Svein Nyborg

86

Enkelt hva?

Publisert: 23. jan 2014

Synd er å skille mellom godt og ondt -gjør du?

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En prøver jo...

Publisert over 7 år siden

Svein:

Synd er å skille mellom godt og ondt -gjør du?
________________________________________

Men enkelt vil jeg ikke si det er, jeg må nesten sitere fra Matt.15.11:  Det er ikke det som kommer inn i munnen, som gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.»

Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Prøver?? Har du ikke erfart at du foretrekker det som er en nytelse framfor det ubehagelige?

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Synd er å bomme på målet.

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Man velger alltid det mest behagelige ja...

Publisert over 7 år siden

Svein:

Har du ikke erfart at du foretrekker det som er en nytelse framfor det ubehagelige?
_____________________________________________________

Det er derved ikke sagt noe om at det er synd. Synden ble først regnet som synd da Adam innførte den. Før den tid ble ikke synden medregnet da det ikke fantes noen lov før Moses kom. Han opphevet døden. (Rom.5.12-14) Loven kom først ved Moses som et tillegg pga lovbrudd. Den ble gitt via engler i endetiden via en mellommann. (Gal.3.19) da engler er det samme som høstfolk (Matt.13.39) Så våre vanlige synder er ikke medregnet som synd i bibelsammenheng heldigvis. Den synd som kommer, er av mer alvorlig art. For uten loven er synden død, men da budet kom (det som skulle gi liv) fikk synden liv (fart på seg) og førte til død. (Rom.7.8-10)

Thomasev.85: Adam oppsto av stor makt og stor rikdom, men han var dere ikke verdig, for hadde han vært verdig, ville han ikke ha smakt døden.

Så spørsmålet du stiller kan være både enkelt og vanskelig alt ettersom hvordan man forstår skrift.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å se oss selv fra skaperens nivå...

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Synd er å skille mellom godt og ondt -gjør du?

Denne var dyp ;-) Men den er god å "tygge" litt på, for å se hva som åpenbarer seg? (ler)

Det første som slo meg, er psykopatens "sort - hvit" -tenking! Som deler inn andre mennesker i de gode og de onde. Da blir det lett å plassere "det sorte" / "bjelken " hos de andre, og "det gode" hos seg selv og i egen kultur.

Jeg kom i tanker om ektemannen som alltid formidlet at han BARE var snill? Dette hadde moren lært han i livet! - Slik vi mødre rett og slett kan bli farlige for våre barn, når vi bare vil det godt. Kona følte hun BARE var slem i hans øyne. Det ble hun syk av.

Selv taklet han heller ikke å bare være snill, uten å døyve andre sider med alkohol - Slik fortsetter tankene mine og ser hvilke problem vi skaper for hverandre når vi adskiller det gode og det onde som finnes i hver enkelt av oss.

.........

Det ble en hjelp å lese dette: "Å se oss selv fra skaperens nivå" - Noe som for meg forklarer behovet for Gud, og at vi snakker om den éne Gud som har gitt oss dette livet; - Religionenes talsmenn er IKKE guder - i flertall. - De har bare gitt oss "Veien"for hvordan vi kan avdekke skaperen i oss selv og i hverandre, slik linken formidler.- 

Vi beveger oss mot det som heter "Spirituell psykologi". "Den tilfører en dimensjon til alle bevegelser vi foretar, til hver intensjon, hvert ønske og hver handling… Det er noe vanlig psykologi mangler. Materialistisk psykologi omtaler mange forskjellige fenomen, men de “henger” i luften." - Siert fra linken


Dette forklarer i tillegg behovet vi har for begrepet Gud, slik jeg hører det? - Det er livsnødvendig for vår videre eksistens, at vi evner å flytte fokuset og se både oss selv og de samfunn vi utgjør deler av, - ja hele denne vide verden faktisk, med "Skaperens", "Vår Guds" egne øyne? -Da først finner vi retningen for våre handlinger, som på sikt kan føre oss frem mot større fred.

Bare på denne måten kan vi nærme oss hva sannhet er, som medfører å lytte aktivt til hverandre.

Ja slik går mine tanker akkurat i dag :-)

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Synd er å bomme på målet.

Hvilken tilstand er målet?

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er derved ikke sagt noe om at det er synd.

Å velge noe og bort noe annet er pr definisjon synd.

Rettferdighet er å i takknemlighet akseptere alt, balansere det som av ukyndige kalles "godt el ondt"og slik oppnå en tilstand der en er over verdslighet.

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så spørsmålet du stiller kan være både enkelt og vanskelig alt ettersom hvordan man forstår skrift.

Selvsagt er det vanskelig for den som tolker det fra et verdslig ståsted, da blir noe synd og noe annet ikke -alt etter forgotdbefinnende.

Den som ønsker å oppnå Skaperen er tvunget til å definere alt som godt og slik bli "løftet".

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Ja slik går mine tanker akkurat i dag :-)

Å du å du kor kjekt med klare tanker :-)

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Opp til deg å definere

Publisert over 7 år siden

Svein Nyborg:

Å velge noe og bort noe annet er pr definisjon synd.

Rettferdighet er å i takknemlighet akseptere alt, balansere det som av ukyndige kalles "godt el ondt"og slik oppnå en tilstand der en er over verdslighet

Selvsagt er det vanskelig for den som tolker det fra et verdslig ståsted, da blir noe synd og noe annet ikke -alt etter forgotdbefinnende.

Den som ønsker å oppnå Skaperen er tvunget til å definere alt som godt og slik bli "løftet".
_______________________________________________________________

Det siste først : Lykke til! Du legger vel vekk bankort og lommebok også da? 1.Tim.6.10:For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. 

Du har allerede et problem du ikke klarer å gjøre noe ved om du vil være verdslig som jeg antar at du er? Det er ikke bare kjærligheten til penger det gjelder, med penger i det hele tatt går for å være avgudsdyrkelse.

Apg.8.18-20:Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa: «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på, kan få Den hellige ånd!»Men Peter sa til ham: «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger!

Allerede for å komme inn på dette forumet er du avhengig av roten til alt ond som er penger, det hjelper ikke å bedra seg selv.

Det andre du svarer meg med, ser jeg på som ut fra eget forgodtbefinnende, og ikke etter hva jeg henviser til, da blir det litt sånn god dag mann økseskaft. Jeg prøver bare vise deg at verden fortsatt er verdslig etter at en lukker øynene igjen. Gud har vel ikke lagt sin plan åpen for spiritisme?

Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg prøver bare vise deg at verden fortsatt er verdslig etter at en lukker øynene igjen.

Den som ønsker utvikling må åpne øynene vidt opp og se at alt er godt, først da kan man slutte å synde -skille mellom godt og ondt.

Penger kan brukes som rus, men osgå som et middel til å knytte andre til seg, Luk 16:1 osv.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Utviklingen kommer, hjelpen er underveis

Publisert over 7 år siden

Svein:

Den som ønsker utvikling må åpne øynene vidt opp og se at alt er godt, først da kan man slutte å synde -skille mellom godt og ondt.

Penger kan brukes som rus, men osgå som et middel til å knytte andre til seg, Luk 16:1 osv.
____________________________________________________________

Ja, eller som grus? Du er rett og slett litt utålmodig: Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7 og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din.  8 Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt.  9 For det var et løfte han fikk: Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. 10 Men ikke bare det – også Rebekka fikk to sønner med én mann, Isak, vår stamfar. 11 Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast 12 og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. (Rom.9.6-12)

Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem?  Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»  (Luk.18.7-8)

Luk 16:1: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans.

Formuen hans var forvalterens eiendom, det er lignelser om Himlenes rike, Matt.25.14, 22: Da kom også han frem som hadde fått de to talenter, og sa: Herre! du gav mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til.23 Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!  (Se også Mark.12.1, Matt.13.33-37, 20.1 osv.)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere