 

Og slik Jesus er ett med Far, slik er vi ett med hverandre og  Jesus. 

Her er det fortsatt åndelig ment.

Derfor kan jeg si at det gode inni oss, det som er av den hellige Ånd, det er ett med Far. Og alt som er ett med Far, det er Jeg Er. Dette sa Jesus flere ganger.

Kommentar #207

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Har du ennå ikke skjønt hvem som er Jeg Er?

Vis meg det sted som sier at Vi i oss selv er absolutt nødt til å elsker Jeg Er høyere enn oss selv.

Hva sier det første av Jesu to like store bud?

Og hva sier han i Lukas 9:48? Les det og grunn på det, er du snill.

Alene Jesus er Jahve/ Jeg Er. Løgneren og hans undersåtter sier de selv er Jeg Er og. Slangen bedro Eva til å tro at hun også var Jeg Er, det er fallet.

Ordsp 3,5 Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!


Jer 24,7 Og jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud;

for de skal vende om til mig av hele sitt hjerte.

Jer 29,13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Joel 2,12-13 Men endog nu, sier Herren, vend om til mig med hele eders hjerte og med faste og gråt og klage, og sønderriv eders hjerte og ikke eders klær, og vend om til Herren eders Gud!

For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og han angrer det onde.

Matt 10,38-39 og den som ikke tar sitt kors og følger efter mig, er mig ikke verd.

Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode?

Det er bare en som er god.

Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Vi skal sannelig dø fra oss selv om Han skal gi oss ett nbytt hejrte og ett nytt sinn.. . Paulus sier det slik:

Rom 8,10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.
Rom 8,12-14 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; 13 for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve. 14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

Når alt dette er sagt så sier Moses, Jesus og skriftærde at det største bud er å elske Herren Gud, deretter sin neste som en selv. Det er faktsik umulig å elske sin neste uten å sette Gud Faderen først for uten dette kan Han ikke lære oss noe som helst. Det er også slik at om vi ser etter i Jakobskampen så finner vi at han hadde livet kjært men at han i seg selv viste han var død, og fortjente denne død men allikevell ba han om nåde for sitt liv og fikk nåden tildelt. Fordi han la seg flat men i det ba om nåde fikk han nåde og det er Jakobskampen. Jakob kjempet ikke for sitt jordiske liv men overlevelse på tross av seg selv.

Så verset du viser til i sin sammenheng:

Luk 9,44-48 Men mens alle undret sig over alt det han gjorde, sa han til sine disipler: Gjem disse ord i eders ører:

Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender!

Men de skjønte ikke dette ord, og det var skjult for dem, så de ikke fattet det, og de fryktet for å spørre ham om dette ord.

Men det kom en tanke op i dem om hvem som vel var den største av dem.

Men da Jesus så deres hjertes tanke, tok han et lite barn og stilte det ved siden av sig og sa til dem:

Den som tar imot dette lille barn for mitt navns skyld, tar imot mig, og den som tar imot mig, tar imot ham som sendte mig; for den som er den minste iblandt eder alle, han er stor.

Det som kom opp i tankeen til Disiplene var at Jesus var størst og som Menneskesønn i menneskets hender ville Han bli løftet opp sammen med de. De ble da således stort æret.. . Men Jesus svarer de da slik:

"Den som tar imot dette lille barn for mitt navns skyld, tar imot mig, og den som tar imot mig, tar imot ham som sendte mig; for den som er den minste iblandt eder alle, han er stor."

Kommentar #208

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ruth, Lucifer produserte/ "skapte" valget fordi Han ble stolt av seg selv.

Jeg lurer på om jeg skal slutte av diskusjonen her, for det er tydelig at du ikke vet hva det er snakk om.

Bare sier: Du gjør ved de ordene der Lucifer til Gud, siden Gud er Skaperen. 

Satan kan ikke skape noe som ikke er der fra før. Komplett umulig. Og fortsetter du å påstå noe annet, må du dokumentere det. Det holder ikke å si at det står sånn eller slik, for det er kun dine ord.

Nå må jeg ut en tur.

Kommentar #209

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg hopper ike over ham men jeg vil forsikre meg at vi ser til Guds ord slik det står skrevet.

Guds ord sier faktisk at det var Adam som falt. Adam betyr menneske.

Kommentar #210

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Mine "skjulte" hemmeligheter er kun skjult for den som ser med et annet øye og hører med en annen ånd

Hva står skrevet i Matt 12 at Jeg Er?

Hva sier Jesus om dette flere steder i Johannes?

I kap 10:30 sier Jesus: Eg og Faderen er eitt.

Og slik Jesus er ett med Far, slik er vi ett med hverandre og Jesus.

Her er det fortsatt åndelig ment.

Derfor kan jeg si at det gode inni oss, det som er av den hellige Ånd, det er ett med Far. Og alt som er ett med Far, det er Jeg Er. Dette sa Jesus flere ganger.

Du kan godt si og tro at vi er som små "minijesuser" men der går også grensen, å si at vi selv er Jeg Er, er blasfemisk og går inn under spiritistiske læresetninger.

Det er ikke noe godt i oss men vi kan tildeles guddommelig natur om vi dør fra oss selv, vår kjødelige vilje. Vår viloje må leggges flat for Fars vilje, slik Jesus viste oss. Han i kjød, i ett med Faderen. Det ved at vårt hjerte knuses så vi kan få ett nytt hjerte og ett nytt sinn, samt en helt ny ånd fra Ham.

Det er interrssant å se Paulus i Efeserne slik:

Ef 1,13 i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,
Ef 2,1 Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder,
Ef 2,3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.
Ef 2,5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst -
Fil 2,5-8 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, 6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,
[DNB30: 8] og da han i sin ferd var funnet som et menneske, 8 fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

 

Kommentar #211

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Satan kan ikke skape noe som ikke er der fra før. Komplett umulig. Og fortsetter du å påstå noe annet, må du dokumentere det. Det holder ikke å si at det står sånn eller slik, for det er kun dine ord.

Jeg skrev bevist skapte i gåsetegn så du IKKE skulle misforstå, allikevell gjorde du det.. .

Sitat Leif: "Ruth, Lucifer produserte/ "skapte" valget fordi Han ble stolt av seg selv."

Så nå er du usakelig, likt jeg er det og på samme nivå nå ved å spørre deg om du har fått ett nytt etternavn siden det står her over i stitatet: "Ruth, Lucifer"?

Så hvis du ikke tro Lucifer hadde fri vilje til å tenke ut/ produsere selv en løgn å kunne tro på så tror jeg du er en satanist som forsøker å forsvare løgneren, deres far, for satanister sier at de er både ond og god, samt at de ser på seg selv som Jeg Er/ Jahve også.

For du sier jo rett ut at Gud måtte skape løgnen for Lucifer så Lucifer kunne tro på løgnen.

Men jeg kan jo ta feil og du kan jo forklare det om jeg tar feil?

Kommentar #212

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Guds ord sier faktisk at det var Adam som falt. Adam betyr menneske.

Akkurat som Jesu tar ansvar tar også Adam ansvar, selv om Jesus ikke hadde trengt å dø, så dør Han for vår skyld og for Hans skyld. 

1 Tim 2,14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse;

Kommentar #213

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer på om jeg skal slutte av diskusjonen her, for det er tydelig at du ikke vet hva det er snakk om.

Bare sier: Du gjør ved de ordene der Lucifer til Gud, siden Gud er Skaperen.

Satan kan ikke skape noe som ikke er der fra før. Komplett umulig. Og fortsetter du å påstå noe annet, må du dokumentere det. Det holder ikke å si at det står sånn eller slik, for det er kun dine ord.

Nå må jeg ut en tur.

Hei Ruth

Man kan bare registrere at det er mye tilært menneskevisdom  som Leif Gunnar deler med seg, det hjelper ikke å komme me fine ord og mange bibelsitat, når man ikke forstår sannheten i Guds ord. jeg har ofte bedt han om å forkaste det som er tiligere lært, og ta til seg visdom fra Ånden. men dette ser ikke til å gå inn. Trist å se at han ikke vil underorne seg sannheten, for Leif er en god debetant som fører som regel en go tone ovenfor andre.Men det er ikke vi som skal overbevise andre om sannheten det er Ånden som gkør det. men setter pris på det du deler Ruth, mye visdom der.

mvh

Rune

Kommentar #214

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
For det ER virkelig forskjell på dette. Det er ikke det verdslige fysiske jeg snakker om, men det rent åndelige.

Jeg skjønte det,

man kan heller ikke forstå sann kjærlighet foruten en åndelig og hjertelig omsorg for sin neste,

den som er opptatt av din sjel for Evigheten innehar egenskaper som tilsier at denne personen kan være en person som vil deg vel og godt i livet generelt.

Kommentar #215

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Derfor kan en ikke elske sin neste høyere enn seg selv, om en selv er i Agape. Men en kan elske SOM seg selv. For har en Agape i seg, vil en elske Agape i andre like høyt, men ikke høyere. For det er Agape en elsker med.

-kjærligheten søker ikke sitt eget-

-den utholder alt, tror alt og håper alt-

Jeg tror derfor det kan være mulig å elske sin neste høyere enn seg selv til sine tider. 

Om vi elsker Sannheten høyere enn oss selv, vil våre liv preges i dette og vi vil komme til å kunne ta valg som vil vise om vår karakter tror alt, tåler alt og utholder alt.

Livet er ingen dans på roser, mange sliter med å elske seg selv, men er likevel fullt ut istand til å vise omsorg og omtanke for andre, og ettersom ikke alle mennesker har fått samme forutsetninger i livet  kan dette komme til å prege oss i livet.

(Den gode samtale hjelper med å løse opp knuter)

Kommentar #216

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.


Derfor kan jeg si at det gode inni oss, det som er av den hellige Ånd, det er ett med Far. Og alt som er ett med Far, det er Jeg Er. Dette sa Jesus flere ganger.

Du kan godt si og tro at vi er som små "minijesuser" men der går også grensen, å si at vi selv er Jeg Er, er blasfemisk og går inn under spiritistiske læresetninger.Jeg har ikke nevnt noe om "minijesuser". 

Forøvrig bør du begynne å lese hva jeg sier, ikke hva du vil har det til at jeg sier.

Det som er inni oss, sa jeg, det som er av den hellige Ånd sa jeg. Hvis ikke det som er av den hellige Ånd i oss er å regne som Jeg Er, da har vi to svar:

Enten ta jeg feil, og jeg kan bare la være å la den hellige Ånd være i meg, for jeg er råtten uansett. Eller så tar du fullstendig feil, og kjenner ikke den hellige Ånd som det den er; Jeg Er.

Du kan få velge svaret. 

Kommentar #217

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
-kjærligheten søker ikke sitt eget-

-den utholder alt, tror alt og håper alt-

Jeg tror derfor det kan være mulig å elske sin neste høyere enn seg selv til sine tider.Det kommer an på hvilken side av deg selv du snakker om, det.

Kan du fortelle hvilken side av deg du tenker på her?

Kommentar #218

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Livet er ingen dans på roser, mange sliter med å elske seg selv, men er likevel fullt ut istand til å vise omsorg og omtanke for andre, og ettersom ikke alle mennesker har fått samme forutsetninger i livet kan dette komme til å prege oss i livet.

At livet ikke er en dans på roser kan jeg skrive under på.

Når du sier at mange sliter med å elske seg selv, men likevel viser omtanke og omsorg for andre, da er dette et resultat av den kjærligheten en har i seg selv. Du elsker i andre det som gjenkjennes i deg selv, men du trenger ikke elske hele deg for det.

Selv kan jeg ikke fordra den delen av meg som ikke er god, men det gode i meg, det elsker jeg og det elsker jeg andre med.

Dette viser nok vår to-delte natur, vil je si. Bare se på et lite barn: Det elsker deg uten at det krever noe av deg eller seg selv. Det ser deg i øynene og ser det som det gjenkjenner. Og det elsker det. Men barnet kan like fullt bite deg, for det er ikke det samme av deg som den delen barnet elsker.

Nå snakker jeg fortsatt om Agape kjærlighet kontra eros/filia (heter det visst). 

Har en Apape, kan en ikke elske Agape hos andre mer enn Agape hos seg selv. Det er den rene kjærligheten, og som kjent er den størst av alt. 

Agape i deg og Agape i meg er nester. Tar vi også med føste budet Jesus ga oss, så er det like stort, for Agape er Gud. Agape er Kjærlighet, Kjærlighet er Agape. Gud er Kjærlighet. Gud er Agape.

Vanskelig å forklare dette riktig, men leser du Bibelen uten "briller", så skjønner du nok hva jeg mener.

Jeg sliter ikke med å elske den gode delen i meg, verre er det med resten. Men den gode delen elsker samme delen hos min neste like høyt, men ikke høyere. Det går ikke an.

Jeg kan også i mitt sinn forakte i meg selv det jeg i mitt sinn forakter hos andre - eller omvendt. Men det er noe helt annet. 

Kommentar #219

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønte det,

man kan heller ikke forstå sann kjærlighet foruten en åndelig og hjertelig omsorg for sin neste,

den som er opptatt av din sjel for Evigheten innehar egenskaper som tilsier at denne personen kan være en person som vil deg vel og godt i livet generelt.

Vil si det sånn: Man kan ikke forstå sann kjærlighet om man ikke har tatt imot sann kjærlighet, for man forstår ikke det ukjente.

Kommentar #220

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke nevnt noe om "minijesuser".

Forøvrig bør du begynne å lese hva jeg sier, ikke hva du vil har det til at jeg sier.

Det som er inni oss, sa jeg, det som er av den hellige Ånd sa jeg. Hvis ikke det som er av den hellige Ånd i oss er å regne som Jeg Er, da har vi to svar:

Enten ta jeg feil, og jeg kan bare la være å la den hellige Ånd være i meg, for jeg er råtten uansett. Eller så tar du fullstendig feil, og kjenner ikke den hellige Ånd som det den er; Jeg Er.

Du kan få velge svaret.

Årsaken til at jeg svarer deg slik jeg gjør er at du kan være tvetydig.

Tror du at du kan synde når du har Den Hellige Ånd i deg og hva er da synd?

Kommentar #221

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
(Den gode samtale hjelper med å løse opp knuter)

Ja, det er sant! :)

Kommentar #222

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Ruth

Man kan bare registrere at det er mye tilært menneskevisdom som Leif Gunnar deler med seg, det hjelper ikke å komme me fine ord og mange bibelsitat, når man ikke forstår sannheten i Guds ord. jeg har ofte bedt han om å forkaste det som er tiligere lært, og ta til seg visdom fra Ånden. men dette ser ikke til å gå inn. Trist å se at han ikke vil underorne seg sannheten, for Leif er en god debetant som fører som regel en go tone ovenfor andre.Men det er ikke vi som skal overbevise andre om sannheten det er Ånden som gkør det. men setter pris på det du deler Ruth, mye visdom der.

mvh

Rune

Det er jeg enig i.

Mitt håp i dette er at flere begynner å lese Bibelen. Ikke ferdig tolket, men leser den med hjertet. For hjertet forstår det ikke hodet er i stand til.

En ser det hos veldig mange som er i sånne menigheter, hvor læren kun er gitt av mennesker. Noen ganger er det som å prate med en papegøye man har overtatt etter andre: Den gjentar det den har lært, men skjønner ikke hva den selv sier.

Men det er nå mitt syn da.

Jeg føler jeg får noe nytt hele tiden. Og det som er så spennende med dette, er at jeg kan lese de samme versene gang på gang, og de åpenbarer stadig nye ting.

Og for meg fremstår veldig mye av Bibelen med dobbel mening, hvor historien også er et bilde på det åndelige. Det finner jeg både i GT og NT. 

Det finnes ingen bok som Bibelen- den er både i papirutgave og i usynlig utgave. Alt som står der, kan vi finne igjen i mennesket.

Kommentar #223

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Årsaken til at jeg svarer deg slik jeg gjør er at du kan være tvetydig.

Da bør du lese med Ånden, for om du ikke skjønner hva jeg sier, da skjønner du jo slettes ikke hva Bibelen sier.

Kommentar #224

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Kan du fortelle hvilken side av deg du tenker på her?

Det kan være et ønske om at noen skal ha det bra.

Dette ønske kan i gitte situasjoner være større og sterkere enn at jeg jeg søker mitt eget.

(kort forklart)

I første brev til korinterne vers 13 ser vi i vers 5 at kjærligheten ikke søker sitt eget.

Med tanke på dette kan vi da bare tenke hvilket fantastisk sted Evigheten hos Gud vil være. Tror ikke dette vil kunne gripes med forstanden (heldigvis).

Det ble dessverre ikke så langt svar fra meg, jeg må gå til ro. Er fortsatt i verden hvor tiden gjelder.

Ha en fin kveld videre.

Kommentar #225

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Tror du at du kan synde når du har Den Hellige Ånd i deg og hva er da synd?

Klart jeg kan synde. Synder hele tiden jeg, men Gud tilregner meg ikke synden siden jeg innrømmer å være en synder og ber om tilgivelse.

Og Gud vet alt. Og han er nådig, slik du også viser nåde mot dine barn når de er ulydige. Men hva gjør du om dine barn med viten og vilje sårer deg med ulydighet i samme sak hele livet?

Ordet synd betyr forøvig "å feile" - altså gjøre feil som også kan oversettes til å "bomme på målet". Og målet er å bli like ren som Jesus. Altså ikke en eneste feil.

Greier du det? Ikke det nei.

Det er helt menneskelig, det. Det er da godt å vite at Gud vet når vi prøver. 

Men det betyr ikke at jeg feiler med vilje. Ikke vil jeg fortsette å gjøre samme feil heller, for i mitt indre får jeg beskjed om noe ikke klinger rent i Ånden. Da har jeg ikke prøvd å la være.

Kommentar #226

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.


Ruth Hauge – gå til den siterte teksten. Kan du fortelle hvilken side av deg du tenker på her?

Det kan være et ønske om at noen skal ha det bra.

Dette ønske kan i gitte situasjoner være større og sterkere enn at jeg jeg søker mitt eget.

(kort forklart)

I første brev til korinterne vers 13 ser vi i vers 5 at kjærligheten ikke søker sitt eget.

Med tanke på dette kan vi da bare tenke hvilket fantastisk sted Evigheten hos Gud vil være. Tror ikke dette vil kunne gripes med forstanden (heldigvis).

Det ble dessverre ikke så langt svar fra meg, jeg må gå til ro. Er fortsatt i verden hvor tiden gjelder.

Ha en fin kveld videre.Ja, jeg skjønner det ønsket. Men du ønsker vel det samme for deg selv?

Og så spørs det hva man ønsker det skal være bra i da. For du vet; har man det ikke bra i sjel og ånd, da hjelper det ikke med gleder i kjødet (jeg mener her det fysiske og det egoistiske sinn). 

For de gleder man får i det fysiske, de er kortvarige og så krever det fysiske stadig mere for å kunne glede. Det er som når noen mener å tro at masse penger er lykke. Oftest fører de bare til flere bekymringer, og sirkelen er der.

Er det ønsket ditt at noen skal ha det bra i sjel og ånd, da ønsker du vel det samme for deg?

Med Kjærligheten er det sånn at i den så kreves det intet. Steller en den godt i seg selv, trenger en kun det en ellers trenger for livets opphold i kroppen. Kroppen er jo bolig for Kjærligheten. 

Jeg kan ikke tenke meg at du ikke ønsker Kjærligheten skal ha like kår hos deg og din nabo?

Kommentar #227

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Det ble dessverre ikke så langt svar fra meg, jeg må gå til ro. Er fortsatt i verden hvor tiden gjelder.

Ha en fin kveld videre.

Kjenner til den :)

Takk det samme!

Kommentar #228

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Det er jeg enig i.

Mitt håp i dette er at flere begynner å lese Bibelen. Ikke ferdig tolket, men leser den med hjertet. For hjertet forstår det ikke hodet er i stand til.

En ser det hos veldig mange som er i sånne menigheter, hvor læren kun er gitt av mennesker. Noen ganger er det som å prate med en papegøye man har overtatt etter andre: Den gjentar det den har lært, men skjønner ikke hva den selv sier.

Men det er nå mitt syn da.

Jeg føler jeg får noe nytt hele tiden. Og det som er så spennende med dette, er at jeg kan lese de samme versene gang på gang, og de åpenbarer stadig nye ting.

Og for meg fremstår veldig mye av Bibelen med dobbel mening, hvor historien også er et bilde på det åndelige. Det finner jeg både i GT og NT.

Det finnes ingen bok som Bibelen- den er både i papirutgave og i usynlig utgave. Alt som står der, kan vi finne igjen i mennesket.

Hei  Ruth

Det som er inntresann med Bibelen. Det er som du Du sier. Det er en levende bok, som åbenbarer seg på veien igjennom Ånden, som skyter friske skudd til hjertet dageligt. Man trenger ikke bruke tid på å tolke ihjel ordet, det kommer naturligt inn i hjertet. Historiene i Bibelen åpenbarer Jesus fra begynnelsen til slutten der nåden og sannheten representerer kraften i evangeliets budskap, For Guds rike består ikke av ord, men av kraft, og forstår man betydningen av det, så blir visdommen levende for hver en av dem som ønsker å mota sann visdom, vil bære frukter i sitt liv og andres liv. Ja Bibelen er spenende bok med mye god visdom.

Mvh

Rune

Kommentar #229

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Da bør du lese med Ånden, for om du ikke skjønner hva jeg sier, da skjønner du jo slettes ikke hva Bibelen sier.

Det svaret er svada. Vi kan kontrollere hvilken ånd mennesker har og bruker ved hjelp av Guds ord og sinnet/ intelektualiteten. Ånden viser oss hva skriften sier ved hjelp av skirften.

Kommentar #230

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Årsaken til at jeg svarer deg slik jeg gjør er at du kan være tvetydig.

Tror du at du kan synde når du har Den Hellige Ånd i deg og hva er da synd?

Hei Leif

Du vet at man ikke er perfekte mennesker, og når man ikke er perfekte mennesker så snubler man på veien. Hvorfor snubler man fremdeles etter å ha motatt et nye livet i kristus Leif? Det nye livet i Kristus inneberer at man vandrer i Ånden og ikke i kjødet lengere, men man blir ikke kvitt den onde naturen i oss,selv om det gamle livet er begravd med Krisus, og selv om det nye livet i oss har påbegynt, så vil fremdeles den onde naturen i oss  synde, men det som er forskjellen fra det som var før det nye livet,og no er at vi blir klar over at man har en kamp i mot synden, noe man ikke viste før man motok det nye livet i Kristus. Hvordan kan man forstå dette, paulus forklarer dette i kappital 7 i romerbrevet. Det at man plutselig får en kamp i sitt liv, Der kjødet står i mot Ånden og Ånden står i mot kjødet. Skulle man ikke bli fri fra synden. Jo vi er kjøpt fri fra syndens slaverei, vi lever ikke i synd lengere så lenge vi vandrer i Ånden,I DEN NYSKAPNING VI HAR BLITT I KRISTUS. Men lar vi den onde naturen i oss fremdeles råde i vårt liv, det vil si i kjødet, så lever man fremeles i synden, og da har man ikke vendt seg bort fra det gamle livet slik som man hadde før man ble en nyskapning i Kristus,og da har man ikke hatt en sann omvendelse i sitt liv, men selv i det nye livet så  kan man fremdeles bli fristet til å begå en syndig handling, derfor trenger vi nåden mer en en gang, Vi trenger nåden resten av vårt nye liv til den fullkommende frelsen. Hvis man ikke forstår at man fremeles kan synde, så har man ikke forstått hva det nye livet i Kristus er. Det gamle livet som var før  er død og begravet ja, det er det. og da  fortsetter vi  ikke som før, Nei  for både sinnet og hjerte forandrer og fornyer seg hver dag, for dette er en del av de fruktene vi etterjager i det nye livet. Jag etter helligjørelsen og man vi se Herren, for uten Helligjørelsen vil ingen kunne se Herren, det vil si å leve sitt liv i kristus er å vandre i Ånden, og ikke i kjødet.

mvh

Rune

Kommentar #231

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det svaret er svada. Vi kan kontrollere hvilken ånd mennesker har og bruker ved hjelp av Guds ord og sinnet/ intelektualiteten. Ånden viser oss hva skriften sier ved hjelp av skirften.

Hei Leif

Hva om man har løgnens ånd i sitt liv, kan man kontrolere den i sitt eget liv? og vite at den er en løgnens ånd? Den som leser og forstår hva den andre sier, og ser at dette ikke er fra Guds ord kan skille mellom Sannhetens Ånd og løgnens Ånd, og Det som skiller oss fra løgnen, er at man taler et budskap som er av ånd og sannhet. Hvis sinnet overtar den rollen som å forstå visdommen i fra Ånden, så vil det være kjødet som får råde,og ikke Ånden i oss, og da blir det ofte mye tilært mennskevisdom  som da vil bli næringen i vårt budskap og det blir  til løgn og ikke sannhet. 

mvh

Rune

Kommentar #232

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Klart jeg kan synde. Synder hele tiden jeg, men Gud tilregner meg ikke synden siden jeg innrømmer å være en synder og ber om tilgivelse.

Her gir du da en åpning for å v'ære frelst med synd, ett smutthull. 

Frelse fra synd er fra lovbrudd i dette liv her og nå, til ett liv uten synd, uten lyte og uten feil. Det hodler ikke å bare innrømme å være en synder, en må erkjenne at man fortjener døden og i det angre sin synd og i det på kne for å be om nåde fra dette erkjente angrende liv. Man knuses og dør innvendig om man erkjenner hvem man egentlig er, gjør man det vil Gud se oss og hjelpe oss opp og ut av avgrunnen.

Det du sier er bare å innrømme at man er en synder og så gå videre i synd. Det er å bruke Jesu offer og gave for så å leve ett lovløst liv fordi Jesus tar synden og syndens lønn uansett. Loven gjelder ikke da i ditt hode på grunn av Jesu offer og syndedød.

Sitat:

"Og Gud vet alt. Og han er nådig, slik du også viser nåde mot dine barn når de er ulydige. Men hva gjør du om dine barn med viten og vilje sårer deg med ulydighet i samme sak hele livet?"

Da må jeg la de gå sin vei, for å leve det liv de vil.

Sitat:

"Ordet synd betyr forøvig "å feile" - altså gjøre feil som også kan oversettes til å "bomme på målet". Og målet er å bli like ren som Jesus. Altså ikke en eneste feil."

Synd er lovbrudd og ingenting annet. Gjør vi lovbrudd så feiler vi, ja og vi bommetr på målet som er syndfrihet.

Det er Hans ånd som renser oss fra urenheter, vi kan ikke det men vi kan være Ham lydig om vi vil ha Hans rike i oss. Så renser Han oss fra lovbrudd og med det gjør vi ikke "feil".

Synd i ytterste konsekvens er at man i sin ferd bryter eller går over de ti buds grenser. Det er de moralske bud som viser om vi i vår ferd elsker Herren Gud og er i stand til å elske vår neste som oss selv. Om vi setter Gud først i vårt liv og løfter Skaperen opp av hele vårt hjerte og hele vårt sinn kan Han lære oss hvem vi er i vårt liv, da først kan vii neste omgang lære å kjenne vår nestes liv i empati og elske også denne likt oss selv.

Feil er altså å ikke kjenne Gud slik at du kan vite hvem du selv er, for hvis ikke vil du i din ferd av din egen natur trampe på din neste.

Sitat:

"Greier du det? Ikke det nei.

Det er helt menneskelig, det. Det er da godt å vite at Gud vet når vi prøver."

Nei, jeg greier det ikke likt Kain ike greide det men vi skal ikke gå på Kains vei. Gud vet at også Kain prøvde men Kain prøvde på sine egne premissers grenser og tro. Abel overga seg selv og sin egen viljes fortreffelighet, og gjorde det Gud sa, i tro. Om vi feiler på og i Abels tro så er det greit, om vi lytter for å lære av Ham men om vi feiler på Kains vei, i denne tro så hjelper det ingenting fordi vi har allerede feilet ved å ikke høre på Ham.

På Abels vei er det Han som gjør det i oss men vi må være med på, i ett med Hans plan, Hans allianse/ pakt. Da kan vi seire, fordi det til Hans ære i oss og ikke vår ære.

Sitat:

"Men det betyr ikke at jeg feiler med vilje. Ikke vil jeg fortsette å gjøre samme feil heller, for i mitt indre får jeg beskjed om noe ikke klinger rent i Ånden. Da har jeg ikke prøvd å la være."

Ja, bra men jeg håper du ser forskjellen på de to veier som kan si det samme som du her over i sitatet sier.

Den ene veien sier at vi holder Guds bud, altså er syndfrie (har og gjør Jesu tro) mens den andre sier vi ikke kan holde loven fordi vi er syndere men allkevell frelst igjennom Kristus (tror på og ser på Jesus).

Kommentar #233

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du vet at man ikke er perfekte mennesker, og når man ikke er perfekte mennesker så snubler man på veien. Hvorfor snubler man fremdeles etter å ha motatt et nye livet i kristus Leif?

Gud er ikke en perfeksjonist Rune. Om du synder, altså gjør lovbrudd:

1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

Hebr 2,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-9 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Kommentar #234

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva om man har løgnens ånd i sitt liv

Løgnerens natur er definert i skriften Rune, vi kan skille ham ut fordi man kjenner Ham som kjenner oss.

Derfor prøver vi åndene.

Matt 7,21-23 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Joh 8,55 Og I kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham; og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Men jeg kjenner ham og holder hans ord.

1 Joh 4,1 I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

1 Joh 4,13 På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd.

Kommentar #235

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Ruth

Det som er inntresann med Bibelen. Det er som du Du sier. Det er en levende bok, som åbenbarer seg på veien igjennom Ånden, som skyter friske skudd til hjertet dageligt. Man trenger ikke bruke tid på å tolke ihjel ordet, det kommer naturligt inn i hjertet. Historiene i Bibelen åpenbarer Jesus fra begynnelsen til slutten der nåden og sannheten representerer kraften i evangeliets budskap, For Guds rike består ikke av ord, men av kraft, og forstår man betydningen av det, så blir visdommen levende for hver en av dem som ønsker å mota sann visdom, vil bære frukter i sitt liv og andres liv. Ja Bibelen er spenende bok med mye god visdom.

Mvh

Rune

Ja, det er sånn jeg også opplever den. 

Den er ærlig fra begynnelse til slutt.

Kommentar #236

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.


Ruth Hauge – gå til den siterte teksten. Da bør du lese med Ånden, for om du ikke skjønner hva jeg sier, da skjønner du jo slettes ikke hva Bibelen sier.

Det svaret er svada. Vi kan kontrollere hvilken ånd mennesker har og bruker ved hjelp av Guds ord og sinnet/ intelektualiteten. Ånden viser oss hva skriften sier ved hjelp av skirften.Hva er svada, sa du?

Du er vel ikke tilfeldigvis langt ute på jordet her?

Anbefaler deg å ta en pause, for det du sier her kommer i hvert fall ikke fra den Ånd jeg kjenner.

Vi får ta diskusjonen videre om du greier å slippe inn den hellige ånd.

Ha en fin kveld videre.

Kommentar #237

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Du er vel ikke tilfeldigvis langt ute på jordet her?

Ingenting er tilfeldig, du svarer og forsøker å manipulere dine sannheter med hersketeknikk. Rett og slett bare tull, kan du ikke forsvare din tro med hele skriften i sin helhet kan jeg ikke tro på det. Når det så i tillegg sier imot skriften avviser jeg det.

Kommentar #238

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Når det så i tillegg sier imot skriften avviser jeg det.

Da blir jo spørsmålet hvilken skrift du sikter til?

Det hjelper lite å påstå at skriften avviser hva jeg sier om du ikke dokumeterer det. Og så langt har jeg ikke fått dokumentasjon på forespørsel.

Minner deg også på at vi ikke er i noen privat samtale her, men at folk i hele Norges land kan lese hva vi sier. 

Kommentar #239

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ingenting er tilfeldig, du svarer og forsøker å manipulere dine sannheter med hersketeknikk. Rett og slett bare tull, kan du ikke forsvare din tro med hele skriften i sin helhet kan jeg ikke tro på det.

Som sagt; alle kan lese hva du sier her. Er dette fra et kristent hjerte? Jeg bare spør.

Kommentar #240

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Det hjelper lite å påstå at skriften avviser hva jeg sier om du ikke dokumeterer det. Og så langt har jeg ikke fått dokumentasjon på forespørsel.

Det er dokumentert med Guds ord, skriften. Du dokumenter ikke med skriften og viser at det kan være slik og du spør heller ikke etter Guds ord. Jeg er heller ikke alene om å vise deg Guds ord i en annen vinkling enn min.

Nøkkelen ligger nok i at du tror du ikke kan frelses fra synd her og nå fordi du tror du er skapt synder, at du er slik uforanderlig. Du tror det er synd å føle og å tenke, fordi du er i kjød som lar seg friste og ikke har noen tilgjengelig tildelt karakter imot, avlevert i tro av Faderen. Du tror ikke på Guds kraft og du tror ikke Du er fri nok til å bli fri om Du tror Ham. Med andre ord  er du bundet i trelldom, slik jeg leser det du skriver.

Husk at det hjelper ikke å bruke utdrag av skriften for å få ens tro til å være bibelsk, den må stemme også med helheten. Da med målet for frelsen som siste punkt, frelse fra synd og synd er lovbrudd. Samtidig dreier evangeliet seg i hovedtrekk om Synd (lovbrudd definert), rettferdighet (lovlydighet definert) og Dom i henhold til det levde liv på den siste dag og det er de gode nyheter. Dø fra oss selv, leve i ånden etter Faderens vilje og dom over alt og alle som ikke lever lovlydig for at den som lever lovlydig kan si "hvor er din brodd, død?". 

Da er ikke synden mere og gråt blir borte, alt bare godt og Jesus vår bror i samme kjød er blant oss i fullkommen nestekjærlighet.

Kommentar #241

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Er dette fra et kristent hjerte? Jeg bare spør.

Kontra sitat Ruth: "Da bør du lese med Ånden, for om du ikke skjønner hva jeg sier, da skjønner du jo slettes ikke hva Bibelen sier."

og

"Anbefaler deg å ta en pause, for det du sier her kommer i hvert fall ikke fra den Ånd jeg kjenner.

Vi får ta diskusjonen videre om du greier å slippe inn den hellige ånd."

Guds ord ber oss prøve åndene Ruth, jeg prøver din ånd igjennom skriften og din ånd kan ikke vise til skriften, eller forsvare sin tro igjennom skriften, det sier sitt.

Vi er da herved ferdig med diskusjonen.

1 Joh 3,24, 4,1-2 Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

I elskede!

tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

Kommentar #242

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Guds ord ber oss prøve åndene Ruth, jeg prøver din ånd igjennom skriften og din ånd kan ikke vise til skriften, eller forsvare sin tro igjennom skriften, det sier sitt.Hva var det Jesus sa igjen..

Jo: Bjelken i ditt eget øye blir du ikke var, men splinten i den bror sitt øye ser du...

Hvis du leser hva Bibelens ord egentlig sier, så står det: "tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! "

Gjelder dette naboens ånd eller din egen ånd? Vel, i min forståelse gjelder det først egen ånd før man prøver andres ånd. Det du sier her avslører for enhver som er oppriktig i sitt hjerte: Du ser splinten hos din bror. Du snakker utelukkende om andre.  

Ønsker deg en fin helg med åndens opplysning

Kommentar #243

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Dø fra oss selv, leve i ånden etter Faderens vilje og dom over alt og alle som ikke lever lovlydig for at den som lever lovlydig kan si "hvor er din brodd, død?".

Hei leif 

Hva vil det si i praksis å leve i ånden eller å vandre i ånden eller  å dø fra oss selv.?

mvh

RUNE

Kommentar #244

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.


Ruth Hauge – gå til den siterte teksten. Det hjelper lite å påstå at skriften avviser hva jeg sier om du ikke dokumeterer det. Og så langt har jeg ikke fått dokumentasjon på forespørsel.

Det er dokumentert med Guds ord, skriften.Jeg vet hva skriften sier - vis meg ut fra skriften hva du mener.

Kommentar #245

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Jeg tror at en av forutsetningene for å prøve åndene i rett ånd viser til om tanker og hjerteforhold står i samsvar med Guds Ord. Jeg tror også økt kunnskap i Bibelordet er med på å klart kunne skille mellom rett og falsk. Å være kunnskapsrik er vel bare positivt. (Tenk bare hvor mye vi kan lære).

Det vil da i allefall bli mye lettere å klart skille om tanker, ord og handling underbygger og løfter Guds Ord slik at det lett vil kunne vise til Ordet. 

Rettferdighetssans, edruelighet og sunn fornuft vil også hjelpe til på veien, foruten Guds Ord vises det også til Åndens frukt som fred og glede. 

Kommentar #246

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva vil det si i praksis å leve i ånden eller å vandre i ånden eller å dø fra oss selv.?

Om vi lever i ånden er vi død fra oss selv.

Rom 8,6 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,
Rom 8,8-10 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. 9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Når vi i kjødet, i synd ser Jesus og vi da erkjenner at vi er fortapte og fullt fortjent bør dø fordi vi er det motsatte av gode. Da ber vi om tilgivelse, legger all vår synd på Jesu skuldre så Han dør på korset for ens personlege synd og angrer vår synd fordi det skadet vår neste og drepte Jesus i pine. Har vi empatiske følelser da så dør vi fra oss selv og gjør heller Faderens vilje fordi den skader IKKE vår neste og dreper ei heller Jesus Kristus.   Vi i denne knuste tilstand lar oss døpe inn i det nye liv og står opp som ett nytt menneske med ett nytt hjerte og ett nytt sinn med en ny ånd.

Vi har nå fått ett nytt eget grunnleggende fundament for tanker og ett eget nytt grunnleggende fundament for følelser. Oppe i alt dette har vi også fått en helt ny frisk ånd og alt dette har for øyet ett håp, en tro og Hans kjærlighet som skaperverket er skapt på. Vi lever da i ett med Ham og det er Guds kraft som har gitt oss, lærer oss og holder oss i dette.

Det er Han som før oss.

I dette trosliv ser vi på det livet kjødelige Jesus levde i ånden som vår likeverdige bror, prøvd som i likhet med oss men uten synd. Han ba Sin Far om nåde og i Sin Gudsfrykt i kjød ble Han frelst. Han tok på seg en tjenende skikkelse og ba om nåde i vår posisjon. Han gjorde Sin Fars vilje i kjød og ikke sitt kjøds vilje, ei heller Sin Guddoms vilje for da hadde Han syndet imot pakten og frelsen, ja syndet imot seg selv.

Fil 2,3-8 ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste.

La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.  

Om vi i praksis er i ånden, Guds Ånd gjør vi Faderens vilje og følger Jesus som holdt budene. Det er lette byrder. De som ikke holder budene med alle sine fine unnskyldninger som setter Guds bud ut av sin kraft har antikrist ånd, alle som en. Noen uvitende, noen velvitende. De som tror er kalt til å kalle folk ut av vantro, til tro og før de slik Faderen før oss.

Å tro er til særdeleshet ansvarsfullt og hardt arbeid, men det er godt å dele sannheten.

Joh 21,15-17 Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Fø mine lam! 16 Atter sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! 17 Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn! har du mig kjær? Peter blev bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du mig kjær? Og han sier til ham: Herre! du vet alt, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!

Antikrist ånd står imot Jesu sannhet og står selv frem som om han er sannheten og tar derfor Guds ord i bruk men vi avslører denne ånd på om ånden holder og har tro på Faderens bud. Antikrist benekter derfor Jesus prøvd og fristet i kjød for om Han ble det viser Jesus oss i kjød en vei ut av synd her og nå. Finnes denne vei og vi begynner å tro på den så er det enden for Satan. Derfor lyver og bedrar Satan for at hans dom ikke skal komme og det er hans eneste sjanse til overlevelse, så han vil kjempe hardt individuelt og i dette store verdens perspektiv som han er Herre i fremover. Bare de som tror på og har Guds ord/ tro i seg vil unnslippe løgneren.

Kommentar #247

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
eg tror at en av forutsetningene for å prøve åndene i rett ånd viser til om tanker og hjerteforhold står i samsvar med Guds Ord. Jeg tror også økt kunnskap i Bibelordet er med på å klart kunne skille mellom rett og falsk. Å være kunnskapsrik er vel bare positivt. (Tenk bare hvor mye vi kan lære).

Det vil da i allefall bli mye lettere å klart skille om tanker, ord og handling underbygger og løfter Guds Ord slik at det lett vil kunne vise til Ordet.

Rettferdighetssans, edruelighet og sunn fornuft vil også hjelpe til på veien, foruten Guds Ord vises det også til Åndens frukt som fred og glede.

Jeg er enig med deg. Men:

Hvem sin ånd skal vi prøve? Vår egen først, eller andres?

Kommentar #248

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Hvem sin ånd skal vi prøve? Vår egen først, eller andres?

Hei.

Tror forutsetningen er at man selv vet hva man tror på slik det vil kunne være lettere å skille mellom ekte og falsk, i allefall ut fra de forutsetninger man har i egen tro.

Paulus sier at vi skal ransake oss selv om vi er i troen (2.Korinterbrev 13.5).

Jakob sier : slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger er den død i seg selv. (Jakobs brev 2.17). Videre her vises det også til Abraham som både trodde og hadde gjerninger, det samme med Rehab, som viste omsorg og omtanke i sine gjerninger. Her kommer det frem at troen vises i gjerninger,

våre ord gjenspeiler våre tanker, våre motiver, hva vi har i sinnet, det hjertet er fullt av bobler over,

tror det er fint om våre tanker og motiver er lik Guds Ord, slik vi sammen med Guds Ord vil kunne avkle og avise det som ikke er fra Gud.

Åndene det her snakkes om tror jeg bla. viser til hvorvidt vi ønsker å være lydhør i tro og tillitt til den standard som er satt for mennesket fra Skapelsen av. 

Kommentar #249

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Rom 8,6 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,
Rom 8,8-10 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. 9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Når vi i kjødet, i synd ser Jesus og vi da erkjenner at vi er fortapte og fullt fortjent bør dø fordi vi er det motsatte av gode. Da ber vi om tilgivelse, legger all vår synd på Jesu skuldre så Han dør på korset for ens personlege synd og angrer vår synd fordi det skadet vår neste og drepte Jesus i pine. Har vi empatiske følelser da så dør vi fra oss selv og gjør heller Faderens vilje fordi den skader IKKE vår neste og dreper ei heller Jesus Kristus. Vi i denne knuste tilstand lar oss døpe inn i det nye liv og står opp som ett nytt menneske med ett nytt hjerte og ett nytt sinn med en ny ånd.

Hei Leif Gunnar

Du svarte ikke på mitt spørsmål, hvordan i praksis kan man vandre i ånden i det nye liv, og dø fra oss selv.? Hva sier Paulus om dette?  Vi er alle en nyskapning i kRISTUS og hvordan kan man forstå at man har en kamp i det nye livet? Hva med Helligjørelsen? jeg gir deg noen stikkord nor Leif.

mvh

Rune

Kommentar #250

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du svarte ikke på mitt spørsmål, hvordan i praksis kan man vandre i ånden i det nye liv, og dø fra oss selv.? Hva sier Paulus om dette? Vi er alle en nyskapning i kRISTUS og hvordan kan man forstå at man har en kamp i det nye livet? Hva med Helligjørelsen? jeg gir deg noen stikkord nor Leif.

Stikkord til deg er å lese det jeg skrev i stad. Ditt problem er nok at svaret ikke passer med ditt svar, og derfor søker du å lede meg til å svare det du vil.

Jeg ga deg ett hint for noen dager siden at om det ikke blir noen toveis kommunikasjonsbedring så vil jeg velge å la deg være. Jeg tror faktisk at nå er det nok.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere