Erik Lunde

139

Katolsk sosiallære og norsk kristendemokrati

Den katolske sosiallæren er et skattkammer med potensiale til å fornye og tydeliggjøre KrF for verdibevisste velgere.

Publisert: 21. jan 2014

I Vårt Land 21. januar advarer en av KrFs store ideologer, Idar Magne Holme, mot at partiet kan "gå seg vill" i katolsk sosiallære og argumenterer for at norske kristendemokrater bør legge mindre vekt på impulsene fra denne arven i sitt ideologiske arbeid. Denne advarselen er vanskelig å forstå. Sosiallæren er et skattkammer som alle kristendemokratiske sentrumspartier, også det norske, burde hente inspirasjon fra. 

Jeg mistenker at det bak advarselen fra Holme ligger en frykt for at den katolske sosiallæren skal bevege det norske kristendemokratiet i retning av individualisme, liberalisme og forsterket markedstenkning. Jeg mener denne frykten er ubegrunnet – og at sosiallæren tvert imot er en garantist for at kristendemokratiet forblir en tredje vei i politikken.

Fundamentet for den katolske kirkes lære om sosiale og politiske spørsmål ble lagt av pave Leo XIII i hans encyklika Rerum Novarum i 1891, der han utviklet sosiallæren på bakgrunn av bibelske tekster, overleveringer fra kirkefedrene og konsilene og thomistisk naturrettstenkning. I encyklikaen staket paven ut en kurs mellom kapitalisme og sosialisme, og tok blant annet til orde for å resdistribuere velferd og styrke arbeiderrettigheter, og understreket statens ansvar for å sikre fellesskapets beste. Læren skulle komme til å få enorm betydning for framveksten av kristendemokratiske partier i Europa og Latin-Amerika.

I An Introduction to Catholic Social Thought (Cambridge University Press 2006) oppsummerer Michael P. Hornby-Smith katolsk sosiallære i seks nøkkelkonsepter eller “guiding principles”:

(i) Det første konseptet, som regnes som basisen for offisiell katolsk sosiallære, er den ukrenkelige verdigheten til alle mennesker.

(ii) Det andre konseptet, er tanken om det felles beste, som både anerkjenner menneskets selvstendighet og avviser den liberalismens individualisme. I et av kjernedokumentene fra Det 2. Vatikankonsil, Gaudium et Spes, defineres ”det felles beste” som ”den summen av sosiale vilkår som tillater mennesker, enten som grupper eller individer, å nå sitt potensiale lettere og mer helhetlig”. Dette forutsetter respekt for enkeltmennesker og sosiale grupper og deres tilgang til det som trengs for å leve et fullkomment menneskeliv, og en stabil, sikker og rettferdig sosial orden.

(iii) Det tredje konseptet er subsidiaritet. Subsidiaritetsprinsippet forteller at et fellesskap av høyere orden ikke skal blande seg inn i det interne livet til et fellesskap av lavere orden og dermed frarøve det sine funksjoner. I stedet skal de store fellesskapene det være en støtte (subsidium) for når de små fellesskapene trenger hjelp til å fungere eller koordinere sin aktivitet mot resten av samfunnet, alltid med det felles beste for øye. Subsidiaritetsprinsippet ble foredlet under opptakten til 2. verdenskrig – der det oppstod et behov for å beskytte enkeltmennesker og små fellesskap mot kommunismens og fascismens tendens til å ville styre alle deler av menneskelivet og samfunnet.

(iv) Det fjerde konseptet, forrang for de fattige,oppstod sammen med den latinamerikanske frigjøringsteologien på 1960-tallet. Prinsippet forplikter alltid å ta de marginalisertes side, ogå gjøre motstand mot all form for urettferdighet, undertrykkelse, utbytting og marginalisering. 

(v) Det femte konseptet er solidaritet. Pave Johannes Paul II så på solidaritet som en motvekt til liberal kapitalisme og ekstrem individualisme. Sosiallæren understreker i stedet vår felles menneskelighet og ansvaret for hverandre, og viderefører den naturrettslige tanken om at alle mennesker er grunnleggende sosiale vesener. Solidaritet er ikke bare et spørsmål om samhold mellom mennesker innen et samfunn, men også relasjonen mellom industrialiserte land og utviklingsland.

(vi) Det sjette konseptet som Hornsby-Smith trekker fram, er forrang for ikke-vold. Selv om sosiallæren ikke avviser bruk av vold i alle situasjoner, er moderne katolsk lære om krig og fred preget av at ikke-voldelige løsninger er foretrukket. Forutsetningene for ”rettferdig krig” – som Augustin og Aquinas utviklet en lære om – er ikke lenger de samme i en verden med moderne, sofistikert krigføring.

I 1991, hundre år etter at pave Leo XIII kom med sin encyklika Rerum Novarum, skrev pave Johannes Paul II sin fremste sosialetiske encyklika, Centesimus Annus. Encyklikaen er skrevet mens den kalde krigen er i ferd med å avsluttes og Johannes Paul II, som mange mener var en viktig årsak til kommunismens fall, tar sterkt avstand fra kommunisme og marxisme. Samtidig advarte paven mot en tøylesløs markedsøkonomi. Markedsøkonomi kan være et godt virkemiddel, men ødeleggende dersom den økonomiske sektor ikke opererer innen rammen av regler som sikrer menneskelig frihet. Det er mange menneskelige behov som ikke finner plass i et marked, påpekte paven.

Den katolske sosiallæren staker ut en kurs for absolutt menneskeverd og radikal solidaritet. Den er en uvurderlig kilde for alle kristendemokrater som ønsker å finne en vei mellom liberalisme og kapitalisme på den ene siden og sosialisme og kollektivisme på den andre. KrF bør derfor ikke frykte sosiallæren, men bruke den som et redskap for fornyelse og tydeliggjøring av sin profil overfor verdibevisste velgere.

Erik Lunde, leder i Oslo KrF

Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Amen

Publisert over 8 år siden

Takk for dette innlegget. 

Kommentar #2

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Takk Hr. Lunde.

Publisert over 8 år siden

Takk for et opplysende innlegg. Jeg ser ingen umiddelbare uoverenstemmelser mellom katolsk sosiallære og De Grønnes politikk heller. Faktisk ser det ut til at alle seks konseptene er tungt inne hos De Grønne, om enn med litt annen begrunnelse. 

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
I Vårt Land 21. januar advarer en av KrFs store ideologer, Idar Magne Holme, mot at partiet kan "gå seg vill" i katolsk sosiallære og argumenterer for at norske kristendemokrater bør legge mindre vekt på impulsene fra denne arven i sitt ideologiske arbeid. Denne advarselen er vanskelig å forstå

Ikke om du er protestant, tror på Jesus Kristus og vet hva det innebærer, mere er det vel ikke å si om det.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
Den katolske sosiallæren staker ut en kurs for absolutt menneskeverd og radikal solidaritet. Den er en uvurderlig kilde for alle kristendemokrater som ønsker å finne en vei mellom liberalisme og kapitalisme på den ene siden og sosialisme og kollektivisme på den andre. KrF bør derfor ikke frykte sosiallæren, men bruke den som et redskap for fornyelse og tydeliggjøring av sin profil overfor verdibevisste velgere.

Sosiallæren er ett viktig element i det som gjør det verd å være katolikk i det hele tatt. For egen del er  det et punkt hvor DKK har møtt meg hjemme. Underlig da å se at dette som fortoner seg som den reneste logikk i samhandling med andre mennesker for andre kristne skal være feil i noen form. 

Kommentar #5

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

to sider

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sosiallæren er ett viktig element i det som gjør det verd å være katolikk i det hele tatt. For egen del er det et punkt hvor DKK har møtt meg hjemme. Underlig da å se at dette som fortoner seg som den reneste logikk i samhandling med andre mennesker for andre kristne skal være feil i noen form.

Det er forskjell på sosiallære og rettferdighetslære. Det er et problem for protestanter hvis sosiallæren skal ha noen innflytelse på Guds forhold til den troende. Sosiallæren er allikevel en god sosiallære (hvordan mennesker skal forholde seg til mennesker uavhengig av synding mot Gud) dersom man er kristen. Når det i tillegg dreier seg om politikk passer det enda bedre. 

Mener du virkelig at det er noe i denne læren (ihvertfall disse 6 konseptene) som ikke alle kristne kan si seg enig i?

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Christian de Jong Øien. Gå til den siterte teksten.
Mener du virkelig at det er noe i denne læren (ihvertfall disse 6 konseptene) som ikke alle kristne kan si seg enig i?

Nei. Tvert i mot. 

Kommentar #7

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Så ifølge deg finnes det kristne som ikke støtter menneskeverd (vanskelig å se siden alle kristne vil anta at vi er skapt i Guds bilde). Det finnes kristne som mener at man skal jobbe for det felles verste, som vil jobbe for diktatur, privilegier til de rike, promotering av vold og fjerning av solidaritet? Isåfall må du fortelle meg hvem disse såkalte kristne er, for det høres ikke ut som vi forkynner den samme Jesus Kristus. 

Kommentar #8

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Christian de Jong Øien. Gå til den siterte teksten.
Så ifølge deg finnes det kristne som ikke støtter menneskeverd (vanskelig å se siden alle kristne vil anta at vi er skapt i Guds bilde). Det finnes kristne som mener at man skal jobbe for det felles verste, som vil jobbe for diktatur, privilegier til de rike, promotering av vold og fjerning av solidaritet? Isåfall må du fortelle meg hvem disse såkalte kristne er, for det høres ikke ut som vi forkynner den samme Jesus Kristus

Det handler vel mere om at enkelte er allergiske mot DKK og at det ikke har så mye med sosiallæra gjøre. F.eks de som er adventister, men også andre kristne.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Christian de Jong Øien. Gå til den siterte teksten.
Så ifølge deg finnes det kristne som ikke støtter menneskeverd (vanskelig å se siden alle kristne vil anta at vi er skapt i Guds bilde). Det finnes kristne som mener at man skal jobbe for det felles verste, som vil jobbe for diktatur, privilegier til de rike, promotering av vold og fjerning av solidaritet? Isåfall må du fortelle meg hvem disse såkalte kristne er, for det høres ikke ut som vi forkynner den samme Jesus Kristus.

Jeg skjønner ikke hva du spør om. Jeg forstår ikke hvordan du kan reise slike spørsmål ut fra hva jeg har skrevet. Hva dreier dette seg om? 

Slik jeg ser det er alle kristne antagelig grunnleggende enige i den katolske sosiallæren og det er meget tilfredstillende. Den definerer hva det vil si å være i en kristen kultur med hele seg. Jeg forstår ikke hva du mener med spørsmålene dine.  

Kommentar #10

Stian Modin

1 innlegg  119 kommentarer

Kristligdemokrati er bare en mulighet i et land uten liberale og konseravative...

Publisert over 8 år siden

KrF har neppe en lang og lysende fremtid. Kombinasjonen av at fære og fære tror på Gud, og av de som tro på Gud så mener færre og færre at man skal blande religion og politikk.

---------

KrF er ikke CDU/CSU!

De har heller ikke noen felles historiske røtter med disse bevegelsene, tiltross for at en del unge urbane KrFere forsøker å dyrke dette idealet. CDU og det tyske kristligdemokratiet var jo et resultat av et behov for å gjenreise hele den borgerlige politiske siden i Tyskland etter andre verdenskrig, etter at den gamle tyske høyresiden hadde bidrat til å gi Hitler makten i 1933. KrF er derimot et parti stiftet av kristne pietistiske venstrefolk på Vestlandet i protest mot at Venstre hadde stemt for støtte til moderne kunst i stortinget, partiet var rett og slett bare et protestparti for bedhusfolk med fremtidsfrykt.

Etterhvert som samfunnet har utviklet seg er det selvsagt færre og færre unge kristne som har kampen mot moderne kunst, farge-tv etc. som sine kampsaker . Dermed har det selvsagt blitt vanskeligere og vanskeligere for det gamle KrF å sanke stemmer. Det hele har ført at KrF er nødt til å gå vekk fra sin gamle rolle som pietismens forlengede arm inn i politikken hvis partiet skal fortsette å eksistere som politisk parti (i hvertfall som stortingsparti). Problemet er bare at det finnes lite politisk rom sentralt i norske politikk som KrF kan fylle om de ikke skal fylle rollen som nisjepartiet som er i mot alt som er liberalt og moderne.

Noen ønsker at KrF skal gå til høyre og i mer liberal retning, se til katolsk sosialære CDU og Angela Merkel, hun har trossalt klart å vinne 42% av stemmene i Tyskland. Andre ønsker at KrF skal holde fast på sitt, for så å sakte men sikkert bli marginalisert ettersom samfunnet blir mer og mer modernisert, partiet vil da selvsagt til slutt ende opp med å spille samme rollen som partiet de kristne spiller i dag. Det siste alternativet er at KrF skal gå til venstre og støtte opp om Arbeierpartiets regjeringener som en slags verdikonservativ koreksjon til de mest radiikale utspillene likestillings og verdikampen. 

Av de tre alternativene er det vel bare det siste jeg kan se at KrF har en fremtid som politisk parti i Norge. Plassen som et borgerlig liberalt "kristligdemokratisk" parti finnes ikke, Angela Merkel er Tyskland Erna Solberg og CDU er Tysklands Høyre. De eneste grunnen til at CDU har kristen i navnet sitt og baserer seg delevis på den katolske sosialæren og ikke bare på de sekulære borgerlige filosofene er historiske, og partiet er ikke mer kristent enn Norges Høyre. Det er ikke C´en i CDU som har gitt dem valgseiere men derimot politikken deres, og det at de er Tysklands Høyre. Alternativ 2 trenger neppe å kommenteres noe mer bortsett fra at gruppen som liker å blande politikk å religion blir mindre å mindre, og de som liker å gjøre det i større og større grad er motivert av antiislamisme og ikke vestlandspietisme.

Da gjenstår bare alternativ tre, her har kanskje KrF en viss fremtid, klarer man å kombinere moderat muslimhets, med kristne verdier, kritikk av de mest radikale sekulærer verdiene med støtte til Aps velferdstat kan KrF kanskje eksistere i 20 år til. Uansett har neppe KrF en lang og lysende fremtid. Kombinasjonen av at fære og fære tror på gud, og av de som tro på Gud så mener fære og fære at man skal blande religion og politikk lover ikke akkurat godt for KrF.

Kommentar #11

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Beklager

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke hva du spør om. Jeg forstår ikke hvordan du kan reise slike spørsmål ut fra hva jeg har skrevet. Hva dreier dette seg om?

Jeg ser nå at det hele var en misforståelse. Jeg trodde først du insisterte på at man må være katolsk for å kunne si seg enig i sosiallæren. Deretter tok jeg ditt "tvert imot" til å bety at det eksakt motsatte av mitt spørsmål. Dermed forsøkte jeg å vise hva det motsatte av sosiallæren er. Men siden det var en skinnuenighet kan vi bare glemme det, jeg beklager. 

Kommentar #12

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Helt greit Lunde....

Publisert over 8 år siden

dere er ett kristen demokratisk parti nå (hva er det på norsk?), og åpenbart ikke et parti for kristne, siden dere også vil være ett parti for muslimer, for med dem har der så mange felles verdier. I deres bok er vi kristne og jøder annen rangs (som gis tre lite hyggelige valg), visste dere ikke det? KRFU formannen vil omfavne den nye ekteskapsloven, Eriksen også, men hun har fått munnkurv etter sitt utspill fra programkomiteen.

Her skal du få vite sannheten om kristne velgere, jeg mener de som var grunnfjellet, som har æren for 80 års historie, dere "kristendemokrater" tror der kan ta over - uten konsekvenser. De følger meget godt med, er tålmodige, og de tilgir mye og mangt, men fra mitt ståsted kan jeg fortelle, at tålmodigheten er oppbrukt. De Kristne fikk 18000 stemmer, de danner nå lokallag i alle kommuner. De kan få ett ras av stemmer fra både KrF og FRP, for fra begge disse partier (særlig ungdommen) kommer det en masse ukristelige tvetydigheter.

Å være kristen og konservativ velger (jeg snakker for meg selv, men også mange andre), da ligger troen/ Guds Ord helt fast. Ordet kan ikke strekkes som en buksestrikk, som dere og dnK gjør. Da står vi opp for det ufødte liv, forsvarer ekteskapet, og støtter Israel ensidig etc. Ambasaden skal flyttes omgående. Her er også KrF lunken.

Fortjener ikke palestinere støtte? Nei, ikke før de slutter å lære nye generasjoner at det er en ære og plikt å drepe jøder (med norsk finansiering og massiv støtte). Når de selv blir legitime iht. egen befolkning, anerkjenner Israel, som jødiske stat, uten betingelser, og uten noen ber dem om det. Så når arabiske land betaler erstatning til Israel for 66 år med ensidig aggresjon, kan vi ta dem alle alvorlig. Så kan de spørre om Israel vil tilby fred, og da skal Israel ensidig trekke de permanent grensene og betingelser, som alle andre seierherrer i vår del av verden gjorde.

Ellers vil KrF ikke være en forlengelese av bedehusene, men der har funnet nye forlengelser,

         "Katolsk sosiallære og norsk kristendemokrati" (og der var mye interessant lesning)

helt greit, men tadisjonelle kristne velgere trekker sine beslutninger, i stillhet, mens dere kurtisere andre - endog ikledd undertøy.

Kommentar #13

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Hva er helt greit?

Publisert over 8 år siden

Helge Sundar Loekke, du sier deg tydeligvis ikke enig i konsept nummer 4 (IV) "Det fjerde konseptet, forrang for de fattige,oppstod sammen med den latinamerikanske frigjøringsteologien på 1960-tallet. Prinsippet forplikter alltid å ta de marginalisertes side, ogå gjøre motstand mot all form for urettferdighet, undertrykkelse, utbytting og marginalisering." og heller ikke nummer 6 (VI) "Det sjette konseptet som Hornsby-Smith trekker fram, er forrang for ikke-vold. Selv om sosiallæren ikke avviser bruk av vold i alle situasjoner, er moderne katolsk lære om krig og fred preget av at ikke-voldelige løsninger er foretrukket. Forutsetningene for ”rettferdig krig” – som Augustin og Aquinas utviklet en lære om – er ikke lenger de samme i en verden med moderne, sofistikert krigføring." 

Begge disse taler ikke for en ensidig støtte til Israel i den konflikten. 

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Noen ganger er det helt ålreit

Publisert over 8 år siden
Christian de Jong Øien. Gå til den siterte teksten.
(VI) "Det sjette konseptet som Hornsby-Smith trekker fram, er forrang for ikke-vold. Selv om sosiallæren ikke avviser bruk av vold i alle situasjoner, er moderne katolsk lære om krig og fred preget av at ikke-voldelige løsninger er foretrukket. Forutsetningene for "rettferdig krig" – som Augustin og Aquinas utviklet en lære om – er ikke lenger de samme i en verden med moderne, sofistikert krigføring."

Paven har ingen divisjoner og arbeider for fred uten bruk av maktmidler, men er frempå med overtalselser og bønn. Alt i tråd med den katolske sosiallære. Av og til havner DKK i squis som alle andre aktører, men det er hundreår siden DKK selv var voldelig. Noe har den altså lært over hundreårene. 

Kommentar #15

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Hva er helt greit / Christian

Publisert over 8 år siden

Jeg for alt det der hvis det var sant, bare at det er/ var vikarierende motiver for de radikale å ta over kirken. Det viste Roma hele tiden. Venstresden har alltid vakre formål for ett motiv - diktatur. Derfor elsker de despoten Castro, som rollemodell, og derfor kunne de bruke kirken. Det skjer noe lignede med dnk, en forlengelsene av venstresidens politikk, slik godtok de legalisert folkemord (abortloven), og de vil vie homofile, mot Guds Ord.  Det er det intet blivende sted for kristne heller.

Jeg vet at Bondevik sa en gang at da han var ung, så ville han gjerne ville blitt kristen sosialist, men han skulle arve partiet, og viste tålmodighet. Vi kristne merket at noe skjedde fra hans tid, og de har siden mistet oppslutning. Mange gikk til FRP, mye grunnet Israel støtten. Du og Lunde har full rett å stake ut en ny kurs, kurtisere nye velgere, selv dem han nevner i kommentaren. Jeg sier bare at KrF er i ferd med å miste grunnfjellet. Deres saker er marginalisert.

Palestinere driver ingen frigjøring av Palestina, der var intet slikt land. Dette området har jøder støttet syv ganger, som palestinsk stat, helt siden 1937, arabere har satt seg i mot. Jordan annekterte det ulovlig, og  i 1967 mistet kongen det i en angrepskrig  for å utslette det jødiske folk, som er det samme tema i dag.

Så jeg står på side med det frie jødiske folk, mot dem som har programfestet Holocaust 2, de bør slutte å undertrykke og robbe sine egne (kona til Arafat was laughing all the way to the bank) -  hller frigjøre dem. Ellers de som ikke rømte etter oppfordring fra aggressive arabere ved hver krig, lever gode liv i Israel, 1.5 mill, frigjort fra arabisk slaveri. Nå driver de folkemord på sine egne etter "våren" omsider kom til dem, som ble straks til vinter - ikke skyld på Israel. 

Helt greit du støtter despotene i PLO, jeg støtter ett fullverdig sivilisert demokrati, sammen med mange andre kristne. Og jeg bare forteller hvordan mange kristne konservative tenker, og de vil KrF miste. Det er en spådom, så følg med

 

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Du og Lunde har full rett å stake ut en ny kurs, kurtisere nye velgere, selv dem han nevner i kommentaren. Jeg sier bare at KrF er i ferd med å miste grunnfjellet. Deres saker er marginalisert.

Norske partier dør aldri men vegeterer videre på sparebluss inntil tiden igjen er rede, men hvis noen spør meg er Krf på sotteseng og vil ikke reise seg på mange år. Grunnfjellet er borte i likhet med sakene og fremføringen. Akkurat nå er det ikke lett å se hva som skal vitalisere Krf igjen. Hvis noen skulle spørre om hva som er Krf i dag ville jeg bli svar skyldig.

Til og med Venstre klarte å ta fra Hareide det vesle initiativet han måtte ha hatt etter valget i fjor ved å allerede nå begynne å tenke høyt om regjeringsdeltagelse. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere