Sunniva Gylver

75

Jeg er uenig med Ørjasæter

Hvis vi som kirke bare henviser folk videre når det er snakk om gjengifte, diskvalifiserer vi oss selv som samtalepartnere om det risikoprosjekt som kjærligheten og ekteskapet faktisk er.

Publisert: 7. feb 2014

I dagens Vårt Land skriver Elin Ørjasæter at skilte som ønsker å gifte seg på nytt, bør få nei i kirken og henvises til rådhuset.

Hun hevder at vi prester ikke vil vite noe om eventuelle vanskelige sider ved det nye giftermålet, at vi vier fordi vi vil bli likt, og at "viljen til å være seremonimester uten ryggrad for flertallet og makta i hvert fall er konsekvent."

Jeg liker og respekterer Ørjasæter fordi hun ofte overrasker, får meg til reflektere en ekstra gang, orker å stå i stormen. Men jeg kjenner meg ikke igjen i bildet hun tegner av oss prester - heller ikke denne gangen. Og jeg er uenig med henne.

Nåde og tilgivelse er nøkkelord i kristendommen. Hvis vi skulle avvise alle som ikke lever opp til de radikale krav og idealer som troen tegner opp for oss, ville det ikke vært mange igjen, verken i benkene eller foran alteret.

Samtidig er det ikke en løsning å endre på ritualet og unngå de store ordene - hvis vi ikke har noen idealer å strekke oss etter, strekker vi oss heller ikke. Jeg har viet mange gjennom mine 18 år som prest, og statistisk vet jeg at halvparten av dem ikke holder sammen livet ut. Det de sier ja til foran alteret er at de VIL elske og ære og bli trofast gjennom gode og onde dager. De VIL - men ikke alle makter det.

For noen ble vanskelighetene og belastningene altfor store - andre ga seg kanskje for lett. Jeg tenker at løsningen for kirken og oss prester ikke er å nekte å vie noen som har vært gift før, men å bidra til solidarisk bevisstgjøring og kritisk refleksjon der dette mangler.

Ofte kommer det fram i vigselssamtalen at en eller begge har vært gift før. Jeg søker da alltid å finne ut hvordan barn og tidligere ektefeller forholder seg til dette nye giftermålet, og hva man har lært av sine tidligere samlivsefaringer - både for å kunne bidra til en best mulig seremoni for alle de dypest involverte, og et best mulig samliv.

Dessuten er min erfaring at det kan være fint å benytte muligheten som liturgien gir, til en utvidet forbønn. Den kan inkludere bønn for verden i stort, men ikke minst bønn for de blant oss som kjenner på de vanskelige og vonde sidene ved kjærligheten og ved en bryllupsdag - enten det er fordi man selv er midt i et vanskelig samliv eller et brudd, fordi man sørger over en avdød som ikke får vært med på den store dagen, fordi man lengter etter en kjæreste, eller fordi man som barn eller nær familie føler seg i skvis mellom tidligere og nåværende partner til ham eller henne.

Hvis vi som kirke bare henviser folk videre når det er snakk om gjengifte, diskvalifiserer vi oss selv som samtalepartnere om det risikoprosjekt som kjærligheten og ekteskapet faktisk er.

Kommentar #151

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Dette må vi leve med frem til siste pust forlater oss. Men etter hvert som en dør litt i kjødet, lever man litt mer i ånden.

Hei Ruth

Amen

Dette burde alle hatt en Åndelig forståelse for. I disse ord ligger det mye visdom, for den som forstår.For ørene som hører, vil ikke alltid lystre Ånden i oss. Kjødet er ikke villigt og prøver alltid å finne snarveier, mens Ånden er villig til å forsake kjødets lyster. Jo mer man lever i lyset, jo mindre blir mørket i oss som er av den onde natur, men det som mange tror blant troende, er at man tror at man lever lyset som er mørket, hvor mørkt vil det da ikke bli? Fint å snakke med trossøken som forstår Åndens språk,i sannhet.

mvh

Rune

Kommentar #152

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Amen

Dette burde alle hatt en Åndelig forståelse for. I disse ord ligger det mye visdom, for den som forstår.For ørene som hører, vil ikke alltid lystre Ånden i oss. Kjødet er ikke villigt og prøver alltid å finne snarveier, mens Ånden er villig til å forsake kjødets lyster. Jo mer man lever i lyset, jo mindre blir mørket i oss som er av den onde natur, men det som mange tror blant troende, er at man tror at man lever lyset som er mørket, hvor mørkt vil det da ikke bli? Fint å snakke med trossøken som forstår Åndens språk,i sannhet.

mvh

Rune

Ja, sies det ikke noe i Bibelen om en som ønsker å fremstå som en lysets engel?

Denne ser for meg ut til å ha truffet både prester, biskoper og "syndefrie" herlighetspredikanter.

Inntil noen beviser noe annet, foretrekker jeg å stå ved tollerens side

Kommentar #153

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Inntil noen beviser noe annet, foretrekker jeg å stå ved tollerens side

Hei Ruth

I dette bilde burde alle ha hatt sin ydmykhet i. Et ransakende hjerte til enhver tid.

Gode visdoms ord, du kommer med Ruth, Dette er en klar og tydelig røst, som ikke viker fra sitt ord i den sannhet Gud har gitt oss i Ånden.

mvh

Rune

Kommentar #154

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Inntil noen beviser noe annet, foretrekker jeg å stå ved tollerens side

Men, vi kan ønske budene velkommen, se at de er gode, og likevel være ved et ydmykende hjerte.

Kommentar #155

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Men, vi kan ønske budene velkommen, se at de er gode, og likevel være ved et ydmykende hjerte.

Ja, det har du rett i

Hadde ikke budene vært gode, ville de ikke blitt gitt menneskene. De er til vårt eget beste - takk og pris for det!

Kommentar #156

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Ruth

I dette bilde burde alle ha hatt sin ydmykhet i. Et ransakende hjerte til enhver tid.

Gode visdoms ord, du kommer med Ruth, Dette er en klar og tydelig røst, som ikke viker fra sitt ord i den sannhet Gud har gitt oss i Ånden.Ja, det er Guds visdoms ord - og det kan vi alle være glade for å bli gitt

Og det blir gitt oss av Kjærlighet 

Kommentar #157

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Geir Roger Skau. Gå til den siterte teksten.
Blant de bokstavtro menneskene som gjerne slår andre i hodet med bibelvers, er det mistenkelig få som har utrevne øyne og avkappede hender. Statistikken indikerer utvilsomt at mange av dem selv i følge deres eget bibelsyn da må leve i synd siden de tydeligvis ikke følger opp Jesu ord (referert over).Noen ord til deg (om du tror på det da):

Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
          
     2 Om jeg har profetisk gave,
          kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
          om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg intet.
          
     3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
          ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
          men ikke har kjærlighet,
          da har jeg ingen ting vunnet.
          
     4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
          den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
          
     5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
          er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
          
     6 Den gleder seg ikke over urett,
          men har sin glede i sannheten.
          
     7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
          
     8 Kjærligheten tar aldri slutt.
          Profetgavene skal bli borte,
          tungene skal tie
          og kunnskapen forgå.
          
     9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.
          
    10 Men når det fullkomne kommer,
          skal det som er stykkevis, ta slutt.
          
    11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
          Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.
          
    12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,
          da skal vi se ansikt til ansikt.
          Nå forstår jeg stykkevis,
          da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
          
    13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
          Men størst blant dem er kjærligheten.

1. Kor 13

Kommentar #158

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Og slangen liker veldig godt å late som den er lys...

Hvor er din Ånd som ikke greier å se dette?

Finnes det noen synder som er større enn andre, Leif?

Vel, det er jo nettopp det jeg viste deg.. .

Har man brutt ett bud har man brutt alle.

Kommentar #159

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Nei, langt ifra! Gud har ikke skapt oss til å bli syndere.

Hvor sa jeg det?

Forøvrig ble vi skapt med denne muligheten, ellers hadde ikke Adam falt.

Nemlig

Kommentar #160

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Hvor sa jeg det?

Forøvrig ble vi skapt med denne muligheten, ellers hadde ikke Adam falt.

Nemlig

#128

Sitat:

"Enten du liker det eller ei, gjør dette oss til syndere. Ikke fordi vi vil det, men fordi det er sånn vi er skapt."

Du skylder på Skaperen, vi ble skapt frie og syndet ikke fordi det er sånn vi er skapt. Eva falt fordi hun bvalgte av fri vilje å drømme om og i en løgn om hvem hun kunne være og bli. I denne løgn, som hun viste var en løgn, grep hun etter frukten fordi drømmen smakte så godt. Hun lot seg dåre. På samme vis har vi nå muligheten til å avstå fra å dåre oss selv men til det trenger vi hjelp, og denne hjelp er tilbudt.

Kommentar #161

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Du skylder på Skaperen, vi ble skapt frie og syndet ikke fordi det er sånn vi er skapt. Eva falt fordi hun bvalgte av fri vilje å drømme om og i en løgn om hvem hun kunne være og bli. I denne løgn, som hun viste var en løgn, grep hun etter frukten fordi drømmen smakte så godt. Hun lot seg dåre. På samme vis har vi nå muligheten til å avstå fra å dåre oss selv men til det trenger vi hjelp, og denne hjelp er tilbudt.

Nei, jeg skylder på mennesket.

Du sier selv at mennesket har fri vilje. Enig i det - den er vi skapt med. Alt - absolutt ALT er skapt av Gud. 

Til og med slangen (satan) er skapt av Gud. Innse det, du er et menneske av kjøtt og blod, med todelt sinn. Og det samme sinn ble Adam skapt med. Han var i Eden, men han ble fristet og falt.

Hvorfor lot han seg friste om ikke Skaperen hadde gitt ham den mulgheten? 

Hvor i alle dager har du det fra at Eva drømte? 

Du sier i siste setning:

På samme vis har vi nå muligheten til å avstå fra å dåre oss selv men til det trenger vi hjelp, og denne hjelp er tilbudt.

Vel, vi har samme muligheten som Adam og Eva ja, men det betyr ikke at vi ikke lar oss friste. Til og med i ditt innlegg her har du selv falt for fristelsen. 

Det som er mellom Gud og oss nå, etter Jesu soning, er at Gud ikke tilregner oss den synd Adam og Eva falt i. Det betyr ikke at vi i oss selv er syndfrie, men det betyr at Gud ikke dømmer oss for annet enn å leve i synd. For å leve i synd, det er spott mot Ånden, og spott mot Ånden er en dødelig synd.

Kommentar #162

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vel, det er jo nettopp det jeg viste deg.. .

Har man brutt ett bud har man brutt alle.

Jeg spurte deg om det finnes noen synd som er større enn andre synder. Var det ditt svar?

Kommentar #163

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Har man brutt ett bud har man brutt alle.

Hei Leif

Ser du selv hva du sier når du skriver dette. Du sier det ikke rett ut, men du sier holder dere ikke sabbaten så har man brutt alle budene. Hvilket bud har man brudt, når Jesus sier disse to budene gir jeg dere. Dere skal elske deres neste som dere selv. og dere skal elske Gud av hele deres hjerte og sjel og i all deres kraft. Hvilke av de to bud har man brutt? når man har brutt sabbaten.? Er det døds synd å bryte sabbaten,? for det kan man si ja eller nei på,og ikke en masse bibelsitat. Jeg får garantert et nei som svar fra deg, og da skjønner jeg ikke hva som er problemet. Vilen er i Kristus,og ikke i loven. Kjærligheten er slik at det eneste dere skal skylde hverandre er å elske hverandre. Elsker man sin neste ved å pålegge hverandre byrder som loven sier at man skal gjøre. Jesus kom for å oppfylle loven, og ikke for å bruke loven i mot oss. hva er da nåden til gang for? Om noen ønsker å holde sabbaten så er det i tro for å ære Faderen, og da er det i kjærlighet. Grunnen til at jeg nevner sabbaten. Er at det er den du vil bruke mot menneskene og sette loven i mot den som ikke tror som deg .  Hvor er din frihet Leif? Hvor er den nåde, ? Hvordan er det å leve under en masse krav og regler? ikke kan man spise det man vil, og ikke kan man jobbe når man vil, og ikke kan man ditt og datt. Hva sier Paulus. man kan prøve alt men ikke alt er bra for deg. Vår frihet er i kristus , når man vandrer i ånden og ikke i kjødet lengere. Den vandring som er i loven Leif er fremdeles i kjødet. For binder man seg fast til lov og regler. Da er det ingen frihet i Ånden lengere.

mvh

Rune

Kommentar #164

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg skylder på mennesket.

Ok, jeg tenker det er best å ta seg selv og ikke se på andre som om man selv er født slik og kan liksom ikke noe for det. Det jeg ser klart og tydlig i ditt svar er at det er andres feil at du er der du er, du er jo en synder og kan ikke frelses fra synd men i synd.

Guds ord sier vi kan frelses fra synd og i det bli så vi gjør Guds bud fordi vi da elsker vår neste høyere, eller likt oss selv. Samtidig sier Guds ord at antikrist lære er motsatt, at vi frelses i synd, altså med lovbrudd men i dette gjør oss uten lov (lovløse).

Sitat:

"Du sier selv at mennesket har fri vilje. Enig i det - den er vi skapt med. Alt - absolutt ALT er skapt av Gud.

Til og med slangen (satan) er skapt av Gud."

Vel det er nok her du tar meget feil. Gud skapte Lucifer, ikke Satan. Lucifer falt og ble Satan i etterkant.

Sitat:

"Innse det, du er et menneske av kjøtt og blod, med todelt sinn. Og det samme sinn ble Adam skapt med. Han var i Eden, men han ble fristet og falt."

Adam og Eva ble skapt for å være i ett med Ham og var ikke god og ond, bare god. Da Eva lot sitt sinn og hjerte friste i seg selv tnekte hun på hvordan det klunne være å være sin Fars liok, udødelig og ha kunnskap om godt og ondt slik at hun kuinne skape og briljere som Ham. I disse drømmer ble løgnen for sterk og hun falt for å tro fristelsen. Lysten ble unnfanget/ født i henne og hun ikke bare drømte men grep fysisk etter mulghet om at det kunne være slik.

Hun fattet derfor ett annet sinn og hjerte for ting og tang og hennes nye far er her Satan. Godt og ondt bel født i hennes sinn og hjerte (tanker og følelser) og dette er den nye naturen som livet nå lar seg styre etter.

Dette liv i denne verden blir vi født inn i og dette er fallen syndig natur, om vi hadde blitt født i en ufallen verden hadde vi vært som vi er i dag men ikke degenererte da.

Sitat:

"Hvorfor lot han seg friste om ikke Skaperen hadde gitt ham den mulgheten?"

Fordi Eva ble servert en løgn om at og hvis at. Eva selv funderte på dette og åpnet sine øyne for mulighetene om at det var slik.

Sitat:

"Hvor i alle dager har du det fra at Eva drømte?"

Lesuier vi Jakob som jeg har vist deg så ser vi hvordan vi nøyaktig og i hvilekn rekkefølge vi faller i og på. Leser vi fallet så ser vi hva Eva faller for i sitt sinn og hjerte:

1 Mos 3,6 Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt.

Eva drømmer og blir stolt i sitt hjerte og stolheten er vårt alter i dag.

Sitat:

"Du sier i siste setning:

På samme vis har vi nå muligheten til å avstå fra å dåre oss selv men til det trenger vi hjelp, og denne hjelp er tilbudt.

Vel, vi har samme muligheten som Adam og Eva ja, men det betyr ikke at vi ikke lar oss friste. Til og med i ditt innlegg her har du selv falt for fristelsen."

Husk at fristelse i seg selv er ikke en synd, en synd er å la frsitelsen fanges i vårt hjerte så vi spinner tanker og følelser rundt frsitelsen, det er synd og når denne synd blir en naturlig tanke og ett naturlig liv for oss føder den død. Det er ikke synd å leve og å føle, om vi erkjenner dette kan vi frelses fra synd, altså fra å la fristelsene styre vårt liv, men Gud.

Sitat:

"Det som er mellom Gud og oss nå, etter Jesu soning, er at Gud ikke tilregner oss den synd Adam og Eva falt i. Det betyr ikke at vi i oss selv er syndfrie, men det betyr at Gud ikke dømmer oss for annet enn å leve i synd. For å leve i synd, det er spott mot Ånden, og spott mot Ånden er en dødelig synd."

Det er riktig, vi skal og kan ikke stå for Adam og Evas syndefall men vi fødes inn i denne verden som dda falt og av denne felan verden er i barn av. Vi læres her og av denne verdens Herres natur. I denne natur påvirkes vi og farges til på alle måter, fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Vi i dette faller med og synder men vi er tilbudt en vei ut av denne natur her og nå og Jesus viser oss veien so gjenoppretter oss og gjenoppretter hvem Gud er i denne verden og i dette univers. Kristi rettferdighet vil seire slik Han viser til. Det betyr ikke at vi i oss selv er syndfrie men det betyr at Han gjør oss syndfrie til hans ære men det krever at vi tror veien,. sannheten og livet slik at vi faktisk går på denne.

2 Pet 3,14 Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred,
Åp 14,5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.
Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Kommentar #165

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Du vet

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte deg om det finnes noen synd som er større enn andre synder. Var det ditt svar?

Det er mange som er nysgjerrrig og vil ha svar av meg på dette av en eller annen grunn.

En er verre enn andre men har du brutt ett bud har du brutt alle. Hold derfor Guds ti bud, ikke av frykt men fordi du elsker Ham som er Skaper og lovgiver.

La oss heller forsøke å vinne felsen fra synd enn noe annet.

Kommentar #166

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
En er verre enn andre men har du brutt ett bud har du brutt alle. Hold derfor Guds ti bud, ikke av frykt men fordi du elsker Ham som er Skaper og lovgiver.

La oss heller forsøke å vinne felsen fra synd enn noe annet.

Det ante meg at du ikke kjenner svaret på mitt spørsmål, ja. Det var ikke dette jeg ville frem til.

Omtrent enig din siste setning, du har endret mening? 

Kommentar #167

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ok, jeg tenker det er best å ta seg selv og ikke se på andre som om man selv er født slik og kan liksom ikke noe for det. Det jeg ser klart og tydlig i ditt svar er at det er andres feil at du er der du er, du er jo en synder og kan ikke frelses fra synd men i synd.

Kan du gjøre meg den tjenesten å lese om igjen det jeg skrev? Om nødvendig; les flere ganger.

Maken til å legge ord i munnen på andre da! 

Må si at jeg trodde du var en seriøs debattant, men her viser du noe annet. Skuffende.

Kommentar #168

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Guds ord sier vi kan frelses fra synd og i det bli så vi gjør Guds bud fordi vi da elsker vår neste høyere, eller likt oss selv. Samtidig sier Guds ord at antikrist lære er motsatt, at vi frelses i synd, altså med lovbrudd men i dette gjør oss uten lov (lovløse).Må visst ta det bit for bit:

I dette du sier her, er det også feil: i det bli så vi gjør Guds bud fordi vi da elsker vår neste høyere, eller likt oss selv. 

Vi kan ikke elske vår neste høyere enn oss selv - komplett umulig! Dermed blir dette stående: Som oss selv.

Samtidig sier Guds ord at antikrist lære er motsatt, at vi frelses i synd, altså med lovbrudd men i dette gjør oss uten lov (lovløse).

Her er det veldig uklart hva du mener. Er det feil ordbruk, eller?

Kommentar #169

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Sitat:

"Du sier selv at mennesket har fri vilje. Enig i det - den er vi skapt med. Alt - absolutt ALT er skapt av Gud.

Til og med slangen (satan) er skapt av Gud."

Vel det er nok her du tar meget feil. Gud skapte Lucifer, ikke Satan. Lucifer falt og ble Satan i etterkant.

Lucifer - morgenrødens sønn - kongen av Babel - Lucifer er nevnt en gang i Bibelen, og i nyere oversettelser er denne ikke med. Tror ikke han står nevnt i grunntekst, siden dette er latinsk.

Så du er ikke med på at Gud skapte oss med muligheten for å falle i synd da nei? 

Rart da at Adam lot seg friste om ikke muligheten lå i ham fra begynnelsen av...

Vel, hvem er så større enn Gud i ditt syn? 

Kommentar #170

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Det ante meg at du ikke kjenner svaret på mitt spørsmål, ja. Det var ikke dette jeg ville frem til.

Omtrent enig din siste setning, du har endret mening?

Da hadde det vært sniølt om du hadde delt din kunnskap istdet for å gjemme den..?

Jeg har ikke endret mening.

Kommentar #171

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Sitat:

"Innse det, du er et menneske av kjøtt og blod, med todelt sinn. Og det samme sinn ble Adam skapt med. Han var i Eden, men han ble fristet og falt."

Adam og Eva ble skapt for å være i ett med Ham og var ikke god og ond, bare god. Da Eva lot sitt sinn og hjerte friste i seg selv tnekte hun på hvordan det klunne være å være sin Fars liok, udødelig og ha kunnskap om godt og ondt slik at hun kuinne skape og briljere som Ham. I disse drømmer ble løgnen for sterk og hun falt for å tro fristelsen. Lysten ble unnfanget/ født i henne og hun ikke bare drømte men grep fysisk etter mulghet om at det kunne være slik.

Hun fattet derfor ett annet sinn og hjerte for ting og tang og hennes nye far er her Satan. Godt og ondt bel født i hennes sinn og hjerte (tanker og følelser) og dette er den nye naturen som livet nå lar seg styre etter.

Dette liv i denne verden blir vi født inn i og dette er fallen syndig natur, om vi hadde blitt født i en ufallen verden hadde vi vært som vi er i dag men ikke degenererte da.

Du ser vel ikke motsigelsen i det du sier her? Hvordan kunne Adam falle om ikke muligheten var lagt i ham fra begynnelsen av? Kan du forklare meg det? 

Ja da, de var i ett med Gud, men ble altså fristet - og falt. Mener du at Satan er sterkere enn Gud?

Ikke vet jeg hvor du har dette med drømmer fra, men fra Guds ord er det ikke.

Hvem har du gått i lære hos?

Kommentar #172

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Sitat:

"Hvorfor lot han seg friste om ikke Skaperen hadde gitt ham den mulgheten?"

Fordi Eva ble servert en løgn om at og hvis at. Eva selv funderte på dette og åpnet sine øyne for mulighetene om at det var slik.Atter er du på ville veier. Er plutselig Eva blitt Satan selv nå? 

Kommentar #173

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
an du gjøre meg den tjenesten å lese om igjen det jeg skrev? Om nødvendig; les flere ganger.

Maken til å legge ord i munnen på andre da!

Må si at jeg trodde du var en seriøs debattant, men her viser du noe annet. Skuffende.

Ruth, du er ikke tydelig nok og jeg ser tydelig at du peker mere på andre og i det til syvende og sist Gud.

Si det som det er uten å legge til rette for noe annet, da blir du ikke skuffet.

Du skrev i #161:

"Alt - absolutt ALT er skapt av Gud. Til og med slangen (satan) er skapt av Gud. Innse det, du er et menneske av kjøtt og blod, med todelt sinn. Og det samme sinn ble Adam skapt med."

Du skylder på Gud for din fortvilende situasjon som alltid ender i synd.. . Adam og Evas sinn og hejrte i synd ble ikke til før under fallet. Da ble de splittet.

Kommentar #174

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Sitat:

"Hvor i alle dager har du det fra at Eva drømte?"

Lesuier vi Jakob som jeg har vist deg så ser vi hvordan vi nøyaktig og i hvilekn rekkefølge vi faller i og på. Leser vi fallet så ser vi hva Eva faller for i sitt sinn og hjerte:

1 Mos 3,6 Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt.

Eva drømmer og blir stolt i sitt hjerte og stolheten er vårt alter i dag.

Ikke noe sted finner jeg at Eva drømte. Vis meg hvor det står, er du snill.

Kommentar #175

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Sitat:

"Du sier i siste setning:

På samme vis har vi nå muligheten til å avstå fra å dåre oss selv men til det trenger vi hjelp, og denne hjelp er tilbudt.

Vel, vi har samme muligheten som Adam og Eva ja, men det betyr ikke at vi ikke lar oss friste. Til og med i ditt innlegg her har du selv falt for fristelsen."

Husk at fristelse i seg selv er ikke en synd, en synd er å la frsitelsen fanges i vårt hjerte så vi spinner tanker og følelser rundt frsitelsen, det er synd og når denne synd blir en naturlig tanke og ett naturlig liv for oss føder den død. Det er ikke synd å leve og å føle, om vi erkjenner dette kan vi frelses fra synd, altså fra å la fristelsene styre vårt liv, men Gud.

Jeg har jo sagt tidligere at det ikke er fristelsen som er synd, leste du ikke det? Men at vi lar oss friste, det er synden. Og det gjør vi jo - hele tiden. Ikke fordi vi vil, men fordi vi ikke er fullkomne. 

Synden (å ha falt i fristelse) tar fokuset vekk fra Gud. Det gjelder absolutt alle fristelser vi utsettes for. Når en  faller for fristelsen, da har den byttet plassen som Gud skal ha. 

Kommentar #176

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Må visst ta det bit for bit:

I dette du sier her, er det også feil: i det bli så vi gjør Guds bud fordi vi da elsker vår neste høyere, eller likt oss selv.

Vi kan ikke elske vår neste høyere enn oss selv - komplett umulig! Dermed blir dette stående: Som oss selv.

Samtidig sier Guds ord at antikrist lære er motsatt, at vi frelses i synd, altså med lovbrudd men i dette gjør oss uten lov (lovløse).

Her er det veldig uklart hva du mener. Er det feil ordbruk, eller?

Hvorfor er det komplett umulig? Jeg elsker sannheten høyere enn meg selv og bøyer meg for den. Jeg elsker mine barn høyere enn meg selv. Jeg elsker Kristi rettferdighet høyere enn meg selv og jeg avstår fra urett ferd til fodel for andres ve og vel, fordi jeg elsekr at andre har det godt. Det er liksom ikke så nøye med meg selv og det er liksom naturlig. Er det ikke slik at det er mere givende å gi enn å få?

Om jeg elsker min neste høyere enn meg selv, og ikke elsker meg selv feiler jeg men om jeg ikke tenker på mitt Jeg men andres Jeg naturlig. Hvem er man da?

Det er umulig å elske sin neste som seg selv uten at man elsker Gud høyere enn seg selv.

Når det gjelder min norsk så er den til tider elendig, det er noe jeg til tider sliter med desverre. Jeg skal prøve igjen. :)

"Samtidig sier Guds ord at antikrist lære er motsatt, at vi frelses i synd, altså med lovbrudd men i dette gjør oss uten lov (lovløse)."

Antikrist teologi er:

Frelse i synd, mens vi synder uavbrutt. Jesus er Gud men ikke prøvd menneske i kjød som deg og meg. Man setter derfor loven ut av sin kraft ved hjelp av nåden fordi man tror at man er født synder og ikke kan bli syndfri. Derfor gjemmer man seg bak Jesus og sier Han tok all vår synd på seg, nåtid, fortid og i all fremtid og på den måten er man uten lov/ lovløs. Derfor fornekter antikrist lære Jesus i mitt og ditt kjød, fristet og i fristelsen prøvd som oss. Antikrist lære sier at vi er synd fra unnfangelsen av.

Sann frelse er :

Frelse fra synd, og vi helliggjøres og forsones stadig med Ham. Man er da ikke under loven lenger fordi man er loven lydig. På akkurat samme måte kommer man ikke under trafikkloven om man lyder trafikkloven men bryter man den kommer man til doms under loven. Man er i dette liv uten synd fordi man vandrer med Ham, Hans lov lydig. Derfor kommer man frem for Faderen i ånden ved himmelens nådes trone, i Jesu navn selv og skal møte Faderen ren og hellig når Jesus kommer igjen. Derfor kaller de som tror Jesus for sin likeverdige bror da de vet at Han har kjent og følt kjødets prøvelser hardere enn dem selv. Jesu tro sier at vi ikke er syndere fra unnfangelsen av men som vi skulle være, bortsett ifra degenerering og at vi fødes som vi skal være inn i en fallen syndig verden.

Kunne kanskje ha skrevet slik:

"Samtidig sier Guds ord at antikrist lære er motsatt, at vi frelses i synd. Altså frelse med lovbrudd men i denne tro gjør oss uten lov (lovløse), på grunn av nåden."

Man tror at nåden er gitt for at vi kan frelses slik vi er, som syndere og ikke at nåden er gitt så vi kan frelses fra synd. Man tror ikke at Gud kan gjenopprette oss til det som var, uten å lobotomere oss den dag Han gir oss herlighetslegemet.

Kommentar #177

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.


Ruth Hauge – gå til den siterte teksten. an du gjøre meg den tjenesten å lese om igjen det jeg skrev? Om nødvendig; les flere ganger.

Maken til å legge ord i munnen på andre da!

Må si at jeg trodde du var en seriøs debattant, men her viser du noe annet. Skuffende.

Ruth, du er ikke tydelig nok og jeg ser tydelig at du peker mere på andre og i det til syvende og sist Gud.

Si det som det er uten å legge til rette for noe annet, da blir du ikke skuffet.

Du skrev i #161:

"Alt - absolutt ALT er skapt av Gud. Til og med slangen (satan) er skapt av Gud. Innse det, du er et menneske av kjøtt og blod, med todelt sinn. Og det samme sinn ble Adam skapt med."

Du skylder på Gud for din fortvilende situasjon som alltid ender i synd.. . Adam og Evas sinn og hejrte i synd ble ikke til før under fallet. Da ble de splittet.Jeg har aldri skyldt på Gud i noe som helst, ikke i mine verste stunder i livet. Så hvordan du kommer til DEN konklusjonen vet vel bare du.

Jeg innrømmer i mine innlegg ærlig og oppriktig at jeg kun er et menneske, og at alle muligheter jeg er i besittelse av kan brukes til det gode eller det onde. Sånn er jeg skapt, og sånn er du skapt. 

Vi er skapte i Guds bilde, vet du ikke det? Hvis Gud ikke hadde skapt oss med muligheten for det ene eller det andre, hvem har så gjort det?

Og for å gjøre det lettere for deg å svare: Satan er også en av Guds sønner. Tenk etter hvordan hans fall var mulig, siden han er en av Guds sønner...

Kan det være at han hadde muligheten i seg? Ja, det må det jo, ellers kunne han ikke blitt det han er...

Hva er Gud da, siden alt og alle er i hans bilde? 

Uten at lys finnes, intet mørke.

Uten at varme finnes, ingen kulde.

Jeg bare lurer..

Kommentar #178

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Lucifer - morgenrødens sønn - kongen av Babel - Lucifer er nevnt en gang i Bibelen, og i nyere oversettelser er denne ikke med. Tror ikke han står nevnt i grunntekst, siden dette er latinsk.

Så du er ikke med på at Gud skapte oss med muligheten for å falle i synd da nei?

Rart da at Adam lot seg friste om ikke muligheten lå i ham fra begynnelsen av...

Vel, hvem er så større enn Gud i ditt syn?

Gud skapte Lucifer som ble Satan, ja. Satan ble han selv, uten Guds hjelp.

Muligheten til å falle hadde Adam og Eva selvsagt.

Adam lot seg ikke friste, Eva gjorde det. Uten at det er noe poeng men det står skrevet slik.

Eva lot seg friste av fri vilje og produserte fallet i seg selv, det lå ikke der. Hun produserte det i sitt sinn ved å kjenne på, føle på og drømme om løgnen unne være sann, så falt hun for løgnen da Hun i sitt eget sinn og hjerte valgte å gå for løgnen hun lagde i seg selv.

Ingen er større enn Gud men den som tro på løgnen tror det selv, om seg selv og tar i det etter Guds trone. 

Kommentar #179

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Hvem har du gått i lære hos?

Hei Ruth

Leif Gunnar er Adventist. Så språket blir lagt til på en annen måte.Derfor snakker man forbi hverandre, når man krasjer åndeligt.Man spiller ikke på samme strengen kan man godt si.

mvh

Rune

Kommentar #180

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Du ser vel ikke motsigelsen i det du sier her? Hvordan kunne Adam falle om ikke muligheten var lagt i ham fra begynnelsen av? Kan du forklare meg det?

Ja da, de var i ett med Gud, men ble altså fristet - og falt. Mener du at Satan er sterkere enn Gud?

Ikke vet jeg hvor du har dette med drømmer fra, men fra Guds ord er det ikke.

Hvem har du gått i lære hos?

Adam falt fordi han elsket sin kone og ble med henne inn i døden. Han ble med henne av fri vilje og Eva valgte av fri vilje å tro løgnen hun selv ga grunnlag for å tro på. Hun overbeviste seg selv så hun valgte å tro løgnen.

Om du leser fallet så ser du at først velger Eva å forsvare Gud, i det øyeblikk hun gjør det er hun i slangens lillefinger spunnet. Hun lytter til ham og hun tnker og føler på hva om det han sier e rsant. Også starter tankespinnet og så ser hun noe som hadde vært kjekkt, deretter voikser løgnen til en drøm, elelr ett eventyr hun tilslutt sluker.

Det er fallen syndig natur med en ny herre i hennes sinn, dog splittet.

Jeg er en SyvendeDags Adventist SDA (siden 2002) men dette trodde jeg på før jeg ante at SDA eksisterte. Jeg trodde også på Jesus i vårt kjød, inkl. Sabbaten, det 4. bud.. Jeg er ikke oppvokst troende men trodde fra ca 18 årsalderen. Jeg så ikke løgnen i Kirken konkret, jeg så imidlertid at kirken ikke trodd Gud.

Jeg vil si Guds ord og Han der oppe er min lærer.

Kommentar #181

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Atter er du på ville veier. Er plutselig Eva blitt Satan selv nå?

Eva valgte en ny Herre ved å tro løgnen, og for å tro løgnen må du dandere ens sinn og følelser så man tror på det i seg selv.

Bli ikke vred Ruth.

Kommentar #182

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Jeg har jo sagt tidligere at det ikke er fristelsen som er synd, leste du ikke det? Men at vi lar oss friste, det er synden. Og det gjør vi jo - hele tiden. Ikke fordi vi vil, men fordi vi ikke er fullkomne.

Synden (å ha falt i fristelse) tar fokuset vekk fra Gud. Det gjelder absolutt alle fristelser vi utsettes for. Når en faller for fristelsen, da har den byttet plassen som Gud skal ha.

Om vi lar oss friste så er det synd om denne fristelse er i brudd med Guds lov. Hvis fristelen blir vår lov, eller produktet styrer hva vi gjør er vi ute av kontroll over vår apetitt. Da styrer følelsene og ikke sinnet som kjenner grensene over rett og galt.

Vi kan føle og tenke, vi kan la oss friste å ta en skive med peanøttsmør og syltetøy. Det er ikke synd. Om jeg hadde vært gift og følt ett seksuelt behov på grunn av hennes sjarm som jeg hadde latt meg friste av så hadde ikke det vært synd å kjenne fristelsen her.

Å leve ut livet slik vi er skapt for å være sammen og glede seg over det Gud hadde tiltenkt oss er ikke synd. Gud krever ikke vår fulle oppmerksomhet uten at vi skal leve ut ett liv i kjærlighet slik:

1 Mos 1,26-29 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden! 29 Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder.
1 Mos 2,24-25 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. 25 Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.

Da Jesus fikk lagt frem en fristelse foran seg var frsiteren en som om han var himmelsendt fra Hans Far i himmelen.

Matt 4,3 Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød!

Tror du Jesus syndet om Han kjente fristelsen i sitt sinn og hjerte her? Måten Jesus eventuellt hadde syndet på her er om Han hadde gjort de om til brød, for da hadde Han ikke vært Guds lam i vårt kjød men Guds Lam i sin Guddomms egen kraft. Og det offer er ikke vår kjødelige synd verdig.

Jesus som var døden nær av utsultelse fikk servert tanken på ferskt rykende brød i sitt sinn og hvordan det føltes er atskilling verre enn en heroinmisbrukers mangel på rus i sin værste time. Han kjente fristelsen i sitt sinn og hjerte men avstod fristelsen fordi da hadde Han i kjød brutt frelsens mulighet for oss.

Svaret ble gitt slik:
Matt 4,4 Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Kommentar #183

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Satan er også en av Guds sønner. Tenk etter hvordan hans fall var mulig, siden han er en av Guds sønner...

Kan det være at han hadde muligheten i seg?

Hans tanker og følelser til fall er nøye beskrevet i Guds ord da, og de kom fra ham selv fordi han ble stolt, kry og selvisk. Han ble ikke skapt med dette, dette formet han selv ved også å øke sin unødvendige selviske rikdom ved hjelp av handel og til slutt ble han så blind og grådig at han ville ha tronen til Gud selv.

Kommentar #184

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.


Ruth Hauge – gå til den siterte teksten. Det ante meg at du ikke kjenner svaret på mitt spørsmål, ja. Det var ikke dette jeg ville frem til.

Omtrent enig din siste setning, du har endret mening?

Da hadde det vært sniølt om du hadde delt din kunnskap istdet for å gjemme den..?

Jeg har ikke endret mening.Se om du finner det i Matt 12 - Jesu egne ord

Kommentar #185

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ruth, du er ikke tydelig nok og jeg ser tydelig at du peker mere på andre og i det til syvende og sist Gud.

Føler du deg truffet?

Jeg peker på hva som står skrevet i Bibelen, samt at det er fakta. 

Selv om Gud har skapt mennesket slik, så skal det ikke misbrukes. Men; det er i dette klinten skilles fra hveten.

Kommentar #186

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det komplett umulig? Jeg elsker sannheten høyere enn meg selv og bøyer meg for den. Jeg elsker mine barn høyere enn meg selv.

Sannheten er også veien og livet. Hvis du er deg selv som i det Jesus snakket om, da kan du ikke elske høyere. For han sa: Jeg er veien, sannheten og livet. Han pekte på Gud der, hvilket er hans Jeg Er i likhet med ditt åndelige menneske. Før Abraham var, Er Jeg. Altså det eige.

Så du kan ikke elske høyere enn Jeg Er, som er den evige Kjærligheten. Det er ikke mulig for den som ER å elske høyere.

At ditt menneskelige sinn kan si det og mene det, tror jeg nok. Men snakker du ut fra Ånden, så vil du ikke si det.

Elsk din neste SOM deg selv, sa Jesus. Han sa ikke "Elsk din neste høyere enn deg selv" av den enkle grunn at det er umulig å elske høyere. 

Så her er det helt tydelig at det er ditt sinn som snakker, ikke Ånden.

Forvirret? 

Kommentar #187

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hans tanker og følelser til fall er nøye beskrevet i Guds ord da, og de kom fra ham selv fordi han ble stolt, kry og selvisk. Han ble ikke skapt med dette, dette formet han selv ved også å øke sin unødvendige selviske rikdom ved hjelp av handel og til slutt ble han så blind og grådig at han ville ha tronen til Gud selv.

Tror du bør ta en paus fra akkurat dette, og så lese og lære hva Ånden sier. 

Men jeg gjentar spørsmålet: Hvordan kunne Satan gjøre noe han ikke hadde i seg?

For det han hadde i seg, det hadde han fra Gud. Husk, han er Guds falne sønn. Hvordan kan noe fra Gud bli ondt om ikke muligheten ligger der?

Han ble selvisk, ja. Maktsyk, ja. Grådig, ja. Men muligheten til å bli sånn hadde han i seg.

Sånn er det også med oss mennesker, alt fra Adam. Det lå i ham, for ellers kunne han ikke falt. Han hadde valgfrihet, og valgte feil. Fri vilje, kalles det. Fri vilje ville vært unødvendig uten noe å velge mellom. 

Adam valgte det Eva valgte. 

Kommentar #188

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Om vi lar oss friste så er det synd om denne fristelse er i brudd med Guds lov. Hvis fristelen blir vår lov, eller produktet styrer hva vi gjør er vi ute av kontroll over vår apetitt. Da styrer følelsene og ikke sinnet som kjenner grensene over rett og galt.

For å si det med rene ord: Du beskriver det å leve i synden.

Men siste setning skurrer: Da styrer følelsene og ikke sinnet som kjenner grensene over rett og galt.

Luk 1: Han skal gå i forveien for Herren

          med samme ånd og kraft som Elia,
          for å vende fedrenes hjerter til barna
          og gi ulydige det sinn som rettferdige har,
          for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»

Følelsene kommer fra sinnet. Mennesket har et todelt sinn, der det ene er vårt egoistiske jeg og det andre er det rettferdige sinn. 

Vårt egoistiske sinn er arven etter Adam, mens det rettferdige sinn er arven etter Kristus.

Begge steder er det følelser. Og nå er vi inne i stridens kjerne når det gjelder Kirken og dens liberale prester og biskoper. 

For disse vil gjøre Adams sinn til lags, men sårer Kristi sinn. De vil altså føye menneskets egoistiske følelser, men tar lite hensyn til de med rettferdig sinn. Da spotter de den hellige Ånd. 

For det er spott mot den hellige Ånd å gjøre egoismen til lags. De sårer den hellige Ånd som er hos de rettferdige (de som hører og vil følge Ånden). Åtte biskoper og en mengde prester, samt veldig mange utenfor Kirken er ulydige i sitt sinn.

Og det sies for meg ganske klart i dette verset fra Lukas.

Og straffen er døden, det har Jesus sagt. 

Kommentar #189

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Eva valgte en ny Herre ved å tro løgnen, og for å tro løgnen må du dandere ens sinn og følelser så man tror på det i seg selv.

Bli ikke vred Ruth.

Eva ja - hvorfor hopper du over Adam? Han lot seg friste også og valgte dermed samme herre som Eva. 

Vred? Næhhh :D

Kommentar #190

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Ruth

Leif Gunnar er Adventist. Så språket blir lagt til på en annen måte.Derfor snakker man forbi hverandre, når man krasjer åndeligt.Man spiller ikke på samme strengen kan man godt si.

mvh

Rune

Jeg vet han er adventist, men spørsmålet er om han har hatt en lærer i sin menighet - eller er han selvlært (noe jeg er selv)? Jeg tror på det første.

Kommentar #191

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Elsk din neste SOM deg selv, sa Jesus. Han sa ikke

Jeg tror det er ganske mulig, ja selv i verden finner vi uttrykk som:

-jeg elsker deg høyere enn selve livet-

nå kan riktignok dette kanskje bare en  klisje, men viser likevel til at i bunn i våre hjerter ligger der tilrette for at det skal kunne være mulig.

Kjærlighetens drivkraft er sterk, og søker vanligvis ikke først sitt eget, kjærlighetens vesen er uselvisk og finner behag i det som er godt. Å glemme seg selv til fordel for noe som anses av større verdi har vi sett flere eksempler på gjennom Bibelhistorien. 

Bare noen tanker til tema som diskuteres.

Kommentar #192

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hans tanker og følelser til fall er nøye beskrevet i Guds ord da, og de kom fra ham selv fordi han ble stolt, kry og selvisk.

Og hvordan var det mulig om det ikke var sånn at også han hadde valgfrihet likt med de andre englene?

Hvordan kunne han bli ond, om ikke muligheten til å bli det, lå i ham?

Det er dette jeg ønsker svar på. Jeg venter spent.

Kommentar #193

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er ganske mulig, ja selv i verden finner vi uttrykk som:

-jeg elsker deg høyere enn selve livet-

I verden ja. Men verden er ikke i Ånden. 

Kun verdens syn på livet kan la en si dette. Men den som er i Kjærligheten, og da snakker jeg om Agape, kan ikke elske sin neste, som også er Agape, høyere enn seg selv.

For det ER virkelig forskjell på dette. Det er ikke det verdslige fysiske jeg snakker om, men det rent åndelige. 

Les gjerne 1. Korinter 13. Der kan du se hva Kjærligheten er, det er den samme en ser i sin neste. Størst av alt betyr faktisk det. Større kan det ikke bli.

Derfor kan en ikke elske sin neste høyere enn seg selv, om en selv er i Agape. Men en kan elske SOM seg selv. For har en Agape i seg, vil en elske Agape i andre like høyt, men ikke høyere. For det er Agape en elsker med. 

Kjærligheten kan ikke elske Kjærlighet høyere enn seg selv.

Kommentar #194

Ruth Hauge

0 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Kjærlighetens drivkraft er sterk, og søker vanligvis ikke først sitt eget, kjærlighetens vesen er uselvisk og finner behag i det som er godt. Å glemme seg selv til fordel for noe som anses av større verdi har vi sett flere eksempler på gjennom Bibelhistorien.

Da tror jeg du har misforstått noe.

Er litt enig i det første du sier, men så bommer du totalt.

Å glemme seg selv kan nemlig bety å glemme det som ikke er av Gud. Men det du finner av lik verdi hos andre, det kan du ikke glemme hos deg selv.

Det er ikke som å velge mellom rettene i kafeteria-disken. 

Intet er større enn Kjærligheten, og har man den, ja, da kan man ikke glemme den og si at noe er større og mer verdifullt. Da møter man den på lik linje. 

For Kjærligheten, det er Gud det. 

Kommentar #195

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Se om du finner det i Matt 12 - Jesu egne ord

Vel, der står det jeg skrev like hemmelighetsfullt som du forsøkte å skjule ditt.

Du får presentere dine skjulte hemmeligheter så de kommer frem i lyset Ruth.

Kommentar #196

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Føler du deg truffet?

Jeg peker på hva som står skrevet i Bibelen, samt at det er fakta.

Selv om Gud har skapt mennesket slik, så skal det ikke misbrukes. Men; det er i dette klinten skilles fra hveten.

Nei, du ser meg enda ikke. Gud har ikke skapt mennesket med synd, Han skapte oss som vi skal være.

Kommentar #197

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er også veien og livet. Hvis du er deg selv som i det Jesus snakket om, da kan du ikke elske høyere. For han sa: Jeg er veien, sannheten og livet. Han pekte på Gud der, hvilket er hans Jeg Er i likhet med ditt åndelige menneske. Før Abraham var, Er Jeg. Altså det eige.

Så du kan ikke elske høyere enn Jeg Er, som er den evige Kjærligheten. Det er ikke mulig for den som ER å elske høyere.

At ditt menneskelige sinn kan si det og mene det, tror jeg nok. Men snakker du ut fra Ånden, så vil du ikke si det.

Elsk din neste SOM deg selv, sa Jesus. Han sa ikke "Elsk din neste høyere enn deg selv" av den enkle grunn at det er umulig å elske høyere.

Så her er det helt tydelig at det er ditt sinn som snakker, ikke Ånden.

Du forstår ikke hva jeg skrev men du er IKKE Jeg Er. Vi i oss selv er absolutt nødt til å elsker Jeg Er høyere enn oss selv. Om vi IKKE gjør det tilber vi oss selv (I Evas løgn) og det skapte foran Skaperen.

Kommentar #198

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kunne Satan gjøre noe han ikke hadde i seg?

For det han hadde i seg, det hadde han fra Gud. Husk, han er Guds falne sønn. Hvordan kan noe fra Gud bli ondt om ikke muligheten ligger der?

Han ble selvisk, ja. Maktsyk, ja. Grådig, ja. Men muligheten til å bli sånn hadde han i seg.

Sånn er det også med oss mennesker, alt fra Adam. Det lå i ham, for ellers kunne han ikke falt. Han hadde valgfrihet, og valgte feil. Fri vilje, kalles det. Fri vilje ville vært unødvendig uten noe å velge mellom.

Lucifer hadde friheten til å velge vei, ja men det er ikke det samme som at han hadde ondt i seg. Det ble produsert ved at han valgte veier å tenke og å føle i som stred imot Skaperen og skaperverket vel vitende.

Kommentar #199

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Følelsene kommer fra sinnet. Mennesket har et todelt sinn, der det ene er vårt egoistiske jeg og det andre er det rettferdige sinn.

Vårt egoistiske sinn er arven etter Adam, mens det rettferdige sinn er arven etter Kristus.

Vel enhver tanke starter opp på grunn av våre sanser, lys, lyd, lukt, smak, kulde, varme, smerte etc.. Når det samme gjentas registrerer hjernen likheter og det oppstår gjenkjennende tanker. Slik lærer vi naturen å kjenne og etterhvert lager vi lyder som vi gjenkjenner og kan til slutt kommunisere med lyder.

Vi skaper føleser for ting og miljøet bestemmer hva vi kommer til.

Vi ble skapt i bare godt til bare godt og i det i guddommelig natur. Jeget var ikke, det kom av en løgn som ble spunnet i Evas sinn. Fallen syndig natur er noe som ble født av en løgn i vårt eget hode, her på denne jord, basert på føleri og ikke hva som var rett og galt. For å kunne leve i fallen syndig natur må man dyrke det skapte ved hjelp av føleri for bare slik kan en løgn leve. Det er løgnen som gjør at vi ikke er frie men fanget i vår egen trelldom. Vi blir kun fri ved å avvise løgnen med hva som sindig er rett og galt ut ifra Guds perspektiv i Guds ord. Søker vi Ham av hele vårt hjerte (følelser) og hele vårt sinn (tanker) blir vi gitt denne frihet og gjenopprettet til bare godt her og nå. Vi må fra vårt ego og vår stolthet men det krever selvinnsikt og kunnskap om hvem Gud er.  

Gud har skapt oss som vi skal være men vi farges, korrupteres og ødelegges av fallen syndig natur. Vi fødes som vi skal være inn i en fallen verden og vi arver denne jords fallenhet fra Adam og Eva. Hadde vi blitt født i en ufallen verden hadde vi vært de samme rene som Han skapte, ingen forskjell bortsett fra muiljøet vi fødes inn i og degenerasjonen.  

Dette todelte sinn var ikke før fallet men ble lagt ett grunnlag for å få ved hjelp av en løgn.

Sitat:

"Og nå er vi inne i stridens kjerne når det gjelder Kirken og dens liberale prester og biskoper.

For disse vil gjøre Adams sinn til lags, men sårer Kristi sinn. De vil altså føye menneskets egoistiske følelser, men tar lite hensyn til de med rettferdig sinn. Da spotter de den hellige Ånd.

For det er spott mot den hellige Ånd å gjøre egoismen til lags. De sårer den hellige Ånd som er hos de rettferdige (de som hører og vil følge Ånden). Åtte biskoper og en mengde prester, samt veldig mange utenfor Kirken er ulydige i sitt sinn.

Og det sies for meg ganske klart i dette verset fra Lukas.

Og straffen er døden, det har Jesus sagt."

Ja.

Kirken dyrker det skapte (føleri) og stoltheten i menneskets fallenhet. Man skal føle seg bra og dyrke seg selv, leve ut seg selv og være stolt.

Men når det gjelder egoismen, Jeget så er det stoltheten som opprettholder det å være egosenterisk og elske seg selv høyere enn hva som er rett og sant. En ekjennelse av at vi ikke har noen grunn til å være stolte må til for at vårt Jeg/ ego skal dø til fordel for sannheten og rettferden. Det er stoltheten (er skapt av løgne i vårt individuelle hjerte) som forherder vårt hjerte imot sannheten.

Kommentar #200

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ruth Hauge. Gå til den siterte teksten.
Eva ja - hvorfor hopper du over Adam? Han lot seg friste også og valgte dermed samme herre som Eva.

Vred? Næhhh :D

:D Bra, jeg ville bare forsikre meg.

Jeg hopper ike over ham men jeg vil forsikre meg at vi ser til Guds ord slik det står skrevet. I Eva så ser vi hva som skjer i hennes hjerte og i hennes sinn. Adam valgte å følge henne ja, og det er bra at han stod ved hennes side selv om hun falt fra deres Far. Tenk hvis Adam IKKE hadde fulgt med Eva i fallet.. .

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere