Halvard Lund

10

De liberale kristne fortjener ros

Vi konservative kristne gjør den første synden. Vi elsker ikke nok. Og vi møter ikke folk med Jesu barmhjertighet i rikt mål som det første vi gjør når vi møter folk.

Publisert: 4. feb 2014

Dette er det vanskeligste i en kultur der alle for noen generasjoner siden var kristne. Konservative må starte en kjærlighetsrevolusjon og den må starte nå.

De liberale kristne gjør den andre synden. Men den er ikke så stor. Og de fortjener ros for å holde fast på kjærligheten og å ha den i rikt mål. Men de blir stolte, og legger noe til kjærligheten. 

Det begge partier kanskje gjør er å sette kjærligheten til Jesus og kjærligheten til menneskene opp mot hverandre. 

1. Konservativ misforståelse: "Jeg må først si sannheten, deretter tør jeg være barmhjertig." De liberale har rett at de konservative kristne ikke elsker nok. 

2. Liberal misforståelse: "Du må velge mellom Jesus og menneskene." Liberale kristne tar feil når de prøver å sette "den barmhjertige kristne" og Jesus opp mot hverandre. Jesus gjorde aldri det. Jesus ba folk elske Herren først, og i det andre budet i loven er å elske mennesker (din neste som deg selv). De liberale ber folk om å velge mellom å elske mennesker og å elske Gud. Det kan ikke kalles forsonlighet. 

Jeg tror vi har behov for en Jesu kjærlighets-revolusjon i begge leire. Vis Jesu barmhjertighet. La ekte barmhjertighet vokse i våre hjerter.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jostein Sandsmark

128 innlegg  455 kommentarer

Den barmhjertige kristne

Publisert rundt 7 år siden
Halvard Lund. Gå til den siterte teksten.
Vi elsker ikke nok. Og vi møter ikke folk med Jesu barmhjertighet i rikt mål

Hvem kan gjøre krav på å eie den ekte medmenneskelige kjærlighet?

De homoliberale skiller ikke mellom de ulike former for kjærlighet, - egenkjærligheten, den kjønnslige kjærligheten og de medmenneskelige følelsene. De underslår at det er noe som står over alt dette: Agape, den guddommelige kjærligheten, - som vi har det klareste uttrykk for i Skriften.

De mener seg å utøve den ekte medmenneskelige kjærligheten når de hyller det homofile samlivet og det overveldende kjærlighetsuttrykket som vises. De lukker øynene for det vonde og tvilsomme som følger i kjølvannet. (hyppige skilsmisser, manglende hensyn til barna, surrogati, bioteknologi)

I historien om Den Rike Unge Mann står det at: "Jesus fikk ham kjær". Likevel lot han ham gå bort da han ikke kunne gi slipp på sin legning: Mammondyrkelsen.

I historien om Sakkeus kom han Jesus i forkjøpet og vendte om fra sin penge-tilhørighet og til Jesu barmhjertige holdning til de fattige.

De pro-homo mener at Skriftens ord om å avholde seg fra homofilt samliv ikke representerer den ekte medmenneskelige barmhjertighet, og at de som hevder dette er kjærlighetsløse og fordømmende.

Men skulle det ikke være samsvar mellom SANNHETEN og KJÆRLIGHETEN?

Jeg har tiltro til at Gud som skapte oss med alt det som bor i oss, - vet best hva som gagner oss på kort sikt og lang sikt. Det ligger guddommelig kjærlighet bak de skiltene han har satt opp langs våre veier gjennom livet.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
De pro-homo mener at Skriftens ord om å avholde seg fra homofilt samliv ikke representerer den ekte medmenneskelige barmhjertighet, og at de som hevder dette er kjærlighetsløse og fordømmende.

Jeg tror alle som blir bedt om å avholde seg fra sin sexualitet, uavhengig av legning, vil stille seg undrende til dette. Ja direkte avvisende i mange tilfeller. Selv ikke i sølibatære kretser hevder man at sølibatet fullt ut tilsvarer et ekteskap. I dette ligger en erkjennelse av at menneskenaturen trenger sin sexualitet i noen form for å være velfungerende. Til sist blir det et spørsmål om hvordan driften skal få sitt utløp - fysisk eller åndelig. Hver enkelt føler seg elsket av Gud uansett metode. Det kan man lett finne ut ved å forsøke seg frem. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere