Mette Solveig Müller

57

Er vi selv "Don Quioter"?

Jeg har hele tiden ønsket å holde meg unna de politiske sakene det strides om i vårt samfunn. En blir så lett sittende med en flau smakk av å diskutere bageteller, mens de store saker sklir ut av henda på oss.

Publisert: 3. feb 2014

Kanskje er vi selv "Don Quioter" som kjemper mest mot vindmøller?

En setning fra denne filmen , "The Secret of Oz", om vårt økonomiske systems historie bet seg fast:

"We must keep the people busy with political antagonism"

"We'll therefore speed up the question of reform (of tariffs within) the Democratic Party; and we'll put the spotligt on the question ....(for) the Republican parties."

"By dividing the electorate this way, we'll be able to have them spend their energies at struggling amongst themselves on question that for us, have no importence whatsoever"

United States Bankers magazin 1892, as quoted in the Michel Journal, Jan. - Febr. 2003

---------

Jeg skrev ned ordene som kommer mot  slutten av denne filmen, hvor vi får en historisk gjennomgang av vårt økonomiske system, basert på den kunnskap L. Frank Baum antagelig ville gi oss med sin bok "The wonderful Wizard of Oz"? (Vel verdt å få med seg)

Disneyworld laget sin versjon i en film fra 1939, "The Wizard of Oz", med noen små forandringer - som kanskje er større en de i første omgang ser ut til?

Vi er vel mange som reagerer på alt det intetsigende i nyhetene fra almenkringkasteren og media. Er det fortsatt slik at vi best holdes undertrykket ved å tro hverandre som fiender; - på snart alle plan? - I stedenfor å nærme oss hverandre som sannhetssøkende individ - i åpenhet?

De religiøse modellene har alltid stått for ballanse og harmoni, slik jeg forstår det. Men i dag gjelder andre krefter.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
De religiøse modellene har alltid stått for ballanse og harmoni, slik jeg forstår det.

Nei, religion er tvert imot en del av problemet:

http://hedning.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=286

Ellers et veldig godt innlegg!

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Er det fortsatt slik at vi best holdes undertrykket ved å tro hverandre som fiender; - på snart alle plan? - I stedenfor å nærme oss hverandre som sannhetssøkende individ - i åpenhet?

Enig. Og en god grunntanke i innlegget, Mette. Økumenikk f.eks har virkelig noe for seg. Ikke det at man skal "kjøpe alt" som er der ute. Men vi trenger jo ikke å ryke i tottene på hverandre til stadighet, vi mennesker - religiøse eller ikke - bare fordi vi har ulikt syn på eksistensen og tilværelsen noen ganger. :-)

Kommentar #3

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Jeg burde kanskje legge til at jeg også regner konsumerisme som en religion.

Kommentar #4

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Imponerende innlegg

Publisert nesten 8 år siden

Poenget avdekker og flagger sammenhenger som er av høyeste viktighet. Godt for oss alle at du gjør unntak fra regelen din om å holde deg unna de politiske sakene det strides om i vårt samfunn. Takk skal du ha.

Her er et sitat jeg har tatt vare på, for jeg synes det fremstiller en viktig sammenheng på en god måte:

"Tidlig på 1960-tallet dannet de store amerikanske bankene og selskapene lobbyorganisasjonen Chamber of Commerce. De hadde et langsiktig mål: Deregulering av finansmarkedene og å fjerne alle hindre for fri kapitalisme. Det vil si de som var nedfelt i Roosevelts New Deal; sikkerhet for arbeidstakere, rett til å danne fagforeninger, forbud mot å spekulere med pensjonsfond, og så videre. Chamber of Commerce overbeviste amerikanske presidenter om at kapitalismen regulerte seg selv, og at regulering var i strid med amerikanske verdier. Resultat: Reguleringene som skulle ta vare på samfunnets interesser og sunn fornuft, ble metodisk deregulert."

Og så ble systemet såkalt "globalisert". Altså: Fritt fram for finansspekulantene - over hele kloden, egentlig.

Finansmafiaen blir mektigere og mektigere. Fortere og fortere. I dag eier 85 personer like mye som den fattigere halvparten av menneskeheten, 3.500.000.000 mennesker, eier til sammen.

Penger er makt. Stilt ovenfor eierskapets overmakt, altså de såkalte økonomiske realitetene, har politikerne lite de kan stille opp med. Dermed har vi, velgerne, svært lite vi skulle ha sagt. Viljen til forretningene, kjedene, konsernene, og ikke minst bankene og finansfyrstene, bestemmer stort sett vår hverdag og fremtid. De viktige beslutningene tas i styrerommene der eierne har siste ordet.

Folkevalgte representanter i folkevalgte organer blir henvist til å stelle med hva som i sammenhengen er uviktigheter. Til bare å sysle med spørmål som er av null betydning for de økonomiske makthaverne.

Så hvor ble demokratiet av da? Tørket det bare vekk? Fordampet det, sånn uten videre?

Kommentar #5

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Det ser jeg ikke bort fra

Publisert nesten 8 år siden

Dette har også jeg lurt på. Er vi egentlig bare brikker i et spill der vi lures til å oppta oss med oppkonstruerte konflikter, mens de mektige styrker sitt syndikat? Leste hele stykket fra United States Bankers magazin og tror, fremdeles, det ligger mye her, på tross av de 122 år som har passert. Syndikatet som skulle utgjøre det kapitalistiske imperiet har kanskje bare innsett at medlemmene må rekrutteres på tvers av landegrenser og kontinenter, blant verdens rikeste (penger er makt). Noen vil kanskje se på dette som en kospirasjonsteori, men har menneskene egentlig blitt noe bedre eller mindre grådige og forfengelige når de forespeiles makt og posisjon? Hva betyr egentlig religion for verdens rikeste og mektigste om rikdommen kommer i konflikt med deres gud?

Men oppfatningen om at "De religiøse modellene har alltid stått for ballanse og harmoni" deler jeg ikke.

Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Noen vil kanskje se på dette som en kospirasjonsteori

Neppe mange. De færreste vil være så kritiske til verden og tilværelsen at de eksempelvis ser på forekomsten av Solbergregimet som en konspiratsjonsteori. Hele det kapitalistiske finanskomplottet er blitt for åpenlyst nå. For mye av en realitet og skandale. For nært. For farlig. 

Kommentar #7

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Finansmafiaen blir mektigere og mektigere. Fortere og fortere. I dag eier 85 personer like mye som den fattigere halvparten av menneskeheten, 3.500.000.000 mennesker, eier til sammen.

Kjære vene... Men tror du at Bill Gates & Co vil være en faktor som gjør det enda mer populært for rike å dele med seg, Ben? At han har fått med seg en hel gjeng med milliardærer allerede, er jo utrolig bra. At dette kan få en effekt som brer om seg globalt og videre framover. 

Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Men tror du at Bill Gates & Co vil være en faktor som gjør det enda mer populært for rike å dele med seg, Ben? At han har fått med seg en hel gjeng med milliardærer allerede, er jo utrolig bra. At dette kan få en effekt som brer om seg globalt og videre framover.

Nei, det biter jeg ikke på.

Finansmafiaen har makta allerede. De aller rikeste trenger ikke bruke pengene sine på å skaffe seg enda mer makt. De har, hver for seg, allerede mer kontroll enn noe menneske kan makte å holde kontroll over. Hvorfor skulle de slite seg ut? De kan allerede kjøpe seg hva som helst og nyte tilværelsen. Hvorfor skulle de ikke da også kjøpe seg litt avlat? Bruke penger på å bli populære og beundret? De har til og med råd til å angre ekte på syndene sine, og prøve å gjøre gode gjerninger som motvekt mot tidligere snyterier og bedrag. Og ikke noe i veien med det, egentlig.

Men det er ikke enkeltpersoner som er hovedproblemet. Selve systemet er sykt.

Amerikanske dollarmillionærer holder veldedighetsselskaper. I ett kjør. Tror du det blir færre fattige i Amerika av den grunn? Statistikken bekrefter jo at det stikk motsatte skjer. I voldsomt tempo...

Tror du skatteparadisene stenger ned på grunn av initiativet fra Bill Gates? Tror du de 10.000 eller 100.000 eller 1.000.000 neste i køen for å komme på rikingelista snur på hæla på grunn av Bill Gates sitt eksempel? Tror du Davos-møtet neste år vil bli avlyst på grunn av at trenden har snudd? Tror du Solbergregimet neste år plutselig vil gi titusener i skatte- og avgiftslettelser til minstepensjonister og enslige forsørgere - og heller la være å dele ut store summer til rike bedriftseiere?

Å nei, du. Dette blir nok bare verre. Mye verre.

Kommentar #9

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Tror du skatteparadisene stenger ned på grunn av initiativet fra Bill Gates? Tror du de 10.000 eller 100.000 eller 1.000.000 neste i køen for å komme på rikingelista snur på hæla på grunn av Bill Gates sitt eksempel? Tror du Davos-møtet neste år vil bli avlyst på grunn av at trenden har snudd? Tror du Solbergregimet neste år plutselig vil gi titusener i skatte- og avgiftslettelser til minstepensjonister og enslige forsørgere - og heller la være å dele ut store summer til rike bedriftseiere?

Du har et poeng der. 

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Takk for mange gode tilbakemeldinger

Publisert nesten 8 år siden

Det er vanskelig å nærme seg dette temaet; - en blir så utrolig liten i den store sammenhengen. Nettopp derfor er det hyggelig at min intensjon med innlegget blir så godt forstått av dere, med ulike ståsted.

SølveNTL: Du ser religion som problemet. - En tanke jeg kan forstå ut fra dagens bilde. Men du glemmer at religioner også har skapt sivilisasjoner, og således vært en drivende kraft i hele vår sivilisasjons historie. Tenk bare hvilken inspirasjon i forhold til kunst og kultur? - Men i den grad de kjemper mot hverandre i dag, og ikke erkjenner sin enhet i Gud, vil jeg gi deg rett.

At konumenterisme er en egen religion, kan vel lett forklares når vi tror fysiske og materielle gleder alene vil tilfredsstille menneskets behov?

WernerS: Du trekker fram økumenikken. - Jeg deler denne tanken. - Men som du vel har oppdaget, holder jeg alle religioner fram som sendt fra den ene samme Gud, selv om ordene har kommet med ulike budbringere. "Loven, kjærligheten, kunnskapen og enheten" er alle sentrale element, men vektlagt ulikt av profetene (fra Gud) opp gjennom tidene.

BenØ: Takk for dine gode ord til meg. Du leder oss mot dette at alle våre folkevalgte er nødt til å spille med i dette overordnede spillet som de økonomiske betingelsene setter. Jeg opplever derfor at du gjør ErnaSolberg urett, ved å holde oppe henne som en kapitalist og ikke Jensstoltenberg? Bordet fanger, og han var selv på Bidergergerkonferansen i 2002. - Makten har lett for å korrumpere oss, uansett hvem sine hender den er hos.

LindaH: Du nevner at noen sikkert ser på dette som konspirasjonsteorier. - I den grad vi tror vi kan skille det gode fra det onde, - så vil det kanskje lett fortone seg slik? Men det handler vel også å stikke fingeren i jorden og forstå de kreftene som både styrer oss og denne vår veden?

Det handler kanskje mer om å finne nye demokratiske modeller, som ikke tilfredsstiller menneskenes forfengelighet når de forespeiles makt og posisjon, slik du nevner?

Du deler ikke min oppfatning, at de religiøse modellene står for ballanse og harmoni. - Jeg vil henvise til min kommentar til SølveNTL; men vil tilføye noe:

Hele denne vår natur her på jord er utrolig "fine-tunet" og ballansert. Mennesker er det forstyrrende element i denne naturen, gitt sine krefter til både det gode og det onde! - Og ikke minst konsumerismen, slik SølveNTL beskriver dette også som en trosretning.  - Jeg forstår de religiøse tekstene slik, at de handler om å lære mennesket selv å bli "fin-tunet" for å si det slik; - finne sin egen harmoni og ballanse.

Så takk for alle deres innspill. - Dette er et stort tema, vi ikke så lett blir hverken ferdige med, eller har et fasitsvar på.

Hjertelig hilsen Mette

Kommentar #11

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Takk, Mette for gode tanker og spennende link!

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Vi er vel mange som reagerer på alt det intetsigende i nyhetene fra almenkringkasteren og media. Er det fortsatt slik at vi best holdes undertrykket ved å tro hverandre som fiender; - på snart alle plan? - I stedenfor å nærme oss hverandre som sannhetssøkende individ - i åpenhet?

Det var en lang og innholdsrik utlegning av økonomien!

Fasinerende med de to"heksene", "Gull og Gjeld" som har dannet grunnlaget for økonomien, mens Trollmannen sitter bak et forheng, så ingen skal se ham! Ingen skal vite hvem han er, mens han styrer alt med en bydende røst. Sa de noe om hva han sto for? Staten? Økonomene eller banken? Jeg fikk ikke tak i det.

Men de påpekte at sølvskoene hennes var løsningen: Folket, staten skulle selv ordne problemene ved å la sølvet være grunnlaget for økonomien og selv styre det hele.

Altså den som "sitter bak forhenget" skal være folket selv ved staten. Her i Oz var det en fremmed, en svindler, som hersket bak forhenget.

Tenker litt på Ibsens bok "Keiser og gallileer" og Jesu ord om å "gi Keiseren hva Keiserens er og Gud hva Guds er", om "å tjene Gud eller Mammon" og på middelalderstriden, pave/keiser, om hvem som skulle være øverste hersker og "sitte bak forhenget": Guds stedfortreder, altså den makt som hadde plassen bak tempelforhenget inn til det Aller Helligste. Der Gud selv tok bolig.

I GT var det paktens ark med lovtavlene som var bak forhenget. Rommet var gullkledt og paktens ark var gullkledt både innvendig og utvendig. Det var herfra Guds røst lot seg høre.

I NT revner dette forhenget mens Jesus henger på korset, slik at veien inn til pakten og loven var åpnet og vi har ikke lenger "en som sitter bak forhenget"!

Men det tar en tid før dette åpenbares for verden, og inntil da har vi mange " herskere" som forsøker å sette seg seg der... også trollmannen fra Oz.

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Gjelds og lovbasert økonomi

Publisert nesten 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
I GT var det paktens ark med lovtavlene som var bak forhenget. Rommet var gullkledt og paktens ark var gullkledt både innvendig og utvendig. Det var herfra Guds røst lot seg høre.

I NT revner dette forhenget mens Jesus henger på korset, slik at veien inn til pakten og loven var åpnet og vi har ikke lenger "en som sitter bak forhenget"!

Det er så morro med slike kommentarer som fører meg videre inn i stoffet og viser meg forhold jeg ikke selv har sett :-)

"Paktens Ark" var antagelig selve lovtavlene! Og de blir her det springende punktet for å forstå det samlende sammenbindende moralske grunnlaget i hele det gamle testamentet? Arken som ble tatt av en vannflom (følelser?) får ny mening. Den evnet vel bare  å redde noen få av hvert slag? - Våre følelser sier "ska ha, ska ha" -  akkurat som måkene, -  og lar oss rives med der følelsene styrer oss. - Og vi lever på stadig mer gjeld, gjeld, og atter gjeld.

Paktens ark var bygget på lover som tilgodeså, at vi måtte sette tæring etter næring, og ikke leve over evne. Historien formidler noe om av hva en "lovbasert økonomisk orden" står for antagelig? Lover som moralsk sikrer hver enkelt av oss best mulig? - De står for orden - "Guds orden"

Men når du skriver at forheget revnet da Jesus hang på korset, så må jeg nesten høre med vår venn KjellK. om han virkelig mener dette forhenget virkelig har revnet enda? Sa ikke Jesus at Han ikke kom for å ta bort loven  - men for å oppfylle den? - At Jesus selv ville vise oss "Veien " for oppfyllelse? - Han var ikke i seg selv oppfyllelsen, tenker jeg nå? For Jesus kom jo ikke med noen nye lover, men vektla kjærligheten til Gud (allnaturen?) og nesten.

Jeg ser nå for meg hvordan "forhenget revner" i det vi erkjenner at vi trenger et nytt lovverk som kan stå for den moralske samhandlingen mellom oss her på jord? At det revner mens vi, "Guds menneskehet","henger på korset" av de prøvelsenen vi har laget oss selv? At det ligger en dyp erkjennelse og forståelse for lovens betydning i dette at forhenget revner, som fører oss nærmere "Det Nye Jerusalem"?  - Dette er nye lover med den sammenbindende kraft vår krigsherjede menneskehet trenger. Vi velger dem av kjærlighet....

Jeg kan ikke si annet enn at slik går nå mine tanker i dag. - Dine ord inspirerte me. Jeg må snart se over linkene mine en gang til 

:-) Mette

Kommentar #13

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

"Guds økonomiske orden"

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Paktens ark var bygget på lover som tilgodeså, at vi måtte sette tæring etter næring, og ikke leve over evne. Historien formidler noe om av hva en "lovbasert økonomisk orden" står for antagelig? Lover som moralsk sikrer hver enkelt av oss best mulig? - De står for orden - "Guds orden"

Med hensyn til dette med "Guds orden" hva gjelder økonomi:

Tenk også litt gjennom beretningen om at Moses fikk anfall, knuste gullkalven, strødde restene på vannet, og var så til de grader rasende at han til og med smadret førsteutgaven av steintavler.

Sammenhold dette gjerne med at eneste, evangeliske beretning om at Jesus gikk fra konseptene og raste, var da han renset det hellige tempel for kremmeri og spekulasjon. Han visste sannsynligvis godt at det ville bringe ham i unåde blant presteskapet, for handlingen representerte mistillit og fysisk angrep mot inntektsgrunnlaget deres. Kanskje regnet han også med at øversteprestene ville klage ham inn for okkupasjonsmakten for å få ham henrettet. Men selv ikke slike utsikter stanset Jesu hellige vrede.

Hva sier disse tingene deg om "Guds økonomiske orden"? Tror du det fins noen mulighet for at Gud vil anerkjenne at bedriftseiere i alle sammenhenger lar seg lede først og fremst av grådighet, hungeren etter utbytte? Og at finansielle spekulanter snyter, lurer og bedrar for å oppnå pengemakt? Tror du Gud under noen omstendighet kan akseptere at Mammon inntar hans plass i menneskenes hjerter?

Kommentar #14

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
I NT revner dette forhenget mens Jesus henger på korset, slik at veien inn til pakten og loven var åpnet og vi har ikke lenger "en som sitter bak forhenget"!

Hørte en preken hvor predikanten hadde to stykker tøy. For hvert menneskebud kristne lager seg, sydde han ett sting. Og til slutt var hele "forhenget" sydd sammen igjen. Jesus slapp Gud ut av sitt trange rom. Mens vi mennesker syr ham inn igjen. Tenker at det Mette nevner i hovedinnlegget har med dette å gjøre. Og at det kan overføres på det som det samtales om i tråden. Istedenfor forsoning og en bedre verden, syr vi Gud tilbake til en utilgjengelig - for oss - tilværelse. Og der ryker Guds løsning for oss mennesker. Vi må fint klare oss på egen hånd. Mette snakker generelt i sine innlegg om en kollektiv forsoning i samfunnet. På tvers av filosofi, religion og politikk. Tror det ligger mye klokt i dette. :-)

Kommentar #15

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Handler "Guds lover" om "Guds økonomiske orden"?

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hva sier disse tingene deg om "Guds økonomiske orden"? Tror du det fins noen mulighet for at Gud vil anerkjenne at bedriftseiere i alle sammenhenger lar seg lede først og fremst av grådighet, hungeren etter utbytte?

Jeg ser formelig hvor sint Moses hadde blitt, slik du sier:

"Tenk også litt gjennom beretningen om at Moses fikk anfall, knuste gullkalven, strødde restene på vannet, og var så til de grader rasende at han til og med smadret førsteutgaven av steintavler."

Men så laget han vel nye steintavler, som vi anser å være "Moselovene" med de 10 bud? Det interessante her må da være å koble disse budene sammen med "Guds økonomiske orden" for et godt forvalterskap av denne jord. - Dette ble virkelig spennende!

Menneskets "ska ha - ska ha" ser ut til å være et ganske så ustyrlig begjær, om det ikke rett og slett styres av lover? - ( Jeg hører bahaiordene: "Følg mine lover av kjærlighet til min skjønnhet") Jeg vil ikke som deg foreta denne inndelingen i kapitalister og andre. Enhver kan bli grådig når midlene er lette tilgjengelige. Kanskje derfor vi trenger Guds lover?

---------

La meg ta noen bud å se på dem. Du skal ikke ha andre Guder enn meg! - Hvis du tenker og tror andre mennesker grunnleggende forskjellig fra deg selv, så har du vel antagelig allerede brutt dette budet? Om du ikke innser at ALLE mennesker er skapt i denne Éne Gudens bilde? Og ser du først andre forskjellig fra deg selv, føres vi fort langt inn i krigsindustrien og dens behov for å utarme jorden.

Du skal ikke bryte ekteskapet blir et utrolig interessant bud vi kan beskue i vår egen tid. Når to parter ikke finner å kunne dele gleder og sorger lenger, blir det behov for to hus, to husholdninger og adskillig mer til tant og fjas for å holde seg interessant for det motsatte kjønn.

Når to unge mennesker evner å respektere hverandres egenart og ser det beste i hverandre, vil jeg tro det blir mindre av både pornoindustri og andre berusende midler. For er ikke krigsindustrien, rusgifter og pornografi de tre faktorer vi mennesker har brukt mesteparten av våre midler på? - Vårt eget samfunn er jo en studie i disse forhold - og vi kaller det frihet?

Lærer vi barna å hedre sine foreldre, vil de selv bedre forstå hvem de er. (Jmfr. vitenskapen som forteller oss at også forfedres traumer nedarves i genene. - Foreldre er ikke perfekte mennesker. Og vi (kvinner spesielt) trenger ikke å knytte barna til seg med (sykelig?) tilknytning i håp om å sikre sin alderdom, slik vi ser en del av i dag.

Jeg skal ikke trekke disse tankene lengre her og nå, men de ga meg virkelig kjøtt på beina (les forståelse) Guds lover prøver vi å følge av vår egen kjærlighet, sa vel Jesus. Har du en vinterfrakk mer enn du trenger så gir du den til en som trenger den mer enn deg. Det hjelper ikke deg å samle i lader. Men hjelper du din neste fram vil verden stadig bli et bedre sted å være.

Takk BenØ for "mat" til min egen filosofering :-)

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #16

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

"Forvalterskap" er et nøkkelbegrep.

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det interessante her må da være å koble disse budene sammen med "Guds økonomiske orden" for et godt forvalterskap av denne jord

Gud manifesterer seg gjennom skaperverket. Guds visdom oppleves gjennom å forstå naturens og livets finstemte balanse. Man fylles med ærefrykt. Man blir ydmyk.

Økologisk erkjennelse avføder uvegerlig verdimessige aspekter: Man får øye på skjønnheten, det vakre, i helheten, såvel som i de minste detaljer. Man innser den uendelige godheten i skaperverket. Man innser at menneskene kan skade både naturen og livet gjennom sine valg, og man må erkjenne at å gjøre slik skade er urett, altså skjønner man hva som er det rette i sammenheng med å utøve forvalterskapet.

Kort sagt, man bringes til å tenke normativt, utøve etikk. Platons filosofiske toppunkt, "det godes ide", får konkret meningsinnhold, og våre valg utstyres med et kjernesunt kompass.

Så må vi husholde fornuftig, forvalte naturen og livet forsvarlig og ansvarsbevisst ut fra vår moralsk/etiske "kompassretning" slik at også verdisynet gjenspeiles gjennom vår økonomiske tenkning.

Vi må ikke snu det hele på hodet, ikke la vår tankegang forkvakles gjennom å tillegge pengene større verdi enn de reelle verdiene. Pengeverdi er en abstraksjon, en symbolikk for verdi, ikke selve verdien.

Forledes vi til å tro på abstraksjonen i stedet for virkeligheten, så kommer vår sjel ut på glattisen i bratt terreng. Vi beveger oss da mentalt i retning av forfalsket virkelighetsforestilling og i retning av å tape den reelle virkelighet ut av syne.

Risikoen ligger nettopp i at hvis vi gir oss over til å la oss forderve i forlengelsen av et så pass vanhellig valg, så ender det opp i vrangforestilling i stedet for erkjennelse. Et sted langs ruten lyser det et rødt fareskilt: "Du begir deg nå så langt ut i vrangforestillingenes terreng at du bare kan fortsette med en forkvaklet sjel, rett og slett ved å tillate deg selv å gjennomgå en persinlighetsforvandling. Herfra er du fortapt i forvillelse hvis du fortsetter videre". Plumpt formulert, ut fra rettspsykiatriske prinsipper: "Du blir rett og slett sinnssyk hvis du går videre nedover denne stien".

Selve galskapen avdekkes gjennom det symptom at "observanden" tror på den abstrakte pengeverdi og fortrenger det gode, det skjønne og det rette - vraker respekten for Gud og gir seg til å tilbe en abstraksjon (i gammel tid personifisert som Mammon).

Forståelig at både Moses og Jesus kunne gå fra konseptene, stilt ansikt til ansikt med slik regulær styggedom - og da til og med i demomstrativt relieff opp mot henholdsvis hellige steintavler eller hellig tempelområde.

Hva kan være mer gudsfornektende enn å tro på en annen gud (Mammon)?  

Så til et annet, og like viktig, poeng: "Kjærlighet" er også et nøkkelbegrep. Kjærlighet til mennesket bygger på ontoligisk erkjennelse av mennskeverdet - og på etisk erkjennelse av prinsippet om rettferdighet.

Kortfattet: Juridisk, sosial og økonomisk skjevfordeling er urettferdig og ukjærlig. Griskheten og grådigheten leder ut i ukjærligheten, like sikkert som pengetroen leder ut i gudsfornektelsen. 

Budene? Vel, hvis man ikke er fullstendig fiksert på gammeljødisk, mosaisk helliggjørelse av bud og leveregler, men tar et mer kristent utgangspunkt, så er det bare to bud: Du skal elske Gud, og du skal elske din neste.

Og jeg kan ikke bedre enn alt dette forklare hvorfor jeg betrakter finansmafiaens misjon og virke som den verste ukristelighet, den rendyrkede djevelskap..

Kommentar #17

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Pakten mellom Gud og mennesker

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Budene? Vel, hvis man ikke er fullstendig fiksert på gammeljødisk, mosaisk helliggjørelse av bud og leveregler, men tar et mer kristent utgangspunkt, så er det bare to bud: Du skal elske Gud, og du skal elske din neste.

Du har levert en fantastisk kommentar her, BenØ. Håper mange vil lese den. - Jeg opplever at vi er ved essensen av vår tro og hvordan hver og en av oss får fatt i en liten flik vi må forvalte.

Men nå har vel ikke Mammon akkurat avgått ved døden de siste 2000 årene? - Så jeg reiser min tvil om Jesu ord om å elske Gud og sin neste (sitert)  kan få den nødvendige kraft UTEN å supleres med etiske leveregler ala "Moselovene"? - Her kommer min muslimske forståelse inn og vil fortelle meg noe! - Lover er også viktige; - men de må være tilpasset vår tid, og ikke historisk tid. - Nå hører jeg igjen i mine ører:

"Følg mine lover - av Kjærlighet til min skjønnhet." - For meg er dette de samme Jesu ord; bare uttalt noe annerledes. "Den Nye Pakten" er vel de nye lovene? Pakten mellom Gud og mennesker  som kan få "Guds egen skjønnhet" til å komme tilsyne?

---------         ---------

Jeg ser du liker denne inndelingen i kapitalister og andre. (Jmfr siste setning i din kommentar) Jeg er ikke tilhenger av noen slik inndeling av oss mennesker; det gode og det onde går som en tynn skillelinje gjennom hjertet av hver enkelt av oss.

Det er lett å blande religion og politikk, noe jeg prøvde å kommentere her. Kommentaren ble kladdet i går under inspirasjon av vår samtale, og nå postet jeg den mest for å gi deg denne tilleggskommentaren ;-)

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #18

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Pakten

Publisert nesten 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
For hvert menneskebud kristne lager seg, sydde han ett sting. Og til slutt var hele "forhenget" sydd sammen igjen. Jesus slapp Gud ut av sitt trange rom. Mens vi mennesker syr ham inn igjen. Tenker at det Mette nevner i hovedinnlegget har med dette å gjøre. Og at det kan overføres på det som det samtales om i tråden. Istedenfor forsoning og en bedre verden, syr vi Gud tilbake til en utilgjengelig

En flott lignelse for mer moderne tid. Vi lager oss antagelig "menneskebud" ut fra en lengsel om å få høre til i denne Guds verden?

Nå åpner det seg en forståelse hos meg, om denne "Paktkisten"; denne forpliktende avtalen mellom Gud og mennesker,  som Må bygge på lovene for vår samhandling med hverandre, - til alles beste? - Kjærligheten til "Guds Skjønnhet", gjenspeilet i vår kjærlighet for hverandre; - vi mennesker på jord?

Hjertelig hilsen Mette

Kommentar #19

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

De mange forheng vi fortsatt sliter med!

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men når du skriver at forheget revnet da Jesus hang på korset, så må jeg nesten høre med vår venn KjellK. om han virkelig mener dette forhenget virkelig har revnet enda? Sa ikke Jesus at Han ikke kom for å ta bort loven - men for å oppfylle den? - At Jesus selv ville vise oss

Det er slik at evangeliet må forkynnes oss, ellers ser vi ikke annet enn forhenget.

I trollmnnen fra Oz kikker de inn bak forhenget og avslører svindelen. Vi må kikke inn bak forhenget.

I GT var det umulig. Den som forsøkte det døde momentant.

I NT sier Matt.det slik i kap 27. v 50 -51:

"Jesus ropte atter med høy røst og oppgav ånden. Og se forhenget i tempelet revnet i to stykker fra øverst til nederst og jorden skalv, og klippene revnet......"

Dette betød ikke at loven var opphevet, men at veien til Gud var åpen ved lovens oppfyllelse!

Og dette kan vi innta i tro, selvom denne hendelsens totale oppfyllelse er i fremtiden er den også allerede skjedd i sin helhet for den som nå kikker inn bak forhenget! Her vil jeg gjerne ha med Kjell!

Det er så mange flotte kommentarer her, og vi i vår kultur kjenner nok ekstra på Mammontjenestens forbannelser. Jeg syns det er ille at vi så åpenlyst gir all makt til økonomien og bøyer oss helt for de økonomiske argumenter.

Jeg likte bedre den blandingsøkonomien vi hadde før eøs! Den forsøkte i hvertfall å regulere de økonomiske kreftene etter hva vi trodde gavnet folk og samfunn. Det var selvsagt mye å pirke på da og, men nå selger vi realverdiene våre for å bade litt i "pengestrømmen".

Det er skrekkelig, syns jeg.

Men vi blir, som du sier det så treffende! i latterlig kamp mot vindmøller om vi forsøker å gjøre det anderledes.

Du nevner de religiøse modellene som nå er på vikende front, og jeg deler den "frustrasjonen" jeg leser hos deg, over dette. Og likefullt ser vi inn bak forhenget, hver for oss.

Kikker man inn bak forhenget må man nok gå sammen med "løven og industrimannen" og stå på "rett fot" med den gode fe for at andre skal se det samme og verden endres.

Kommentar #20

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å spre evangeliet handler ikke om ord?

Publisert nesten 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Det er slik at evangeliet må forkynnes oss, ellers ser vi ikke annet enn forhenget.

I trollmnnen fra Oz kikker de inn bak forhenget og avslører svindelen. Vi må kikke inn bak forhenget.

Jeg er så glad for dine kommentarer som bringer meg nærmere en forståelse av hva bibelen egentlig har kommet med av forkynnelse. - Men garanterer absolutt ikke at jeg får alt med meg på riktig vis ;-)

Men sier du ikke egentlig her, at vi må forkynne evangeliet med våre egne liv? - At vi er nødt til å se "bakom ordene"  vi fester tillit til og hva de betyr for levendegjøring av eget liv i denne verden?

Så følger vi Jesus; så kan vel det ikke bare skje med ord vi trer ned over hodet på hverandre? "Sannheten" er det vel ingen av oss som eier alene?-

Ja, jeg tenker høyt, og kjenner at det å forkynne evangeliet handler om noe helt annet enn "Ord"! - Kanskje ordene i seg selv ER forhenget? Det høres jo rimelig ut?

Hjertelig hisen Mette

Kommentar #21

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

På rett vei

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg tenker høyt, og kjenner at det å forkynne evangeliet handler om noe helt annet enn "Ord"! - Kanskje ordene i seg selv ER forhenget? Det høres jo rimelig ut?

Før man gir seg i kast med å forkynne evangeliet, er det en god ide å forstå dets sentrale innhold.

Hva viser beretningene om Jesu liv og lære?

Hvordan er Jesu gjerning til å forstå, i relieff mot datidens fremherskende, læremessige ideer?

Hvorfor kom Jesus notorisk i læremessig opposisjon til den rådende fariseer-bevegelsen?

Fariseerne vektla å tolke de gamle, jødiske skriftene med tung oppmerksomhet mot bud og leveregler. Jesus sin teologi tolket Skriften på ny og revolusjonerende måte. Han var i besittelse av ualminnelig visdom.

Omfattende krefter innen lekmannsbevegelsen vår insisterer på fariseisk skrifttolkning, forfekter til og med at Skriften er ordrett sitat av "Guds ord". Det er like mye i konflikt med Jesus sin teologi som de gamle fariseerne var i Jesu samtid.

Gud har aldri vært skribent eller forfatter. Skal man begripe Gud, så går veien gjennom å begripe innholdet i Jesu ord og ikke minst hans gjerning. Oppgaven er krevende. Det er altfor lettvint og høyst misforstått at man bare skal kunne gå og kjøpe seg Gud i bokhandelen.

Kommentar #22

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Sensurert for norske seere?

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
En setning fra denne filmen ,

Jeg fikk lyst til å se litt mer på denne tråden som jeg skrev tidligere. - Det var med noe uro jeg leste hva som sto på siden der "The Secret of Oz" skulle ha vært:

"Denne videoen er ikke tilgjengelig i ditt land"    Beklager Link  Det var jo i tillegg en vinner for beste dokumentar? Men Bill Still har kanskje andre videoer om økonomi og Federal Reserve etc?

Den var tilgjengelig da jeg skrev innlegget. Hva slags sensur er det styresmaktene våre egentlig fører? 

Mette

Edit: Oj sann! Der fant jeg i allefall en annen utgave av filmen "The Secret of Oz"

Kommentar #23

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Guds økonomiske orden

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hva sier disse tingene deg om "Guds økonomiske orden"? Tror du det fins noen mulighet for at Gud vil anerkjenne at bedriftseiere i alle sammenhenger lar seg lede først og fremst av grådighet, hungeren etter utbytte? Og at finansielle spekulanter snyter, lurer og bedrar for å oppnå pengemakt? Tror du Gud under noen omstendighet kan akseptere at Mammon inntar hans plass i menneskenes hjerter?

Veldig bra kommentar!

Guds økonomiske orden kan beskrives slik: Matteus 6, Herren underviser folket -

"Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke; 29 men jeg sier eder: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var klædd som en av dem. 30 Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere klæ eder, I lite troende? 31 Derfor skal I ikke være bekymret og si: Hvad skal vi ete, eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæ oss med? 32 For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! 34 Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage."

En slik tilstand å leve under vil komme og være under tusenårs riket. Dette kommer snart, og innledes ved at noen av menneskene følger denne formen for livsførsel. Jeg ser at noen her ser på religion generelt som ikke harmoniserende, mens Mette ser verdien av alle religioner som harmoniserende. Jeg er forsiktig med å inkludere alle religioner som harmoniserende, men vi finner noe sannhet overalt - hvilket er det som vil bestå og understøttes av Gud. Så når Herren kommer tilbake og tar tilbake makten over jorden og regjerer selv, så vil jorden renses for alt som betraktes som usant - og uhellig. Den som setter sin lit til Herren vil derfor bestå og de som setter sin lit til menneskenes makt og hemmelige forbund, vil avkles og i likhet med hva Herren gjorde med templet, denne gang rense hele jorden.

Sett fra denne synsvinkelen har Mette sin ord i behold om religion som harmoniserende, men det begrenser seg til slutt til Kristi evangelium og det alene. Derfor er Sølves sin kommentar om konsumismen som religion vesentlig, for denne religionen vil fjernes fullstendig! Dette kan ikke skje ved at vi mennesker alene snur om og følger Herrens råd for oss selv. På denne tråden er utgangspunktet ulikt for oss alle, selv om vi er enige i prinsippet, men vi kan ikke forenes før vi forkaster vårt personlige meningsregime til fordel for å utøve et sant og ekte folkestyre. Den tanken er for meg forlokkende men så utopisk at jeg tror ikke vi alene kan feie bort makten og dens misbruk, uten en overjordisk tro på Ham som alene er gitt all makt i himmel og på jord.

Dog vi kan forenes i hensikt, og se bort fra forskjeller oss i mellom, men da må ingen fravike prinsippet om at eierskapet skal tilhøre bare noen få, men oss alles. Kommunismen er et slik forsøk - se hvordan det har gått. Aldri har det samlet seg så mye ondskap, hykleri og maktbrynde under et politisk regime med tvang som metode.

Derfor er det at den kjærlighet som forener oss alle over alle grenser må være kilden til en forening, og trosse det historien har vist oss, bortsett fra i noen få tilfeller - som f.eks. Enoks Sion og den første tiden under disiplene.

Kommentar #24

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Guds økonomiske orden II

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
En slik tilstand å leve under vil komme og være under tusenårs riket. Dette kommer snart, og innledes ved at noen av menneskene følger denne formen for livsførsel. Jeg ser at noen her ser på religion generelt som ikke harmoniserende, mens Mette ser verdien av alle religioner som harmoniserende. Jeg er forsiktig med å inkludere alle religioner som harmoniserende, men

Takk for din gode kommentar. Flott at du svarte på Øklands kommentar, noe som tydeligvis kom helt bort for meg. 

Du har interessante betraktinger om religioner, og tar opp dette med religionenes harmoniserende element på en interessant måte. - Jeg er forsåvidt ikke uenig i, at Jesu evangelium blir stående som et kjerneevangelium! - Men dette betyr ikke at kristendommens og dens forvaltere idag står for denne "Sannhet".- Men interessant i dag at Jesu lære kommer tilbake til oss i andre former når den får fotfeste i dag!

Det element jeg synes du mangler, er det Økland skriver noe om i sin kommentar der han tar opp fariseernes lære:  "Fariseerne vektla å tolke de gamle, jødiske skriftene med tung oppmerksomhet mot bud og leveregler. Jesus sin teologi tolket Skriften på ny og revolusjonerende måte. Han var i besittelse av ualminnelig visdom."

Det er min påstand at alle de eldre religionsordningene lett havner i denne situasonen der de blir fariseerske, med tung vekt på bud og leveregler som tilhører en annen tid! For også religioner må nødvendigvis finne sin form i sin egen tid! Her er det lett å tenke at bud og leveregler bare er av det onde? Men jeg tenker de er nødvendige. De må bare være et uttrykk for sin egen tid.  

Budene  og levereglene må være av en slik art, at  mennesker som VIL det GODE  velger å pålegge seg dem selv (legger seg på hjertet), nettopp fordi de ser behovet i sin egen tid! - Slik vil mennesker av god vilje kunne forenes over tidligere kløfter og konflikter, og jeg aner "Guds Enhet"

------

I dag vet vi at vår kapital er styrt av mektige og  private aktører, det er de som setter agendaen for hvordan pengene skal yngle. - Dette er vel ikke akkurat det vi tenker på med "Guddommelig økonomi"? - Det er min forståelse, at kapitalmakt må bringes under internasjonal, demokratisk kontroll hvis den ikke skal føre til fattigdom og fortvilelse for utallige millioner. Og vi må klare å komme dit, at denne internasonale kontrollen styres av mennesker som vil hele menneskehetens beste og IKKE bare egen gevinst. - Denne kontrollen må ligge i organisasjonsstrukturen, så de må være "Guds kvinner og menn",   valgt av folket,  -  i den forstand at de ønsker å formidle lover og bud som tjener hele menneskeheten!

Når jeg filosoferer over begrepet "Guds økonomisk orden", tenker jeg i disse baner. - Les meg i beste mening - det er vanskelig å finne riktige ord for slike tanker. Men det er godt å prøve tankene på løsninger og ikke bare problemene

Mette

Kommentar #25

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Politikk - det umuliges kunst?

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det element jeg synes du mangler, er det Økland skriver noe om i sin kommentar der han tar opp fariseernes lære: "Fariseerne vektla å tolke de gamle, jødiske skriftene med tung oppmerksomhet mot bud og leveregler. Jesus sin teologi tolket Skriften på ny og revolusjonerende måte. Han var i besittelse av ualminnelig visdom."

Nå er det slik at Jesus aldri tolket skriften, men la ut skriften i sin egentlige betydning. Når man legger ut skriften, så forklares dens betydning og hensikt som om Gud selv skulle stå der og tale. I Kristi tilfelle var det nettopp det som skjedde. Jesus Kristus var og er den personen som i utgangspunktet beordret profetene å nedskrive sine opplevelser - han var og er Israels Gud, og derfor - når Han kom til sine egne, men de kjente Ham ikke, fant det nødvendig å undervise folket i evangeliets opprinnelige hensikt, som var glemt og gjemt i et hav av fariseiske lover og regler som bandt folket.

At han var i besittelse av ualminnelig visdom viser egentlig ikke annet enn at Han, som sin Fader i himmelen, formidlet Guds tanker og veier til rettledning for folket med guddommelig autoritet. Kristendommen kan ikke tilpasse seg tiden etter folkets forgodtbefinnende. Skal det endring til vil ikke kjernen i kristendommen fravikes, men det kan skje - og det skjer, at det foretas endringer i den frafalne formen for kristendom for å lede den inn på rett spor igjen. Så fort mennesket (fariseeren) av seg selv endrer lover og bud - eller det som skjer i vår tid, at lover regler og bud fjernes, så kommer mennesket med et nytt og annet evangelium enn det opprinnelige.

Tusenårsriket som jeg peker hen i mot, vil være en tilstand hvor Gud styrer og alt er samlet under ham. Da er det ikke mulig å endre noe - ingen splid og ingen tvil - alt er fred. Før det skjer vil Herren aktivt ta del og forberede oss mennesker til å følge disse gudegitt forordninger. Jeg har liten tro på at vi mennesker makter det av oss selv, for kravet som må oppfylles går i den retningen du beskriver - og da er demokratiske metoder i sin moderne form for svakt til å gjenomføre endringen. Noe mer må til enn det som alt er der, for demokrati har vi - men det brukes til å bibeholde og ytterligere skape urettferdige forskjeller mellom fattig og rik. Guds økonomiske plan er så forskjellig fra det monetære systemet som misbrukes grovt i dag, at det kan defintivt ikke sidestilles.

Forresten - hvem skal ta initiativ til å foreta nødvendig endring? Hvem skal kunne samle folket over landegrensene for forene verden i et rettferdig økonomisk format? Det er mange spørsmål som må besvares og mesteparten av det går på tvers av de maktkonstellasjon vi har i dag.

Kommentar #26

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å finne en global visjon som forener oss?

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Forresten - hvem skal ta initiativ til å foreta nødvendig endring? Hvem skal kunne samle folket over landegrensene for forene verden i et rettferdig økonomisk format? Det er mange spørsmål som må besvares og mesteparten av det går på tvers av de maktkonstellasjon vi har i dag.

I denne kommentaren opplever jeg at du nærmer deg årsaken til at jeg forlot DNK til fordel for bahai?

Der fikk jeg den forklaringen, at når profeten (Jesus) legger ut skriften, så taler den sanne profet med Guds stemme. Her er det ikke noe å trekke fra eller legge til. - Men når vi mennesker går i dialog, er det ut fra vår egen forståelse. 

Sterkt også dette, at Hans egne IKKE kjenner han igjen når han kommer under et annet og nytt navn, men faktisk forfulgte ham. - Derfor vet vi at "Jesus", når han kommer tilbake under et nytt navn, må starte med å undervise folket på nytt . - - Men som du sier, ikke med nye nytt evangeium! For kjernen i kristendommen  vil aldri fravikes; heller ikke det evige uforandelige budskapet slik det beskrives hos forkynneren (jødedommen).

Alle skrifter peker fremover mot det som kommer,  - som en gang vil komme, har jeg forstått. Så når du stiller ditt spørsmål som jeg her siterte, kan jeg ikke annet enn å henvise til startsiden www.bahai.no der det står:

"La din visjon omfavne hele verden..." - Bahá'u'lláh

Menneskeheten står overfor et kritisk behov: å finne en global visjon som kan forene mennesker og samfunn. En slik visjon legges frem i skriftene til Bahá’u’lláh som hevder å være Guds profet for vår tid.  

Bahá’í-troen, den yngste av verdensreligionene, er basert på hans lære. Religion er det mest effektive middel for å forvandle menneskets oppførsel, relasjoner mellom folk og samfunnsstrukturer, ifølge Bahá’u’lláh. Verdens seks millioner bahá'íer dyrker sine kjærlighets-, kunnskaps- og viljes-evner for å oversette tro til handling.

Inspirert av Bahá’u’lláhs visjon inviterer bahá’íer over hele Norge deg til å fremme menneskehetens enhet, uten tanke på  religiøs bakgrunn, etnisitet , kjønn eller sosial status."

Så jeg er helt enig med deg i, at vi trenger en kraft som kan samle folket over landegrenser og på tvers av dagens maktkonstellasjoner. - Og ikke noe har en så sterk kraft som religion; det har historien vist oss, derfor venter jo også alle som tror, på Jesu andre komme.

For meg er bahai, som har en verdensomspennende demokratisk (religiøs og filosofisk) organisasjon; - utgått fra islam, og innehar alle kristendommens verdier,  blitt svaret.  - Og jeg tenker mange ganger, at så lenge troende mennesker  velger å motarbeide hverandre, vil det gi de konfliktskapende verdslige  kreftene større spillerom. - Flott å høre alt det som kommer ut av dialoger på Nansensenteret, jmfr Inge Eidsvågs nye tråd.

Mette

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere