Sorle Stenersen Hovdenak

11

Nei!

Sokneprest Klara Vogl i Ellingsrud menighet i Oslo ville ha elever ved en skolegudstjeneste til å forkynne fra Koranen.

Publisert: 16. des 2010

Dette var torsdag 16. desember hovedsaken på NRK Dagsrevyen, der prost Trond Bakkevig støttet soknepresten og der biskop Ole Christian Kvarme svarte både ullent og unnvikende i forhold til sakens alvorlighetsgrad. Etter sterke protester fra foreldre ville soknepresten heller selv forkynne fra Koranen, slik at elevene slapp.

Saken illustrerer, med all tydelighet, den alvorlige krise som Den norske kirke nå befinner seg i. Enhver vigslet prest i Den norske kirke har, slik det er formulert i ordinasjonen, lovet med troskap å forkynne Guds ord klart og rent, å veilede og formane til sann omvendelse, å legge vinn på selv å leve etter Guds ord, og i studium og bønn trenge dypere inn i Den hellige skrift og den kristne tros sannheter. Klara Vogl har i beste sendetid brutt sitt løfte for hele det norske folk, og den sentrale kirkeledelse stiller opp og strør på sand.

Det er bevisst politikk fra en politisk styrt kirkeledelse at radikale ekstremister nå får kle seg i kappe og krage og bryte ned det årtusenlange tillitsforhold som har eksistert i Norge mellom kirke og folk. Den norske kirke har levd i symbiose med det norske folk. Kirken har vært til for folket og folket har sluttet opp om kirken. Den dag i dag høster vi som er i prestetjeneste fruktene av de tusenvis av livsverk som er lagt ned for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus.

Visst har det til alle tider vært råtne epler i presteskapet, slabbedasker, tullinger og regelrett kriminelle. Men kirken har vært kjent for å føre en hard indre justis mot personer som ikke klarer å skjøtte sin tjeneste. Inntil nylig har dette også vært den gjeldende linje i lærespørsmål. Kirkens læregrunnlag er vel forankret i Skriften og bekjennelsesskriftene. -Den som er ordinert, er rett kalt prest i vår kirke og har den myndighet og det ansvar som tilhører prestens hellige kall etter Guds ord og vår kirkes ordninger, slik det formelt er formulert.

De radikale ekstremistprestene som nå tyter frem i folkekirken har ingen annen legitimitet enn å være spydspisser for en kirkesplittende ideologi med røtter på den ytterste politiske venstrefløy. De er kamuflerte torpedoer som søker å ramme folkekirkeskipet midtskips. Eller for å bruke et nærliggende og enda sterkere bilde: de er kirkens egne selvmordsbombere som i kraft av sitt ideologiske bombebelte under prestekjolen oppsøker store forsamlinger, som for eksempel skolegudstjenester, for så å dra ut splinten.

En mor på Ellingsrud ville nå melde seg ut av kirken, og jeg forstår henne godt. Likevel vil jeg innstendig oppfordre folk til fortsatt å holde stand. Vår tids kirkekamp har bare så vidt begynt. Ved at bevisste og handlingskraftige personer melder seg ut, vinner de andre frem. Folkekirken svekkes og den blir i stedet en sekt for radikaliserte. I stedet for flukt bør folk engasjere seg i kirkelivet slik at også våre barn kan ha en kirke de kan vokse opp i. Kampen i dag gjelder fremtiden.

Det er mange gode prester i Den norske kirke som holder fast på kirkens tro og lære. De trenger all den støtte og oppmuntring de kan få, og de trenger å vite at kirkens grunnfjell står støtt. De er ellers å regne som slaktesauer i øynene på en historisk svak kirkeledelse som helt har glemt hvor deres egentlige mandat kommer fra og hva deres oppgave i verden er, nemlig klart og rent å forkynne Kristi evangelium.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Elever ved skolegudstjeneste?

Hvorfor skal jeg bry meg om at Islam blir presentert for dine barn i en skolegudstjeneste? Du bryr deg ingenting om at mine barn blir presentert for kristne skolegudstjenester.

 

Man skulle tro at å føle på kroppen hvor urimelig det er at skolen fremmer en religion på våre barn som vi selv ikke tror eller er enige i, skulle få kristne til å forstå at det ikke er noe som burde bli gjort, men det man reagerer på er ikke skolegudstjenesten, men at egen religion ikke er den som blir enerådende.

 

Kanskje dette er måten vi kan bli kvitt julegudstjenester på. Ikke ved å appellere til rettferdighet og respekt for individers autonomi i trosspørsmål, men ved å presse Islam inn i gudstjenestene. Det ser ut til at pipa da får en annen lyd.

 

Så blir paradokset igjen, slik det var når muslimer kom til Norge, at det er en enda mer konservativ religion som sørger for at ikke troende får sine rettigheter respektert.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Takk til Hovdenak

Publisert rundt 10 år siden

Endelig en som sier det med rette ord. Men han møtes med en øredøvende taushet. Tråden er beskuet av nærmere 800 i skrivende stund, men til svar får han et enslig pip fra en som tydeligvis ikke er spesielt begeistret.

Slik går strukturer i oppløsning. Ikke fordi de ikke kunne tenkes å ha livets kraft, men fordi ingen puster liv i dem. Eller fordi man ikke har noen som kan aksle oppgaven. Det er alvorlig for en kultur og et samfunn når viktige merkestener faller eller blir borte i tåken. Så kan man spørre seg hvorfor de blir borte. Folk trenger dem. Folk trenger en jernbane som bringer dem fra A til Å, en eldreomsorg verdig navnet, et skolevesen som lærer bort reell kunnskap, et veinett det går an å bruke uten å skade seg, et miljø som er bærekraftig for fremtidige generasjoner. Det sniker seg inn en følelse at selv om det gjøres ting for å opprettholde en standard og utvikle videre også, holder det ikke mål. Jeg tror ikke det bare er de stigende forventningers økende misnøye. Jeg tror det er grunnlag for en reell misnøye på flere fronter.

Har vi den rette problemforståelse?

Har vi tanker om de rette løsninger?

Har vi evne til å ta fatt?

Jeg er i tvil. Jeg opplever at vi er på stedet hvil i mange spørsmål uten at bærekraftige løsnigner arbeides frem. I denne sammenheng gjelder det Den Norske Kirke. Hvordan skal den bli en kirke igjen? Hvem skal gjøre den til det? Når?

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Øredøvende taushet. Nei, deltagerne på Verdidebatt.no er nok flinkere på islam enn lutherdom. Man ser bjelken i den andres øye, men ikke splinten. Her er vi ved det essensielle. Man vet hva man er i mot, men ikke hva man er for. Man er heller ikke for å samle seg FOR noe, bare imot. Jaja, det får bli som det blir.

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hva er det å si som Morten Christiansen ikke allerede har sagt på en glimrende måte?

Vi har tråd etter tråd her inne som alle går ut på hvor stakkaslig og forfulgt og missforstått den kristne tro er fordi folk ikke vil ha barna sine i tvungne jule gudtjenester, men når det samme skjer dem evner de rett og slett ikke å se likhetene i hva de selv opplever og hva alle andre opplever i forhold til tvungne gudtjenester i kristen regi... Merkelig...

Les innlegget til Morten en gang til og si meg om det er noe der du bør kikke litt nærmere på FØR du begynner å legge ut om hvor urettferdig kristendom har blitt behandlet... Her fikk dere smake egen medisin og DA kom reaksjonene... Men ingen av dere reagerer når kristendom blir prakket på de som ikke vil ha den, da er det "tradisjon" da....

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Påfallende stille

Publisert rundt 10 år siden

Det er faktisk helt merkelig at dette ikke skaper masse reaksjoner fra alle de som er innom her og leser.

Det er også et stort paradoks at det er Frp som må til for å tørre å si ifra at dette blir for dumt..!!??Har det senket seg et tungt likegyldig slør over kristne her i landet.?

Og så har vi Morten og Hans Petter som har kjent ferten av kristenmanns blod,og iler til med sine tirader mot norsk kristen tradisjon,og som passer på å bagatellisere enhver tilnærming til islamsk innflytelse.

Det er like sikkert som amen i kirken.

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

God Jul

Publisert rundt 10 år siden

God Jul ønskes dere alle fra en som ikke er livssynsorganisert og derav kun bidrar med finansieringen men ikke har noe med innholdet å gjøre. Er dere misfornøyde med innholdet er det jo bare å brette opp ermene og gjøre noe med det. Som sagt, God Jul.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

God Jul ønskes dere alle fra en som ikke er livssynsorganisert og derav kun bidrar med finansieringen men ikke har noe med innholdet å gjøre. Er dere misfornøyde med innholdet er det jo bare å brette opp ermene og gjøre noe med det. Som sagt, God Jul.

Takk i like måte. Det var dette jeg ville frem til. Svaret er vel at det ikke er mulig å samle statskirkemedlemmene til en felles front FOR noe før det foreligger konstruktive forslag om hvor veien skal gå. Da vil sitat-kongene komme og stå på sitt, og pragmatikerne vil bli kjent gudløse, og så er vi like langt. Men løsningen må ligge på et fundament man kan forenes om, og de praktiske handlingene må komme i hverdagen basert på dette fundamentet. Jeg tror DNK trenger et synlig og hørbart læreembede som kan ta opp kampen om å samle kirken på kristen grunn.

Kommentar #8

Christian Stange

1 innlegg  38 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Sorle Stenersen Hovdenak. Gå til den siterte teksten.

Enhver vigslet prest i Den norske kirke har, slik det er formulert i ordinasjonen, lovet med troskap å forkynne Guds ord klart og rent, å veilede og formane til sann omvendelse, å legge vinn på selv å leve etter Guds ord, og i studium og bønn trenge dypere inn i Den hellige skrift og den kristne tros sannheter. Klara Vogl har i beste sendetid brutt sitt løfte for hele det norske folk, og den sentrale kirkeledelse stiller opp og strør på sand.

Gitt foranledningen at Klara Vogl på en fantastisk måte "beviser" Jesus ved å lese fra Koranen (Nei, det er ikke ett bevis, men for kristne og barn vil denne typen flerkilde presentasjon gjerne oppfattes som bevis), hvor har hun feilet?

Kirken er ikke bygd på Bibelen, den er bygd på Jesu liv og historie. Det er Jesus som er frelseren. Jeg ser ingenting i Klara Vogk sin handling som kan regnes som brudd på dette.

Det skremmer meg at det ser ut til å oppstå en utvikling innen den norske kristne trosforståelse der man bruker Bibelen slik Muslimene bruker Koranen, og der Jesus liv og lære får en mer og mer sekundær posisjon.

Kommentar #9

Sorle Stenersen Hovdenak

11 innlegg  50 kommentarer

@Stange

Publisert rundt 10 år siden

Men kjære deg Stange. Kildene til Jesu liv og lære er Det nye testamente, og det er jo også det viktigste poeng i denne saken. Koranen ble nedskrevet i det 7. århundre etter Kristus og kan slett ikke ha status som noe kristent vitnespyrd. Den er i stor grad bygd på apokryfe kilder. Det fremgår også tydelig at Koranens anliggende er å benekte inkarnasjonen og treenigheten, den anlegger et divergerende og konkurrerende syn både i forhold til kristen teologi og jødisk lære. Historisk-kritisk er er det interessant å se hvordan Koranen plukker fra de gamle jødiske overleveringene og setter dem sammen til det ugjenkjennelige.

Et viktig poeng med at prester avlegger ordinasjonsløftet i forhold til å forkynne Guds ord klart og rent, er at folk skal være trygge på at når de kommer i kirken så er det verken prestens egne meninger, Koranen, Karl Marx Das Kapital, eller Hitlers Mein Kampf, som skal forkynnes - men Guds ord, det vil si de overleverte vitnespyrd om nettopp Jesu liv og lære.

Ordinasjonsløftet er en trygghetsgaranti for at Jesus blir stilt i sentrum, slik hans liv historisk er bevitnet av apostlene og de første kristne. Dette er helt elementært.

Kommentar #10

Christian Stange

1 innlegg  38 kommentarer

men det er ingenting ...

Publisert rundt 10 år siden

... som tyder på at ikke Jesus står i sentrum her. Snarer tvert i mot. Det står ingen ting om at man vil fortelle om Koranens syn på Jesus, men kun lese tekst som forteller om Jesus i Koranen. Hvor mye mer i midten kan du plassere han enn og fortelle at Jesus annerkjennes av "alle"

Preknen videre er Prestens ord, og det er her sammenhengen trekkes. Den vider historien er velkjent. Koranen som yngre dokument er ikke her et problem, det er hele forutsetningen for at den kunne brukes.

Det er noen kristne som ser ut til å ville gå tilbake i tid til den gangen presten kun snakket latin, slik at alle skulle være enig i troen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere