Lukas F. Olsnes-Lea

Industrialist, Komponist og Forfatter
12

Våpen til befolkningen betyr en mulig, god religiøs nabo

Ved Bibelen så er man forpliktet (de 10 bud, med Bibelen bevart og kriminalitet best bekjempet) til å si "Våpen (også ikke-dødelige) til befolkningen betyr en mulig, god religiøs nabo". Det fremgår ihvertfall ytterst klart at "Hitler anvisningen"...

Publisert: 27. jan 2014
"Adolf Hitler research - Causes to his rise: After much investigation into human nature, especially lying, and psychiatric issues, mSomatism too, I find that Adolf Hitler may have come to power mainly out of 2 causes:
1. The lack of personal weapons in the German population. I bet with Wild Wild West, that most U. S. Americans would have one or more personal weapons at this point, also rifles (lever action incl.). 
2. There would be the special rule in navel-gazing Germany (we're BIG, 40-50 millions, whatever) that would allow anybody who could gather a larger mass of people and claim power by this gathering, that he (man dominant, sorry women) would win Germany and become the leader of the nation.
Extra: at the same time, big Germany has its many affiliations elsewhere, also suppressed by the settlement with France that costed heavily. That they aired thoughts with the U. S. Americans, still with their weaponry and good at it too. Excited with some approval, the Germans begin to pick up on crazy ideas, still due to the lack of personal weapons in their population, allowing much insanity to happen, under under-paid police. So the Germans report back to homeland from New York, with only the crazy ideas, "because only these ideas work with us, or that, "you corrupt Germans... well, well, you can talk to them", while massive people showed up with an ever-idiot A. Hitler "because he was friend with everybody".
So with the failure to reason behind the personal weapons of many, and consequently without the power to assassinate the crazy people too, Adolf Hitler takes power and coarse political rhetoric takes hold, "the Jews are to blame", plus others, "we're the best in the World", "we are HUGE, we take over the World", or whatever.
Conclusion: not only corrupt forces like that. No, the lack of personal weapons has made the German people inclined toward the corrupt mind, and that other factors made this inclination/disposition cascade/gather force so for Germany to make many idiot-mistakes, many that lead to dubious invitations, to fx. Henry Ford and others, and set crazy-Nazi-Germany ready for WAR! Insanity evidently most clear! Agree?"

Norsk igjen: Ved " http://whatiswritten777.blogspot.no/2013/07/new-theory-for-rise-of-adolf-hitler.html " så burde det bli ytterst klart hvis man systematisk begår de feil som innebærer å utsette naboen for manglende fysisk sikkerhet. Å jobbe for naboens sikkerhet betyr å arbeide for naboen som en god venn, ved "De 10 bud": gjeldende 8, 9 og 10! Betydelig altså!

Extra under the above, in addition to consider the active use of Neuro-values (4.0 by Scientology) to qualify the leaders as not being monsters in disguise:

To cut the usual "smile of idiocy" from European thinking, that the Universality Principle of Ethics as safety-webbing is easily DESTROYED if one sits there trying to say that the Principle and Insecurity to the neighbour (with a possible disposition of acceptance by torture to the neighbour) by refusing to accept the personal weapons (max. 5?) and non-lethal weapons to ALL, denying these bloated psychiatrists these aloof statements over sanity as THEY have allowed "vampires to walk in broad daylight", like "educated torturers" and serial-killers, 10 or more!

PS: Jeg er egentlig under et betydelig for denne tekst, "men, men, hva vet man om det..."

Kommentar #1

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Under det som egentlig skal stå som «Fare for demokratiet…»

Publisert over 7 år siden

Hvor mange har våpen i hjemmene sine utenfor politikorrupsjon og utenfor politiyrket (også politiadvokatene) og militæryrket?

Hvis vi korrelerer ytterligere, hvor mange er sakene mot Justis- og beredskapsdepartementet de siste 5 – 6 år? Er det 5000 eller er det 15000? Kan vi få opplyst litt om kategorisering/ordnede tall med det samme?

Hva med korrupsjonsanklager mot politifolk?

Det er mange faretegn i samfunnet. Livet er hardt!

Sammen med det over så er det mulig å se til denne lenken også ved www.VGD.no :

http://vgd.no/samfunn/jus/tema/1780569/tittel/fare-for-demokratiet-folket-mangler-vaapen-a-h .

Den begynner:

"Kommentar om "3000 mennesker i Hjemmevernet (HV)":

Å melde seg inn i Hjemmevernet (HV og ikke HV-016) er som å melde seg inn i Røde Kors. Å se at det finnes ventelister der må egentlig bety at de er satt opp på ventelister til Hjemmevernets (HVs) kurs! (Var det ikke noe diskusjon om "penger for en HV-soldat" før i tiden, for ellers kunne landet bli demokratisk?)

Å se at bare 3000 er en del av Hjemmevernet (HV) er også foruroligende når de lett burde vært 100 000 eller 500 000 (over 5,1 mill. befolkning) ved forskjellige årsaker i dagens Norge.

Nordmenn, bare gjør det! Meld dere inn! "På papiret" gjelder der som andre plasser!

Under HV:

ADVARSEL: Angrep på Norge som vi kjenner det utføres nå gjennom Krigsskolene og Politihøyskolene fordi disse "supermennesker" har fått det for seg at det å "døtte" på andre med våpen (subtilt true dem med andre ord) og andre trusler kan være noe kjekt, omtrent som "John G." på biljardrommet. Det er ikke bedre heller at de såkalte tortur-grisene, "Dr. Schwein A.-menneskene", har fått fly høyt i lengre tid.

Trussel for de: USA er en større "hund" med litt våpenmakt, ja. "Hvis vi nå ikke blir oppdaget... Hold kjeft, konstabel Hansen!" At landet mister legitimitet fordi vi rett og slett ikke følger regler eller ikke makter å følge regler.

Note: opprinnelsen til terror begrepet fra Frankrike som egentlig handler om "stats-terroren"!!!

Den sier: "The term "terrorism" itself was originally used to describe the actions of the Jacobin Club during the "Reign of Terror" in the French Revolution. "Terror is nothing other than justice, prompt, severe, inflexible," said Jacobin leader Maximilien Robespierre. In 1795, Edmund Burke denounced the Jacobins for letting "thousands of those hell-hounds called Terrorists...loose on the people" of France.[132]"

Opptaksdagar blir gjennomførte regelmessig ute i distrikta. Du må gjennom fysiske testar og eit intervju.

Opptakskrav (kvinner i parantes)3000 m: 15:00 min (16:30)Push-ups: 16 stk (10 stk)Sit-ups: 20 stk (20 stk)Hang-ups: 4 stk (5 stk liggende) 

I tillegg får du informasjon om økonomi, forholdet mellom Heimevernet og arbeidsgivaren og ei orientering om tenesta i ditt distrikt. Vanlegvis får du vite resultatet av opptaket før du reiser heim."

Takk for meg! Ha en fortsatt god uke!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere