Eivind Lundager

24

Hemmelige dokumenter fra VG til Aftenposten

Aftenspostens redaktør Hilde Haugsgjerd (opprinnelig fra AKPs sentrale apparat) kan nå komme til å erstatte den rolle VGs nyhetsredaktør Helje Solberg har hatt i Wikileaks’ distribusjonssystem i Norge.

Publisert: 19. des 2010

VGs Helje Solberg fikk eksklusive, forhåndssorterte dokumenter fra Wikileaks representant i Sverige, Johannes Wahlstrøm. Aftenposten vil etter alt å dømme ikke få tilgang på dokumenter som er like eksklusive i første omgang. Det var nemlig ikke mulig å søke i Wikileaks-systemet etter de samme, utsorterte dokumentene som VGs nyhetsredaktør fikk på sitt bord i uken som gikk. Rutinen kan imidlertid komme til å bli oppjustert i Aftenposten, hvor den politiske linjen i nyhets- og aktualitetsavdelingen ikke ligger spesielt fjernt fra Wikileaks-apparatet. Aftenpostens redaktør har nøyaktig samme politiske fortid som kulturredaktør Åsa Linderborg i den venstreorienterte, svenske avisen Aftonbladet, som har tatt freelance-journalisten Johannes Wahlstrøm under sine vinger.

For å illustrere hvor ødeleggende bare ett enkelt dokument i Wikileaks er for det diplomatiske appratet, kan jeg vise til et ferskt eksempel fra redaktør Hilde Haugsgjerds Aftenposten. Her er både navn og rutiner for varsling knyttet til deler av atomvåpen til Iran blottlagt. I dette tilfellet knyttet til en norsk båt som var mistenkt for å frakte deler til Irans atomvåpenprogram.

Aftenposten offentliggjør 19. desember kl. 17.30 (med oppdatering) følgende graderte dokument fra den amerikanske ambassadøren i Norge.

 

S E C R E T SECTION 01 OF 02 MUSCAT 000679

SIPDIS

STATE FOR NP/CBM, EUR/PRA, NEA/ARPI

E.O. 12958: DECL: 04/25/2015

TAGS: ETTC, PARM, PREL, IR, MU, International Relations

SUBJECT: URGENT PSI REQUEST - NEED FINANCIAL, LEGAL DETAILS

REF: A. MUSCAT 672

B. STATE 74305

C. BERLIN 1356

D. RIYADH 2707

E. OSLO 588

F. MUSCAT 330

 

Classified By: Ambassador Richard L. Baltimore III.

Reason: 1.4 (b, d, e).

State. See para 6.

2. (S) Summary: Various sources have indicated that the

Norwegian captain of the vessel transporting a suspicious

crane shipment to Iran is contemplating off-loading the goods

in Oman. The German Ambassador reported resistance from the

Omani Foreign Under Secretary April 24 to Omani government

involvement in seizing the shipment, particularly in light of

questionable legal grounds and fears of harming bilateral

relations with Iran. We plan to meet with the Foreign

Minister on April 26 to broach the issue of Oman¥s possible

cooperation, and anticipate questions about who will incur

expected costs and whether Oman could be subject to legal

judgment should it cooperate with the ship¥s captain. We

seek urgent guidance from addressees on this score. End

summary.

 

 

Den informasjon som offentliggjøres på denne måten er særdeles ødeleggende for beredskapsprogram knyttet til mulige iranske atomvåpen, som også Norge er en del av gjennom sitt forsvarssamarbeid i NATO.

Amerikanske tiltak

Den amerikanske visepresidenten John Biden sa dette på en pressekonferanse i NBCs Meet the Press søndag:

Justice Department is looking at possible charges against WikiLeaks founder Julian Assange, and that his disclosures of classified material have endangered lives and "done damage" to U.S. diplomacy.

"Look, this guy has done things that have damaged and put in jeopardy the lives and occupations of people in other parts of the world," Biden said on NBC's Meet The Press.

Biden also said that Assange and WikiLeaks have "made it more difficult for us to conduct our business with our allies and our friends," and he cited his own meetings with world leaders.

"There is a desire now to meet with me alone rather than have staff in the room," Biden said. "It makes things more cumbersome. So it has done damage."

http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2010/12/biden-wikileaks-has-put-lives-in-danger/1

 

Bank of America sperrer transaksjoner

Bank of America sperrer nå alle transaksjoner i Europa og USA forbundet med Wikileaks. En av årsakene er hevnaksjonen som ble rettet mot nettsidene til Mastercard, PayPal og Visa Europa etter tidligere sperringer. Siden Wikileaks selv har problemer med kommunikasjonen mellom ulike speilservere, hovedservere i Moskva og sine mellomledere (som bl.a. skjuler seg i Skandinavia), har det kommer det til et punkt da Wikileaks igjen må legge om sin fra før av lukkede organisasjon.

Retorikken som Wikileaks offisielle leder, Julian Assange knytter til sperring av transaksjoner er at han blir ”angrepet” av bankene. Følgelig skal dette hevnes, i det som synes å være alibi og visjon om ødeleggelse av datasystemer for finansmiljøene i USA og Europa. Parallelt med Wikileaks sitt massive propaganda-apparat og media-nettverk, som nå i stor grad kanaliseres ut fra noen kontorer i Melbourne i Austeralia, pågår det voldsomme kampanjer som fokuserer ”Global oppvarming” og ”Gaza-konvoiene” til støtte for Hamas. Ved å heve temperaturen i Gaza og Midtøsten bindes også mye økonomi opp. Det skapes usikkerhet og presset mot USAs støttefunksjon i forhold til Israel øker på, i det som om noen måneder blir en ensidig kampanje for å opprette en ny islamistisk fundert stat i Midtøsten, kalt ”Palestina”.

Rundt frontorganisasjonen Wikileaks er det et imponerende media-nettverk, hvor Oslo og Stockholm synes å være høyt prioriterte arenaer. Noe som svenske Aftonbladet og VGs nyhetsredaktør Helje Solberg for så vidt bekreftet gjennom sine direkte engasjementer.

Propaganda-nettverkene og distribusjonsleddende for Wikileaks blir som nevnt over fulgt opp fra støttepunkt  i Norge, Sverige og Russland. Ett av motivene er nok å hemme økonomisk vekst i Vesten i månedene framover. Til fordel for Russland.

Ved å bli en del av Wikileaks sitt distribusjonssystem vil Aftenposten under redaktør Hilde Haugsgjerd og hennes kollega Harald Stanghelle selvsagt oppnå en kortsiktig politisk tilfredsstillelse. Men bare et lite øyekast på de dokumentene som offentliggjøres avdekker intensjoner om å gjøre optimal skade ut fra et rikholdig sortiment av dokumenter. Nå dreier det seg ikke bare om USAs og NATOs felles sikkerhetsbestrebelser mot terrorisme og terrorbaser, det dreier seg med ett også om tiltak for å begrense Irans muligheter for å skaffe seg atomvåpen. Dette er alt annet enn et tilfeldig utvalg av dokumenter, som Aftenpostens politisk motiverte redaktør er med på å formidle ut til publikum. Norge mangler rett og slett nyhetsmedier som er fordomsfrie i møte med sikkerhetspolitikk generelt og tiltak mot terrorisme spesielt. Det kan komme til å bli en dyrekjøpt lekse for et lite land som i overskuelig framtid er helt avhengig av vestlige alliansepartnere for å klare seg som demokrati.

 

Eivind Lundager

Kommentar #1

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Politisk teater i Hilde Haugsgjerds Aftenposten!

Publisert nesten 11 år siden

Eivind, det løpet som Aftenposten kjører nå er et forholdsvis forutsigbart politisk teater, for temaene er gitt. Ikke så overraskende var neste dokument ut i kveld om NTNUs iherdige forsøk på boikott av Israel!

"Akademisk og kulturell boikott av Israel" ligger høyt på den internasjonale kampanjelisten til miljøet i Melnourne, og reflekteres i Norge først og fremst gjennom "Palestinakomiteen" (Front under gamle AKPs system). Med Aftenpostens redaktør Hilde Haugsgjerd ringside vil denne saken enkelt sprette opp som toppsak blant titusener av Wikileaks-dokumenter.

Den politisk tilpassede og kledelige kommentaren fra universitetsrektor Geir Digernes boikottsaken legges ut slik i Aftenposten:

- Vi ble utsatt for en massiv internasjonal aksjon. Virkemidlene og språkbruken var overraskende, for å si det diplomatisk. Det overrasker meg også litt at amerikanske myndigheter fulgte saken så tett. Men den internasjonale aksjonen var jo initert og styrt fra USA, så det er er vel litt av forklaringen.

Dette er kvalifisert sludder fra NTNU-rektoren. Det var britiske Russelgruppen med 20 anerkjente universiteter i Storbritannia som var først ute og tok avstand fra NTNUs iherdige boikottforsøk, deretter den internasjonale jødiske studentorganisasjonen. Like etterpå fulgte hovedorganisasjonen for amerikanske professorer opp. I forlengelsen av dette kom en rekke vitenskapelige fora, og vennskapsforeninger for Israel, jødiske foreninger, samt en rekke tidligere nobelprisvinnere inn med skarpe protester overfor NTNUs ledelse. Andre organisasjoner i Europa og USA fulgte opp. I vesentlig grad var sosiale medier viktige aktivum for å mobilisere støtte mot dette fordummende boikottforsøket. At det var følelser i sving knyttet til et kampanjeopplegg med såvidt sterke antisemittiske innslag står ikke til å nekte. Dersom NTNU som eneste universitet i Europa hadde lykkes med å gjennomføre en boikott, ville det parkere hele universitetet internasjonalt for mange år fremover. Men saken i seg selv var også klart ødeleggende, etter at NTNU hadde brukt flere millioner på å presentere seg som et inkluderende universitet.

Som Digernes også vet var det en solid underskriftsliste fra hans egne ansatte som gikk mot boikott, og som i stor grad bidro til å hale dette i land, i kombinasjon med et bred storm av protester utenfra.

Det var intet i denne prosessen, verken helt eller delvis som på noe tidspunkt var "styrt fra USA". Jeg var selv med i aksjonsgruppa mot Israel-boikott på NTNU, og kjenner fremdriften i hele kampanjen fra begynnelse til slutt. Altså: Det lå ingen føringer og ingen styring fra USA, verken privat eller offentlig, gjennom de tre intensive ukene (netto 11 dager fra 28. oktober 2009) i fjor. Men det var tydelig at motaksjonen mot boikott kom overraskende på regisørene som så innbitt, over lang tid, hadde slitt for å få dette fordummende vedtaket gjennom i NTNUs hovedstyre i november i fjor. Til overmål etter at et sant stjernelag av Israel-hatere i internasjonalt format hadde hatt et oppløp i NTNUs auditorier.  Opplegg som i sin helhet har ødelagt forferdelig mye for NTNUs omdømme.

Aftenpostens politiske teater knyttet til Wikileaks-dokumenter vil fortsette. En vil fortsette der VGs redaktør Hilje Solberg tok en pause. Ser i andre norske medier at den mest detaljrike forhåndsprosedering som er avgitt i en voldtektssak noen sinne er knyttet til Wikileak-leder Julian Assange. Hva er dette? Her skal det, stadig gjennom politisk kampanje-journalistikk - manes frem et bilde av Wikileaks-lederen som offer - selv etter at han har forgrepet seg (!), og lenge før noe er avgjort i domstolene. Dette politiske teater kalles norsk journalistikk, i 2010. Det er nå over 21 år siden Berlinmuren falt.  Slik mediakonsumentene i dette landet nå får servert sine daglige, tilmålte og omhyggelige sorterte posjoner skulle en tro vi befant oss på Østsiden av den gamle Berlinmuren. Inntrykket ligger ikke der bare ut fra det som faktisk presenteres, og den form det gis. Mye ligger i hva som ikke presenteres. Fra nå av er Wikileaks-lederen helten. De har den politiske blokken av journalister åpenbart bestemt seg for. Mens verden der ute stort sett handler om fæle jøder som plager og sårer innbyggere på Gaza? Mediadekningen har passert en grense. Dekningen kalles anti-semittisme på godt norsk.

Som Eivind Lundager skriver, slik de gjennompolitiserte, sentrale norske mediene kjører sitt show ødelegger det mye for veldig mange. Norge er i ferd med å bli politisk isolerte i forhold til land som USA, og stadig mer også i forhold til forsvarssamarbeidet i Europa og kampanjen mot terrorisme og terrorister. Rett og slett fordi vårt land har redusert og relativisert det meste til et ingenting i det som kan virke som en kvasi-marxistisk fortolkninsgramme. Det finnes knapt anstrøk av sikkerhetspolitisk fokus, synlig politisk ledelse og integritet i møte med terrorismen som den største utfordring i vår tid på dette feltet. Norsk sikkerhetstjeneste har i dag mellom 20 - 25% av kapasitet til å møte utfordringer knyttet til terror, sterkt voksende internasjonal, økonomisk kriminalitet. Hvor bærer dette avgårde? Media gjør ikke lenger jobben sin som vaktbikkje. Alt sparker i en og samme politiske retning.

Nå må folk i dette landet se å komme seg ut av sofaen. Det som pågår avdekker et demokratisk underskudd så ettertrykkelig at den enkelte samfunnsborger burde se det som en plikt å reagere. Slik kan ikke dette landet styres lenger. Ryggraden er borte sammen med de fleste verdiene som skal holde vårt ruglete, lange, men lille land sammen. Og mye usunn politisk hegemoni er i dag knyttet til sentrale nyhetsmedier, som i disse dager ikke bare ser det som sin hovedoppgave å presentere dokumenter som er til stor skade for eget land, for NATO og USA, men som også kjører ren politisk kampanje-journalistikk langt over hodene på sine forbrukere.

 

Roy Vega

20.12.2010

 

 

 

 

 

 

Kommentar #2

Christian Stange

1 innlegg  38 kommentarer

Motpost

Publisert over 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Nå må folk i dette landet se å komme seg ut av sofaen. Det som pågår avdekker et demokratisk underskudd så ettertrykkelig at den enkelte samfunnsborger burde se det som en plikt å reagere. Slik kan ikke dette landet styres lenger. Ryggraden er borte sammen med de fleste verdiene som skal holde vårt ruglete, lange, men lille land sammen.

Så langt er jeg villig å være enig med deg.

Ellers vil jeg oppfordre alle beviste nordmenn til å støtte Wikileaks med pengedonasjoner, og for de som kan det, speile Wikileaks innhold.

Jeg vil også oppfordre alle til å ringe sine Visa og MasterCard kortholdere og forespørre følgende spørsmål :

Idag er det 12 dager siden Visa suspenderte Wikileaks for 8 dager med beskjed om å kontrollere hvorvidt wikileaks har brutt noen regler eller skader Visa sitt merkevare.  Når venter Visa å ha funnet ut av dette ?

Hvis de har funnet ut av det, hvilken regel har Wikileaks brutt?

Og hvis de mener det skader Visa sin merkevare : På hvilken måte er Wikileaks værre enn Ku Klux Klan?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere