Lars Dahle

18

Gud er tilbake

NRK2-serien «Gud og vitskapen» vekker engasjement. Men hvilken forskjell gjør egentlig serien – sett fra et kristent livssynsperspektiv?

Publisert: 20. jan 2014

Les også mitt forrige innlegg om NRK-serien «Gud og vitenskapen».

Svaret på spørsmålet om hvilken forskjell serien gjør fra et kristent perspektiv er kort og godt: «Gud er tilbake». I norsk sammenheng er det særlig tidligere statsråd Erik Solheim som er blitt kjent for denne formuleringen. Han kom også med en tankevekkende observasjon: «I nær sagt alle landene hvor jeg er involvert, står tro helt sentralt. Vi har vanskelig å forstå det i Norge, fordi vi er et av de mest sekulære samfunnene i verden.» Solheim har trolig rett, noe som betyr at også vår vurdering av den aktuelle TV-serien lett vil farges av et sekulært perspektiv.
Formuleringen «Gud er tilbake» ble også brukt i en internasjonalt kjent boktittel av to Economist-redaktører: «God is back: How the global rise of faith is changing the world».

Først ute. Men det var Time Magazine som trolig var først på banen. Forsiden «Is God Dead?» (1966), ble fulgt av «Is God Coming Back to Life?» (1969) og «Modernizing the Case for God» (1980). Sistnevnte forside refererer til «en stille revolusjon innenfor filosofien – Gud er tilbake». Dermed er vi tilbake til den aktuelle TV-seriens sentrale tema: I lys av normalvitenskapens teorier og funn innenfor kosmologi, evolusjon og hjerneforskning, er Gud blitt overflødig? Min påstand er at serien illustrerer det motsatte: «Gud er tilbake» – både i form av spørsmål, argument og perspektiv.

Serien synliggjør at spørsmålet om Gud igjen er satt på dagsordenen innenfor naturvitenskap og filosofi, enten dette skjer ut fra et teistisk, agnostisk eller ateistisk ståsted. Kan universet og dets orden ha oppstått fra ingenting – eller tyder alt dette på en skaper? Kan livets utvikling best forklares som en blind og naturalistisk prosess – eller peker også dette på en skaper? Bør menneskets bevissthet beskrives både som rasjonell, estetisk, moralsk og religiøs – og hva betyr dette for spørsmålet om en skaper?

Gudsargumenter. Videre synliggjør serien at argumentene for Guds eksistens har fått en renessanse, særlig innenfor anglo-amerikansk filosofi og religionsfilosofi. Selv om de tradisjonelle gudsbevisene har avgått med døden, er de blitt avløst av en rekke velformulerte gudsargumenter.

I lys av TV-seriens tematikk, er det særlig aktuelt å nevne de kosmologiske, teleologiske og moralske gudsargumentene. Dersom slike velformulerte argumenter for Gud skulle vise seg å være velbegrunnede, ville det i tilfelle ha en rekke konsekvenser. Ikke bare for ikke-teologiske fag, men også for det normative utgangspunktet for teologisk arbeid.

Best grunnlag. Til slutt synliggjør serien at Gud som perspektiv er ett av flere legitime perspektiver innenfor naturvitenskapen. Det viktigste spørsmålet er ikke om naturvitenskapen peker i retning av en skaper eller ikke, men hvilket livssyn som danner best grunnlag og motivasjon for vitenskapelig og faglig arbeid. Dersom en personlig Gud finnes og mennesket er skapt i Guds bilde, gir det mening å utforske naturens lovmessigheter og mysterier som Guds skapte univers. Legitimiteten i Guds-perspektivet kan også utvides til andre ulike fagfelt og profesjoner, noe som åpner for en rekke meningsfylte scenarier.

For sikkerhets skyld, dersom noen skulle være i tvil. Jeg har her brukt uttrykket «Gud er tilbake» i sosiologisk perspektiv, altså i forhold til hva som blir regnet som fornuftig og rimelig innenfor storsamfunnets arenaer. Som kristen fagperson mener jeg det er faglig dekning for å utfordre dominerende sekulære perspektiver  med Gud som spørsmål, argument og perspektiv.

Engasjere. Jeg håper det er mange som lar seg engasjere av disse viktige spørsmålene. I kveld sendes tredje og siste episode av «Gud og vitskapen», med menneskets bevissthet som tema. Serien ligger selvsagt tilgjengelig på nrk.no i lengre tid. Ressurssiden snakkomgud.no danner et godt grunnlag for refleksjon, samtale og debatt.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 20. JANUAR 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

En gud med konsekvenser

Publisert over 7 år siden
Lars Dahle. Gå til den siterte teksten.
Dersom en personlig Gud finnes og mennesket er skapt i Guds bilde, gir det mening å utforske naturens lovmessigheter og mysterier som Guds skapte univers.

Det forutsetter da at man gir Gud egenskaper og konsekvenser som kan etterprøves. Og det ser jeg frem til.

Hvis ikke må man holde sine guder utenfor det vitenskapelige arbeidet.

Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Har Gud vært borte?

Publisert over 7 år siden

Som en voksen mann som har tilbragt store deler av sitt voksne liv ved norske universiteter kan jeg ikke si at jeg har opplevd at Gud har vært borte. Har vi noe belegg for at Gud har vært borte fra arenaer, fag og forskning der Gud har en naturlig plass?

Angående såkalte Gudsbevis, har vel ikke de som oftest, hatt en mening i å være bevis per se. Det har vært mer av typen logiske, skolastiske øvelser nært beslektet med det som en nå kaller argumenter for Guds eksistens. Dette hevdes iallfall i professor i filosofi ved UIO Torstein Theodor Tollefsens forelesningsrekke om temaet, her om Gud. Dette er iallfall et bevis for at Gud ikke har vært borte fra filosofifaget ved UIO de siste årene.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Uheldig ordvalg

Publisert over 7 år siden

”Gud er tilbake” er mildt sagt et uheldig ordvalg. Jeg er fristet til å nevne ordet dumt.

 Gud har da aldri vært borte.

 Vi lever i historiens største vekkelse, det har aldri blitt så mange troende som i dag.

 Så sier dere ”Gud er tilbake”, hallo, hallo, er dere helt borte vekk? 

 Det virker som om vi lever i to forskjellige verdener.

 

Kommentar #4

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ikke for alle likt

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Gud har da aldri vært borte.

Ikke for deg kanskje. For mange er det det eneste han har, og fremdeles er. Så er det vel også slik at han kommer og går for mange - ja nettopp, som en ånd.

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Fantomet

Publisert over 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Ikke for deg kanskje. For mange er det det eneste han har, og fremdeles er. Så er det vel også slik at han kommer og går for mange - ja nettopp, som en ånd.

Nei, slik er ikke Gud.

Ånden som kommer og går, finner du bare i Fantomet.

Kommentar #6

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja vel

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Ånden som kommer og går, finner du bare i Fantomet.

Så vet jeg det

Kommentar #7

Geir Wigdel

41 innlegg  2088 kommentarer

Det er flere

Publisert over 7 år siden

her som burde fulgt nøye med på denne serien, men som tydeligvis ikke har gjort det. Noe av det mest oppløftende er å høre innsiktsfulle religiøse, og areligiøse, som diskuterer disse spørsmålene seriøst og respektfullt. Det er lett å miste lysten på enhver kontakt med religionsutøvelse når en leser en del rør som serveres her på VD. Da er det befriende å høre dypt religiøse innen kristendom, jødedom og islam som diskuterer guds eksistens ut fra hva vi i dag vet - og hva vi ikke vet. Serien har formidlet både  avansert naturvitenskap og dyp religiøs innsikt.

Kommentar #8

Thomas Torstensen

0 innlegg  3 kommentarer

Spekulativt

Publisert over 7 år siden

Etter å nå ha sett alle tre delene av denne serien sitter jeg igjen med en vond følelse i magen. Jeg trodde det skulle være en hundre prosent objektiv vitenskapelig serie om nettopp gud og vitenskapen men ser jo nå den røde tråden. Nemlig at den begynner med en fokus på ateisme og vitenskap og ender som nærmest en propaganda video for for religiøs overbevisning. Der den i første avsnitt har hovedfokus på uttalelser ifra kjente ateister og deres vendinger går den videre til det mer vitenskapelige i del to, før den i tredje og siste avsnitt runder av og "kommer i mål" med å selge inn religion som den endelige sannhet. Siste kapittel viser kun glimtvise skarpe utsagn ifra "sinte" ateister mellom slagene og det ble dessverre etterhvert så alt for tydelig at det nettopp er troende som står bak serien noe man aldri skal merke i en god vitenskapelig dokumentar. Jeg sitter igjen med samme følelsen som om noen har prøvd å forføre meg og selge meg noe jeg ikke nødvendigvis ønsker å kjøpe eller trenger. En teknikk som ofte blir brukt i salg er å vekke interessen din med noe du har kjent og kjært for deretter sakte men sikkert på finurligvis lokke deg over til deres ståsted. Da temaet ikke er av en art som er dokumentert verken riktig eller galt blir dette veldig feil og istedenfor å sitte igjen med en følelse av å ha blitt opplyst, føler jeg meg altså forsøkt forført og lurt som igjen gjør meg sint og trist.

Kommentar #9

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Takk

Publisert over 7 år siden
Thomas Torstensen. Gå til den siterte teksten.
Etter å nå ha sett alle tre delene av denne serien sitter jeg igjen med en vond følelse i magen.

Så slapp jeg igjen å skrive så mye. Jeg har stort sett samme oppfatning som deg. Da jeg så del tre hadde jeg følelse av å sitte i Internet alderens bedehus..

Der var en kjemiker som var litt inne på kroppens egne stoffer som i gitte situasjoner gir rusopplevelse; slikt som jeg forstår til alle tider er blitt tolekt som guds nærvær. Men han ble knapt lagt merke til.

Hjerneforskningen har i den senere tid påvist fantastiske ting, som forbigås i taushet. Jeg respekterer ydmyke ærlige troende, og kanskje tidens store utfordringer gjør at Gud er tilbake, synlig hos flere slike. Men denne troende intelligentsias fortvilte rasjonalisering er bare pinlig.

Kommentar #10

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Feil fremgangsmåte

Publisert over 7 år siden
Thomas Torstensen. Gå til den siterte teksten.
Etter å nå ha sett alle tre delene av denne serien sitter jeg igjen med en vond følelse i magen. Jeg trodde det skulle være en hundre prosent objektiv vitenskapelig serie om nettopp gud og vitenskapen men ser jo nå den røde tråden. Nemlig at den begynner med en fokus på ateisme og vitenskap og ender som nærmest en propaganda video for for religiøs overbevisning. Der den i første avsnitt har hovedfokus på uttalelser ifra kjente ateister og deres vendinger går den videre til det mer vitenskapelige i del to, før den i tredje og siste avsnitt runder av og "kommer i mål" med å selge inn religion som den endelige sannhet. Siste kapittel viser kun glimtvise skarpe utsagn ifra "sinte" ateister mellom slagene og det ble dessverre etterhvert så alt for tydelig at det nettopp er troende som står bak serien noe man aldri skal merke i en god vitenskapelig dokumentar. Jeg sitter igjen med samme følelsen som om noen har prøvd å forføre meg og selge meg noe jeg ikke nødvendigvis ønsker å kjøpe eller trenger. En teknikk som ofte blir brukt i salg er å vekke interessen din med noe du har kjent og kjært for deretter sakte men sikkert på finurligvis lokke deg over til deres ståsted. Da temaet ikke er av en art som er dokumentert verken riktig eller galt blir dette veldig feil og istedenfor å sitte igjen med en følelse av å ha blitt opplyst, føler jeg meg altså forsøkt forført og lurt som igjen gjør meg sint og trist.

Jeg er helt enig.

Men jeg ser dette fra en litt annen vinkel også.

Jeg kan ikke se noe slikt opplegg i NT, eller at troende har fått dette i oppdrag. Alle har argumenter.

Jesus og apostlene kom ikke med argumenter for sin tro, de beviste det med under og tegn.

Altså når skriften sier at "hver den som påkalller Herrens navn, skal bli frelst" og når Jesus har sagt at han skal sende Ånden inni de som velger å tro på han, da er det opp til han selv å stille opp og gjøre slik han har lovt. Bevisbyrden ligger hos han, ikke hos den ikke-troende.

Men det som den ikke-troende også da må velge å gjøre er å tro på evangeliet og deretter handle på ordet og dermed gi Gud en sjanse til å dukke opp. Sier en nei, jeg tror ikke på evangeliet, så kommer ingenting heller til å skje.

Paulus mente faktisk at debatter og argumenter svekket kraften i korset og fører ikke mennesker til tro.

Både Jesus og apostlene kom med ånds og krafts bevis, ikke vitenskapelige teorier og argumeneter om ditt og datt som lett igjen kan slåes ihjel av like gode motargumeneter.

Kommentar #11

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Der var en kjemiker som var litt inne på kroppens egne stoffer som i gitte situasjoner gir rusopplevelse; slikt som jeg forstår til alle tider er blitt tolekt som guds nærvær. Men han ble knapt lagt merke til.

Områder i hjernen som kan trigge spirituelle opplevelser, gener som kodet for slike områder osv. ble raskt tatt til inntekt for en "just so"-story om at Gud har designet oss slik for å bli mottakelige for troen.

Det er det som er det "geniale" med Gud, alt vi observer kan tilpasses med en smule kreativitet.

Men som jeg har påpekt tidliger uten "av A følger B" så er ikke A en forklaring på B. Og Gud som forklaring er alltid bare "A er ikke i konflikt med B". Fordi A, altså Gud, kan tilpasses alt etter behov. Bare se på alle de kreative svarene på for eksempel det ondes problem.

Kommentar #12

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Men det som den ikke-troende også da må velge å gjøre er å tro på evangeliet og deretter handle på ordet og dermed gi Gud en sjanse til å dukke opp.

Man kan i utgangspunktet ikke velge å tro på noe man ikke tror på. Og skulle man klare å overbevise seg selv allikevel, så er sannsynligheten stor for at det er samme psykologiske mekanismene som ligger bak stort engasjement og "hellig overbevisning" om andre ting.

Det jeg merket meg når tilstedeværelsen av Gud ble beskrevet var at dette var opplevelser som lett kunne tolkes til å bety forskjellige ting. Dersom man for eksempel har en følelese av tilstedeværelse, så kan dette kombinert med sterk tro på Gud, føre til at følelsen tolkes som Guds tilstedeværelse.

Kommentar #13

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Å velge å tro

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Man kan i utgangspunktet ikke velge å tro på noe man ikke tror på. Og skulle man klare å overbevise seg selv allikevel, så er sannsynligheten stor for at det er samme psykologiske mekanismene som ligger bak stort engasjement og "hellig overbevisning" om andre ting.

Jeg mener dette er feil, og at alle kan tro.

Hvis noen påstår at de ikke kan tro, så ville de vært ekskludert fra frelsen. Men ingen er ekskludert fra frelsen, fordi bibelen sier at: ”Gud vil at alle mennesker skal bli frelst” (1.Tim.2,4). Derfor har han lagt frelsen på et slikt plan at alle kan ta imot den. Ved tro! Alle kan, men ikke alle vil.

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener dette er feil, og at alle kan tro. Hvis noen påstår at de ikke kan tro, så ville de vært ekskludert fra frelsen. Men ingen er ekskludert fra frelsen, fordi bibelen sier at:

Atle Pedersen har selvsagt helt rett:  Man kan ikke velge å tro noe man ikke tror på.  Det er både umulig og uærlig.

Kommentar #15

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Feil

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Atle Pedersen har selvsagt helt rett: Man kan ikke velge å tro noe man ikke tror på. Det er både umulig og uærlig.

Alle kan tro, men noen vil ikke tro.

Det er der det ligger.

Hele dagen gjøre vi mennesker valg som vi selv velger å gjøre frivillig.

Hver dager er det noen mennesker som velger å tro på Gud, etter å ha hørt evangeliet forkynt.

Troen kommer av forkynnelsen.

Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ville ville

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Atle Pedersen har selvsagt helt rett: Man kan ikke velge å tro noe man ikke tror på. Det er både umulig og uærlig.

Som også Schopenhauer sa: alle vill noe, men det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å ville ville.

Kommentar #17

Thomas Torstensen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener dette er feil, og at alle kan tro.

Hvis noen påstår at de ikke kan tro, så ville de vært ekskludert fra frelsen. Men ingen er ekskludert fra frelsen, fordi bibelen sier at: "Gud vil at alle mennesker skal bli frelst" (1.Tim.2,4). Derfor har han lagt frelsen på et slikt plan at alle kan ta imot den. Ved tro! Alle kan, men ikke alle vil.

Jeg vil, jeg vil, men får det ikke til ;)

Uansett, det kan da ikke være sånn at man må kjøpe "varen" FØR man bestemmer seg om man er interessert eller ikke? Hehe. Som du selv skrev i ett tidligere innlegg, bevisbyrden må ligge hos forkynneren og ikke hos meg som bare handler utifra beviselig fakta.

Kommentar #18

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tro og fakta

Publisert over 7 år siden
Thomas Torstensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil, jeg vil, men får det ikke til ;)

Uansett, det kan da ikke være sånn at man må kjøpe "varen" FØR man bestemmer seg om man er interessert eller ikke? Hehe. Som du selv skrev i ett tidligere innlegg, bevisbyrden må ligge hos forkynneren og ikke hos meg som bare handler utifra beviselig fakta.

Varen er gratis.

Og handler om å velge å tro, ikke beviselig fakta, for ånd er vanskelig å bevise.

Men varen får du om du velger å gjøre dette:

”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte han fra de døde, da skal du bli frelst, for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse”.

Muntlig bekjennelse uttrykker, stadfester og besegler troen i vårt hjerte.

Kommentar #19

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener dette er feil, og at alle kan tro.

Så om du ønsket så trodde du på Allah og Muhammed som hans profet i morgen?

Altså sant og ekte trodde dette?

Jeg har ikke denne muligheten. Kanskje gjennom lang og nitidig selvsuggesjon. Men til det mangler jeg helt vilje og motivasjon, så da er vi like kort.

>Og handler om å velge å tro, ikke beviselig fakta, for ånd er vanskelig å bevise.

Jeg tror ikke på en slik innstilling til virkeligheten. For meg strider det mot all fornuft. Kan du tenke deg hvor mye som skal til for å begynne å ektefølt tro på noe som strider helt mot hvem jeg er?


Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Å ville eller ikke ville er ikke spørsmålet

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Varen er gratis. Og handler om å velge å tro, ikke beviselig fakta, for ånd er vanskelig å bevise. Men varen får du om du velger å gjøre dette:

Du kan ikke argumentere ved hjelp av Bibel-sitater brukt som en slags "trylleformularer".  Den som som blir stilt overfor alternativene å tro eller ikke tro på noe han ikke tror på, har egentlig ikke noe valg.  

Kommentar #21

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Greit

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så om du ønsket så trodde du på Allah og Muhammed som hans profet i morgen?

Altså sant og ekte trodde dette?

Jeg har ikke denne muligheten. Kanskje gjennom lang og nitidig selvsuggesjon. Men til det mangler jeg helt vilje og motivasjon, så da er vi like kort.

Helt klart. Men jeg har allerede tatt et valg, og det er ikke Allah.

Om du mangler vilje og motivasjon, så velger du å ha det sånn.

Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hmm...

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Om du mangler vilje og motivasjon, så velger du å ha det sånn.

Jeg vil jo gå ut fra at du også mangler vilje og motivasjon til å tro på noe du ikke tror på - f.eks. at jorden er flat?

Kommentar #23

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tro og tvil

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke argumentere ved hjelp av Bibel-sitater brukt som en slags "trylleformularer". Den som som blir stilt overfor alternativene å tro eller ikke tro på noe han ikke tror på, har egentlig ikke noe valg.

Jeg snakker bare for meg selv, og slik jeg ser det og har erfart det. For det er jo nettopp det det er, en personlig erfaring.

Og for meg fungerte det, jeg vet også at det finnes noen milliarder mennesker som kan si det samme som meg, som trodde og handlet på ordet og fikk se at noe skjedde.

Og ja, jeg mener helt klart at en kan velge å tro på evangeliet, en person i bibelen sa når Jesus etterlyste tro hos han: "herre jeg tror, hjelp min vantro", og det var nok, Jesus helbredet hans sønn pga dette.

Kommentar #24

Geir Wigdel

41 innlegg  2088 kommentarer

Det er helt

Publisert over 7 år siden

tydelig at de uttalte ateister her, tolker serien ut fra kunnskapen om at det er en troende som er programskaper. Dermed er de klart forutinntatt og leser sin egen religionskritikk inn i serien i stedet for å la seg opplyse. Selvsagt var ikke serien fullkommen, selvsagt gir den ikke alle svar, men den ga mye interessant faktastoff og, ikke minst, interessante synspunkter fra flere hold. Men selvsagt er det ubehagelig for religionsmotstandere å møte er del reflekterte religiøse og ikke bare de verste tullingene her på VD. De er det jo enkelt å sette til veggs og latterliggjøre.

Kommentar #25

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Vilje

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil jo gå ut fra at du også mangler vilje og motivasjon til å tro på noe du ikke tror på - f.eks. at jorden er flat?

Jeg mangler også ofte vilje og motivasjon til å gjøre og tro på forskjellige ting, men alikevel gjør jeg det, tvinger det igjennom, fordi det er viktig å få det utført.

Kommentar #26

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Om du mangler vilje og motivasjon, så velger du å ha det sånn.

Nei. Jeg velger ikke manglende vilje eller motivasjon.

Forunderlig påstand.

Kommentar #27

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg mangler også ofte vilje og motivasjon til å gjøre og tro på forskjellige ting, men alikevel gjør jeg det, tvinger det igjennom, fordi det er viktig å få det utført.

Har du noen eksempler?  Noen som er sammenliknbare med det å tro på noe man ikke tror på?

Kommentar #28

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg mangler også ofte vilje og motivasjon til å gjøre og tro på forskjellige ting, men alikevel gjør jeg det, tvinger det igjennom, fordi det er viktig å få det utført.

Om du anser det som viktig å få det utført, så har du motivasjon.

Kommentar #29

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
tydelig at de uttalte ateister her, tolker serien ut fra kunnskapen om at det er en troende som er programskaper. Dermed er de klart forutinntatt

Nei, konklusjon følger evidens i dette tilfellet. Og i dette tilfelle var evidensen mer og mer tydelig ettersom programmene gikk. Spesielt i sste program var alle forsøk på å fremstå som noe annet enn religiøs propaganda lagt helt til side.

>Men selvsagt er det ubehagelig for religionsmotstandere å møte er del reflekterte religiøse og ikke bare de verste tullingene her på VD. De er det jo enkelt å sette til veggs og latterliggjøre.

Vi møter da ikke bare de verste tullingene. Eller mener du alle religiøse her på verdidebatt tilhører kategorien?

Kommentar #30

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Helt riktig.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Alle kan tro, men noen vil ikke tro.

Det jeg synes er trist, er at så mange troende også går inn i en debatt hvor de er villig til å sikutere om.... Gud finnes???

'For mitt vedkommende kjenner jeg på en opplevelse av at en som hevedre å være troende er villig til å diskutere om Gud finnes? i seg selv krenker Gud siden en som forfekter å tro Gud går inn i en slik diskurs.

Så til dette med bevis. Jeg erindrer Herrens ord: En ond slekt krever bevis!

Mao er vel hele diskursen for en kristen ganske så ond i tråd med Herrens ord om kravene om "bevis". Krever man bevis har man ergo valgt å ikke tro.

Du har så rett, man kan velge å tro eller ikke tro om man da ikke er en ond "slekt". Mao alle kan velge å tro akkurat som diu sier.

Mvh Kirsten Schei 

 

Kommentar #31

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

He that dares not reason

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Det jeg synes er trist, er at så mange troende også går inn i en debatt hvor de er villig til å sikutere om.... Gud finnes???

Dersom du ikke er villig til å stille spørsmål, tenke, reflektere, være kritisk, hvordan kan du da være så sikker i din tro? Dersom du er overbevist om at du tror rett, så burde du ikke ha noe å frykte fra kritisk refleksjon

Ved å være fullstendig åpen for kritisk refleksjon, slik at din tro hele tiden får mulighet til å bevise sin verdi, kan du innse det om du tar feil, eller styrke troen om den er rett.

“He that will not reason is a bigot; he that cannot reason is a fool; he that dares not reason is a slave”. – William Drummond

Kommentar #32

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Oooops!

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
En ond slekt krever bevis!

Jeg håper du ikke jobber i rettsvesenet.

Kommentar #33

Thomas Torstensen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
tydelig at de uttalte ateister her, tolker serien ut fra kunnskapen om at det er en troende som er programskaper. Dermed er de klart forutinntatt og leser sin egen religionskritikk inn i serien i stedet for å la seg opplyse. Selvsagt var ikke serien fullkommen, selvsagt gir den ikke alle svar, men den ga mye interessant faktastoff og, ikke minst, interessante synspunkter fra flere hold. Men selvsagt er det ubehagelig for religionsmotstandere å møte er del reflekterte religiøse og ikke bare de verste tullingene her på VD. De er det jo enkelt å sette til veggs og latterliggjøre.

Jeg satt dessverre ikke med denne kunnskapen og ser ikke at dette kommer fram noe sted. Dette var heller noe som snek seg fram etterhvert som serien gikk og som først kom klart fram i siste episode. Jeg trodde vel som de fleste andre at det var NRK/BBC som sto bak denne serien og som pleier å være livssynsnøytrale. Det er nettopp dette jeg reagerer på. En livssynsdokumentar som på hederligvis gir uttrykk for sitt sanne jeg er hel-greit, men jeg liker ikke å bli ført bak lyset på denne måten (evnt inn i lyset om du vil).

Kommentar #34

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja uff uff uff

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men som jeg har påpekt tidliger uten "av A følger B" så er ikke A en forklaring på B. Og Gud som forklaring er alltid bare "A er ikke i konflikt med B". Fordi A, altså Gud, kan tilpasses alt etter behov. Bare se på alle de kreative svarene på for eksempel det ondes problem.

Mitt problem er at jeg innser at i en verden full av ulikt fordelt lidelse, er det noen hardt rammede mennesker som finner, i hvert fall mental, lidring i tro på at det fins noe godt som kommer etter dette ivet med lidelse. Denne lindring har jeg ingen lyst til å forstyrre. Hvis det ikke var for det? Tja, hva ville jeg ikke ha sagt om denne for meg på så mange måter meningsløse troen. Om det som er blitt til i en håpløst primitiv fortid, med en datidstilpasset stammegud som utgangspunkt. Hva er det vi diskuterer? Det er hundrevis med problematiske spørsmål. Hva med dette tifeldige: Hvis en allmektig og god Gud skaper menneskene, hvorfor må han skape noen ved hjelp av voldtekt? Fordi hans veier er uransakelig; lukk øynene for all fornuft.

Det ondes problem ja, Læren/historien om djevelen er en umistelig hjørnesten i kristendommen. Det er det mest meningsløse, men også svakeste, området i læren. Gå derfor først løs på det. De som trenger en gudstro klarer kanskje å bygge en, på noe annet?

Kommentar #35

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hvis en allmektig og god Gud skaper menneskene, hvorfor må han skape noen ved hjelp av voldtekt? Fordi hans veier er uransakelig; lukk øynene for all fornuft.

Det ondes problem ja, Læren/historien om djevelen er en umistelig hjørnesten i kristendommen. Det er det mest meningsløse, men også svakeste, området i læren. Gå derfor først løs på det. De som trenger en gudstro klarer kanskje å bygge en, på noe annet?

Det er nok millioner av mennesker som har blitt til i historien som ikke er unnfanget som følge av at mennesker har fulgt Guds vilje....Men nå er naturen skapt slik at det blir barn av sexuell omgang da Tande.Slik er naturen laget.

Så her det en STOR misforståelse ute og går.Hvordan kan det ha seg at menneskers handlinger skulle være Guds skyld eller plan.??

Dette med djevelen er jo også logisk.

Er det vanskelig å se at det finnes en ond kraft i tilværelsen ? 

Kommentar #36

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Valg

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Du har så rett, man kan velge å tro eller ikke tro om man da ikke er en ond "slekt". Mao alle kan velge å tro akkurat som diu sier.

Jeg kan i hvert fall ikke bare velge å tro at dere er en ond slekt. Jeg tror at de fleste av dere er gode mennesker å leve sammen med.

Kommentar #37

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Håpløst å diskutere

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Slik er naturen laget.

Altså mener du at det er naturen som er skaperen? Men jeg vil ikke her og nå gå lenger enn jeg har gjort. Kanskje du bør lese dette:

'For mitt vedkommende kjenner jeg på en opplevelse av at en som hevedre å være troende er villig til å diskutere om Gud finnes? i seg selv krenker Gud siden en som forfekter å tro Gud går inn i en slik diskurs.(KS her på tråden)

Kommentar #38

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Nei, egentlig ikke.

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Men selvsagt er det ubehagelig for religionsmotstandere å møte er del reflekterte religiøse og ikke bare de verste tullingene her på VD. De er det jo enkelt å sette til veggs og latterliggjøre.

Av den enkle grunn at de reflekterte religiøse har reflektert og rasjonalisert religionen til noe som ikke kan kritisereres. 

Når f.eks. Hitchens snakket om ondskap i forbindelse med religion, mente han ikke en lallende John Lennox, men slike ting som at den katolske kirke(verdens største kirkesamfunn) systematisk beskytter overgripere. Og at bibelen sier at vi skal tilbe gud uten spørsmål, og at evig frelse består i å hylle gud i all evighet. Det er dette han kaller et "himmelsk Nord Korea".

Richard Dawkins er en annen, som synes at det er ille at 45% av usas befolkning tror at jorden er 6000 år gammel. På samme måte som islamske skoler i GB fornekter evolusjon.

Det som er den vonde sannhet er at reflekterte religiøse, om de er kristne eller muslimer, er "few and far beetween".

Kommentar #39

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Selvfølgelig ofte tvil

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dersom du er overbevist om at du tror rett, så burde du ikke ha noe å frykte fra kritisk refleksjon

Men i hvilken retning vi bør hjelpe er ikke alltid gitt, menneskelig sett. Jeg tror det er sunt for mange å unngå problematiske motforestillinger. Det er ikke for alle likt. Min søster sa en gang: Hvis jeg ikke hadde trodd på Gud, hadde jeg ikke kunnet leve. Og jeg tar henne alvorlig.

Kommentar #40

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er sunt for mange å unngå problematiske motforestillinger.

Livet byr på dette for de fleste uansett. Jeg har sett livet bli tyngre i motgang som følge av troen, fordi tvilen fulgte med motgangen, og følelsen av å bli forlatt kom på toppen.

Men det var ikke dette innlegget mitt handlet om, men et todelt poeng. Det ene går på min holdning til debatter som dette: Ved å være åpen, direkte og ærlig åpner man opp for gode innvendinger. Og gode innvendinger kan bare styrke meg, enten ved at jeg korrigerer min egen oppfatning, eller ved at argumentene mine blir stående. Dette er en win-win-situasjon. Jeg kan ikke "tape" en diskusjon, for enten har argumentene mine vist seg gode, eller jeg har fått bedre argumenter tilbake og blitt klokere.

Det andre er at blind tro, det å lukke seg for alle inntrykk man ikke liker, ikke er sunt. For det første går jeg glipp av det jeg beskriver ovenfor. Og for det andre kan det lede til at man blir et enkelt bytte for dogmatiske autoriteter, eller for en fanatisk selvrettferdighet som kan medføre farlige handlinger.

Derfor tar jeg til motmæle mot ideen om den blinde troen som et ideal. Dersom man tror på Gud, så må man akseptere at Gud skapte mennesket med evne til kritisk (selv)refleksjon. Dersom Gud eksisterer og er god, så henger det ikke på greip at han ikke skal ønske for oss å være de mennesker han skapte oss som.

Kommentar #41

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Helt korrekt

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har sett livet bli tyngre i motgang som følge av troen, fordi tvilen fulgte med motgangen, og følelsen av å bli forlatt kom på toppen.

Les dette (#182) som jeg skrev på tråden Uten Gud er jeg et monster, for vel to år siden.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere