Sigurd Eikaas

34

Atter en gang er det jøden som blir solgt. Hva fikk FrP tilbake?

Jeg hørte på Dagsrevyen at Siv Jensen nå kaster ut to israelske selskaper fra oljefondet fordi de er involvert i boligbygging i Øst-Jerusalem.

Publisert: 31. jan 2014

Jeg er skuffet! Svært skuffet! Det var ikke fra FrP jeg hadde ventet en slik boikott!

Jeg er ikke minst skuffet og sint over de implikasjonene som ligger i dette vedtaket, nemlig at FrP nå anerkjenner det palestina-arabiske kravet om at Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad.

Øst-Jerusalem har aldri vært en arabisk hovedstad. Ja, det har kanskje aldri vært en entydig arabisk by. I stedet har byen blitt bebodd av, - i tillegg til jøder og arabere, - store kristne grupper fra forskjellige historiske kirker.

Dette kravet om suverenitet har derfor i realiteten sin bakgrunn i de 19 årene da jødene var fordrevet fra Øst-Jerusalem, og denne delen av byen var gjort jøde-ren under jordansk okkupasjon. Uten de 19 årene; - uten denne jøde-renheten; - så ville dette kravet aldri blitt en aktuell problemstilling.

Det er trist at et krav om suverenitet over Israels historiske hovedstad, jødenes desidert helligste by, - ja en signifikant del av selve deres identitet som jøder, - i realiteten legitimeres av 19 år med jøde-renhet.

Og den logiske implikasjonene er jo at man ved å anerkjenne dette kravet, så legitimerer man i realiteten de 19 årene med jøde-renhet.

Så, hva fikk FrP tilbake for sitt salg? Hvor mye var Høyre villige til å gi?

Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Den politiske konsensus

Publisert over 7 år siden

Er du overrasket ? Du burde ikke være det, alle som har et minimum av kjennskap til norsk politikk vet at det råder tilnærmet tverrpolitisk konsensus om utenrikspolitikken. Med andre ord Israel-vennene burde for lenge siden sett denne realiteten og gjennomskuet retorikken.

Kommentar #2

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
alle som har et minimum av kjennskap til norsk politikk vet at det råder tilnærmet tverrpolitisk konsensus

Men det betyr ikke at dette konsensuset er rett eller rettferdig. Det har vært konsensus om det "problematiske" ved det jødiske før.

FrP har de siste årene vært det partiet som klarest har avvist dette konsenuset.

Nå har også FrP solgt jøden for vennskap og makt.

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke minst skuffet og sint over de implikasjonene som ligger i dette vedtaket, nemlig at FrP nå anerkjenner det palestina-arabiske kravet om at Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad.

Dette er ikke riktig. Wikipedia har en god oversikt over de forskjellige posisjoner rundt Jerusalems juridiske status og hva som har vært FN`s posisjon her:

Corpus separatum (Jerusalem)

Kommentar #4

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Du må nesten konkretisere hvorfor du mener at dette ikke er riktig.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du må nesten konkretisere hvorfor du mener at dette ikke er riktig.

Beklager. Det som ikke er riktig er at Frp anerkjenner et "palestina-arabisk krav om at Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad". Dett er ikke FN`s posisjon og heller ikke norsk politikk.

Men FN anerkjenner ikke Israels annektering av hele Jerusalem. Det kan godt være at en fremtidig fredsavtale åpner for at både Israel og Palestina kan anvende Jerusalem som sin hovedstad, men før en slik fredsavtale foreligger, kan ikke verdenssamfunnet godta ensidig Israelsk okkupasjon.

Kommentar #6

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Beklager. Det som ikke er riktig er at Frp anerkjenner et "palestina-arabisk krav om at Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad". Dett er ikke FN`s posisjon og heller ikke norsk politikk.

Men FN anerkjenner ikke Israels annektering av hele Jerusalem. Det kan godt være at en fremtidig fredsavtale åpner for at både Israel og Palestina kan anvende Jerusalem som sin hovedstad,

Når FN og Norge nekter å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, så anerkjenner de i realiteten at andres krav på byen har legitimitet.

Når FN og Norge sier at det er en fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne som skal avgjøre Jerusalems fremtidige status, så anerkjenner de i realiteten det palestina-arabiske kravet som legitimt.

Dette til tross for at Jerusalem aldri har vært hovedstad i noen arabisk eller annen ikke-jødisk statsdannelse, og til tross for at byen aldri noen sinne egentlig har vært en arabisk by.

Kravet om Jerusalem som hovedstad i en palestina-arabisk entitet, ble først framsatt etter at byen igjen var kommet under jødisk herredømme i 1967. Det er altså egentlig ikke byen det handler om for araberne, men jødene!

Og FN og Norge anerkjenner dette mindre enn 50 år gamle kravet som legitimt! Og da basert på grensene fra de 19 årene Øst-Jerusalem var jøde-rent!

Så kan man jo lure på i hvilken grad dette er uttrykk for reelle underliggende antisemittiske strømninger, eller om det rett og slett er slik at jøden atter en gang er blitt solgt for vennskap og innflytelse?

Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Når FN og Norge nekter å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, så anerkjenner de i realiteten at andres krav på byen har legitimitet.

Når FN og Norge sier at det er en fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne som skal avgjøre Jerusalems fremtidige status, så anerkjenner de i realiteten det palestina-arabiske kravet som legitimt.

FN (og Norges) sitt standpunkt kan du lese om i linken ovenfor. FN`s vedtak gjør Jerusalem til en "åpen by" hvor verken Israels eller Palestinas krav anerkjennes.

For tiden er det Israel som brytet folkeretten i Jerusalem. At Jordan har gjort det samme i den perioden landet hadde kontroll over øst-Jerusalem, endrer ikke på dette.

Kommentar #8

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En mangel på realpolitisk forståelse

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Men det betyr ikke at dette konsensuset er rett eller rettferdig. Det har vært konsensus om det

Unnskyld, det er ingen personlig anklage mot deg, men hvor naiv kan Israel-vennene være ? Hvor stor mangel på realpolitisk forståelse har de ? Frp er et av våre konsensuspartier når det kommer til norsk utenrikpolitikk. Ingen partier følger i praksis amerikansk utenrikspolitikk så slavisk som Frp. Og norsk midtøstenpolitikk følger i det stor og hele en USA-NATO linje. Retorisk så har det kunnet virke som om Frp var villig til å bryte konsensuslinjen, men det er til sist kun retorikk, med andre ord de som har stemt partiet ut fra et ønske om et totalt brudd med norsk Midtøstenpolitikk har latt seg lure, og med en smule realpolitisk innsikt så ville de også forstått at de ble lurt, med andre ord vi er tilbake til Machiavelli. Frp er ikke et parti som vil begi seg ut på en utenrikspolitisk "egenvei". Men at partiet kan tape mange velgere på dette er det knapt tvil om, så man må jo undre seg på strategien til partiets ledelse. Det begynner å bli lenge siden Carl I Hagens tid som leder av partiet, Hagen hadde nok et slags konservativt grunnsyn, det har ikke dagens ledelse, de er liberalister, og liberalister er i realiteten vår tids sofister. De eneste endringene vil har sett fra den nye regjeringen er på det økonomiske området, og det sier en del.

Kommentar #9

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
FN (og Norges) sitt standpunkt kan du lese om i linken ovenfor. FN`s vedtak gjør Jerusalem til en "åpen by" hvor verken Israels eller Palestinas krav anerkjennes.

For tiden er det Israel som brytet folkeretten i Jerusalem. At Jordan har gjort det samme i den perioden landet hadde kontroll over øst-Jerusalem, endrer ikke på dette.

Tja...

Det er nå uttalt politikk både fra FNs side og fra norsk, at det er forhandlingene mellom Israel og palestina-araberne som skal avgjøre Jerusalems fremtidige status.

Kommentar #10

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Retorisk så har det kunnet virke som om Frp var villig til å bryte konsensuslinjen, men det er til sist kun retorikk, med andre ord de som har stemt partiet ut fra et ønske om et totalt brudd med norsk Midtøstenpolitikk har latt seg lure,

Tydeligvis.

Dessverre!!!

Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det er nå uttalt politikk både fra FNs side og fra norsk, at det er forhandlingene mellom Israel og palestina-araberne som skal avgjøre Jerusalems fremtidige status.

Dette er riktig. Ellers kan jeg jo, i likhet med Aarsund, skjønne at grupper av Frp sine velgere er skuffet. Men disse gruppene er ikke part i konflikten og representerer heller ikke på noen måte Israelsk tenkning eller politikk selv om de deler en målsetning med mange israelere om et jødosk kontrollert Jerusalem.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Men israelarane

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Men disse gruppene er ikke part i konflikten og representerer heller ikke på noen måte Israelsk tenkning eller politikk selv om de deler en målsetning med mange israelere om et jødosk kontrollert Jerusalem.

deler ikkje kristenzionistane sitt mål om at den jødiske invasjonaen av Palestina skal føre til dommedag og ei katastrofe for det jødiske folket som overgår Holocaust!

Ein må sjå i augene at kristenzionistane vil ikkje jødane vel, men at ei katatrofe av enorme dimensjoner skal råke dei. Jødane er innsatmedel av null eigenverdi i den kristenzionistiske draumen!

På same viset er Palestinakonflikta av null eigenverdi i den politiske draumen til FrP.

Lærekurva for Siv og tilhengjarane henner er bratt!

Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Prøv å holde rett eller galt i Midtøsten utenfor denne debatten

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er riktig. Ellers kan jeg jo, i likhet med Aarsund, skjønne at grupper av Frp sine velgere er skuffet. Men disse gruppene er ikke part i konflikten og representerer heller ikke på noen måte Israelsk tenkning eller politikk selv om de deler en målsetning med mange israelere om et jødosk kontrollert Jerusalem.

Joda, det er et politisk argument du fører i marken Herstad. Men la oss ikke gjøre dette til en av de utallige midtøstendebattene på VD. For hva dette til sist dreier seg om er Frps forhold til sine velgere, det dreier se om bristen mellom ord og praktisk politikk, ikke om hvem som eventuellt har rett eller feil i Midtøsten. Det er vel tegn som tyder på at Frp nå spises opp av Høyre, og at partiets ledelse ser ut til å "legge seg flat uten sverdslag". Noe slikt kan ende med at partiet desimeres, for Frp har så langt i praktisk politikk ikke evnet å imøtekomme politisk sitt eget grunnfjell, det kan virke som om "taburettene" frister for mye, og prisippene ikke finnes, eller som enkelte populister har uttalt, at liberalistene totalt dominerer partiet. I så fall tyder mye på at partiet styrer mot katastrofen, men på den annen side er det jo et åpent spørsmål om det er mulig å få gjennomslag for egen politikk i et sammarbeid med Høyre, bortsett fra på det økonomiske området. Man i så fall må man jo stille spørsmål ved hvorfor partiet i det hele tatt gikk inn i regering, for de burde jo ha sett de problemstillingene som ville manifestere seg.

Kommentar #14

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Som forventet.

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er skuffet! Svært skuffet! Det var ikke fra FrP jeg hadde ventet en slik boikott!

Frp har nådd sitt mål og er trygt på plass som medlem av det Pål Steigan kaller "Kartellpartiet". I Sverige kalt "Sjukløverpartiene". Syv like blader på samme stilk.

Men du verden, det skjer virkelig store ting og svær nytenkning! For med brask og bram, stolt som en hane proklamerer hun fra elitemøtet i Davos at vi kanskje kan handle på Polet juleaften, påske og pinseaften. Ja den dama! Hun får virkelig sving på sakene!

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du bommer Vågnes

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
På same viset er Palestinakonflikta av null eigenverdi i den politiske draumen til FrP.

Lærekurva for Siv og tilhengjarane henner er bratt!

Du bommer nok litt her Vågnes. Frp består knapt av kunnskapsmessige ignoranter, de har nok et godt kjenneskap til Midtøstekonflikten og dens konfliktlinjer. Slik sett tror jeg ikke dette dreier seg om læring av realiteter de på forhånd ikke kjente. Dette dreier seg om hva man kaller politisk kynisme. Man ser at det befinner seg en etter måten stor velgergruppe der ute, men det er en minoritet som står i opposisjon til den rådende midtøstenpolitikken, og man beslutter kaldt og kynisk å sikre seg disse velgerne. Det er nok nærmere relaitetene enn at Siv Jensen og Frp skal ha fått en slags åpnebaring om Midtøstens realiteter etter at de kom i regjering. Men nå skal jeg i motestening til andre være forsiktig med å agere politisk spåmann, men det kan virke som om enkelte som Sanberg og Thybring-Gjedde så denne utviklingen komme, og trakk seg fra sine posisjoner, muligens for å stå fritt til å bryte ut. Hva vet jeg ? Sandberg er et "politsk dyr" , Thyrbring - Gjedde en person med god utdannelse innenfor politikk, og man kan mene hva man vil om deres standpunkter, men muligens har de et annet forhold til samsvaret mellom ord og handling enn partiets ledelse. Men ingen kan spå om hva fremtiden vil bringe, men fortsetter nevnte parti på den linjen de har lagt opp til i regering så er muligheten stor for at partiet desimeres. En slik utvikling skal man være forsiktig med å bejuble, for faren er vel at deler av partiets grunnfjell kan gå til nye partikonstellasjoner som ligger en god del lenger til høyre.

Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje utruleg og ikkje fyrste gongen

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Du bommer nok litt her Vågnes

At leiinga i FrP har kunnskap om Palestinakonflikta, det kan det ikkje vere tvil om. Men tilliks med Obama hadde vel Siv like kunnskap om den avgrensa makt det gjev å sitje i "styringa".

Når det gjeld kristenzionistar som gruppe, då er vel kunnskapen om Midtaustenkonflikta både avgrensa og smal. Å nytte Mosebøkene som historisk bakgrunn for dagens jødar sitt historiske krav på området, den er i beste fall naiv.

Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Joda, det er et politisk argument du fører i marken Herstad. Men la oss ikke gjøre dette til en av de utallige midtøstendebattene på VD. For hva dette til sist dreier seg om er Frps forhold til sine velgere, det dreier se om bristen mellom ord og praktisk politikk, ikke om hvem som eventuellt har rett eller feil i Midtøsten.

Du får ta deg av Frp så tar jeg meg av Midtøsten. Jeg tenker innlegget åpnet for begge disse temaene? :-)

Kommentar #18

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Dette vil straffe seg

Publisert over 7 år siden

Om halvannet år, nærmere bestemt i september 2015, vil FrP muligens oppleve en av sine store nederlag. Da er hevnens time kommet for kristensionistene som har trodd på at Siv kom til å flytte ambassaden fra Tel-Aviv til Jerusalem.

Kommentar #19

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Kamelene glir ned

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Om halvannet år, nærmere bestemt i september 2015, vil FrP muligens oppleve en av sine store nederlag. Da er hevnens time kommet for kristensionistene som har trodd på at Siv kom til å flytte ambassaden fra Tel-Aviv til Jerusalem.

Jeg for min del tror ikke at denne regjering holder til 2015. Hvis de gjør det vil det være like sjokkerende som da de var med og dannet regjering. Her glir den ene kamelen ned etter hverandre uten at Siv blunker. Jeg tror de ved neste valg vil FRP kjempe med SV for å unngå sperregrensa.

Kommentar #20

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Altså anerkjenner man et krav om hovedstadstatus som er mindre enn 50 år gammelt, og gjør dette like legitimt som jødenes, som har tre tusen års tilknytning til byen og en historie der byen faktisk har vært deres hovedstad.

Og både det palestina-arabiske kravet om Jerusalem som hovedstad, - og den internasjonale legitimeringen av dette kravet, - skjer først etter at jødene har fått tilbake herredømmet over byen!

Hvor i all verden er det blitt av dømmekraften? Eller er kanskje uretten villet? Er det tilfeldig at det her handler om jøder?

Kommentar #21

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Et spørmål om etikk

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Om halvannet år, nærmere bestemt i september 2015, vil FrP muligens oppleve en av sine store nederlag. Da er hevnens time kommet for kristensionistene som har trodd på at Siv kom til å flytte ambassaden fra Tel-Aviv til Jerusalem.

Du kan risikere å få fullstendig rett Gullberg. På Møre så var det et gammelt ordtak som sa følgende; man tenker ikke lenger enn nesa rekker. Nå er dette til syvende og sist et spørsmål om politisk etikk, skjønt etikk er et fremmedord i politikken, men i et fungerende demokrati må et partis velgere nok kunne forlange et visst samsvar mellom liv og lære, hvis ikke befinner man seg i den rene sofisme.

Man kan jo undere seg over hvor langt frem Siv Jensen og Frps ledelse tenker ? Taper de støtten fra "de religiøse" altså Israels-vennene så mister de et betydelig velgergrunnlag, og man må vel anta at store deler av populistfløyen vil følge de "religiøse", siden de er misfornøyd med islam og innvandringspolitikken.Samtidig så kan Frp umulig levere på dette området, siden deres politikk, om man legger program og retorikk til grunn, er så i strid med både Høyres, Krfs og Venstres politikk på området. Hva står da i så fall Siv Jensen tilbake med ? Et parti av liberalister. Men liberalismen har ingen stor opplsutning i det norske samfunnet, et slik parti kan knapt regne med mer enn 3-4% oppsluning i valg.Så for å benytte et annet ordtak, da blir det; for sent å snyte seg når nesen er av. Så man må jo unektelig stille spørsmål med Jensens og Frp-ledelsens dømmekraft. Hva angår de "religiøse", Israel-vennene, så er vel det mest fornuftige de kan gjøre å danne sitt eget parti, så kan de være sikre på ikke å bli "bondefanget" enda en gang. Det betyr ikke at jeg på noen måte sympatiserer med disse gruppene, jeg forsøker kun å se saken fra deres side, jeg tror faktisk de fleste anstendige mennesker reagerer på åpenbar politisk svindel eller "bondefangeri".

Kommentar #22

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
deler ikkje kristenzionistane sitt mål om at den jødiske invasjonaen av Palestina skal føre til dommedag og ei katastrofe for det jødiske folket som overgår Holocaust!

Ein må sjå i augene at kristenzionistane vil ikkje jødane vel, men at ei katatrofe av enorme dimensjoner skal råke dei. Jødane er innsatmedel av null eigenverdi i den kristenzionistiske draumen!

Her tror jeg det må være dine egne onde tanker du projiserer over på kristensionistene, som du forøvrig skjærer over en kam, alle sammen.

Du forteller med dette mer om deg selv enn du forteller om kristne sionister.

Kommentar #23

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Frp har nådd sitt mål og er trygt på plass som medlem av det Pål Steigan kaller "Kartellpartiet". I Sverige kalt "Sjukløverpartiene". Syv like blader på samme stilk.

Men du verden, det skjer virkelig store ting og svær nytenkning! For med brask og bram, stolt som en hane proklamerer hun fra elitemøtet i Davos at vi kanskje kan handle på Polet juleaften, påske og pinseaften. Ja den dama! Hun får virkelig sving på sakene!

Ja, det skjer virkelig framskritt.....!

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Er du kristenzionist?

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Her tror jeg det må være dine egne onde tanker du projiserer over på kristensionistene, som du forøvrig skjærer over en kam, alle sammen.

Er det ikkje Skrifta som er grunnlaget for ditt ynskje om at alle jødar skal vende attende til Palestina for der å møte den store katastrofa?

Eller er det slik at du meiner at jødane kan oppnå det du meiner med frelse utan å konvertere til kristendommen?

Eg ynskjer alle menneske vel, også jødar. Difor bør dei halde seg Europa og den vestlege verda der dei i dag har glimrande leveforhold.

Ved å vere ein reiskap for kristenzionistar med å framskunde Armageddon vil påføre jødane nok ei katastrofe. Det er kristenzionistane sitt mål. I alle fall alle dei eg har møtt på min veg.

Kommentar #25

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Med Eikaas

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Hva angår de "religiøse", Israel-vennene, så er vel det mest fornuftige de kan gjøre å danne sitt eget parti, så kan de være sikre på ikke å bli "bondefanget" enda en gang.

som partiformann!

Kommentar #26

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Når det gjeld kristenzionistar som gruppe, då er vel kunnskapen om Midtaustenkonflikta både avgrensa og smal. Å nytte Mosebøkene som historisk bakgrunn for dagens jødar sitt historiske krav på området, den er i beste fall naiv.

Du bretter dine fordommer skikkelig ut enda en gang, åpent til skue for alle. Men vi har jo sett dem før. Det er bare å nevne navnet Israel, så kommer de samme tirader trillende ut. På autopilot, og uavhengig av innleggets anliggende. Så lenge det har noe med Israel å gjøre.

Men som sagt, du forteller mest om deg selv med disse kommentarene.

Kommentar #27

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

De har sine rettigheter som samfunnsborgere

Publisert over 7 år siden

De må jo velge den de selv finner skikket. Man kan vel mislike aldri så mye synspunktene til disse sub-kulturene, og da tenker jeg på andre felter enn Midtøstenspørsmålet. Men uansett så er de en del av vårt res-publika, med sine rettigheter som borgere, du burde lese litt John Stuart Mill. Med andre ord, uansett hvor uenig du er i deres ståsted så skal du respektere deres rett som samfunnsborgere til å forfekte sine meninger. Derfor så regagerer jeg på at politikere som fridde til dem før valget, nå ikke en gang verdiger dem en forklaring. Slik er til sist forakt for velgerne, og det angår oss alle som medlemmer at et demokratisk samfunn, for slike politikere vil vi ikke ha, uansett partier.

Kommentar #28

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er kristenzionistane

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så lenge det har noe med Israel å gjøre.

sitt mål med Israel eg viser til, frå Faye Hansen og fram til i dag. Eg ser ikkje at ditt gnål om mine fordommar er noko godt motargument på di side.

Ein autopilot er eit instrument som held båten på rett kurs. Og at eg er på rimeleg rett kurs med omsyn til kristenzionistane sin agenda med staten Israel som brekkstang for å utløyse Jesus sin retur til jorda, det kan vel heller ikkje Eikaas reservere seg mot? Og dersom han held seg til dei kristne fablane om dommedag så har han ikkje noko val med omsyn til den katastrofa som skal råke dei jødane som oppheld seg i Midtausten. Eller har du endra Johannes Åpenbaring?

Kommentar #29

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Derfor så regagerer jeg på at politikere som fridde til dem før valget, nå ikke en gang verdiger dem en forklaring

Man kva skal Siv seie? Same korleis ho ordlegg seg så gjer det berre gale verre.

Eg har ikkje noko i mot at kristenzionistane startar sitt eige parti eller fylker seg under Dei Kristne slik at folk flest får auge på kva for galskap denne gjengen hyser både når det innanriks og utanriks politikk.

Korleis FrP skal makte å berge anletet og framtida er ikkje godt å seie. Det har då vore eit parti for brølaper frå Anders Lange og fram til og med Hagen. Så får vi sjå om biljardkulene kan endre dette inntrykket og kva det vil seie for oppsluttninga. Det er vel også usikkert om korleis Erna samler folket som søt og god landsmoder.

Det er vanskeleg å spå om framtida.

Kommentar #30

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Fremskrittspartiet i gapestokk

Publisert over 7 år siden

Ja, Eikaas, skuffet er ikke det riktige ordet. Det er rent forstemmende. Det er vanvittig.

Den forklaring som oftest gis på SVs nesten-ødeleggelse som stortingsparti, er at de over lang tid - to perioder, ble nedslitt uten å få i gjennom noe av sin politikk. Etter min mening er det langt fra det hele bildet.

Vel  var det flere store saker for SV de led nederlag i, særlig i grønne miljø- og klimasaker, (og takk og pris for det). Men likevel er det ingen andre enn nettopp SV, sammen med venstresiden i Ap, som i den grad har klart å sette sitt ideologiske stempel på norsk politikk på de fleste områder, og i lang tid fremover. Livssynspolitikk, først med Djupedal, så med Thorkildsen og Huitfeldt, barne- og familiepolitikken, skole- og utdanningspolitikken, media og journalistikk. Og utenrikspolitikken, dominert av massive pengeoverføringer til terrorister  og åpent fiendtlig innstilling til Israel.

Når det ble ansett nødvendig unndro de seg heller ikke for utenfor Stortinget å protestere mot sitt eget parti. På denne bakgrunn, at de nærmest sloss for sin politikk, er jeg faktisk litt overrasket over at de ble sååå hardt straffet av folket.

Men hva da med FrP?

Her har ved flere sentrale anledninger etter hva jeg kan begripe ikke vært snakk om å la seg motvillig dra, eller om å spise kameler som det heter. Man kan få inntrykk av det motsatte. Først var det vel den nye utenriksministeren som ga seg til å rose Erik Solheim for Norges katastrofalt feilslåtte og sløsaktige bistandspolitikk. Så mye for de nye friske øyne på dette viktige feltet.

Så kommer forsvarsministeren, (det er vel det hun er?) og deler ut pris til Forsvaret for at man der har vært så flinke til å legge til rette for hijab og halal for landets væpnede styrker, - dvs. det som er igjen av dem.

Noen uker tidligere hadde hun gitt uttrykk for stikk motsatte holdninger, om jeg ikke husker feil.

Så er det mange ikke riktig tror sine egne øyne. Selveste Siv Jensen.  Hun har kommet med løfter, og blitt hyllet på diverse kristne stevner og arrangementer hele somre gjennom. Hvor grøsselig sveket må ikke mange nå føle seg. Akkurat det å flytte ambassaden til Jerusalem hadde jeg dog ikke forventninger om. Noe sånt ville være vanskelig uten en internasjonal samordning med våre allierte.

Vi kunne jo også nevne bompenger, pressestøtte og TV-lisens. Jeg har dessuten en lei følelse av at jeg har  glemt noe? Var  ikke også justisministeren involvert i en kuvending?

Det er sannelig ikke verst i den grad  å peke nese til sitt eget  partiprogram som det FrP har greid på 5 måneder.

På bakgrunn av alle disse løftebrudd skulle det ikke forundre meg om  Abbas og PA  fortsatt får sine penger fra Norge. Presset på Brende om fortsatt å betale pluss iveren etter å være sjef for giverlandsgruppen og "å fortsatt spille en rolle" blir nok for stort, er jeg redd.

En god indikasjon på at FrP er blitt usynlig er forøvrig at Dagbladet ikke skriver så stygt om dem lenger. Vi husker jo hvordan Marie  Simonsen og Arne Strand, - sistnevnte i Dagsavisen, tegnet det blåblå monstret - flere måneder før valget. Det var ikke ende på hvilke katastrofetilstander det ville bli i fedrelandet om de blåblå overtok. Det ville bli svelt i hjel og diktatur. Allerede fra valgnatten var kjøret i gang for fullt.

Mange har sagt at vi må gi dem litt tid. Også jeg har sagt det. Men når det nå så smått går mot våren året etter, har vi vel og gitt dem noe tid. Også tatt i betraktning måten dette skjer på. Det ser faktisk ut  som om partiet er blitt sånn - at det er blitt annerledes.

For selvfølgelig behøvde ikke landets finansminister omfavne det i særklasse mest  venstrevridde tiltak vel noe land har satt i verk mot Israel.

I Jerusalem registrerer man nå at  ingen forandring er skjedd. Hvis dette vanviddet fortsetter kanskje de også spør seg selv hvorfor de skal (fortsette å) gi Statoil konsesjoner i det kommende israelske oljeeventyret.

Og gitt at det skulle gå så langt at det blir snakk om en generell boikott av Norge, noe jeg aldri kan tenke meg blir aktuelt, tror jeg vi fort skal se hvilket av landene som er mest sårbare. Et apropos verdt å reflektere litt over: Etiopia, som i hvert fall må sies å være ett av verdens fattigste land, har et solid handelsoverskudd med Norge. Jeg tror avgjort vi her på berget behøver en skikkelig reorientering mht. hvem vi er, og hvordan vi oppfattes på den internasjonale arena. Litt mindre hybris.

Sannsynligvis er det Norge her driver med, rett og slett et grovt brudd på internasjonale handelsregler, og det skulle og burde være interessant om noen kunne se litt nærmere på det.

Hvem er det forresten finansdepartementet tror de rammer med disse tåpelige greiene? Det er nok palestinerne det, som ellers ikke vil ha noen jobb å gå til. Mener forøvrig også FrP nå at israelske byggeselskaper heller ikke skal få lov å operere i israelske bosetninger på "Vestbredden". Er noen i det hele tatt klar over at Norge nå støtter et jødefritt Judea og Samaria? Det er den logiske konsekvensen.

Abbas og PA har forøvrig en helt spesiell forståelse av hva Øst-Jerusalem er/hvor langt ut over "Vestbredden" de strekker seg. Akkurat sånn taler en mann som vil ha alt. Og som ikke vil se jøder. 

 

For mange, mange  år siden leste jeg om noe som ble kalt boblen i EU. Dette var en stor og broket gruppe mennesker fra EUs daværende medlemsland som var kommet sammen i Brussel, politikere, studenter, byråkrater, forskere, og mediefolk. Som alle var overbeviste føderalister fast bestemt på å ville arbeide for et Europa uten grenser. En elite med et som jeg fikk inntrykk av hedonistisk levesett som tok for seg av godene. Helt gratis. Og alle ville de altså så nær maktens sentrum som råd.

Vi har sett denne tendensen også i Norge. Dog i mindre målestokk.

Er det dette som er målsetningen for dagens politikere? Komme inn i boblen, og ha samrøre med likesinnede. Det gode liv med topplønn, privat sjåfør og gode pensjoner. Og mulighet til en toppjobb i FN, (Norge må jo gå til FN siden vi ikke er med i EU.)

Visst kan det være tøft  for en ny  og att på til helt uerfaren regjering å skulle stå imot byråkratene på toppen. Folk som har hatt dette som jobb i flere tiår, og erfaringsmessig er skeptiske til endringer.

Dette kan tjene som forklaring, men duger ikke som forsvar eller unnskyldning.

Tvert om - politikere har en plikt overfor folket. Når landet skifter fra en sterkt rødfarget regjering til en "blåblå", skulle man forvente en viss forandring. Bortsett fra noen millioner i statsbudsjettet, har vi vel ikke heller sett noe nevneverdig til den kommaflyttingen som O.J. ganske så treffende omtalte de små endringer som maktskifter i Norge gjerne har innebåret. Men denne gangen ønsket mange seg, og enda flere forventet, noe mer.

Når de ikke får det er dette alvorlig for demokratiet. Det må røskes opp i den forestillingen at det er bare Ap som kan styre landet, og at alle andre er som overgangsordninger og vikariater å regne. Det er dessverre mange som ser det sånn.

Jeg har i lang tid hatt sans for det amerikanske systemet. Sammen med presidenten som flytter ut av Det Hvite Hus tar han med seg hele sin administrasjon. Tusener på tusener flytter ut og inn av Washington ved skifte av president.

 

Skal så FrP forlate regjeringen og la Erna Solberg styre som hun vil, noe hun altså gjør likevel? Kanskje litt tidlig å si, men fortsetter FrP like lett på tå å løpe fra sine valgløfter, bør de nok gjøre det. For å redde partiet. For konsekvensen av dette på litt sikt vil bli at et ønske om et nytt parti på ytterste høyre vil luftes.

Det  vil antagelig føre til en enda dypere kløft mellom politikerne og vanlige folk - mellom eliten og "grumset" i folkedypet.  

 

Kommentar #31

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
sitt mål med Israel eg viser til, frå Faye Hansen og fram til i dag. Eg ser ikkje at ditt gnål om mine fordommar er noko godt motargument på di side.

Ein autopilot er eit instrument som held båten på rett kurs. Og at eg er på rimeleg rett kurs med omsyn til kristenzionistane sin agenda med staten Israel som brekkstang for å utløyse Jesus sin retur til jorda, det kan vel heller ikkje Eikaas reservere seg mot? Og dersom han held seg til dei kristne fablane om dommedag så har han ikkje noko val med omsyn til den katastrofa som skal råke dei jødane som oppheld seg i Midtausten. Eller har du endra Johannes Åpenbaring?

Jeg finner dine fordommer og din hatefulle retorikk bare kvalmende.

I tillegg handler denne tråden verken om mosebøkene eller om kristensionistene. Hvis ikke du har et bedre reportoar enn dette å bidra med på denne tråden, så vil jeg be deg om å holde deg borte.

Kommentar #32

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
så vil jeg be deg om å holde deg borte.

Då må du be Moderator om hjelp. Etter det eg veit fins det ikkje eigedomsrette til trådane her på VD. Det fins medisinsk hjelp å få mot kvalme.

Kommentar #33

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
eller om kristensionistene

Er du ikkje kristenzionist? I så fall bed eg om orsaking fordi eg trudde at du på religiøst grunnlag meiner at alle jødar som ikkje vender om og tilber Jesus som sin frelsar gjeng fortapt, men tvert i mot meiner at Jødedomen og Kristendommen er likeverdige med omsyn til å frelse eit individ frå fortapelsen.

Og du meiner heller ikkje at jødane sin retur til Palestina skal utøyse Dommedag slik skreve står.

Stemmer dette så er du frikjend og eg kalla deg kristenzionist som fylgje av manglande vurderingsevne.

Kommentar #34

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Du har dessverre helt rett. FrP er ikke til å kjenne igjen.

Og Norge støtter (fremdeles) aktivt en politikk der jødene skal være "utelukket fra riket", for å bruke en gammel formulering, - men nå gjeldene ikke for Norge, men for jødenes eget kjerneland og hovedstad.

Kommentar #35

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og Norge støtter (fremdeles) aktivt en politikk der jødene skal være "utelukket fra riket",

No er du ein skikkeleg kverulant. I Norge er jødar meir enn velkomne, heldigvis, og det er i Norge vår regjering og vårt Storting har noko dei skulde ha sagt. I Palestina er det makta som rår omlag som i det Ville Vesten!

Kommentar #36

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
I Palestina er det makta som rår omlag som i det Ville Vesten!

Ja, det er en kjent sak at de palestinske myndighetene, enten det er Fatah eller Hamas, skyr få virkemidler i sin kamp for å beholde makta.

Heldigvis er det annerledes i Israel.

Kommentar #37

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Er du ikkje kristenzionist?

Jeg er både kristen og jeg er sionist. Men jeg kjenner meg overhode ikke igjen på måten du framstiller meg og de jeg kjenner.

Men som kristen tror jeg på at jødenes tilbakekomst til Israel og deres gjenbesittelse av Jerusalem er uttrykk både for at Gud lever, og at han holder det han lover.

Og det er nettopp det du også egentlig vet, selv om du aldri ville fått deg til å erkjenne det. Du tror jo ikke lenger på Gud! Like fullt er det nettopp denne vissheten som gjør at du blir så avsindig ilsk.

Det er ikke tilfeldig at det nettopp er de som vitner om Guds løfter til Israel i Bibelen, de som både er kristne og sionister, som får deg til å se rødt.

Kommentar #38

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg ser ikkje raudt

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
som får deg til å se rødt.

eg ser ein utruleg egoistisk gjeng gjeng som styrer jødane, etter beste evne, mot katastrofa.

Du svarte ikkje på om du ser Det mosaiske trussamfunnet likeverdig med Kristendommen slik at jødane ikkje treng å falle på kne for Jesus for å unngå å brenne i Helvete til evig tid. 

Håper du har anskaffa deg sjøsjuketablettar for kvalmen. Eg er sjømann så eg er herda mot kvalme. Difor orker eg å lese skriveriene til egoistiske kristensionistar som til sjuande og sist berre har tanke for sitt eige beste.

Kommentar #39

Kent Owe Oterholm

1 innlegg  51 kommentarer

Folkerett. Og utenrikspolitikk.

Publisert over 7 år siden

"For tiden er det Israel som brytet folkeretten i Jerusalem."

Dette hevder Hermod Herstad. Hvilken paragraf i denne såkalte folkeretten er det Israel bryter her, kan du referere til den?

"Og norsk midtøstenpolitikk følger i det stor og hele en USA-NATO linje." Dette hevdet en annen debattant. Jeg vil heller si at den følger "FN-sporet", som det har vært så populært å uttrykke det blant norske politikere. FN er jo ikkeakkurat noe forum der Israel blir omtalt i rosende ordelag; med sine diktaturstater og muslimske land som samordner sin politikk mot Israel.

Men i og med Irans atomvåpentrussel sies det at politikken i Midtøsten kan skape rare konstellasjoner, f.eks har Israel og Saudi-Arabia fått en felles fiende. Men nok om det.

Siv Jensen ønsker et sterkt FN, men der trengs fornying og forandring har hun sagt i et intervju.

Kommentar #40

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

Tingen og metaforen

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Ein autopilot er eit instrument som held båten på rett kurs.

Sikkert nok. Men uttrykket "på autopilot" betyr noe ganske annet. Det vet du nok også!

Du er kjekk å lese når du skrur av autopiloten og tar roret sjøl og forteller om erfaringer fra ditt liv. Skriver godt gjør du også. Klangfullt.

Kommentar #41

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg veit

Publisert over 7 år siden

kva ein autopilot er. Det er ein reiskap som held båten på rett kurs! Den kursen navigatørn har funne etter pålitelege observasjoner. Og dersom du seier at eg held den kursen ein har kome fram til etter grundig gransking av kartet og handbøker, då er seilasen trygg. Men den som vinglar i trangt farvatn og handlar etter innfallsmetoden stikk i strid med all god kunnskap og godt sjømannskap, han fører skuta inn i ureint farvatn og til havari.

Det er deg vel undt om du har glede av noko eg skriv her på VD, men det er ikkje mi målsetjing å underhalde nokon som helst her på VD.

Kommentar #42

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kent Owe Oterholm. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil heller si at den følger

"FN-sporet" for Jerusalem ble vedtatt av det samme FN som etter 2. verdenskrig vedtok opprettelsen av Israel mot stemmene til de arabiske land.

Jeg har tidligere linket til oversikt over de bestemmelser som ble vedtatt.

Corpus separatum (Jerusalem)

Kommentar #43

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Den kursen navigatørn har funne etter pålitelege observasjoner. Og dersom du seier at eg held den kursen ein har kome fram til etter grundig gransking av kartet og handbøker, då er seilasen trygg.

Jødene, Israel og Jerusalem er slike pålitelige observasjoner som viser at den kursen som Bibelen anviser, gjør seilasen trygg.

Kommentar #44

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jødene, Israel og Jerusalem er slike pålitelige observasjoner som viser at den kursen som Bibelen anviser, gjør seilasen trygg.

Sikkert greie argumenter til intern bruk i egne menigheter, men irrelevante for menneskene som lider under denne konflikten.

Kommentar #45

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

SMA nyanserer bildet

Publisert over 7 år siden

Jeg står på adresselista til Senter Mot Antisemittisme (SMA). I dag tidlig dumpet derfor en av deres nyhets- og kommentar-mailer ned i mailboksen min. Den gir et noe annet bilde av denne saken enn det bildet som ble presentert på Dagsrevyen. Jeg siterer:

"Det hersker ingen tvil om at jødene og Israel i Norge har noen av sine beste venner blant folk som er tilknyttet Fremskrittspartiet.  Derfor er det ikke overraskende at det anti-israelske propagandabyrået NTB benyttet en teoretisk mulig formell anledning til å resirkulere en gammel nyhet som en dramatisk snuoperasjon fra Frps side.  Det at to israelske firma var blitt utestengt fra Oljefondets investeringer, skjedde allerede i 2010 under den rødgrønne regjeringen.  At embetsverket viderefører dette rødgrønne vedtaket er naturligvis et problem for en sittende statsråd, men først og fremst er dette et eksempel på manglende lojalitet fra et ”rødgrønt” embetsverks side overfor dets nye statsråd.

Sammen med Arbeiderpartiet har NTB og NRK konstruert en ”nyhet” om at regjeringen Solberg har brutt løftene til sine velgere ved å ta ut to israelske selskap fra investeringsfondet, mens sannheten er at disse to selskapene ble tatt ut allerede i 2010.  Lærdom av dette for vår statsminister og finansminister er ikke å ha større tillit til sitt embetsverk enn det til enhver tid fortjener.  Hele embetsverket består av karrierebyråkrater som trenger tid på seg for å finne ut hva som nå er politisk korrekt å anbefale av politiske tiltak.  At statsråd Jensen dekker dem når de er ubetenksomme, er vanlig praksis i et parlamentarisk demokrati."

Kommentar #46

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
men irrelevante for menneskene som lider under denne konflikten.

Du må greie å skille mellom det Gud har gitt som løfter til Israel, og det som Gud har forutsett at kommer til å skje. Derfor er ikke alt som står at har skjedd eller skal skje i Bibelen uttrykk for Guds vilje.

Men vi skal heller ikke glemme at Gud er Gud. Det kan åpenbart ikke komme noe godt ut av at vi mennesker på død og liv skal sette i verk vår vilje og ha ting på vår måte, på bekostning av ham og hans uttrykte vilje og løfter.

Og det er i tillegg heller ingen tvil om hvem som kommer til å være den tapende part.

Kommentar #47

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg står på adresselista til Senter Mot Antisemittisme (SMA). I dag tidlig dumpet derfor en av deres nyhets- og kommentar-mailer ned i mailboksen min. Den gir et noe annet bilde av denne saken enn det bildet som ble presentert på Dagsrevyen. Jeg siterer:

Linkene dine viser til ugyldige adresser.

Tar du virkelig seriøst en nyhetsformidler som kaller NTB et "anti-israelsk propagandabyrå"? :-)

Kommentar #48

Kent Owe Oterholm

1 innlegg  51 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Denne debatten startet med ordene at Siv Jensen skal ha trukket ut to israelske firmaer ut fra Oljefondet. Men slik jeg har forstått det, ble dette foretatt av forrige leder for Finansdepartementet, Kristin Halvorsen. Jensen bare viderefører dette  vedtak, da det trolig havnet på hennes skrivebord for ny vurdering. Jensen har påpekt at Oljefondet ikke må gjøres politisk, men det er jo nettopp det hun her har gjort. Hun bruker dette fondet til å drive anti-israelsk utenrikspolitikk. Siden det er staten Norge som har vedtatt dette, er det jo politisk. Alvorlig, spør du meg.

Frp viser nå at de er ikke til å stole på. Vi trodde alle på en forandring. Men intet nytt under solen. Altså denne nevnte sak, at Norge fortsetter ufortrødent som leder for giverlandsgruppa til "palestinerne", at  flytting av den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem er en ikke-sak  må få mange velgere til å føle seg lurt. Neste gang stemmer de nok Krf.

Kommentar #49

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Linkene dine viser til ugyldige adresser.

Tar du virkelig seriøst en nyhetsformidler som kaller NTB et "anti-israelsk propagandabyrå"? :-)

Teksten som inneholder linkene er kopiert, og linkene fungerer da tydeligvis ikke lenger. Men uansett så var det teksten jeg ønsket å formidle videre. Linkene er i denne sammenheng ikke av betydning for meg.

Når det gjelder NTB, så gjør vel SMA her et retorisk grep på samme måte som Hagen i sin tid kalte NRK for ARK. - et retorisk grep som nok kan nyanseres , men som jeg ikke har vanskelig for å forstå bakgrunnen for, tatt i betraktning deres ofte ensidig antiisraelske og propalestinske dekning av Midt-Østenkonflikten.

Uansett så er det meste av norsk nyhetsformidling av denne konflikten så ensidig og unyansert at det kan være sunt å få presentert ting fra en litt annen synsvinkel. Eller få presentert nyheter og stoff som annen norsk presse kanskje fortier eller ikke dekker i det hele tatt.

Du ser vel også fordelen med å få en sak belyst fra flere sider?

Kommentar #50

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kent Owe Oterholm. Gå til den siterte teksten.
Men slik jeg har forstått det, ble dette foretatt av forrige leder for Finansdepartementet, Kristin Halvorsen. Jensen bare viderefører dette vedtak, da det trolig havnet på hennes skrivebord for ny vurdering. Jensen har påpekt at Oljefondet ikke må gjøres politisk, men det er jo nettopp det hun her har gjort. Hun bruker dette fondet til å drive anti-israelsk utenrikspolitikk

Kunne Siv ha stoppet denne boikotten?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere