Rut Beate Jørgensen

2

La Gud dømme

Det er ikke vår sak å dømme derfor trenger vi å være kjent i Bibelen så vi kan sitere i fra den. Da lar vi Gud selv dømme.

Publisert: 25. jan 2014

Det er ikke vi som skal dømme sier mange og det er jeg enig i. Vi skal overlate dommen til Gud og det gjør vi ved enkelt å lese Guds ord. I Bibelen finner vi svar på alle spørsmål, den åpenbarer Guds vilje for oss. Og alt som strider mot Guds vilje er synd, men ikke all synd er til døden eller til frafall så sant vi angrer det i vårt hjerte. 

Når det gjelder spørsmål om homofili er Bibelen helt klar. Det er en vederstyggelighet for Herren, og de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Les Rom1og 1.Kor 6,9. Selvsagt er de som lever slik velkommen til Guds hus, men de kan ikke være lærere eller tilsynsmenn i Guds menighet. De skal heller ikke stå på plattformen å synge for da gjør du menigheten uren.

Men det gjelder ikke bare de som lever som homofile, det gjelder også de gjengifte. Bibelen sier at dersom du er skilt skal du vedbli å være alene eller forlike deg med din mann eller hustru. Her er det Gud selv som dømmer og da blir det sånn. Det står helt klart at den som skiller seg og gifter seg med en annen bryter ekteskapet, og i 1.Kor 6.9  står det at ekteskapsbrytere ikke skal arve Guds rike. Det gjelder også om du selv ikke er skilt, men gifter deg med en fraskilt. Det er ikke hva jeg sier, men hva Gud selv sier og Han er større enn meg. 

Nei, jeg ønsker ikke å dømme noen, men bare advare ut i fra Guds eget ord. For Guds Ord står evig fast, det kan ikke forandres. Og det er jo Guds ord som skal dømme oss på den ytterste dag, om vi har trodd ordet eller ikke. Bryr en seg ikke om ordet går man følgelig fortapt for ingen kan frelse seg selv, selv ikke om ettermælet er aller så godt. Det kan virke brutalt, men det er Herrens eget ord.

Kommentar #1

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rut Beate Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke vi som skal dømme sier mange og det er jeg enig i. Vi skal overlate dommen til Gud og det gjør vi ved enkelt å lese Guds ord. I Bibelen finner vi svar på alle spørsmål, den åpenbarer Guds vilje for oss. Og alt som strider mot Guds vilje er synd, men ikke all synd er til døden eller til frafall så sant vi angrer det i vårt hjerte.

Når jeg leser stykker som dette så blir jeg glad. Glad for å ha kommet meg løs fra slike forestillinger. Frihetsfølelsen blir da berusende.

Kommentar #2

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rut Beate Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg ønsker ikke å dømme noen, men bare advare ut i fra Guds eget ord. For Guds Ord står evig fast, det kan ikke forandres. Og det er jo Guds ord som skal dømme oss på den ytterste dag, om vi har trodd ordet eller ikke. Bryr en seg ikke om ordet går man følgelig fortapt for ingen kan frelse seg selv, selv ikke om ettermælet er aller så godt. Det kan virke brutalt, men det er Herrens eget ord.

Jeg tror at slik tale får mennesker vekk fra Gud. Men det er kanskje hensikten?

Det største Jesus gjorde var å ta verdens synd på seg. Og da står det verdens synd, ikke bare noen synder. Så får den som tror Jesus bare tok noens synder på seg tro det. Jeg velger ihvertfall å tro det beste om Jesus. At han kom for å frelse verden og ikke å fordømme den. Jesus som er vedens syndoffer lam som ofret seg for verdens synd, ja jeg tror han mener det, slik det står.

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg leser stykker som dette så blir jeg glad. Glad for å ha kommet meg løs fra slike forestillinger. Frihetsfølelsen blir da berusende.

Hei Sverre

Jeg forstår deg svert godt, om du vil følge dine egen lyster så e det full frihet til å gjøre dette, er man bundet til Kristus heller verden? om man er budnet til verden så liker man ikke å lev i Kristus, så spørsmålet er om du var en sann kristen, eller bare en kristen i navnet.for når man blir født på nytt og får den Hellige Ånd i våre liv, så hjelper Han oss med å gå i motsatt vei som man hellers pleide å gå, om det er vanskelig, å ja i egen kraft, men i den nye kraft vi har fått i kristus, vil det bli lettere å avsløre hva som er godt eller ikke godt for oss mennesker. men jeg kjenner frihet i Kristus ved å leve slik Han fortalte oss hvordan vi skulle leve for å ære Faderen. men ingen ære vil man få om man roser seg selv over sine egne gjerninger. men du har fri vilje til å tilfredstill dine lyster ingen som nekter deg dette om du er troende eller ikke, men hve er det beste for oss er vel spørsmålet.?

mvh

Rune

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at slik tale får mennesker vekk fra Gud. Men det er kanskje hensikten? Det største Jesus gjorde var å ta verdens synd på seg. Og da står det verdens synd, ikke bare noen synder. Så får den som tror Jesus bare tok noens synder på seg tro det. Jeg velger ihvertfall å tro det beste om Jesus. At han kom for å frelse verden og ikke å fordømme den. Jesus som er vedens syndoffer lam som ofret seg for verdens synd, ja jeg tror han mener det, slik det står.

Hei Randi

Noen tåler godt Guds ord, og noen gjør ikke det, og jeg kan forstå hvorfor Jesus sa dette, at i den siste tid vil man ikke tåle den sunne lære, og her ser jeg antydninger til dette Randi.

mvh

Rune

Kommentar #5

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Noen tåler godt Guds ord, og noen gjør ikke det, og jeg kan forstå hvorfor Jesus sa dette, at i den siste tid vil man ikke tåle den sunne lære, og her ser jeg antydninger til dette Randi.

Det er vel deg det da, fordi om vi i dag lever i siste tid er det du tror en ny lære. Og den er langt fra Guds kjærlighet. Fysj og fysj, for en lære du lever etter, Rune. Du bryter alle budene fordi du ikke klarer å holde det ene.

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rut Beate Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg ønsker ikke å dømme noen, men bare advare ut i fra Guds eget ord. For Guds Ord står evig fast, det kan ikke forandres. Og det er jo Guds ord som skal dømme oss på den ytterste dag, om vi har trodd ordet eller ikke. Bryr en seg ikke om ordet går man følgelig fortapt for ingen kan frelse seg selv, selv ikke om ettermælet er aller så godt. Det kan virke brutalt, men det er Herrens eget ord.

Hei Rut

vellkommen til Vd Rut du vil nok møte motstand når du legger ut slike innlegg, men det er vår plikt til å fremheve sannheten i Guds ord.

Et innlegg etter boken. Dette er viktig for hver en troende å ta til seg. Mange kristne vil ikke erkjenne denne sannhet, fordi de ofte fornekter denne sannhet. Den virker for hard og brutal, i forhold til det Jesus kom med.For mange troende e Jesus bare kjærlighet og nådefull. Ja han er begge deler, men også radikal og streng. Han er nådefull mot sydnere, men gir samtidlig en beskjed om ikke å synde mer, slik at ikke verre ting kan skje den personen. Jesus var også harde mot sine disipler, ofte var han oppgitt over sine disipler der han utbrøt, hvor lenge skal jeg holde ut med dere.Men Han viste nåde på nåde også da Peter fornektet Jesus, men Peter beskjente sine synder,da Jesus vasket disiplernes føtter var dette et bilde på en renselse i beskjennesle på synden som fort kunne henge seg på oss, i vår svakhet. 

Budskapet må være sant og sunndt slik at man kan vandre på Helligjørelsens vei i Hellighet.

Guds fred:)

mvh

Rune

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel deg det da, fordi om vi i dag lever i siste tid er det du tror en ny lære. Og den er langt fra Guds kjærlighet. Fysj og fysj, for en lære du lever etter, Rune. Du bryter alle budene fordi du ikke klarer å holde det ene.

Hei Randi

Er det kjærlighet uten sannheten? Svar på dette, og tenk igjennom hvorfor du svarer som du gjør og begrunn dette slik at jeg kan forstå hvorfor du skriver slik du gjør. Du mener at jeg ikke bryr meg om kjærligheten fordi jeg bryr meg mer om det som Guds ord sier, er det det du sier? Hvis man ikke eier sannheten Randi, så har man ikke en sann kjærlighet i seg som er etter Guds ord heller.

mvh

Rune

Kommentar #8

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår deg svert godt, om du vil følge dine egen lyster så e det full frihet til å gjøre dette, er man bundet til Kristus heller verden? om man er budnet til verden så liker man ikke å lev i Kristus, så spørsmålet er om du var en sann kristen, eller bare en kristen i navnet.for når man blir født på nytt og får den Hellige Ånd i våre liv, så hjelper Han oss med å gå i motsatt vei som man hellers pleide å gå, om det er vanskelig, å ja i egen kraft, men i den nye kraft vi har fått i kristus, vil det bli lettere å avsløre hva som er godt eller ikke godt for oss mennesker. men jeg kjenner frihet i Kristus ved å leve slik Han fortalte oss hvordan vi skulle leve for å ære Faderen. men ingen ære vil man få om man roser seg selv over sine egne gjerninger. men du har fri vilje til å tilfredstill dine lyster ingen som nekter deg dette om du er troende eller ikke, men hve er det beste for oss er vel spørsmålet.?

Slik som dette er vel livet for deg. Livet er sort/hvitt i en slik tenkning. 

For meg må du leve livet ditt slik du får mest ut av det. Jeg skal aldri mer inn i en religiøs tvangstrøye slik dette innlegget beskriver.

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Slik som dette er vel livet for deg. Livet er sort/hvitt i en slik tenkning.

For meg må du leve livet ditt slik du får mest ut av det. Jeg skal aldri mer inn i en religiøs tvangstrøye slik dette innlegget beskriver.

Hei Sverre

Nei Guds bud er ikke tunge, de er til glede for mitt liv, for det beste for meg er den frihet det ligger i guds ord, man kan gjøre hva man vil, men ikke alt er til det gode for våre liv. Er ikke Guds bud til det beste for menneskene?  Den norske lov er jo godt utifra Guds bud. uten budene så hadde ikke samfunnet fungert så godt.livet mitt er ikke svart hvitt men fargerikt, med gode rammer som er til mitt beste. Du beskriver ditt religiøse liv som tvangs trøyye, da lurer jeg på hvor du kommer fra og hvilken trosrettning du har levd i. Guds sanne ord er ikke noen tvangstrøye,men jeg kan godt forstå din tanke og mening med det du sier. for lever man slik verden gjør så blir det gjerne som en tvangstrøye når man ser den forskjellen det utgjør ved å leve i Kristus og i verden, men lever man i Kristus så lever man ikke i en tvangstrøye slik jeg lever så lever jeg i frihet. for er man en synder så er man fremdeles slaver under synden, og er ikke det en byrde og en tvangstrøye så vet ikke jeg. Herren ser ikke synd i meg lengere og det er en lettelse ikke noe som tynger, for det har Jesus tatt på seg.

mvh

Rune

Kommentar #10

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
for er man en synder så er man fremdeles slaver under synden, og er ikke det en byrde og en tvangstrøye så vet ikke jeg. Herren ser ikke synd i meg lengere og det er en lettelse ikke noe som tynger, for det har Jesus tatt på seg.

Hva er synd? Jeg er synder vel ikke? Jeg har jo ikke noen Gud jeg skal tilfredstille. Det er du som er en synder og ikke jeg....

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hva er synd? Jeg er synder vel ikke? Jeg har jo ikke noen Gud jeg skal tilfredstille. Det er du som er en synder og ikke jeg....

Hei Sverre

Det trenger jeg vel ikke å svare på,:) når du selv har vert en troende, så vet du at synden er å ikke tro på sønnen, eller gjør du ikke det? Du trenger ikke å tro men synden ligger i mennesket, og derfor kom Jesus i nåde og i sannhet. Nåde for oss synder for som ville ta i mot Jesus som sin Herre i sitt liv. Bryter du de norkse lovene? Ja dt gjør du og da synder du i mot den norske lov. så ja du er en synder både mot loven og mot å ikke tro på sønnen. Jeg synder også fremdeles selv om jeg tror, forskjellen at den synen er allerede gjort opp for, friheten ligger i blodet rensende kraft:)

mvh

Rune

Kommentar #12

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Begrepet «synd» kan kanskje virke litt uspesifikt. Men i Bibelen har det et meget spesifikt innhold. 1. Johannesbrev forteller oss at «synd er lovbrudd»(1 Joh 3:4), og loven er i dette tilfellet det samme som De ti bud. Paulus forteller oss at «loven er hellig, og budet hellig og rettferdig og godt»(Rom 7:12).

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, riktig, men

Publisert rundt 8 år siden

Rut Beate Jørgensen:

Når det gjelder spørsmål om homofili er Bibelen helt klar. Det er en vederstyggelighet for Herren, og de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Les Rom1og 1.Kor 6,9. Selvsagt er de som lever slik velkommen til Guds hus, men de kan ikke være lærere eller tilsynsmenn i Guds menighet.
______________________________________________________________

det samme gjelder resten av vårt samfunn også. Dette er bare en liten del av resten av bibelforståelsen. Husk på at Jesus ikke fordømte noen, det er nok problemet for de kristne å finne ut av. 1.Kor.15.50 er nok mer aktuell lesning enn 1.Kor.6.9 som sier at ingen som er forgjengelige kan arve Guds rike. Det vil si at det er et skille mellom Guds menighet og den jordiske. (Heb.9.1-10) Da vil det ikke hjelpe stort å stenge ute en gruppe forgjengelige mot en annen gruppe?

Kommentar #14

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det trenger jeg vel ikke å svare på,:) når du selv har vert en troende, så vet du at synden er å ikke tro på sønnen, eller gjør du ikke det? Du trenger ikke å tro men synden ligger i mennesket, og derfor kom Jesus i nåde og i sannhet. Nåde for oss synder for som ville ta i mot Jesus som sin Herre i sitt liv. Bryter du de norkse lovene? Ja dt gjør du og da synder du i mot den norske lov. så ja du er en synder både mot loven og mot å ikke tro på sønnen. Jeg synder også fremdeles selv om jeg tror, forskjellen at den synen er allerede gjort opp for, friheten ligger i blodet rensende kraft:)

Synd er noe dere forholder dere til. Jeg har ikke noe forhold til synd og kan dermed ikke være bundet av noen synd. 

Synd er noe dere kristne sysler med, og er derfor lite relevant i samtale med meg som ikke tror. 

Kommentar #15

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Begrepet «synd» kan kanskje virke litt uspesifikt. Men i Bibelen har det et meget spesifikt innhold. 1. Johannesbrev forteller oss at «synd er lovbrudd»(1 Joh 3:4), og loven er i dette tilfellet det samme som De ti bud. Paulus forteller oss at «loven er hellig, og budet hellig og rettferdig og godt»(Rom 7:12).

Takk for en bra forklaring av "synd". Som jeg skrev til Rune så har er det et begrep jeg ikke forholder meg til. Følger etter beste evne norges lover da. :-)

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke helt riktig

Publisert rundt 8 år siden

Gunnar Lund:

og loven er i dette tilfellet det samme som De ti bud
__________________________________________

Synden ble først regnet som synd da Adam innførte den. Før den tid ble ikke synden medregnet da det ikke fantes noen lov før Moses kom. Han opphevet døden. (Rom.5.12-14) Loven kom først ved Moses som et tillegg pga lovbrudd. Den ble gitt via engler i endetiden via en mellommann. (Gal.3.19) da engler er det samme som høstfolk (Matt.13.39)

Loven er altså et tillegg på grunn av alle lovbruddene - men en kan jo også si at dette er budene, men de blir ikke overholdt, og det er i dag ingen som håndhever dem, derfor er de tillegg av loven som kommer gjennom mellomannen.

Joh.16.8:Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er...

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Synd er noe dere forholder dere til. Jeg har ikke noe forhold til synd og kan dermed ikke være bundet av noen synd.

Synd er noe dere kristne sysler med, og er derfor lite relevant i samtale med meg som ikke tror.

Hei Sverre

Du ser på deg som syndefri, når du ikke har noe forhold til hva synd er, det er greit nok det i det livet du lever no. men hva er synd for deg, er det å lyve rett eller galt i ditt liv? er det å stjele rett eller galt i ditt liv? er det å bægjære en annen mans eiendom rette eller galt i ditt liv, er det å være utro rett eller galt i ditt liv, hvis du svarer galt på samtlige spørsmål, så har du en samvitighet i deg som sier dette er galt, og hvis det er galt, så kaller den troende synd. Men du vil kalle det galt, det er det samme med man bruker et annet navn på det.

mvh

Rune

Kommentar #18

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
u ser på deg som syndefri, når du ikke har noe forhold til hva synd er, det er greit nok det i det livet du lever no. men hva er synd for deg, er det å lyve rett eller galt i ditt liv? er det å stjele rett eller galt i ditt liv? er det å bægjære en annen mans eiendom rette eller galt i ditt liv, er det å være utro rett eller galt i ditt liv, hvis du svarer galt på samtlige spørsmål, så har du en samvitighet i deg som sier dette er galt, og hvis det er galt, så kaller den troende synd. Men du vil kalle det galt, det er det samme med man bruker et annet navn på det.

Jeg er et menneske og er menneskelig. Det blir meningsløst å snakke om synd når jeg ikke tror på Gud. Hvem synder jeg mot? Det er du som har en Gud som overvåker deg. En som følger med på hva du tenker og gjør. 

Det vil ikke si at jeg ikke har moral eller at jeg ikke er opptat av etikk. 

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er et menneske og er menneskelig. Det blir meningsløst å snakke om synd når jeg ikke tror på Gud. Hvem synder jeg mot? Det er du som har en Gud som overvåker deg. En som følger med på hva du tenker og gjør.

Det vil ikke si at jeg ikke har moral eller at jeg ikke er opptat av etikk.

Hei Sverre

Gud lar det regne både over gode og dårlige mennesker, og lar også solen skinne over gode og dårlige mennesker. Gud er rettferdig og behandler alle likt. Du svarte ikke på mine spørsmål, men det er vel ikke så nøye, men jeg håper du forstå hva jeg vil fram til:) Gud overvåker ikke, det er vi selv som styrer våre liv, og tar de valgene i smått og stort, og det vil alltid få konsekvenser for dårlige valg og leve i dårlige uvaner. det ser du også ikke sant. du ser jo som regel hva som er sundt og usundt. om du velger å la være å pusse tennen, så vil du til slutt få oppleve en smertefull erfaring utifra det valget du gjorde, slik er det med alt annet også. 

Hvorfor er du opptatt av moral og etik? må du være opptatt av dette i livet ditt og hvorfor må du være litt moralisk? hvis du ikke er så opptatt av synd så trenger du heller ikke å være oppatt av etik og moral, for det går jo ut på det samme, men det kommer bare i en annen forkledning.

mvh

Rune

Kommentar #20

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er du opptatt av moral og etik? må du være opptatt av dette i livet ditt og hvorfor må du være litt moralisk? hvis du ikke er så opptatt av synd så trenger du heller ikke å være oppatt av etik og moral, for det går jo ut på det samme, men det kommer bare i en annen forkledning.

Beklager ser ingen vits i å fortsette med intetsigende forklaringer. Spørsmålene dine forteller meg en del. 

Syns det er rart at du spør om hvorfor jeg bryr meg om moral og etikk. Vi lever i et samfunn, gjør vi ikke? Synd bryr jeg meg ikke om. Det skjønner du vel? Synder mot hvem? Vi trenger etiikk og moral for at samfunnet skal fungere. Det er ikke en kristen oppfinnelse. Det har heller ingenting med synd å gjøre, mer med folkeskikk. 

Kommentar #21

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Beklager ser ingen vits i å fortsette med intetsigende forklaringer. Spørsmålene dine forteller meg en del.

Syns det er rart at du spør om hvorfor jeg bryr meg om moral og etikk. Vi lever i et samfunn, gjør vi ikke? Synd bryr jeg meg ikke om. Det skjønner du vel? Synder mot hvem? Vi trenger etiikk og moral for at samfunnet skal fungere. Det er ikke en kristen oppfinnelse. Det har heller ingenting med synd å gjøre, mer med folkeskikk.

Hei Sverre

grunnen tik jeg spør deg om dette er enkelt, for menneskene forholder seg som regel til det som er rett for dem i livet, og hvorfor gjør de det? Jo for både samvitigheten sier det og loven sier det . og hvis man ignonerer dette hva skjer da, jo man får en konsekvens av dette. Derfor kan man sammeligne det gode og det onde synd og ikke synd. Loven er jo bygd på Guds bud, så da er det jo rett og rimeligt at man sammenligner det gale man gjør med synd, er det ikke eller mener du noe annet. Jeg tror du har problemer med ordet synd, eller tar jeg feil? hvorfor trenger vi moral og etikk i samfunnet vårt, og hvorfor trenger man ikke å forstå hva synd er? Det går jo ut på det samme. bare i en annen forkledning. Du bryr deg om synd, for hellers hadde du ikke brydd deg om å gjøre det rett, eller er du uenigt i dette:)? Synden kom med Adam så det er nok en mennskelig ting.Men du velger jo om du vil synde eller ikke, eller på ditt språk å gjøre galt eller ikke.

mvh

Rune

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Adam

Publisert rundt 8 år siden

Rune Staven:

Synden kom med Adam så det er nok en mennskelig ting
________________________________________________

Hvem er egentlig denne Adam?

Kommentar #23

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
grunnen tik jeg spør deg om dette er enkelt, for menneskene forholder seg som regel til det som er rett for dem i livet, og hvorfor gjør de det? Jo for både samvitigheten sier det og loven sier det . og hvis man ignonerer dette hva skjer da, jo man får en konsekvens av dette. Derfor kan man sammeligne det gode og det onde synd og ikke synd. Loven er jo bygd på Guds bud, så da er det jo rett og rimeligt at man sammenligner det gale man gjør med synd, er det ikke eller mener du noe annet. Jeg tror du har problemer med ordet synd, eller tar jeg feil? hvorfor trenger vi moral og etikk i samfunnet vårt, og hvorfor trenger man ikke å forstå hva synd er? Det går jo ut på det samme. bare i en annen forkledning. Du bryr deg om synd, for hellers hadde du ikke brydd deg om å gjøre det rett, eller er du uenigt i dette:)? Synden kom med Adam så det er nok en mennskelig ting.Men du velger jo om du vil synde eller ikke, eller på ditt språk å gjøre galt eller ikke.

Jeg bryr meg ikke om synd. Synd i mot hvem? Det hjelper ikke å snakke om Guds lover og bud når jeg ikke tror på han. Har du sett noen samfunn utvikle seg uten noen form for moralske regler? 

Kommentar #24

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Sverre 

Hadde du ikke brydd deg om synd. Så hadde du ikke brydd deg om moral heller. For slik jeg ser det så går det på mye av det samme bare ikke en annen ordlyd. Synd mot hvem dine medmennesker for eksempel. Hvis du Gjør noe galt mot din neste ber du om tilgivelse og hvorfor Gjør du det. ? Jo for å bli tilgitt. Og tilgitt fra. Jo dårlig samvittighet. Fra det som du gjorde som var galt mot din neste. Og det kalles for moral eller synd det spiller ikke så stor rolle.

Mva

Rune

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Rune

Publisert rundt 8 år siden

Jeg stilte deg et spørsmål om hvem du tror Adam er, det er kanskje fånyttes, men et lite forsøk og hint. Du har vel skrevet så mye om synd her inne at du har overgått verdens synd, og har blitt en ny Messias? (Matt.12.31:Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.)

Kommentar #26

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hadde du ikke brydd deg om synd. Så hadde du ikke brydd deg om moral heller. For slik jeg ser det så går det på mye av det samme bare ikke en annen ordlyd. Synd mot hvem dine medmennesker for eksempel. Hvis du Gjør noe galt mot din neste ber du om tilgivelse og hvorfor Gjør du det. ? Jo for å bli tilgitt. Og tilgitt fra. Jo dårlig samvittighet. Fra det som du gjorde som var galt mot din neste. Og det kalles for moral eller synd det spiller ikke så stor rolle.

Ja, da vet vi hvordan du ser på det. God natt.

Kommentar #27

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei sverre

Ja vi blir vel gjerne ikke enig.:)

God natt ja:)

Mvh Rune

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Kjell

Hvem var den føtste Adam som kom med synden.?

Mvh

Rune

Kommentar #29

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Hva er synd?

Publisert rundt 8 år siden

Dette må vel kalles synd, fordi at de som gjør slike ting, ikke skal arve Guds himmel.

 

Gal 5,19-21 Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd,* hor, urenhet, skamløs utukt,

 

20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi*, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier,

 

21 misunnelse, mord,* drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det var mitt spørsmål til deg

Publisert rundt 8 år siden

Rune:

Hvem var den føtste Adam som kom med synden.?
__________________________________________

Nå er det 3 ganger stilt, vet du det? Thomasev.85 sier bare at han oppstod av stor rikdom, så da må du kanskje ta utgangspunkt i rikdommen i Bibelen? Og kanskje av hva, og hvor han oppstod fra?  Den tekniske beskrivelsen er Adam'ah (av jord) eller av rød jord. http://no.wikipedia.org/wiki/Adam 

Noe som skal få deg til å tenke rødt, og hva er det? Jes.63,2: Hvorfor er drakten din så rød, lik klærne til en som tråkker druer? Sak.1.8, Åp.6.4. 1.Kor.15.22. - I Åp.14. er han lik en menneskesønn med en sigd i hånden og sigden høstet inn drueklasene på jordens vinmarker. (v14-20)

Det blir vel ekstra gærnt for deg å si at han kanskje ikke er født enda han heller? (Jer.46.10, Luk.21.22)

Kommentar #31

Trond Hanshus

4 innlegg  11 kommentarer

Vel talt, Rut!

Publisert nesten 8 år siden

Kjempebra og kjempeviktig budskap, Rut! Det er en svær kamp i kristenheten i dag rundt dette med troen på HELE Guds ord. Vi som kristne må våge å stå for det som Gud sier, mener og tenker i sitt eget Ord. Ikke la oss diktere av falne menneskers meninger, synsing og tidsånden.

La meg legge til, i tillegg til de tingene du allerede tok opp , dette med kvinner og menns ulike roller og oppgaver i familie og menighet. Dette er også et område i den sunne lære som det er mye angrep mot i dag.

La meg nevne Ef 5:22-331 og Tim. 2:11-14 som eksempler på hva Guds ord lærer om menn og kvinner.

Det finnes ingen kjønnslikestilling i Guds øyne, men kjønnslikeverd! Se Gal 3:28

Viktig å skille mellom konseptene likestilling og likeverd

Guds fred!

M.v.h Trond Hanshus

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere