Marie Rein Bore

21

Mer bruk av prevensjon

Jeg er for loven om selvbestemt abort. Men det må være tillatt å sette spørsmålstegn ved de høye aborttallene, særlig når prevensjonsmidler er gode og lett tilgjengelige.

Publisert: 30. jan 2014

Debatten går nå om fastlegers mulighet for å si nei til å henvise kvinner til sykehuset for abort.

Jeg er for at fastleger skal ha en slik reservasjonsmulighet. Jeg mener også at de som kjemper mot reservasjonsmulighet, og sier den vil svekke abortloven, er på villspor.

Abortloven står trygt i Norge. Alternativene er så umulige. Og kvinner som er i den vanskelige situasjonen at de vurderer abort, skal bli møtt med, og blir møtt med, omsorg og hjelp fra helsevesenet. At noen fastleger synes abortspørsmålet er så komplisert at de ikke vil henvise kvinner til abort, og ber om en reservasjonsmulighet på dette punktet, er på ingen måte tegn på moralsk fordømmelse eller "tilbake til strikkepinnene", slik noen hevder. Nei, abortloven står trygt.

Men nettopp fordi det nå er diskusjon om fastlegers reservasjonsmulighet, må det være lov å se på aborttallene. Ikke for å moralisere eller kritisere kvinnene som velger abort, de er i en vanskelig livssituasjon. Men det må være lov å ta et steg tilbake og se på aborttallene, der fokus ikke er den enkelte kvinne, men bruken av prevensjon.

Tallene på selvbestemte aborter har ligget nokså stabilt helt siden loven ble innført. Noen tolker dette som positivt, antall aborter har ikke økt i noen særlig grad, selv om antall kvinner i fruktbar alder har økt noe. Og antall aborter pr. tusen kvinner er omtrent som i andre nordiske land.

Men skal man slå seg til ro med det? Tallet er høyt. I 2012 var det totalt registrert 15216 svangerskapsavbrytelser i Norge, de aller fleste i henhold til loven om selvbestemt abort. Men siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1978, har kvinners prevensjonsmuligheter blitt betydelig bedre, blant annet med ulike p-piller som har mindre bivirkninger enn de første typene.

Da loven ble innført, fryktet mange at det ville bli mange selvbestemte aborter blant tenåringer fordi de ville slomse med prevensjon. Men det viser seg at svangerskapsavbrudd i tenåringsgruppen i en rekke år nå faktisk er på vei nedover.

De store aborttallene er i aldersgruppen 20-29. Det er også logisk, blant annet fordi giftemålsalderen har øket betydelig. Men samtidig er det vanskelig å forstå at kvinner i den alderen som har gode prevensjonsmidler tilgjengelig, ikke er mer påpasselige med å bruke dem. Dette er kvinner som er i en aldersgruppe der de fleste har bra styring på livet sitt; er i jobb, er under utdannelse, har fått et sted å bo, har rimelig bra kontroll.  Da var det å vente at antall svangerskapsavbrudd også skulle gå ned. Hvorfor skjer det ikke?

Dette handler ikke om moralisme. Det er et enkelt spørsmål om hvorfor ikke enda flere sikrer seg gjennom trygg prevensjon?

Kommentar #1

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Jeg er for loven om selvbestemt abort. Men det må være tillatt å sette spørsmålstegn ved de høye aborttallene, særlig når prevensjonsmidler er gode og lett tilgjengelige.

Her er jeg helt enig, og jeg vil anta at de aller fleste blant de som er for loven om valgfri abort er det samme. 

Men jeg vil benytte anledningen til å rette oppmerksomheten nettopp mot valget av formuleringen "for loven om valgfri abort". Jeg synes det er en velvalgt framstillingsmåte, mye bedre enn å si f.eks. "aborttilhengere". Jeg har vanskelig for å tro at det finnes noe slikt som en "aborttilhenger".

Om det gikk et år uten at det ble forespurt en eneste abort kan jeg vanskelig se for meg at noen ville se på det som et stort problem. Det ville ikke bli kjørt kampanjer for å få opp aborttallene. Det ville ikke blitt innført ekstra avgifter på prevansjon for å få ned forbruket

Med andre ord vil jeg bare slutte meg helhjertet til trådtemaet. Bruk prevansjon folkens. Tenk! Husk!  

Kommentar #2

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Menn har også ansvar!

Publisert nesten 8 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Dette er kvinner som er i en aldersgruppe der de fleste har bra styring på livet sitt; er i jobb, er under utdannelse, har fått et sted å bo, har rimelig bra kontroll. Da var det å vente at antall svangerskapsavbrudd også skulle gå ned.

Du glemmer menns ansvar. Det skal to til for å lage barn. Også i 2014.

Kommentar #3

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Hva?

Publisert nesten 8 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Dette handler ikke om moralisme. Det er et enkelt spørsmål om hvorfor ikke enda flere sikrer seg gjennom trygg prevensjon?

Til det siterte, sett i sammenheng med følgende uttalelse;

"Jeg er for loven om selvbestemt abort. Men det må være tillatt å sette spørsmålstegn ved de høye aborttallene, særlig når prevensjonsmidler er gode og lett tilgjengelige."

Er det fra et rent kostnadsmessig ståsted du stiller spørsmålstegnet da?

Kommentar #4

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Du glemmer menns ansvar. Det skal to til for å lage barn. Også i 2014.

Absolutt!!

Kommentar #5

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Preventiver

Publisert nesten 8 år siden

gir aldri 100% sikkerhet.

Det gjøre helle ikke ideen om at man er gravid med en som ikke samtidig skal ha barn med noen andre. 

Eller at den man møter egentlig venter barn med en annen kvinne, som han har forlatt?

Realiteten er noe annet enn ønskedrømmer. Det finnes like mange forklaringer som det finnes  abortsøkende kvinner. Jeg har jobbet med bl.a "tematikken kvinner og barn" i 26 år.

Hva med traumatiserte kvinner som dopes på byen og lar menn bestige seg?

Hva med alle de som ser kvinner som fritt vilt?

Hva med menn som bestemmer at kvinnen skal ta abort selv om hun selv ikke vil?

Prevensjon og hormoner beskytter kroppen mot svangerskap og sykdommer, som oppstår når kvinner og menn har samleie/intimkontakt.

Spiral, ppiller eller p.staver beskytter ikke mot kjønnssykdommer eller andre sykdommer.

Kondomer er bra ved oralsex slik at man unngår smitte via munnhulen når man ikke kjenner partneres livsmønster.

Alkohol demper sexaktiviteten på sikt for begge kjønn.

Man venner seg til å se "dama" gjennom rusbrillene.

Sex krever energi.

Kommentar #6

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Takk for kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei, takk til dere som kommenterer innlegget mitt. Det er et viktig tema, synes jeg. Ja, enig med deg, Ellen Hageman, at det skal to til for å laget et barn. Mannen har et ansvar. Men det problematiske her er at graviditeten ikke er ønsket. Og siden det er kvinnen som får a. Hovedbelastningen ved en selvbestemt abort, og B. kvinner har bedre prevensjonsmidler enn menn, er det i realitet kvinner som må ta et hovedansvar for at et samleie ikke fører til en uønsket graviditet. Kan sies mye om hvor urettferdig dette er, og likeledes kan man kritisere legemiddelindustrien fordi den ikke har klart å utvikle gode nok prevensjonsmidler for menn. Men skal aborttall ned, er det foreløpig kvinner som må ta ansvaret for sikker prevensjon.

Til Ståle Halsne; Jeg er for loven om selvbestemt abort, men mener samtidig at abort er en vond og vanskelig løsning. Derfor er jeg opptatt av at aborttallene bør ned, ikke av økonomiske grunner, men fordi abort er en nødløsning

Kommentar #7

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Jeg forstår ikke

Publisert nesten 8 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Jeg er for loven om selvbestemt abort, men mener samtidig at abort er en vond og vanskelig løsning. Derfor er jeg opptatt av at aborttallene bør ned, ikke av økonomiske grunner, men fordi abort er en nødløsning

Det slike standpunkt jeg sliter med å forstå. Og for ikke å gjøre det for vanskelig, så la meg bare stille noen ganske få spørsmål;

Hvorfor er abort vondt og vanskelig? Hvorfor bør aborttallene ned? Hvordan kan vi ha en lov som tillater noe som er vondt og vanskelig?
Kommentar #8

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Feil!

Publisert nesten 8 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Og siden det er kvinnen som får a. Hovedbelastningen ved en selvbestemt abort, og B. kvinner har bedre prevensjonsmidler enn menn, er det i realitet kvinner som må ta et hovedansvar for at et samleie ikke fører til en uønsket graviditet.

En mann kan ta like stort ansvar som en kvinne for å hindre at et samleie fører til graviditet. Han kan A bruke kondom eller B forsikre seg om at kvinnen bruker prevensjon før de har sex.


At mange menn ikke tar et slikt ansvar gir ikke automatisk kvinnen større ansvar.

Kommentar #9

Gulla Nyheim Gramstad

11 innlegg  106 kommentarer

Ansvar

Publisert nesten 8 år siden

Kvinnen har ansvaret for å bære et barn ved hjertet i ni måneder.

Kvinnen føder barnet og ammer det i måneder.

Kvinnen utsetter seg for blodpropp og tidlig død ved enkelte typer p-piller.

Kvinnen må gjennom traumet en provosert abort kan være.

Burde ikke mannen da - i det minste - ta ansvaret for egen sæd

om han ikke ønsker å bli far..

Kommentar #10

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Likestilt prevensjonsansvar?

Publisert nesten 8 år siden

Ja, i prinsippet og likestillingens navn burde det være slik at menn og kvinner hadde like mye ansvar når det gjelder prevensjon. Jeg er absolutt for at menn skal ta større ansvar, jeg er for at man bør presse legemiddelindustrien til å utvikle sikrere prevensjon for menn.

Men så er det denne virkeligheten da: Enn så lenge er en del graviditeter resultat av samleier som ikke var så veldig planlagt. Enn så lenge er det kvinner som har de sikreste prevensjonsmidlene, stabile prevensjonsmidler slik som p-pille. Da er det viktig at kvinner tar ansvaret, og at det forhåpentligvis kan føre til færre svangerskapsavbrutt.

 En provosert abort er en alvorlig sak, det tror jeg alle er enige om uansett om man støtter loven om selvbestemt abort eller ikke. For meg er muligheten til å redusere de høye aborttallene noe, viktigere enn å pukke på likestilling når det gjelder prevensjonsbruk.

 

 

Kommentar #11

Gulla Nyheim Gramstad

11 innlegg  106 kommentarer

Vi må oppdra våre sønner bedre

Publisert nesten 8 år siden

Abort-tallene holder seg stabile.

De går dessverre ikke ned tross tilgang til prevensmidler.

Virkeligheten er at mannen slipper for lett unna.

Både før i tiden da abort var ulovlig - 

og i dag når abort er fullt mulig.

Om menn tok mer ansvar - sammen med kvinnene-

ville abort-tallene gå ned.

Det er på tide å ansvarliggjøre menn.

Det finnes flere metoder for menn

å unngå påføre kvinner uønsket graviditet.

Det koster bare litt umake..

Vi må oppdra våre sønner bedre. 

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.


Hvorfor er abort vondt og vanskelig? Hvorfor bør aborttallene ned? Hvordan kan vi ha en lov som tillater noe som er vondt og vanskelig?

Fordi livet er vondt og vanskelig. Det får vi ikke gjort noe med. Vi kan ikke forby vondt og vanskelig, vi kan bare forholde oss til det livet kaster på oss. Vi må ta vanskelige valg der ingen av alternativene er særlig gode.

Jeg tror ikke at du spør fordi du lurer på svaret, det fremstår mer som en konklusjon du forsøker og fremme i form av spørsmål.

Kommentar #13

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Lyst eller fornuft?

Publisert nesten 8 år siden

Vi lever i en tid der våre lyster er satt i høysetet. Har du lyst har du lov.

Vi bør begynne å snakke med våre barn om konsekvensene av å sette lystene foran fornuften. Det er på høy tid å løfte frem pliktetikken igjen der menneskene tar moralske valg fordi de er basert på fornuft og ikke lyst.

På denne måten vil også de negative konsekvensene bli mindre for alle involverte.

Et lite eksempel på at våre barn er på ville veier:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/01/31/barnevernet-fortviler-over-ny-sextrend-blant-barn-i-fredrikstad

Kommentar #14

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

15216 svangerskapsavbrudd

Publisert nesten 8 år siden

I 2012 ble det foretatt 15216 registrerte svangerskapsavbrudd.  Tallet på svangerskapsavbrudd har holdt seg relativt stabilt i mange år. Men det må likevel være lov å si at 15216 aborter er tall man ikke kan slå seg til ro med.

Nei, jeg vil ikke oppheve abortloven. Den er tross alt et bedre alternativ enn nemndsystemet. Og før lovene kom: Svangerskapsavbrytelser har alltid funnet sted, mange ganger livsfarlige for kvinnen. Nei, loven om selvbestemt abort er kommet for å bli.

Så er jeg enig både med Gulla Gramstad og Tania Randby Garthus som i sine innlegg sier at vi må snakke med ungdom om ansvar og plikt, og med gutter om at de også har ansvar for prevensjon.

Men jeg tror likevel virkeligheten er slik at det som kan få ned det altfor høye aborttallet, er å snakke om prevensjon og atter prevensjon til unge kvinner.

Det store aborttallet er i aldersgruppen 20 til 30 år: Mange av disse kvinnene er i en alder der de ikke har gått inn i et stabilt samliv eller ekteskap. Mange av dem ønsker å vente med å få barn til de nærmer seg 30. Alderen for når kvinner får sitt første barn har gått kraftig opp i løpet av de siste 10-20 årene. Men samtidig har svært mange av dem et seksualliv. Påbudet om at man skal vente med å ha sex til man har giftet seg, tror jeg forholdsvis få unge følger i våre dager.

I en slik situasjon blir prevensjon viktig. Og kvinner har nå adgang til gode og stabile prevensjonsmidler, en adgang som deres formødre ville ha misunt dem. Så kan man si at det er å legge en ekstra byrde på kvinner at de skal ha ansvart for prevensjon, det skulle like mye være menns ansvar. Og i stabile forhold tror jeg mange menn tar ansvaret ved å sterilisere seg når de har fått de barna de ønsker. Ellers er alternativet kondom. Det er ikke alltid like sikkert.  P-piller for menn har vært forsket på, men det er tydeligvis mer medisinsk vanskelig å forske fram en god p-pille for menn enn det har vært for kvinner.

Derfor blir det så viktig at kvinner tar ansvar for å bruke prevensjon. En viktig del av seksualetikken blir at man tar ansvar for at sex ikke fører til graviditet.  15216 aborter i 2012 er altfor mye.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere