Rut Beate Jørgensen

2

Om å synde

Er det virkelig så farlig å synde?

Publisert: 25. jan 2014

Kan noen svare meg på dette?

Hvorfor er det så farlig å synde når Jesus tok all vår synd på seg? Og hva slags synd dreier det seg om.

Kommentar #1

Nina Enger

0 innlegg  26 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

I min forståelse kan spørsmålet ditt betraktes fra to nivåer.

På det ene nivået er "å synde" og gå mot sin egen samvittighet (den som går sammen med deg og vet - samviteren - samvittigheten). Det er ikke farlig å gå mot sin egen samvittighet, men du må leve konsekvensene av å gjøre det.

På det andre nivået er det ikke noe som heter "synd". Du kan ikke gjøre noe annet enn det du gjør uansett hvordan man snur og vender på det. Får du dårlig samvittighet for noe du har gjort, så vil det kanskje føre til at du ikke gjør det samme en gang til, men verken det du har gjort eller det du velger å gjøre neste gang er "ditt valg" selvom du opplever at det er det.

Din formulering av ditt spørsmål: "Hvorfor er det så farlig å synde når Jesus tok all vår synd på seg?" oppfatter jeg som en type ansvarsfraskrivelse og en altfor bokstavelig tolkning av dette utsagnet. Tror heller dette sitatet gir oss en retning i form av at Jesus, som et eksempel for oss mennesker, lyttet til sin samvittighet selvom det kostet han livet.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Har allerede gitt svar på dette

Publisert nesten 8 år siden

Rut Beate Jørgensen:

Er det virkelig så farlig å synde?

Kan noen svare meg på dette
__________________________________

Ja, jeg har alt gitt definisjoner på dette i din andre tråd“ La Gud dømme” i kommentar 13 og 16.Snarvei:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11468604/#post_11468604

Om noen ikke forstår skillet mellom forgjengelighet og uforgjengelihet kan lese Fork.3.18 - 21

Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre vårt ytterste for å opptre sømmelig ovenfor hverandre og holde budene.

 http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11468604/#post_11468604

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rut Beate Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig så farlig å synde?

Kan noen svare meg på dette?

Hvorfor er det så farlig å synde når Jesus tok all vår synd på seg? Og hva slags synd dreier det seg om.

Ifølge Guds ord er synd lovbrudd og synden førte emd seg døden, ja det er farlig å synde.

Slik startet det hele og dette er den første synd, altså brudd på Guds lov:

Før fallet var skapelsen fullført og det inklusive den syvende da Sabbaten, hviledagen og alt var bare godt. Adam og Eva vandret med Gud, Skaperen som da er Jesus etter den kristne tro og de, altså Adam og Eva så på Ham som sin Far i den familien. De kjente Ham som Skaperen av universet, Gud men også deres nære familiefar. I dette tilbad de Ham og overholdt med det de fire første bud som de ikke så bokstavene i og de overholdt de seks siste bud seg imellom i nestekjærlighet. De var i guddommelig naturlig natur.

Før skapelsen av jorden slik ble det ett opprør i himmelen (antagelig en annen planet, eller i Helligdommen hvor Gud bor) hvor lederen for de skapte engler opphøyet seg selv i stolthet over seg selv og ble missunnelig. Han startet og bedrev handle for å styrke sin posisjon som leder og ovenfor Guddommen.

Ser vi etter så vet vi at Gud er kjærlighet og derfor måtte Han skape noe for å dele Sin kjærlighet ut med noe og noen. Å holde innne kjærlighet for seg selv er ikke kjærlighet.

Derfor skapte Han universet med engler og planeter som er beboelige men Lucifer opphøyde altså seg selv i stolthet og mente han kunne bedre enn Gud, derfor ble det en politisk krig og Gud som er kjærlighet kunne ikke avvise og si "Nei, det får du ikke lov til!". Lucifer fikk prøve sin sak på en planet og det er denne planet.

Det er stoltheten i vårt selviske ego som er denne verdens problem, det er stoltheten som driver rotteracet her i denne verden og det er fallen syndig natur. Altså en natur som driver seg selv fremover, for å selv vinne frem. Noen mere enn andre men vi er alle med når vi fødes inn i denne verden.

Da Slangen, definert i skriften som nå Satan og ikke Lucifer som han ble skapt som la frem ett spørsmål til Eva for å få henne inn i en forsvarsposisjon hvor Gud ble satt under tvil. Og mangel på tro er tvil.

Eva svarer ved å si at vi vil dø om vi spiser av kunnskapens tre som omhandlet ondt og godt. Slangen kontrer og sier at vi slettes ikke skal dø men bli lik deres Far som de elsket høyest av alle, de kunne bli lik sin Far. Hun var jo barnet av Gud og tenk deg her at du er ett barn som elsker din Far som barn. Du vil av hele hjertet bli som ham.

Så Eva tenkte nøye på dette å kunne bli som Ham, udødelig og med kunnskap som gjorde at hun også ble som Gud. Hun i disse tanbker opphøyde seg selv og så for seg hva Hun kunne gjøre og ble stolt i enne tanken. Forestillingen ble så sterk at hun ikke klarte å stå imot, og spiste av treet.

I det øyeblikk brøt hun med Gud og valgte en ny herre i sitt liv og denne herre er løgneren og morderen fra begynnelsen. Hun brøt med de første bud av de 4 i de ti bud som vi senere fikk i bokstaver.

Gud måtte da trekke seg ut som deres Far og Herre men ga først Adam og Eva en vei ut av synden. Etter som tiden gikk falt mennesken bare mere og mere ifra og i dag råder en total forvirring i verden om hva som er hva. En ting er sikkert og det er at alle de ti bud er brutt og at om vi hadde holdt disse ti bud hadde vi vist at vi elsket Ham mere enn hva denne verdens bud gir oss.

Her på denne jord fikk da Satan prøve sin sak i sin helhet og det er det dette dreier seg om. 

Når alt dette er sagt så er synd lovbrudd og lovbrudd kommer av at vi kjører på med vår egne veier, til vår stolthet (noen ganger balansert) i en fallen verden. Så det Jesus gjør i frelsen er å frelse oss fra synd (ikke frelse i synd, det hjelper lite), fra vår stolthet ved at vi må erkjenne at vi har faret vill og det koster andre mye.  Det koster oss livet.

Frelse er fra fallen natur til guddommelig natur her og nå.

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rut Beate Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig så farlig å synde?

Kan noen svare meg på dette?

Hvorfor er det så farlig å synde når Jesus tok all vår synd på seg? Og hva slags synd dreier det seg om.

Hei Rut

Det er ikke farligt å synde. Hvorfor er det ikke farligt å synde.? Jo fordi vi mennesker er ikke fullkommende enno. Vi er svake mennesker som alltid vil synde til man blir fullkommen frelst, og det blir man når Jesus kommer på skyen. Dette gjelder den troende som har blitt født på nytt,men det som er farligt med synd er at man lever i synden, for det kan føre til død. Omvendelse betyr forandring i livet,å vende seg 180 grader fra det gamle livet til det nye livet. fra kjødet til Ånden. Å snuble i synden er ikke farlig.men å leve i synden er farligt, for det kan føre til at man ikke arver Guds rike.

Det å ikke tro på sønnen er den synd som fører til død. og den synd som man ikke omvender seg fra, selv en som er kristen kan leve i synder som man må omvende seg fra, jeg levde i en lunken tilstand i 18 år, til Gud talte til meg jeg omvendte meg fra synden som jeg levde i. og forstå hva det ville si å bli født på nytt, man måtte forsake det man elsket i kjødet, å lære å vandre i Ånden. 

mvh

Rune

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Lovbrudd og mellomenn

Publisert nesten 8 år siden

Lei Opheim:

Ifølge Guds ord er synd lovbrudd og synden førte emd seg døden, ja det er farlig å synde.

Slik startet det hele og dette er den første synd, altså brudd på Guds lov
___________________________________________________________

Rom.5.13: Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.13 Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov.

Gal.3.19:Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann.

Så kan du kanskje kommentere dette i forhold til hva du har skrevet og vurdere samenhengen blant annet? Det heter jo blant annet i Rom.5.14 om døden: Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Og dette i forhold til sammenhengen om døden i 1.Kor.15.22-26: Den siste fiende som ble overvunnet var døden.

Hva tror du? Skulle ikke kornet og ugresset vokse sammen inntil enden? (Matt.13.30-39)

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Skulle ikke kornet og ugresset vokse sammen inntil enden? (Matt.13.30-39)

Tenk deg en misjon hvor kornet ikke kan vandre med gresset, for å gi muligheten til gresset til å blomstre og frø seg?

Sitat:

"Rom.5.13: Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.13 Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov.

Gal.3.19:Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann."

Da Adam og Eva falt så falt de for en annen herre i sitt liv, de falt for fristelsen å opphøye seg selv, elske stoltheten og det å ikke innrømme feil ble ett problem. Før fallet var ikke følelsen stolthet der og dermed heller ikke ett problem å innrømme feil. Det var ikke en følelse engang som kunne lede til nedverdigelse i sitt Jeg.Men nå etter fallet var denne føelse der og i denne familiesetting fikk Adam og Eva barn som vokste opp i da en fallen syndig natur (miljø). Kain og Abel ble derfor beskadiget ved å bli født som de skulle være inn i ett miljø som korrupterte deres sinn og følelser, til en syndig mnatur hvor syndens lønn er døden.

Husk det at syndens lønn er døden og Eva syndet før loven kom..? Hvilken lov? Jo den lov som ennå ikke var skrevet på bokstaver. Hvis ikke hadde ikke Eva trengt å dø når hun spiste av eplet.

Nøkkelen til å se loven før bokstaven ligger i de kapitler før fallet. Der ser du det 4. bud klart og tydelig og vi ser at alt var bare godt. Gud ble tilbedt av Adam og Eva, Sabbaten ble holdt og de elsket hverandre og med det var de 6 siste bud oppfylt.

Hvilke bud ble brutt ved fallet? Alle, eller noen?

Gal 3,10-14 For så mange som holder sig til lov-gjerninger, er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det! 11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve; 12 men loven har ikke noget med troen å gjøre, men: Den som gjør det, skal leve derved. 13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre - 14 forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.

Vi blir rettferdiggjort ved tro, altså vi gjør rett om vi tror i vår daglige ferd som er gjerninger. Kan vi da i denne ferd bryte noen av de 6 siste bud? Kan vi da bryte noen av de 4 første bud om vi tror på Ham og følger Ham? Vi har lært at vi er syndere, altså lovens brytere (de ti bud) men i denne lærdom har vi erkjent at dette ikke er noe godt liv og blir derfor frelst fra lovbrudd til ett liv med harmoni med Ham og Hans bud for livet. Jesus er sannheten, veien og livet.

Det er ikke slik at om vi tror Ham så er vi rettferdiggjort til å fortsette vårt gamle liv i synd, i såfall har vi ikke erkjent og erfart at synd er ondt. Gud og Mammon går ikke sammen. Har vi Jesu tro blir Mammon automatisk kastet ut fordi Mammon er upassende i denne tro.

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rut Beate Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Og hva slags synd dreier det seg om.

Å synde er å foretrekke det som oppleves godt og velge bort det som betraktes som ondt. Ingen kan ta denne egenskapen bort fra deg, det er vår egenskap, egoismen, som må endres til en giver(egenskap), den som er korrigert kalles rettferdig, den har sluttet å skille det ene fra det andre pga innsikt, mennesket har blitt seg bevisst Skaperen.

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Nina Enger. Gå til den siterte teksten.
oppfatter jeg som en type ansvarsfraskrivelse

ja men det er så behagelig at andre tar skylda

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Guds utvelgelse og plan står fast - se an tiden!

Publisert nesten 8 år siden

Leif Opheim:

Nøkkelen til å se loven før bokstaven ligger i de kapitler før fallet. Der ser du det 4. bud klart og tydelig og vi ser at alt var bare godt. Gud ble tilbedt av Adam og Eva, Sabbaten ble holdt og de elsket hverandre og med det var de 6 siste bud oppfylt.
____________________________________________

Hva med å se på Guds plan om ondt og godt før du uttaler deg om lov gjerninger? Du husker vel på Sara og Hager i Gal.4.22 ff. ? Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri. 25 Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. (Sara) det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor.

Så leser man fra Rom.9.6: Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7 og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. 8 Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt. 9 For det var et løfte han fikk: Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. 10 Men ikke bare det – også Rebekka fikk to sønner med én mann, Isak, vår stamfar.

11 Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast 12 og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. 13 For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot.
Skjønner du ut fra det som står at Sara (det himmelske Jerusalem) ikke er kommet enda, og at det onde (synden) bibelen taler om ikke er kommet? Det nåværende Jerusalem (fortsatt fremtid) er således Hagar - Sinai-fjellet i Arabia. (Foreløpig ligger det i Israel - men Jerusalem er et fjell som ved tro kan flyttes)

Kristus har ingen relevans til synden så lenge frafallet gjenstår, først må frafallet komme (2.Tess.2.3-8) Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere